späť na zoznam chorôb

Anafylaktický šok: Anafylaxia ako prehnaná, ťažká alergická reakcia?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Anafylaktický šok: Anafylaxia ako prehnaná, ťažká alergická reakcia?
Zdroj foto: Getty images

Anafylatická reakcia je ťažká forma alergickej reakcie. Alergia je prehnaná odpoveď organizmu na alergén. Anafylaxia je závažný stav, ktorý ohrozuje zdravie a život postihnutého. Prejavuje sa na viacerých telových systémoch. Anafylatkický šok je najťažší prejav anafylaxie a bezprostredne ohrozuje život človeka.


Charakteristika

Anafylaktická reakcia - je ťažká forma alergickej reakcie. Skrátene sa označuje aj ako anafylaxia. Anafylaktický šok je najťažší stupeň anafylaxie.

Ohrozuje človeka bezprostredne na živote.

Významné pojmy pre alergiu a anafylaxiu

Alergická reakcia je prehnaná či neprimeraná odpoveď organizmu, a teda jeho imunitného systému, na alergén. Alergénom môže byť bežná látka nachádzajúca sa v životnom prostredí, ktorá za normálnych okolností nie je človeku škodlivá.

Alergén, inak označovaný aj ako antigén, u alergika vyvolá nadmernú imunitnú odpoveď, ktorej výsledkom je alergická reakcia. Poznáme aj atopické alergie, ktorých príčinou je genetická predispozícia k tvorbe IgE protilátok.

Anafylaxia je ťažší stupeň alergie. Zasahuje viaceré telové systémy a orgány. Prebieha vo vyššej intenzite ako alergia. Ohrozuje zdravie a život človeka. Poznáme aj pojem anafylaktoidná reakcia, avšak, aj keď sa prejavmi podobá na anafylaxiu, jej príčinou nie je imunitná odpoveď.

Anafylaktický šok je najťažšia forma anafylaxie, pričom bezprostredne ohrozuje život postihnutého. Šok je náhla zmena mikro a makrocirkulácie. Dochádza pri ňom k poruche prekrvenia tkanív, a teda aj k zníženému okysličeniu a k poruche bunkového metabolizmu.

V prípade, že sa anafylaktický šok nelieči, nastáva zlyhanie a poškodenie orgánov smrť. Medzi bežnými ľuďmi je pomenovanie šok zaužívaný ako psychická reakcia, napríklad na akútny stres. Avšak, toto pomenovanie nie je správne.

Pojem šok označuje akútny, život ohrozujúci stav pre poruchu prekrvenia. Zasahuje viaceré telové systémy a orgány. A to napríklad srdcovo - cievny systém, pľúca, obličky, nadobličky, mozog, pečeň. Má tri fázy, kompenzačnú, fázu dekompenzácie a ireverzibilnú fázu.

Pričom v prvej kompenzačnej fáze sa telo snaží udržať prekrvenie životu potrebných orgánov, a teda mozog, srdce, obličky. V dekompenzačnej fáze sa prehlbujú zmeny, klesá krvný tlak, zhoršuje sa prekrvenie tkanív a orgánov.

Ak sa do tohto momentu šok nelieči, nastáva nezvratná fáza. Najzávažnejšou fázou je teda ireverzibilná fáza, pri ktorej nastávajú nezvratné zmeny a vedie k trvalému poškodeniu orgánovk smrti.

Šok sa rozdeľuje na:

 • hypovolemický, keď v cievach nie je dostatok krvi, ako dôsledok krvácania či dehydratácie
 • kardiogénny, keď zlyháva funkcia srdca ako pumpy
 • obštrukčný, ktorého príčinou je napríklad pľúcna embólia
 • distribučný, nastáva pri nadmernom roztiahnutí ciev, ako je to napríklad pri anafylaxii či sepse (otrave krvi)
Prečítajte si tiež: Článok so všeobecnými informáciami o šoku.

Čo je anafylaxia?

Tieto pojmy sú významné pre rozlíšenie alergie, anafylaxie a anafylaktického šoku. Nakoľko pôvod ťažkostí môže byť rovnaký, avšak, rozdiel je v intenzite priebehu. Alergia je preto jedonu z oblastí zdravotných ťažkostí, ktorá by nemala byť za žiadnu cenu podcenená.

