späť na zoznam príznakov

Hrčka v prsníku: Čo môže značiť, ak je zdurená či bolestivá?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Hrčka v prsníku: Čo môže značiť, ak je zdurená či bolestivá?
Zdroj foto: Getty images

Našli ste si hrčku v prsníku? Nezabudnite! Strach nemôže zatieniť dôležitosť vyšetrenia. I keď nie každá hrčka v prsníku značí rakovinu pŕs.


Hrčka v prsníku u každej ženy vzbudí obavu o svoje zdravie a hlavne strach o prsia. A to najmä v prípade, ak je veľká či bolestivá. 

Nie každá hrčka v prsníku značí rakovinu. Avšak, nezabudnite na pravidlo. To hovorí o tom, že:

Odborné vyšetrenie je dôležité a môže zachrániť zdravie a život
+ Nezabúdajte na pravidelné samovyšetrenie pŕs

Rakovina prsníka je celosvetovo jednou z najčastejších príčin úmrtia žien na onkologické ochorenia.

Zdroje uvádzajú, že jej incidencia stále stúpa. Ale, na druhú stranu je nutné spomenúť, že úspešnosť liečby je 90  100 %.

V USA na rakovinu prsníka ochorie každá 8. žena. 
V Európe a u nás približne každá 9. žena. 

Pričom v minulosti boli najviac ohrozené ženy po 60. roku života, v dnešnej dobe sa početne vyskytuje i u mladých žien. A výnimkou nie sú ženy vo veku od 25. až do 45. roku.

Prečo je tomu tak?

To nie je známe. Vina sa pripisuje množstvu rizikových faktorov, ktoré zlučujú vnútorné i vonkajšie činitele. 

V odbornej literatúre sa uvádza - približne 80 % nálezov hrčiek a zdurení v prsníku nemá malígny, teda zhubný základ.

Avšak, i napriek tejto pozitívnej informácii nie je vhodné opomenúť návštevu odborníka a diagnostiku. Tá je v dnešnej dobe účinná.

Pamätajte si: Včasné odhalenie a skorá liečba zvyšuje úspešnosť liečby malígnych onkologických ochorení.

Pýtate sa:
Čo značí zdurená mliečna žľaza či bolestivá a veľká hrčka v prsníku? 
Je zdurená mliečna žľaza pred alebo počas ovulácie, menštruácie, či dojčenia problém? 
Môže sa vyskytnúť hrčka na prsníku u detí? 
Čo značí tvrdá alebo pohyblivá hrčka? 

Bolestivá, veľká zdurená hrčka v prsníku? 

Väčšina týchto zdurení nie je závažným problémom. V rámci prsníka sa uvádzajú viaceré benígne, teda nezhubné, útvary.

Môže ísť o zápal, tvrdšiu tukovú hrčku, mäkkú cystu. 

Nevinná a nevýznamná guľka, ktorá iba reaguje na hormonálne kolísanie počas ovulácie či menštruácie.

Je bežné že v tomto období, teda pred ovuláciou či menštruáciou sú prsia vystavené zmenám. Môžu byť napäté, zväčšené a rovnako tak sa môžu správať i hrčky v nich. Po skončení cyklu, a teda po menštruácii následne miznú.

Nezhubné formy ochorení prsníka s prítomnosťou hrčky

Prsníky počas celého života prechádzajú rozličnými zmenami. Ženy ich sledujú a citlivo vnímajú. 

1. Časté sú cysty prsníkov

Ide o vačky naplnené tekutinou. Môžu byť malé či väčšie, objavujú sa v jednom alebo i v oboch prsníkoch. Na prítomnosť a veľkosť cýst tiež vplýva hormonálna hladina.

Niekedy bolia, inokedy si ich žena ani nevšimne. To, že sa vyskytujú a že sú i bolestivé nijak nesúvisí s rakovinou. 

Väčšinou sú prítomné asymptomatické mikrocysty.
V menšej miere narastajú do väčšej veľkosti.

Ženy si vtedy nachádzajú v prsníku útvar, ktorý má:

 • pravidelný tvar
 • dobré ohraničenie
 • hladký povrch
 • je pod kožou pohyblivý
 • môže byť na pohmat citlivý

V literatúre sa tento jav označuje tiež ako fibrocystická mastopatia

Aspiračnou punkciou pod ultrazvukom sa dá cysta napichnúť a odsať jej obsah. 
Pri zahustenom obsahu chirurgicky odstrániť. 
Pri punkcii je možné urobiť i čiastočnú diagnostiku.

Fibrocystická choroba - dysplázia je formou cystickej prestavby mliečnej žľazy na väzivové tkanivo, ktoré nahrádza funkčné tkanivo. Výsledkom je tvorba cýst. Prejavom je výrazný pohmatový nález na prsníku.

