späť na zoznam článkov

Metóda Ludmily Mojžíšovej: Cvičenie na podporu otehotnenia? Na čo všetko pomôže?

Autor: Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová
Metóda Ludmily Mojžíšovej: Cvičenie na podporu otehotnenia? Na čo všetko pomôže?
Zdroj foto: Getty images

Fyzioterapeutická metóda Ludmily Mojžíšovej je založená na špecifických cvičeniach a polohách, ktoré pomáhajú pri liečbe gynekologických diagnóz. Metóda je známa najmä pre svoju úspešnosť liečby funkčnej sterility (neplodnosti).


Ako účinkuje metóda Ludmily Mojžíšovej? Kedy je vhodná a ked nie?

Kto je Ludmila Mojžíšová?

Ludmila Mojžíšová (1932-1992) bola česká terapeutka, zdravotníčka, ktorá počas života pôsobila najmä na území Prahy. Venovala sa fyzioterapii a rehabilitácii v gynekológii.

Počas praxe rozširovala svoju cvičebnú metódu a pacientkam úspešne eliminovala funkčné gynekologické poruchy pohybového systému (bolestivá menštruácia, inkontinencia, neplodnosť, bolestivý pohlavný styk a iné).

Úzko spolupracovala s uznávaným gynekológom prof. Evženom Čechom. Spoločne metódu overovali a zdokonaľovali. Napriek tomu veľa lekárov i dnes neverí jej účinnosti.

Ludmila Mojžišová sprevádzala športovcov na vrcholových súťažiach vrátane olympiád. Venovala sa najmä gymnastkám, atlétkam, tenistom či basketbalistom.

O metóde je publikovaných niekoľko odborných a verejnosti dostupných kníh. Dnes je možné túto metódu využiť pod dohľadom a zaučením vyškoleného terapeuta - absolventa vysokoškolského zdravotníckeho vzdelania a akreditovaného odborného kurzu.

Čo znamená funkčná gynekologická porucha?

Jedná sa poruchu funkcie pohlavných orgánov bez zjavnej štrukturálnej organickej príčiny (endometrióza, rakovina krčka maternice, cysty a polypy, PCOS, nehostinné prostredie maternice a iné).

Príčina je teda funkčného charakteru – dysbalancia a odchýlky v pohybovom kostno-svalovom aparáte človeka.

Primárnu rolu v gynekologickej fyzioterapii hrá oblasť panvy a svalstvo panvového dna.

Fyzioterapia v gynekológii

Fyzioterapia ako zdravotnícky obor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou pohybového aparátu v sebe zahŕňa i oblasť gynekológie.

Uplatňuje sa v početnom spektre zdravotných oblastí a diagnóz:

 • Tehotenstvo a pôrodníctvo
 • Poruchy menštruačného cyklu
 • Dysfunkcia panvového dna
 • Uro-gynekologické operácie
 • Funkčná sterilita
 • Poruchy sexuality
 • Inkontinencie

Význam panvového dna

Panvové dno je anatomicky zložitá štruktúra tvorená zo svalov a fascií, ktoré spoločne vytvárajú miskovitý uzáver panvovej dutiny.

Dôležitou funkciou svalstva panvového dna je udržovanie správnej polohy, stability, mobility a funkcie orgánov malej panvy. Zároveň panvové svalstvo stabilizuje panvový pletenec v pokoji, v stoji i pri pohybe.

Svaly panvového dna úzko spolupracujú s hlbokým brušnými svalstvom, chrbtovým svalstvom a bránicou. Spoločne tak vytvárajú funkčný pojem HSS – hlboký stabilizačný systém tela.

Jeho hlavnou funkciou je stabilizovať chrbticu, brušné orgány, zachovávať správny dychový vzor a regulovať vnútro-brušný tlak.

Ďalšou funkciou je uzatváranie, kde panvové dno reflexne vyrovnáva tlak v brušnej dutine v situácii, ako je kašlanie, kýchanie alebo dvíhanie bremien.

