späť na zoznam článkov

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?
Zdroj foto: Getty images

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to prirodzené. Detské obdobie sa vyznačuje vyšším výskytom úrazov.


Otras mozgu je jedným z možných následkom častých úrazov hlavy detí. Úrazovosť stúpa na jar a v lete, keď sú deti najviac aktívne, a to najmä vo vonkajšom prostredí. 

Pýtate sa:
Ako rozpoznať otras mozgu a na čo si treba dať pozor? 
Aké má príznaky? 
Čítajte s nami a dozviete sa viac.

Deti behajú, skáču, lozia po preliezkach, stromoch, šantia na bicykloch, korčuliach. Z obyčajnej chôdze sú schopné urobiť adrenalínový šport. V dnešnej dobe sa viac dbá na bezpečnosť, aby deti pri vybraných aktivitách používali bezpečnostné pomôcky. Aj napriek tomu sa môže úraz skončiť aj otrasom mozgu.

Úrazy v detskom veku

Detský vek je špecifický vyšším výskytom úrazov. Najviac úrazov vzniká v domácnosti, na športoviskách, v škôlkach, školách a na cestách. Chlapci majú dvakrát vyššiu úrazovosť, ako dievčatá. Deti z miest majú dvojnásobne viac úrazov, ako deti z vidieka.

 • Deti do dvoch rokov utrpia najviac úrazov doma. Je to paradox, veď domáce prostredie by malo byť pre ne útočiskom. Deti v tomto veku majú prehnanú mieru zvedavosti, čo ich ženie do preskúmavania najrozličnejších miest. Nedostatok skúseností môže zapríčiniť vyššiu mieru úrazov. Hra rozvíja pohybové aj duševné schopnosti a zručnosti, preto by nebolo vhodné deti obmedzovať. Dôležitá je organizácia priestoru, v ktorom sa pohybujú a samozrejmosťou by mal byť dozor.
 • Deti nad dva roky už behajú naplno, sú plné energie, nerobí im problém zdolať tie najväčšie prekážky a popri hre sa môže prihodiť úraz. Najčastejšou príčinou je nepozornosť. Veľa úrazov sa vyskytuje v škôlke a v škole. Dôležitá je organizácia času a hry.
 • Samostatnou skupinou sú úrazy spôsobené pri dopravných nehodách. V závislosť od mechanizmu sa dá predpokladať vysoko-energická trauma, ktorá môže byť príčinou závažných zranení.

Mechanizmus úraz je dôležitou informáciou. Ovplyvní samotné poranenie, aj vážnosť ťažkostí. Podľa neho môžeme predpokladať rozsah zranení. Pády pri chôdzi, z inej úrovne, zo stromu, z bicykla, pri korčuľovaní, dopravné nehody a množstvo iných mechanizmov. Dôležité informácie, ktoré sú významné pre vás aj lekára, ktorý bude dieťa vyšetrovať.

Úrazovosť stúpa najmä v teplom počasí, prečítajte si tiež článok:
Najčastejšie ťažkosti spojené s letom

Čo je otras mozgu

Pre dieťa je každý úraz negatívnym zážitkom. Oprášiť sa, pofúkať, prípadne očistiť odreniny a behať ďalej. Pri úrazoch hlavy treba spomaliť a pozorne si všímať, či sa neobjavujú príznaky otrasu mozgu (commotio cerebri) alebo iných poranení.

Z histórie: 
Arabský lekár a filozof Razi Abú-Bakr Muhammed ibn Zakarija v našich končinách známy skôr ako Rhazes (850–923 n. l.) údajne, ako prvý vyslovil pojem otras mozgu.
Je to abnormálny stav funkcií mozgu, bez zjavného traumatického poškodenia.
Už v 16. storočí  používal termín commotio cerebri (otras mozgu) francúzsky chirurg Ambroise Paré.

Otras mozgu je najčastejšie spôsobený úderom do hlavy, krku, ale spôsobí ho aj úder do inej časti tela s prenosom síl do oblasti mozgu zotrvačnosťou.

Vyskytujú sa poruchy neurologických funkcií, ktoré sú následkom funkčných zmien. Nemusí byť prítomné štrukturálne poškodenie mozgového tkaniva.

Ťažkosti vznikajú náhle, trvajú krátkodobo.

Postupne odoznievajú, ale niekedy môžu pretrvávať aj dlhšiu dobu. Bezvedomie nie je podmienkou.

Má vaše dieťa otras mozgu?

Aby ste vedeli zhodnotiť, či sa jedná o otras mozgu, mali by ste poznať jeho príznaky. Najistejšie je určite vyjadrenie lekára. Pri úrazoch hlavy je teba spozornieť, hlavne u detí. Deti sa často boja povedať pravdu, svoje ťažkosti môžu utajovať a zjednodušovať (bagatelizovať).

Príznaky otrasu mozgu

Dajú sa rozdeliť do dvoch kategórií. Prvou sú príznaky, ktoré sa môžu vyskytnúť hneď po úraze. Druhu kategóriou sú príznaky, ktorých nástup je neskorší.

