späť na zoznam článkov

Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára?

Autor: Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová
Bolesť nie je choroba, ale chorobný prejav. Kedy ju zvládnete bez pomoci lekára?
Zdroj foto: Getty images

Každý z nás sa už vo svojom živote stretol s bolesťou. A určite nie len raz. Nepríjemný pocit obmedzujúci naše denné fungovanie, pri ktorom sme začali čoraz častejšie siahať do domácej lekárničky.


Bolesť môžeme vnímať ako prirodzený oznamovací mechanizmus toho, že v našom tele nie je niečo v poriadku. Slúži na ochranu organizmu pred poškodením alebo na druhej strane poukazuje na ochorenie, zranenie, poruchu funkcie alebo iné poškodenie rôznych častí tela.

Je dôležité rozlišovať, že samotná bolesť nie je ochorenie.

Vo väčšine prípadov je sprievodným príznakom alebo prejavom ochorenia alebo poškodenia organizmu.

Bolesť vzniká aktiváciou nervového systému. Začína sa podráždením bielkovinového receptora v postihnutom mieste. Signál sa následne šíri nervovými dráhami a dostáva sa do centrálnej nervovej sústavy (miecha a mozog). A práve v tomto bode je signál zaznamenaný a vnímaný ako bolesť.

Aké typy bolesti poznáme?

Rozlišujeme niekoľko typov bolesti. V závislosti od príčiny bolesti sa u vás môže vyskytnúť aj niekoľko typov súčasne.

Typy bolesti:

 • Akútna - náhla, trvajúca niekoľko dní až maximálne 6 mesiacov,
 • Chronická - dlhodobá, trvajúca viac ako 6 mesiacov až niekoľko rokov,
 • Intervalová - opakujúca sa, s prestávkami,
 • Pretrvávajúca - bez prerušovania,
 • Lokalizovaná - bolesť konkrétneho miesta,
 • Generalizovaná - celková, nie je možné špecifikovať miesto,
 • Nociceptorová - pri poškodení tkanív,
 • Neurologická - pri poškodení nervových dráh.

Taktiež existuje niekoľko spôsobov, ako bolesť vnímame. Môže byť popisovaná ako bodavá, tupá, pulzujúca, pichľavá, zvieravá, pálčivá, ostrá, prudká, a iná.

Subjektívne vnímanie bolesti u každého človeka vedie zároveň k rôznej odpovedi na tento prejav. Kým u niektorých ľudí je prah bolesti pomerne vysoký a bolesť znášajú lepšie, ostatní ju vnímajú oveľa citlivejšie a sú zraniteľnejší.

Bolesť má okrem fyzickej veľký vplyv aj na psychickú stránku života človeka. Silná, dlhodobá alebo pravidelne sa opakujúca bolesť vedie k vyčerpaniu, psychickej únave a celkovému oslabeniu organizmu.

To môže mať za následok výrazné zníženie kvality života.

Ako pristupovať k liečbe bolesti?

Najefektívnejšou cestou ako predchádzať bolesti alebo už vzniknutú bolesť tlmiť je vo všeobecnosti identifikácia jej príčiny. Keď poznáme príčinu bolesti, zameriavame sa na jej odstránenie, čo pochopiteľne prinesie aj úľavu od bolesti.

V iných prípadoch, ak príčina bolesti nie je známa alebo je odstránenie príčiny náročný a zdĺhavý proces, tlmíme bolesť ako príznak.

Zvládnem utlmiť bolesť doma alebo mám navštíviť lekára?

Prvotná snaha utlmiť bolesť je vo väčšine prípadov v réžii samotného pacienta. Najčastejšie v domácom prostredí a za použitia osvedčených metód, či už sa jedná o použitie liekov alebo nefarmakologický prístup.

