späť na zoznam chorôb

Arytmia: Čo je to srdcová arytmia a ako sa prejavuje? + Liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Arytmia: Čo je to srdcová arytmia a ako sa prejavuje? + Liečba
Zdroj foto: Getty images

Arytmia je porucha srdcového rytmu. Arytmiou sa označuje spomalený alebo zrýchlený rytmus srdca a tiež rôzne nekoordinované pohyby srdcového svalu, a teda srdcových predsiení či komôr. 


Charakteristika

Arytmia, srdcová arytmia, porucha srdcového rytmu. I takto sa označuje skupina rozličných stavov, ktoré môžu i nemusia mať závažné následky.

Ochorenie má viacero rôznych foriem. V princípe ide o poruchu pravidelného a normálneho srdcového rytmu.

Arytmia srdca je stav, keď dochádza k poruche frekvencie alebo pravidelnosti rytmu, čiže práce srdca. Vznik arytmie môže nastať tiež pre poruchu vedenia vzruchu srdcovým prevodovým systémom.

Inak sa arytmie označujú ako poruchy srdcového rytmu alebo dysrytmie.

Nie vždy je toto ochorenie spozorované hneď. Človek trpiaci arytmiou nemusí na úvod pociťovať žiadne ťažkosti. Avšak, ide o jedno z častých ochorení srdca, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a život človeka.

Bradykardia sa označuje ako bradyarytmia a tachykardia ako tachyarytmia.

Poruchy srdcového rytmu sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny.

Na bradykardiu, čiže spomalenie srdcového rytmu. V tomto prípade je prítomný spomalený pulz.

Druhou je tachykardia, čiže zrýchlený srdcový rytmus, a teda aj pulz.

Bradykardia je frekvencia srdca pod 60 pulzov za minútu
Normálna hodnota je 6099
Tachykardia je viac ako 100 tepov za minútu

Problém je taktiež v prípade fibrilácie, čiže v nepravidelnomchaotickom sťahovaní srdcového svalu. Fibrilácia sa rozdeľuje na fibriláciu predsiení a komôr.

Pri prvom type dochádza k nepravidelnému sťahovaniu stien predsiení srdca.

Pri druhom type ide o nepravidelné chvenie svalových vlákien srdca v srdcových komorách.

Model srdca, srdcové dutiny, srdcová predsieň a komora srdca
Srdcové predsiene a komory

Fibrilácia srdcových predsiení je menej závažnou poruchou srdcového rytmu. Aj keď má za následok viacero vážnych komplikácií.

Avšak, fibrilácia srdcových komôr je vážnou poruchou rytmu. Nakoľko, srdce nie je schopné prečerpávať krv a vypudzovať ju do krvného obehu.

Fibrilácia komôr akútne ohrozuje zdravie a život.

Poruchy srdcového rytmu majú viacero delení. Napríklad aj rozdelenie podľa závažnosti. Nezávažné sú benígne a naopak, tie závažné sa označujú ako malígne.

Iný typ delenia je podľa toho, kde vznikajú. A to napríklad na:

 • sinusové - keď je problém s tvorbou vzruchu v sinusovom uzle
 • supraventrikulárne sú tie, ktoré vznikajú nad úrovňou komôr
 • komorové vznikajú v srdcových komorách

Jedno z hlavných rozdelení ich člení na poruchy tvorby srdcového rytmu alebo poruchy vedenia vzruchu. A existujú aj kombinované poruchy, keď je príčinou problém s tvorbou a aj s vedením vzruchu, ktorého výsledkom je svalová činnosť.

Príčiny

Poruchy srdcového rytmu a pravidelnosti môžu byť spôsobené viacerými faktormi.

Najčastejšie sú prítomné pri ischemickej chorobe srdca.
Ich príčinou sú tiež:

Model mladého muža, čo sa drží za hrudník, má bolesti na hrudníku, stenokardie, ako príznak infarktu srdcového svalu
Srdcový infarkt môže byť príčinou arytmie srdca. Zdroj foto: Getty images

Mimo srdcové príčiny sú poruchy vnútorného prostredia, alkalóza či acidózaznížený, alebo zvýšený obsah draslíka v krvi, znížené okysličenie, teda hypoxia. Ale aj zvýšené percento oxidu uhličitého či uhoľnatého vo vdychovanom vzduchu.

