späť na zoznam článkov

Aká je prvá pomoc pri popáleninách u detí? (+ čo pomáha)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Martina Šmidova
Aká je prvá pomoc pri popáleninách u detí? (+ čo pomáha)
Zdroj foto: Getty images

Pozná to asi každý rodič detí. Stačí chvíľka nepozornosti a nešťastie je na svete. Popáleniny sú nepríjemné, bolestivé a podľa rozsahu a híbky aj rôzne nebezpečné. Aká je pri nich prvá pomoc?


Popáleniny u detí

Popálenina sa radí medzi termické úrazy, jedná sa o poškodenie kože teplom, chemikáliami, elektrickým prúdom alebo žiarením. Ich rozsah závisí od teploty a doby expozície škodliviny.

Prejavy sú od začervenania až po nezvratné zničenie tkaniva.

Ako pri nich postupovať? Kedy vyhľadať lekársku pomoc a kedy volať 155?

Aby sme správne vedeli poskytnúť prvú pomoc a posúdiť ich závažnosť, oboznámime sa aspoň so základnou problematikou.

TIP: Podrobnejšie informácie v článku o popáleninách.

Najčastejšie príčiny popálenin u detí je obarenie. Deti sú všade, a malé rúčky dosiahnu aj tam, kam by nemali. Prevrhnutá šálka s čajom, kávou, varná konvica, čí hrniec na sporáku. Do veku 2 rokov sú príčinou 90 % všetkých popálenín.

Od  2 - 5 rokov sa už stretávame aj s kontaktnými popáleninami - žehlička, sporák, vykurovacie telesá a s popáleninami nízkym elektrickým napätím - rôzne predmety v elektrických zásuvkách.

Od 5 - 10 rokov sa začínajú vyskytovať popáleniny vzniknuté horením - hry so zápalkami, podpaľovanie neznámych horľavých tekutín, nepozornosť pri používaní sviečok. Pri požiaroch v uzavretých priestoroch bývajú spojené s vdychovaním splodín horenia.

U starších detí majú stúpajúcu tendenciu a pribúdajú aj popáleniny spôsobené elektrickým prúdom vysokého napätia, ktoré vznikajú napr. pri hre na odstavených železničných vagónoch, šplhaní sa na troleje alebo stĺpy vysokého napätia.

Závažnosť popálenín

Závažnosť popálenín sa hodnotí podľa viacerých faktorov. Detský vek má svoje špecifiká. Koža detí je tenšia ako u dospelých, pôsobenie tepla teda preniká hlbšie a imunitný systém u detí do 3 rokov je vo vývoji, čo tiež hrá nemalú úlohu.

Hodnotí sa

 • rozsah popálenej plochy
 • híbka popálenia
 • vek 
 • lokalizácia popálenej plochy
 • mechanizmus úrazu prípadne iné pridružené poranenia
 • ochorenia pred úrazom   

Rozsah popálenín

Dospelí sú hodnotení podľa deviatkového pravidla, asi väčšina z nás sa s ním v živote stretla. Rozsah popálenín sa určuje percentami celkového telesného povrchu. Deti majú iné proporcie ako dospelí, ako rastú, menia sa aj percentá, čo je dosť zložité na zapamätanie.

Najjednoduchšie je naučiť sa, že dlaň s vystretými prstami postihnutého dieťaťa predstavuje cca 1 % telesného povrchu.

Čím je menšie dieťa, tým sa znižujú aj percentná, ktoré môžu viesť k závažným komplikáciám. U detí nie je žiadne popálenie hodnotené ako ľahké. Pri ťažkých a kritických popáleninách hrozí rozvoj popáleninového šoku.

Tabuľka uvádza závažnosť popálenín u detí

Vek  Závažné popáleniny
Rozsah popálenín viac ako
Kritické popáleniny:
Rozsah popálenín viac ako 
Deti do 2 rokov 5  % 15 %
Deti 2 - 10 rokov 10 % 20 %
Deti 10 - 15 rokov 15 % 30 %
Deti nad 15 rokov 20 % 40 %

Hĺbka popáleniny

Rozlišujeme

 • povrchové popáleniny I. a IIa stupňa - zhoja sa bez jazvy, poškodená je koža, ale zachované sú vlasové folikuly, potné aj mazové žliazky 
 • hlboké popáleniny II.b a III. stupňa - koža je narušená vo všetkých vrstvách,ďalej podkožie, svaly aj kosti. Vzniká jazva. Čím je väčšia, tým je popálenina závažnejšia.

