späť na zoznam článkov

Črevná viróza prichádza rýchlo, je intenzívna ale trvá krátko

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Črevná viróza prichádza rýchlo, je intenzívna ale trvá krátko
Zdroj foto: Getty images

Prekvapila Vás niekedy intenzívna hnačka, ktorá sa objavila odnikiaľ? Potrápila Vás pár dní a tak rýchlo ako prišla aj sama odišla? Možno k Vám zavítala črevná chrípka


Napriek tomu, že sa jej laicky hovorí chrípka, nemá s ňou nič spoločné.

V skutočnosti  sa jedná o črevnú virózu, ktorej vyvolávateľmi sú rôzne druhy vírusov. Prvenstvo patrí rotavírusom. Postihuje ľudí v každom veku, no najčastejšie ňou trpia práve malé deti. Jej výskyt sa zvyšuje s príchodom zimy.

Črevné virózy sú veľmi nepríjemnou a obťažujúcou záležitosťou. Nezvyknú byť príliš vážne. Horší priebeh možno očakávať u dospelých, no u malých detí zase dochádza rýchlo k dehydratácii. To platí aj u starších a chorých pacientov.

Črevná chrípka - čo to znamená?

Črevná chrípka alebo črevná viróza je vlastne akútna vírusová enteritída - akútny zápal čreva spôsobený vírusmi. Niekedy prebieha izolovane a inokedy spolu zo zápalom žalúdka. Tomuto stavu hovoríme akútna vírusová gastroenteritída.

Ochorenie prebieha sporadicky ale vyskytujú sa aj väčšie epidémie hlavne v kolektívnych zariadeniach. Ohrozené bývajú prevažne malé deti a to novorodenci a najčastejšie batoľatá vo veku 1 až 5 rokov.

Incidencia vzhľadom k veku je asi 90% u detí a zvyšných 10% u dospelých jedincov.

Od kontaktu k nákaze

Vírusová enteritída je vysoko infekčné ochorenie. K nákaze dochádza pomerne jednoduchým spôsobom, v závislosti aj od druhu vírusu. Najčastejšie je to priamym kontaktom s chorým a to fekálno - orálnym spôsobom (podávanie si špinavých rúk) ale aj kontaminovanými predmetmi a vodou.

Odstup od chorého však nemusí stačiť, pretože vírus sa môže šíriť aj vzduchom , konkrétne kontaminovaným prachom (napr. rotavírusy). Niektorými druhmi vírusov sa môžeme ojedinele nakaziť aj pri zlej tepelnej úprave potravín (napr. calicivírusy).

Inkubačná doba od nakazenia až do objavenia sa prvých príznakov je špecifická pre každý druh vírusu. Pri črevnej chrípke, bez ohľadu na vyvolávateľa sa inkubačný čas pohybuje v rozmedzí niekoľkých hodín až pár dní.

TIP: Čo znamená otrava jedlom a choroba špinavých rúk
muž v džínsoch si škriabe zadok
Najčastejšou cestou prenosu vírusovej enteritídy je fekálno - orálny prenos (zadok - ústa). Foto: Thinkstock

Čo sa deje v črevách?

Hneď ako sa vírusy dostanú do tela, usídľujú sa v sliznici tenkého čreva (intestinum tenue). Množia sa napádajú epitelové bunky, spôsobujú ich deštrukciu. V čreve tak prevládajú nezrelé bunky, ktoré nie sú schopné vstrebávať cukry a niektoré iné živiny. Navonok sa tento dej prejavuje hnačkou.

Komu alebo čomu za ňu vďačíme?

Ako už bolo niekoľko krát spomenuté, vyvolávateľom nákazy sú vírusy. Najčastejšie sa jedná o rotavírusy, ktorých poznáme hneď niekoľko skupín ale aj iné.

Rotavírusové infekcie sú zároveň príčinou asi 10% z celkového počtu cestovateľských nákaz.

Vírusy spôsobujúce hnačky, cesty prenosu a najviac ohrozená skupina ľudí

skupina vírusov cesta prenosu najviac postihnuté osoby
rotavírusy

fekálno - orálny prenos

kontaminovaným vzduchom (prachom

kontaminovanou vodou

kontaminovanými potravinami

kontaminovanými predmetmi

deti vo veku 1 až 3 roky

menej často dospelý

norovírusy

fekálno - orálny prenos

kontaminovanou vodou

kontaminovanými potravinami

kontaminovanými predmetmi

deti v školskom veku

dospelý

adenovírusy fekálno - orálnou cestou

novorodenci

dojčatá

astrovírusy

fekálno - orálny prenos

menej často kontaminovanou vodou

kontaminovanými potravinami

kontaminovanou vodou

deti do dvoch rokov

staršie deti

menej často dospelý

coronovírusy

kvapôčková infekcia

priamym kontaktom

(ide o pravdepodobných vyvolávateľov hnačiek

zväčša spôsobujú infekcie dýchacích ciest)

novorodenci

deti do jedného roku

Rotavírusové infekcie

Rotavírusy sú najčastejšou príčinou enteritíd ale hlavne gastroenteritíd u malých detí a dojčiat.