Arytmiu spôsobujú poruchy štítnej žľazy, otrava liekmi a inými látkami. A arytmia vzniká aj pre akútnu otravu alkoholom alebo ako dôsledok alkoholizmu. Rizikom ich vzniku sú tiež iné ochorenia, ako napríklad diabetes mellitus, čiže cukrovka.

A napríklad i ateroskleróza alebo zlá životospráva môžu viesť k poruchám srdcového rytmu.
Arytmia sa vyskytuje pri strese, pri dlhodobom psychickom preťažení.

Poznáme aj srdcovú arytmiu pri fyzickej námahe, pri športe. Samozrejme, tento druh arytmie nie je patologický a vyskytuje sa za úplne normálnich okolností, ako reakcia srdca na zvýšenú potrebu kyslíku a živín pri záťaži.

Plus, ako dôsledok bolesti, napríklad pri bolestiach hrudnej chrbtice.

Rizikové faktory, ktoré môžu zapríčiniť vznik arytmie:

 • vek, a to vyšší vek
 • dedičné a vrodené ochorenia srdca
 • ischemická choroba srdca, infarkt srdcového svalu a iné ochorenia srdca
 • vysoký krvný tlak
 • endokrinné ochorenia, ako je napríklad ochorenie štítnej žľazy
 • nerovnováha elektolytov, znížená či zvýšená hladina draslíka, znížená hladina magnézia, zvýšená hladina vápnika v krvi
 • porucha vnútorného prostredia, alkalóza či acidóza
 • diabetes mellitus, hlavne neliečený alebo zanedbaný
 • nadváha a obezita
 • alkoholizmus alebo akútna intoxikácia alkoholom
 • intoxikácia liekmi či inými látkami
 • drogy
 • zvýšený príjem kofeínu
 • spánkové apnoe
 • nesprávna životospráva
 • stres, úzkosť

Príznaky

Príznaky arytmie srdca závisia od formy arytmie, keďže je viacero rôznych typov a druhov porúch srdcového rytmu. Veľmi veľa záleží aj od toho, ako sa dokáže srdcovo - cievny systém a aj respiračný systém vyrovnať so zmenenou činnosťou srdca.

A teda či ju dokáže kompenzovať, alebo nie.

 

Pri bradykardii dochádza k zníženiu srdcovej činnosti.

A prejavom tohto typu arytmie môže byť napríklad svalová, ale aj celková slabosť, točenie hlavy, zhoršené dýchanie. Niekedy môžu prísť na človeka náhle mdloby. Prejavom môže byť aj kolaps a porucha vedomia.

 

Takychardia je charakteristická zvýšením frekvencie srdca.  

A preto aj pocitom búšenia srdca. Môžu sa vyskytnúť bolesti na hrudníku, dýchavičnosť a tiež mdloby. Závažná tachyarytmia sa prejaví kolapsom a poruchou vedomia.

Pokiaľ sa pri arytmii vyskytuje aj nejaká iná choroba, ktorá ju v podstate spustila, napríklad vysoký krvný tlak, je možné badať zhoršené prejavy tohto ochorenia. Samozrejme, medzi príznaky poruchy srdcového rytmu patrí aj zmena pulzu. Ktorý vieme zistiť pohmatom.

Starší muž si drží hrudník v oblasti srdca, má palpitácie, čiže búšenie srdca a stenokardie, teda bolesť na hrudi
Búšenie srdca spolu s bolesťou na hrudníku. Zdroj foto: Getty images

Príznaky, ktoré je možné badať pri arytmii, a to bez rozdielu na rýchlosť srdcovej frekvencii:

 • pocit búšenia srdca, odborne aj palpitácie, vnímané sú často ako vynechávanie či preskakovanie bitia srdca
 • sťažené dýchanie, teda dyspnoe, pri ťažkých poruchách aj pľúcny edém
 • únavu a slabosť
 • nevoľnosť
 • bledosť
 • potenie
 • mdlobu až kolaps
 • závraty
 • úzkosť až strach
 • bolesť na hrudníku, čiže stenokardiu
 • znížený krvný tlak, pri závažnejších arytmiách
 • šok - šokový stav
 • cyanóza, teda zmodranie kože na koncových častiach tela, teda periférna cyanóza a na perách, teda centrálna cyanóza
 • porucha vedomia
 • náhla smrť

Diagnostika

Ako je uvedené, častým prejavom arytmie je búšenie srdca. To je dôvodom vyhľadania odbornej pomoci. Arytmia sa najčastejšie odhaľuje na základe anamnézy od postihnutého človeka.

