späť na zoznam článkov

Potrat: Aké sú druhy a fázy potratu? Čo so sebou potrat prináša?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová
Potrat: Aké sú druhy a fázy potratu? Čo so sebou potrat prináša?
Zdroj foto: Getty images

Pod slovom potrat si predstavíme stratu, ukončenie začínajúceho života. Či už spontánne alebo umelým prerušením tehotenstva. Aké druhy potratov poznáme sa dočítate v článku.


Čo všetko najdete v članku? Odpovede na otázky

Čo je vlastne potrat? 
Čo sa za potrat považuje?
Potrat z pohľadu ženy. 
Postabortívny syndróm, čo to je?
Aké sú príznaky potratu? 

Prečo som potratila?
Aká bola príčina?

Pozitívny test po potrate? 
Rozdelenia potratov podľa obdobia, príčin a jeho druhy.
Čo je interrupcia? 
Aká je potratová tabletka?

Čo je vlastne potrat?

Potrat, abort alebo abortus patrí k poruchám dĺžky tehotenstva. 

Je to predčasné ukončenie tehotenstva buď vypudením plodu, alebo jeho odstránením z maternice z dôvodu ochorenia plodu neschopného mimomaternicového života alebo na žiadosť matky. 

Potrat či už spontánny alebo umelý zanecháva určite stopy na duši ženy. 

Nie každá žena má to šťastie, aby jej tehotenstvo skončilo šťastným donosením a narodením potomka. 

Čo sa považuje za potrat?

Za potrat sa považuje: 

 • vypudenia mŕtveho plodu, ktorý neprejavuje známky života a váži menej ako 1000g, je menšie ako 35 cm, alebo jeho hmotnosť nie je možne zistiť, a tehotenstvo bolo kratšie než 28. týždňov gravidity. 
 • Plod prejavuje známky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g, ale neprežije prvých 24 hodín po pôrode. 
 • ukončenie mimomaternicového tehotenstva alebo umelé prerušenie tehotenstva

Za mŕtvy plod sa považuje plod, u ktoré sa nezistí srdcová frekvencia, dýchacia činnosť ani pulzácia pupočníka, či aktívna činnosť kostrového svalstva. 

Väčšina potratov však prebehne ešte skôr než plod dovŕši hmotnosť 1000 g, čiže nie je životaschopný. 

Aké sú príznaky potratu?

Príznaky a priebeh potratu je sprevádzaný bolesťou v krížoch a podbruší, slabým výtokom krvavo hnedej farby, prípadne masívnym krvácaním z rodidiel.  

Bolesť a krvácanie je spojené s vypudením plodových obalov. 

Pri niektorých prípadoch môže prebiehať úplne bezpríznakovo, najmä pri zamĺknutom potrate. 

Ukončenie tehotenstva

Na Slovensku je možné ukončiť tehotenstvo do 12 týždňa. 

genetickej indikácie do 24 týždňa. 

Pri ohrození zdravia matky, alebo neživotaschopnom plode až do konca tehotenstva. 

Potrat z pohľadu ženy

Ak sa žena na tehotenstvo pripravovala a plánovala ho, tak je to veľká rana pre jej psychiku ak o dieťa príde. 

Nie každá žena ním prejde bez ujmy na jej psychike a zdraví. 

Pri plánovanom tehotenstve každá žena čaká na deň blížiacej sa menštruácie. 
V duchu sa modlí, aby neprišla a vzbĺkol v nej plamienok šťastia, že pod srdcom bude nosiť nový život, ktorý o 9 mesiacov bude držať v náručí. 

Je to neskutočná trauma, ak o vytúžené dieťa príde. 

Už len pri pomyslení na to, že sa žena na dieťa tešila, pripravovala hniezdočko preň a od prvého dňa pozitívneho testu sa sním rozprávala, tešila sa a žiarila šťastím sa zrazu stane, že začne mať bolesti, krvácať a po snahe lekárov aj tak potratí. 

Jeden deň bola tehotná, a na druhý deň už nie.  
Ma pocit prázdna, smútku. 

Každé plánované a želané tehotenstvo, ktoré bolo neúspešné nie je príjemnou udalosťou v živote ženy a jej partnera. 

Vo väčšine, po 3 mesiacoch príznaky psychickej traumy pominú.
V prípade psychického pretrvávania ťažkostí dlhšie, po dobu 6 mesiacov je dobrá kontrola psychológa. 

