späť na zoznam článkov

Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba
Zdroj foto: Getty images

Sú malé a nenápadné no napriek tomu môžu spôsobovať svojmu nositeľovi ťažkosti. Reč je o hemoroidoch, rozšírených žilách v oblasti konečníka a análneho (ritného) otvoru - ľudovo nazývaných aj ,,zlatá žila".


Hemoroidy sú nepríjemné, svrbia, bolia, chorí majú pocit tlaku v konečníku a neraz krvácajú. Obmedzujú svojho nositeľa, nech je kdekoľvek. V istých prípadoch je nevyhnutný chirurgický zákrok.

Klinický obraz ochorenia je rôznorodý. U niektorých sa nemusí navonok prejaviť nijako, u iných naopak silnými bolesťami a krvácaním.

Priebeh a prognóza sú vo väčšine prípadov priaznivé, ale stretávame sa aj so závažnými komplikáciami.

Najčastejším dôvodom nevyhľadania pomoci je ostych pre ich príliš intímnu lokalizáciu.

Čo sú hemoroidy,
prečo vznikajú
a ako zistíte, že ich pravdepodobne máte?

Čo sú to vlastne hemoroidy?

Pod pojmom hemoroidy z lat. nodus haemorrhoidalis, z gr. haemorides flebes - krvácajúce žily alebo laicky "zlatá žila" rozumieme ochorenie žilového zásobenia v oblasti konečníka (rectum) a ritného otvoru (anus - kruh).

Ide o oslabenie cievnej steny z rozličných príčin, jej vydúvanie sa, krvácanie z postihnutej cievy a pokles (prolaps) smerom nadol.

Oblasť rekta a ánusu a ich krvné zásobenie

Konečník je v podstate koncovou časťou hrubého čreva. Má asi 10 až 12 cm a skladá sa z rektálnej sliznice zloženej do priečnych rias. Krkvy konečníka prechádzajú do jeho ďalšej časti a tou je banka konečníka takzvaná ampulla recti.

V tejto časti sa nachádza horný hemoroidálny plexus (komplex ciev) teda spleť cievneho riečiska tvorená rectálnymi cievami - venae rectales superiores et inferiores.

Sliznica tejto oblasti má nízku inerváciu nie je citlivá na bolesť. Koncová časť konečníka je tvorená tromi zvieračmi. Posledné dva z nich sa nachádzajú vo vonkajšom vyústení análneho kanála.

Tvoria prechod z recta do análu.

Rectum sa končí análnym otvorom, ktorého sliznica a aj kožný kryt je bohato zásobený nervami, preto vonkajšie hemoroidy bývajú bolestivejšie a aj krvnými cievami. Komplex týchto ciev nazývame dolný hemoroidály plexus a je tvorený análnymi cievami venae analis.

Patofyziológia vzniku hemoroidov - ako vznikajú

Vznik hemoroidov je podmienený poruchou závesného aparátu ciev, ktorý zároveň za normálnych okolnosti plní aj funkciu utesnenia análneho zvierača a zabezpečuje jeho kontinuitu.

Cievy sú prekrvené a ich stena slabne, začínajú sa vydúvať a dochádza k ich poklesu. Pokles môže dospieť až do štádia, kedy tvorí obštrukciu v ritnom otvore a stáva sa trvalým.

Tento stav je sprevádzaný bolesťou. Vysunutý hemoroid narušuje bežný komfort pacienta a obmedzuje ho pri mnohých denných činnostiach.

Rozdelenie hemoroidov

Vnútorné hemoroidy - nazývané tiež aj horné sú lokalizované v oblasti prechodu rektálnej ampuly do análu nad linea denta anu. Nie sú viditeľné voľným okom.

Zisťujú sa na základe anamnézy s následným rektoskopickým vyšetrením, ale pri náhodnom rektoskopickom vyšetrení. Postihnuté sú žily venea rectalis superiores et inferiores.

anatomický prierez konečníkom so zakreslením hemoroidov
Vnútorné a vonkajšie hemoroidy. Zdroj foto: Getty images

Vonkajšie hemoroidy - nazývané tiež aj dolné sú lokalizované v oblasti análneho otvoru.

Sú viditeľné voľným okom v okolí análneho (ritného) otvoru ako namodralé pružné uzlíky. Postihnuté sú žily vena analis.