Ak je v tom momente močový mechúr alebo črevo plné, panvové dno reflexne zareaguje a uzavrie dané svalové zvierače.

Nadväzujúcou funkciu je presný opak, a to vypúšťanie a uvoľňovanie svalstva a zvieračov v zmysle močenia, stolice alebo pôrodu.

Poslednou, no významnou funkciou je uvoľnenie panvového dna a povolenie vstupu pohlavného údu do pošvového vchodu ženy. Panvové dno dohráva dôležitú úlohu vo funkcii pohlavných orgánov a celkového prežívania sexuality či prípadnej gravidity.

Svalstvo panvového dna
Svalstvo panvového dna. Zdroj foto: Getty Images

Princíp metódy Ludmily Mojžíšovej

Základným princípom metódy je zostava konkrétnych po sebe nadväzujúcich cvikov a polôh. Pacient je prvotne terapeutom dôkladne edukovaný a zaškolený na každodenné domáce cvičenie.

V začiatkoch cvičí pod dohľadom školiteľa a pravidelne navštevuje rehabilitačnú kliniku. Jednotlivé spoločné sedenia sa časom odďaľujú.

Pre požadovaný efekt liečby je potrebné cvičiť samostatne dlhodobo niekoľkokrát denne.

Okrem aktívneho cvičenia sa v rámci metódy Ludmily Mojžišovej absolvuje i viacero pasívnych korekčných sedení s fyzioterapeutom.

Fyzioterapeut na pacientke aplikuje:

 • Mobilizácia kĺbov chrbtice a rebier
 • Mobilizácia kostrče
 • Mobilizácia sakro-iliakálneho kĺbu (esíčka)
 • Myofasciálne techniky
 • Reflexné manuálne techniky
 • Mäkké a masážne techniky
 • Odstránenie svalových spazmov
 • Pasívny strečing a úľavové polohy
 • Uvoľnenie/posilnenie panvového dna

Liečebný účinok terapie

Cieľom zostavy cvikov je zvýšené prekrvenie a cirkulácie krvi v oblasti panvového dna a pohlavných orgánov.

Cvičením dochádza k odstráneniu svalových nerovnováh pohybového aparátu – uvoľňuje sa preťažené a skrátené svalstvo. Naopak posilňuje sa oslabené a hypotonické svalstvo.

Cieľom terapie je teda nájsť a následne odstrániť funkčný problém.

Pri terapii dochádza:

 • Zlepšenie postavenia panvy a chrbtice
 • Úprava polohy pohlavných orgánov
 • Posilnenie sedacích svalov
 • Uvoľnenie driekovej chrbtice a kostrče
 • Náuka správnych pohybových stereotypov
 • Odstránenie spazmov panvového dna
 • Automobilizácia kĺbov
 • Zlepšenie prekrvenia oblasti malej panvy
 • Posilnenie oslabených svalových skupín

Pred samotnou terapiou dochádza k dôkladnému kineziologickému rozboru, odobratiu anamnézy a stanoveniu cieľov.

Terapeut aspekčné i palpačne skúma postavenie panvy, kĺbové blokády, tonus svalov, reflexné odpovede mäkkých štruktúr a hodnotí pohybové návyky pacienta.

Dôležitým vyšetrovaco-terapeutickým prvkom je vyšetrenie per rectum alebo per vaginam. Jedná sa o vsunutie terapeutovho prsta cez dolné otvory pacientky.

Hodnotí sa sťah, relaxácia, tonus a prípadné svalové spazmy panvového dna a svalových zvieračov.

Indikácie k terapii:

 • funkčná sterilita
 • infertilita (neschopnosť udržať plod)
 • dysmenorea (bolestivá menštruácia)
 • amenorea (vynechaná menštruácia)
 • dyspareunia (bolestivý pohlavný styk)
 • bolesti panvy a kostrče
 • bolesti driekovej chrbtice
 • vertebro-algický syndróm
 • obstipácia
 • skolióza
 • inkontinencia moču
 • dysfunkcia panvového dna
 • sterilita mužov

Kontraindikáciou pre mobilizačné a auto-mobilizačné techniky je zvýšená lámavosť kostí, aktívny zápal, poúrazový stav a nezahojená zlomenina.