2. Fibroadenóm

Fibroadenóm (skratka FA) je najčastejšou formou nádoru prsníka.

Uvádza sa, že postihuje takmer 10 - 20 % žien. Ide hlavne o mladé ženy medzi 15. až 35. rokom života.

Býva viacpočetný a v oboch prsníkoch. Na jeho rast a zväčšenie má vplyv zmena hladín hormónov počas tehotenstva, laktácie i menopauzy. 

Napríklad: Po ukončení kojenia sa hrčka v prsníku zmenší. 

V niektorých prípadoch môže rásť až do takej veľkosti, keď deformuje tvar prsníka. Čo už je indikáciou k chirurgickému odstráneniu. 

3. Adenóm 

Adenóm môže postihovať viaceré lokality prsníka a prsnej žľazy. Zväčša sa vyskytuje počas tehotenstva, v období šestonedelia a počas reprodukčného veku ženy.

4. Lipóm či ateróm

Lipóm vzniká nahromadením tukových buniek. Vyskytuje sa zväčša jednotlivo. Je polotuhý a dobre ohraničený. Nezvykne byť zdrojom ťažkostí. 

Ateróm je tiež cysta, ktorá vzniká následkom nahromadenia mazu. Príčinou jeho vzniku je upchatie vývodu kožnej mazovej žľazy.

5. Absces

Je taktiež jednou s možností. V tomto prípade ide o infikovaný vačok. Základom je zápal, ktorý sa prejaví zdurením, opuchom, začervenaním pokožky v okolí.

Výrazne bolí. Je tvrdý, nakoľko ho vypĺňa hnis. Pokožka na jeho povrchu môže byť napätá, lesklá a teplá.

Popri lokálnym ťažkostiam sa môžu pridružiť tiež celkové príznaky ako pri chrípke. A teda únava, slabosť, zvýšenie telesnej teploty až horúčka.

Dôležité je včasné vyšetrenie a liečba, aby sa zápal nešíril tkanivom a neohrozil tak prsník i zdravie kojacej matky.

6. Zápaly prsníkov

Zápal veľmi často vzniká počas dojčenia.
Príčinou je poranenie prsnej bradavky
a zanesenie infekcie

Mastitída = zápal prsníka.

K infikovaniu dochádza najmä baktériou Staphylococcus Aureus (zlatý stafylokok).

Odborne sa označuje ako puerpernálna mastitída. Tento typ zápalu je typický pre prvé 2 až 3 týždne kojenia a laktácie (laktácia = tvorba mlieka). 

Puerprenium = obdobie šestonedelia, popôrodné obdobie.

Podobne je prsník červený, bolestivý, opuchnutý, z bradavky môže vytekať hnis. Rizikom je vznik abscesu.

Rizikom vypuknutia zápalu prsníka u kojacich matiek je hlavne: 

 • nesprávna technika dojčenia a odsávania mlieka
 • nesprávna technika prikladania novorodenca, dieťaťa k prsníku
 • neúplné vyprázdnenie mlieka z koncových častí mliekovodov
 • krátke intervaly medzi kojením
 • prenos infekcie a teda baktérií rukami
 • vyčerpanosť matky

K mastitíde dochádza i mimo obdobia šestonedelia a kojenia. Infekcia pramení zo zanesenia kožných mikróbov do vývodu prsnej žľazy

Stáva sa tak pri športových aktivitách, pri úrazoch prsníka, pri neopatrnej sexuálnej stimulácii. Pričom význam má i momentálny stav imunity ženy, vyčerpanosť, viróza a iné základné ochorenie, ako je napríklad cukrovka (oslabená imunita).

7. Periduktálna mastitída

Ďalej sa pri zápale prsníka sa spomína i termín syndróm periduktálnej mastitídy

Ide o zápal mliekovodov, ktorý vzniká na základe zahustenia sekrétu, ktorý následne spôsobí ich upchatie. Sekundárne dochádza infekcii.

Predispozíciou k tomuto problému sú rozličné faktory, ako i fajčenie, nedostatok vitamínu A, ale taktiež vrodené chyby bradavky.

8. Intraduktálny papilóm

Je malým útvarom, ktorý vyrastá z epitelu mliekovodu. Stojí za patologickým výtokom z bradavky. Pričom sekrét môže byť i krvavý, ak dochádza k poraneniu cievy, ktoré ho zásobujú.

9. Fyloidný tumor

Tento nezhubný nádor postihuje mladé ženy a ženy v reprodukčnom období. Dorastá do väčších rozmerov. Rizikom je prechod na malígnu formu.

10. Hamartóm

Patrí medzi zriedkavé nádory. Označuje sa často ako adenolipóm alebo fibroadenolipóm. Čo opisuje jeho skladbu, a teda zloženie z fibrózneho, žľazového i tukového tkaniva. 

Je nebolestivý, dobre ohraničený, malý.

