späť na zoznam článkov

Ako sa prejavujú vši u detí

Ako sa prejavujú vši u detí

Voš je parazit, ktorý vie poriadne znepríjemniť život. Dobre sa jej darí v kolektíve. 


Prenos vší zabezpečuje osobný kontakt. Najlepšie je to napríklad pri hre detí, ale aj pri športových aktivitách. Prítomnosť vší sa dá ľahko spozorovať. Liečba nie je náročná.

Dôležitejšia je prevencia.

Viete, čo je pedikulóza alebo ako včas spozorovať vši?

Celosvetovo je voš rozšírená a jej výskyt neovplyvňuje v podstate žiadny zemepisný faktor (až na oblasti s hodnotami teplôt hlboko pod nulou alebo naopak vysoko nad 40 stupňov Celzia). Ich výskyt je v rôznych krajinách od nižších percent (2%) až po vyššie (60%).

Presné údaje nie sú dostupné, nakoľko ochorenie spôsobené týmto parazitom nepodlieha zákonu o hlásení.

Vo svete je za posledných 10 rokov narastajúca tendencia výskytu, a to hlavne kvôli rezistencii vši na súčasné insekticídy. Kdekoľvek je človek, tam je aj voš.

U človeka môžeme nájsť tri druhy vši, ktorá na ľudskom tele parazituje.

Tabuľka uvádza druhy vši

Názov Slovenský názov Miesto výskytu
Pediculus capitis Voš detská, hlavová, ale môžete ju nájsť aj pod názvom vlasová

vlasatá časť hlavy, obočie, vo fúzoch, v brade (prenášať sa môže v čiapke, v odeve, posteľnej bielizni, na hrebeni)

Pediculus corporis (humanus) Voš šatová odev, bielizeň (spodná bielizeň)
Phthirus (pediculus)pubis Voš lonová, alebo aj voš ohanbia obýva oblasť genitálií

V našom detskom kolektíve sa vyskytuje voš detská, odborne Pediculus capitis. Dosahuje veľkosť 2 - 3,5 mm. Kladie vajíčka (hnidy), ktoré majú veľkosť 0,8 x 0,3 mm a sú žltobielej farby.

Denne kladie 3-4 hnidy, z ktorých sa za 7-19 dni liahnu larvy. Dĺžka života dospelej vši je približne 40 dní a za toto obdobie dokáže naklásť 100 - 160 hníd.

Nájdeme ju na celej vlasatej časti hlavy, ale najvyšší výskyt je vo vlasoch v spánkovej oblasti, v oblasti za ušami a v záhlaví. Jej výskyt sa pohybuje v približnom množstve okolo 10 kusov.

Živí sa krvou človeka.

Vo vlasoch, ktoré sú trvale kratšie ako 1 cm nedokáže prežiť. 

Ale nemajte strach. Vystrihanie vlasov nie je jediný spôsob liečby vší. Chladnejšie a zimné obdobie praje v rozširovaní vší, nakoľko deti nosia čiapky, čo prenosu vší prospieva. Deti si často čiapky zamieňajú, požičiavajú, a to je optimálne pre prenos.

Ako spozorovať vši vo vlasoch?

Od kontaktu so všami trvá približne jeden až štyri týždne, kým sa voš rozmnoží a objavia sa prvé príznaky zavšivenia. Vzniká tak ochorenie Pedikulóza (zavinená Pediculus humanus capitis, zamorenie všou hlavovou B85.0).

Veľkosť vši, do ktorej dorastá je dostatočná na to, aby bola pozorovateľná voľným okom. Jej vajíčka, teda hnidy, je možné pozorovať lupou. Dokázanie pohľadom je jedinou diagnostickou metódou, ktorá postačuje na stanovenie ochorenia pedikulózy.

Ak nie sú vši dokázané pohľadom, treba pátrať po inom ochorení, napríklad po ekzéme, psoriáze či dermatofytóze (tinea capitis).

Okrem toho, že sa voľne pohybuje vo vlasoch a kladie vajíčka, sa musí aj živiť. Jej potravou je krv, ktorú získava bodnutím a to približne každé 2 - 3 hodiny. Toto bodnutie sprevádza nepríjemné pálenie a svrbenie, ktoré núti dieťa škriabať sa. Spôsobuje ho vylučovanie sekrétu pri bodnutí.

Pri škriabaní si dieťa môže vytvoriť kožné poranenia, ktoré po infikovaní zapríčiňujú ochorenia, ako je napríklad impetigo. To zvyčajne spôsobuje zdurenie regionálnych lymfatických uzlín za ušami a na krku. Následne je na miestach, kde sa voš kŕmi, možné nájsť petechie, žihľavku (urtikariu), začervenanie a iné, často aj alergicky vyvolané kožné zmeny.

Môže byť prítomná zvýšená telesná teplota, ako odpoveď organizmu na sekundárnu infekciu.

