späť na zoznam článkov

CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné?

Autor: Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková
CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné?
Zdroj foto: Getty images

CBD a taktiež aj Cannabidiol: Zázračný liek alebo len ďalší novodobý hit?! Oleje, kvapky, ale dokonca už aj čaje a potraviny s CBD. To všetko sa v poslednom roku objavilo na našom trhu. Ale viete, čo CBD v skutočnosti je? A aké má účinky?


Čo je to CBD a odkiaľ sa získava

Cannabis sativa alebo aj Konopa indická či Konopa hašišová. Tri názvy pre tú istú rastlinu.

Jedná sa o jednoročnú rastlinu, ktorá pôvodne pochádza zo strednej a západnej Ázie.

Rastlina sa pestuje pre svoje liečivé vlastnosti. Obsahuje viac ako 400 chemických zlúčenín. Z nich približne 80 má vplyv na náš organizmus.

Najzaujímavejšími zlúčeninami sú však kanabinoidy. Tých existuje zhruba 60.

Avšak najdôležitejšou psychoaktívnou látkou je, dobre známy –  tetrahydrokanabiol (THC).

Medzi ďalšie patria:

 • kanabidiol - CBD
 • kanabigerol - CBG
 • kanabinol - CBN
 • canabichromén - CBC
kanabinoidy - chemické vzorce
Známe kanabinoidy. Zdroj foto: Getty images

Aj keď zvýšený záujem o CBD nastal relatívne nedávno, podarilo sa ho izolovať už v štyridsiatych rokoch minulého storočia.

CBD je možné extrahovať aj z rastlín „priemyselného konope“. Priemyselné konope sa používa na výrobu povrazov. Aj keď je variatnom Cannabis sativa, selektívne šľachtenie viedlo k rozdielom medzi týmito rastlinami.

Legálne pestovanie konope sa posudzuje na základe množstva THC na hmotnosť suchej rastliny.
V USA nesmie rastlina obsahovať viac ako 0,3% THC.
Európska únia stanovila tento limit o čosi nižšie – na 0,2%.
Dokonca vo Veľkej Británii musí mať pestovateľ licenciu – na 0,2% konope,
inak je tento limit stanovený na nulu.  

No priemysel okolo CBD výrobkov je stále lukratívnejší. A zisky stúpajú.

V USA sa v roku 2023 odhaduje zisk na niekoľko miliárd dolárov – kým v roku 2016 to bolo „len“ 170 miliónov dolárov. V spojených štátoch amerických sa o CBD dokonca začal zaujímať už aj potravinársky priemysel. Možno o pár rokov si teda kúpime aj kávu, víno alebo dokonca potraviny s obsahom CBD.

Kanabioidné receptory

Kanabinoidy sa nenachádzajú len v rastlinách. Prirodzene sa vyskytujú aj v našom organizme – v nervovom a imunitnom systéme. Takýto druh kanabinoidov sa nazýva endokanabinoidy.

Účinky, týchto endokanabinoidov v tele, sú sprostredkované vďaka špeciálnym receptorom – kanabinoidným receptorom.

Receptory CB1CB2 sú dva identifikované receptory aktivované kanabinoidmi, ktoré sa prirodzene tvoria v tele a mozgu.

Receptory CB1 sa nachádzajú predovšetkým v mozgu, mieche a niekoľkých periférnych orgánoch – v pľúcach, pečeni.

Najväčšia koncentrácia ich výskytu je v oblastiach vnímania bolesti.

Receptory CB2 sa nachádzajú predovšetkým v imunitnom systéme a aj na periférii.

Kanabinoidné receptory CB1 a CB2  sú súčasťou telesného systému, ktorý je úzko zapojený do fyziologických procesov s:

 • udržiavaním homeostázy
 • reguláciou chuti do jedla
 • energetickou rovnováhou
 • pocitom bolesti
 • reakciou na stres a spánok

Podanie kanabinoidného prípravku, či už prirodzeného (fytokanabinoidy) alebo syntetického, kopíruje tieto účinky.

CBD verzus THC

Obe s týchto látok sa na seba štruktúrou veľmi podobajú. Ale ich účinky nie sú rovnaké. Ako je to možné?