11. Granulózobunečný nádor

Je taktiež zriedkavý. Pochádza zo Schwannových buniek periférneho nervového systému, pričom väčšinou postihuje oblasti tela ako je hlava, krk. A ojedinele i prsník.

Môže pripomínať rakovinu, nakoľko je pevne uchytený na kožu, alebo inú štruktúru prsníka. A môže tvoriť aj povrchový vred, teda otvorenú ranu. Zriedkavým rizikom je výskyt malígneho typu.

12. Pseudoangiomatózna stromálna hyperplázia prsníka

So skratkou PASH - je tiež zriedkavejším nálezom. Vyskytuje sa u žien v reprodukčnom období a má hormonálny základ. Prejaví sa rastom, zväčša v jednom prsníku.

13. Diabetická fibrózna mastopatia 

Vyskytuje sa u žien s cukrovkou - DM I. typu. Ide o zriedkavú formu nádoru. Môže byť vo forme jednej hrčky, ale taktiež viacpočetný. Má neostré ohraničenie a je tuhý.

14. Tuková nekróza

Vzniká následkom poškodenia tukových buniek, čím nastáva ich odumretie. Základom je úraz a poškodenie, a ako príklad poslúži tupé poranenie pŕs či chirurgický zákrok ale i rádioterapia.

Čo znamenajú hrčky v prsiach

Malígny nádor prsníka - rakovina

Celosvetovo je najčastejším zhubným onkologickým ochorením žien.

Každoročne na Slovensku s týmto typom rakoviny pribúda približne 2000 žien. 
Asi u 50 % žien po prvej liečbe sa vyskytuje tvorba metastáz. 
Postihuje ženy i mužov.

Uvádza sa, že asi 90 % nádorov vychádza z mliečnej žľazy a z mliekovodov. 

Rast rakoviny môže byť pomalý a nenápadný, avšak, sú i agresívne formy, ktoré zväčšujú svoju veľkosť počas dní.

Rakovina sa šíri cez okolité tkanivo a do regionálnych lymfatických uzlín.

Bolesť nie je v začiatkoch prítomná. Pridružuje sa až neskôr, keď je nádor zdrojom napätia a útlaku.

Príznakom rakoviny môže byť:

 • hrčka, uzlík
 • zmena farby pokožky prsníka
 • zväčšenie prsníka
 • vtiahnutie bradavky, ktoré sa však môže vyskytnúť i pri inej poruche bradavky a prsníka
 • hnedý či krvavý výtok z bradavky
 • kožné zmeny a zmeny farby bradavky, dvorca, šupiny
 • zvráskavenie kože prsníka, vtiahnutie, priehlbiny kože, pripomínajúce pomaranč
 • bolesť a napätie v prsníku, nemusí byť prítomné v skorom štádiu rakoviny
 • zväčšenie uzlín v okolí prsníka, v podpazuší, na krku a nad kľúčnou kosťou

Pýtate sa prečo vzniká? 

To nie je známe. Preto nepoznáme ani účinnú prevenciu.

Avšak, negatívny vplyv sa pripisuje faktorom ako je:

 • nevhodná životospráva
 • obezita, nadváha
 • fajčenie, alkoholizmus
 • stres
 • vplyv žiarenia a chemikálií
 • rodinný výskyt, hlavne u matky, sestry, dcéry
 • vek nad 50 rokov
 • neskorá menopauza po 45. roku života
 • hormonálny vplyv
  • ženy, ktoré nerodili 
  • tehotenstvo po 30. roku života
  • skorý nástup menštruácie, pred 12. rokom života (menarché)
  • už prekonaná rakovina prsníka
  • dlhodobá hormonálna liečba, pravdepodobne

V súvislosti s pojmom rakovina prsníka sa spája viacero názvov, ako je duktálny karcinóm in situinfiltrujúci duktálny karcinómlobulárny karcinóm, duktálny karcinóm či Pagetov karcinóm a iné.

Pre viac informácií čítajte článok: Rakovina prsníka

Môže sa hrčka vyskytovať u detí či bábätka?

U malých detí v období dojčenia môže prísť k zväčšeniu prsných žliaz. A to i v prvých týždňoch po narodení môže nastať zväčšenie prsných žliaz.

Tento efekt prináša hormonálny vplyv, čiže dojčenie a príjem materského mlieka
Po ukončení kojenia sa stav mení.

Dojčenie, matka drží dieťa v náručí
U bábätiek môže dojčenie spôsobiť opuch v prsníku

Následne sa môžu problémy vyskytnúť u dievčat v puberte, keď prsné žľazy rastú. I u mladých dievčat je možné, v dobe hormonálnych zmien v čase ovulácie a menštruácie, že sa stretnú s podobným problémom.  

