späť na zoznam chorôb

Ako sa lieči: Anafylaktický šok

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Späť na Anafylaktický šok: Anafylaxia ako prehnaná, ťažká alergická reakcia?

Alergická reakcia či anafylaxia sa dá účinne liečiť, čím sa zabráni anafylaktickému šoku, a tým aj komplikáciám. Ak má človek alergiu diagnostikovanú a má k dispozícii lieky je situácia ideálna. Avšak, pri prvotnom výskyte ťažkej anafylaxie je dôležité rýchle jednanie a včasná liečba.

Ťažká anafylaxia až anafylaktický šok ohrozujú zdravie a život človeka. Nakoľko priebeh môže byť rýchly a reakcia nastáva už po sekundách. Prvá pomoc sa rozdeľuje na laickú, teda predlekársku a odbornú lekársku.

Predlekárska prvá pomoc

Veľmi dôležité je postihnutého upokojiť a uvoľniť mu tesný odev. Následne je potrebná vhodná poloha. Ak je prítomný nízky tlak a šokové prejavy poloha v ležmo so zdvihnutými dolnými končatinami, avšak, ak nemá postihnuté dýchacie cesty a sťažené dýchanie.

Do základnej prvej pomoci sa zahŕňa:

 • pokoj, ticho
 • poloha, ležmo a zdvihnuté dolné končatiny, ak nie je prítomné sťažené dýchanie
 • privolanie odbornej pomoci, teda záchrannej zdravotnej služby, a to na číslo 155
 • uvoľnenie dýchacích ciest - záklonom hlavy
 • odstránenie pôsobenia alergénu pri vpichu hmyzom, po vpichu včelou odstrániť žihadlo
  • v mieste vpichu chladiť
 • ak má proti šokový balíček pre alergika - aplikovať EpiPen
 • v prípade zastavenia dýchania a srdcovej činnosti okamžitá KPR, teda kardio - pulmonálna resuscitácia, čiže kompresie hrudníka
TIP: Informácie aj video o KPR sú uvedené v článku arytmia.

Odborná pomoc

Aj do odbornej pomoci sa zahŕňa ako prvá aplikácia adrenalínu. Adrenalín sa podáva do žily, ale v prípade časovej tiesne aj do svalu. Najrýchlejšie účinkuje po aplikácii do svalu ramena. Antihistaminiká a kortikoidy sa používajú následne, nakoľko ich účinok sa dostaví za dlhší čas a podanie adrenalínu je postačujúce.

Do rozšírenej prvej pomoci patrí aj aplikácia kyslíka, prístup do žily, aplikácia ostatných liekov a infúznych roztokov. Podľa nutnosti zabezpečenie dýchacích ciest. V prípade zastavenia dýchania a krvného obehu nasleduje rozšírená KPR.

Po ťažkej anafylaktickej reakcii je nutné sledovanie zdravotného stavu. A to buď na internom alebo na pediatrickom oddelení. Po výskyte sa dotyčnému odporúča vybavenie sa protišokovým balíčkom, ktorý obsahuje EpiPen, čiže adrenalín v injekčnej forme, určený na aplikáciu do svalu.

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Handlová - Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

   SNP 26, 97251 Handlová

   Web: http://www.nemha.sk
   Telefón - ústredňa: 046 / 5475010

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • Alergologická ambulancia
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Zuzana Pavelková
    Adresa: ALERGIA Zvolen.s.r.o., kuzmányho 28, 96001 Zvolen
    deň oddo prestávka
    Pondelok  08:00 13:00   
    Utorok 08:00 13:00   
    Streda 08:00 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 08:00 13:00   
    Piatok 08:00 13:00   
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Rastislavova 43, 04001 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6153 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Ingrid Sučíková
    Adresa: Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Rastislavova 43, 04001 Košice
    deň oddo
    Pondelok  08:00 13:00 
    Utorok 08:00 13:00 
    Streda 08:00 13:00 
    Štvrtok 08:00 13:00 
    Piatok 08:00 13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.