späť na zoznam článkov

Ako rozpoznať migrénu od bežnej bolesti hlavy?

Ako rozpoznať migrénu od bežnej bolesti hlavy?

Migréna je bolesť hlavy vyskytujúca sa takmer u 10-15% populácie. Ide o opakujúce sa záchvatové ataky pulzujúcej bolesti strednej až silnej intenzity. Dalo by sa hovoriť o samostatnom ochorení nie len o príznaku. Samostatný migrenózny atak trvá niekoľko hodín až dní a je sprevádzaný aj inými príznakmi, ktoré nie sú pre bežnú bolesť hlavy typické. Trvanie presahujúce 3 dni nazývame status migrenosus. Frekvencia záchvatov je individuálna od niekoľkých dní, týždňov, dokonca u niektorých jedincov to môže byť len niekoľko atakov za život. Čím je migréna špecifická?


Bolesť hlavy je nič oproti záchvatovým, migrenóznym bolestiam. Tí, čo trpia migrénami vedia. Normálna a migrenózna bolesť sa však od seba líšia vo viacerých aspektoch ako je len intenzita bolesti. Ktoré to sú?

Aké sú špecifiká migrenóznej bolesti hlavy?

Začiatok záchvatu predchádza predzvesť - aura, ktorá má formu rôznych prodrómov (varovných príznakov) objavujúcich sa pred ochorením. Sú málo nápadné ako napríklad nervozita, podráždenosť, zlosť, poruchy nálad až po výraznejšie optické fenomény.

  • Tie sa prejavujú ako negatívne - rôzne stupne rozmazaného nejasného videnia, pokrivený obraz okolitého prostredia, výpadky zorného poľa (skotómy), či prechodná slepota jedného oka.
  • Ďalej sú to pozitívne vo forme iskrenia, zábleskov (fosény). Aura pri klasickej bolesti hlavy chýba no niekedy sa nemusí dostaviť ani pri migréne. Pri podráždenosti a zmenách nálady býva samotná migréna dlhšia s ťažším priebehom. Predzvesť väčšinou po niekoľkých minútach spontánne odznieva a dostaví sa samotná bolesť.

Priebeh migrenózneho záchvatu

Muž držiaci si rukou jednu polovicu hlavy
Jednostranná, silná, pulzujúca bolesť hlavy

Priebeh je charakteristický strednou, vo väčšine prípadov silnou intenzitou bolesti. Zväčša začína ráno po prebudení. Má záchvatový, pulzujúci charakter prevažne na jednej polovici hlavy v spánkovej (temporálnej) oblasti, preto hovoríme o takzvanej hemicranii.

Postihnutý ju pociťuje hĺbkovo. Strany sa počas jednotlivých záchvatov striedajú. V prípade opakujúcich sa ,,migrén", kedy sa lokalizácia bolesti prejavuje vždy na jednej strane, treba myslieť aj na iné ochorenia organického pôvodu ako napríklad mozgová cysta, abces, nádor, aneuryzma mozgovej cievy, malformácie a iné.

Intenzita bolestí je natoľko vyčerpávajúca, že vedie k celkovej únave a malátnosti ešte nasledujúci deň. Prítomné sú aj bolesti celého tela hlavne bolesti svalov.

Sprievodné príznaky

Pacient je počas záchvatu bledý, schvátený, výrazne sa potí, pociťuje sucho v ústach. Bolesť je sprevádzaná aj ďalšími vegetatívnymi príznakmi ako napríklad nechutenstvo (nausea), zvracanie (vomitus). Nikedy sa môže objaviť riedka stolica, menej často zápcha (obstipácia). Typickou je precitlivenosť na svetlo (fotofóbia). Ľudia sa väčšinou zavrú v tmavej miestnosti, čo im uľahčuje celkový priebeh. Menej známa je precitlivenosť na hluk (fonofóbia).

Orientačná tabuľka ako rozoznať či sa jedná o migrénu

BOLESŤ HLAVY MIGRÉNA
bez aury aura
pomalý nástup ťažkostí náhly nástup ťažkostí
slabá až stredná intenzita bolesti stredná až silná intenzita bolesti
difúzne (celoplošné) bolesti hlavy lokalizované na jednej polovici hlavy
pretrvávajúce bolesti paroxyzmálne bolesti v atakoch
bez vegetatívnych príznakov výrazná vegetatívna symptomatológia
väčšinou bez iných neurologických príznakov prítomná neurologická symptomatológia
trvanie - niekoľko hodín trvanie - niekoľko hodín až dní
po odznení bez ťažkostí po odznení malátnosť, únava, bolesti svalov

Vzácne prejavy komplikovaného priebehu migrény

  1. Pretrvávajúce zrakové fenomény (iskrenie, zahmlievanie, neostré videnie)
  2. Poruchy citlivosti - senzitívne (hemiparestézie) znížená citlivosť , mravčenie na jednej polovici tela, - motorické - (hemiparézy, hemiplégie) jednostranné čiastočné alebo úplné ochrnutie polovice tela
  3. Poruchy reči - problém s vyslovovaním
  4. Kmeňové príznaky - hučanie v ušiach (tinitus), zdvojené videnie (diplopia), nekoordinované pohyby tela badateľné hlavne pri chôdzi (ataxia), závrate (vertigo), popisované sú aj poruchy vedomia.

