späť na zoznam článkov

Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Chronický únavový syndróm nie je len bežnou únavou
Zdroj foto: Getty images

Prepadla vás nevysvetliteľná únava trvajúca príliš dlho? Zdá sa vám, že ste imúnny na kofeín a všetky triky proti nej zlyhali? Spánok nepomáha? Lekárske vyšetrenie nedospelo k záveru? Možno trpíte chronickým únavovým syndrómom. Tomuto pomerne novému ochoreniu je v posledných 20rokoch venovaná vysoká pozornosť.


Únavu pozná každý z nás. Po namáhavom dni sme niekedy radi, že vidíme posteľ. Únava je veľmi nepríjemný subjektívny pocit  vedúci k vyčerpanosti a nevládnosti celého organizmu.

Avšak nemali by sme ju brať hneď negatívne, pretože má svoju informačnú hodnotu, rovnako ako bolesť.

Nebyť únavy, mohli by sme organizmus preťažiť natoľko, že by mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia.

Únavu teda možno definovať aj ako signál nášho tela, ktorý nás upozorňuje, a zároveň varuje pred úplným vyčerpaním posledných energetických zásob, a to ako psychických, tak aj fyzických.

Úplné vyčerpanie je veľmi nebezpečné, pretože sa môže končiť až smrťou. Preto spánok je prirodzenou reakciou organizmu, ku ktorému nás vyčerpanie núti.

TIP: Syndróm vyhorenia. Máte ho aj vy? Urobte si online test

Chronický únavový syndróm - čo pod ním rozumieme?

Chronický únavový syndróm - CFS (z angl. chronic fatigue syndrom) je syndróm, teda súbor viacerých príznakov, ktorý je charakterizovaný nadmernou až extrémnou a zároveň dlhotrvajúcou únavou bez zjavnej príčiny ako je prepracovanosť, nespavosť, nadmerná fyzická aktivita, nádorové ochorenie, chudokrvnosť  a iné.

Únava pri CFS trvá dlhodobo (mesiace, roky), minimálne ale musí trvať pol roka, aby bolo splnené jedno z kritérií pre stanovenie diagnostického záveru chronického únavového syndrómu.

Stav sa nezlepšuje ani dostatočným odpočinkom, čo časom zhoršuje duševné zdravie človeka a jeho fyzickú výkonnosť.

Ochorenie sa zväčša vyskytuje ojedinele, no zaujímavé je, že boli zaznamenané aj epidemické výskyty (Los Angeles 1934, Londýn 1955 ...). Napriek tomu sa nedá tvrdiť, že CFS je nákazlivý, aj keď sa o tom neraz vtipkuje.

Oveľa častejšie sú postihované ženy ako muži, a to zväčša medzi 25 a 45 rokom života.

Liečba závisí od doby trvania syndrómu. Najúčinnejšia je, pokiaľ sa zaháji v prvých piatich rokoch. Následne, s každým ďalším rokom, sa šanca na úplné vyliečenie znižuje.

Základné kritériá CFS

Definíciu chronického únavového syndrómu nemožno vysloviť bez toho, že by boli prítomné typické kritériá, ktoré musí tento syndróm mať. Nie každá únava (aj keď trvá týždeň, či mesiac) hneď znamená chronické ochorenie, ktoré treba liečiť.

Pri bežnej únave stačí eliminovať vyvolávajúci faktor, prípadne si dopriať relax (prechádzka v prírode, dovolenka, oddych). Pri syndróme chronickej únavy to nie je také jednoduché.

Tento syndróm sa okrem únavy prejavuje aj inými symptómami. Niektoré z nich sú isté, iné zase raritnejšie a vyskytujú sa len u malého percenta pacientov.

Je absolútne nesprávne zo strany okolia, a niekedy aj lekárov, pacientov s týmto ochorením vopred odsúdiť a označiť za simulantov. Aj napriek banálne vyzerajúcemu stavu, v skutočnosti pacient s touto diagnózou veľmi trpí.

