späť na zoznam článkov

Diagnóza s názvom infarkt srdca: Aká je liečba a smerovanie pacienta?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Diagnóza s názvom infarkt srdca: Aká je liečba a smerovanie pacienta?
Zdroj foto: Getty images

Prednemocničná fáza náhle vzniknutého infarktu, tvorí mimoriadne dôležitú súčasť celkového liečebného procesu postihnutého. Liečba a smerovanie pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia však závisí od viacerých faktorov.


Akútny infarkt myokardu je náhle vzniknutý stav, pri ktorom v dôsledku nedokrvenia srdcovej svaloviny dochádza k jej odumretiu.

Ako a kde sa lieči pacient so srdcovým infarktom?

Myokard je pomenovanie pre srdcovú svalovinu, ktorá vytvára pravidelné sťahy srdca. Tým zabezpečuje prietok krvi cievami.

Poškodený srdcový sval neplní plnohodnotne svoju funkciu pumpovania krvi cievnym systémom. Dôsledkom je vážne ohrozenie života.

Akútny infarkt myokardu spolu s nestabilnou angínou pectorisnáhlou smrťou, v dôsledku poruchy prekrvenia srdcového svalu, tvorí takzvaný akútny koronárny syndróm.

Osud pacientov so vzniknutým infarktom myokardu, vo veľkej miere závisí od funkcie ľavej srdcovej komory. Preto je dôležité čo najrýchlejšie spriechodnenie cievy, ktorá tento sval zásobuje.

Obrázok srdca s poruchou prekrvenia a upchatie cievy.
Pri poruche prekrvenia srdcového svalu ide najmä o čas. Foto: Getty images

Typické a najčastejšie príznaky pre infarkt myokardu sú:

 • bolesť na hrudi, ktorá je tlakového alebo zvieravého charakteru
 • obvykle sa bolesť šíri do ľavej časti tela, najmä ramena, krku či čeľuste
 • pocit nedostatku vzduchu
 • pocit na vracanie, či vracanie samotné
 • potenie, bledosť, úzkosťstrach zo smrti
Viac o akútnom koronárnom syndróme, príznakoch, ktoré znamenajú akútny infarkt myokardu, ale i o ochoreniach, ktoré môžu infarkt napodobňovať, sa dočítate v našom magazínovom článku: Prvá pomoc pri infarkte myokardu.

O ďalšom vývoji stavu pacienta i jeho zotavenia rozhodujú najme prvé minúty. Vo fáze od vzniku infarktu až po zodpovedajúcu liečbu zohrávajú dôležitú úlohu najmä lekári prvého kontaktu a samozrejme záchranná zdravotná služba (155, 112).

Dôležitá je i laická prvá pomoc, v rátane zabezpečenia odbornej starostlivosti privolaním záchrannej služby.

Ambulancia rýchlej zdravotnej služby idúca po ceste.
Pri podozrení na infarkt je najvhodnejšie privolať pomoc záchrannej služby. Návšteva obvodného lekára či pohotovostného lekára sa považuje za zbytočné zdržanie. Foto: Getty images

 

Čo robiť pri podozrení na infarkt

Pokiaľ máte akékoľvek podozrenie, uložte postihnutého do pohodlnej polohy a pokúste sa ho ukľudniť. Privolajte záchrannú zdravotnú službu. Vyvetrajte, uvoľnite postihnutému odev okolo krku či pása.

Na otázky operátora tiesňovej linky odpovedajte kľudne a ochotne. I keď vám môžu prísť zbytočné či bizarné, ide o dôležité informácie, ktoré najlepšie určia riešenie a ďalší postup ošetrenia pacienta.

Pokiaľ je pacient liečený na ischemickú chorobu srdca, pravdepodobne užíva i lieky ako Anopyrín a Nitroglicerín. Podanie týchto liekov môže byť prínosom, avšak určité riziko môže nastať pri nízkom tlaku.

