späť na zoznam chorôb

Rakovina prsníka: Prečo vzniká a ako sa prejavuje? Samovyšetrenie ako spôsob prevencie

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Rakovina prsníka: Prečo vzniká a ako sa prejavuje? Samovyšetrenie ako spôsob prevencie
Zdroj foto: Getty images

Rakovina prsníka je celosvetovo najčastejším nádorovým ochorením a zároveň je najčastejšou príčinou úmrtia žien na onkologické ochorenie. V našej republike sa ročne diagnostikuje okolo 2000 nových prípadov. Postihuje ženy, ale vzácne i mužov. Vďaka pravidelným preventívnym prehliadkam úmrtnosť na karcinóm prsníka klesá.


Charakteristika

Rakovina prsníka alebo tiež karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením žien. Jeho podiel medzi zhubnými onkologickými ochoreniami je približne 20 - 30 percent.

Postihuje zväčša ženy,
ale vzácne i mužov.
Pričom pomer výskytu u mužov sa udáva na 1:100 prípadov.

Výskyt malígneho nádorového ochorenia prsníka má celosvetovo zvyšujúci sa výskyt. V minulosti sa ochorenie najčastejšie diagnostikovalo u žien nad 60 rokov. Avšak, za posledné roky vo zvýšenej miere zasahuje i ženy v období 25. až 45. roku života.

Na úmrtnosť má priamy vplyv včasná diagnostika skorá liečba. K tomu dopomáha skríning, pravidelné preventívne prehliadky, ale taktiež samovyšetrovanie prsníkov

Presná príčina rakoviny nie je síce známa, ale poznáme niektoré rizikové faktory jej vzniku.

Dôležité sú aj varovné príznaky, ktoré by nemali byť zanedbané. To, čo by žena mala o ochorení vedieť, uvádzame v článku.

Často vás zaujíma: 
Prečo vniká a ako dlho sa vyvíja? 
Ako sa prejavuje? 
Aká je jej liečba? 
Akú úlohu má samovyšetrenie prsníkov v prevencii? 

Nie každá hrčka v prsníku je nádor či rakovina

Nie každá hrčka v prsníku značí rakovinu.

Avšak, to neznamená, že si ju netreba všímať.

Nádor je niečo, čo sa neriadi pravidlami organizmu a žije si podľa svojho. Môže postihnúť akúkoľvek bunku v organizme. Presnú príčinu vzniku úplne nepoznáme.

Nádor sa definuje ako zmnoženie tkaniva, ktoré je nadmerné, nekoordinované s rastom okolitého a normálneho tkaniva.

Vyznačuje sa vlastnosťami ako napríklad:

 1. nadmerný rast
 2. nekoordinovaný rast
 3. a rast, ktorý je nezávislý od okolia a organizmu ako celku, čiže autonómny rast

Pri vzniku nádoru sa spolupodieľa porucha genetickej informácie DNA, tvorba patologických proteínov, ktoré následne zasahujú do normálneho správania buniek. A to do ich delenia, správnej diferenciácie (zaradenia funkcie, rôznorodosti) a rovnako aj zániku.

Pri tomto nádorovom procese sú prítomné látky označované ako onkogény.

Rast patologických buniek a tkanív sa vyznačuje aj potlačením funkcie protinádorových génov, čiže antionkogénnych génov. Tie sú zodpovedné za reguláciu normálneho rastu a delenia buniek. Ich úlohou je i zabránenie chybnému rozmnožovaniu buniek s nesprávnou genetickou informáciou.

To či sa nádor začne tvoriť ovplyvňujú rozličné vnútorné, ale tiež vonkajšie faktory. Medzi vnútorné patrí napríklad genetická predispozícia, hormonálne vplyvy či imunita človeka. Vonkajšie faktory sú napríklad chemické látky, fyzikálne vplyvy a vírusy.