Následné tehotenstvo, ak sú obaja partneri rozhodnutý pre plánované tehotenstvo a príchod potomka, je dobré plánovať hneď od prvej menštruácie po potrate.
Väčšinou už prebehne bez problémov a komplikácii. 

Po troch za sebou nasledujúcich potratoch sú indikované niektoré vyšetrenia, aby sa zistilo, čo spôsobuje predčasné ukončenie tehotenstva. 
Vyšetrenia krvi na hormonálne poruchy, ochorenia štítnej žľazy, genetické vyšetrenia. 

Ako sa cíti žena po potrate? 

Žena po potrate, či spontánnom, alebo umelom prerušení sa musí v prvom rade vyrovnať sama so sebou a prekonať tú traumu vo svojom živote. 

Vyrovnanie sa s potratom je u každej ženy individuálne, závisí aj od okolností v akých podmienkach sa žena nachádza. 

Jedna žena sa stým vyrovná rýchlo a iná zas pocíti nepríjemné zmeny na svoje psychike.

Duša, ktorá bola ranená sa dlho lieči.

U žien, ktoré prekonali umelé prerušenie tehotenstva, alebo potrat môže zasiahnuť postraumatický stres následkom potratu

Postabortívny syndróm 

Interrupcia je medicínsky výkon, za účelom umelého prerušenia tehotenstva, čo je pre niektoré ženy traumatický zážitok a náročný po psychickej stránke. 

Bez ohľadu na politické, náboženské názory na potrat, môže mať vplyv na ženu. 

Nie je to ľahké rozhodnutie niesť potencionálne následky na psychike. 

Dôvody potratu sú veľmi osobné, ale v každom prípade sa považuje za stresovú situáciu, ktorou musí žena prejsť. 

Niektorá žena prežíva pocit viny, úzkosť, pocit ľútosti, plačlivosť, depresiu, nočné mory až samovražedné sklony, ako následok postraumatického stresu z potratu. 

Čomu sa vyhýbať v prvých mesiacoch tehotenstva? 

V prvých troch mesiacoch sa smú užívať len lieky, ktoré nepoškodzujú plod. 

Tehotná žena by sa mala vyhýbať práci, kde môže prísť do styku s olovom, ortuťou, fosforom, sírovodíkom, organickými rozpúšťadlami, RTG lúčmi, a iným žiareniami.  

Prečo som potratila? Aká bola príčina? 

Veľa žien si kladie túto otázku a pocíti výčitky. 

Príčiny potratov sú rôzne a nie vždy sa zistí ich dôvod. 

Potrat môže zapríčiniť stres, telesná záťaž, horúčkové ochorenie matky, poruchy látkovej výmeny, vývojové poruchy plodového vajca, nadmerné preťažovanie ženy. 

Ale aj vonkajší zásah s úmyslom vyvolania potratu. 

Niekedy žena ani nevie že bola tehotná a pritom potratila, čo sa prejaví silným alebo dlhotrvajúcim krvácaním počas menštruácie. 

Prečo mám stále pozitívny test po potrate? 

Po potrate sa v krvi ženy stále nachádza HCG hormón následkom predchádzajúceho tehotenstva. 

Test na HCG môže byť pozitívny aj niekoľko dní, prípadne týždňov po potrate. 

Po prvej menštruácii od potratu sa hladina HCG zníži a telo sa dostáva do normálu. 

Rozdelenie potratov 

Podľa obdobia 
Samovoľný potrat skorý do 12 týždňa tehotenstva a neskorý.  
Umelý - na žiadosť matky alebo zo zdravotných indikácií matky alebo plodu. 

Rozdelenie podľa príčin, faktorov: 
Prirodzený – infekčný, neinfekčný  
Umelý potrat interrupcia 

Spontánny potrat rozdeľujeme: 

 • Hroziaci potrat 
 • Začínajúci potrat 
 • Neúplný potrat 
 • Úplný potrat 
 • Zamĺknutý potrat 
 • Habituálny potrat 

Aké sú druhy potratov?  

Samovoľný – spontánny potrat - abortus spontaneus 
Príčinou samovoľného potratu môžu byť vývojové chyby rodidiel, chybné uloženie zárodku, jeho obalu, porucha uhniezdenia, duševná trauma, stres, infekčné ochorenia matky, poruchy endokrinných žliaz, imunitné faktory, alebo choroby prenášané zo zvierat, užitie toxických liekov, fajčenie, alkoholizmus, toxikománia.  