Predstavte si len na jeden deň, že sa zobudíte tak vyčerpaný, že nezvládate ani bežné činnosti. A teraz si predstavte, že tá únava trvá týždeň, mesiac, rok ... Je to nepredstaviteľné?

Spánok týmto pacientom neprináša vykúpenie a zdá sa, že to trvá a bude trvať večne. S CFS sa ťažko bojuje, keď ste príliš unavený na boj. U niektorých málo pacientov sa objaví úplná rezignácia, pretože nedokážu ďalej.

Kritériá, ktoré musí CFS spĺňať:

 • náhly začiatok ťažkostí, ktorý nepredchádzala nadmerná záťaž (hodiny, dni)
 • v niektorých prípadoch nástup únavy predchádzajú chrípkové príznaky
 • extrémna únava (musia byť vylúčené akékoľvek iné príčiny, ktoré by ju mohli spôsobovať)
 • únava je trvalá alebo fluktulujúca
 • stav trvá viac ako pol roka (niekedy roky)
 • zhoršuje psychické zdravie chorého (poruchy koncentrácie, apatia, nervozita, podráždenosť)
 • zhoršuje fyzickú aktivitu a výkonnosť chorého o 50% a viac (nevýkonnosť, nedokončenie aktivity)
 • subfebrility, niekedy teploty sprevádzané zimnicou
 • zväčšenie lymfatických uzlín, bolestivosť
 • stav sa nezlepšuje odpočinkom a spánkom
 • vyskytujú sa poruchy spánku (nespavosť, nadmerné spanie počas dňa)
 • pridružujú sa bolesti hlavy, svalov a kĺbov (ako pri chrípke)
 • závrate, nevoľnosť, zvracanie
 • pri dlhom trvaní nie sú výnimkou ani  poruchy krátkodobej pamäte
 • často sú prítomné poruchy videnia, výpadok v zornom poli, svetloplachosť

Predpokladané príčiny vzniku tohto záhadného syndrómu

Syndróm chronickej únavy je považovaný za jedno z najzáhadnejších, chronických ochorení modernej doby. Neraz je označovaný aj ako najzáhadnejšia, chronická, civilizačná choroba vôbec. Jeho príčiny sa síce predpokladajú, no nie sú isté.

Za najpravdepodobnejšiu príčinu sa považuje infekčný agens v predchorobí alebo počas ataku ochorenia. Z toho dôvodu sa môžeme stretnúť aj s označením CFIDS (z angl. chronic fatigue and immune dysfunction syndrom).

Pomenovaní existujú celé desiatky, a každé sa javí správne.  Každý názov v sebe zahŕňa jeden alebo viac symptómov, akými sa navonok prejavuje.

Predpokladané príčiny syndrómu únavy:

 1. infekčné ochorenie - s najväčšou pravdepodobnosťou na jeho vzniku podiela Epstein - Barrovej vírus (EBV) a herpetický vírus
 2. porucha imunity - dysfunkcia
 3. alergia - prehnaná reakcia organizmu, zvýšená reaktivita na nejaký alergén
 4. hypotenzia - chronicky nízky krvný tlak 
 5. stres a depresia - prípadne kombinácia týchto a iných psychických stavov

Ktoré spoločné znaky majú pacienti s týmto syndrómom?

Vyššie uvedené hypotézy vznikli na základe najčastejších spoločných znakov chorých a neustále prebiehajúceho výskumu.

U väčšiny pacientov predchádzal tento stav nejaký infekt. Niekedy je infekcia prítomná aj počas symptomatologického obdobia syndrómu.

Prevažná väčšina pacientov sú ženy. Je ich až štvornásobne viac ako mužov. Jednoznačná väzba ku konkrétnemu pohlaviu ale nie je preukázaná.

Viac ako polovica chorých trpí nejakou formou alergie - potravinová alergia, peľová alergia, lieková alergia.