Štádia hemoroidov

Hemoroidy sa rozdeľujú do štyroch základných štádií na základe vonkajších prejavov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Vplyvom zväčšovania výstupu žily sa zintenzívňuje klinický obraz, čo značí progresiu ochorenia a prechod z nižšieho štádia do vyššieho.

1. Štádium - v tomto štádiu dochádza len k miernemu vydutiu - vystúpeniu žily vplyvom tlaku alebo oslabenia cievnej steny. 

Priebeh býva bezpríznakový, prípadne s miernymi, nenápadnými prejavmi. Manifestuje sa občasným svrbením konečníka alebo miernym pnutím (pocitom tlaku/cudzieho telesa). Žilová výdutina môže mierne presakovať krvou.

Z tohto dôvodu sa sporadicky objavuje menšie množstvo krvi na toaletnom papieri.

2. Štádium - dochádza v ňom k výraznejšiemu vydutiu žily a taktiež k zvýrazneniu predchádzajúcich symptómov, ktoré sa stávajú pravidelnejšími.

Svrbenie a tlak býva intenzívnejší, krvácanie je väčšie. Sporadicky dochádza k prolapsu (poklesnutiu) cievy a jej objavenie sa v konečníku so spontánnym návratom späť. Stáva sa tak zväčša pri zápche a silnom tlaku na stolicu.

Defekácia (vyprázdňovanie) je sprevádzané bolesťou.

3. Štádium -  je nápadné a obťažujúce pre pacienta. Vydutá žila je bolestivá, pravidelne krváca, na toaletnom papieri je väčšie množstvo krvi ako predtým, svrbenie značne narúša komfort a stáva sa veľmi častým.

Defekácia je bolestivá a po jej skončení má chorý stále pocit nedostatočného vyprázdnenia sa. Prolaps cievy sa opakuje, no tá sa nevráti spontánne naspäť ako predtým. Je potrebné ju zatlačiť mechanicky - prstom. Mechanické zatlačenie nebýva vždy úspešné.

4. Štádium - medzi 3. a 4. štádiom je veľmi tenká čiara. Prejavuje sa veľkou, ľahko hmatateľnou cievnou výdutinou, silným pravidelným krvácaním silnejšej intenzity, svrbením, pocitom tlaku a cudzieho telesa v rekte, bolesti sú intenzívne, prolaps cievy sa už nedá mechanicky zatlačiť a je trvalý.

Predpokladané príčiny vzniku hemoroidov

Presná príčina vzniku hemoroidov neexistuje. Poznáme len predpokladané príčiny vzniku na základe dlhoročných pozorovaní a skúmaní pacientov. Vo väčšine prípadov sa jedná o kombináciu viacerých nežiadúcich faktorov naraz.

Preto môžme tvrdiť, že na vzniku ,,zlatej žily" sa podieľa multifaktorálna etiológia (príčina).

Prečo s najväčšou pravdepodobnosťou vznikajú?

 • genetika - predpokladá sa genetická predispozícia v 10% prípadov hemoroidov
 • vek - so stúpajúcim vekom oslabujú steny ciev celoplošne, rovnako tak rektálne a análne žilové spleti čo znásobuje vysunutie cievy
 • gravidita - rastom plodu sa zvyšuje tlak v celej brušnej dutine. Gravidita má vplyv nielen na vznik hemoroidov ale aj na iné komplikácie ako napríklad zápcha, časté močenie, pálenie záhy či zvracanie.
 • tvrdá stolica alebo častá zápcha - spôsobuje jednak mechanické dráždenie konečníka, v niektorých prípadoch aj drobné trhlinky na konečníku. Vznik hemoroidov znásobuje aj tlak na stolicu, ktorý musíme vynaložiť úpornejší pri obstipácii.
 • časté hnačky - spôsobujú opakované dráždenie konečníka za vzniku zlatej žily
 • vrodené oslabenie cievnej steny, získané-chorobné oslabenie cievnej steny
 • zápaly, infekcie a chlad - spôsobujú oslabenie cievnej steny zápalovým procesom a následný vznik hemoroidov
 • mechanické dráždenie konečníka - vrátane tvrdej stolice sa môže jednať najmä o análny sex
 • sedavé zamestnanie/nedostatok pohybu - zapríčiňuje zvýšené prekrvenie a mestnanie krvi v kritickej oblasti konečníka čo má za následok vznik hemoroidov
 • psychické faktory (napätie, stres, bolesť ...)

