späť na zoznam článkov

Artróza kolena: Pomaly, ale isto ničí kolenné kĺby, ako ju liečiť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Artróza kolena: Pomaly, ale isto ničí kolenné kĺby, ako ju liečiť?
Zdroj foto: Getty images

Medzi najčastejšie ochorenia kolien patrí bezpodmienečne artróza kolena - gonartróza. Ide zároveň o jedno z najčastejších, degeneratívnych ochorení váhonosných kĺbov vôbec. Artrotické zmeny spôsobujú stuhnutosť v kĺbe, poruchy pohyblivosti, bolesti stupňujúce sa s progresiou ochorenia, deformácie a odchýlenie v osovom postavení. V konečnom dôsledku vedú k nezvratnému poškodeniu synoviálneho kĺbu s nutnosťou endoprotézy. Zachytenie prvých signálov, vyhľadanie lekárskej pomoci, správna liečba a strava môžu celý proces oddialiť a zmierniť utrpenie. Ako sa prejavuje gonartróza a aké sú možnosti jej liečby?


Gonartróza patrí medzi nezápalové, degeneratívne ochorenia, ktoré postihujú až 15% populácie. Rovnako ako pri artróze ostatných kĺbov má stúpajúcu tendenciu s vekom.

Vzhľadom na to, že kolená (aj bedrá) patria medzi váhonosné kĺby, dochádza k ich nadmernému zaťažovaniu a prednostnému vzniku osteoartrózy práve v týchto miestach.

Stavba  a funkcia kĺbového spoju

Kĺb (articulatio) je miesto, kde sa spájajú dve alebo viaceré kosti navzájom, pričom jeden koniec kosti je zakončený kĺbovou hlavicou a druhý kĺbovou jamkou, tak aby do seba dobre zapadali. Tvoria základné plochy kĺbu a ich povrch je pokrytý hyalínovou chrupkou. Nerovnosti medzi hlavicou a jamkou vypĺňajú kĺbové platničky z chrupavky (napr. disky, menisky).

Kĺb je chránený vonkajším obalom, ktorý nazývame kĺbové puzdro. Kĺbové puzdro sa skladá z dvoch základných častí. Vonkajšia časť je tvorená z pevnej vrstvy väziva, miestami obklopeného kolagénovými vláknami (väzy - ligamentum). Vnútorná, dutinová časť kĺbu je zložená s tenkej blany - synoviálnej výstelky, ktorá je zvlhčovaná tekutinou z krvnej plazmy, takzvanou synoviou.

Zaujímavé: Hyalínová chrupka pokrývajúca konce kostí v kĺbe je zložená z elastického väziva. Vyživovaná je zo synoviálnej (kĺbovej) tekutiny a difúzne z kostí. Jej poškodenie je nezvratné, teda nemá schopnosť sa nanovo obnovovať.

Špecifiká kolenného kĺbu

Kolenný kĺb (articulatio genus) je najväčším a zároveň najzložitejším kĺbom v ľudskom tele. Od jeho stability a pevnosti závisí celkový postoj, nosnosť váhy tela a chôdza človeka. Z toho je odvodené aj jeho pomenovanie resp. zaradenie medzi váhonosné kĺby.

Kĺbovú hlavicu tvorí koniec stehnovej kosti (femur) zapadajúci do kĺbovej jamy pozostávajúcej z hornej časti píšťaly (tibia). Stred stehnovej kosti a píšťaly vypĺňajú dve chrupkové platničky - menisky. Menisky majú tvar dvoch polmesiacov a napájajú sa na píšťalu. Na rozdiel od iných kĺbov sa vo vnútri toho kolenného krížia ešte dva samostatné väzy.

Na prednej časti kolenného kĺbu sa nachádza jabĺčko (patella). Z bočných strán je ešte kryté hrubými bočnými väzmi. S prednej strany ho chráni, kryje a zároveň umocňuje spevnenie kolena, šľacha.

Zaujímavé: Ihlica (fibula) - druhá kosť predkolenia nie je spojená s tibiou v kolennom kĺbe a vonkoncom nie so stehnovou kosťou. Váha tela a celková nosnosť je kladená prevažne na tíbiu. Ihlica je príliš tenká a slabá na to, aby udržala hmotnosť človeka. Veľmi často sa láme.