Tabuľka uvádza niektoré rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú vznik nádorov

Vnútorné faktory Vonkajšie faktory
Genetická predispozícia Chemické faktory
dedičnosť, ako napríklad pri rakovine prsníka,
ak má karcinóm prsníka matka,
je vysoká pravdepodobnosť vzniku ochorenia u dcéry
ťažké kovy
splodiny nedokonalého horenia
aromatické uhlľovodíky
Hormonálny vplyv Fyzikálne vplyvy
po hormonálnej liečbe,
po menopauze,
hormonálny vplyv na vznik
rakoviny prostaty u starších mužov
ionizujúce, žiarenie, UV, RTG
v určitom rozsahu
Imunita Vírusy
vyšší výskyt onkologických ochorení
pri dlhodobých ochoreniach,
pri AIDS, po transplantáciách, pre oslabenú imunitu

vírus hepatitídy a rakovina pečene
HPV vírus a rakovina krčka maternice
HIV
Epstein Barrovej vírus (EBV) - lymfóm či Burkittov lymfóm

TIP: Informácie o rakovine pečene a o prevencii rakoviny krčka maternice.

Nádor môže byť benígny, teda nezhubný a malígny, čiže zhubný.

Benígne nádory nie sú síce život ohrozujúce, ale niektoré z nich môžu predstavovať zvýšené riziko pre vypuknutie rakoviny. Nezhubné útvary sú napríklad cysty, ktoré sú dobre hmatateľné a ohraničené, môžu bolieť. Iným druhom je fibroadenóm a iné proliferatívne stavy.

Prsník počas života podlieha rôznym zmenám. Ako napríklad pri výkyvoch hormonálnych hladín, a to vplyvom estrogénov a gestagénov. Tieto zmeny majú nachystať prsnú žľazu na tehotenstvo a dojčenie. Prsná žľaza sa zväčší, prsník môže pobolievať, a ak sa uvoľnené vajíčko neoplodní, zmeny ustupujú.

Rôzne uzlíky sa v prsníku môžu objaviť aj počas cyklu. Označujú sa napríklad ako fibrocystické zmeny či fibrocystická mastopatia. Podobne je to pri užívaní hormonálnych liekov.

Rakovina prsníka je...

Rakovina prsníka je teda malígne ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie v lalôčikoch prsnej žľazy alebo v jej vývode. Môžeme nájsť tiež označenia ako Carcinoma in situ či invazívne formy karcinómov.

Carcinoma in situ môže mať lobulárnu a duktálnu formu.

Lobulárna forma označuje zasiahnutie samotnej mliečnej žľazy, laloku, lobusu. Prsník sa skladá z približne 15 - 20 žliazok, pričom každá tvorí samostatný lalok. Označenie duktálny je pri zasiahnutí vývodu žľazy.

Môžeme sa stretnúť s týmto označením rakoviny prsníka:

 • duktálny karcinóm in situ, ktorý postihuje vývod žliazok, ide o ranné štádium ochorenia
 • infiltrujúci duktálny karcinóm, ten vyrastá z mliečneho kanáliku a správa sa agresívne voči okolitému tkanivu
 • lobulárny karcinóm, zasahuje prsnú žľazu a zastupuje približne 10 %, pričom zväčša tvorí metastázy do vaječníkov či mozgových blán 
 • duktálny karcinóm, je najčastejšou formou, asi 75 % a tvorí MTS do kostí, pľúc a pečene
 • inflamatórny (zápalový) karcinóm, je najagresívnejšou formou, pričom jeho výskyt je vzácnejší, a to v rozmedzí 1 - 3 % prípadov
 • Pagetov karcinóm, zasahuje prsnú bradavku
 • tubulárny karcinóm je zriedkavý, asi 1%
 • mucinózny karcinóm je tiež vzácny, a to približne 2 %
 • medulárny karcinóm, v približne 6 %

Príčiny

Presná príčina vzniku nádoru nie je známa. Tak je to i pri rakovine prsníka. Avšak, uvádza sa, že základom rakoviny prsníka je génová mutácia BRCA1 a BRCA2. Tá spôsobí nekontrolovateľné množenie buniek a vznik rakoviny.

