späť na zoznam článkov

Prvá pomoc pri popáleninách u detí

Prvá pomoc pri popáleninách u detí

Pozná to asi každý rodič detí. Stačí chvíľka nepozornosti a nešťastie je na svete. Popáleniny sú nepríjemné, bolestivé a podľa rozsahu a híbky aj rôzne nebezpečné. Aká je pri nich prvá pomoc?


Popáleniny u detí

Popálenina sa radí medzi termické úrazy, jedná sa o poškodenie kože teplom, chemikáliami, elektrickým prúdom alebo žiarením. Ich rozsah závisí od teploty a doby expozície škodliviny. Prejavy sú od začervenania až po nezvratné zničenie tkaniva. Ako pri nich postupovať? Kedy vyhľadať lekársku pomoc a kedy volať 155? Aby sme správne vedeli poskytnúť prvú pomoc a posúdiť ich závažnosť, oboznámime sa aspoň so základnou problematikou.

TIP: Podrobnejšie informácie v článku o popáleninách.

Najčastejšie príčiny popálenin u detí je obarenie. Deti sú všade, a malé rúčky dosiahnu aj tam, kam by nemali. Prevrhnutá šálka s čajom, kávou, varná konvica, čí hrniec na sporáku. Do veku 2 rokov sú príčinou 90 % všetkých popálenín.

Od  2 - 5 rokov sa už stretávame aj s kontaktnými popáleninami - žehlička, sporák, vykurovacie telesá a s popáleninami nízkym elektrickým napätím - rôzne predmety v elektrických zásuvkách.

Od 5 - 10 rokov sa začínajú vyskytovať popáleniny vzniknuté horením - hry so zápalkami, podpaľovanie neznámych horľavých tekutín, nepozornosť pri používaní sviečok. Pri požiaroch v uzavretých priestoroch bývajú spojené s vdychovaním splodín horenia.

U starších detí majú stúpajúcu tendenciu a pribúdajú aj popáleniny spôsobené elektrickým prúdom vysokého napätia, ktoré vznikajú napr. pri hre na odstavených železničných vagónoch, śplhaní sa na troleje alebo stĺpy vysokého napätia.

Závažnosť popálenín

Závažnosť popálenín sa hodnotí podľa viacerých faktorov. Detský vek má svoje špecifiká. Koža detí je tenšia ako u dospelých, pôsobenie tepla teda preniká hlbšie a imunitný systém u detí do 3 rokov je vo vývoji, čo tiež hrá nemalú úlohu.

Hodnotí sa

 • rozsah popálenej plochy
 • híbka popálenia
 • vek 
 • lokalizácia popálenej plochy
 • mechanizmus úrazu prípadne iné pridružené poranenia
 • ochorenia pred úrazom   

Rozsah popálenín

Dospelí sú hodnotení podľa deviatkového pravidla, asi väčšina z nás sa s ním v živote stretla. Rozsah popálenín sa určuje percentami celkového telesného povrchu. Deti majú iné proporcie ako dospelí, ako rastú, menia sa aj percentá, čo je dosť zložité na zapamätanie. Najjednoduchšie je naučiť sa, že dlaň s vystretými prstami postihnutého dieťaťa predstavuje cca 1 % telesného povrchu.

Čím je menšie dieťa, tým sa znižujú aj percentná, ktoré môžu viesť k závažným komplikáciám. U detí nie je žiadne popálenie hodnotené ako ľahké. Pri ťažkých a kritických popáleninách hrozí rozvoj popáleninového šoku.

  závažné popáleniny - rozsah popálenín viac ako   kritické popáleniny - rozsah popálenín viac ako 
deti do 2 rokov                           5  %                           15 % 
deti 2 - 10 rokov                           10 %                           20 %
deti 10 - 15 rokov                           15 %                           30 %
deti nad 15 rokov                           20 %                           40 %

Hĺbka popáleniny

Rozlišujeme

 • povrchové popáleniny I. a IIa stupňa - zhoja sa bez jazvy, poškodená je koža, ale zachované sú vlasové folikuly, potné aj mazové žliazky 
 • hlboké popáleniny II.b a III. stupňa - koža je narušená vo všetkých vrstvách,ďalej podkožie, svaly aj kosti. Vzniká jazva. Čím je väčšia, tým je popálenina závažnejšia.

Vek

Nižší vek dieťaťa = nižšie percento popálenej plochy, ktoré vedie k závažným komplikáciám. 