Existuje ich celkovo 5 podskupín A - E, pričom ochorenie u ľudí spôsobujú iba podskupiny A, B a C. Vyskytujú sa na celom svete, teda aj u nás. Výskyt v trópoch a subtrópoch je sporadický celoročne, zatiaľ čo v našich podmienkach je sezónny s maximom v zimnom období.

Inkubačná doba rotavírusových gastroenteritíd je 12 hodín až 3 dni.

Ochorenie sa začína rýchlo nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami žalúdka, kŕčovitými bolesťami celého brucha, nechutenstvom do jedla, nafúknutím a vodnatou hnačkou. Hnačky sa objavujú 10 a viac krát za deň. Farba stolice býva do zelena.

Práve kvôli početným hnačkámdeti ohrozené dehydratáciou organizmu.

Spravidla sa objavuje aj horúčka a chrípkové príznaky. Rotavírusové infekcie majú na svojom účte aj niekoľko úmrtí.

Norovírusové (calcilivírusové) infekcie

Na rozdiel od rotavírusov býva vírus Norwalk (patrí do skupiny caliciviridae) príčinou gastroenteritíd u starších detí a dospelých ľudí.

Zároveň sa vyznačuje o niečo miernejším priebehom ochorenia. Typický je preň sezónny výskyt, pričom najviac ochorení býva v zime. Prísť s ním do kontaktu je možné všade na svete.

Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí 24 až 48 hodín od kontaktu s chorým.

Ochorenie sa začína náhle, no pravdepodobnejší je pomalší a postupný priebeh. V úvode je únava, malátnosť, spavosť, bolesti hlavy, svalov a celého tela. Postupne sa objavuje nevoľnosť, zvracanie, kŕčovité bolesti brucha a vodové hnačky.

Dehydratácia je možná ale menej pravdepodobná ako pri rotavírusoch, pretože choroba odznieva v priebehu dvoch až troch dní.

Zaujímavé:
Pomenovanie vírusu Norwalk je odvodené od mesta Norwalk, nachádzajúceho sa v okrese Fairfield County v americkom štáte Connecticut.
Práve tu bol v roku 1972 po prvý krát objavený po tom, čo došlo k prepuknutiu hnačkových ochorení.
Vírus sa rozšíril na jednej z tamojších stredných škôl.

Adenovírusvé infekcie

Adenovírusy spôsobujú rôzne ochorenia, niektoré sérotypy aj gastroenteritídy. Rozšírené sú celoročne po celom svete. Postihujú prevažne malé deti počas prvých rokov života a svojím priebehom pripomínajú ľahšiu formu rotavírusovej hnačky s dlhším trvaním až do dvoch týždňov.

Ochorenie sa prejavuje výstupom telesnej teploty, slabosťou, nechutenstvom, celkovou nevoľnosťou, zvracaním, bolesťami brucha strednej a nižšej intenzity a hnačkami vodovej konzistencie.

Astrovírusové infekcie

Astrovírusy sú rozšírené po celom svete. Spôsobujú akútne gastroenteritídy prevažne u detí do dvoch rokov, nevyhýbajú sa však ani starším deťom a dospelým. Najčastejšie sa s nimi stretávame vo forme menších epidémií v kolektívnych zariadeniach, kde sa vírus rýchlo šíri.

Priebeh býva bez vážnejších komplikácií či nutnosti hospitalizácie.

Inkubačná doba je spravidla 3 až 4 dni.

Astrovírusy vyvolávajú častejšie izolovanú enteritídu. Vyskytnúť sa môže aj gastroenteritída. Ochorenie začína únavou, slabosťou, nechutenstvom, nevoľnosťou, málokedy zvracaním a teplota býva zvýšená len mierne. V klinickom obraze dominuje vodnatá hnačka s kŕčovitými bolesťami brucha.

Coronovírusové infekcie

Coronovírusy sú jedným z pravdepodobných vyvolávateľov infekčnej hnačky. Postihujú hlavne novorodencov a deti do jedného roku, u ktorých sú predpokladanou príčinou nekrotizujúcej (odumierajúcej) enterokolitídy. Práve u nich boli coronovírusy izolované.

Vyznačujú sa celoročným výskytom.

Nekrotizujúca enterokolitída sa prejavuje vysokými teplotami, silnými kŕčovitými bolesťami brucha, nevoľnosťou, zvracaním, vodnatými hnačkami s prímesou krvi a hlienu, celkovou slabosťou, únavou a nadmernou spavosťou.

Ako sa prejavujú črevné virózy?

