späť na zoznam článkov

Depresia v tehotenstve. Čo ju u budúcich mamičiek spôsobuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Depresia v tehotenstve. Čo ju u budúcich mamičiek spôsobuje?
Zdroj foto: Getty images

Krásne, bacuľaté a šťastné - to je idylický obraz v súvislosti s tehotenstvom. Skutočnosť sa ale od tejto skreslenej predstavy v mnohom líši. Rôzne vplyvy spôsobujú časté zmeny nálad, od eufórie až k depresii. Depresia v gravidite nie je ničím ojedinelým. Nevysvetliteľný plač a slzy pozná nejeden zadaný muž.


Tehotenstvo nie je len krásnym obdobím pred príchodom bábätka na svet, ale aj obdobím mnohých fyzických a psychických zmien u budúcej rodičky. Fyzické zmeny ako je aj nárast bruška pozná každý. Psychické zmeny si tehuľka niekedy ani neuvedomuje, upozorní ju na to okolie.

Depresia vyskytujúca sa v období gravidity nie je ničím zvláštnym. Pozorujeme ju u viac ako jednej štvrtiny tehotných žien. Miernejšie depresívne stavy má však takmer 70%  z celkového počtu.

Ak ste si teda doteraz mysleli, že sa to týka len vás, tak ste na omyle.

 

Čo znamená predpôrodná depresia?

Popôrodná depresia je známy a často pojednávaný termín. Predpôrodná depresia je menej vyskytujúci sa pojem. Niektoré budúce mamičky o nej možno počuli, no väčšina si ňou prešla bez toho, že by o nej vedeli.

Predpôrodná depresia (prenatálna) môže byť indikátorom vzniku tej popôrodnej. Preto je dôležité zachytiť prvé varovné signály, či už mamičkou, rodinou alebo lekárom - gynekológom. Existuje mnoho nefarmkologických metód, ktoré ju pomáhajú zmierniť alebo odstrániť.

Prečo vzniká alebo sa prejavuje depresia vo vyššej miere práve v gravidite a pred pôrodom je pre niekoho záhadou, pre iného pochopiteľné. Dieťa je zázrak, s výnimkou neplánovaných a nechcených tehotenstiev je časom radosti. Ako to už býva radosť znamená aj starosť.

Nejedna žena má strach z toho, či všetko prebehne dobre, z možných komplikácií alebo z pôrodu. Doteraz sebavedomá a pripravená na všetko, zrazu začne pochybovať o svojich schopnostiach.

Obavy sú do istej miery normálne, no nič by sa nemalo preháňať. Obavy a strach môžu prerásť do niečoho hlbšieho a byť príčinou depresívneho zmýšľania.

 

Depresia vyskytujúca sa v predchádzajúcej anamnéze

Depresia je závažné, psychiatrické ochorenie, ktoré môže byť dedičné alebo sa vytvára počas života. Na jej vzniku sa podieľa veľa faktorov, ktoré pôsobia dlhodobo, stresujúco a negatívne ovplyvňujú myslenie človeka. V konečnom dôsledku je depresívna nálada súčasťou osobnosti človeka.

Genetická predispozícia je preto len jedným z viacerých činiteľov, ktoré majú za následok jej vznik, či ťažší priebeh.

 

Diagnóza depresie u budúcej mamičky

Depresie a psychiatrické ochorenia ako také sa vyskytovali v minulosti, pretrvávajú v prítomnosti a s najvyššou pravdepodobnosťou a rastúcim stresom a nárokmi na jednotlivca tu s nami pobudnú aj v budúcnosti.

Voľakedy tabu, dnes ochorenia ako všetky ostatné sú pomerne časté, dokonca majú rastúcu tendenciu napriek lepším možnostiam psychoterapie.

Prechodnou depresiou si prešiel asi každý človek. Strednou a vážnou depresiou trpí až 25% ľudí, no vzhľadom na to, že veľa chorých nevyhľadá lekársku pomoc môžu byť a aj sú štatistiky oveľa vyššie.

Zdiagnostikovaná depresia môže byť v gravidite problémom. Hlavne ak je pacientka nastavená na farmakologickej liečbe.

Lieky jej pomáhajú zvládať život ľahšie, no ak príde nečakané tehotenstvo s nutnosťou lieky vysadiť, môže to znamenať rapídne zhoršenia stavu. Nevysadenie liekov je zase veľkým rizikom pre nenarodené dieťa.