Funkcia kolenného kĺbu

Kolenný kĺb zabezpečuje pohyb v oblasti kolien. Konkrétne sa jedná o flexiu (zohnutie), extenziu (vystretie) a miernu rotáciu (otočenie) pri zohnutí v kolenách. Tieto typy pohybu sú nevyhnutné pre chôdzu a iný typ pohybu (zohnutie, drep, postavenie, otočenie).

anatómia kolenného kĺbu spredu a z bočnej strany
Anatomický pohlad na kolenný kĺb spredu a z bočnej strany Foto: Getty images

Čo je to gonartróza a čo sa deje v útrobách kĺbu?

Gonartróza je nezápalové, degeneratívne ochorenie kĺbovej chrupavky kolena. Vzniká z rôznych a v niektorých prípadoch nie celkom jasných príčin. Istou etiológiou je starnutie. Postihuje prednostne strednú časť na úrovni stehnovo - píšťalovej a jabĺčkovo - stehnovú časť.

Prvotné zmeny na úrovni metabolizmu spôsobujú deštrukciu kostnej hmoty. Pod vplyvom týchto katabolických dejov sa poškodená kostná chrupavka časom stenčuje. Vznikajú v nej erózie a trhlinky, kĺbové plochy sú nerovné a kĺbová štrbina sa zužuje. To má za následok deformáciu kolenného kĺbu, odchýlenie od osového postavenia a z toho vyplývajúce poruchy pohyblivosti.

TIP: Zatočte s artrózou

Kolenný kĺb poškodený artrotickým procesom spôsobuje stuhnutosť kolien, bolesti, navonok badateľné deformity, poruchy pohyblivosti. Najviac zaťažuje pacienta pri chôdzi po schodoch alebo pri zohýbaní (napr. obúvanie sa). Problémom sa môže stať aj postavenie sa zo sedu.

Zachyťte prvé signály ochorenia

Medzi prvé varovné príznaky osteoartrózy ako takej patrí ranná stuhnutosť kĺbov, čo je rovnaké aj pri gonartróze. Po rozhýbaní sa stuhnutosť vymizne. Následne sa objavujú bolesti kolien pri fyzickej námahe alebo nadmernom zaťažení kolenných kĺbov (chôdza po nerovnom teréne, drepy, chôdza po schodoch. Pokojové bolesti sa na začiatku ochorenia neobjavujú.

S progresiou (rozvojom) ochorenia sa začínajú prejavovať aj bolestivé stavy v pokoji. Typicky sa zhoršujú na konci dňa. Zväčšujúce sa deformity spôsobujú odchýlky v osovom postavení. Objavujú sa prvé poruchy pohyblivosti (flexia, extenzia, rotácia). Známym a typickým príznakom je tzv. flekčná kontraktúra. Ide o postupne narastajúce flekčné postavenie končatiny (ohnutie) s nemožnosťou extenčného pohybu (vystretie).

Zaujímavé: Pri gonartróze dochádza k tzv. giwing way fenoménu, kedy nekontrolovateľne klesá postihnutá končatina. Pacienti majú sklony k pádom a k vniku poranení následkom úrazového deja. Dôvodom je stále narastajúca nestabilita kolenného kĺbu.

Tabuľka so začiatočnými a pokročilými príznakmi gonartrózy

Prvotné príznaky gonartrózy Príznaky pokročilej gonartrózy
 • ranná stuhnutosť kolien
 • bolesti kolien pri zvýšenej fyzickej námahe
 • bolesti kolien pri chôdzi po nerovnom teréne
 • bolesti kolien pri nadmernej záťaži
 • bolesti pri flekcii kolenného kĺbu
 • mierne poruchy pohyblivosti kolenného kĺbu
 • pokojové bolesti
 • deformácie
 • flekčná kontraktúra
 • giwing way fenomén
 • opuch
 • výrazné poruchy pohyblivosti kolenného kĺbu

 

žena držiaca sa za koleno pre bolesť
Bolesti kolien po nadmernej záťaži sú často jedným z prvých príznakov gonartrózy Foto: Getty images

Štádiá gonartrózy podľa Kellgren - Lawrenca

Gonartróza začína nenápadne a pomaly. V prvých štádiách sa objavujú nešpecifické ťažkosti často pripisované únave, vyčerpanosti, nadmernej fyzickej záťaži alebo jednoducho prirodzenému procesu starnutia.