Manuálna technika driekovej oblasti
Manuálna technika driekovej oblasti. Zdroj foto: Getty Images

Liečba funkčnej sterility (neplodnosti)

Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku (2x týždenne) v priebehu jedného roka.

Organická sterilita je príčinou patologického nálezu, ktorý diagnostikuje lekár. Bez ohľadu na príčinu a etiológiu je potrebné vyšetriť plodnosť partnera.

Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému a psychogénneho vplyvu. Dochádza k vzniku svalových dysbalancií.

Na princípe somatoviscerálnych (svalovo-orgánových) vzťahov dochádza k dysfunkcii svalov panvového dna, sťahu hladkej svaloviny pohlavných orgánov a cievnych stien oblasti malej panvy.

Sterilita je pre ženu veľmi psychicky náročná a môže spôsobovať nadmerný stres. Duševné problémy a stres sa reflexne prejavujú i na pohybovom aparáte, s ktorými treba v terapii počítať. Je preto nutné zaradiť do liečby sterility i psycho-sociálny faktor.

V klinickom náleze sa pri funkčnej sterilite objavuje bolestivosť kostrče, driekovej chrbtice a v oblasti symfýzy.

Častým javom sú bolestivé iritačné body (preťažené svalové vlákna) v oblasti panvového dna, vnútornej strany stehien, sedacích svalov a pozdĺžnych svalov chrbtice.

Možným sprievodným príznakom problému panvového dna je nesprávny dychový stereotyp, kde dochádza k vťahovaniu brušnej steny a preťažovaniu priameho brušného svalu.

Naopak, oslabené je priečne brušné svalstvo. Môže dôjsť k nesprávnej súhre bránice a panvového dna.

Úspešnosť metódy

Úspešnosť metódy Ludmily Mojžišovej je závislá na plnohodnotnej a poctivej spolupráci pacienta s terapeutom.

Podľa percentuálnych štatistík uvádzaných v knihe Metóda Ludmily Mojžíšové od A do Z, pravidelným cvičením a absolvovaním kompletnej terapie, dochádza u 70-80% žien k zlepšeniu vertebrogenných štrukturálnych i funkčných gynekologických ochorení.

30 - 33 % žien je po absolvovaní metódy schopných otehotnieť a odstrániť tak funkčnú sterilitu.

V roku 1990 bolo vydané osvedčenie o tejto liečebnej metóde pod názvom: Rehabilitačná liečba niektorých druhov funkčnej ženskej sterility.

Ukážka cvikov

V rámci aktívnej časti terapie je pacientke postupne vysvetlených 10 (eventuálne 12) konkrétnych špecifických cvikov a polôh. Taktiež je kladený dôraz na správne dýchanie.

Cvičenie sa vykonáva denne dlhodobo v presnej postupnosti a v presnom počte opakovaní.

Cieľom je uvoľnenie a pretiahnutie mäkkých štruktúr dolnej časti chrbtice, posilnenie brušných svalov, automobilizácia bedrových kĺbov, panvy, rebier, aktivácia a relaxácia svalstva panvového dna.

Pre účinnosť a vyvarovaniu sa chybám, je odporučená konzultácia a edukácia vyškoleným terapeutom.

Nižšie sú uvedené príklady najznámejších cvikov Ludmily Mojžíšovej.

Uvoľňovacie cvičenie „mačka“

Roztiahnuté prsty na rukách ukazujú vpred, paže a trup a stehná a trup spoločne zvierajú pravý uhol. Hlava po celý čas visí nadol.

