späť na zoznam príznakov

Krvácanie: Prečo vzniká a aké druhy poznáme? + Prvá pomoc

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Krvácanie: Prečo vzniká a aké druhy poznáme? + Prvá pomoc
Zdroj foto: Getty images

Krv koluje v cievach a jej hlavnou úlohou je prenos kyslíka po tele. Ten je dôležitý pre mozgové bunky, srdce a ostatné bunky, tkanivá a orgány. Okrem kyslíka transportuje aj iné zložky.


Krvácanie, ako stav straty krvi z organizmu, orgánov a štruktúr tela značí množstvo stavov, ktoré môžu zahŕňať poranenia i ochorenia. Avšak, i keď ide o bežný jav v našom okolí a stretávame sa s ním od detstva, nie vždy ide iba o neškodný proces, môže značiť niečo vážne.

Krv je charakteristicky sfarbená. Pri narušení kože, tkanív, slizníc či ciev dochádza ku krvácaniu. To je príznakom nie len úrazu, ale aj mnohých ochorení. 

Často vás zaujíma: 
Aké druhy / typy krvácania poznáme? 
Ako zastaviť krvácanie a postupovať pri prvej pomoci? 
Kedy je nutné vyhľadať odbornú pomoc? 
Informácie uvádzame v článku.

Krvácanie môže byť vonkajšie alebo vnútorné.

Vonkajšie krvácanie je viditeľné a nastáva pri narušení štruktúry ciev alebo žíl, pričom krv vyteká von z organizmu. Najčastejšie je následkom rán (tržné, rezné, sečné, bodné, strelné).

Vnútorné krvácanie je nebezpečné v tom, že nie je navonok viditeľné. Krv sa dostáva zo žíl, ciev alebo tepien do telesných dutín, do dutých orgánov, do prostredia medzi nimi. Je následkom tupého poranenia, ale aj poranenia prenikajúceho do organizmu.

Krvácanie môže byť aj následkom rôznych ochorení.

Typ krvácania určuje tiež to či ide o urazové, alebo neúrazové krvácanie. 
Táto informácia je významná a dôležitá pri pátraní po zdroji. 

Nižšia intenzita krvácania

Najmenej nebezpečné je krvácanie z malých kapilár a žíl. To sú tie najtenšie a jemné cievy v tele. Krvácanie je obvykle len mierne a nezávažné, nastáva pri odreninách a drobných povrchových poraneniach.

Krvácanie z malých žíl tak isto nebýva závažné. Krv je zvyčajne tmavšej farby a voľne vyteká. Ovšem orientácia krvácania podľa farby nie je vždy smerodajná. Farbu krvi ovplyvňuje viacero faktorov.

Vyššia intenzita krvácania

Najhoršie je krvácanie z tepien a spletí väčších žíl. Tepny sú hrubé cievy, krv v nich cirkuluje pod vyšším tlakom. Väčšinou je svetlejšej farby (pre vyššiu saturáciu, nasýtenie hemoglobínu kyslíkom). Krv vyteká intenzívne, môže aj striekať.

Pri krvácaní z väčších žíl a ich spletí je taktiež intenzita krvácania vyššia. Krv v žilách síce nepulzuje a tlak v nich je nižší, ale to nebráni vyššej intenzite. Nebýva prítomné striekanie. Krv môže byť tmavšia (pre nižšie nasýtenie krvi kyslíkom).

Farba a odtieň krvi

Krvácanie sa odborne nazýva aj hemoragia.

Ako už bolo napísané krv môže byť v rôznych odtieňoch a farbách. Určenie či ide o krvácanie z tepny alebo žily nemusí byť jednoznačné na základe odtieňu.