Najčastejším typom bolesti, s ktorým sa stretávame v bežnom živote je akútna krátkodobá lokalizovaná bolesť. Ak racionálne zhodnotíte, že vaša bolesť nie je závažná, nepretrváva dlhšiu dobu a nepoukazuje na závažné poranenie alebo ochorenie, pravdepodobne nie je potrebné navštíviť lekára.

Kedy je teda dôležité, aby váš zdravotný stav zhodnotil lekár?

Navštívte lekára pri výskyte akejkoľvek bolesti, ktorá je nečakaná, silná, je bez zjavnej príčiny alebo pretrváva dlhší čas. Tiež v prípade bolesti ktorá vás obmedzuje pri každodenných činnostiach, v práci alebo počas spánku.

Ihneď kontaktujte lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc:

 • Ak je bolesť výsledkom zranenia alebo nehody, ktorá môže spôsobiť značné poškodenie organizmu, vrátane závažného alebo nekontrolovateľného krvácania, zlomenín alebo úrazu hlavy.
 • V prípade akútnej a ostrej vnútornej bolesti, ktorá môže signalizovať závažný problém (napr. prasknutie čreva).
 • Ak je bolesť lokalizovaná na hrudi, chrbte, pleciach, krku sprevádzaná problémami s dýchaním, závratmi, nevoľnosťou, celkovou slabosťou a tlakom na hrudi (srdcové problémy alebo srdcový infarkt).

Tlmenie alebo liečba bolesti môže prebiehať dvomi spôsobmi – farmakologicky alebo nefarmakologicky.

Nefarmakologický prístup v liečbe bolesti

Nefarmakologický postup liečby bolesti predstavuje súbor opatrení a činností, ktoré môžu napomôcť k utlmeniu bolesti a to bez použitia liekov.

Nefarmakologická liečba bolesti sa môže uplatňovať samostatne, alebo ako doplnková liečba na zlepšenie účinku pri súbežnom použití farmakologickej liečby (použitie liekov).

V závislosti od typu bolesti a postihnutého miesta sa môže aplikovať nasledovné:

 • Studené obklady, najmä na postihnutých miestach s opuchom a zápalom.
 • Hrejivé obklady alebo náplasti, najmä pri svalovej stuhnutosti alebo kŕčoch.
 • Obmedzenie aktivít, ktoré spôsobujú bolestivé ataky.
 • Pravidelné cvičenie a pohybová aktivita.
 • Odpočinok a znižovanie úrovne stresu
 • Úprava telesnej hmotnosti a zmena životného štýlu.

Doplnkovú liečbu bolesti predstavujú aj masáže, akupunktúra, špecializované cvičenia alebo meditácie, prípadne chirurgický zákrok. Tieto aktivity majú prebiehať vždy pod dohľadom lekára alebo kvalifikovaného pracovníka.

Farmakologický prístup v liečby bolesti

Farmakologický postup liečby bolesti predstavuje použitie liekov. Za účelom tlmenia bolesti sa používajú lieky nazývané analgetiká.

V súčasnosti je na trhu dostupné veľké množstvo analgetík rôzneho druhu, na rôzne účely a s rôznym mechanizmom účinku.

Lieky, tabletky v ruke muža, v druhej ruke drží pohár s vodou na zapitie
Farmakologicky sa bolesť tlmí liekmi, ktoré sa označujú ako analgetiká. Zdroj foto: Getty images

Nájdeme ich taktiež v rôznych liekových formách. Sú to najčastejšie tablety, kapsuly, šumivé tablety na prípravu perorálneho roztoku, čapíky, krémy, masti alebo náplasti.

Analgetiká, ktoré sa podávajú injekčnou formou sú určené zvyčajne do rúk lekára.

Lieková forma má vplyv na spôsob a cestu podávania liekov. Je rozhodujúca pre samotný účinok lieku a rýchlosť nástupu účinku. Z pohľadu rýchlosti nástupu účinku sa medzi najrýchlejšie vstrebávané perorálne liekové formy zaraďujú napríklad šumivé tablety alebo kapsuly s tekutým obsahom.

