späť na zoznam článkov

Krvácanie z nosa. Aké sú najčastejšie príčiny a ako ho zastaviť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Krvácanie z nosa. Aké sú najčastejšie príčiny a ako ho zastaviť?
Zdroj foto: Getty images

Medzi najčastejšie krvácania, ktoré všetci dobre poznáme patrí krvácanie z nosa (epistaxis). Jeho zdrojom je hlavne veľké krvné zásobenie v prednej časti nosovej priehradky v mieste zvanom locus Kiesselbachi. Vzniknúť však môže na všetkých stenách nosovej dutiny. Častejšie krvácajú vlásočnice a žily takisto tepny. Mali by sme sa ho obávať? Kedy sa stáva pre nás nebezpečným? Aké sú príčiny jeho vzniku a ako ho zastaviť? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.


Krvácanie z nosa má mnoho príčin. Bývajú úrazové ale aj spontánne. Sú prejavom ochorenia ale nemusia byť. Krvácanie je slabé aj intenzívnejšie a ľudia ho neraz zastavujú zle.

Aké sú základné príčiny krvácania z nosa?

  • Vnútorné - dôvodom je oslabenie cievnych stien priamo v sliznici nosa alebo celkové ochorenie, ktoré sekundárne vyvolá episatxu. Tá vzniká napríklad pri alergickej nádche (rinitíde), zápaloch sliznice nosa a prínosových dutín, krvácajúcom polype nosovej priehradky, nádoroch, šarlachu, chrípke, celkovej ateroskleróze ciev, ich ruptúra na podklade vysokého krvného tlaku, po chirurgických výkonoch nosa, po úpornom kýchaní či smrkaní, vplyvom fyzického poškodenia po údere do nosa či inom úraze s priamym nárazom do nosa alebo aj nepriamym s následným krvácaním z nosa.
  • Vonkajšie - príčinou vzniku sú zmeny atmosférického (barometrického) tlaku, ktoré zaťažujú cievy. Rizikový sú ľudia, pri ktorých povolaní alebo záľubách dochádza k týmto zmenám opakovane. Ide napríklad o potápačov, kedy každých 10metrov poklesu stúpa atmosférický tlak o jednu atmosféru. Naopak sú to ľudia nachádzajúci sa vo veľkých výškach (horolezci, piloti lietadiel), kedy atmosférický tlak klesá pri výstupe 10metrov o 1hPa.

Hlavné mechanizmy vzniku

Príčin vzniku je mnoho. Mechanizmy, ktoré krvácanie z nosa spôsobujú sa však dajú rozdeliť do základných kategórií.

Fyzikálne mechanizmy

  • poškodenia spôsobené úrazom
  • tlakom mechanickej prekážky (cudzie teleso hlavne u detí aj strkanie prstu do nosa, nádor, polyp)
  • zmeny už vyššie spomínaného atmosférického tlaku

Účinky chemických látok

  • najčastejšie sú to lieky priamo pôsobiace na hustotu krvi ako fraxiparín (v injekčnej forme predpísaný pacientom po operačnom výkone ako prevencia vzniku trombózy - krvnej zrazeniny), warfarín, orfarín, najnovšie xarelto (užívajú ho rizikový pacienti, ktorí prekonali infarkt mozgu, srdca alebo majú závažnú arytmiu s vysokým rizikom vytvorenia krvnej zrazeniny a vzniku či recidívy infarktu s následkom trvalých následkov až smrti), kyselina acetylsalicilová obsiahnutá v liekoch voľne dostupných - acylpyrin, anopyrin, medipyrin, aspirin.
  • protizrážavé (antikoagulačné) účinky majú aj otravy náhodne požitých jedov na potkany. Väčšina z nich obsahuje antikoagulačné rodenticídy, ktoré bránia syntéze protrombínu a tým spôsobujú krvácanie. Rizikový je aj nadmerný prísun alkoholu a drog. Drogy spôsobujú okrem iného aj priamo krvácanie z nosa ako napríklad pri kokaíne alebo spôsobom užitia (pri šňupaní s následným poškodením nosovej prepážky - takisto núti k nadmernému smrkaniu).