Tepenné či žilové krvácanie nemusí byť jednoduché odlíšiť.

krv, červená farba, červená krvinky
Hemoglobín tvorí 35% červenej krvinky a farbí ju do červena. Zdroj foto: Getty images

Sfarbenie vytekajúcej krvi závisí od viacerých faktorov, a to sú napríklad:

 • súvis s postihnutím dýchania a cirkulácie (poruchy dýchania a obehu)
 • pri krvácaní do tráviaceho traktu a z vyšších častí tráviaceho traktu je tmavšia, až čierna, čo je spôsobené jej natrávením (odborne meléna)
 • čierna je prítomná v stolici po 12 - 72 hodinách od začiatku krvácania
 • krvácanie z nižších častí hrubého čreva alebo rekta je červená (enteroragia a je bledšia, jasnejšia)
 • pri vracaní krvi zo žalúdka je jej farba hrdzavohnedá
 • pri krvácaní z väčších ciev je homogénna teda jednoliata (následne sa vytvárajú zrazeniny)
 • pri krvácaní do pľúc je spenená, aj pri pľúcnom opuchu býva prítomná spenená krv
  • v prípade krvi z dýchacích ciest, pľúc môže byť krv bledá červená alebo tiež ružová a spenená, avšak, i tmavá a s prítomnými koagulami (krvnými zrazeninami)
 • pri dehydratácii je krv sama o sebe hustá a tmavá

Vonkajšie krvácanie je viditeľné hneď alebo v krátkom časovom úseku po prekrvácaní odevu. Tento rozpoznávací prvok chýba u krvácania vnútorného. Často je jeho prvým prejavom šok.

Pri jeho neskorej fáze môžu byť následky fatálne. Viac v článku: Šokový stav: Čo je medicínsky výraz šok, aké má príčiny, typy a fázy? 

Krvácanie pri úrazoch, ale i ochoreniach

Pri niektorých ochoreniach, napríklad zápalových ochoreniach dutín či hornej časti dýchacej sústavy, dochádza aj ku krvácaniu z úst alebo krvácaniu z nosa. Pri krvácaní možno myslieť aj na nádor.

Krvácanie z prirodzených otvorov, ako ústa, nos, vagína, konečník, močová rúra.

Vonkajšie krvácanie je nebezpečné aj pre ľudí s poruchou zrážanlivosti krvi, prípadne s poruchou funkcie krvných doštičiek na zacelenie rany. Ide teda napríklad o hemofíliu, čo je porucha zrážania krvi, ktorá sa prejavuje aj zvýšenou krvácavosťou.

Úrazové krvácanie

Nastáva z rozličných úrazových príčin. Môže byť menej závažné, ale tiež rizikové zdravie a život ohrozujúce

Traumatické - úrazové krvácanie a typy rán: 

 • jednoduché, odreniny, ako sú rôzne povrchové škrabance
 • komplikované - pri zasiahnutí i hlbokých štruktúr, napríklad tupé poranenia brucha, úrazy hlavy a mozgu a podobne
 • penetrujúce - prenikajúce do organizmu a teda štruktúr a dutín 
 • hematómy, teda modriny po úderoch, ktoré neporušujú kožu, ale krv sa hromadí pod pokožkou
 • rany podľa mechanizmu
  • tržné (vulnus lacerum) - pri súčasnom ťahu a roztrhnutí kože,
  • rezné (vulnus scissum),
  • bodné (vulnus punctum),
  • sečné (vulnus sectum),
  • strelné (vulnus sclopetarium),
  • hryzné (vulnus morsum),
  • pomliaždeniny (vulnus contusum), následkom drvivého mechanizmu
  • napríklad i drobné pichnutie ihlou, nožom, udretie sa o roh stola a podobne
 • následne sa delia podľa toho či sú rany čisté, alebo mechanicky znečistené, aseptické (biologicky čisté), alebo septické (infikované) či otrávené, napríklad jedmi

Ako zastaviť krvácanie a postupovať pri prvej pomoci?