Obe sa líšia v priestorovom usporiadaní. THC má rovinnú štruktúru. Tá jej umožňuje väzbu na receptor CB1. Výsledkom čoho sú charakteristické subjektívne pocity opojenia.

CBD má naopak priestorovú štruktúru, ktorá bráni tejto väzbe  – vykazuje tak  100 násobne nižšiu schopnosť  účinkovať cez tieto receptory. Na rozdiel od THC však aktivácia receptora v mozgu nemá za následok psychoaktívne efekty. CBD preto nie je spojené s takýmito účinkami.

Účinky CBD závisia od:

 • dávky
 • spôsobu podania
 • dĺžky podávania – krátkodobé alebo dlhodobé
 • veku
 • pohlavia

Je CBD bezpečné?

Doteraz dosiahnuté údaje ukazujú, že CBD nevyvolával u zdravých dobrovoľníkov eufóriu ani intoxikáciu.

Výskumy na zvieracích modeloch naznačujú, že CBD má viacero pozitívnych farmakologických účinkov.

 Je účinný pri:

 • bolesti
 • zápale
 • úzkostných poruchách
 • vracaní
 • terapii psychóz
 • problémoch so zaspávaním
 • pri liečbe akné

A dokonca má aj neuroprotektívne a antioxidačné vlastnosti. Štúdie naznačujú, že môže mať pozitívne účinky aj pri liečbe rakoviny.

Protizápalový účinok je niekoľko stokrát vyšší ako účinok kyseliny acetylsalicylovej.

Môže súvisieť so zvýšením samovražedných myšlienok.

Používanie CBD však môže súvisieť aj so zvýšením samovražedných myšlienok a/alebo správaním.

CBD je momentálne novinkou na trhu, preto je dôležité ďalšie sledovanie a štúdium vedľajších a nežiaducich účinkov.

Hoci používanie čistého CBD nevedie k intoxikácii podobnej THC, nie je úplne bez rizika.

Rovnako netreba zabúdať, že CBD výrobky na našom trhu, sú len výživovými doplnkami. Preto by mali spotrebitelia zvážiť výhody a riziká používania CBD. Najmä u výrobkov neznámej kvality.

Je CBD legálne?

Konope a jeho list vo svite slnka
Ako je to so zákonom? Zdroj foto: Getty images

Odpoveď znie áno.

A to na základe návrhu Ministerstva zdratovníctva, o zmene zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (z. č. 139/1998 Z.z.). Novela č. 124/2021 Z.z. začala platiť 01.05.2021. Vďaka nej sa – okrem iného – CBD na území našej republiky zlegalizovalo.

Použitie CBD

Aj keď má CBD vysokú rozpustnosť v tukoch, jeho perorálne podanie má slabú biologickú dostupnosť – len 6 až 19%.

To znamená, že len veľmi malé množstvo je absorbované do krvného obehu. Je to spôsobené predovšetkým rozsiahlym metabolizmom v pečeni. Na zvýšenie jeho dostupnosti sa odporúča podávať CBD spolu s jedlom s vyšším obsahom tukov.

Vyššia absorpcia CBD sa dosiahne aj pri jeho fajčení – pretože neprechádza pečeňou – avšak fajčenie prináša množstvo nevýhodrizík.

Výroba CBD oleja

V čerstvo zozbieranej rastline je CBD prítomné vo forme kyseliny (CBDa). Pri jeho zahrievaní – pri výrobe oleja – dochádza k chemickým zmenám a vzniká účinná forma CBD.

Po extrakcii, prebieha ešte proces pri ktorom sa CBD olej zbaví nepotrebných látok – napr. ťažkých kovov a pesticídov.