Čomu sa vyhýbať?

 • sedavému spôsobu života
 • nedostatku pohybu (nevhodné je aj neprimerané preťažovanie organizmu)
 • nepravidelnému a násilnému vyprázdňovaniu stolice
 • zlým hygienickým návykom
 • vzniku infekcie (súvisí s hygienickými návykmi)
 • chladu - zlému alebo nedostatočnému oblečeniu
 • nezdravému životnému štýlu - zlému stravovaniu
 • alkoholu, sladkým nápojom
 • análnemu sexu a inému mechanickému dráždeniu konečníka
 • stresu a ostatným psychicky zaťažujúcim faktorom
 • úrazom v oblasti rekta a análu

Mám hemoroidy? Aké sú klinické prejavy?

Prejavy ochorenia, ich intenzita a častosť sú závislé od štádia, v ktorom sa ochorenie nachádza. V niektorých prípadoch hlavne v začiatkoch sa hemoroidy nemusia prejaviť vôbec.

Symptómy môžu byť málo nápadné, sporadické a chorý si ich ani nemusí všimnúť, prípadne im neprikladá žiadnu vážnosť, čo má za následok rozvoj ochorenia. V neskorších štádiách, keď je už aj liečba ťažšia sú príznaky plne prejavujúce sa navonok, nepríjemné, obťažujúce a hlavne bolestivé.

Asymptomatický priebeh ochorenia

Ako pri mnohých iných ochoreniach aj pri hemoroidoch platí, že začiatok ochorenia sa nemusí prejaviť vôbec.

Vysunutie cievnej steny je maličké v tvare malého uzlíku, ktorý je možné cielene nahmatať v oblasti rekta alebo análneho otvoru. Malý uzlík nespôsobuje tlak ani bolestivosť.

Jednoduchý priebeh ochorenia - prejavy

čerstvá krv v bielej záchodovej mise
Masívne krvácanie z hemoroidov. Zdroj foto: Getty images

• Najčastejším príznakom hemoroidov je krvácanie. Patrí medzi prvé prejavy tohto ochorenia. Zjavuje sa ešte pred vznikom bolestí.

V úvode je len veľmi mierne a možno ho vidieť pri zápche alebo tuhšej stolici, pri ktorej na defekáciu vyvíjame silnejší tlak. Stopy krvi sú badateľné aj po očistení zadku na toaletnom papieri alebo vo väčšom množstve v toaletnej mise.

Krv je jasnočervená, niekedy ide len o krvavý hlienovitý obsah.

• Tlak na stolicu môže okrem krvácania zapríčiniť aj pokles (prolaps) hemoroidu, ktorý sa dostáva do ritného otvoru. Tam je viditeľný voľným okom, v niektorých prípadoch citlivý a bolestivý na dotyk.

Nie je to však pravidlo. Je sfarbený do modra až modro fialova z dôvodu mestnania krvi. Po defekácii má pacient stále pocit akoby nebol dostatočne vyprázdnený.

• Hemoroidálny uzlík spôsobuje svrbenie v oblasti ritného otvoru bez ohľadu na dobré hygienické návyky, pocit mierneho pnutia či tlaku.

Veľké hemoroidy už atakujú pacienta bolesťou rôznej intenzity od miernej až po veľmi silné bolesti.

Komplikovaný priebeh ochorenia

• Hemoroidy bývajú komplikované silným krvácaním, ktoré v prípade, že je veľmi časté, prechádza do chronického stavu. Chronické straty krvi spôsobujú hyposideremickú anémiu z nedostatku erytrocytov (červených krviniek) a hemoglobínu (červené krvné farbivo).

Anémia je príčinou celkovej slabosti, malátnosti, zvýšenej únavy, spavosti, bledosti, závratov,  a častého zadýchavania sa po nie veľkej fyzickej aktivite.

• Pri stálom prolapse hemoroidu často dochádza k trombóze (tvorba krvných zrazenín). Hemoroid má tvar, veľkosť a často aj sfarbenie ako čerešňa s lokálnym zdurením a opuchom v oblasti riti.