 1. pritlačenie na miesto krvácania a vytvorenie tlaku,
  • ideálne je sterilnou tkaninou,
  • samozrejme, ak nie je po ruke, tak i inou čistou tkaninou - suchou
  • nemáte žiadnu tkaninu, tak i rukou - ideálne v rukavici, bariérovej pomôcke,
   • ale pozor - riziko infekcie / nákazy pri neznámej osobe, alebo známej osobe s ochorením, ktoré sa šíri krvou (HIV, vírus hepatitídy C a iné)
  • tlak sa nerobí na poranené oči, alebo sa nevykonáva priamy tlak na cudzí predmet v rane, ošetrí sa v jeho okolí
 2. z okolia rany odstrániť odev, alebo povrchovú nečistotu
 3. ak je priamo v rane cudzí predmet, ten sa neodstraňuje, krvácanie by sa mohlo zvýšiť
 4. ranu držať pritlačenú až do doby ošetrenia
 5. pri možnosti je vhodné použiť i ovínadlo a ranu previazať
 6. ak krytie prekrváca, nedávame ho dole, ale pridáme ďalšiu / novú vrstvu
 7. krvácajúca osoba by mala byť v pokoji, aby sa nezvýšila práca srdca, čím by sa mohlo zvýšiť i krvácanie
 8. postihnutú osobu uložiť do polohy v ľahu, aby sa predišlo odpadnutiu
 9. ak ide o hornú končatinu, je vhodné ju držať nad úroveň srdca, nohu vyložiť vyššie od podložky
 10. poranenú časť tela znehybniť, napríklad hornú či dolnú končatinu dlahou (i improvizovane)
 11. POZOR, po zastavení krvácania neodstraňujeme krytie, až do odborného ošetrenia
 12. vhodné je cez obväz ranu chladiť (studený zábal - suchý)
 13. človeka prikryť a zabrániť strate tepla
 14. škrtidlo - turniket - použiť iba ako poslednú možnosť (maximálne na 10 minút, následne uvoľniť, ak došlo k zastaveniu krvácania a sledovať stav) - dôležité je zaznamenať umiestnenie škrtidla a čas jeho naloženia
 15. pri závažnom poranení volať 155 (pád z veľkej výšky, úrazy s bezvedomím, iné závažné mechanizmy), dopravnej nehode 112

+ Úlohou prvej pomoci pri krvácaní z rany je zastavenie krvácania - nie očistenie a sterilizácia rany. 
Ak je možné, používajte ochranné pomôcky...

Krv a tráviaci trakt

Krv môže byť prítomná aj pri niektorých ochoreniach tráviaceho traktu. Pri vredovej chorobe, pri zápaloch, divertikulitíde. Rovnako aj pri onkologických ochoreniach. Krv je prítomná vo zvratkoch, stolici. Môže sa vyskytnúť masívne vracanie krvi.

Taktiež masívne je krvácanie z konečníka.

V oblasti konečníka sa vyskytuje napríklad pri hemeroidoch, kedy nastáva prasknutie bolestivých uzlov, kde bola krv nahromadená. Zrazená krv, ktorá nemohla zo žíl v oblasti konečníka odísť, sa tu nahromadila a pri zvýšení tlaku na tieto cievy jednoducho uzol praskne. 

Skrytá forma krvácania je častá pri rôznych menej závažných aj závažných ochoreniach. Preto sa vyšetruje prítomnosť na skryté, odborne nazývané okultné, krvácanie.

Aj v prípade crohnovej choroby alebo ulceróznej kolitídy nastávajú tieto stavy.

Nadmerné krvácanie majú aj ľudia s celiakiou, keďže majú tiež poruchy zrážania krvi. Tie vznikajú aj pri ochoreniach pečene. Kedy sa môže vyskytnúť krvácanie aj v iných častiach organizmu.

U žien nie len pri menštruácii

tehotná žena stojí pred strmom jeseň
Pri krvácaní počas tehotenstva je potrebné vyšetrenie. Zdroj foto: Getty images

U žien býva abnormálne menštuačné krvácanie. Vážnejšou formou je krvácanie pri mimomaternicovom tehotenstve alebo pri potrate. Rovnako sa môžu takto preukázať aj zápalové ochorenia pohlavnej sústavy ženy.

Krvácanie sprevádza aj prasknutie cysty

Tehotné ženy sa boja krvácania. Čo je prirodzené, ale nie vždy znamená krvácanie počas tehotenstva potrat. Potrebné je gynekologické vyšetrenie. Krvácanieje častým príznakom začiatku pôrodu, preto sa netreba spoliehať len na odtok plodovej vody. Aj v tomto prípade je vhodné vyšetrenie.

