späť na zoznam článkov

Ako dochádza k oplodneniu vajíčka a ako dlho trvá jeho uhniezdenie?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Ako dochádza k oplodneniu vajíčka a ako dlho trvá jeho uhniezdenie?
Zdroj foto: Getty images

Oplodnenie vajíčka spermiou, jeho vývoj a následné uhniezdenie v maternici je veľmi dôležité pre priebeh tehotenstva a život samotný.


Oplodnenie vajíčka spermiou a jeho následné uhniezdenie v maternici sú počiatkom tehotenstva.

Často sa pýtate: 
Ako sa oplodní vajíčko a ako sa to prejaví? 
Koľko trvá spermiám kým sa dostanú k vajíčku? 
Akými vývojovými fázami prechádza oplodnené vajíčko? 
Ako dlho trvá uhniezdenie vajíčka v maternici?

V momente, keď sa žena dozvie o svojom tehotenstve, je zrod nového života ešte taký maličký, že je ho len ledva vidieť sonografom ako maličkú bodku na obrazovke. Je to až neskutočné, že práve z tej bodky sa spojením dvoch pohlavných buniek začína vyvíjať nový život, ktorý o pár mesiacov uzrie svetlo sveta.

Ako sa vajíčko oplodnilo, akými vývojovými fázami prechádza a ako sa uhniezdilo v maternici si povieme v článku.

Vo vaječníkoch ženy do prvej menštruácie sa nachádza približne 400 000 nedozretých vajíčok. Od prvej menštruácie dozrieva jedno z nich každý mesiac a môže byť oplodnené. Žena má počas svojich plodných rokov života možnosť až 400-krát otehotnieť (ak to berieme matematicky).

Ako dochádza k oplodneniu?

K oplodneniu dochádza počas sexuálneho styku.

Je to splynutie mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Keď sa dve bunky, ženská - vajíčko a mužská – spermia spoja, úplne nepozorovane a neviditeľne, môže vzniknúť nový život. Vyvíja sa nový človek, unikátny, zo zmiešaných dedičných génov matky a otca. Tento jav aj keď je dôkladne preskúmaný, navždy zostane jedinečný.

Oplodnenie vajíčka, príznaky, je cítiť oplodnenie?

Pri plánovaní rodičovstva budúce mamičky pozorne sledujú všetky príznaky tehotenstva od začiatku a často sa pýtajú či je možné cítiť oplodnenie.

Oplodnenie vajíčka nie je citeľné, aj keď sa deje vo vnútri ženského lona v tube vajcovodu a maternice.

Prvým najskorším veľmi slabo pozorovateľným príznakom môže byť veľmi slabá bolesť v podbrušku. To zaznamenali niektoré ženy (vo výnimočných prípadoch), pri uhniezďovaní vajíčka do maternice.

Až pri postupnom nadväzovaní s krvnými cievkami sa začínajú diať zmeny v ženskom tele a začína sa produkovať HCG hormón (choriogonadotropný hormón, produkovaný najskôr vo veľmi malom množstve, ktoré každým dňom stúpa).

HCG je možné zaznamenať až na 10. deň po oplodnení veľmi citlivým tehotenským testom.

Kedy je správny okamih oplodnenia?

Menštruačný cyklus má svoje fázy, počas ktorej sa maternica čistí, dozrieva vajíčko, sliznica maternice zas rastie, prekrvuje sa a ženské telo sa pripravuje na prijatie oplodneného vajíčka aby mohol vzniknúť nový život.

Ak sa tak nestane zas nasleduje mesačný kolobeh čistenia a prípravy na oplodnenie.

Je dobré, aby každá žena poznala svoj menštruačný cyklus a zaznamenávala si ho, pre lepší výpočet plodných dní, ale aj pre prípadné poruchy cyklu. Pre zistenie kedy ovulácia nastala poslúži počítanie plodných dní, meranie bazálnej teploty alebo aj ovulačné testy. 

Zaujímavé informácie v článkoch:

Každé vajíčko je obklopené obalom – folikulom.

Na začiatku menštruačného cyklu ženy sa začínajú produkovať hormóny, ktoré motivujú rast počtu buniek folikula (obal sa zväčší) a tým sa zväčšuje aj vajíčko, okolo ktorého sa vytvára aj tekutina - Graafov folikul.

Približne na 14. deň cyklu hrá úlohu ďalší hormón a zvýšením jeho množstva začína folikul prudko rásť, vajíčko dozrieva. V tomto období je zväčšenie až také veľké, že na vaječníku vytvára vydutinu.

Graafov folikul po dozretí vajíčka praská a vajíčko sa uvoľňuje do brušnej dutiny. To sa nazýva ovulácia.

Medzitým sa vajíčko obalilo jemnou  blanou a kruhom folikulárnych buniek. Tie majú v sebe látky odpudzujúce oneskorené spermie a dostáva sa do pohybu. Po ovulácii sa mení Graafov folikul na žlté teliesko.

Vajíčko uvoľnené do brušnej dutiny je vtiahnuté lievikovým otvorom dovnútra vajíčkovodu.