Avšak dôležitými bodmi, ktoré je vedieť o procese extrakcie sú:

 1. jej úlohou je vyčistiťkoncentrovať kanabinoidy prítomné v rastline – výsledkom je ich vyššie množstvo vo výslednom produkte (na jednotku objemu)
 2. počas jej priebehu môžu byť do produktu extrahovanékoncentrované aj ďalšie – nežiaducelátky
 3. ak na konci chýba adekvátne čistenie produktu – môžu v ňom zostať nečistoty:
  1. zvyškové rozpúšťadlo (vrátane karcinogénnych zlúčenín)
  2. pesticídy (vysoké teplo použité počas výroby môže meniť chemické zloženie pesticídu a zvyšovať ním jeho toxicitu)
  3. ťažké kovy
  4. mikroorganizmy (baktérie a plesne)
CBD - Cannabidiol - olej a chemický vzorec
CBD olej - Cannabidiol olej. Zdroj foto: Getty images

CBD a úzkostné poruchy

Duševná vyrovnanosť je, v týchto dňoch a mesiacoch, hlavnou výzvou verejného zdravia. A to na celom svete.

V súčasnosti viac ako 260 miliónov ľudí na celom svete trpí úzkosťou a poruchami nálady. 
Približne každý štvrtý človek trpí aspoň raz počas svojho života duševnou poruchou.

V mnohých krajinách tvoria neuropsychické problémy 35 – 45 % absencií v práci.
Mnoho ľudí, je diskriminovaných pre tieto problémy,
trpia spoločenskou stigmou alebo sú na okraji spoločenského života.

Jedným z dôsledkov duševných porúch je aj samovražda.

Ochorenia ako:

 • ťažká depresívna porucha
 • bipolárna porucha
 • schizofrénia
 • alkoholizmus

Sú hlavnými rizikovými faktormi samovraždy. Ktorá si každoročne vyžiada približne 800-tisíc životov na celom svete.

Samovražda je druhou najčastejšou príčinou úmrtí ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, a prvou príčinou mužov do 40 rokov.

Na rozdiel od iných chorôb, sú neuropsychiatrické poruchy diagnostikované na základe jednotlivých symptómov. A to je niekedy veľký problém. 

Rôzne psychické problémy majú spoločné symptómy. V mnohých prípadoch sa jednotlivé ochorenia prelínajú a človek netrpí len jedným z uvedených.

Vzhľadom na obmedzené znalosti mechanizmov chorôb, je farmakologická liečba nešpecifická. Čo v konečnom dôsledku znamená, že na rôzne duševné poruchy sa používajú rovnaké skupiny liekov.

Preto využitie rastlinných zlúčenín Cannabis sativa v liečbe týchto ochorení, vyvoláva veľký záujem

Vykonalo sa množstvo štúdií s použitím THC a CBD.

Na rozdiel od THC, CBD nemá návykové účinky. Preto nie je zneužívané ako droga. A čo je dôležitejšie, benefity liečby prevyšujú jej riziká.

CBD nemá návykové účinky.

Štúdie na zvieracích modeloch potvrdili, že CBD má, okrem vyššie spomínaných,aj účinky:

 • anxiolytické
 • antidepresívne
 • antipsychotické
 • antiepileptické
 • neuroprotektívne

CBD bol schválený v roku 2018 Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v prípade dvoch diagnóz. Ukázal sa ako účinný a bezpečný na liečbu záchvatov – u pacientov od dvoch rokov – spojených s:

 • Lennox-Gastautov syndrómom
 • Dravetovej syndrómom

To urýchlilo výskum a aj jeho použitie pri ďalších poruchách.

Výsledky naznačujú, že CBD môže byť potenciálnou terapiou aj u iných ochorení.

Avšak sú potrebné ďalšie štúdie, ktoré preukážu

 • užitočnosť
 • bezpečnosť
 • účinnosť

CBD pre psychiatrické poruchy ako sú – úzkostné stavy, depresie a schizofrénia – ale aj iné.

Použitie CBD pri bolesti

CBD deaktivuje enzýmy, ktoré sú zapojené do produkcie zápalových látok v našom tele.

Bolesť počas zápalu je spôsobená látkami, ktoré vznikajú pri imunitnej reakcii. Za normálnych okolností, je zápal zásadným ochranným mechanizmom, ktorý hrá dôležitú úlohu v procese hojenia rán. Obvykle je sprevádzaný sčervenaním, teplom, opuchom, bolesťou/precitlivenosťou a stratou funkcie. Avšak v patologických stavoch, môže spôsobovať dlhotrvajúcu bolesť.

