späť na zoznam článkov

Koxartróza 4.stupňa končí umelou náhradou bedrového kĺbu?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Koxartróza 4.stupňa končí umelou náhradou bedrového kĺbu?
Zdroj foto: Getty images

Degeneratívny proces postihujúci bedrové kĺby sa nazýva koxartóza. Toto ochorenie narúša nie len štruktúru v bedrovej oblasti, ale spôsobuje aj ankylózu kĺbového spoju, nerovnosti v dĺžke dolných končatín a vedie k poruche stability osi chrbtice. Výrazne ovplyvňuje život pacienta a v konečnou dôsledku je nutná totálna endoprotéza bedrového kĺbu (tzv. TEP).


Koxartróza znamená artrotický, degeneratívny proces bedrových kĺbov.

Bedrové kĺby spolu s kolennými patria medzi váhonosné kĺby. To znamená, že sú najviac zaťažované váhou tela a teda aj najčastejšie postihované. Poruchy a degenerácie týchto kĺbov vážne ovplyvňujú chrbticovú os, postoj tela a chôdzu.

Z čoho pozostáva bedrový kĺb?

Bedrový kĺb (articulatio coxae) spája stehnovú kosť (femur) s panvou. Je tvorený kĺbovou hlavicou na koncovej časti stehnovej kosti (caput femoris), ktorá zapadá do kĺbovej jamy na panvovej kosti (acetabulum).

Okraj acetabula je tvorený chrupkovým panvičkovým valom (labrum acetabuli).

Celý kĺb je spevnený kĺbovým puzdrom. To sa ťahá od okrajov acetabula a upína sa na stehnovú kosť. Spredu celé spevnenie kĺbu ešte znásobuje bedrovo stehnový väz, ktorý je zároveň najsilnejším väzom v celom ľudskom tele.

Zozadu a zdola sa nachádzajú ešte dva väzy, a to sedaco stehnový a lonovo stehnový.

bedrový kĺb
Úpon hlavice kĺbu k panve Foto: Getty images

 

Pohyblivosť bedrového kĺbu

Už na základe anatomických pomerov je zrejmé, že ide o veľmi pevný kĺb, v ktorom je pohyblivosť do istej miery obmedzená.

Napriek tomu je to kĺb pohyblivý a je možné v ňom vykonávať 5 základných pohybov:

 1. flexia - prednoženie
 2. extenzia - zanoženie
 3. abdukcia - unoženie (odtiahnutie)
 4. addukcia - prinoženie (pritiahnutie)
 5. rotácia - otáčanie

Čo sa deje v bedrovom kĺbe postihnutom degeneratívnym procesom?

RTG snímok panvy, pravý bedrový kĺb postihnutý artrózou
Artróza pravého kĺbu Foto: getty images

Degeneratívny proces v kĺbovej chrupavke ako takej môže spustiť mnoho mechanizmov od genetickej predispozície, cez vývojové anomálie, rôzne ochorenia až po úrazy.

Pôsobením týchto faktorov dochádza k poruche stability dynamickej rovnováhy v kĺbe, k jeho deštrukcii a v konečnom dôsledku k jeho nefunkčnosti.

V kĺbe postihnutom artrotickým procesom dochádza k deštrukcii kĺbovej chrupavky, pričom tá sa prestáva obnovovať. Prvotné zmeny v kĺbe prebiehajú na úrovni metabolizmu a pacient nepociťuje žiadne ťažkosti.

Cytokíny utlmujúce anabolické deje prevládajú, pričom sa znásobujú deštruktívne katabolické deje. Ich vplyvom dochádza k poškodeniu základnej kostnej hmoty - kostného matrixu.

Chrupkové časti bedrového kĺbu sú deštruované, stenčujú sa a zároveň dochádza k tvorbe trhliniek v kĺbe. To má za následok nerovnosti kĺbových plôch a postupné zužovanie kĺbovej štrbiny.

Vplyvom záťaže ako je napríklad hmotnosť tela začínajú deformácie kĺbov, v úvode ešte kompenzované. Tvoria sa osteofyty (kostné výrastky) ako výsledný produkt kompenzačných mechanizmov.

Kĺb sa zväčšuje, tvoria sa zrasty, násobia sa deformity a stáva sa stuhnutým, nepohyblivým a v neskorších štádiách ochorenia bolestivým.