Počas ovulácie niektoré ženy pociťujú ťahanie alebo mierne bolesti v podbrušku. 

Prečítajte si tiež Bolesť pri ovulácii 

Vajíčkovod, ktorý je vystlaný jemnými riasinkami prepravujú vajíčko vajíčkovodom do maternice a vtedy začína boj s časom.

Maximálne v priebehu 12 - 24 hodín je vajíčko pripravené sa spojiť s jednou z milióna spermii počas ejakulácie, ktoré sa veľkou rýchlosťou a pohyblivosťou dostávajú až do vajíčkovodu. Ak je hlien v pošve riedky, spermie sa v ňom lepšie pohybujú a tak je ich presun rýchlejší a plynulejší.

Ledva tisícom z milióna spermií sa podarí preniknúť až do vajíčkovodu. Tie sa hmýria okolo vajíčka a usilujú sa vniknúť do jeho vnútra.

Ak spermia prenikne do vajcovodu a vajíčko sa v ňom nenachádza tak zostanú na stene vajíčkovodu a čakajú. Životnosť spermii je 48 hodín, niektoré však  prežívajú aj 3 dni. Ak v tomto čase nastane ovulácia, spermie zachytia vajíčko a vyštartujú k nemu.

Spermia pri dobíjaní sa do vajíčka uvoľňuje enzým, ktorý rozpúšťa obal vajíčka, aby mohla vniknúť do vnútra. Však len jednej, ten najvitálnejšej, najrýchlejšej sa to podarí.

Po preniknutí spermie do vajíčka, stráca svoj bičík a vajíčko okamžite vysiela signál. Jeho ochranná blana sa premení na nezdolateľnú bariéru.

Vo vnútri vajíčka sa v tom čase nachádza bunkové jadro spermie a jadro vajíčka.

Za krátky čas sa obe bunky priblížia a nasleduje veľký okamih. Obe bunky sa spoja a vzniká nový život.

1. deň

Oplodnenie je splynutie ženskej zárodkovej bunky – vajíčka s mužskou zárodkovou bunkou – spermiou.

Obe majú polovičný počet chromozómov, čiže 23 (23 chromozómov od matky a 23 chromozómov od otca). Pri spojení vytvorí jednu jedinú bunku, v ktorej sú uložené rôzne gény, dedičné  informácie od oboch rodičov a tým vzniká nová jedinečná bytosť s počtom chromozómov 46 XX (predurčuje ženské pohlavie ) alebo XY ( mužské pohlavie).

Toto spojenie buniek sa nazýva zygota, ktoré trvá 24 hodín.

Po oplodnení sa vajíčko z vajíčkovodu pomocou riasiniek posúva smerom do maternice.

Vnútorná strana vajíčkovodu je dosť zbrázdená  čo aj za pomoci riasiniek umožňuje ľahšie putovanie oplodneného vajíčka smerom do maternice. Ale môže sa stať, v zriedkavých prípadoch že vajíčko uviazne na nejakej prekážke a v tomto prípade môže dôjsť k mimomaternicovému tehotenstvu (tubárna gravidita).

Ako sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo? Spoznajte príznaky včas

Približne po 20 - 30 hodinách od spojenia  sa začína bunka deliť.

2. deň

Zo zygoty prvým delením buniek vzniká blastomér, mitotické delenie buniek (samostatné rozdelenie bunky a bunkového jadra, pri ktorom zostáva v dcérskych jadrách zachovaný počet chromozómov), čiže jedna bunka sa zložitým procesom rozdelí na dve rovnaké časti s rovnakým počtom chromozómov – brázdenie (ryhovanie) zygoty.

Po celú túto dobu oplodnené vajíčko putuje do maternice – vajíčko migruje.

Každé ďalšie delenie buniek nastáva približne každých 20 hodín.

3. deň

Po oplodnení je vajíčko zložené z 8 buniek. Ktoré svojim výzorom pripomínajú morušu a nazývame ho morula.

Na konci dňa už pozostáva zo 16 buniek a pravdepodobne v tomto čase už vstupuje do maternice, ktorej sliznica sa medzitým zmenila. Tento impulz k pripravení maternice vyslal folikulum, ktorý najskôr vajíčko uvoľnil.

Maternica je zdurená, dobre prekrvená a pripravená na uhniezdenie vajíčka.

 4.deň

Pokračuje delenie buniek, odlíšia sa bunky tvoriace  obal – trofoblat. Z ktorého sa vytvorí placenta, ktorá bude vyživovať plod počas celého vývinu až do pôrodu a vonkajší list plodových blán – chorion.

Vo vnútri prilieha k obalu zhluk väčších buniek- zárodkový terčík – z ktorého sa vyvinie plod.

V morule sa vytvorilo duté jadro s tekutinou v podobe vačku, toto štádium nazývame blastula. Tá sa potom mení na blastocystu, už  rozdelené vajíčko, ktoré má vonkajšiu a vnútornú hmotu rozdelenú tekutinou, všetky jeho bunky sú identické a až neskôr sa vytvoria do rôznych celkov.

