späť na zoznam článkov

Ako sa prejavujú vši u detí? Ako vyzerajú a ich likvidácia

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ako sa prejavujú vši u detí? Ako vyzerajú a ich likvidácia
Zdroj foto: Getty images

Voš je parazit, ktorý vie poriadne znepríjemniť život. Dobre sa jej darí v kolektíve. 


Čo sú to vši
Ako sa prenášajú, prejavujú a ako vyzerajú vo vlasoch?
Ako dlho prežívajú?
Ako sa ich účinne zbaviť a zlikvidovať ich? 

Odpovede na tieto otázky vám ponúka článok...

Prenos vší zabezpečuje osobný kontakt. Najlepšie je to napríklad pri hre detí, ale aj pri športových aktivitách. Prítomnosť vší sa dá ľahko spozorovať. Liečba nie je náročná.

Dôležitejšia je prevencia.

Viete, čo je pedikulóza alebo ako včas spozorovať vši?

Celosvetovo je voš rozšírená a jej výskyt neovplyvňuje v podstate žiadny zemepisný faktor (až na oblasti s hodnotami teplôt hlboko pod nulou alebo naopak vysoko nad 40 stupňov Celzia). Ich výskyt je v rôznych krajinách od nižších percent (2%) až po vyššie (60%).

Presné údaje nie sú dostupné, nakoľko ochorenie spôsobené týmto parazitom nepodlieha zákonu o hlásení.

Vo svete je za posledných 10 rokov narastajúca tendencia výskytu, a to hlavne kvôli rezistencii vši na súčasné insekticídy. Kdekoľvek je človek, tam je aj voš.

U človeka môžeme nájsť tri druhy vši, ktorá na ľudskom tele parazituje.

Tabuľka uvádza druhy vši

Názov Slovenský názov Miesto výskytu
Pediculus capitis Voš detská, hlavová, ale môžete ju nájsť aj pod názvom vlasová vlasatá časť hlavy, obočie, vo fúzoch, v brade (prenášať sa môže v čiapke, v odeve, posteľnej bielizni, na hrebeni)
Pediculus corporis (humanus) Voš šatová odev, bielizeň (spodná bielizeň)
Phthirus (pediculus) pubis Voš lonová, alebo aj voš ohanbia obýva oblasť genitálií

V našom detskom kolektíve sa vyskytuje voš detská, odborne Pediculus capitis. Dosahuje veľkosť 2 - 3,5 mm. Kladie vajíčka (hnidy), ktoré majú veľkosť 0,8 x 0,3 mm a sú žltobielej farby.

Denne kladie 3-4 hnidy, z ktorých sa za 7-19 dni liahnu larvy. Dĺžka života dospelej vši je približne 40 dní a za toto obdobie dokáže naklásť 100 - 160 hníd.

Nájdeme ju na celej vlasatej časti hlavy, ale najvyšší výskyt je vo vlasoch v spánkovej oblasti, v oblasti za ušami a v záhlaví. Jej výskyt sa pohybuje v približnom množstve okolo 10 kusov.

Živí sa krvou človeka.

Vo vlasoch, ktoré sú trvale kratšie ako 1 cm nedokáže prežiť. 

Ale nemajte strach. Vystrihanie vlasov nie je jediný spôsob liečby vší. Chladnejšie a zimné obdobie praje v rozširovaní vší, nakoľko deti nosia čiapky, čo prenosu vší prospieva. Deti si často čiapky zamieňajú, požičiavajú, a to je optimálne pre prenos.

 

Ako spozorovať vši vo vlasoch?
Alebo ako vši vo vlasoch vyzerajú?

Od kontaktu so všami trvá približne jeden až štyri týždne, kým sa voš rozmnoží a objavia sa prvé príznaky zavšivenia. Vzniká tak ochorenie Pedikulóza (zavinená Pediculus humanus capitis, zamorenie všou hlavovou B85.0).

Veľkosť vši, do ktorej dorastá je dostatočná na to, aby bola pozorovateľná voľným okom. Jej vajíčka, teda hnidy, je možné pozorovať lupou. Dokázanie pohľadom je jedinou diagnostickou metódou, ktorá postačuje na stanovenie ochorenia pedikulózy.

Ak nie sú vši dokázané pohľadom, treba pátrať po inom ochorení, napríklad po ekzéme, psoriáze či dermatofytóze (tinea capitis).

Okrem toho, že sa voľne pohybuje vo vlasoch a kladie vajíčka, sa musí aj živiť. Jej potravou je krv, ktorú získava bodnutím a to približne každé 2 - 3 hodiny. Toto bodnutie sprevádza nepríjemné pálenie a svrbenie, ktoré núti dieťa škriabať sa. Spôsobuje ho vylučovanie sekrétu pri bodnutí.