V úvode sa objavuje stuhnutosť kolenných kĺbov a mierne bolesti vznikajúce spravidla po záťaži. Pacienti lekára obvykle vyhľadávajú až pri intenzívnych bolestivých stavoch, poruchách pohyblivosti, ktoré ich obmedzujú v bežných denných činnostiach a vznikajú v pokoji.

Štádiá gonartrózy podľa Kellgrena - Lawrenca na základe progresie chorobného stavu v chrupavke

Štádiá gonartrózy Patologický proces v chrupavke
I.štádium
 • sklerotický proces chrupavky
 • hrbole a nerovnosti vznikajúce na koncovej časti femuru (stehnovej kosti)
 • začiatok vzniku prvých osteofytov (kostných výrastkov)
II.štádium
 • postupné zužovanie kĺbovej štrbiny
 • sploštenie koncovej časti femuru (stehnovej kosti)
 • progresia vzniku osteofytov (kostných výrastkov)
III.štádium
 • výrazné zúženie kĺbovej štrbiny
 • progresia tvorby osteofytov a pseudocýst
 • deformácia kĺbu
IV.štádium
 • kĺbová štrbina je maximálne zúžená až vymiznutá
 • výrazné deformácie kĺbu
 • tvorba tkanivových nekróz (odumretie tkaniva)

Súčasné možnosti liečby artrózy kolena

Pred vznikom gonartrózy sa vieme do istej miery chrániť správnym životným štýlom, zdravou stravou a nezanedbávaním pohybovej aktivity. Starnutie nám však so sebou prináša zmeny v celom organizme a to aj zmeny na kostiach a kĺboch, ktorým sa nevyhneme. Neskôr je jedinou možnosťou ako zmierniť príznaky ochorenia iba správna liečba.

lekár s fonendoskopom na krku cvičí s pacientom s boľavým kolenom
Možnosti liečby gonartrózy sú nefarmakologické, farmakologické a chirurgické Foto: Getty images

Nefarmakologické postupy liečby gonartrózy

V začiatočných štádiách gonartrózy, kedy príznaky nie sú natoľko obmedzujúce a naliehavé je vhodne dodržiavať niektoré zásady a tým mierniť progresiu nezvratného stavu. Ide o základné opatrenia, ktoré nezaťažujú a sú prospešné.

 1. zmena životosprávy (vitamíny, kolagén...)
 2. redukcia obezity
 3. pravidelná pohybová aktivita bez nadmerného zaťažovania kolien
 4. správna obuv, ortopedické pomôcky
 5. inštruktážne cvičenia s fyzioterapeutom
 6. masáže
 7. elektroterapia
 8. kryoterapia
 9. akupunktúra
 10. liečba svetlom

Lieková terapia

Liečba gonartrózy sa v podstate nelíši od ostatnej liečby iných kĺbov postihnutých osteoartrózou. Liekom prvej voľby paracetamol. Vhodnými liekmi a často používanými sú nesteroidné antireumatiká (napr. ibalgin). Sú aj vo forme lokálnych mastí s analgetickým a protizápalovým účinkom.

V horších prípadoch sa do vnútra kĺbovej chrupavky injekčne aplikujú kortikosteroidy a kyselina hyalurónová. Pri gonartróze sa uprednostňuje intraarticulárne (vnútro kĺbové) podanie kortikosteroidov. Vhodné je podávanie chondrotín - sulfátu a glukosamínu.

Pri silných bolestivých stavoch sa používajú aj opioidné analgetiká (tramal, morfium), ktoré sa používajú na liečbu stredne silnej až silnej bolesti. Ich užívanie je však viazané na lekársky predpis a odporúča ich výhradne lekár.

Lieky proti bolesti zoradené podľa sily analgetického účinku

 1. paracetamol
 2. nestoreidné antireumatiká
 3. kortikosteroidy a kyselina hyalurónová
 4. chondrotín - sulfát, glukosamín
 5. opioidné analgetiká

Chirurgické a operačné zákroky, kde ostatná liečba zlyhala

V dnešnej pokrokovej dobe je až neuveriteľné uveriť tomu, že prvé zmienky o kĺbovej náhrade siahajú až do roku 1960. Lekár McKeever sa pokúšal nahradiť poškodený kĺb doštičkami z chrómovo - kobaltovej zliatiny.