Kedy sa stáva krvácanie z nosa nebezpečným?

Závažnosť krvácania nezávisí toľko od intenzity. Dôležitým je mechanizmus úrazu alebo vyvolávajúce ochorenie a vtedy sa krvácanie stáva len bezvýznamným ukazovateľom.

„Normálne krvácanie z nosa”

Za normálne krvácanie z nosovej dutiny pokladáme také, ktoré vzniklo z nie príliš závažného dôvodu a ak vieme predpokladať príčinu vzniku. Časté je u alergikov počas sezóny pri zvýšenej častosti kýchania, počas ochorení ako je nádcha či chrípka, krvácanie vzniknuté u dieťaťa, ktoré si predtým vŕtalo v nose, pri silnom kýchnutí s následnou epistaxou.

Krvácanie menej závažné

Je také, kedy poznáme jeho príčinu a vieme ju riešiť buď priamo doma alebo návštevou obvodného či pohotovostného lekára. Jedná sa o slabšie úrazy mierené priamo na nos bez jeho zlomenia (krvácanie je zvyčajne ľahké zastaviť). Pri zlomenine nosovej kosti treba vyhľadať lekára ušno-nosno-krčného alebo traumatológa.

Medzi ďalšie takéto ochorenia patrí vysoký krvný tlak. Ohrození sú pacienti liečiaci sa na tlak pri nedodržaní liečebného režimu, neúmyselnom neužití svojej dávky lieku, pri fyzickej či psychickej záťaži s následným zvýšením krvného tlaku. Títo ľudia by mali mať doma lieky, s ktorými vedia tlak znížiť (podľa ordinácie svojho lekára, po konzultácii so svojím lekárom) a tým zastaviť krvácanie.

Závažné krvácanie

Ide hlavne o krvácanie z nosa je poúrazové so zlomeninou nosovej kosti, kedy treba vyhľadať lekársku pomoc. Patrí sem tiež epistaxa z dôvodu vysokého krvného tlaku, ktorý ani po liečbe neklesá a krvácanie neustupuje a trvá viacej ako 30min po liečbe a snahe ho zastaviť.

Vysokorizikový pacienti sú hlavne starší ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi. U nich býva krvácanie ťažšie zastaviteľné z dôvodu pomalšej zrážanlivosti krvi. U takýchto pacientov je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc bezodkladne.

Krvácanie s možnými smrteľnými následkami

Krvácanie z nosa s možnými fatálnymi následkami hrozí ľuďom s ochoreniami ako je trombocytopénia, kedy sa v krvi nachádza menej krvných doštičiek (trombocytov) čo má za následok zvýšené krvácanie, pri trombocytopatii s nedostatočnou funkciou trombocytov, pri Rendu-Oslerovej chorobe čo je dedičné ochorenie charakteristické cievnymi rozšíreniami s oslabením a stenčením cievnej steny, ktoré vedie k jej prasknutiu a krvácaniu. Závažným ochorením je hemofília. Je to dedičné a nevyliečiteľné ochorenie, ktoré spôsobuje defekt zrážacieho faktora VIII a IX.

Z úrazov treba dať do popredia hlavne úrazy hlavy, ktoré boli spôsobené závažným mechanizmom a napriek tomu, že miesto úrazu/dopadu alebo pôsobenia sily nebolo mierené priamo na nos, postihnutý z neho krváca. Vtedy treba myslieť na vysoké riziko krvácania do mozgu so zlomeninou lebky alebo bázy lebečnej (väčšinou smrteľné). Okrem krvácania z nosa súčasne pozorujeme aj krvácanie z ucha/uší s rôznymi stupňami kvalitatívnej alebo kvantitatívnej poruchy vedomia.