Lekár zisťuje prítomnosť búšenia srdca alebo nepravidelný pulz. Dôležité sú aj informácie o vyvolávajúcej príčine. Aj to čo ťažkostiam predchádzalo, či to bola fyzická alebo psychická záťaž. Významné sú aj ostatné ťažkosti, ktoré stav dysrytmie sprevádzajú. Dôležitá je aj rodinná anamnéza a ochorenia srdca u príbuzných.

Lekár dopĺňa aj vyšetrenie krvi, a to na rôzne parametre. Ako sú napríklad základný krvný obraz, biochémia, hladina hormónov, vnútorné prostredie. Ďalej sa vyšetruje aj krvný tlak, pulz, ECHO. Na vyšetreniach spolupracujú praktický lekár, internista, kardiológ, endokrinológ a prípadne iní lekári.

Pri vyšetrení arytmie sa využíva EKG, ktoré sleduje srdcovú aktivitu. EKG je skratka pre elektrokardiografiu. Čo je základná vyšetrovacia metóda v kardiológii. Výsledkom EKG je elektrokardiogram.

EKG prístroj elektródy balóniky elektród
EKG prístroj s elektródami

Elektrokardiogram je vlastne záznam elektrickej činnosti srdca. Záznam jeho prevodového systému, čiže šírenia akčného potenciálu srdcovým svalom. EKG sa vykonáva za pomoci prístroja, z ktorého sú na tele upevnené elektródy. Tie snímajú spomínanú elektrickú aktivitu.

Avšak, niektoré arytmie sa môžu prejavovať len občasnepravidelne. A vtedy nie je možné jednorazovým vyšetrením ich zachytenie. Z toho dôvodu sa využíva aj EKG Holter. Tento druh vyšetrenia umožňuje nepretržité 24 hodinové zaznamenávanie srdcovej činnosti a aj porúch srdcového rytmu.

Pri výskyte ťažkostí, ako je hlavne búšenie srdca a odmeranie či nahmatanie zvýšenej, alebo zníženej srdcovej frekvencie, je dôležité okamžité odborné vyšetrenie. Skoré zachytenie poruchy srdcového rytmu môže odhaliť primárnu príčinu.

Ak sa pri búšení srdca pridruží aj bolesť na hrudi, dýchavičnosť je najlepšie privolanie odbornej pomoci, čiže záchrannej zdravotnej služby. Pri potvrdení infarktu myokardu sa vykonáva  koronarografické vyšetrenie v špecializovanom zdravotníckom zariadení ako je kardiocentrum.

Rôzne typy srdcovej arytmie

Rôzne typy srdcovej arytmie

Priebeh

Búšenie srdca je prítomné aj za fyziologických podmienok. To znamená, že príčinou nie je ochorenie alebo nejaká chorobná, teda patologická príčina. Búšenie srdca sa vyskytuje pri záťaži, a to rovnako pri fyzickej či psychickej.

Mladá žena sa drží na hrudi, má bolesti hrude, búšenie srdca, palpitácie
Arytmii srdca môže predchádzať šport. Zdroj foto: Getty images

Podobne, vyskytnúť sa môže pri dehydratácii, ale aj pri horúčke. V podstate, búšenie srdca sa môže pridružiť pri akomkoľvek stave, pri ktorom dochádza k odchýleniu srdcovej činnosti. Avšak, vždy je dôležité aby sme vedeli, či malo nejakú vyvolávajúcu príčinu.

Viac informácií o príčinách búšenia srdca uvádzame v magazínovom článku.