K spontánnemu potratu u tehotných žien v prvých troch mesiacoch dochádza takmer u 10  - 15%.  

Potrat stúpa aj s vekom matky (tabuľka)

Vek matky v rokoch Príčina spontánneho potratu v %
Pod 20  0 - 1
20 - 24  1,6
25 - 29 2,1
30 - 34 2,5
34 - 39 2,6
Nad 40 13,6

Príčina spontánnych potratov 

Z akých dôvodov prišlo k potratu?  

Mohli sa vyvinúť defekty plodového vajca, abnormality embrya, defekty vo vývine, genetické choroby, alebo chromozómové odchýlky, cievne poruchy placentyabnormality v reprodukčnej sústavy ženy, nedostatočná hladiny progesterónu, imunologické faktory, zdravotný stav- infekcie, diabetes.  

Zdravá žena, ktorá prekonala potrat by mala mať namysli.
Že potrat sa odohral z dôvodu, že ženský organizmus akonáhle spozoruje postihnutie plodu už v začiatkoch tehotenstva, tak sa ho zbaví vylúčením z placenty.
Ako rázštepy neurálnej trubice, alebo veľké malformácie plodu. 

Abnormality implantácie, uhniezdenia sa vyskytujú pri zavedení vnútromaternicového telieska. 
Nízka implantácia je častá v druhom trimestri tehotenstva. 
Alebo pri mnohopočetnom tehotenstve, ak je poškodený jeden alebo oba plody. 

Z dôvodu porúch u matky: 

Hormonálne príčiny, porucha hormónov v priebehu menštruačného cyklu, cukrovka, patologický spermiogram manžela často spôsobuje časté a zamĺknuté potraty, malformácie maternice, zápaly a nádory maternice, ochorenia matky ako horúčka, ochorenie štítnej žľazy, ochorenie srdca, obličiek, pľúc, infekcie, otravy, imunologické ochorenia, poškodenie krčka maternice, trauma. 

Habituálny potrat – opakujúce sa potraty viac krát za sebou. 

Hroziaci potrat - abortus imminens – žena pociťuje príznaky ako pri potrate, mierne bolesti v podbruší a v krížoch.  
Môže sa pridružiť aj krvácanie v podobe slabého sfarbenia výtoku alebo krvácanie z rodidiel.
Po vyšetrení gynekológom sa potrat nejavý a svedčí o neporušenom tehotenstve.
Kŕčok maternice je uzavretý.
Pridávajú sa lieky na udržanie gravidity a pre zdravý priebeh tehotenstva.
Pokoj na lôžku.
Len v 16 – 18% dôjde k potratu. 

Syndróm miznúceho dvojčaťa – pri vývine dvojčiat sa rast jedného plodového vajca zastaví. 
To sa tiež prejavuje ako hroziaci potrat. 
Väčšinou sa odumreté plodové vajce absorbuje a druhý plod rastie a vyvíja sa naďalej. 

Stáva sa ale, že dôjde k potratu aj druhého plodu. 

Začínajúci potrat - abortus incipiens. Ak sa krvácanie nezastaví aj napriek podanej liečbe a naďalej sa zhoršuje ide už o začínajúci potrat.
Krvácanie a bolesti sa zhoršujú.
Je malá nádej na zachovanie tehotenstva.
Kŕčok maternice sa pootvára, tento stav prechádza do prebiehajúceho potratu. 

Prebiehajúci potrat - abortus in cursu k príznakom začínajúceho potratu sa začína otvárať kŕčok maternice a objavuje sa v ňom časť plodového vajca. 

Podľa toho či sa vylúčilo celé plodové vajce alebo len jeho časť rozdeľujeme úplný a neúplný potrat. 

Úplný potrat - abortus completus - ak sa vylúči celá časť plodového vajca, ide o potrat úplný.
Vylúčením bolesť a krvácanie prestáva.  
Maternica sa sťahuje a netreba ďalší zákrok. 

Neúplný potrat - abortus incompletus - ak sa nevylúči celý plodový obal a časť z neho ostáva v maternici. 
Bolesť a krvácanie pretrváva a je potrebný rýchly zásah a vykonanie kyretáže na vyčistenie maternice. 