K znižovanie liečby by malo dochádzať postupne, tak aby to matka zvládala. Nárazovým vysadením liečby sa zväčša dosiahne len prehĺbenie depresívneho stavu u tehotnej ženy, niekedy s nutnosťou opätovného nasadenia psychofarmák.

Dôležité:
U žien trpiacich depresiou je vhodné tehotenstvo plánovať vopred.
Pred otehotnením sa postupne znižujú dávky liekov až do bodu nula.
V prípade, že to pacientka zvláda, je pripravená na tehotenstvo.

 

Depresia vyskytujúca sa v rodinnej anamnéze

Výskum v oblasti genetiky je prelomom tisícročia a dokázal dedičnosť rôznych ochorení. Výnimkou nie sú ani psychiatrické ochorenia. Taktiež na vzniku depresie sa do istej miery podieľa genetika. To značí, že depresia je dedičná.

To, že ženy trpia depresiami častejšie ako muži nie je náhoda. Posledné štúdie dokazujú vyšší vznik tohto ochorenia v ženskej rodovej línii. Znamená to, že je väčšia šanca vzniku depresie u žien, ktorých matky alebo staré mami trpeli rovnakým ochorením.

Pokiaľ máte depresiu alebo iné psychické ochorenie v rodine, je istá pravdepodobnosť, že ním budete trpieť vy, prípadne vaši potomkovia. Depresia sa ale zvyčajne prejaví v priebehu života, teda ešte pred otehotnením a nie je časovo viazaná len na obdobie gravidity.

Prejavy sa však môžu počas tehotenstva zintenzívniť. Príčiny sú rovnaké ako u zdravých, tehotných žien.

Je potrebné si uvedomiť, že nie každé ochorenie automaticky zdedíme. Jeho výskyt v rodinnej anamnéze iba zvyšuje tú možnosť. Ak ste nemali žiadne príznaky patologicky smutnej nálady pred otehotnením, nemusíte sa prílišne obávať.

Zaujímavé:
Výskumy v oblasti genetiky ani z ďaleka nekončia.
Ďalšie bádanie vedcov nám môže v blízkej budúcnosti priniesť mnoho cenných informácií.
Napriek doterajším výsledkom a spojitosti rôznych chorôb s génmi, je dedičnosť len jedným z mnohých faktorov prispievajúcich k vzniku konkrétneho ochorenia.
Do úvahy treba brať všetky.

 

Strach z tehotenstva a pôrodu

Pozitívny tehotenský test, potvrdenie gravidity gynekológom a radostné oznámenie tohto stavu partnerovi a rodine sú nezabudnuteľnými momentmi v živote ženy. Nie všetky ale tieto okamihy prežívajú rovnako.

Otehotnenie v mladom veku, v nefunkčnom vzťahu, náhodne či nedajbože násilným spôsobom vyvolávajú negatívne pocity. Tie môžu mať za následok vznik depresie. Ak mladej žene chýba aj podpora od najbližších, pridružia sa zdravotné a ekonomické komplikácie, depresia sa prehlbuje.

 

Zdravotné komplikácie počas tehotenstva

Či už tehotenstvo začalo tak alebo tak, pridružujú sa stavy nevoľnosti, zvracania, nadmernej únavy a porúch spánku. Ich intenzita a častosť je veľmi individuálna. Niektoré tehuľky tieto symptómy ani poriadne nepocítia a vymiznú. Tie menej šťastné sa s nimi potýkajú prevažnú časť tehotenstva.

V horším prípadoch vzniká tehotenská cukrovka, problémy s tlakom, tráviace ťažkosti, zvýšené množstvo bielkoviny v moči, opuchy nôh, kŕčové žily, hyperpigmentácie alebo nadmerné vypadávanie vlasov.