Pri vzniku rakoviny prsníka sa uvádzajú niektoré rizikové faktory (tabuľka)

 • vyšší vek, a to nad 50 rokov
 • ženské pohlavie
 • vyššie riziko vzniku u žien, ktoré nerodili
 • aj prvé tehotenstvo po 30. roku života
 • vyššie riziko u žien, ktoré nekojili
 • skorá menarché, čiže prvá menštruácia, pred 12. rokom života
 • neskorá menopauza po 45. roku života
 • rodinná anamnéza, teda výskyt ochorenia v rodine, dedičnosť
 • minulé ochorenie na rakovinu prsníka, riziko recidívy
 • problémová mastopatia
 • zvýšená denzita prsníka
 • obezita
 • zvýšený príjem tukov či málo pohybu 
 • fajčenie a alkoholizmus
 • chemické pôsobenie, ionizujúce žiarenie
 • hormonálna liečba, ktorá sa uvádza ako možná príčina, táto teória nie je úplne podložená

Avšak, ani výskyt jedného či viacerých rizikových faktorov nie je jednoznačným spúšťačom ochorenia.

Preto je potrebné pravidelné sledovanie prsníkov. Skoré odhalenie a diagnostika je zárukou úspechu liečby. Dôležitý je skríning, pravidelné preventívne prehliadky a, samozrejme, samovyšetrovanie prsníkov.

Preventívna prehliadka je hradená zdravotnou poisťovňou.

Ak žena nechodí gynekológovi, tak by ju mal na vyšetrenie odporučiť praktický lekár. Vyšetrenie prsníkov začína v 18. roku. Do 40. roku života sa vykonáva i vyšetrenie ultrazvukom. U žien po 40. roku tiež mamografické vyšetrenie raz za dva roky.

Samovyšetrovanie prsníkov by mala vykonávať každá žena aspoň raz za mesiac, a to už od 18. rokov.

Príznaky

Príznaky pri nádorových ochoreniach prsníka sú rôznorodé. Niektoré druhy a skoré štádium rakoviny prsníka nemajú zjavný symptóm.

Odhalia sa náhodne pri gynekologickom vyšetrení. A presne to je hlavnou úlohou prevencie a skríningu

Benígne, nezhubné útvary môžu byť hmatateľné ako dobre ohraničené hrčky, pričom je možná bolestivosť. Naopak, zhubný proces nemusí bolieť vôbec.

Vývoj ochorenia môže byť pomalý, ale tiež náhly. Záleží to najmä od druhu.

Hrčky a zatvrdnutie či zväčšenie pŕs vzniká i vplyvom menštruačného cyklu, a to pre zmeny hladiny hormónov. 

Dôležité je všímať si tieto varovné príznaky ako sú:

 • rezistencia, teda stuhnutie, hrčka v prsníku
  • až v 75 % je prejavom hmatateľná a nebolestivá hrčka v prsníku
 • vtiahnutie kože
 • vtiahnutie bradavky
 • hrčka, čiže rezistencia v podpazuší a v oblasti nad kľúčnou kosťou
  • čiže zväčšenie lymfatických uzlín v oblasti prsníka, na hrudnej stene
 • výtok, teda sekrét z bradavky, ktorý je hnedastý alebo krvavý
 • zápal prsníka
 • začervenanie kože prsníka
 • ekzém na bradavke
 • zvráskavenie kože prsníka, pomarančová koža
 • zmeny farby kože prsníka a bradavky
 • zmena citlivosti bradavky
 • bolesť prsníka sa vyskytuje približne v 5 %
 • zväčšenie jedného prsníka, ale iba v 1 % prípadov
 • zmenšenie jedného prsníka
 • zmena tvaru prsníka

Štádium rakoviny prsníka

Uvádzajú sa rôzne rozdelenia podľa klinického štádia, ale aj patologický staging ochorenia. Pričom sa zisťujú niektoré vlastnosti. Berie sa do úvahy hmatateľnosť útvaru, alebo údaj o prítomnosti zväčšenia regionálnych lymfatických uzlín.