Ďalšou spoločnou črtou je vzdelanie, ktoré je buď stredoškolské alebo vysokoškolské. Nejedna z týchto žien pracuje nadmerne, má dve a viac zamestnaní a je pod neustálym tlakom, prípadne trpí pocitom frustrácie, ktorá spôsobuje nadmerný stres a depresie.

Diagnostika je diferenciálna a liečba je individuálna

Pod pojmom diferenciálna diagnostika rozumieme diagnostiku, ktorá sa zakladá na oddiferencovaní iných možných chorobných príčin. Jej cieľom je vlastne rozpoznanie konkrétneho ochorenia na základe vylúčenia iných ochorení, ktoré sa taktiež môžu prejavovať únavou, a tých je naozaj mnoho.

Únava je totiž spoločným príznakom širokej škály ochorení, preto nie je vždy jednoduché pátrať po vyvolávajúcej príčine. Z tohto dôvodu musí zväčša pacient podstúpiť viacero vyšetrení, ktoré lekárovi povedia viac.

Na diagnostike CFS sa podieľa viacero špecialistov, pretože jeho prejavy simulujú najrôznejšie chorobné stavy. CFS teda považujeme za multidisciplinárny problém. Práve preto môže celý tento diagnostický proces trvať príliš dlho.

Liek proti chronickému únavovému syndrómu neexistuje, tak čo potom liečime?

Liečba je symptomatologická a zároveň vysoko individuálna. U pacientov sa tlmia príznaky, ktoré toto ochorenie spôsobuje. Tie sa však u jednotlivcov vzájomne líšia. Spoločné sú len hlavné prejavy patriace medzi základné kritériá syndrómu.

U väčšiny pacientov sa predpisujú lieky na spanie počas noci, prípadne analgetiká kvôli bolestiam hlavy, svalov, či kĺbov. Niektorí pacienti vyžadujú liečbu na podporu imunity.

Niektorí pacienti s CFS sa sťažujú aj na ťažkosti ako je bolesť brucha, hnačka, bolesť v krku, ťažkosti s dýchaním, kašeľ, tŕpnutie končatín a iných častí tela, sucho v ústach, sucho v krku, suchosť a pálenie očí, bolesti na hrudníku, poruchy srdcového rytmu, či dokonca citlivosť na hluk a rôzne pachy. Vtedy je farmakoterapia namierená týmto smerom.

Zmena životosprávy je kľúčová

Najdôležitejším aspektom v liečbe je prevencia únavového syndrómu. Tá zahŕňa poznatok o predpokladaných príčinách a vyhýbanie sa rizikovým faktorom. Dôležité je vyhýbanie sa stresu, nezaťažovanie organizmu, zdravé stravovanie a dostatok pohybu.

Vyššie popísané riziká spôsobujú nielen CFS ale väčšinu civilizačných ochorení. Zmenou životosprávy teda zamedzujeme nielen syndrómu chronickej únavy, ale zároveň aj ostatným ochoreniam tohto storočia.

Následky môžu byť vážne

Následky tohto ochorenia môžu byť natoľko závažne, že svojmu nositeľovi úplne zničia život. Problémy nastávajú na dvoch úrovniach, ktoré na seba vzájomne nadväzujú, pričom progresia jednej úrovne vytvára predpoklad pre progresiu tej druhej.

Psychický stav sa permanentnou únavou zhoršuje. Pacienti majú najskôr problémy s koncentráciou, ktoré rýchlo vystrieda nezáujem a apatia, pretože nemajú silu sa do ničoho zapájať. Tým ale strácajú sociálne väzby a izolujú sa.

Izolácia stav taktiež zhoršuje, pretože je jednou z rizikových faktorov pre vznik depresie. Depresia končí syndrómom vyhorenia, samopoškodzovaním, závislosťami až samovraždou.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • solen.sk - Chronický únavový syndróm
 • fermeria.sk - Čo je únava, chronická únava a únavový syndróm a ako môžeme riešiť problémy s únavou?

Naposledy aktualizované 05.05.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.