Pre správny výber liekovej formy je kľúčový aj charakter a miesto bolesti

Bolesť hlavy – tablety, kapsuly – systémový účinok. 
Bolesť krížov – krém, masť, náplasť – lokálny účinok. 

Podľa mechanizmu účinku rozlišujeme niekoľko základných skupín liečiv s analgetickým účinkom:

 • anilidy,
 • nesteroidné protizápalové lieky,
 • deriváty kyseliny salicylovej,
 • pyrazolóny
 • a opioidy.

V tabuľke sú uvedené príklady liečiv s analgetickým účinkom

Anilidy
 • Paracetamol
 • Fenacetín
 • Bucetín
Nesteroidné protizápalové lieky
(NSAID)
 • Ibuprofén
 • Dexibuprofén
 • Ketoprofén
 • Naproxén
 • Diklofenak
Deriváty kyseliny salicylovej 
 • Kyselina acetylsalicylová
 • Aloxiprin
 • Diflunisal
Pyrazolóny
 • Propyfenazón
 • Metamizol
Opioidné analgetiká
(anodyná)
 • Morfín
 • Kodeín
 • Oxykodón
 • Petidín
 • Fentanyl
 • Tramadol

Analgetiká sa často kombinujú aj s inými liečivami, ktoré podporujú a urýchľujú ich účinok.

V prípade paracetamolu alebo ibuprofénu je to napríklad kofeín alebo guajfenezín. Na trhu sú dostupné priamo lieky s obsahom tejto kombinácie.

Okrem toho sa stretávame aj s kombináciou paracetamolu a ibuprofénu na posilnenie analgetického účinku. V liekoch určených na liečbu nachladnutia sa častokrát kombinuje analgetikum s liečivom uvoľňujúcim upchaté dutiny, ako je napríklad pseudoefedrín.

Ktoré analgetiká mám na výber v lekárni?

Pri liečbe nezávažných bolestí sa pacient dostáva do pozície samoliečiteľa.

Žena si vyberá lieky v lekárni pri výklade s krabičkami liekov
Na trhu je veľké množstvo liekov tlmiacich bolesť, tie sú určené na rôzne účely a majú rozličný mechanizmus účinku. Zdroj foto: Getty images

Slúžia mu na to lieky, ktoré sú na trhu dostupné bez potreby lekárskeho predpisu. Tieto lieky sú dlhodobo používané v praxi, čím sa potvrdila možnosť ich bezpečného a účinného použitia aj bez lekárskeho dohľadu. Preto im mohol byť pridelený status voľnopredajných liekov (OTC – over the counter).

Z voľnopredajných analgetík sa najčastejšie stretávame s liekmi obsahujúcimi paracetamol, ibuprofén, dexibuprofén, naproxén, diklofenak, kyselinu acetylsalicylovú a propyfenazón.

V závislosti od typu a miesta bolesti je účinnosť a sila účinku týchto analgetík rozdielna. Základné indikácie jednotlivých analgetík si zhrnieme v ďalších kapitolách článku.

Analgetiká viazané na lekársky predpis

Na druhej strane máme analgetiká, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Ide o rovnako účinné a bezpečné lieky, avšak ich používanie musí byť z rôznych dôvodov pod kontrolou lekára.

Napríklad sú dostupné v liekovej forme, na podanie ktorej je nevyhnutný lekár alebo zdravotnícky pracovník (injekčné liekové formy). Taktiež lieky so zložitým dávkovaním, lieky s dávkovaním, ktoré sa musí prispôsobovať individuálnym potrebám pacienta, novoobjavené liečivá, lieky spôsobujúce návyk (opioidné analgetiká) a iné.

Aké sú najčastejšie indikácie jednotlivých analgetík?

Viete, akým druhom analgetika tlmiť konkrétny druh bolesti? 
Najčastejšie príklady...

Paracetamol

Paracetamol vykazuje okrem analgetického účinku aj účinok antipyretickýznižuje zvýšenú telesnú teplotu.