Nitroglicerín patrí do skupiny liekov zvaných nitráty. Tie spôsobujú rozšírenie ciev a tým výrazný pokles tlaku. Preto je ich podanie nevhodné pri hodnote tlaku nižšom ako 90mmHg systolyckého (srdcového) tlaku. Inak by mohlo nastať výrazný pokles prekrvenia mozgu a následný kolaps.

 

Iné možné príčiny bolesti na hrudníku

srdcovo - cievny pôvod
 • disekcia (rozštiepenie steny) aorty
 • zápalové ochorenie perikardu - blany ktorá obaľuje srdce
 • zápalové ochorenie myokardu - srdcového svalu
 • poruchy srdcového rytmu
pľúcne ochorenia
 • pľúcna embólia - stav kedy dochádza k upchatiu pľúcnej tepny
 • zápal pohrudnice
 • pneumothorax - nahromadenie vzduchu v hrudnej dutine
ochorenia žalúdka a čriev
 • zápal alebo poškodenie pažeráka
 • vred žalúdka
 • zápal pankreasu
 • ochorenia žlčníka
iné príčiny a ochorenia
 • úrazy
 • ochorenia chrbtice
 • nádory kostí hrudnej steny
 • herpes zoster - pásový opar

 

Ako postupuje privolaná odborná pomoc

Členovia tímu záchrannej zdravotnej služby, ako i operátori tiesňovej linky 155, postupujú na základe odborného usmernenia Slovenskej kardiologickej spoločnostiSpoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Na základe ich odporúčaní z roka 2013, je pri infarkte myokardu prioritou čo najviac minimalizovať čas, ktorý prebehne od vzniku infarktu, po čas spriechodnenia postihnutej cievy.

Ide o takzvaný celkový ischemický čas.

Dôležitá je anamnéza, ktorá by mala byť krátkacielená. Od pacienta je potrebné zistiť charakter, šírenie i trvanie bolesti, ktorú pociťuje.

Jedným z najdôležitejších vyšetrení je EKG záznam, ktorý významne ovplyvňuje postup liečbysmerovanie pacienta. Dôležité je však i vyšetrenie základných životných funkcií ako je tlak, pulz, dýchanie, stav okysličenia, hladina cukru v krvi i teplota.

V neposlednom rade sú podstatné aj informácie o pacientovi. Hovoríme o takzvanej anamnéze. Alergie, vek, to na čo sa lieči, či prekonaný infarkt alebo mŕtvica sú dôležité informácie, ktoré rozhodujú o ďalšom postupe.

EKG záznam s fonendoskopom a liekmi
Mimoriadne dôležitý a smerodajný je záznam EKG. Foto: Getty images

V súčasnosti majú posádky rýchlej zdravotnej služby k dispozícii mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje spojiť sa priamo so špecializovaným zdravotným zariadením – kardiocentrom. Táto aplikácia určí, do ktorého z kardiocentier na Slovensku má pacient najbližší dojazd a umožní, aby sa všetky dôležité informácie o pacientovi v rátane EKG dostali k špecializovanému lekárovi, ktorý upresní liečbu. 

 

Smerovanie pacienta s infarktom myokardu

O smerovaní postihnutého rozhodujú informácie ako najmä obraz EKG, trvanie bolesti, predpokladaný čas prevozustav pacienta. Podľa okolností, sú možnosti: kardiocentrum, lokálna nemocnica, poprípade lokálna nemocnica s následným prekladom do kardiocentra.

Prevoz pacienta do určitého zdravotného zariadenia, závisí na mnohých faktoroch.

 

Kardiocentrum

Kardiocentrum je špecializované zdravotné zariadenie, ktoré je komplexne vybavené pre liečbu akútneho infarktu myokardu. Toto zariadenie sa môže inak nazývať i PKI alebo PCI centrum. PKI je skratka pre perkutánnu koronárnu intervenciu (percutaneous coronary intervention).