Slovo alergia je vytvorené z dvoch gréckych slov, a to allos, čiže zmenený stav a zo slova ergon, teda práca, reakcia. Vytvorili ho lekári Clemens von Pirquet a Béla Schick v roku 1906.

Anafylaxia je generalizovaná alergická reakcia, čiže alergia, ktorá sa rozšírila na celý organizmus. Zasahuje viacero telových systémov.

Postihuje napríklad orgánové systémy:

 • obehový
 • dýchací
 • nervový
 • kožu
 • tráviací 

Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav, ktorého základom je ťažký stupeň anafylaxie. Prejavuje sa poklesom krvného tlaku, obehovou nedostatočnosťoubezvedomím.

Telo sa pri prvom strete s alergénom imunizuje, čiže si vytvorí protilátky.

Neprejaví sa typickou alergiou. Následne pri druhom strete s antigénom nastáva prehnaná imunitná reakcia.

Pri nej IgE protilátky identifikujú daný antigén, čo spustí alergickú kaskádu. Okrem IgE formy sú známe aj iné mechanizmy Avšak, IgE typ reakcie je najčastejší, a to až v 60 percentách. Následne sa pri alergii zúčastňujú aj ostatné mediátori.

Pri alergickej či anafylaktickej reakcii sa zúčastňujú aj látky ako sú napríklad:

 • histamín
 • serotinín
 • tryptáza
 • heparín
 • adenozín
 • prostaglandín D2
 • interleukíny
 • leukotriény

Anafylaxia v niektorých prípadoch prebieha dvojfázovo.

A to v čase niekoľko sekúnd až minút po strete s antigénom, čiže alergénom. A druhá fáza anafylaktickej reakcie sa môže spustiť 6 - 24 hodín po objavení prvých ťažkostí. Stáva sa tak približne v 20 % prípadov.

TIP: Viac informácií o alergii je uvedených v samostatnom článku Alergia.

Medzi najčastejšie príčiny anafylaktickej reakcie sa radia liekové a potravinové alergény, ale aj reakcie po strete s hmyzom (poštípaní, uhryznutí). Frekventované sú aj alergické reakcie na latex.

alergia - najčastejšie alergény, orechy, osí jed, lieky, latex
Najčastejšie alergény - potraviny, ako arašidy, osí jed, lieky, latex

Intenzita reakcie je závislá tiež na viacerých faktoroch. Ako je napríklad miera citlivosti alergika. Dôležitý je aj spôsob vstupu alergénu do tela, kontakt, príjem ústami alebo poštípanie hmyzom.

Alergická reakcia môže prebiehať lokálne alebo celkovo. V prípade prvého stretu s alergénom si telo vytvorí protilátky, následne pri druhom kontakte s daným antigénom vypukne búrlivá reakcia imunitného systému.

Každý ďalší styk s touto látkou spravidla vyvoláva závažnejšie prejavy. Zvyšuje sa intenzita ale aj trvanie reakcie. A aj preto je dôležité odborné vyšetrenie alergiológom. Ten určí látku, na ktorú je človek citlivý a dostatočne človeka poučí.

Príčiny

Alergia či anafylaxia ako taká je zapríčinená nadmernou reakciou na antigén. Antigén, čiže alergén je látka, ktorá za bežných okolností nie je telu nebezpečná. Avšak, telo ju pri prvom kontakte označilo ako nežiadúcu.

Následne pri druhom kontakte s ňou reaguje neprimerane. Príčinou môžu byť alergény, ktoré sa nachádzajú za bežných okolností v životnom prostredí. Inému človeku nerobia problém. Anafylaktický šok je najťažšou formou reakcie na vniknutie alergénu do tela.