Tabuľka uvádza rozdelenie rakoviny prsníka podľa štádií

Štádium Popis
Štádium 0 carcinoma in situ
premalígne zmeny ako je napríklad, duktálna hyperplázia, atypický hyperplázia duktálna či lobulárna
zatiaľ neinvazívne správanie
nie je prítomné metastázovanie a prienik do lymfatických uzlín
Štádium I tumor má veľkosť menšiu ako 2 cm
nie je prítomné postihnutie lymfatických uzlín
nemetastazuje
Štádium II
 • skupina A
  • ak je menší ako 2 cm, postihuje 1 - 3 lymfatické uzliny
  • postihnuté sú lymfatické uzliny, ale nebol preukázaný v prsníku
  • alebo ak má veľkosť 2 - 5 cm, ale bez postihnutia lymfatických uzlín
 • skupina B
  • veľkosť nádoru je 2 - 5 cm, pričom sú postihnuté 1 - 3 uzliny
  • veľkosť viac ako 5 cm, bez postihnutia uzlín
Štádium III
 • IIIA
  • fixácia lymfatických uzlín medzi sebou navzájom, bez preukázaného nádoru prsníka
  • nádor je menší ako 2 cm a sú postihnuté uzliny v podpazuší alebo na hrudi
  • veľkosť 2 - 5 cm a postihnutie uzlín v podpazuší alebo na hrudi
  • viac ako 5 cm a postihnuté uzliny
 • IIIB
  • rozličná veľkosť
  • ak nádor prerastá do kože alebo do hrudnej steny
  • zápalová forma, začervenanie kože, pomarančová koža
 • IIIC
  • nádor je rozličnej veľkosti
  • postihuje 10 a viac uzlín v podpazuší
  • ak sú zasiahnuté aj uzliny v oblasti kľúčnej kosti
Štádium IV

metastázovanie nádorového ochorenia do iných častí organizmu
najčastejšie do:

 • pľúca
 • pečeň
 • kosti
 • mozog a mozgové blany

Úbytok telesnej váhy a bolesť kostí je príznakom neskorého štádia ochorenia a jeho metastázovania. Metastázy z iných onkologických ochorení do prsníka nie sú tak časté. Avšak, prenesenie nádorových metastáz z rakoviny prsníka do iných častí organizmu je častejšie.

Zhubné nádory prsníka metástazujú napríklad do týchto častí organizmu:

 • mozog a mozgové obaly
 • pľúca
 • pečeň
 • vaječníky
 • kosti
 • lymfatické uzliny

Diagnostika

Diagnostika prebieha hlavne vo forme skríningových a preventívnych vyšetrení. Rovnako je veľmi dôležité aj samovyšetrovanie prsníkov. Ženy, dievčatá by si mali pohmatov samovyšetriť prsia aspoň jedenkrát mesačne.

Dôležitá je pravidelná kontrola u gynekológa. Ten vyšetruje tiež prsné žľazy. A do 40. roku života je hradené i ultrazvukové vyšetrenie. Následne po 40. je raz za dva roky hradená mamografia. Ak žena spozoruje varovné príznaky, je potrebné odborné vyšetrenie.

Klinické vyšetrenie zahŕňa odber osobnej, rodinnej a gynekologickej anamnézy. Následne sa vykonáva vyšetrenie prsníkov pohľadom, pohmatom. Palpačne, čiže pohmatom sa vyšetruje i oblasť podpazušia.

Odoberá sa biologický materiál, a teda krvné testy, onkologické markery, hormonálne receptory, HR (ER a PR) a HER/2. Punkciou sa odoberá vzorka tkaniva, čiže biopsia a následne histológia odobratej vzorky. 

Zvlášť skupinu tvoria zobrazovacie metódy. Medzi hlavné vyšetrenie sa radí mamografia. Ďalej USG, CT, MRI, PET či duktografia. Mamogrfické vyšetrenie sa uvádza ako najspoľahlivejšia metóda na diagnostikovanie ochorenia už v jeho včasnom štádiu.

Mamografiou sa môžu odhaliť i malé útvary, ktoré majú 5 mm. Zároveň sa ňou môže diagnostikovať až 90 % predrakovinových útvarov a stavov. V minulosti sa uvádzali obavy z vysokej dávky ionizujúceho žiarenia pri tomto vyšetrení. Avšak, tieto obavy v dnešnej dobe nemajú opodstatnenie.

Mamografia je špeciálne röntgenové vyšetrenie. Odporúča sa prvé základné vyšetrenie po 40. roku života a následne po 49. roku pravidelné vyšetrenia.

Okrem mamografie je potrebné, aby ženy po 18. roku absolvovali vyšetrenie aspoň 1 raz za rok.

