späť na zoznam článkov

Pomočovanie u detí? Predstavuje záťaž pre dieťa, ale i jeho rodinu

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Pomočovanie u detí? Predstavuje záťaž pre dieťa, ale i jeho rodinu
Zdroj foto: Getty images

Kedy je pomočovanie u detí akceptovateľné a kedy treba zbystriť či vyhľadať odbornú pomoc? Aký postoj má rodič zaujať?


Porucha schopnosti udržať moč sa odborne nazýva enuréza. Názov je odvodený z gréckeho slova enourein, čo znamená vypúšťať moč.

U detí je pomočovanie pomerne častou záležitosťou. Tento problém má veľký dopyt na sociálnu oblasť i psychiku dieťaťa.

Deti s problémom pomočovania môžu pociťovať veľký tlak a často mávajú znížené sebavedomie.

Prečo sa vyskytuje pomočovanie u detí?

Výskyt enurézy a jej príčina stále nie sú celkom jasné. Na jej vzniku sa podieľajú genetické faktory, stav cievnej nervovej sústavy a hĺbka spánku. Štatisticky ňou trpia najmä chlapci.

Ešte v nedávnej minulosti bolo pomočovanie u detí požadované za akési tabu. To vytváralo veľký tlak na pacientov i jeho blízku rodinu. Súčasne tiež sťažovalo diagnostiku i liečbu. 

 

Máte doma škôlkára? Možno vás zaujmu tiež články:

 

Kedy riešiť pomočovanie u detí?

Nočné pomočovanie po 5. roku života je už považované za situáciu, ktorú je treba začať riešiť. Pri dennom pomočovaní je to medzi 3. - 4. rokom dieťaťa.

Aktívna liečba sa odporúča pri nočnom pomočovaní, ktoré sa vyskytuje u dieťaťa staršieho ako 7 rokov. V tomto veku je už nepravdepodobné, že náprava nastane spontánne.

Hoci vymiznutie pomočovania u detí nastáva zväčša bez akéhokoľvek zásahu, v prípade potreby je lepšie začať liečbu skôr ako neskoro. Preto akékoľvek pochybnosti konzultujte včas so svojím lekárom.

 

Typy pomočovania a vplývajúce faktory

Pri riešení je dôležité ujasniť si druh pomočovania, faktory, ktorý na dieťa vplývajú i jeho vek. Hraničný vek, kedy sa pomočovanie považuje za enurézu je 5. rok života.

.

Sekundárna enuréza

Sekundárna enuréza je pojem pre pomočovanie, ku ktorému dochádza po aspoň pol ročnom suchom období, kedy dieťa nemalo problém moč zadržiavať.

Zvyčajne nastáva na psychickom podklade. Môže ísť o rozvod rodičov, úmrtie v rodine, šikanovanie a podobne.

 

Primárna enuréza

Primárna enuréza znamená, že pretrváva pomočovanie od narodenia. Podľa niektorých zdrojov trápi až 10% detí vo veku 7 rokov.

 

Nočné pomočovanie

Nočné pomočovanie, odborne enuresis nocturna, je najčastejšie primárneho charakteru. Ide teda prevažne o pomočovanie, ktoré trvá od narodenia a zväčša nebýva prejavom nijakej organickej ani psychickej poruchy. 

 

Hyperaktívny močový mechúr

U detí je tento druh pomočovania charakterizovaný častým nutkaním na močenie i malého množstva moču, náhlimrýchlim močením a jeho výskytom najmä cez deň. V noci je dieťa väčšinou schopné moč udržať.

Často je tento typ sprevádzaný krížením nôh, sadaním, či prestupovaním. Tento druh súvisí s postupným vývojom funkcii dolných močových ciest.

Po ukončenom 4. roku života dieťaťa, by už malo byť schopné rozoznať potrebu vylučovania včas, vedome ho oddialiť či prerušiť.

Dieťa s ťažkosťami s pomočovaním, by malo byť vyšetrené a liečené najneskôr po 5. roku života.

 

Definícia niektorých pojmov podľa Medzinárodnej spoločnosti detskej kontinencie

enuréza intermitentná inkontinencia moču počas spánku  u dieťaťa staršieho ako 5 rokov
závažná nočná enuréza viac ako 3 mokré epizódy týždenne
primárna nočná enuréza pretrváva od narodenia bez dlhšej suchej pauzy
sekundárna nočná enuréza pomočovanie sa objaví po aspoň šesťmesačnom suchom intervale
Existuje dotazník, ktorý pomáha lekárovi rozoznať druh pomočovania a stanoviť tak liečebný postup. Obsahuje otázky ohľadom frekvencie výskytu nočného či denného močenia, ale i prekonané choroby a podobne.

 

Riešenie a liečba enurézy

Liečbu začína praktický lekár. Ten najlepšie pozná psychomotorický vývoj dieťaťa a tiež sociálne podmienky v rodine. Preto vie najefektívnejšie zahájiť diagnostiku i liečbu.

Ak praktický lekár, pri vyšetrení, zistí problém vo vývojovej vade genitálu či močového ústrojenstva, je potrebná spolupráca s detským urológom, poprípade neurológom.

Pre lekára sú dôležité informácie o charaktere úniku moču. Podstatné je vedieť či ide napríklad o denné, alebo nočné pomočovanie, či sa jedná iba o takzvané odkvapkávanie, alebo či dieťa počas močenia pociťuje určité nepríjemnosti.

Pri riešení problému s močením by mal byť lekár akousi oporou a pomocou. Hlavná aktivita by však mala byť najmä zo strany rodičov, ktorí často presúvajú zodpovednosť na lekára.