Tabuľka uvádza niektoré z látok, ktoré často vyvolávajú alergiu

Typ Popis
Potraviny

u nás sú časté alergie na

 • citrusy
 • exotické orechy, pričom alergia na vlašské alebo lieskové orechy je vzácna
 • morské plody
 • vajce
 • jahody
Lieky

ako napríklad na :

 • antibiotiká
 • lieky proti bolesti, nesteroidné antireumatiká
 • kontrastné látky
 • transfúziu

dôležitý je údaj o spôsobe vniknutia do organizmu, pričom po vpichnutí nastáva reakcia rýchlejšie a intenzívnejšie

Peľ, prach, roztoče

po vdýchnutí alebo kontakte pokožky s alergénom, častá a známa je senná nádcha

Hmyz najčastejšie včela, osa, sršeň, ale aj jedy iného hmyzu
Latex častá kontaktná alergia
Špecifickým typom sú alergie na zložku potravy lepok a laktózu.
Alergia - alergény
Najčastejšie alergény, ktoré vyvolávajú alergickú reakciu. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Alergická reakcia má svoje typické prejavy. Tie môžu byť lokálne ale aj celkové. Pričom pri anafylaxii sú zasiahnuté viaceré telové systémy a orgány. Ako je napríklad koža, srdcovo - cievny systém čí dýchanie.

Prejavy anafylaxie záležia na viacerých faktoroch, ako sú napríklad:

 • typ alergénu
 • miesto a spôsob prieniku do organizmu, čiže cez tráviaci trakt, kožu, injekčne
 • stupeň citlivosti, senzibilizácie organizmu
 • cieľovom orgáne alebo tkanive

Tabuľka znázorňuje príznaky anafylaxie vzhľadom na telesný systém

Telový systém Popis
Koža a sliznice
 • svrbenie
 • začervenanie
 • vyrážky alebo žihľavka
 • opuch, čiže angioedém alebo aj Quinckeho edém, sliznice nosovej a ústnej dutiny, tváre, očných viečok, pier, jazyka, dýchacích ciest:
  • edém laryngu (opuch hrtanu)
  • edém epiglotis (hrtanovej príklopky)
 • bledosť
 • potenie, studený pot
Dýchací systém
 • nádcha
 • kýchanie
 • kašeľ
 • zvýšená tvorba hlienu v dolných dýchacích cestách
 • pocit cudzieho telesa v krku
 • svrbenie a škriabanie v hrdle
 • zrýchlené a plytké dýchanie
 • sťažené dýchanie pre stiahnutie a opuch dýchacích ciest
 • pískanie až chropy pri dýchaní
Srdcovo - cievny systém
 • pocit búšenia srdca
 • tachykardia
 • nízky krvný tlak
 • arytmia
 • ťažko hmatateľný až nehmatný pulz
Tráviaci systém
 • sťažené prehĺtanie
 • ťažoba na žalúdku
 • pocit na vracanie
 • vracanie
 • riedka stolica
 • nafukovanie
 • bolesť brucha - kŕčovité kolikové bolesti
Pohlavno - vylučovacia sústava
 • stiahnutie svalov maternice, čo je obzvlášť nebezpečné v prípade tehotenstva
 • sťahovanie svalov močového mechúra
 • odchod moču (inkontinencia)
 • obličková kolika
CNS
 • závraty
 • dezorientácia
 • poruchy vedomia
 • kolaps
 • kŕče tela
 • úzkosť
 • nepokoj
 • bolesť hlavy
Iné
 • začervenanie očných spojiviek, svrbenie očí
 • pocit chladu
 • tras tela
 • znížená telesná teplota
 • zachrípnutý hlas až zhoršenie reči
 • pri EKG prejavy nedokrvenia srdcového svalu
Ťažká anafylaktická reakcia a príčiny úmrtia
 • šok
 • bezvedomie
 • kŕče tela
 • opuch hrtanu či hrtanovej príklopky
 • stiahnutie dýchacích ciest, čiže bronchospazmus
 • zastavenie dýchania, respiračné zlyhanie
 • zastavenie krvného obehu, teda zlyhanie činnosti srdca ako pumpy (malígna arytmia, infarkt myokardu)
 • smrť

Diagnostika

Najdôležitejšia je anamnéza od postihnutej osoby a klinické prejavy alergie, teda aj anafylaxie. Veľmi dôležité je rozpoznanie alergénu. To v následnej dobe pomôže v prevencii alebo pri liečbe vzniknutej alergie.