5 chirurgických postupov pri gonartróze

 1. čiastočná náhrada kolenného kĺbu
 2. úplná endoprotéza
 3. osteotómia a preventívne výkony
 4. kĺbová laváž
 5. artrodéza

Čiastočná náhrada kolenného kĺbu - hemiartroplastika

Ide o nahradenie časti kolenného kĺbu. Obvykle sa jedná o tú časť, ktorá je najviac vystavená záťaži a tým pádom dochádza k jej nadmernému opotrebovávaniu a deštrukcii. Jedná sa o menej používanú metódu a to hneď z dvoch dôvodov. Operácia je náročnejšia, ako pri úplnej náhrade celého kĺbu a navyše tu zostáva riziko, že artrotický proces bude pokračovať v nezoperovaných častiach.

Úplná endoprotéza kolenného kĺbu

Úplná endoprotéza kolenného kĺbu znamená invazívny, chirurgický zákrok, pri ktorom je poškodený kĺb nahradený implantátom. Je finančne menej náročná a účinnejšia (s dlhším efektom) ako je to u  hemiartroplastike.

Osteotómia a preventívne chirurgické výkony

Tieto výkony sa uprednostňujú u mladších pacientov. Ide o chirurgické otvorenie kĺbu a odrezanie, skrátenie kosti, prípadne o vykonanie zmeny jej štruktúry. Výkon sa využíva na korekciu porúch a odstránenie bolesti. U starších pacientov sa kombinuje chirurgická osteotómia a súčasná náhrada kĺbu.

Kĺbová laváž a debridement

Kĺbová laváž (výplach kĺbového spojenia) a debridement (technika stimulujúca dreň) sa robia u pacientov s bolestivými stavmi. Poskytujú však len dočasnú úľavu a nepredstavujú žiadnu perspektívu čo sa týka dlhodobej liečby či zvrátenia patologického procesu. Chvíľkový efekt je pre pacienta síce prínosom pri tlmení bolesti a zlepšení pohyblivosti ale nezaručuje dlhodobé zlepšenie stavu.

Artrodéza

Artrodéza je operačný výkon, ktorý sa indikuje pri gonartróze, kde zlyhala kĺbová náhrada. Vo svojej podstate ide o záchranný úkon. Indikáciou sú aj septické stavy v kolene. Vykonáva sa pomocou dlát a frézy, ktorými sa kĺb opracuje. Cieľom operácie je vytvoriť kostný zrast postihnutého kĺbu. Výsledkom je paradoxne obmedzenie pohybu v kĺbe, ktoré zabraňuje bolesti a progresii ochorenia.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Otestujte sa

1. Čo je to gonartróza?

2. Čomu sa pripisuje hlavný dôvod vzniku artrózy?

3. Ktorý kĺb je kvôli váhe tela najviac zaťažovaný?

4. Koľko meniskov sa nachádza v kolennom kĺbe?

5. Ako sa prejavuje začiatočné štádium gonartrózy?

6. Ako sa prejavuje neskoré štádium gonartrózy?

7. Ktorý liek je liekom prvej voľby pri artróze?

8. Kto sa zaoberá gonartrózou?

9. Ktoré látky sa vpichujú do kĺbu pri liečbe gonartrózy?

10. Aká je liečba pri úplnom zničení kolenného kĺbu?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda

Vyrovnajte svoju chrbticu! Pomôže vám Dornova metóda.

Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba

Výron členka sa najčastejšie udeje pri športe. To však neznamená, že si ho nemožno privodiť pri bežnej chôdzi, práci v záhrade dokonca pri vstávaní z postele .

Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe? Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe?

Trápi vás voda v kolene či jeho bolesť? Aké sú najčastejšie príčiny? Pozor, tieto ťažkosti sa týkajú aj mladých.

Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov, ktorý sú...

Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť

Trápia vás bolesti ramena počas aktivity, pokoja a hlavne v noci? Je pohyb v ramene značne obmedzený? Možno aj vy trpíte syndrómom zmrznutého ramena . Čo toto ochorenie presne...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.