Voš vo svojom sekréte (v slinách), môže prenášať napríklad Škvrnitý týfus (pôvodca baktéria Riketsia) a vzácne aj Volynskú (zákopovú) horúčku (pôvodca baktéria Bartonella quintana). 

Na deťoch je možné spozorovať zmeny správania, poruchy sústredenosti, celkový nepokoj, poruchy spánku, až nespavosť.


Pre lepší prehľad uvádzame možné príznaky do bodov:

 • pohľadom prítomné vši a hnidy
 • svrbenie, pálenie vlasatej časti hlavy
 • škriabanie hlavy
 • začervenanie pokožky a kožné zmeny (petechie, žihľavka) v oblastiach, kde sa vši pohybujú (najčastejšie spánková oblasť, oblasť za ušami a záhlavie)
 • zvýšená teplota
 • nepokoj
 • poruchy sústredenia
 • poruchy spánku až nespavosť
 • sekundárne zápaly ako sú impetigo, škvrnitý týfus, opakujúce sa horúčky, vzácne Volynská horúčka

Pri týchto ťažkostiach bude príčina známa a zahájená účinná liečba. Podmienkou zavšivenia nie je len zlý sociálno-ekonomický pomer a nízka úroveň hygieny. Ak už boli vši prenesené do vlasov, bežné šampóny na ich vyhubenie nestačia. Preto dostatočná hygiena nie je zárukou v ochrane proti pedikulóze a nezaručuje jej vyliečenie.

Najčastejšie sa vši vyskytujú vo veku od dvoch do dvanástich rokov.

Prevencia je dôležitá

V období, keď začne dieťa chodiť do školy je potrebná prevencia. V kolektíve sa voš rýchlo šíri. Dôležitá je informovanosť rodičov o správnej hygiene v rodine a jej dodržiavanie. Výmena posteľnej bielizne je rovnako dôležitá. Pranie bielizne, čiapok, šálov, čistenie hrebeňov.

U detí navštevujúcich kolektív je významná pravidelná kontrola vlasov. V prípade výskytu vši dieťa ponechať doma a nie v kolektíve, v škôlke alebo v škole. Ak voš vo vlasoch dieťaťa nájdete, je veľmi dôležité kontaktovať triedneho učiteľa a informovať ho o výskyte. On ďalej zabezpečí potrebné kroky v zariadení.

Zákon káže

Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51 povinnosti fyzických osôb a v §52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov, t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy. Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.

Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, § 10 náležitosti prevádzkového poriadku

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Test o pedikulóze

Ako vás zaujal článok? Otestujte sa v 10 kvízových otázkach.

Ako sa odborne označuje zavšivenie?

Čo je voš?

Prežíva tento parazit aj v oblastiach, kde je teplota nižšia ako 0°C?

Pediculus capitis

Čím sa voš živí?

Je možné spozorovať vši vo vlasoch voľným okom?

Pri pedikulóze je dieťa výrazne nepokojné

Nevie sa koncentrovať a sústrediť sa

V akom veku sa najčastejšie vyskytujú vši?

Komplikáciou ochorenia môže byť zápal pokožky na hlave

Výborne, všetky odpovede sú správne.

 1. zavšivenie sa odborne nazýva pedikulóza
 2. voš je parazit
 3. a v oblastiach, kde je dlhodobo teplota prostredia pod 0°C neprežíva
 4. označuje sa aj ako Pediculus capitis, teda voš detská alebo hlavová
 5. živí sa ľudskou krvou
 6. vo vlasoch je ju možné vidieť voľným okom
 7. jej prítomnosť vyvoláva svrbenie pokožky hlavy, čo má za následok nepokoj
 8. a aj poruchu koncentrácie či sústredenia sa
 9. najčastejšie sa vyskytuje vo veku 2 - 12 rokov
 10. pri neustálom škriabaní si pokožky hlavy hrozia komplikácie, ako napríklad zápal

Pre viac informácií o vši a jej liečbe si prečítajte aj:

Naposledy aktualizované 23.10.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt? Je jarná a jesenná únava mýtus alebo fakt?

Jarná a jesenná únava nie sú mýty. Zmeny počasia, individuálna adaptačná schopnosť jednotlivca a jeho aktuálny zdravotný stav môžu spôsobiť vyčerpanie rôznej intenzity počas týchto...

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Meranie krvného tlaku - zásady správneho postupu Meranie krvného tlaku - zásady správneho postupu

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Otrava oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým Otrava oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým

Otravy oxidom uhličitým a oxidom uhoľnatým ohrozujú zdravie a život. Súvisia s vínnou a vykurovacou sezónou. Zásadne sa od sea líšia. 

Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť? Ako sa prejavuje otrava hubami a čo treba robiť?

Otrava hubami sa zaraďuje medzi najfrekventovanejšie typy otráv vôbec. Najčastejšie sa s ňou stretávame počas sezóny zberu a to od apríla až do novembra. 


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.