Srdcová činnosť prebieha za normálnych okolností nepozorovane. Pri zmene sa ako prvé vyskytujú palpitácie, čiže búšenie srdca, ako sa im hovorí odborne. Pridružiť sa môžu ostatné spomínané príznaky. A to podľa závažnosti.

Pri nezávažných arytmiách sa nemusia pridružiť iné ťažkosti. Normálna je aj psychická reakcia. Človek sa vystraší a môže pociťovať úzkosť. Úzkosť môže imitovať tlak na hrudi. To následne vyvolá obavy pre srdcové ťažkosti.

Niekedy sa pridruží celková slabosť, únavanevoľnosť. Okrem odchýlky od normálneho tepu je možné, ak sa nahmatá zmena pulzu, alebo nameria zvýšený krvný tlak. Vyskytnúť sa môžu aj závraty. Avšak, ak sa pridružuje bledosť, mdlobykolaps je potrebné spozornieť.

Ak je závažnosť arytmie vyššia prejavuje sa aj dýchavičnosťou. Jej súčasťou môže byť cyanózapľúcny edém. Čo značí zlyhávanie srdcovej funkcie. Riziková je porucha vedomia s hrozbou zastavenia obehu a dýchania.

Bezvedomie je prejavom komorovej tachykardie alebo fibrilácie. Tieto dve arytmie ohrozujú človeka na zdraví a živote. V tomto momente je nutné volať tiesňovú linku, a to na číslo 155, respektíve 112. Najzávažnejším prejavom poruchy srdcového rytmu môže byť náhla smrť.

Prvá pomoc pri arytmii

Prvá pomoc sa môže rozlíšiť na laickú a odbornú.

V domácom prostredí alebo na verejnosti je potrebné zachovanie pokoja. A sledovanie zdravotného stavu. Odborná pomoc je nevyhnutná, ak sa záchvaty arytmie opakujú a sú sprevádzané inými ťažkosťami.

Do prvej pomoci pred vyhľadaním, či pred príchodom, odbornej pomoci patrí:

 • upokojenie dotyčnej osoby, kontrola pokojného dýchania a vyvarovania sa hyperventilácii
 • poloha, mala by byť pohodlná, pri dýchavičnosti poloha v polosede
 • uvoľnenie tesného odevu, ako sú košeľa, kravata, opasok
 • ak je človek dlhodobo liečený na srdcové ťažkosti mal by užiť svoje lieky alebo lieky, ktoré má určené na stav záchvatu arytmie
 • po podaní liekov je možné počkať na ich účinok, a to približne 30 - 60 minút, ale len v menej závažných prípadoch
 • pri pretrvávaní ťažkostí, pri opakovaní sa arytmií, ale aj pri závažnejších arytmiách odborné vyšetrenie
 • vo vážnych prípadoch zavolanie záchrannej zdravotnej služby

Odborná pomoc nadväzuje na prvotnú laickú pomoc. Dopĺňajú sa vyšetrenia, ako je meranie krvného tlaku, EKG. Zabezpečí sa vstup do žily, kde sa budú podávať lieky určené na intravenózne podanie. V niektorých prípadoch je potrebné aj inhalovanie kyslíka.

Čo robiť pri zastavení činnosti srdca a neprítomnosti dýchania?

Pri zastavení krvného obehu a dýchania je nevyhnutná okamžitá KPR.

KPR je skratka z výrazu kardio - pulmo-nálna - resuscitácia.
Kardio označuje srdce,
pulmo pľúca,
resuscitácia oživovanie.

Možno nájsť aj výraz KPCR, pričom, písmenko C znamená cerebrálna, teda mozgová.

KPR zahŕňa vonkajšie kompresie, teda stláčanie hrudníka.

Ľudovo sa jej hovorí aj masáž srdca. Dôležité je aj umelé dýchanie z úst do úst. Avšak, pri ňom treba dbať na vlastnú bezpečnosť.

Na verejných priestranstvách ako sú obchodné centrá, mestské úrady či letiská sú dostupné automatické externé defibrilátory, ich skrátené označenie je AED.
Miesto s ich dostupnosťou je označené zelenou nálepkou so skratkou AED, srdcom a označením elektrickej energie, teda šípkou (bleskom).