Aké sú najčastejšie príčiny bolestí hlavy?

Zdiagnostikovanie migrény je postavené v prvom rade na anamnestických údajoch. Príznaky sa musia zhodovať s vyššie uvedenými čo sa týka vzniku, vývoja, charakteru, lokalizácie, dĺžky trvania a frekventovanosti. Treba zistiť aj okolnosti vzniku ťažkostí, sledovať v akých situáciách sa bolesti najčastejšie objavujú. Neurologický symptomatológia býva prítomná no nález býva normálny s výnimkou atakov s aurou. Príčina doposiaľ nebola zistená, predpokladá sa genetický základ.

Niekedy je ich výskyt viazaný len na určitú situáciu. Vtedy sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná o nemigrenóznu bolesť hlavy. Časté sú pri menštruácii, v určitých stresových situáciách, pri zvýšenej fyzickej alebo psychickej záťaži, pri nedodržiavaní pitného režimu s následným znížením krvného tlaku a dehydratáciou, poruchách spánku, zmenách počasia. Tieto negatívne vplyvy zhoršujú aj migrenózne bolesti.

Do úvahy treba vziať aj sociálne a pracovné podmienky človeka, zvyky, zlozvyky - fajčenie drogy, alkohol, lieky. Aj dlhodobé užívanie liekov proti bolesti môže mať s odstupom času za následok bolesti hlavy, ktoré potom zle reagujú na liečbu. Provokačné vplyvy môžu mať aj niektoré potraviny ako čokoláda, syr, citrusové plody, kofeínové a tanínové nápoje. V neposlednom rade vznikajú pri vdychovaní rôznorodých chemických látok buď v súvislosti s pracovným zaradením (maliar - acetón) alebo úmyselným vdychovaním psychoaktívnych látok (narkoman - toulén).

Sekundárne sa podobné príznaky objavujú ako následok primárneho ochorenia. Je to napríklad vysoký krvný tlak, zvýšený vnútročný tlak, cukrovka, zubný kaz s šírením bolesti do hlavy, degeneratívne ochorenia krčnej chrbtice, zápal ucha, sínusitída, alergia, zápal mozgu (encefalitída), zápal mozgových blán (meningitída), mozgová výdutina (aneuryzma), mozgový nádor, úraz, epilepsia, porážka a veľa iných.

Čo pomáha na bolesti hlavy a migrény?

Eliminácia provokujúcich faktorov zmierňuje symptómy. Vyhovujúce je tiché prostredie s minimalizovaním rušivých podnetov. Svetlo evokuje bolesť, preto je dôležité zdržiavať sa v tmavej miestnosti. Bolesti naberajú na intenzite aj pri minimálnom pohybe hlavou. Pokiaľ to nie je nutné treba sa vyhýbať akémukoľvek pohybu, nehovoriac a fyzickej námahe. Psychická záťaž stav taktiež zhoršuje, no nie vždy sa dá vyhnúť negatívnym myšlienkam. Vo výraznej miere stav zhoršuje alkohol a cigarety, ktorým by sme sa mali vyhýbať a to nie len počas záchvatu.

Lieková terapia

U niektorých menej závažných stavov, je možné tlmiť príznaky aj ľahšími voľnopredajnými analgetikami napríklad na báze paracetamolu (paralen, panadol, ataralgin) alebo kyseliny acetylsalicylovej (anopyrin, acylpirin, medipyrin).

Silnejšie účinky majú lieky, ktoré sú kombinované s kofeínom alebo spasmolytikom (algifen).

Ďalšou možnosťou sú nesteroidné antiflogistiká používané pri silnejších bolestiach (brufen, ibalgin).

Pri veľmi silných atakoch sa môže aj počas rozvinutej migrény podať sumatriptan (sumatriptan sandoz, emigran). Podáva sa buď vo forme tabliet, no účinnejší je v injekčnej forme. Kontrahuje postihnuté mozgové cievy, čím uľavuje od bolesti v priebehu minút až hodiny. Je viazaný na lekársky predpis.