Vznik a prejavy rakoviny prsníka

Vznik a prejavy rakoviny prsníka

Priebeh

Priebeh ochorenia nie je jednotný.

Niektoré typy nádorov rastú pomaly i niekoľko rokov. A to bezpríznakovo, pričom dochádza k ich náhodnému odhaleniu pri vyšetrení.

Naopak, iný druh nádoru môže rásť rýchlo a rovnako rýchlo sa šíri do iných častí organizmu. Takéto agresívne správanie značí aj krátke prežívanie postihnutého človeka.

To prečo rakovina vzniká nie je jasné.

Predpokladom je súhra viacerých rizikových faktorov. Čo však nezaručuje, že k nej príde. Avšak, ak objavíte jeden z uvedených varovných príznakov, je potrebné vyšetrenie. Včasná diagnostika hrá veľmi dôležitú úlohu v liečbe a následnej dobrej prognóze.

Pamätajte si, že skoré odhalenie ťažkostí môže zachrániť život. Pri nádoroch, ktoré sú menšie ako 1 cm je 90 % šanca na vyliečenie.

Pravdepodobnosť výskytu rakoviny prsníka stúpa s vekom. Pričom, je vyššie riziko vypuknutia ochorenia u žien vo veku viac ako 40 rokov. Čo nevylučuje vznik ochorenia ani po 20. roku. V Európe a Severnej Amerike ide o najčastejšie onkologické ochorenie žien. Na Slovensku sa uvádza približne 2500 nových prípadov ročne.

Nezabúdajte na samovyšetrenie prsníkov

Ženy a dievčatá nad 18 rokov by si mali pravidelne, a to raz za mesiac vyšetriť prsníky samovyšetrením.

Najlepšie je v období po skončení menštruácie. V čase po menopauze by to mal byť jeden a ten istý deň v mesiaci. Samovyšetrovanie je dôležitou súčasťou včasného odhalenia problému.

Postup samovyšetrnia:

 1. vyzliecť sa, hornú časť tela
 2. postaviť sa pred zrkadlo
  • porovnanie prsníkov, pričom jeden môže byť mierne väčší ako druhý, to je normálne
  • farba kože
  • farba bradaviek a dvorcov
  • vrásčitá koža?
  • pomarančová koža?
  • vtiahnutá koža?
  • vtiahnutá bradavka?
  • vydutie kože?
  • ekzém kože, bradavky, dvorca?
  • zápal prsníka?
 3. zdvíhanie rúk nad hlavu
 4. prsníky by mali nasledovať tento pohyb horných končatín
 5. sú bradavky v rovnakej výške?
 6. v polohe ležmo na boku
  • prehmatávanie prsníka krúživými pohybmi
  • prehmatávanie bruškami prstov
  • pravou rukou - ľavý prsník a naopak
  • prehmatanie oblasti medzi prsníkom a pazuchou
 7. v sede či postojačky
  • jedna ruka pod prsník
  • nadvihnúť ho
  • druhá ruka prehmatáva
  • jemné stačenie bradavky, pozor na hnedý či krvavý výtok
 8. prehmatanie podpazušnej jamky
  • môžete nahmatať lymfatické uzliny, aj za normálnych okolností
  • sú mäkké a pohyblivé, normálny stav
  • pri nadváhe a obezite sa väčšinou nedajú nahmatať, lebo sú uložené vo väčšej vrstve tuku

Zmenu alebo rozličnosť s predchádzajúcim vyšetrením treba konzultovať s lekárom. Nie každá hrčka značí rakovinu. Avšak, v tom prípade môže zachrániť zdravie a život. Pamätajte, že skoré odhalenie a včasná liečba sú základom úspechu.