Keďže príčiny pomočovania sú rôznorodé, tak i liečba môže byť individuálna. Nedá sa teda presne určiť jednotnú liečbu pre všetky prípady unikania moču.

 

Zapojte do riešenia i dieťa

Motivujte samotné dieťa tým, že mu dáte zápisník. Tam si bude samo zapisovať úspechy a suché noci.

Dôležité je vytvoriť doma kľudnú atmosféru a každý úspech odmeniť pochvalou, alebo i malou odmenou. Dieťa nikdy netrestajte za neúspech.

 

Enuretický alarm

V rámci doplnkovej liečby existujú i takzvané enuretické alarmy, ktoré sa využívajú pri nočnom pomočovaní. Je to prístroj, ktorý obsahuje senzor na zachytenie uniknutého moču a alarm pre upozornenie dieťaťa na pomočenie.

Tento alarm zvyčajne obsahuje i svetlo, ktoré sa spolu s vibrovanímzvukovým efektom zapne, pri prvých kvapkách uniknutého moču. Tieto podnety dieťa zobudia.

Následne je dôležité, aby dieťa dokončilo potrebu na WC. K tomu je potrebná spolupráca rodiča, aby nad tým dohliadol.

Liečba s pomocou budiaceho aparátu spočíva pravdepodobne v podpore dozretia budiacej reakcie, ktorá je u detí s nočným pomočovaním narušená.

Lieky ako riešenie?

O farmakoterapii, teda riešenia nočného pomočovania za pomoci liekov, rozhoduje lekár. Bývajú to napríklad lieky zo skupiny tricyklických antidepresív, anticholinergiká, či Desmopresin.

O nariadení liečby pomocou liekov rozhoduje výlučne lekár.

Ak pretrváva nočné pomočovanie napriek kombinovanej a poctivo dodržovanej liečbe viac ako 12 – 18 mesiacov, je vhodné dieťa liečiť v špecializovanom pracovisku.

Režimové opatrenia a iné spôsoby riešenia

Liečba začína dôkladným poučením rodičov i dieťaťa. Terapia sa zameriava na prípravu dieťaťa ohľadom vnímania náplne močového mechúra. Nasledujú rôzne cvičenia močového mechúra. Vykonávať by sa mali hravou formou.

Cvičenia močového mechúra obsahujú napríklad:

 • predlžovanie intervalov medzi močením
 • pokus o potlačenie nutkania na močenie
 • pokus o odloženie močenia
Dôležité je dieťa v žiadnom prípade netrestať pri akomkoľvek neúspechu, ale ho naopak podporiť.

V rámci režimovej liečby nočného pomočovania je dôležitou súčasťou úprava spánku. Dieťa by mal byť zvyknuté na stáli čas, izba v ktorej spí by mala mať nižšiu teplotu a mala by byť dobre vetraná.

Nedávajte dieťa močiť v polospánku. Ľahko sa tak u neho zafixuje podobná činnosť i v spánku, čo môže viesť k nočnému pomočovaniu.

Dbajte na správny pitný režim. Dôležité je však, aby väčšinu tekutín dieťa prijalo dopoludňajších hodinách. Poobede a večer je dobré postupne príjem tekutín znižovať. Neznamená to, ale nechať dieťa úplne vysmädnúť.

Je vhodné, ak posledný príjem tekutín je hodinu pred spaním. Ak počas tejto doby vyžaduje dieťa piť, dajte mu len 3 – 4 hlty čistej vody.

Obmedzte príjem sladkých nápojov a nápojov s obsahom kofeínu.

 

Stručný prehľad vhodných a nevhodných nápojov pre dieťa

vhodné tekutiny minerálka, ľahko ochutené nápoje, nesladený čaj, ovocné šťavy
nevhodné tekutiny sladené vody, čierny čaj, káva, alkohol, energetické nápoje

Viac o tom, aké tekutiny sú pre dieťa vhodné a v akom množstve sa dočítate v článku: Dehydratácia u detí môže byť nebezpečná

Vo večerných hodinách je tiež dôležité neprimať ovocie s vysokým obsahom vody, ako napríklad melón.

Večerné zásady pred spaním:

 • dieťa by malo ísť spať v pravidelnú hodinu
 • izbu pred spaním vyvetrajte
 • nepoužívajte na noc plienky, nahraďte ich radšej gumovou podložkou do postele
 • pred spánkom sa musí dieťa riadne vymočiť
 • vyvarujte sa večernému stresu, ako napríklad v podobe domácich úloh či sledovanie televízora
 • cesta na WC by mala byť bez prekážok s miernym osvetlením

Cviky ovládania močového mechúra a močových ciest

Medzi cvičenia ktoré zlepšujú činnosť a ovládanie močového mechúra a močových ciest, patria cviky zamerané na predlžovanie intervalu medzi močením a prerušenie močenia.

Predlžovanie močenia

Pri prvom nutkaní na močenie dieťa zadrží svalstvo a až potom sa vymočí.

Prerušovanie močenia

Počas močenia požiadajte dieťa, aby močenie na krátku chvíľu prerušilo. Potom môže znova pokračovať a opäť prerušiť. Takto to môže zopakovať pri jednom močení 2 – 3 krát.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

 • pediatriapreprax.sk - Prístup k manažmentu nočnej enurézy
 • solen.cz - Nočné pomočovanie u detí
 • solen.sk - diagnostika a liečba dieťaťa s pomočovaním v ambulancii praktického lekára

Naposledy aktualizované 27.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí? Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí?

Nástup dieťaťa do škôlky býva začiatkom častej chorobnosti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu zabrániť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť? Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to...

Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.