TIP: Zatočte s artrózou

Štádia artrotického procesu

Poznáme 5 štádií artrotického procesu na základe zmien v bedrovom kĺbe. Prvé štádium ochorenia značí zmeny, ktoré ešte nie sú viditeľné a pacienta vo svojej podstate neobmedzujú. Druhé a tretie štádium sa vyznačujú už rôznym stupňom deformácií a obmedzení.

Štvrté štádium je konečné štádium, kedy už je deformácia kĺbov úplná s ich patologickým postavením. Vedie k invalidite a invalidnému dôchodku s nutnosťou umelej náhrady bedrového kĺbu

 1. I. štádium - prebieha na úrovni metabolizmu, znamená prevládanie katabolických dejov
 2. II. štádium - vyznačuje sa nerovnosťou kĺbových plôch a zužovaním kĺbovej štrbiny
 3. III. štádium - znamená zahájenie sklerotizácie s tvorbou osteofytov a viditeľnými deformáciami
 4. IV. štádium - je konečné štádium, deformity spôsobujú patologické postavenie kostí so zmenou ich dĺžky

Ako koxartróza ovplyvňuje život pacienta?

starší mž sediaci na nemocničnej posteli sa snaží postaviť za pomoci chodítka a zdravotnej sestry
Obmedzenie pohyblivosti Foto: Getty images

Samotný deštruktívny proces bedrových kĺbov sa v úvode prejavuje rannou stuhnutosťou v oblasti bedier a panvy. Pacient sa musí rozhýbať aby ustala. Postupne sa stupňuje a začína byť pravidelná.

Ide o počiatočný príznak, ktorému ľudia nepripisujú veľký význam a teda ani nevyhľadávajú lekársku pomoc.

Tomuto samozrejme predchádzajú zmeny na úrovni metabolizmu, o ktorých chorý ani len netuší. V tomto čase, pri nesprávnej životospráve a nedostatočnom pohybe patologický proces pomaly progreduje až vyústi do ochorenia s typickými prejavmi.

Zlozvyky ako alkohol, fajčenie, prejedanie sa a málo pohybu celý dej urýchľujú.

TIP: Artróza a význam stravy v prevencii a liečbe

Prejavy artrózy zasahujúce do života pacienta

Osteoartróza či už v bedrovom alebo inom kĺbe sa vyznačuje bolesťou.

Bedrový kĺb (articulatio coxae) spája stehnovú kosť (femur) s panvou. Je tvorený kĺbovou hlavicou na koncovej časti stehnovej kosti (caput femoris), ktorá zapadá do kĺbovej jamy na panvovej kosti (acetabulum).

Okraj acetabula je tvorený chrupkovým panvičkovým valom (labrum acetabuli).

Celý kĺb je spevnený kĺbovým puzdrom. To sa ťahá od okrajov acetabula a upína sa na stehnovú kosť. Spredu celé spevnenie kĺbu ešte znásobuje bedrovo stehnový väz, ktorý je zároveň najsilnejším väzom v celom ľudskom tele. Zozadu a zdola sa nachádzajú ešte dva väzy, a to sedaco stehnový a lonovo stehnový.

Pacienti užívajú lieky proti bolesti, no neraz to nie je konečné riešenie, pretože artrotický proces môže pri nesprávnej liečbe alebo nedodržiavaní liečebného režimu progredovať.

Bolesti postihnutej oblasti sa na začiatku ochorenia vyskytujú iba po väčšej fyzickej námahe, teda sú viazané na pohyb a nepravidelné.

Jej pravidelnosť a výskyt v pokoji značí ďalšiu progresiu stavu. Vo vyššom štádiu sa pri koxartróze vyskytuje aj bolesť bedrového kĺbu v noci.

Bolesť bedrového kĺbu od chrbtice?
Čítajte viac v článku o vertebrogénnom algickom syndróme

Nie je to iba bolesť, ktorá spôsobuje obmedzenie pohyblivosti v kĺbe ale aj ďalšie zmeny ako je sklerotizácia, tvorba osteofytou a zrastov. Tieto zmeny robia kĺb tuhým a nepohyblivým.

