späť na zoznam príznakov

Puntičkárstvo

Autor: Michal Hrebík
Zdroj foto: Getty images

Choroby s príznakom "puntičkárstvo"

Puntičkárstvo, inak nazvané aj perfekcionizmus, je až chorobná závislosť na dôslednosti, organizácii a prehnanom poriadku, kedy všetko musí mať svoju organizáciu a miesto. Je treba rozlišovať ale medzi ľuďmi, ktorí si radi svoje veci organizujú a majú radi prirodzený poriadok a medzi stavom, ktorý už je chorobný a organizovanie či bazírovanie na perfektnom poriadku človeka natoľko zahlcuje, že nie je schopný bežnej činnosti a normálneho pokojného života.

Človek, čo je puntičkár alebo perfekcionista ale ešte nemusí mať aj nejakú chorobu, prípadne môže ísť len o ľahšie štádium či niektoré príznaky konkrétnej choroby. Takíto ľudia sú napríklad prísni na seba aj na svoje okolie najmä v pracovnej oblasti, majú vysoké požiadavky na organizáciu práce a presné plánovanie a tiež neodpúšťajú chyby. Perfekcionizmus sa však prejavuje aj v iných stránkach ich života, napríklad v dokonalom organizovaní alebo upratovaní.

Veľmi častý je perfekcionizmus v rôznych formách autizmu. Napríklad pri klasickom autizme sa prejavuje vo forme obľuby určitého poriadku a organizácie vlastných vecí alebo denného rozvrhu, kedy autista dáva prednosť presnej a rutinnej činnosti, ktorá má svoju presnú postupnosť či už chronologicky alebo inak. Dôležité sú práve nemenné rutiny počas dňa a tiež aj v ich živote. Autisti si dávajú záležať na niektorých pre nich dôležitých veciach, kým ostatné ignorujú.

Puntičkárstvo je typické aj pre Aspergerov syndróm. Ide o ľahšiu formu autistickej poruchy. Pre tento syndróm sú typické najmä obľuba rutinnej činnosti, neschopnosť abstraktného myslenia, pohybová neobratnosť a tiež neschopnosť pochopiť mimoverbálny prejav. Ľudia s týmto syndrómom sa najviac využívajú v rutine, ktorá musí byť presne zorganizovaná a sú perfekcionisti najmä na seba, menej už na svoje okolie. Veľmi typické sú aj chýbajúce sociálne schopnosti.

Najčastejšie sa puntičkárstvo a perfekcionizmus v rámci chorobnej formy vyskytujú pri obsedantno-kompulzívnej poruche, v skratke OCD. Táto porucha je charakteristická jednak obsesiami, čiže nutkavými predstavami a posadnutosťou a tiež kompulziami, čiže vykonávaním nejakej činnosti, ktorej sa postihnutý človek nemôže ubrániť. Obsesie sú trvalé a stále, pričom dôsledkom týchto obsesií sú kompulzie, čiže vynútené správanie alebo nejaká činnosť.

Človek, ktorý je postihnutý OCD, môže mať rôzne prejavy a formy tohto ochorenia. Niekedy ide o neustále kontrolovanie, inokedy o potrebu upratovania a čistenia, ale veľakrát sa jedná aj o nutnosť mať veci usporiadané a zorganizované podľa určitého systému. Práve pri tejto forme sa najčastejšie prejavuje chorobné puntičkárstvo a perfekcionizmus, pretože človek si dáva záležať na presnom usporiadaní niečoho, trvá na určitom poriadku a perfektnej organizácii.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Puntičkárstvo patri medzi príznaky Správania, prejavov a stavov
Ďalšie názvy: perfekcionizmus
V obsahu nájdete:

Naposledy aktualizované 24.08.2015


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.