AED, teda automatický externý defibrilátor, dva varianty, aj so zeleným označením, srdca s elektrickou šípkou, bleskom
Dva varianty AED. . Zdroj foto: Getty images

Význam AED je vysoký, a to z dôvodu, že pri ich použití sa môže zvrátiť príčina bezvedomia a zastavenia dýchania. A to hlavne komorová tachykardia a fibrilácia. Čo významne ovplyvňuje prognózu. Samozrejme, spolu so zahájením KPR.

Pri KPR nie je potrebné sa obávať, že sa človeku ublíži. Naopak, môžeme ňou zachrániť život. Samozrejme, dôležité je brať ohľad na bezpečnosť pri poskytovaní laickej prvej pomoci a KPR.

Video o KPR

Infografika k poruche srdcového rytmu

Infografika uvádza rôzne druhy arytmií, ich pomenovania, bradykardia, tachykardia s úzkym QRS komplexom, tachykardia so širokým QRS komplexom, EKG záznamy normálneho EKG, sínusová tachykardia, sínusová bradykardia, asystólia, ukážky EKG záznamov
Infografika uvádza druhy arytmií a ukážky niektorých rytmov na EKG záznamoch
Ako sa lieči: arytmia

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 08.07.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké účinky má VÁPNIK? Príznaky nedostatku, nadbytku + potravinové zdroje Aké účinky má VÁPNIK? Príznaky nedostatku, nadbytku + potravinové zdroje

Silné kosti, zdravé zuby. Aká je dôležitosť VÁPNIKA v našom živote? Prečo je potrebný, môže tiež škodiť?

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné? Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné?

Všetko, čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA. Môžu byť zmeny v jeho hladinách nebezpečné?

Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy Trombóza: Ochorenie starých? Ohrozuje i mladých. + Príčiny a prejavy

Cievna trombóza je ochorenie resp. stav predstavujúci závažný medicínsko - spoločenský problém. Postihuje prevažne dospelých, menej často mladistvých a výnimkou nie sú ani deti. 

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Ilava - Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o.

   Štúrova 3, 01901 Ilava

   Web: http://www.nspilava.sk

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • MUDr. Zuzana Barinková
    Adresa: Detská kardiologická ambulancia, Štúrova 3, 01901 Ilava
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 14:30  12:00-12:30 
    Utorok 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Streda 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:30 14:30  12:00-12:30 
    Piatok 07:30 14:30  12:00-12:30 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Ambulancia detskej endokrinológie, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Streda 10:00 14:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
    Piatok 10:00 11:30 
   • MUDr. Gabriel Sojka
    Adresa: Kardiologická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

   Generála Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok

   Web: http://www.uvn.sk/
   Telefón - ústredňa: 044 4382 111

   Iné - nezaradené ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Urban
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Ulica gen. Vesela, 03401 Ružomberok
    deň oddo
    Štvrtok 07:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Dušan Chrenko
    Adresa: Kardiologická ambulancia, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo
    Pondelok  07:00 14:00 
    Utorok 07:00 12:30 
    Streda 07:00 14:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 13:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica n.o.

   M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou

   Web: http://www.vnno.eu/
   Telefón - ústredňa: 057 4865 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Alexander Tamáš
    Adresa: Kardiologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:30-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:30-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:30-13:00 
   • MUDr. Anna Klečšinská
    Adresa: Detská kardiologická ambulancia, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Štvrtok 10:00 16:00  12:00-13:00 
   • MUDr. Milan Slivenský
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, M.R.Štefánika, 187/177B, 09327 Vranov nad Topľou
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:30 16:00  12:00-13:00 
    Utorok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Streda 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 07:30 16:00  12:00-13:00 
    Piatok 07:30 16:00  12:00-13:00 
 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Trieda SNP 1, 04011 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6402 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Pavol Schwartz
    Adresa: Endokrinologická ambulancia, Tr. SNP č. 1, 04011 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:30 14:00  12:00-12:30   
    Utorok 07:30 15:00  12:00-12:30  * párne týždne amb. Moldava n. B. 
    Streda 07:30 14:00     
    Štvrtok 07:30 14:00     
    Piatok 07:30 14:00     

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.