Samozrejme, treba dbať na odsledovanie a vyšetrenie. A to hlavne v prípade, ak sa u detí vyskytujú hrčky prsníkov, výtoky z bradaviek, anomálie a deformity prsníkov, nápadný veľkostný rozdiel či bolesť.

 

Samovyšetrenie pŕs, alebo: Dá sa rozpoznať neškodnú hrčku od karcinómu?

Pýtate sa: 
Dá sa rozpoznať neškodné zdurenie od rakoviny?

Doma ťažko. Preto je nutné odborné vyšetrenie. To obnáša okrem vyšetrenia u gynekológa i mamografiu či USG vyšetrenie prsníkov (a iné).

Prečo?

Niekedy i veľká bolestivá hrčka v prsníku neznačí rakovinu a, naopak, i malá nebolestivá forma môže mať malígny základ.

Príkladom nešpecifických rozdielov môže byť:

 • ide o pohyblivú hrčku hladkého guľatého tvaru? 
 • je takáto hrčka presúvateľná voľne pod kožou?
 • pri rakovine dochádza k fixácii na okolie, čiže nie je možné pri pohmate voľne manipulovať
 • vyskytuje sa bolesť v prsníku pred ovuláciou či menštruáciou a po nej pominie?
 • rozdiel pri rakovine, pri ktorej nemusí byť bolesť v prvom štádiu prítomná
 • a následne je bolestivosť pre útlak okolia trvalá
 • prišlo k výraznému zväčšeniu jedného prsníka?
 • mení bradavka a dvorec svoj tvar?
 • s prítomná zmena farby pokožky prsníka?
 • zväčšili sa blízke regionálne uzliny?

Čo je to samovyšetrenie prsníkov? 

Vykonáva sa pohmatom, samozrejme, i pohľadom. Žena, dievča, si prehmatáva prsník a zisťuje prítomnosť zdurenia, deformít a iných vlastností pŕs.

Dôležité je:

 • u žien nad 18. rok života vykonávať ho 1X mesačne
 • najlepšie 3. až 4. deň po skončení menštruácie, aby pominuli najväčšie hormonálne zmeny
 • ženy po menopauze každý mesiac, napríklad 1. deň v mesiaci

Ako na to?

 • žena sa postaví k zrkadlu, sleduje tvar a veľkosť pŕs
 • ruky sú vedľa tela, následne zdvíha ruky nad hlavu
 • následne i vyšetrenie v sede, v polohe ležmo
 • dôležitá je i symetria pohybu a pohybov pri dýchaní
 • pohľadom spredu 
 • pohľadom z boku
 • najskôr uchopiť prsník medzi obe dlane, jemným tlakom a kĺzaním
 • potom si prehmatáva pravý prsník ľavou rukou a naopak
 • a to pri zdvihnutí ruky na strane vyšetrovaného prsníka a 2x pri ruke uvoľnenej vedľa tela
 • prehmatávanie bruškami prstov prsníky, od hora až dole
 • hladením a krúživými pohybmi
 • opatrne si zatlačí na bradavky a sleduje patologický výtok
 • po prehmataní prsníkov si skontroluj i oblasť hrudníka, podpazušia, nad kľúčnou kosťou a krku, pátra po zväčšení lymfatických uzlín

Význam má všímať si:

 • tvar a symetriu
 • zmeny veľkosti jedného prsníka
 • zmeny farby
 • prítomnosť zdurenín, nových uzlíkov
 • zvráskavenie kože a pomarančovú kožu
 • vtiahnutie kože a bradavky dovnútra
 • výtok z bradavky
 • zmeny bradavky a dvorca, napríklad vťahovanie bradavky

Pamätajte si
Nie každá zmena je znakom rakoviny.
Ale, ísť na odborné vyšetrenie je nutné.

Karcinóm prsníka označenie ružovou stužkou
Hrčka v prsníku počas menštruácie neznamená vždy karcinóm

Ako rozoznať rakovina prsníka

Ako rozoznať rakovina prsníka

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Hrčka v prsníku: Čo môže značiť, ak je zdurená či bolestivá? patri medzi príznaky Pohlavnej sústavy
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aké ženské onkologické ochorenia a rakovinu poznáme? (príznaky + liečba) Aké ženské onkologické ochorenia a rakovinu poznáme? (príznaky + liečba)

Onkologické ochorenia sú pomerne častou a vždy závažnou diagnózou. Verejnosť sa na ne pozerá s veľkým rešpektom. Väčšina nádorov postihuje obe pohlavia, no sú aj také, ktoré sa...

Je nádor a rakovina to isté? Je nádor a rakovina to isté?

Boli ste u lekára a povedal Vám, že máte nádor alebo tumor? Neprepadajte hneď panike, nemusí ísť bezpodmienečne o rakovinu. Rakovina (cancer) sa síce zaraďuje medzi nádory ale nie...

Naposledy aktualizované 29.04.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.