V tomto čase sa už nachádza v maternici.

5. deň

Bunky povrchového trofoblastu uvoľňujú enzým, ktorý rozpúšťa epitelárne bunky (povrch sliznice) maternice a tu vzniká začiatok uhniezdenia.

Vajíčko sa medzitým ďalej vyvíja a zdokonaľuje.

6. deň

Blastocysta sa zanorí do materničnej sliznice tzv. niduje.

Trofoblast, ktorý bude celý čas živiť embryo sa začína deliť a pomalinky zarastá do sliznice maternice.

7. deň

Týždeň po oplodnení sa blastocysta so 150 bunkami uhniezdi do maternice.

Blastocysta sa zanoruje hlbšie, implantuje sa, rozpúšťa aj endotel ciev maternice a dostáva sa do kontaktu s materskou krvou.

V tento deň sa ukončuje uhniezdenie vajíčka v maternici.

Trofoblast už úplne prilieha k stene maternici a začína sa produkovať HCG (ľudský chóriovy gonadotropín).

HCG nám dáva na známosť že sa vajíčko po ťažkej a náročnej ceste uhniezdilo do maternice a je krvou spojene s matkou. Dáva nám na známosť že je v poriadku.

Približne 13 dní trvá kým sa vajíčko v maternici pevne uhniezdi.

Niektoré ženy spozorovali na 11-12 deň po oplodnení veľmi slabé krvácanie trvajúce 1-2 dni, čo si niektoré ženy môžu zmýliť s menštruáciou.

Ako vzniknú jedno alebo dvojvaječne dvojčatá?

Jednovaječné dvojčatá vznikajú oplodnením jedného vajíčka a jednej spermie a tak sa jedno oplodnené vajíčko medzi štádiom rozdeľovania bunky a prvým štádiom vývinu plodu rozdelí na dve identické časti.

Jednovaječné dvojčatá sú vždy rovnakého pohlavia a majú rovnaký genetický základ. Ale ani jednovaječné dvojčatá, s rovnakou (identickou) sadou chromozómov nie sú rovnaké. Každé z nich majú iný temperament, schopnosti i talent. Aj  na vlas rovnaké dvojčatá majú iné odtlačky prstov.

Pravdepodobnosť že sa narodia jednovaječné dvojčatá je 1: 250.

Dvojvaječné dvojčatá vznikajú oplodnením jedného vajíčka dvoma spermiami, ktoré prenikli do vajíčka alebo sa uvoľnia v tele ženy súčasne dve vajíčka, ktoré sú oplodnené. Ak jedna spermia niesla v sebe ženskú bunku tak sa narodí dievča a druhá mužskú pohlavnú bunku tak chlapec.

Takéto dvojčatá sú vo väčšine prípadov odlišné, mávajú iné pohlavie, inú farbu očí, vlasov, výzoru. Ale nie je to pravidlo, môžu sa na seba veľmi podobať, ako keby boli jednovaječné.

Každé z dvojvaječných dvojčiat majú svoju vlastnú placentu.

Trojčatá sú väčšinou viacvaječné, veľmi zriedka kedy sa narodia jednovaječné trojčatá.

Štvorčatá, pätorčatá ale aj viacorčatá sú v tejto dobe častým výsledkom hormonálnej liečby neplodnosti.

Zaujímavosti o pohlavných bunkách.

Spermia:

 • zdravý dospelý muž denne vyprodukuje až 50 miliónov spermií
 • množstvo ejakulátu za normálnych okolností je 2-6 mililitra
 • 1 mililiter ma v sebe 20 až 120 miliónov spermií
 • spermia meria len 0,06 mm
 • dozrievanie spermiám trvá približne 2-3 mesiace
 • životnosť spermií po ejakulácii je 30 sekúnd, vo vnútri ženského tela, v maternici, môžu prežiť až 6 dní
 • aby mohla byť žena oplodnená, musí byť spermia zavedená priamo do vagíny

Spermia veľmi rýchlo umiera pokiaľ sa nedostane do vagíny. Na pokožke veľmi rýchlo vysychá a spermie odumierajú. Vo vode je ich životnosť len niekoľko hodín, v teplom kúpeli niekoľko minút, takže možnosť otehotnieť počas kúpeľa je príliš nízka.

Vajíčko:

 • veľkosť vajíčka je približne 0,1 mm
 • životnosť 12 – 24 hodín
 • každý mesiac počas menštruačného cyklu sa uvoľní jedno vajíčko
 • už v dobe vývinu plodu v 3 týždni sa začínajú u ženy vytvárať  vaječníky a v tej dobe obsahujú približne 100 zárodočných buniek
 • počas plodného života ženy sa môže uvoľniť okolo 400 vajíčok

Zdroje

 • Zázračná cesta do života – Rainer Jonas
 • Těhotenství a péče o dítě – Jane Symons
 • Zdravie a klinika chorôb – Katarína Kopecká, Petr Kopecký
 • Stručná anatomie človeka – Pavel Fiala, Jiři Valenta, Lada Eberlová

Naposledy aktualizované 17.05.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria? Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré...

Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.