CBD má potenciál pôsobiť aj protizápalovo. Na objasnenie tohto účinku je však potrebný ešte podrobnejší výskum.

Analgetické účinky sa môžu líšiť v závislosti od dávky a spôsobu podávania liečiva. Štúdie na zvieracích modeloch naznačujú, že CBD má účinok pri znižovaní rôznych druhov bolesti – neuropacitkej, zápalovej, pri artritíde.

CBD a liečba akné

Bolo preukázané, že CBD pôsobí protizápalovo na sebocyty. Sebocyty sú bunky v mazových žľazách pokožky. 

Ak sú tieto bunky príliš stimulované alebo zapálené vzniká nadmerné množstvo mazu. To môže spôsobiť zápal pokožky alebo akné.

Zároveň má CBD vysokú antimikrobiálnu účinnosť proti baktériam P. acnes.

Na základe týchto vlastností sa CBD javí ako vhodná voľba v liečbe akné vulgaris.

Momentálne sa skúma nová syntetická formula CBD, BTX 1503 – určená na použitie na pokožke. Vonkajšie použitie robí z tejto molekuly skvelého kandidáta na liečbu. V takomto prípade, je oveľa menej nežiaducich účinkov ako pri centrálnom pôsobení lieku.

CBD a lieky

Treba zdôrazniť, že CBD inaktivuje cytochróm P450. Cytochróm P450 je enzým, ktorý sa zúčastňuje na metabolizme mnohých liečiv.

Nakoľko CBD znižuje účinok tohto enzýmu, môže sa zvýšiť účinok iných liekov – odbúravaných práve týmto enzýmom – a ich nežiaducich účinkov.

Na druhej strane však môže aj znižovať účinnosť niektorých liekov – najmä tých ktoré sú týmto enzýmom aktivované.

CBD – v závislosti od dávky – môže spôsobiť poškodenie pečene. Pozor by si mali dať ľudia ktorý užívajú napr. leflunomid alebo valproát.

Opatrní by však mali byť aj pacienti ktorí:

 • užívajú lieky zvyšujúce hladiny pečeňových enzýmov
 • majú poškodenú pečeň

Pri súbežnom používaní CBD s:

 • benzodiazepínmi
 • opiátmi

Môže nastať závažná porucha funkcie pľúc.

Bohužiaľ,
medzi najbežnejšie zdroje informácií o vhodnom dávkovaní či
nepriaznivých účinkoch CBD prípravkov
nepatria zdravotnícky pracovníci.

Ľudia sa radšej poradia s priateľmi či známymi. Rady si hľadajú online, prípadne komunikujú s predajcami daných produktov.

Preto je vždy dôležité poradiť sa s odborníkmi o prípadom užívaní CBD, ak beriete aj iné lieky.

Je CBD zázračný liek?

Záverom treba pripomenúť, že je potrebný ďalší výskumrozsiahlejšie štúdie, aby sa CBD mohlo považovať za účinnú liečbu mnohých chorôb.

Aj keď doterajšie štúdie naznačujú pozitívny vplyv CBD na rôzne choroby –  štúdie na zvieratách však nemožno vždy premietnuť do ľudských výsledkov.

V prípade ak „liečba“ CBD nedosahuje požadované výsledky človek príde o čas peniaze.

Avšak v prípade závažného ochorenia, alebo terminálneho stavu (napr. rakoviny), tieto následky môžu byť oveľa horšieprogresia ochorenia v najhoršom prípade až smrť.

Je tiež dôležité mať na pamäti, že existuje len málo štúdií o chronickom podávaní CBD u zdravých ľudí. Napriek tomu, že existujú výskumy na zdravých dobrovoľníkoch, ktoré preukazujú bezpečnosť a dobrú znášanlivosť CBD, neskúmajú dlhodobé používanie, ktoré je bežné u chronicky chorých ľudí. Pacienti trpiaci chronickou bolesťou sú často nútení užívať lieky, nepretržite mnoho rokov.