Vek

Nižší vek dieťaťa = nižšie percento popálenej plochy, ktoré vedie k závažným komplikáciám. 

Lokalizácia popálenej plochy

Za závažnú lokalizáciu sa považuje popálenie tváre, krku, oboch rúk, nôh, genitálu a perinea (oblasti medzi genitálom a konečníkom).

Mechanizmus úrazu a pridružené poranenia

požiar v dome, hasiči vynášajú dieťa v náručí
Ohrozenie zdravia a života pri požiari udusením splodinami horenia. Foto: Thinkstock

Pri hodnotení musíme prihliadať aj na to, ako došlo k úrazu a situáciu nepodceňovať. Stáva sa, že postihnuté dieťa vyzerá bezprostredne po úraze dobre, ale náhle dôjde k prudkému zhoršeniu stavu.

Môže za to poplachová - adrenergná reakcia. 

Napr. výbuch a horenie v uzatvorenom priestore býva spojený so smrteľnými komplikáciami, vždy treba myslieť aj na možnú inhalačnú traumu - postihnutie horných a dolných dýchacích ciest teplom a splodinami horenia

Ochorenia pred úrazom

Prebiehajúce a chronické ochorenia môžu vo významnej miere ovplyvniť odpoveď na liečbu - napr. diabetici.

Prvá pomoc pri popáleninách

Poznáme to podľa seba, takmer každý z nás sa doma niekedy popálil. Malé začervenanie na malej ploche bez tvorby pľuzgierov je síce bolestivé, ale neohrozuje.

Pri menších popáleninách navštívime lekára, napr. chirurgickú ambulanciu.

Pri závažných popáleninách nečakáme a voláme 155. Každý takýto úraz má byť čo najskôr odborne ošetrený. Dieťa so závažným popáleninovým úrazom patrí na špecializované pracovisko, ktoré je schopné poskytnúť adekvátnu liečbu.

V prvých okamihoch po úraze je dôležité správne poskytnúť prvú pomoc. A ako postupovať? 

Zabrániť pôsobeniu tepla

Pri obarení je dôležité odev čo najskôr vyzliecť a postihnuté miesta chladiť vodou.

Pri horení je dôležité zabrániť pohybu a úteku. Postihnutého uložíme na zem, mimo dosahu plameňov a dymu, do ľahu - aby šľahajúce plamene nezasahovali tvár a dýchacie cesty a zabalíme do vlnenej prikrývky, pomaly ho kotúľame po zemi.

Ak je dostupná voda, postihnutého polejeme vodou, uhasíme plamene, čím zároveň ochladíme kožu a predmety v okolí.

Odev v mieste popálenia vyzlečieme - obhorenú látku nestrhávame, a nezabudneme dať dole prstene a iné ozdoby.

Volať 155

Ak sme sami, volať ihneď po zabránení kontaktu s teplom. Posádka po príchode poskytne odbornú starostlivosť a následne transport na ošetrenie. 

Chladenie

Cieľom je zabrániť prehĺbeniu poškodenia, opuchu a zároveň poskytuje úľavu od bolesti, čím sa znižuje aj stresová reakcia organizmu. Popálenie, ktoré vzniklo v stresovej situácii pred úrazom, prebieha horšie.

Chladíme len menej rozsiahle miesta, lokalizované na tvári, krku, rukách, zadku a genitál. Najlepšie vodou s teplotou 8 stupňov Celsia.

Nepoužívame ľadové obklady, spôsobujú stiahnutie ciev, čím sa môže prehĺbiť postihnutá plocha.

U detí nechladíme viac ako 5 % telesného povrchu. Väčšie plochy zásadne nechladíme, hrozí riziko závažných komplikácií z dôvodu podchladenia - poruchy srdcového rytmu až zástava obehu.

Taktiež sa zvyšuje riziko prehĺbenia šoku.

Zabrániť znečisteniu

Postihnuté plochy sterilne prekryjeme obväzom, rúškami, väčšie plochy napr. prežehlenou plachtou. Zabránime tak infekcii a zároveň prúdeniu vzduchu, ktorý pri povrchových popáleninách vyvoláva intenzívnu bolesť.

Pri prvej pomoci obmedzíme manipuláciu s postihnutou plochou. Miestne ošetrenie patrí na špecializované pracoviská. 

Nepoužívame maste, zásypy, tesné obväzy, buničitú vatu, akutol a rôzne domáce recepty.