Pacienti s trombózou hemoroidálneho plexu trpia tangujúcimi bolesťami, ktorých intenzita bráni v bežných činnostiach ako je sedenie, vyprázdňovanie sa a takisto komplikuje aj rektálne vyšetrenie pacienta, ktoré sa robí s anestézou (znecitlivením).

• Jednou z bolestivých komplikácií býva aj infekcia vyvolávajúca zápal, ktorý sa klinicky v niektorých bodoch podobá trombóze.

Análny otvor je zdurený, zapálený, opuchnutý a silne bolestivý. Zapálená žila je bolestivá a poklesnutá. Často krváca.

Zápal je sprevádzaný vysokými teplotami nad 38°C. Najčastejším dôvodom zápalu je práve miesto, kde sa hemoroid nachádza. Treba si uvedomiť, že črevná sliznica je plná baktérií, ktoré ho najčastejšie vyvolávajú.

Kedy treba myslieť na to, že máme hemoroidy?

z časti rozmotaný toaletný papier poprepichovaný malými klincami
Bolesti bývajú niekedy veľmi intenzívne. Zdroj foto: Getty images
 • ak ste na toaletnom papieri našli stopy jasnočervenej krvi, prípadne krvavého hlienu (hlavne opakovane)
 • ak po defekácii v záchodovej mise nájdeme stopy jasnočervenej krvi
 • ak pociťujeme svrbenie v oblasti análneho otvoru (samotné svrbenie môže byť príznakom zlej hygieny, zápalu, sexuálne prenosného ochorenia, genitálneho herpesu, preto musí byť spolu so svrbením prítomný aspoň jeden iný príznak, aby sme mohli myslieť na to alebo mať podozrenie na diagnózu hemoroidu)
 • ak máte pocit cudzieho telesa v rekte
 • ak pociťujete pnutie alebo tlak v rekte
 • ak máte pocit nutkania na stolicu, napriek tomu, že ste ju práve mali
 • ak máte bolesti pri defekácii (vyprázdňovaní)
 • ak máte bolesti v oblasti rekta mimo defekácie
 • ak ste si v oblasti rekta nahmatali malý pružný uzlík modrastej až fialovej farby

Možnosti liečby hemoroidov

Nekomplikované hemoroidy a včasné štádiá sa dajú riešiť konzervatívnym spôsobom alebo inštrumentálne.

Inštrumentálna liečba je vlastne malý chirurgický alebo iný zákrok bez nutnosti anestézie.

Pri neskorších štádiách a sekundárnych komplikáciách prichádza na rad radikálnejšie riešenie a to chirurgický zákrok. Jednotlivé možnosti liečby sa zväčša robia aj kombinovaným spôsobom.

Konzervatívna liečba

doktorka v bielej uniforme s rúškou na tvári drží v ruke tabletku
Konzervatívny postup liečby hemoroidov. Zdroj foto: Getty images

Keďže jedna z pravdepodobných príčin vzniku hemoroidov je zápcha a tvrdá stolica, tak základom je práve úprava stolice. Cieľom je ju zmäkčiť. Neraz je dôvodom dehydratácia, preto pitný režim má veľký význam.

Takisto je potreba úpravy stravy.  Strava by mala byť bohatá na vlákninu, ovocie a zeleninu. V horších prípadoch sú potrebné laxatíva (preháňadlá). Pacienti s hemoroidami by sa mali úplne vyhnúť alkoholu.

Dôležitú úlohu zohráva aj intímna hygiena. pacienti s hemoroidami by si mali dôkladne umývať zadok vodou a mydlom pravidelne po každej defekácii. V prípade už vzniknutej ,,zlatej žily" sa čistotou dá zamedziť vzniku infekcie.

Odporúčajú sa vodné, sedacie kúpele pri zlom stave hemoroidov denne aspoň po dobu 20 - 30minút. Ich podstata spočíva v priamom pôsobení účinkov prírodných, bylinných látok z odvaru z rôznych bylín. V liečbe hemoroidov má preukázateľne najlepšie liečivé účinky dubová kôra.

Nemenej priaznivý efekt má aj rumanček kamilkový alebo odvar z repíka lekárskeho či myšieho chvosta. Vhodné sú aj iné byliny, ktoré sa vyznačujú protizápalovými a protikrvácavými účinkami ako už uvedené.