Septicky, horúčkový potrat - abortus septicum - priebeh potratu môže skomplikovať infekcia s horúčkou. 
Prejavuje sa teplotou, bolestivou maternicou a podbrušia, krvavým výtokom. 

Tento stav sa musí riešiť, lebo zápal prechádza aj na maternicu a môže vyústiť až do sepsy, otravy krvi. 

Zamĺknutý potrat - missed abortion– je odumretie plodu v prvej polovici tehotenstva bez bolesti a krvácania, ktorý nevyvolal kontrakcie. 
Plod nie je vypudený z maternice aj niekoľko týždňov. 
Niektoré mamičky pociťujú jemné nepravidelné kontrakcie, hnedasté špinenie z rodidiel. 
Kŕčok je uzavretý. 

Príznaky tehotenstva ako nauzea, zväčšovanie a citlivosť pŕs vymiznú. 

Neskorý potrat – v 4. – 6. mesiaci, ktorý môže už prebiehať ako pôrod. 

Potrat indukovaný - abortus inductus, UPT na žiadosť pacientky, z dôvodu sociálnych, zdravotných indikácii matky (choroby), zdravotne zo strany plodu (poškodenie plodu, genetické vady).  

Heterotopická gravidita – keď ide súčasne o vnutromaterničnú a mimomaterničnú tehotnosť. Výskyt je 1:5000 tehotenstiev. 

K nepravidelnému vývinu plodových obalov a plodu patrí: 

Mola hydatidosa – zásneť hroznová je ochorenie trofoblastu.  
Keď okraje placenty vytvoria tvary malých hroznových vačkov.
Zvyčajne sa celá dutina maternica vyplní cystami a embryo zaniká.
Mola býva bez prítomného plodu alebo len čiastočná, pri ktorej sa plod vyvinie len čiastočne. 

Ako sa prejavuje mola? 

Porucha sa prejavy v 3. mesiaci tehotenstva. 
Špinenie alebo až krvácanie, niekedy s kŕčmi. 
Vylučovaním cýst. 
Maternica rýchlo rastie. 
Nie je prítomna srdcová aktivita plodu. 
Vysoký krvný tlak. 
HCG hladina je príliš vysoká. 
Pri USG vyšetrení, nie je plod prítomný. 

Mola sa odstraňuje kyretážou a hodnoty HCG sa sledujú po dobu jedného roka, aby sa uistilo, že neostali zbytky moly v maternici. 

Liečba 

Pre mamičku tešiacu sa na príchod bábätka, nie je ľahké ak sa vyskytnú nejaké komplikácie v rannom štádiu tehotenstva v podobe bolestí v podbrušku alebo krvavým výtokom. 

Je dôležité hneď o začínajúcich komplikáciách informovať svojho lekára, ísť na vyšetrenie, aby sa predišlo potratu ak to je možné. 

Lekár vás vyšetrí s vaginálnym sonografom a určí, či je plod živý alebo odumrel v maternici. 

Na udržanie plodu v maternici vám predpíše lieky na lepšie uhniezdenie plodu. 

Pri krvácaní vám doporučí kľud na lôžku, oddych a prestávka v sexuálnej aktivite kým krvácanie neustúpi. 

Pri začínajúcom potrate sa žiaľ musí počkať ako sa bude tehotenstvo vyvíjať a či nastane prirodzené vypudenie plodových obalov z maternice. 

Ak sa maternica nevyprázdnila spontánne a prišlo len k čiastočnému alebo ku žiadnemu vylúčeniu, tak sa musí vykonať kyretáž na vyčistenie maternice. 

Pri zamĺknutom potrate, ak nedošlo k vypudenie plodu spontánne, sa podáva prostaglandín na vyvolanie kontrakcii a vypudenie plodu.  
Maternica sa vyčistí kyretážou.

Mimomaternicové, ektopické tehotenstvo – Ektopická gravidita 

Vzniká ak sa oplodnené vajíčko uhniezdi mimo maternice z nejakého dôvodu. 

Najčastejšie vo vajíčkovode. 

Buď zastalo v posune, alebo sa nestihlo presunúť do maternice. 

Tam nenachádza vhodné podmienky na svoj vývoj. 

Je to život ohrozujúci stav ženy. 

Pri sonografickom vyšetrení nie sú viditeľné žiadne známky gravidity, viditeľná je len vysoká sliznica maternice a hodnoty HCG.  