Pozor však na to, že migréna nemôže byť liečená len predpisovaním liekov. Dlhodobým užívaním liekov sa ich účinok znižuje a pokiaľ provokujúce faktory vzniku tohto stavu pretrvávajú, ide iba o dočasné zlepšenie stavu, prípadne potlačenie príznakov, ktorý neskôr bude progredovať z dôvodu nesprávneho riešenia.

Máte migrénu, či len bežnú bolesť hlavy?

Otestujte sa:

1. Máte časté bolesti hlavy?

2. Sú bolesti strednej až silnej intenzity?

3. Aký chrakter má Vaša bolesť hlavy?

4. Máte pred záchvatom bolesti auru?

5. Kedy sa u Vás zväčša dostaví bolesť?

6. Ktorá časť hlavy vás bolí?

7. Vadí Vám počas záchvatu svetlo?

8. Máte aj iné sprievodné príznaky?

9. Mali ste počas záchvatu hučanie v ušiach?

10. Ako sa cítite, keď bolesť hlavy ustúpi?

Máte všetky príznaky typické pre migrénu. S takýmto výsledkom je pravdepodobné, že už ste v dispenzári neurológa. Pokiaľ nie, mali by ste tak čo najskôr urobiť. Len neurol´g vie vylúčiť závažné príčiny bolestí a nastaviť Vás na správnu liečbu.

Máte  až 9 príznakov typických pre migrenóznu bolesť hlavy z 10. S istotou sa u Vás jedná záchvaty migrény. Nemali by ste tento stav podceniť a mali by ste navštíviť neurológa za účelom zistenia príčiny a správnej liečby.

Máte až 8 príznakov typických pre migrenóznu bolesť hlavy z 10. S istotou sa u Vás jedná záchvaty migrény. Nemali by ste tento stav podceniť a mali by ste navštíviť neurológa za účelom zistenia príčiny a liečby.

Máte až 7 príznakov typických pre migrenóznu bolesť hlavy z 10. Viac ako pravdepodobne sa u Vás jedná záchvaty migrény. Nemali by ste tento stav podceniť a mali by ste navštíviť neurológa za účelom zistenia príčiny a liečby.

Máte až 6 príznakov typických pre migrenóznu bolesť hlavy z 10. Pravdepodobne sa u Vás jedná záchvaty migrény. Nemali by ste tento stav podceniť a mali by ste navštíviť neurológa za účelom zistenia príčiny a liečby.

Máte polovicu príznakov migrenóznej bolesti hlavy z 10. Vo Vašom prípade sa pravdepodobne jedná o bežnú bolesť hlavy, ktorá býva aj silnejšej intenzity. Príznaky však môžu progredovať a neskôr sa u Vás migréna môže objaviť. Na konečnú diagnózu treba navštíviť neurológa.

Máte iba 4 príznaky migrenóznej bolesti hlavy z 10. Vo Vašom prípade sa pravdepodobne jedná o bežnú bolesť hlavy, ktorá je sporadicky silnejšej intenzity. Na diagnózu migrény to však nestačí.

Máte iba 3 príznaky poukazujúce na migrenóznu bolesť hlavy z 10. Vo Vašom prípade sa s určitosťou nejedná o migrénu ale o bežnú bolesť hlavy.

Máte iba 2 príznaky poukazujúce na migrenóznu bolesť hlavy z 10. Vo Vašom prípade sa s určitosťou nejedná o migrénu ale o bežnú bolesť hlavy.

Máte iba 1 príznak poukazujúci na migrenóznu bolesť hlavy z 10. Vo Vašom prípade sa s určitosťou nejedná o migrénu ale o bežnú bolesť hlavy.

Nemáte ani jeden príznak, ktorý by poukazoval na migrenóznu bolesť hlavy. Vo Vašom prípade sa s určitosťou nejedná o migrénu ale o bežnú bolesť hlavy.

Naposledy aktualizované 18.07.2018

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lucia Sýkorová

Bc. Lucia Sýkorová

Redaktor

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou. Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou.

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to...

Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť

Nafúknuté brucho, kŕče a odchod plynov, výrazne ovplyvňuje fyzickú pohodu i spoločenský život. Dodržujte týchto 5 zásad a tejto nepríjemnosti sa môžete zbaviť.

Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí? Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí?

Stolica bábätka i väčších detí nám môže veľa povedať o ich trávení, ale aj o celkovom zdravotnom stave. Zelená stolica je stále spojená s mnohými mýtmi i polopravdami.

Fyzikálna liečba bolestí chrbta Fyzikálna liečba bolestí chrbta

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Menopauza u mužov, vtip alebo realita? Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Trápia vás návaly tepla, nadmerné potenie, poruchy nálad, znížená fyzická alebo sexuálna výkonnosť? Možno práve prechádzate zložitejším obdobím hormonálnych zmien . U žien toto...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.