Pľuzgiere neprepichujeme a nestrhávame.

Pri horení v uzavretom priestore, nadýchaní sa splodinami horenia, vynesieme dieťa čo najskôr na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

Inhalačná trauma

Pri horení v uzavretom priestore, nadýchaní sa splodinami horenia, vynesieme dieťačo najskôr na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

Úraz elektrickým prúdom

Napätie poznáme:

 • nízke
 • vysoké

Prúd:

 • jednosmerný
 • striedavý

Obidva tieto faktory určujú závažnosť úrazu a prognózu.

otec drží malé dieťa na rukách a uzatvára zástrčku elektrickou záslepkou
používanie bezpečnostných záslepiek znižuje riziko úrazu. Foto: Thinkstock

Príčinou úrazou nízkym napätím sú väčšinou domáce spotrebiče. Nízke napätie so striedavým prúdom je veľmi nebezpečné.Môže nastať okamžitá smrť z dôvodu arytmií -čiže poruchy srdcového rytmu, alebo z asfyxie pri tetanickom zmrštení dýchacieho svalstva.

Môžu vznikať samovoľné pohyby, ktoré vedú k pádom.

Stav, kedy sa nemožno odpútať z elektrického okruhu je sprevádzaný neschopnosťou hovoriť a bolesťami.

V miestach prechodu prúdu vznikajú popáleniny, prenikajúce do hĺbky.

Nie vždy sú pozásahu prúdom prítomné.

Pri zásahu elektrickým prúdom vysokého napätia vznikajú hlboké popáleniny a často sú spojené s inými poraneniami, napr. pri páde z výšky.

Prvá pomoc je v začiatkoch špecifická:

 • dbať na vlastnú bezpečnosť, pozor na krokové napätie - približujeme sa drobnými, šúchavými krôčkami
 • prerušíme pôsobenie elektrického prúdu, vypnutím, skratovaním
 • zrušiť kontakt dieťaťa s napätím, ak je súčasťou elektrického oblúka vyslobodíme ho nevodivým predmetom, napr. palicou
 • pri zástave základných životných funkcií začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou
 • lokálne ošetrenie popálenín a iných poranení najčastejšie zlomenín

Zásah bleskom

Prvá pomoc je takmer rovnaká ako pri zásahu elektrickým prúdom, jedná sa o účinok napätia,tepla a tlakovej vlny. 

Na koži sa môžu vyskytnúť tzv. Lichtenbergove kvety. Sú to stromčekovité obrazy, vznikajú v mieste zásahu.

Miznú do 10 dní.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Naposledy aktualizované 01.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Martina Šmidova

Zdravotnícky pracovník Bc. Martina Šmidova

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu a Urgentnú zdravotnú starostlivosť na UKF. Pracovala vo FN Motol na onkológii, v PN Bohunice a Veľké Zálužie, na KAIM v Nitre a OAIM Zlaté Moravce. Od roku 2010 pôsobí ako zdravotnícky záchranár

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich? Deti a najčastejšie letné úrazy, ktoré im hrozia. Poznáte ich?

Prázdniny a leto je bezpochybne obdobie rôznych detských aktivít. Nie len školopovinným deťom začína najkrajšie obdobie roka. Detský smiech a zábava sa však ľahko môže premeniť na plač a...

Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa Prudké pohyby či natriasanie bábätka? Pozor na syndróm traseného dieťaťa

Shaken Baby Syndrome, alebo syndróm trasenia dieťaťom. Niekedy vedomé týranie, často však nevedomé, no závažné ublíženie dieťaťu.

Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí? Je váš škôlkar často chorý? Ako posilniť imunitu detí?

Nástup dieťaťa do škôlky býva začiatkom častej chorobnosti. Prečo je to tak a ako sa dá tomu zabrániť?

Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky? Prečo je dehydratácia u detí nebezpečná? Aké má príznaky?

Dehydratácia začína byť opäť aktuálnou témou, a to hlavne pre horúce letné počasie. Samozrejme, jej vznik môžu zapríčiniť rôzne ochorenia, napríklad s hnačkou či horúčkou. Komplikuje...

Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť? Ako rozpoznať otras mozgu u detí? Ako sa prejavuje a prečo spozornieť?

Ak ste rodič, určite mi dáte za pravdu, že akékoľvek zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa prežívate 100% intenzívnejšie, ako keby sa jedná o kohokoľvek iného. Nie je sa čomu čudovať, je to...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.