Typ alergénu sa dá určiť, ak je známa látka, po ktorej sa vyskytla reakcia. Inou metódou sú laboratórne vyšetrenia a kožný alergiologický test. Určuje sa IgE, zvýšenie histamínu v krvi alebo v moči. Vyšetriť sa môže aj hlien a nosový sekrét, v ktorom sa určuje prítomnosť eozinofilov.

Jednoduchá je diagnostika anafylaxie pri pôsobení známeho alergénu. V prípade prvotnej reakcie je o to ťažšia, že alergén ešte nie je známy. Ale ak sa vyskytujú príznaky typické pre alergiu, a to napríklad po uštipnutí včelou, diagnóza je jasná.

V rámci ťažkostí je dôležité vylúčiť inú príčinu (hereditárny angioedém, arytmiu, a podobne podľa symptómov). A to hlavne v prípade, ak nie je známa príčina vyskytnutých problémov. Diferenciálna diagnostika je dôležitá pre odhalenie ostatných vážnych ochorení.

Ako pomôcť človeku s anafylaktickým šokom

Ako pomôcť človeku s anafylaktickým šokom

Priebeh

Alergia, poštípanie, ruka, svrbenie
Príznakom môže byť aj svrbenie v mieste vpichu. Zdroj foto: Getty images

Alergická reakcia v prvej fáze prebieha po sekundách až minútach.

Druhá fáza (20 % prípadov) môže nastúpiť po 6 - 24 hodinách.

Ako prvé sú zväčša kožné prejavy. A to začervenanie, svrbenie, žihľavka, prípadne výskyt vyrážok. Frekventovane sa vyskytuje aj angioedém, čiže opuch mäkkých častí kože. Typicky je to oblasť rúk, tváre, ale aj krku.

Ako bolo uvedené, tak priebeh záleží od viacerých faktorov a je individuálny. Závažnejšie ťažkosti sa vyskytujú po vnútro - žilovej aplikácii liekov, ale aj po poštípaní včelou do oblasti blízko srdca a tváre.

Po vniknutí alergénu do organizmu sa spúšťa kaskáda imunitných reakcií. Pričom sa do krvi vyplavujú vazoaktívne látky (pôsobiace na cievy), ako sú histamín, prostaglandín D2, leukotrieny a aj látky, ktoré vplývajú na stiahnutie dýchacích ciest.

Účinky týchto látok sa prejavujú najmä ako:

 • stiahnutie dýchacích ciest, čiže bronchokonstrikcia
 • roztiahnutie ciev, teda vazodilatácia
 • zvýšená priepustnosť kapilár, drobných ciev pre tekutiny (angioedém)
 • zvýšená sekrécia hlienov sliznice dýchacích ciest, a to dolných aj horných
 • zhlukovanie a aktivácia trombocytom, čo má za následok DIC (diseminovanú intravaskulárnu koagulopatiu)
Tlakomer, nízky krvný tlak
Prejavom šoku je aj nízky krvný tlak. Zdroj foto: Getty images

Následkom toho vzniká prestup telesných tekutín do medzibunkového priestoru, a tým strata tekutín z krvného obehu. Ale aj roztiahnutie ciev, teda vazodilatácia. To zapríčiní zníženie krvného tlaku, zrýchlenie srdcovej frekvencie.

Zúženie dýchacích ciest má za následok sťažené dýchanie (dyspnoe), pričom môže byť počuť pískavé dýchanie, ako pri astmatickom záchvate. Dýchanie zhoršuje aj zvýšená tvorba hlienu v dolných dýchacích cestách a pridružuje sa chrapot pri dýchaní.

Okrem uvedeného opuchu mäkkých tkanív je veľmi závažný edém hrtanu a hrtanovej príklopky. Čo môže mať za následok obštrukciu, čiže nepriechodnosť dýchacích ciest. A potom dusenie až zastavenie dýchania.

Dôsledkom je respiračné zlyhanie, a v prípade, že sa nezaháji skorá liečba alebo resuscitačná starostlivosť, aj smrť. Rovnako nebezpečné je aj zlyhanie funkcie srdca, a to pre malígnu arytmiu alebo ischémiu, čiže nedokrvenie srdcového svalu, a teda infarkt srdca.