Sedacie kúpele ale aj celkový kúpeľ sa robí výhradne vlažný. Rektálnu oblasť je dobré umývať dokonca studenou vodou. chlad pôsobí na cievy tak, že ich sťahuje. Platí to j pri hemoroidoch.

Horúci kúpeľ či už sedací alebo celkový zhoršuje stav hemoroidov, dochádza k ich väčšiemu vydutiu a  podporuje vznik infekcie. Už vzniknutý zápal zhoršuje.

V lekárni nájdeme veľa mastí a čapíkov vyrobených z liečivých bylín, ktorými je dobré si potierať ritný otvor alebo ich aplikovať rektálne ak sú vo forme čapíkov. Tieto maste a lieky majú protizápalové, protikrvácavé, protisvrbivé a sťahujúce účinky.

Pri silných bolestiach si viete zaobstarať aj produkty s analgetickými, anestezujúcimi, adstringentnými a protizápalovými vlastnosťami. Vhodné sú venotoniká (spevňujú cievnu stenu a zlepšujú elasticitu ciev) alebo bioflavonoidy (regenerujú cievy, pôsobia protizápalovo).

Počas liečby hemoroidov by sme sa mali vyhýbať sedavého spôsobu života najviac ako je to možné. V prípade že máte sedavé zamestnanie, mali by ste si zaobstarať špeciálnu podložku - sedák pod zadok.

Sedáky pre pacientov s hemoroidmi sú anatomicky tvarované s otvorom v oblasti análneho otvoru. Otvor nám slúži na zníženie tlaku v postihnutej oblasti čím sa zmierňuje bolesť a zvyšuje sa pohodlie pre pacienta.

Veľký význam majú režimové opatrenia zamerané na pravidelný pohyb. Niektoré jednoduché cviky alebo aspoň snaha dbať na zvýšený pohyb v zamestnaní kedykoľvek je to možné sa odzrkadľuje na priebehu ochorenia viac ako by ste si mysleli.

Ak máte sedavé zamestnanie tak sa skúste v pravidelných časových intervaloch postaviť, prejsť alebo aspoň urobiť pár drepov.

Inštrumentálna liečba

ruka doktora držiaca endoskop
Inštrumentálne možnosti liečby hemoroidov. Zdroj foto: Getty images

Známym je prístroj zvaný Hemoron, ktorý produkuje infračervené svetlo vo zvýšenej koncentrácii. Svetlom sa opakovane počas viacerých sedení pôsobí na základňu hemoroidu v mieste cievneho zásobenia pričom sa dosiahne infračevená koagulácia.

Podobné účinky vieme dosiahnuť aj laserovým prístrojom s laserovým lúčom. Ide o laserovú koaguláciu. Elektorkoaguláciu vytvárame pomocou elektrokoagulačného prístroja.

Medzi inštrumentálne výkony bez nutnosti celkovej analgézy zaraďujeme aj Barronovi ligatúru. Špeciálnym aplikátorom - endoskopom (v tomto prípade anoskopom) sa hemoroid vtiahne do zariadenia a na stopku hemoroidu sa aplikuje gumička, ktorá ho v oblasti stopky priškrtí.

Takto priškrtená cieva nie je vyživovaná, odumiera a spolu z gumičkou sa odlučuje.

Dobrým spôsobom odstránenia aj viacerých hemoroidov naraz narozdiel od Barronovej ligatúry je cielené podviazanie stopiek hemoroidov za účelom zamedzenia ich krvného zásobenia a následného odumretia.

Výkon sa takisto vykonáva bez celkovej anestézii, špeciálnym anoskopom za súčasného ultrasonografického vyhľadávania hemoroidov.

Využitie zmrazovania žily tekutým dusíkom, takzvaná kryoterapia je v súčasnosti veľmi využívanou metódou. V liečbe hemoroidov sa však viacej využívajú predchádzajúce možnosti a od kryoterapie sa v poslednom období ustupuje.

Chirurgická liečba

ruka doktora berie peán z operačného stolíka s inštrumentami
Chirurgický zákrok ako posledná možnosť. Zdroj foto: Getty images

Chirurgická liečba spočíva v chirurgickom odstránení hemoroidov.

Robí sa v celkovej anestézii. Je však indikovaná len pri závažných stupňoch hemoroidov s veľkým objemom, trvalým nereponibilným (mechanicky nenávratným) prolapsom v análnom otvore, silnými bolesťami a závažným stupňom krvácania.