V preklade táto skratka znamená liečebný zásah na postihnutých cievach, ktoré zásobujú srdcovú svalovinu. Jednoduchšie povedané výkon spriechodnenia postihnutej cievy a obnove prietoku krvi cez ňu.

Kardiocentrá na Slovensku:

 • NÚSCH – Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
 • SÚSSCH – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici
 • VÚSCH - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
 • Univerzitná nemocnica Martin
 • FNsP Prešov Kardiocentrum
 • Kardiocentrum Nitra

Na to, aby bol pacient prevezený a prijatý do kardiocentra, musí spĺňať určité kritéria. Časový interval medzi vznikom infarktu a predpokladaným časom vykonania by nemal presahovať 120 minút. Na ekg musí byť nález, ktorý zodpovedá obrazu pre akútny infarkt myokardu.

Stav pacienta ako aj ostatné dôležité informácie musia byť skonzultované s príslušným lekárom kardiocentra a to podľa možnosti prostredníctvom už spomínanej mobilnej aplikácie. Na základe obrazu EKG a ostatných dôležitých informácií tak odporučí smerovanie, poprípade upresní liečbu.

Pre urýchlenie transportu pacienta a skrátenia už spomínaného ischemického času, sa využíva i letecká zdravotná služba. Musia byť však vhodné letové podmienky.

 

Lokálna nemocnica

V prípade, ak prevoz pacienta nie je možný do určitého intervalu, je možné pacienta previesť do spádovej nemocnice. Tu sa podá liečba - takzvaná fibrinolýza. Následne je opäť po konzultácií s kardiocentrom možný prevoz za účelom spriechodnenia cievy, obvykle do 24 hodín. I v tomto prípade však všetko záleží od okolnostiach a stavu pacienta.

Každá bolesť na hrudníku by mala byť sledovaná a vyšetrená v zdravotnom zariadení. Pokiaľ má pacient určitý diskomfort na hrudi, no chýba nález na EKG či iné známky infarktu, býva pacient obvykle prevezený na pozorovanie a vyšetrenie do spádovej nemocnice.

 

Obvodový lekár

V niektorých prípadoch môže mať infarkt myokardu netypický či tichý priebeh. Je to najmä u starších ľudí alebo u pacientov s cukrovkou. Preto sa môže stať, že pacient nepripisuje svojmu stavu takú vážnosť a rozhodne sa svoj stav riešiť prostredníctvom svojho obvodného lekára alebo lekára na pohotovosti.

Vtedy je obrovským prínosom, pokaľ má lekár k dispozícii ekg prístroj, ktorým diagnostikuje infarkt a zabezpečí spustenie celého manažmentu rýchleho prevozu do kardiocentra.

Samozrejme akékoľvek zdržanie sa či už u praktického lekára, na internistickej alebo príjmovej ambulancií sú nežiadúce. Preto pri akýchkoľvek pochybnostiach radšej volajte záchrannú zdravotnou službu.

Nie každá bolesť musí znamenať infarkt. Napriek tomu by mala byť akákoľvek bolesť na hrudníku vyšetrená v zdravotníckom zariadení.

Prečítajte si tiež zaujímavý magazínový článok: Život po infarkte

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • solen.sk - odporúčania pre manažment akútneho infarktu myokardu
 • solen.sk - prednemocničný manažment chorých s infarktom, možný prístup praktického lekára
 • kardio-cz.cz - súhrn odporúčaných postupov u pacientov s infarktom myokardu

Liečba akútneho infarktu myokardu

Liečba akútneho infarktu myokardu

Naposledy aktualizované 09.02.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.

7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj? 7X - Ako znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Stačí citrón či čaj?

Otázka znie, ako sa dá znížiť vysoký krvný tlak bez liekov? Pri znížení krvného tlaku sa podieľajú viaceré faktory, a to napríklad strava, obmedzenie alkoholu a fajčenia, ale aj stresu....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.