Ako sa lieči: rakovina prsníka

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 12.08.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Rakovinu prsníka lieči Chirurgia , Gynekológia , Onkológia , Všeobecná medicína , vyšetruje CT , Magnetická rezonancia , Mamografia , PET , RTG , Scintigrafia , Sonografia , Anamnéza , Vyšetrenie krvi , Biopsia , Histológia , Punkcia , patrí medzi Choroby prsníkov
Ďalšie názvy: Karcinóm prsníka, nádor prsníka, zhubný nádor prsníka, onkologické ochorenie prsníka, malígny nádor prsníka, malígne ochorenie prsníka
V obsahu nájdete: Popis ,Charakteristika ,Príčiny,Príznaky ,Diagnostika, Priebeh , Video

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Light variant koložvárskej kapusty? Tu je náš zdravý recept Light variant koložvárskej kapusty? Tu je náš zdravý recept

Hlavnou surovinou koložvárskej kapusty je kyslá kapusta, ktorá je bohatá na vitamíny, hlavne na C. Taktiež v recepte využijeme kvalitné a zdravé hovädzie mäso, či netradičnú, avšak...

Aké ženské onkologické ochorenia a rakovinu poznáme? (príznaky + liečba) Aké ženské onkologické ochorenia a rakovinu poznáme? (príznaky + liečba)

Onkologické ochorenia sú pomerne častou a vždy závažnou diagnózou. Verejnosť sa na ne pozerá s veľkým rešpektom. Väčšina nádorov postihuje obe pohlavia, no sú aj také, ktoré sa...

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať Apatia, únava, ospalosť: Poznáte príčiny? 5 tipov ako ich prekonať

Aj vás premohla únava ? Ste ospalí, padajú vám viečka, zahmlieva sa vám pred očami, často zívate a jediné na čo dokážete myslieť je vaša posteľ? Prestávate vnímať okolie, ste...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsP Piešťany - Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

   Winterova 66, 92163 Piešťany

   Web: http://www.nemocnicapiestany.sk/
   Telefón - ústredňa: 033 7955 111

   Gynekologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jaromír Niepel
    Adresa: Gynekologická ambulancia NAW piešťany, Winterova 66, 92101 Piešťany
    deň oddo
    Pondelok  10:00 12:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Nové Mesto n/Váhom

   Štefánikova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Pavol Podmajerský
    Adresa: Chirurgická ambulancia, Štefániková ul, 91501 Nové Mesto nad Váhom
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsnikov 
    Utorok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 12:00 usg prsníkov 
    Streda 07:00 15:00  12:30-13:00  klinický deň 
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00  od 07:00 do 08:00 usg  
    Piatok 07:00 15:00  12:30-13:00   
 • Nitriansky kraj
  • Všeobecná nemocnica Šaľa

   Nemocničná 1, 92719 Šaľa

   Telefón - ústredňa: 031 7730 320

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 16:00

   • MUDr. Kamil Vaško
    Adresa: Ambulancia gynekologickej primárnej starostlivosti, Nemocničná 1, 92719 Šaľa
    deň oddo
    Pondelok  07:00 13:30 
    Utorok 07:00 13:30 
    Streda 07:00 12:00 
    Štvrtok 07:00 13:30 
    Piatok 07:00 13:30 
 • Žilinský kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

   Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín

   Web: http://www.donsp.sk/

   Algeziologické ambulancie (1)

   • MUDr. Jozef Tholt
    Adresa: GynAT s. r. o. , Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
    deň oddo poznámka
    Pondelok  07:00 15:30   
    Utorok 07:00 15:30   
    Streda 07:00 15:30   
    Štvrtok 07:00 18:00   
    Piatok 07:00 15:30   
    Sobota    3D ultrazvuk- objednané pacientky  
    Nedeľa    3D ultrazvuk- objednané pacientky 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s.

   Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

   Telefón - ústredňa: 045 5201 111

   Návštevné hodiny:
   denne 14:00 - 17:00

   • MUDr. Július Häring
    Adresa: Gynekologická ambulancia, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
    deň oddo prestávka
    Pondelok  07:00 14:00  12:00-12:30 
    Utorok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Streda 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Štvrtok 07:00 14:00  12:00-12:30 
    Piatok 07:00 14:00  12:00-12:30 
 • Prešovský kraj
  • Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

   Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

   Web: http://www.srobarovustav.sk
   Email: sekretar@sudtarch.sk
   Telefón - ústredňa: +421 52 4412 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (2)

   • MUDr. Adam Hochel
    Adresa: Chirurgická ambulancia pre deti a dorast, Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec
    deň oddo
    Piatok 14:00 16:00 
    Sobota 08:00 11:00 
 • Košický kraj

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.