Používa sa na tlmenie miernychstredne silných bolestí.

Napríklad:
bolesť hlavy a zubov, 
bolesti svalov a kĺbov (keď nie je prítomný zápal), 
menštruačné bolesti. 

Ibuprofén

Ibuprofén podobne ako paracetamol vykazuje aj účinok antipyretický, a navyše aj protizápalový. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov.

Tlmí bolesti ktoré sú sprevádzané zápalom
ďalej bolesť hlavy, zubov, 
chrbtice, svalov, 
niektorých nervových bolestí, 
menštruačné bolesti 
a používa sa aj pri migréne.

Ženu bolí chrbát, drží si krk a kríže, pohľad zozadu
Účinná látka ibuprofén tlmí napríklad i bolesť chrbtice, naviac má protizápalový účinok a znižuje tiež horúčku. Zdroj foto: Getty images

Dexibuprofén

Na liečbu miernejstredne silnej bolesti.

Svalová bolesť, 
bolesť pri nachladnutí, 
bolesť chrbtice, 
hlavy a zubov, 
menštruačné bolesti. 

Naproxén

V liečbe bolesti sa využíva aj jeho protizápalový účinok.

Používa sa pri bolesti hlavy a zubov,
bolesti svalov, kĺbov a chrbtice,
poúrazových a pooperačných bolestiach,
gynekologických a menštruačných bolestiach,
pri migréne.

Kyselina acetylsalicylová

V dávke 500 mg sa používa pri miernychstredne silných bolestiach.

Bolesť hlavy a zubov,
bolesť svalov a kĺbov, chrbtice,
menštruačné bolesti.

Kyselina acetylsalicylová vykazuje aj antipyretický a protizápalový účinok.

Dávka 100 mg sa používa ako prevencia vzniku krvných zrazenín. 

Propyfenazón

Bolesť hlavy a zubov,
bolesť pri nachladnutí,
pooperačné bolesti,
menštruačné bolesti
a migréna.

Propyfenazón je na trhu dostupný len v kombinácii s iným analgetikom (napr. paracetamolom).

Zaujímavý článok: 
Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, ale kedy značí závažný problém?

Diklofenak

Diklofenak sa používa na liečbu zápalových a bolestivých stavov.

Napríklad bolesť chrbtice,
poranenia šliach, svalov a kĺbov.

Veľmi často sa vyskytuje aj vo forme mastí, krémov a gélov určených na lokálne použitie.

Metamizol

Metamizol je v súčasnosti dostupný len v liekoch, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.

Používa sa na doporučenie lekára na liečbu silných akútnych alebo pretrvávajúcich bolestí, prípadne na tlmenie horúčky.

Opioidné analgetiká (anodyná)

Medzi analgetiká s najsilnejším účinkom patria opioidy.

Používajú sa na liečbu akútnych, silných, závažných bolestí,
a bolestí v terminálnych štádiách ochorení (napríklad nádorové ochorenia).

Opioidy sú prísne kontrolované pod dohľadom lekára.

Používanie opioidov je prísne kontrolované a vždy pod dohľadom lekára. Je to najmä kvôli riziku vzniku závažných vedľajších účinkov a potenciálnemu rozvoju závislosti a tolerancie v súvislosti s ich používaním.

V sortimente voľnopredajných liekov môžeme natrafiť na kodeín, ktorý patrí do skupiny opioidov a používa sa v kombináciách s inými liečivami na tlmenie suchého dráždivého kašľa. Kodeín vykazuje len slabý analgetický účinok a má nižšie riziko vzniku vedľajších účinkov.

Bolesť v tehotenstve

Osobitnú kategóriu v liečbe bolesti predstavujú tehotné ženy, ktoré v snahe tlmiť vzniknuté bolestivé ťažkosti musia myslieť nie len na seba, ale aj na svoje ešte nenarodené dieťa.