Pri škriabaní si dieťa môže vytvoriť kožné poranenia, ktoré po infikovaní zapríčiňujú ochorenia, ako je napríklad impetigo. To zvyčajne spôsobuje zdurenie regionálnych lymfatických uzlín za ušami a na krku. Následne je na miestach, kde sa voš kŕmi, možné nájsť petechie, žihľavku (urtikariu), začervenanie a iné, často aj alergicky vyvolané kožné zmeny.

Môže byť prítomná zvýšená telesná teplota, ako odpoveď organizmu na sekundárnu infekciu.

Voš vo svojom sekréte (v slinách), môže prenášať napríklad Škvrnitý týfus (pôvodca baktéria Riketsia) a vzácne aj Volynskú (zákopovú) horúčku (pôvodca baktéria Bartonella quintana). 

Na deťoch je možné spozorovať zmeny správania, poruchy sústredenosti, celkový nepokoj, poruchy spánku, až nespavosť.


Pre lepší prehľad uvádzame možné príznaky do bodov:

 • pohľadom prítomné vši a hnidy
 • svrbenie, pálenie vlasatej časti hlavy
 • škriabanie hlavy
 • začervenanie pokožky a kožné zmeny (petechie, žihľavka) v oblastiach, kde sa vši pohybujú (najčastejšie spánková oblasť, oblasť za ušami a záhlavie)
 • zvýšená teplota
 • nepokoj
 • poruchy sústredenia
 • poruchy spánku až nespavosť
 • sekundárne zápaly ako sú impetigo, škvrnitý týfus, opakujúce sa horúčky, vzácne Volynská horúčka

Pri týchto ťažkostiach bude príčina známa a zahájená účinná liečba. Podmienkou zavšivenia nie je len zlý sociálno-ekonomický pomer a nízka úroveň hygieny. Ak už boli vši prenesené do vlasov, bežné šampóny na ich vyhubenie nestačia. Preto dostatočná hygiena nie je zárukou v ochrane proti pedikulóze a nezaručuje jej vyliečenie.

Najčastejšie sa vši vyskytujú vo veku od dvoch do dvanástich rokov.

Dôležitá je prevencia

V období, keď začne dieťa chodiť do školy je potrebná prevencia. V kolektíve sa voš rýchlo šíri.

Dôležitá je informovanosť rodičov o správnej hygiene v rodine a jej dodržiavanie. Výmena posteľnej bielizne je rovnako dôležitá. Pranie bielizne, čiapok, šálov, čistenie hrebeňov.

U detí navštevujúcich kolektív je významná pravidelná kontrola vlasov. V prípade výskytu vši dieťa ponechať doma a nie v kolektíve, v škôlke alebo v škole.

Ak voš vo vlasoch dieťaťa nájdete, je veľmi dôležité kontaktovať triedneho učiteľa a informovať ho o výskyte. On ďalej zabezpečí potrebné kroky v zariadení.

Zákon káže

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v §52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam.

Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

 

Test o pedikulóze

Ako vás zaujal článok? Otestujte sa v 10 kvízových otázkach.

Ako sa odborne označuje zavšivenie?

Čo je voš?

Prežíva tento parazit aj v oblastiach, kde je teplota nižšia ako 0°C?

Pediculus capitis

Čím sa voš živí?

Je možné spozorovať vši vo vlasoch voľným okom?

Pri pedikulóze je dieťa výrazne nepokojné

Nevie sa koncentrovať a sústrediť sa

V akom veku sa najčastejšie vyskytujú vši?

Komplikáciou ochorenia môže byť zápal pokožky na hlave

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. zavšivenie sa odborne nazýva pedikulóza
 2. voš je parazit
 3. a v oblastiach, kde je dlhodobo teplota prostredia pod 0°C neprežíva
 4. označuje sa aj ako Pediculus capitis, teda voš detská alebo hlavová
 5. živí sa ľudskou krvou
 6. vo vlasoch je ju možné vidieť voľným okom
 7. jej prítomnosť vyvoláva svrbenie pokožky hlavy, čo má za následok nepokoj
 8. a aj poruchu koncentrácie či sústredenia sa
 9. najčastejšie sa vyskytuje vo veku 2 - 12 rokov
 10. pri neustálom škriabaní si pokožky hlavy hrozia komplikácie, ako napríklad zápal

 

Pre viac informácií o vši a jej liečbe si prečítajte

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí? Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí?

Nástup dieťaťa do škôlky býva začiatkom častej chorobnosti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu zabrániť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť? Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Laura 27.02.2020 22:53

Dcérku po návrate do školy svrbela hrozne hlávka a potom som jej ju prehliadla a videla som odporné hnidy a už aj vši. Pomohla nám pani v lekárni, ktorá nám poradila prípravok nyda s hrebienkovým aplikátorom - tá udusila vši aj hnidy hneď po nanesení a stačí raz - netreba opakovať

ewa 02.08.2020 14:32

Lauri Ďakujem za radu (: aj nám nyda perfektne zabrala. Skúsili sme pred tým výluhy a šampóny a nič - týždeň sme sa trápili a potom sme naniesli nydu a po 20 minútach bolo po všiach aj hnidách