Príznaky otrasu mozgu sú:

 • bezvedomie, ale nie je podmienkou (niekoľko sekúnd až 30 minút)
 • nápadná spavosť
 • slabosť, únava
 • poruchy pamäti v súvislosti s úrazom, môže byť prítomná strata pamäti spred alebo tesne po úraze (retrográdna alebo anterográdna amnézia)
 • dezorientácia, zmätenosť
 • zmeny správania, plačlivosť, nepokoj
 • spomalené reakcie
 • poruchy reči
 • poruchy koordinácie pohybov
 • bledosť, potenie
 • plytký dych, zrýchlený pulz
 • kŕče tela do 3 minút tesne po úraze hlavy (nie sú spojené s poškodením mozgu, ani s epilepsiou)

Medzi príznaky vyskytujúce sa v následnej dobe:

 • bolesť hlavy (cefalea)
 • závraty
 • pocit na vracanie (nauzea) až vracanie (vomitus)
 • poruchy spánku (insomnia)
 • prehnaná citlivosť na svetlo, hluk
 • poruchy pozornosti, pamäti, celkovo spomalenie myslenia, zhoršenie výkonu
 • depresívna nálada, emočné poruchy, nervozita, apatia

Príznaky otrasu mozgu môžu pretrvávať aj do jedného roka, ale to je len malé percento (5% zo všetkých otrasov mozgu). Zvyčajne bolesť hlavy, insomnia, zmeny nálady prechádzajú do 1 - 2 týždňov. Bolesti hlavy, závraty, poruchy pozornosti môžu menej často pretrvávať do troch mesiacov.

U detských pacientov je možné dlhšie časové predĺženie.

 

Kedy treba spozornieť?

Každý úraz hlavy si vyžaduje pozornosť, ak si všimnete jeden z príznakov, je nevyhnutné lekárske vyšetrenie. Ak sa vám zdá, že poranenie nie je tak závažné, treba dieťa odsledovať. Dôležité sú hlavne prvé hodiny od úrazu.

Pri úrazoch hlavy môžu vzniknúť poranenia, ktorých závažnosť je vyššia ako pri otrase mozgu. Sú to napríklad zlomeniny lebky, tvárových kostí, krvácania do lebečnej dutiny, mozgu.

Pri epidurálnom krvácaní býva prítomná latentná (skrytá) doba 6 hodín. Je to doba od úrazu hlavy po výskyt ťažkostí. Epidurálne krvácanie je krvácanie medzi tvrdú plenu a lebečné kosti (mozog je obalený v troch obaloch, jeden z nich je tvrdá plena).

Všeobecne, nie len pri deťoch, treba dávať pozor pri pádoch z výšky. U dospelého sú vysoko rizikové pády z výšky nad 6 metrov. U detí sú rizikové pády z akejkoľvek výšky.

Dopravné nehody nad 64 km/h a deformácie auta sú ukazovateľom vysokého rizika poranení. Pád z motorky alebo skútra nad rýchlosťou 32 km/h taktiež.

Pri násilnej manipulácii, trasení novorodenca či dojčaťa môže dôjsť k otrasu mozgu.

Ako predchádzať úrazom?

 • prevencia úrazu pri hre, športe, na ulici, v doprave (výber vhodných hračiek, športových aktivít), prispôsobenie priestoru na hry detskému veku (detské izby)
 • bezpečnostné pomôcky, prilby, chrániče pri bicyklovaní, korčuľovaní a iných športoch
 • výrazne označené detské ihriská, chodníky pre cyklistov, korčuliarov, dopravné obmedzenie v miestach s vyšším výskytom detí
 • výchova detí o rizikách v doprave, pri hre, športe
 • nevyhnutný je nepretržitý dozor pri menších deťoch
 • v dopravných prostriedkoch musia byť deti pripútané, v detskej autosedačke by nemali jesť a piť počas jazdy

Ak vás zaujíma otras mozgu, čítajte ďalej na Zdravotéke.

 

Otestujte svoje vedomosti o otrase mozgu

8 ľahkých otázok z témy otrasu mozgu.

V detskom veku sú úrazy

Otras mozgu nastáva po

Medzi jeho príznaky patrí

Má otras mozgu aj iné príznaky?

Patrí medzi jeho príznaky aj prehnaná citlivosť na zvuky či svetlo

Pri úraze hlavy hrozia aj iné poranenia

Násilné trasenie malého dieťaťa je nebezpečné a môže pri ňom vzniknúť aj otras mozgu

Existuje prevencia úrazu?

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. detský vek je typický vyššou úrazovosťou
 2. úraz hlavy je rizikom pre vznik otrasu mozgu
 3. prejavuje sa, napríklad bezvedomím, či inou poruchou vedomia
 4. môže mať aj iné príznaky, ako sú napríklad únava, bledosť, vracanie
 5. a aj prehnaná citlivosť na zvuky či svetlo
 6. pri úrazoch hlavy môžu nastať aj zlomeniny lebky či krvácanie do dutiny lebky
 7. aj násilné trasene malých detí je rizikom pre spôsobenie otrasu mozgu
 8. dôležitá je aj prevencia úrazu

Naposledy aktualizované 16.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí? Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí?

Nástup dieťaťa do škôlky býva začiatkom častej chorobnosti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu zabrániť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Ako zastaviť hnačku u detí a čo pri nej treba robiť? (lieky + strava) Ako zastaviť hnačku u detí a čo pri nej treba robiť? (lieky + strava)

Opäť zažívame obdobie viróz a sezónnych ochorení. Jednou komplikáciou týchto dní býva hnačka. Príčiny hnačky sú rôznorodé.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.