Bolesť počas tehotenstva môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Spôsobujú ju akútne stavy, ako napríklad zranenie alebo infekcia, alebo už existujúce zdravotné problémy a ochorenia matky.

Okrem toho rozoznávame aj bolesť vzniknutú samotným tehotenstvom.

Tlmenie bolesti v tehotenstve je dôležitým aspektom najmä pri bolestiach pretrvávajúcich a dlhodobých, nakoľko môžu mať významný vplyv na psychické zdravie ženy, a tým potenciálne nežiaduco vplývať aj na tehotenstvo.

Prvou voľbou tlmenia bolesti počas gravidity by mala byť nefarmakologická liečba a zavedenie príslušných režimových opatrení. Tie sme si spomenuli v časti s nefarmakologickou liečbou.

Farmakologická liečba sa má počas tehotenstva zvoliť vtedy, keď si to zdravotný stav ženy vyžaduje a nie je k dispozícii žiadna iná voľba, ako liek.

V gravidite je použitie mnohých liekov kontraindikovaných.

Zároveň myslite na to, že v gravidite je použitie mnohých liekov kontraindikovaných alebo možnosť ich použitia závisí od toho, v ktorom trimestri tehotenstva práve ste.

Mnohé liečivá totiž prechádzajú cez placentárnu membránu do krvi plodu a môžu nepriaznivo vplývať na jeho vývoj.

Tehotná žena si drží brucho
Tehotné ženy pociťujú rozličné bolesti často. Avšak, akúkoľvek liečbu by mali konzultovať s lekárom. Zdroj foto: Getty images

Akúkoľvek liečbu analgetikami počas tehotenstva je vhodné vopred konzultovať s lekárom, ktorý rozhodne o type lieku, dĺžke používania a vykoná následné kontroly zdravotného stavu ženy.

Lekár zároveň bude zisťovať príčinu vašej bolesti, nie len tlmiť samotný príznak.

Tabuľka uvádza možnosti použitia analgetík v tehotenstve

Analgetikum 1. trimester 2. trimester 3. trimester
Paracetamol ÁNO ÁNO ÁNO
NSAID
(ibuprofén, dexibuprofén,
naproxén, diklofenak)
ÁNO ÁNO NIE
Kyselina acetylsalicylová ÁNO
(malé dávky)
ÁNO
(malé dávky)
NIE
Propyfenazón NIE NIE NIE
Metamizol ÁNO ÁNO NIE
Opioidné analgetiká 
(anodyná)
ÁNO
(jednorazovo alebo krátkodobo)
ÁNO
(jednorazovo alebo krátkodobo)
ÁNO
(jednorazovo alebo krátkodobo)

Prečítajte si tiež: Ste tehotná a trápi vás bolesť hlavy?

Z kombinovaných prípravkov je možné počas tehotenstva užívať paracetamol + kofeín, užívanie má byť len jednorazové alebo krátkodobé.

Bolesť a dojčenie

Výber analgetika počas kojenia závisí hlavne od vlastnosti liečiva – biologického polčasu.

Biologický polčas = čas, za ktorý liečivo stratí polovicu svojho účinku.

Čím kratší biologický polčas má dané liečivo, tým je jeho použitie počas dojčenia vhodnejšie.

Ak žena užije analgetikum s krátkym biologickým polčasom (napríklad 2 hodiny) tesne po kojení, väčšina lieku už nie je pri najbližšom kojení v tele prítomná.

Všeobecne sa odporúča, aby žena 3 hodiny po užití lieku nekojila. V prípade, ak je užívaný liek počas dojčenia kontraindikovaný, je potrebné prerušiť dojčenie na 2472 hodín (v závislosti od vlastností liečiva).