Druhy mimomaternicového tehotenstva 

Extrauterinnamimo maternice. 

Tubárna – uhniezdenie vajíčka vo vajíčkovode. 

Ovarialna- uhniezdenie vo vaječníku. 

Abdominalna – uhniezdenie v dutine brusnej. 

Intrauterinná – je síce uhniezdenie v maternici ale  uhniezdením na zlom, patologickom mieste. 

Intersticiálna- uhniezdenie vajíčka v stredovej časti vajíčkovodu. 

Intramurálna – uhniezdenie v stene svaloviny maternice. 

Cervikalna – uhniezdenie v krčku maternice. 

Uhniezdenie v jazve po cisárskom reze. 

Pri mimomaternicovom tehotenstve hrozí ruptúra tuby, teda roztrhnutie vajíčkovodu. 

Ako sa prejavuje?

Prejavuje sa neistými príznakmi tehotenstvabolesťou na jednej strane brucha, ktoré sa stupňujú. 

Neraz po prudkých bolestiach brucha nastane kolaps a rozvíja sa šok u ženy. 

Ako sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo nájdete v článku Ako sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo? Spoznajte príznaky včas

Mimomaternicové tehotenstvo patrí k náhlym brušným príhodám a je nutné zakročiť chirurgickým zákrokom. 

Ak nastane odumretie plodu vo vajcovode, vajcovod sa ho snaží svojimi sťahmi vytlačiť do maternice. 

Plodové vajce sa najskôr odlúči od steny, začína krvácať a mení sa na molu.
Krv môže stekať do dutiny brušnej a následne do Douglasovho priestoru kde sa hromadí. 

Žena pociťuje striedavé bolesti podbrušia, má hnedastý výtok alebo slabo krváca z rodidiel. 

Tento stav nie je život ohrozujúci ale môže sa vyvinúť až do zápalu

Je potrebný zákrok odsatia krvi z Douglasovho priestoru.  

Douglasov priestor je priestor v podbruší medzi maternicou a konečníkom. 

Pri mimomaternicovom tehotenstve je ukončenie tehotenstva donosením plodu veľmi zriedkavé a plody bývajú poškodené

Potvrdenie ektopickej gravidity je okamžitou indikáciou na laparoskopiu a chirurgickým zákrokom dutiny maternice. 

Pokiaľ bolo embryo absorbované vo vajcovode tak sa nevykonáva zákrok. 

Podávanie lieku, ktorý zabraňuje aby sa embryo ďalej vyvíjalo a napomáha jeho absorbovaniu. 

Chirurgické odstránenie embrya, pri tomto zákroku sa musí odstrániť celý vajcovod

Interrupcia 

Umelé prerušenie tehotenstva UPT - interrupcia sa vykonáva v zdravotníckych zariadeniach. 

Je to zámere ukončenie tehotenstva. 

Interupcia nie je ľahké rozhodnutie či pri plánovanom alebo neplánovanom tehotenstve.  

Je to zákrok trvajúci 10 - 15 minút pri celkovej anestézii. 
Na žiadosť ženy sa vykonáva do 12. týždňa tehotenstva. 

Ak bolo tehotenstvo plánované a z nejakých dôvodov je žena nútená podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva je to pre ňu veľmi ťažké. 

Pri neplánovanom tehotenstve je to na rozhodnutí ženy, ktoré je osobné. 
Žena je vystavená pod veľkým tlakom rozhodovania sa. 

Žena by si mala uvedomiť, že pri umelom prerušení tehotenstva UPT, sa zákrokom zabraní k ďalšiemu vývoju plodu a návrat je nezvratný. 

Lekár oboznámi ženu so zákrokom a dá jej dva dni na rozmyslenie. 

Pri otázke interrupcie sa ľudia pri tejto etickej téme rozdeľujú do dvoch táborov. 

Právo na život, alebo právo na voľbu matky. 

Každý štát má svoj zákon o umelom prerušení tehotenstva a rieši ho svoju interrupčnou politikov zákonom. 

Na Slovensku zákon upravuje so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy. V súčasnej dobe sa v parlamente rokuje o zmenení zákona o umelom prerušení tehotenstva. 

Existujú štáty, kde je UPT zakázané, štáty kde je UPT povolené len s indikáciou ohrozenia života matky alebo dieťaťa. 