Veľkosť hemoroidu a jeho prolapsu vytvára v oblasti ritného otvoru pokrkvané kožné riasy.

Chirurgické riešenie nie je komplikované, ale doba hojenia býva v trvaní cca 1 mesiac až 1,5 mesiaca. Dôvodom dlhšie hojenia je práve lokalizácia operačnej rany, ktorá môže byť sekundárne infikovaná baktériami.

 

Ako zistíte, že trpíte na hemoroidy?
Pomôže vám krátky test

1. Našli ste na toaletnom papieri po defekácii stopy krvi?

2. Máte po vyprázdnení sa pocit nedostatočného vyprázdnenia?

3. Máte bolesti v oblasti konečníka počas vyprázdňovania sa?

4. Máte bolesti v oblasti konečníka a análneho otvoru?

5. Máte pocit cudzieho telesa, pnutia či tlaku v konečníku?

6. Nahmatali ste v oblasti konečníka pružný uzlovitý útvar namodralej farby?

7. Objavujú sa na Vašom spodnom prádle stopy krvi alebo krvavého hlienu?

8. Máte často svrbenie konečníka bez zjavnej príčiny a dobrých hygienických návykoch?

9. Máte často nutkanie na stolicu aj keď sa Vám nechce?

10. Trpíte častými zápchami?

Máte všetky predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte veľké predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte veľké predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte veľké predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte veľké predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte veľké predpoklady a príznaky už vzniknutých hemoroidov. S najväčšou pravdepodobnosťou ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte predpoklady a niektoré príznaky už vzniknutých hemoroidov. Je tu istá pravdepodobnosť, že ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga a začať so sedacími kúpeľmi.

Máte určité predpoklady a niektoré príznaky už vzniknutých hemoroidov. Je tu istá pravdepodobnosť, že ich už máte. Mali by ste navštíviť chirurga za účelom dodiagnostikovania stavu.

Máte určité predpoklady a niektoré príznaky prejavujúce sa aj pri hemoroidoch. Je tu istá pravdepodobnosť, že ste možno chorý na hemoroidy v začiatočnom štádiu alebo sa za vašimi ťažkosťami skrýva len zanedbateľný problém. Každopádne by ste však mali navštíviť chirurga za účelom dodiagnostikovania stavu.

Vo Vašom prípade je veľmi nízka pravdepodobnosť, že máte hemoroidy. Vaše ťažkosti nie sú natoľko výrazné. to však neznamená, že nie je možnosť, že máte hemoroidy. Ak si chcete byť na 100% istý navštívte chirurga.

Všetky Vaše odpovede boli záporne. Nemáte žiadne príznaky hemoroidálneho ochorenia. Ak ste však z rizikovej skupiny (genetika, infekcie, zápcha, sedavé zamestnanie) je vhodné chodiť na preventívne prehliadky za účelom skorého odhalenia asymptomatického priebehu ochorenia.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, neprijemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči? Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?

Samotná bolesť panvového dna spôsobuje ťažkosti pri močení alebo pohlavnom styku. Je spôsobená rôznymi súvislosťami porúch v tejto oblasti. Zahrnuté sú ako syndróm chronickej panvovej...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Liečba hemoroidov / zlatej žily - Nika11 02.03.2021 20:12

Manžel mal hemoroidy dlhé roky. K liečbe sa odhodlával veľmi ťažko, napokon ho k lekárovi dohnali len silné bolesti a masívne krvácanie z konečníka. Liečbu hemoroidov podstúpil u MUDr. Júliusa Muranského v Bratislave. Lekár odporučil laserovú operáciu hemoroidov, ktorú manžel absolvoval pred pol rokom. Všetko prebehlo bez komplikácií, dokonca operácia sa robila iba v lokálnej anestézii, takže hneď po nej sme odchádzali domov. Touto cestou by som sa chcela poďakovať MUDr. Muranskému za jeho profesionálny a ľudský prístup. Keby sme sa s manželom ešte raz mali rozhodnúť, kde podstúpi liečbu hemoroidov, tak jedine u tohto skvelého lekára. Ak by mal niekto rovnaký problém, vrelo odporúčam: https://revive.sk/zakrok/chirurgicka-ambulancia/hemoroidy-vysetrenie-a-liecba/