Črevná chrípka bez ohľadu na vyvolávajúce agens má takmer rovnaké príznaky. Rozdiely so zreteľom na vyvolávateľa sú minimálne a týkajú sa hlavne inkubačnej doby s rôznou dobou trvania, celkovej dĺžky ochorenia a intenzity jednotlivých prejavov.

malé dieť v slnečných okuliaroch sedí na nočníku
Črevá chrípka alebo črevná viróza je najčastejšou príčinou hnačkových ochorení u detí - 90%. Foto: Thinkstock

Základné spoločné príznaky vírusových gastroenteritíd

  • horúčky alebo subfebrility
  • celková slabosť, malátnosť
  • potenie, prípadne triaška
  • nechutenstvo 
  • nevoľnosť, zvracanie
  • kŕčovité bolesti brucha rôznej intenzity
  • vodová, početná stolica
  • dehydratácia
  • točenie hlavy

Diagnostika črevných viróz

Diagnostika sa čiastočne opiera o anamnézu a klinický obraz. Na stanovenie konečnej diagnózy je to však málo. Aj bakteriálne ochorenia tráviacej sústavy sa môžu prejavovať obdobne. Práve preto je nutné laboratórne potvrdenie vírusovej infekcie izoláciou vírusu.

V prípade hnačkového ochorenia sa štandardne robia stery zo stolice na kultiváciu a zistenie prítomnosti bakteriálneho agens. Pokiaľ je kultivácia negatívna a ochorenie sa prejavilo v zimnom období, je treba myslieť na vírusového pôvodcu.

Detekcia vírusového agens je možná pomocou ELISA testu na základe prítomnosti vírusových antigénov, prípadne proteínov.

Liečba črevných viróz

Liečba všetkých črevných gastroenteritíd je len symptomatologická bez rozdielov pri rôznych vírusových vyvolávateľoch.

Rehydratácia organizmu a úprava vnútorného prostredia

Pacienti sú ohrozený veľkou stratou tekutín a dehydratáciou. Tekutiny strácajú nielen úpornou hnačkou ale aj zvracaním a nadmerným potením v súvislosti s horúčkou.

Základom je preto rehydratácia organizmu - doplnenie stratených tekutín, úprava vnútorného prostredia a stravy.

Tekutiny je pacient vo väčšine prípadov schopný prijímať ústami. Len vo výnimočných situáciách, pri ťažších priebehoch ochorenia je nutná vnútrožilová, infúzna terapia. U novorodencov a menších detí sa zavádza nazogastrická sonda (hadička aplikovaná cez nos bábätka až do žalúdka), cez ktorú sa podávajú tekutiny.

Úprava stravy - diéta

Diétne obmedzenia pri hnačkách majú svoj význam. Počas prvých 24hodín ochorenie je najvhodnejšia hladovka. Prijímať by sa mali iba tekutiny, najlepšie nesladený alebo mierne sladený čaj.

Zaujímavé:
Niektorí ľudia doteraz pijú pri hnačkách Coca Colu.
A robia dobre.
Podporuje tvorbu žalúdočnej kyseliny.

Nie je dôležité iba to, čo by sme mali jesť ale aj ako.

Stravu je potrebné prijímať v menších množstvách a to viac krát za deň. Vhodná je konzumácia jedla v trojhodinových intervaloch. Mala by byť buď pomixovaná - u menších detí alebo dobre požutá (u starších jedincov). Predtým sa treba zbaviť všetkých nestráviteľných zvyškov ako sú šupky či zrniečka.

TIP: Ako zastaviť hnačku u detí s rozvahou

Diétne obmedzenia sa líšia na základe vekových rozdielov pacientov. U dospelých ľudí a väčších detí sa obmedzujú hlavne tuky v strave.

U batoliat sa odporúčajú mixované banány, jablká, mrkvová polievka alebo zemiaková kaša.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Otestujte sa:

1. Čo spôsobuje črevnú virózu?

2. Čo znamená pojem gastroenteritída?

3. V ktorej časti čreva sa usídľujú vírusy?

4. Ako sa navonok prejavuje črevná viróza?

5. Coronovírusy sú:

6. Kde bol objavený vírus Norwalk?

7. Aké sú rozdiely črevných viróz v závislosti od vyvolávateľa?

8. Čo hrozí pri úpornej hnačke hlavne malým deťom?

9. Aké sú bolesti brucha pri hnačke?

10. Pomocou ktorého testu detekujeme vírusy?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 21.05.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 29. 5. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 29. 5. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 29. 5. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 29. 5. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 29. 5. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 29. 5. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Zdravý, chutný čučoriedkový koláč? Jednoduchý recept z kvásku a špaldy Zdravý, chutný čučoriedkový koláč? Jednoduchý recept z kvásku a špaldy

Tiež si ako deti pamätáte ten úžasný kysnutý koláč s čučoriedkami od babičky? Poďte si spolu s nami pripraviť o niečo zdravšiu, no rovnako chutnú, variantu s pomocou kvásku a špaldovej...

Recept na zdravú čerešňovú bublaninu? Tradičná i fit z kokosovej múky Recept na zdravú čerešňovú bublaninu? Tradičná i fit z kokosovej múky

Práve teraz dozrievajú čerešne. Sú nimi posiate celé stromy, rozvoniavajú nimi trhoviská aj supermarkety.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.