S nádychom dochádza k vyhrbeniu trup do maxima, stiahnutiu brucha, stiahnutiu sedacích svalov a následne chvíľa zotrvania. Pacientka vydýchne, povolí a uvoľnene prepadne medzi vlastné ramená a bedrá.

Zmyslom cviku je automobilizácia hrudného a driekového segmentu. Dochádza k relaxácii a uvoľneniu celej dĺžky chrbtice.

Dochádza k posilneniu sedacieho svalstva a k zmenám polôh postavenia panvy s pretiahnutím príslušných väzivových štruktúr.

Uvoľňovacie cvičenie „mačka“
Uvoľňovacie cvičenie „mačka“. Zdroj foto: Getty Images

Uvoľňovacie cvičenie „dieťa“

Poloha začína v ľahu na chrbte, pričom pacientka objíme oboma rukami a prepletenými prsty kolená tak, aby lakte boli natiahnuté.

Z tejto základnej polohy pritiahne kolená na brucho tak, aby sa pozdvihla kostrč od podložky a tkzvn. sa "odlepila" sedacia oblasť.

Lakte sa môžu krčiť do strán. Pracujú svaly paží, nie svaly ramien a krku. Nastáva chvíľa výdrže v danej polohe dieťaťa. Dýchanie je prirodzené a pozvoľné.

Zmyslom cviku je mobilizácia štvrtého a piateho stavca a krížovej kosti. Dochádza k posilneniu prsných svalov a natiahnutie celého driekového segmentu chrbtice.

Uvoľňovacie cvičenie „dieťa“
Uvoľňovacie cvičenie „dieťa“. Zdroj foto: Getty images

Uvoľňovacie cvičenie „otáčanie trupu“

Základná poloha začína na štyroch končatinách, pričom nedochádza k prepadaniu hlavy medzi ramená. Kolená sú na úrovni šírky bedrových kĺbov.

Po nadýchnutí sa dochádza k zdvíhaniu jednej ruky a rotácii v hrudnej chrbtici pričom oči sledujú prsty ruky. Rameno hornej končatiny, o ktorú sa pacientka opiera zostane po celú dobu cviku nad dlaňou a bedrá nad kolenami.

Po výdychu sa vracia ruka pomaly do základnej polohy. Cvičte striedavo pravou a ľavou rukou.

Zmyslom cviku je mobilizácia krčnej a hrudnej chrbtice, prechodu hrudnej a bedrovej chrbtice a natiahnutie prsného a krčného svalstva.

Uvoľnovacie cvičenia
Uvoľnovacie cvičenia. Zdroj foto: Getty Images

 

Zdroje

 • mojzis-methods.com - The Mojzis Method and Infertility Treatment
 • cviceni-mojzisova.cz - Cvičení Ludmily Mojžíšové 
 • dk.upce.cz - Pedagogické aspekty v terapeutické metodě Ludmily Mojžíšové, Jarmila Novotná
 • researchgate.net - Ludmila Mojžíšová a její odkaz ve zdravotní tělesné výchově, Jitka Varekova

Naposledy aktualizované 07.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová

Zdravotnícky pracovník Mgr. Kristína Kramárová

Absolvovala som bakalárske štúdium fyzioterapie na fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe. Nadviazala som a absolvovala magisterské štúdium fyzioterapie na fakulte zdravotníctva TnUAD. Aktuálne sa venujem PhDr. rigoróznemu konaniu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Počas štúdií som pracovala na pozícii fyzioterapeuta v rehabilitačnej klinike spoločnosti Vamed Mediterra v Prahe a následne ako fyzioterapeut v Krajskej nemocnici v Liberci na oddelení neurológie. Počas výkonu zamestnania som bola súčasťou zdravotníckeho tímu na oddelení Covid19. Najviac sa zaujímam o pohybový aparát človeka, rehabilitáciu, fyzioterapiu v gynekológii a prírodnú medicínu. K mojim hobby patrí cvičenie, beh, písanie a spravovanie sociálnych sietí

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 21. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 21. 1. 2022

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.