Vnútrolebečné krvácanie

Pri krvácavej cievnej mozgovej príhode je prítomné krvácanie do mozgu. Okrem toho býva následkom úrazu hlavy. Tento stav je nebezpečný hlavne pre útlak mozgu v lebke. Nakoľko krv nemá kde odtekať a zvyšuje vnútrolebečný tlak.

Infografika o krvácaní, jeho najčastejších príčnách, rozdelenie na vonkajšie a vnútorné, plus pravidlo 5 Z pri krvácaní

Krvácanie po liekoch

Na opatrnosť treba myslieť pri liekoch ako sú deriváty kyseliny acetylosalicylovej alebo nesteroidných antireumatikách. Krvácanie zo žalúdka vedia vyvolať už po jednej tabletke. Na toto si musia dať pozor ľudia so žalúdočnými ťažkosťami.

Inou skupinou sú lieky, ktorých hlavná úloha je práve zabránenie zrážania krvi.

Používajú sa pri rôznych srdcovo - cievnych ochoreniach. Pri zlom nastavení týchto liekov alebo pri predávkovaní vzniká krvácanie.

Pri iných zápaloch alebo autoimunitných ochoreniach dochádza k praskaniu ciev, následne nastáva krvácanie do okolitého priestoru a tkaniva. Krvácavé stavy či už po úrazoch alebo pre ochorenia sú životunebezpečné a treba ihneď vyhľadať odborné ošetrenie.

Prečítajte si tiež článok: 
Krvácanie z nosa. Aké sú najčastejšie príčiny a ako ho zastaviť? 

Kedy je nutná odborná pomoc? 

Pýtate sa: 

Kedy je treba zvážiť odborné ošetrenie / vyšetrenie?

 1. pri šokovom stave, bezvedomí či poruche vedomia, dezorientácii, ak si osoba nepamätá na okolnosti
 2. ak má osoba horúčku a pridružené príznaky, bledosť, slabosť, závraty, kolaps
 3. ak sa nedá krvácanie zastaviť tlakom
 4. ak si rana vyžaduje škrtidlo
 5. pri vážnom mechanizme úrazu a pri závažných zraneniach
 6. pri vnútornom krvácaní
 7. ak je nutné ošetrenie rany šitím, stehmi, pri väčšom rozsahu, dĺžke, hĺbke
 8. ak sú v rane cudzie predmety
 9. pri infikovaných ranách, napríklad aj pri hryznej rane, s vytekaním hnisu a nehojacej sa rane
 10. pri väčšej strate krvi, hlavne ak má človek pridružené ochorenia srdcovo - cievneho systému, krvi, anémiu, poruchy zrážania krvi či užíva lieky proti zrážaniu
 11. pri pridružení závažnejších ťažkostí

Prvá pomoc pri krvácaní po úraze

Prvá pomoc pri krvácaní po úraze

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Krvácanie: Prečo vzniká a aké druhy poznáme? + Prvá pomoc patri medzi príznaky Kardiovaskulárneho a lymfatického systému
Ďalšie názvy: Hemoragia, Hemorrhage / bleeding (v anglickom jazyku)
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Petechie ako prejav bezvýznamných až smrteľných ochorení? Petechie ako prejav bezvýznamných až smrteľných ochorení?

Vznikajú mechanicky tlakom alebo úderom na kožu. Ale môžu byť sprievodným javom mnohých ochorení a krvácavých stavov a neraz indikátorom správnej diagnózy.

Sú prejavy svrabu u detí rovnaké ako u dospelých? Ako sa lieči? Sú prejavy svrabu u detí rovnaké ako u dospelých? Ako sa lieči?

Svrab je zákerné parazitárne ochorenie vyvolané roztočom nazývaným zákožka svrabová. Postihuje kožu na rôznych miestach tela s istými rozdielmi medzi deťmi a dospelými jedincami....

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Naposledy aktualizované 23.03.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.