Cirkev je proti UPT. 
V štátoch kde je vplyv cirkvi veľký napríklad v Írsku, Poľsku  majú reštriktívne zákony a interrupcia len na žiadosť pacientky nie je povolená. 

Čo vedie k nezákonným interupciam vykonaných neodborne a to má za následok zvýšenú úmrtnosť žien. 

Potratová tabletka 

Tabletka na umelé prerušenie tehotenstva 

Tabletka do 10 týždňa 

Je pilulka mifepriston, s liečivom ktoré ukončuje tehotenstvo tým, že blokuje hormón progesterón, bez ktorého sa výstelka maternice rozkladá a tak nemôže tehotenstvo pokračovať. 

Po podaní lieku žena môže pociťovať mierne bolesti a môže sa vyskytnúť krvácanie. 

Po tejto tabletke nasleduje ďalšie liečivo misoprostol, ktoré svojim účinkom vyvoláva kontrakcie maternice, podobne ako pri potrate. 

Zavádza sa do vagíny. 

Po podaní približne po 2 hodinách nastavajú kŕče a silné krvácanie z rodidiel. 

U väčšiny žien sa do 4 - 5 hodín od podania druhého liečiva tehotenstvo ukončí do par dní. 

Do 9 týždňa tehotenstva sa podávajú obe liečiva súčasne

Po 10 týždni tehotenstva je postup podobný ako do 10 týždňa. 

Po 10 týždni najskôr prvú a o 1-3 dni druhu tabletku. 

Pri vyššom štádiu tehotenstva od 22 týždňa a viac sa podáva injekcia na zastavenie srdcovej činnosti plodu.  

Potraty na Slovensku za rok 2019 

Podľa štatistiky v roku 2019 sa vykázal mierny pokles potratov. 

Znížil sa počet UPT, ale navýšili sa mimomaternicové tehotenstvá. 

Za rok 2019  bolo spolu 15 106 potratov, pritom z  toho 1346 potratov tvorili ženy zo zahraničia. 

Narástol počet spontánnych potratov na 7 092 a pokles ostatných potratov na 390. 

Tabuľka potratovosti na Slovensku za rok 2019 v % 

Umelé prerušenia tehotenstva 47,4 %
Spontánne potraty  46,9 %
Mimomaternicové tehotenstvá  3,1 %
Ostatné potraty  2,6 %

Najviac spontánnych potratov bolo v 7. týždni (14,7 %).  
UPT v 8. týždni (25,3 %). 
Ostatných potratov v 7. týždni (16,9 %). 
Mimomaternicového tehotenstva v 6. týždni (18,7 %). 

Umelé prerušenia tehotenstva klesajú každým rokom.  

Zdroje

 • literatúra
  • Moderní gynekologie - Roztočil Aleš, kolektiv 
  • Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví - Slezáková Lenka, a kolektiv 
  • Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství - Gloria Leifer 
  • Zdravoveda, druhé, prepracované a doplnené vydanie – vydavateľstvo osveta
  • Porodnictví - 2., přepracované a doplněné vydání - Čech Evžen, Hájek Zdeněk, Maršál Karel, Srp Bedřich a kolektiv
 • zakonypreludi.sk - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva
 • klemens.sav.sk - súbor v pdf
 • sk.wikipedia.org - článok na uvedenú tému
 • nczisk.sk - ako to bolo s potratmi v SR v roku 2019
 • fntn.sk - súbor v pdf
 • healthline.com - v anglickom jazyku

Naposledy aktualizované 04.11.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Zdravotnícky pracovník Bc. Ingrid Šajgalová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici. Po škole pracovala tri roky na chirurgickom oddelení a od roku 2010 na oddelení Anestéziológie a intenzívnej medicíny. V súčasnej dobe sa vzdeláva v špecializačnom štúdiu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Pravidlá výberu šampónu Pravidlá výberu šampónu

Každá žena sníva o tom, že bude mať krásne, dlhé, hodvábne a lesklé vlasy. Ale vo väčšine prípadov bežné šampóny neposkytujú dostatočnú starostlivosť o vlasy a pokožku hlavy. Ak majú...

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Druhá vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2020 Druhá vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2020

Prinášame vám aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2020

Aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom vo svete aj v Európe.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2020

Koronavírus zasahuje do našich životov už niekoľko mesiacov, ovplyvňuje nás a aj obmedzuje. Prinášame vám aktuálne dianie u nás v súvislosti s koronavírusom.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.