Pri šoku sa vyskytujú aj príznaky, ktoré vyplývajú zo zhoršeného prekrvenia mozgu. Medzi tie sa radí zmenené vedomie (apatia, agresia), kolaps, kŕče tela až bezvedomie. Okrem toho je pri šoku možné pozorovať bledosť mramorové sfarbenie kože, studený pot.

Tráviaci systém reaguje celkovou ťažobou, zvracaním, bolesťou brucha. Pridružiť sa môže aj riedka stolica. Tvorba moču sa znižuje až zastavuje a vyskytnúť sa môže obličková kolika. Stiahnutie močového mechúra môže spôsobiť únik moču. V tehotenstve je obzvlášť rizikové stiahnutie maternice.

Aj keď alergická reakcia prebehla prvýkrát mierne, je veľmi dôležité odborné vyšetrenie. Druhá reakcia môže mať intenzívny priebeh. Avšak, aj keď priebeh anafylaxie môže mať fatálny koniec, našťastie, existuje účinná a rýchla liečba, ktorá zabráni rozvoju anafylaktického šoku do jeho nezvratnej formy.

Anafylaktický šok - infografika, príznaky, príčiny
Infografika znázorňuje alergény a príznaky pri anafylaxii
Ako sa lieči: anafylaktický šok

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 19.04.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Peľová sezóna útočí: Alergia na peľ, prejavy, liečba? Peľový kalendár Peľová sezóna útočí: Alergia na peľ, prejavy, liečba? Peľový kalendár

S koncom zimy a príchodom jari sa otepľuje a všetko na okolí dostáva zelený nádych. Kvitnúca príroda je nádherná, ale nesie so sebou aj negatíva. Tých by sa mali obávať hlavne...

Trápia vás štípance od ploštice? + Akú má životnosť a čo neznáša? Trápia vás štípance od ploštice? + Akú má životnosť a čo neznáša?

Ploštice sa môžu stať nepríjemným spolubývajúcim každého z nás. Čo sú títo návštevníci zač, ako vyzerajú, čo spôsobujú, a ako s nimi bojovať? To a oveľa viac sa dočítate v článku.

Popŕhlenie medúzou. Treba sa ho obávať? Popŕhlenie medúzou. Treba sa ho obávať?

Medúzy patria medzi najstaršie a zároveň najmenej prebádané živočíchy na našej planéte. Ich vek sa odhaduje na 600 až 700 miliónov rokov. Sú fascinujúce a nebezpečné zároveň....

Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc? Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc?

Letné mesiace sú ako stvorené pre zvýšený výskyt hmyzu . Je otravný, neustále na každého sadá, naráža priamo do tváre, bzučí za ušami a niektorí cyklisti ho majú doslova plné zuby....

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Handlová - Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

   SNP 26, 97251 Handlová

   Web: http://www.nemha.sk
   Telefón - ústredňa: 046 / 5475010

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • Alergologická ambulancia
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Nitriansky kraj
  • NsP Levice

   29.augusta 2, 93401 Levice

   Chirurgické ambulancie (2)

   • MUDr. Daniela Vigová
    Adresa: Pediatrická ambulancia, SNP 19, 93401 Levice
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Štvrtok 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Ján Socha
    Adresa: Traumatologická ambulancia, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo
    Piatok 08:00 15:00 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Zuzana Pavelková
    Adresa: ALERGIA Zvolen.s.r.o., kuzmányho 28, 96001 Zvolen
    deň oddo prestávka
    Pondelok  08:00 13:00   
    Utorok 08:00 13:00   
    Streda 08:00 15:00  12:00-13:00 
    Štvrtok 08:00 13:00   
    Piatok 08:00 13:00   
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

 • Košický kraj
  • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

   Rastislavova 43, 04001 Košice

   Web: http://www.fnlp.sk
   Telefón - ústredňa: 055 6153 111

   Predchádzajúci názov: FNsP L. Pasteura Košice - Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice

   • MUDr. Ingrid Sučíková
    Adresa: Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Rastislavova 43, 04001 Košice
    deň oddo
    Pondelok  08:00 13:00 
    Utorok 08:00 13:00 
    Streda 08:00 13:00 
    Štvrtok 08:00 13:00 
    Piatok 08:00 13:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.