Tabuľka uvádza možnosti použitia analgetík v období dojčenia

Analgetikum Užívanie počas dojčenia
Paracetamol ÁNO
NSAID
 • ibuprofén – ÁNO
 • dexibuprofén – ÁNO
 • diklofenak – ÁNO (krátkodobo)
 • naproxén - NIE
Kyselina acetylsalicylová NIE
Propyfenazón NIE
Metamizol NIE
Opioidné analgetiká
(anodyná)
ÁNO (krátkodobo)

Vo všeobecnosti majte pri užívaní analgetík v gravidite a počas dojčenia na pamäti tieto základné pravidlá:

 • Striktne dodržiavať dávkovanie.
 • Lieky užívať jednorazovo alebo krátkodobo.
 • Liečbu konzultovať s lekárom.
 • Brať ohľad na možný výskyt vedľajších účinkov.

Liečba bolesti počas tehotenstva a dojčenia je nielen možná, ale v niektorých prípadoch aj nutná. Pri použití akéhokoľvek lieku (nie len analgetika) v tomto období je potrebné posúdiť liek najmä z hľadiska bezpečnosti pre ženu, plod a dieťa.

 

Zdroje

 • sukl.sk - Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • solen.cz - Léčba bolesti během gravidity a laktace, MUDr. Pavlína NoskováCentrum léčby bolesti KARIM VFN a 1. LF UK Praha
 • v anglickom jazyku

Naposledy aktualizované 27.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová

Doktor farmácie PharmDr. Marianna Forgáčová

Absolvovala som 5 ročné štúdium na Farmaceutickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v odbore farmácia, so ziskom titulu Mgr. Po ukončení štúdia som od roku 2016 pracovala v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv na sekcii registrácie liekov, kde som zotrvala 4 roky. Počas zamestnania som absolvovala rigorózne štúdium opäť na Farmaceutickej fakulte v Bratislave. Tentoraz so ziskom titulu PharmDr. Od roku 2020 som zamestnaná v spoločnosti Essity Slovakia s.r.o., kde pracujem na pozícii odborníka na registračné procesy a legislatívu v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami. Moje štúdium a zároveň praktické skúsenosti považujem za dostatočný predpoklad na poskytovanie odborných a relevantných informácií k zdravotníckym témam. Vo všeobecnosti sa najviac zaujímam o témy liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok, prípadne o legislatívu a registračné záležitosti v oblasti farmácie

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme? Anxiolytiká alebo aké spôsoby liečby úzkosti poznáme?

Stretávate sa so situáciou, kedy pri bežných činnostiach pociťujete strach, obavy alebo nepokoj? Je úzkosť prirodzenou súčasťou nášho života alebo ju môžeme považovať za problém?

Čo sú FLAVONOIDY, ich rozdelenie a výskyt v potrave? Aké majú účinky? Čo sú FLAVONOIDY, ich rozdelenie a výskyt v potrave? Aké majú účinky?

Flavonoidy. Čo sú a kde sa tvoria? Aké sú ich účinky a mnohoraké použitie? Na tieto otázky sa pozrieme v našom článku.

Antibiotiká bez lekárskeho predpisu – nájdeme ich v lekárni? Antibiotiká bez lekárskeho predpisu – nájdeme ich v lekárni?

Antibiotiká patria medzi jedny z najpoužívanejších liekov nielen u nás, ale aj vo svete. Sú v lekárni dostupné aj bez predpisu od lekára? Aké sú riziká ich nesprávneho používania a prečo...

Biologické lieky prinášajú inovatívnu liečbu aj tam, kde klasická liečba zlyhala Biologické lieky prinášajú inovatívnu liečbu aj tam, kde klasická liečba zlyhala

Sú lieky vyrobené výlučne z chemických látok a v laboratórnom prostredí? Biologické lieky sú opakom. Čo je to biologická liečba?

CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné? CBD - Cannabidiol: Čo je to, aké má účinky? Je jeho užívanie bezpečné?

CBD a taktiež aj Cannabidiol: Zázračný liek alebo len ďalší novodobý hit?! Oleje, kvapky, ale dokonca už aj čaje a potraviny s CBD. To všetko sa v poslednom roku objavilo na našom trhu....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.