Keď si zoberieme do úvahy že pohybový aparát tvorí jeden celok, tak akékoľvek poškodenie jednej z jeho častí narúša jeho správnu funkciu. Najväčšie ťažkosti v pohybe pri artróze bedrového kĺbu sú pri zmene polohy zo sedu do stoja a naopak.

Obmedzenia možno pozorovať aj pri zohýbaní sa, kedy je jednoduchšie zohnúť kolenné kĺby.

V neskorších fázach koxartrózy, kedy sú kĺby deformované a dolné končatiny nerovnako veľké, má pacient problém udržať vzpriamený postoj (postura). Nerovnosti v oblasti panvy spôsobujú nerovný postoj a s tým spojené nerovnomerné zaťažovanie bedrových kĺbov, a takisto nerovnosti v držaní chrbtice.

To sa prejavuje bolesťami chrbta a jeho postupným zakrivením.

TIP: Artróza kolena pomaly ale isto ničí Vaše kolenné kĺby

Postavenie panvy a osi pri koxartróze

Ako bolo už vyššie uvedené, deformity v bedrovom kĺbe spôsobujú zmeny v postavení panvy a chrbtice a teda v postavení tela celkovo. Nesprávny a nerovný postoj robí pacientom ťažkosti nie len s chôdzou a zahájením pohybu ale aj s postojom a udržaním rovnováhy.

Základné zmeny postavenia panvy v tabuľke

Postavenie panvy a chrbtice Výsledok
Zvýšená anteverzia panvy
 • zdvihnutie krížovej kosti smerom hore
 • extrémne prehnutie v bedrovej časti
 • narušenie postavenia chrbtice
 • problémy s držaním tela
 • zvýšený tlak na medzistavcové platničky
Šikmé postavenie panvy
 • jednostranne vyššie postavenie panvy
 • druhá strana panvy je poklesnutá
 • krivý postoj, poruchy rovnováhy
 • neistá a nesúmerná chôdza
 • zakrivenie chrbtice a tlak na platničky
Lordóza chrbtice
 • zlé anatomické prehnutie chrbta v bedrovej časti
 • bolesti chrbtice v krížoch
 • kompenzačná kyfóza,
 • zvýšený nárok na lumbálno sakrálny prechod chrbtice
 • zlé držanie tela

Totálna endoprotéza bedrového kĺbu. Kedy hrozí?

Totálna endoprotéza je indikovaná pri úplnom zničení kĺbovej chrupavky hlavne u starších pacientov, u ktorých stav spôsobuje silné bolesti ťažko tlmené liekmi a výrazne ich obmedzuje v bežných pohyboch.

Čo čaká pacienta pri výmene bedrového kĺbu?

Výmena bedrového kĺbu je operačný výkon, ktorý sa robí v celkovej anestézii. Predtým ako sa vloží kĺbová náhrada z titanu sa musí zrezať artroticky zmenená chrupková časť  v oblasti krčka femuru (miesto pod hlavicou stehnovej kosti).

Prakticky sa odstráni hlavica femuru, ktorá sa nahradí titanovou. Tá sa skladá z drieku, na ktorý nasadá keramická hlavička. 

Hlavička sa vkladá do jamky, taktiež z titanu. Medzi ne sa ešte vsúva polyetylénová vložka. Pred celkovým nasadením endoprotézy a vložením titanovej jamky, je ešte nutné pripraviť acetabulum. To sa robí za pomoci frézy.

Po nasadení endoprotézy ešte lekár kontroluje hybnosť. Po jej konečnej repozícii je pripravená slúžiť pacientovi tam, kde ho vlastné kĺby sklamali.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda

Vyrovnajte svoju chrbticu! Pomôže vám Dornova metóda.

Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba

Výron členka sa najčastejšie udeje pri športe. To však neznamená, že si ho nemožno privodiť pri bežnej chôdzi, práci v záhrade dokonca pri vstávaní z postele .

Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe? Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe?

Trápi vás voda v kolene či jeho bolesť? Aké sú najčastejšie príčiny? Pozor, tieto ťažkosti sa týkajú aj mladých.

Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov, ktorý sú...

Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť

Trápia vás bolesti ramena počas aktivity, pokoja a hlavne v noci? Je pohyb v ramene značne obmedzený? Možno aj vy trpíte syndrómom zmrznutého ramena . Čo toto ochorenie presne...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.