Lokalizácia popálenej plochy

Za závažnú lokalizáciu sa považuje popálenie tváre, krku, oboch rúk, nôh, genitálu a perinea.

Mechanizmus úrazu a pridružené poranenia

požiar v dome, hasiči vynášajú dieťa v náručí
Ohrozenie zdravia a života pri požiari udusením splodinami horenia. Foto: Thinkstock

Pri hodnotení musíme prihliadať aj na to, ako došlo k úrazu a situáciu nepodceňovať. Stáva sa, že postihnuté dieťa vyzerá bezprostredne po úraze dobre, ale náhle dôjde k prudkému zhoršeniu stavu. Môže za to poplachová - adrenergná reakcia. 

Napr. výbuch a horenie v uzatvorenom priestore býva spojený so smrteľnými komplikáciami, vždy treba myslieť aj na možnú inhalačnú traumu - postihnutie horných a dolných dýchacích ciest teplom a splodinami horenia

Ochorenia pred úrazom

Prebiehajúce a chronické ochorenia môžu vo významnej miere ovplyvniť odpoveď na liečbu - napr. diabetici.

Prvá pomoc pri popáleninách

Poznáme to podľa seba, takmer každý z nás sa doma niekedy popálil. Malé začervenanie na malej ploche bez tvorby pľuzgierov je síce bolestivé, ale neohrozuje. Pri menších popáleninách navštívime lekára, napr. chirurgickú ambulanciu.

Pri závažných popáleninách nečakáme a voláme 155. Každý takýto úraz má byť čo najskôr odborne ošetrený. Dieťa so závažným popáleninovým úrazom patrí na špecializované pracovisko, ktoré je schopné poskytnúť adekvátnu liečbu.

V prvých okamihoch po úraze je dôležité správne poskytnúť prvú pomoc. A ako postupovať? 

Zabrániť pôsobeniu tepla

Pri obarení je dôležité odev čo najskôr vyzliecť a postihnuté miesta chladiť vodou.

Pri horení je dôležité zabrániť pohybu a úteku. Postihnutého uložíme na zem, mimo dosahu plameňov a dymu, do ľahu - aby šľahajúce plamene nezasahovali tvár a dýchacie cesty a zabalíme do vlnenej prikrývky, pomaly ho kotúľame po zemi. Ak je dostupná voda, postihnutého polejeme vodou, uhasíme plamene, čím zároveň ochladíme kožu a predmety v okolí.

Odev v mieste popálenia vyzlečieme - obhorenú látku nestrhávame, a nezabudneme dať dole prstene a iné ozdoby.

Volať 155

Ak sme sami, volať ihneď po zabránení kontaktu s teplom. Posádka po príchode poskytne odbornú starostlivosť a následne transport na ošetrenie. 

Chladenie

Cieľom je zabrániť prehĺbeniu poškodenia, opuchu a zároveň poskytuje úľavu od bolesti, čím sa znižuje aj stresová reakcia organizmu. Popálenie, ktoré vzniklo v stresovej situácii pred úrazom, prebieha horšie.

Chladíme len menej rozsiahle miesta, lokalizované na tvári, krku, rukách, zadku a genitál. Najlepšie vodou s teplotou 8 stupňov Celsia. Nepoužívame ľadové obklady, spôsobujú stiahnutie ciev, čím sa môže prehĺbiť postihnutá plocha.

U detí nechladíme viac ako 5 % telesného povrchu. Väčšie plochy zásadne nechladíme, hrozí riziko závažných komplikácií z dôvodu podchladenia - poruchy srdcového rytmu až zástava obehu. Taktiež sa zvyšuje riziko prehĺbenia šoku.

Zabrániť znečisteniu

Postihnuté plochy sterilne prekryjeme obväzom, rúškami, väčšie plochy napr. prežehlenou plachtou. Zabránime tak infekcii a zároveň prúdeniu vzduchu, ktorý pri povrchových popáleninách vyvoláva intenzívnu bolesť.

Pri prvej pomoci obmedzíme manipuláciu s postihnutou plochou. Miestne ošetrenie patrí na špecializované pracoviská. 

Nepoužívame maste, zásypy, tesné obväzy, buničitú vatu, akutol a rôzne domáce recepty.

Pľuzgiere neprepichujeme a nestrhávame.

Pri horení v uzavretom priestore, nadýchaní sa splodinami horenia, vynesieme dieťa čo najskôr na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

recepty.Pľuzgiere neprepichujeme a nestrhávame.