K dnešnému dňu sú kontrolované vedecké výskumy CBD pre terapeutické indikácie u ľudí (iné ako epilepsia) zriedkavé. Aj keď sa to rýchlo mení. Najmä vďaka nedávnemu uvoľňovaniu zákonných obmedzení. Rovnako tomu prispieva aj akceptovanie užívania CBD spoločnosťou.

Napríklad ClinicalTrials.gov uvádza niekoľko klinických štúdií v rôznych fázach, ktoré navrhujú preskúmať CBD ako liečbu niekoľkých stavov –  vrátane trasu, úzkosti, bolesti a porúch zneužívania návykových látok (clinicaltrials.gov).

Tieto výsledky budú rozhodujúce pri určení diagnóz, pre ktoré je CBD sľubným účinným liekom. Nie len výnosný „elixír“ bez skutočného terapeutického prospechu.

 

Zdroje

 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol (CBD); Hannah Meissner; Marco Cascella
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol: A Potential New Alternative for the Treatment of Anxiety, Depression, and Psychotic Disorders; María S. García-Gutiérrez, Francisco Navarrete, Ani Gasparyan, Amaya Austrich-OlivaresFrancisco Sala, Jorge Manzanares
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol: Science, Marketing, and Legal Perspectives; Jenny L. Wiley, Camille K. Gourdet, and Brian F. Thomas
 • ncbi.nlm.nih.gov - Cannabidiol for Pain Treatment: Focus on Pharmacology and Mechanism of Action; Jakub Mlost, Marta Bryk, and Katarzyna Starowicz
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - What's new in the management of acne vulgaris; Leon H Kircik
 • solen.sk – Kanabinoidy – charakteristika, rozdelenie, mechanizmus účinku; Marián Nečas
 • slov-lex.sk – Novela č. 124/2021 Z. z. – ZÁKON z 18. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
 • niektoré zákony
 • slov-lex.sk – Zákon č. 139/1998 Z. z. – Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Naposledy aktualizované 14.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková

Doktor farmácie PharmDr. Mária Horáková

Vyštudovala som farmáciu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Následne som získala titul PharmDr. na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne. Popri štúdiu som pracovala vo verejnej lekárni. Po dvoch rokoch materskej dovolenky som nastúpila na pozíciu farmaceuta v lekárni. Zároveň si dokončujem špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo. Nakoľko sa každý deň v mojej práci stretávam s rôznymi otázkami ohľadom ochorení a voľnopredajných liekov, výživových doplnkov, a zároveň som typ človeka, ktorý sa rád vzdeláva, som veľmi rada, že som dostala príležitosť i takýmto spôsobom vyriešiť niektoré problémy

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné? Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné?

Všetko, čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA. Môžu byť zmeny v jeho hladinách nebezpečné?

Masticha: Sila prírody ukrytá v živici, ktorú poznali aj v staroveku? Masticha: Sila prírody ukrytá v živici, ktorú poznali aj v staroveku?

Počuli ste už niekedy o mastiche? Objavte silu prírody ukrytú v živici, ktorú poznali aj v staroveku.

Sodík a jeho účinky na zdravie. Vedeli ste, že ho nájdeme i v liekoch? Sodík a jeho účinky na zdravie. Vedeli ste, že ho nájdeme i v liekoch?

Koľko soli denne prijmete? Budete nemilo prekvapený. Aký vplyv má sodík na náš organizmus? Poznáte bezpečné množstvo?

Na čo je dobrý ZINOK? Neúčinkuje len na rast vlasov (+ potravinové zdroje) Na čo je dobrý ZINOK? Neúčinkuje len na rast vlasov (+ potravinové zdroje)

Zinok je dôležitým stopovým prvkom potrebným pre ľudský organizmus. Na čo všetko účinkuje a aké sú jeho prírodné potravinové zdroje?

Probiotiká pre deti, bábätká: Prečo a kedy ich používať? Probiotiká pre deti, bábätká: Prečo a kedy ich používať?

Prečo sú probiotiká dôležité, a či vôbec? Potrebujeme ich? Do akej miery sú bezpečné?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.