Tipy ako zastaviť menej závažné krvácanie z nosa

žena držiaca krvavý tampón pri nose
Krvou nasiaknutý tampón
  • Pri menej závažnom krvácaní pomôže zopár veľmi jednoduchých rád. Postihnutého posadíme najlepšie k umývadlu. Dáme ho do mierneho predklonu aby krv mohla stekať do dutiny ústnej odkiaľ ju spolu s vytvorenými koagulami (zrazeninami) môže vypľúvať von. Nikdy nedávame hlavu do záklonu. Krv by sa mohla dostať do hltana a ďalej do žalúdka. Jej nestráviteľnosť by žalúdok iba zaťažila a vyvolala pocit na zvracanie až zvracanie. Dvoma prstami silno chytíme mäkké časti nosa čím vlastne pritlačíme krídla nosa k nosovej priehradke a držíme bez uvoľnenia po dobu minimálne 10minút. Tento postup opakujeme trikrát až po dobu 30minút.
  • Voľakedy a nebolo to tak dávno sa prikladali na krk zo zadnej strany, čelo či nos studené obklady alebo ľad. Cieľom bolo zmierniť krvácanie na základe vazokonstrikcie - zúženia ciev pod vplyvom chladu. Táto metóda má však význam len keď nízke teploty pôsobia priamo na cievu - ranu, už sa neodporúča. Chorému síce neuškodí ale ani nepomôže. Pokiaľ krvácanie pretrváva aj napriek vyššie uvedenému postupu je potrebné navštíviť odborníka (ušno-nosno-krčného lekára) za účelom profesionálnej tamponády. 
SPRÁVNY POSTUP NESPRÁVNY POSTUP - najčastejšie chyby
poloha v sede poloha v ľahu, stoj, prechádzanie sa
mierny predklon záklon hlavy
silný tlak na mäkké časti nosa slabý tlak na mäkké časti nosa
tlak v trvaní 10minút bez uvoľnenia tlak v trvaní menej ako 10minút s opakovaným uvoľnením
opakovanie postupu 3X po dobu minimálne 30minút neopakovanie postupu/krátky čas
vypľúvanie krvi prehĺtanie krvi
ľad na krk, čelo a nos nemá význam ľadovanie krku, čela, nosa
pri pretrvávaní krvácania vyhľadať lekára neriešiť stav ďalej

Ako postupovať pri úrazovom mechanizme

muž so zakrvácanou hlavou po dopravnej nehode
Sekundárne krvácanie pri úrazoch

Zvláštnou kategóriou krvácaní z nosa sú tie, ktoré boli spôsobené úrazovým dejom. V takýchto situáciách je takmer nutné vyhľadať odborníka.

Väčšinou sa jedná o priame údery na tvár a nos buď päsťou, cudzím predmetom alebo následkom pádu. Býva prítomné krvácanie z nosa, ktorý je bolestivý hlavne na pohmat, viditeľne zdeformovaný v neprirodzenej polohe následkom zlomeniny nosových kostí.

Na zmiernenie bolesti a opuchu možeme použiť aj ľad priložený lokálne na poranené miesto. Krvácanie je ťažko zastaviteľné pre citlivosť boľavého miesta a nespoluprácu raneného. Dôležité je nezanedbať ďalšie doriešenie v zdravotníckom zariadení s nutnosťou RTG snimku prípadne tamponády pri pretrvávajúcej hemorágii.

Úrazy so závažnejšími mechanizammy

Pri silnejších mechanizmoch úrazu ako sú dopravné nehody, pády z výšok (lešenie, strom, schody, budova), do hĺbok (pivnice, studne, bazén) alebo silné nárazy hlavou o tvrdú podložku hrozia závažnejšie poranenia. Náraz mierený kdekoľvek do hlavy a tváre, prevažne však do zadnej časti môže spôsobiť prasknutie lebečnej kosti - v horších prípadoch bázy lebky s krvácaním do mozgového parenchýmu so smrteľnými (fatálnymi) následkami.

Takto vážne zranenie je typické výrazným mechanizmom úrazu, silným úderom do hlavy nie do nosa a napriek tomu viditeľným, vonkajším krvácaním z nosa (nie vo všetkých prípadoch). Prítomé spradicky býva aj krvácanie z uší, nerovnako veľké zrenice (mydriáza - zväčšená zrenica na postihnutej strane), rôzne stupne dezorientovanosti až nekontrolovateľná agresivita s kvalitatívnymi a kvantitatívnymi poruchami vedomia vo veľa prípadoch končiaca smrťou. 