Inhalačná trauma

Pri horení v uzavretom priestore, nadýchaní sa splodinami horenia, vynesieme dieťačo najskôr na čerstvý vzduch. Ak nedýcha, začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou.

Úraz elektrickým prúdom

Napätie poznáme :

 • nízke
 • vysoké

Prúd :

 • jednosmerný
 • striedavý

Obidva tieto faktory určujú závažnosť úrazu a prognózu.

otec drží malé dieťa na rukách a uzatvára zástrčku elektrickou záslepkou
používanie bezpečnostných záslepiek znižuje riziko úrazu. Foto: Thinkstock

Príčinou úrazou nízkym napätím sú väčšinou domáce spotrebiče. Nízke napätie so striedavým prúdom je veľmi nebezpečné.Môže nastať okamžitá smrť z dôvodu arytmií -čiže poruchy srdcového rytmu, alebo z asfyxie pri tetanickom zmrštení dýchacieho svalstva.

Môžu vznikať samovoľné pohyby, ktoré vedú k pádom.

Stav, kedy sa nemožno odpútať z elektrického okruhu je sprevádzaný neschopnosťou hovoriť a bolesťami.

V miestach prechodu prúdu vznikajú popáleniny, prenikajúce do hĺbky. Nie vždy sú pozásahu prúdom prítomné.

Pri zásahu elektrickým prúdom vysokého napätia vznikajú hlboké popáleniny a často sú spojené s inými poraneniami, napr. pri páde z výšky.

Prvá pomoc je v začiatkoch špecifická :

 • dbať na vlastnú bezpečnosť, pozor na krokové napätie - približujeme sa drobnými, šúchavými krôčkami
 • prerušíme pôsobenie elektrického prúdu, vypnutím, skratovaním
 • zrušiť kontakt dieťaťa s napätím, ak je súčasťou elektrického oblúka vyslobodíme ho nevodivým predmetom, napr. palicou
 • pri zástave základných životných funkcií začíname s kardiopulmonálnou resuscitáciou
 • lokálne ošetrenie popálenín a iných poranení najčastejšie zlomenín

Zásah bleskom

Prvá pomoc je takmer rovnaká ako pri zásahu elektrickým prúdom, jedná sa o účinok napätia,tepla a tlakovej vlny. 

Na koži sa môžu vyskytnúť tzv. Lichtenbergove kvety. Sú to stromčekovité obrazy, vznikajú v mieste zásahu. Miznú do 10. dní.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Naposledy aktualizované 24.10.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Martina Šmidova

Bc. Martina Šmidova

Redaktor
Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu a Urgentnú zdravotnú starostlivosť na UKF. Pracovala vo FN Motol na onkológii, v PN Bohunice a Veľké Zálužie, na KAIM v Nitre a OAIM Zlaté Moravce. Od roku 2010 pôsobí ako zdravotnícky záchranár.
Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ste chudokrvní? Príčinou nemusí byť len strava Ste chudokrvní? Príčinou nemusí byť len strava

Anémia, alebo anemický syndróm patrí medzi časté chorobné stavy. Väčšina príčin chudokrvnosti predstavuje nedostatok živín potrebných pre tvorbu červených krviniek, či krvného farbiva....

Cvičenie a doplnky výživy Cvičenie a doplnky výživy

Doplnky výživy sú pre niektorých športovcov nevyhnutnosťou. Iní ľudia sa ich stránia a dokonca ich považujú za doping. Sú naozaj také dôležité, že by sa bez nich športujúci človek...

Hallux valgus. Trápi aj vás vybočný palec? Hallux valgus. Trápi aj vás vybočný palec?

Dámy pozor! Milujete lodičky s vysokými podpätkami ? Sú krásne a ženská noha v nich pôsobí sexi. Ale iba dočasne. Pri ich dlhodobom nosení narušujú klenbu nohy a môžu spôsobiť...

Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD? Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD?

Porucha známa ako ADHD je dnes veľmi často prejednávaným pojmom medzi laikmi ale aj skúsenými odborníkmi. Attention Deficit Hyperactivity Disorder v preklade znamená stratu či...

Základné živiny v ľudskej strave Základné živiny v ľudskej strave

Potrava je jednou zo základných podmienok prežitia. Čo tvorí jej základné zložky? Aké množstvá by sme mali konzumovať aby nám prinášala osoh a aby neškodila? Akú úlohu zohrávajú...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.