Prvá pomoc pri krvácaní z nosa po závažnom úraze

Podstatné je dohliadnuť na raneného v stave jeho zmätenosti, pokiaľ je to možné ponechať ho v polohe v ľahu so zvýšenou hlavou asi o 30° (pri bezvedomí stabilizovaná poloha na boku) aby sme tak zmiernili vplyvom gravitácie krvácanie.

Nemenej dôležité je sterilné prekrytie viditeľného vonkajšieho poranenia.

Minimalizovanie akéjkoľvek fyzickej námahy je prioritou. Zamedzíme tak zväčšeniu krvácania  aj keď len o málo.

Nepodávame tekutiny ani lieky. Takto raneného človeka by sme sa nikdy nemali pokúšať transportovať do nemocnice sami ale mali by sme volať odbornú pomoc.

SPRÁVNY POSTUP NESPRÁVNY POSTUP - najväčši chyby
pri vedomí poloha v ľahu s hlavou zvýšenou o 30° pri vedomí stoj, sed, prechádzanie sa
v bezvedomí stabilizovaná poloha na boku v bezvedomí poloha v ľahu so zdvihnutými nohami
minimalizovať fyzickú aktivitu podporovať ho k aktivite
minimalizovať komunikáciu na zistenie stavu vedomia udržiavať nepretržitú komunikáciu
nepodávať tekutiny, jedlo ani lieky ponúknuť lieky a tekutiny hlavne ak sa sťažuje na smäd
prikryť, brániť stratám tepla neprikrývať, obnažiť
sterilne prekryť viditeľné poranenia zranení sa radšej nechytať
volať 155 čo najrýchlejšie transportovať raneného vlastným autom

Otestujte sa:

1. Vzniká krvácanie z nosa iba po úrazoch?

2. Ktoré cievy krvácajú najčastejšie?

3. Akú sú príčiny krvácania z nosa?

4. Ktoré chemické látky a lieky sú spúšťačom epistaxi?

5. Čoho príznakom je krvácanie z nosa prípadne aj z ucha ak mal pacient úraz do inej časti hlavy?

6. Môže mať krvácanie z nosa smrteľné následky?

7. Ktoré ochorenia majú význam a robia epistaxu nebezpečnou?

8. Aká je správna poloha chorého s krvácaním z nosa?

9. Ako zastavujeme krvácanie z nosa?

10. Ktorý medicínsky odbor sa zaoberá epistaxou?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 09.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 25. 10. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 25. 10. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 25. 10. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 25. 10. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 25. 10. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 25. 10. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 25. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 25. 10. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 25. 10. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 25. 10. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Krvácanie z nosa po údere hlavy do steny - Jarka 21.03.2018 14:54

Mám skúsenosť zo včera, ako sa mi 7.rocny syn buchol kyvanim sa o stenu, v hornej časti hlavy...následne možno max.pol hodinu potom začal krvácať z nosa, hneď sme sa mu snažili krvácanie zastaviť a kontaktovať RZP, ktorí nám podali informácie ako postupovať až do ich príchodu, a ako prišli, krvácanie sa už chválabohu zastavilo, urobili mu na mieste akési vyšetrenia, rozprávali sa s ním a hneď ho brali na traumatológiu.... výsledky boli vraj dobré, že sa musel udrieť do nosa, no určite nie, povedal by mi to...dg.S00.05 Contusio capitis reg.parietslis R04.0. St.p.epistaxim. Takže som rada, že sa nič vážne nestalo a že naša RZP to nepodcenila, ale hneď prišla domov, len doteraz neviem, čo to mohlo byť, keďže nikdy nám nekrvacal a udialo sa to po buchnuti hlavy, ktorá ho ako jediná predtým bolela...To je moja prvá skúsenosť, akurát, že záchranári povedali, že väčšinou sa nestáva po urazená hlavy, že začne človek krvácať z nosa, no neviem... Dúfam, že to bude dobré.