 

Najzávažnejšími zdravotné riziká v súvislosti s graviditou:

Názov Príznaky Príčiny Liečba
Preeklampsia
 • vysoký tlak krvi
 • bolesti hlavy, závraty, kolapsy
 • poruchy zraku
 • nevoľnosť, nadmerné zvracanie
 • opuchy nôh
  • rúk, tváre - nebezpečné!!!
 • nadmerné hromadenie tekutiny (nárast hmotnosti)
 • opuch pľúc, sťažené dýchanie
 • výskyt bielkoviny v moči
 • zlyhanie obličiek
 • bolesti brucha v oblasti pečene (vpravo pod rebrami) alebo žalúdka, jej zlyhanie
 • kŕče v nohách, bolesti nôh
 • krvácanie počas tehotenstva
 • krvácanie po pôrode
 • preeklapsia v minulosti
 • komplikované pôrody v minulosti
 • preeklampsia v rodinnej anamnéze
 • vysoký tlak krvi pred otehotnením
 • výskyt cukrovky pred otehotnením
 • ochorenie pečene pred otehotnením
 • obezita alebo podvýživa pred otehotnením
 • vysoký vek rodičky
 • pokojový režim
 • eliminácia stresu
 • ľah na ľavom boku (závrate, kolapsy)
 • gynekologické kontroly
 • udržiavanie krvného tlaku v norme
 • kontrola množstva bielkoviny v moči
 • protikŕčová terapia (magnézium, benzodiazepíny, barbituráty)
 • hospitalizácia pri zhoršení stavu
 • v prípade nutnosti včasné ukončenie tehotenstva
Eklampsia
 • vysoký tlak krvi
 • nevoľnosť, zvracanie
 • bolesti hlavy, závrate z porúch prekrvenia mozgu
 • poruchy zraku
 • záchvat tonicko - klonických kŕčov celého tela
 • epileptické záchvaty
 • smrť
 • preeklampsia počas tehotenstva
 • predpokladá sa porucha placenty
 • hospitalizácia ne jednotke intenzívnej starostlivosti
 • hospitalizácia na oddelení anesteziológie a intenzívnej starostlivosti
 • udržiavanie krvného tlaku v norme
 • liečba kŕčovej aktivity
 • kontrola dýchania a okysličenia
 • podávanie kyslíka
 • v prípade nutnosti intubácia
HELLP syndróm
 • vysoký tlak krvi
 • nevoľnosť, zvracanie
 • bolesti hlavy, závrate
 • poruchy zraku
 • opuch pľúc
 • bielkoviny v moči
 • zlyhanie obličiek
 • bolesti v oblasti pečene, jej zlyhanie či ruptúra
 • zvýšenie pečeňových enzýmov
 • hemolýza, hemolytická anémia
 • pokles hemoglobínu
 • prejavy krvácania v moči, na koži a slizniciach
 • hemoragický šok zo straty krvi
 • smrť
 • genetická predispozícia
 • vysoký vek rodičky
 • pokojový režim
 • eliminácia stresu
 • udržiavanie krvného tlaku v norme
 • kontrola množstva bielkoviny v moči
 • liečba anémie (chudokrvnosti)
 • hospitalizácia pri zhoršení stavu
 • liečba zlyhávanie obličiek a pečene
 • liečba pľúcneho opuchu
 • transfúzie krvi
 • liečba hemoragického šoku
 • v prípade nutnosti hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti

Strach zo samotného pôrodu - tokofóbia

Strach z pôrodu je úplne normálnym a častým javom. Výraznejší býva u prvorodičiek, ktoré s ním zatiaľ nemali žiadnu skúsenosť. Takisto u viac rodičiek so zlými predchádzajúcimi skúsenosťami s pôrodom môžu byť  obavy väčšie.

Tokofóbia je chorobný stav, kedy má žena až neprirodzený a iracionálny strach z blížiaceho sa pôrodu. To vyvoláva stavy depresie a tendenciu sa tejto situácii za každú cenu vyhnúť.

Tokofóbiou trpí asi 10 až 15% tehotných. V niektorých závažnejších prípadoch je tehotenstvo ukončené na žiadosť matky cisárskym rezom. Dôvodom operačného riešenia teda nie je zdravotná indikácia ale psychický stav matky.

 

Pocit nepripravenosti na príchod bábätka a rodičovstvo

Pred otehotnením si možno veľa žien myslelo, že sú pripravené na materstvo a rodičovstvo. Počas tehotenstva však nejedna z nich túto istotu stráca. Dôvodom sú nové informácie, zážitky a problémy, ktoré sa k nám donesú od ľudí, ktorý sa už rodičmi stali.

Začínajú sa objavovať myšlienky na najrôznejšie možné situácie a možnosti ich riešenia. Vtedy si budúca mamička uvedomí, že existuje mnoho strastí v súvislosti s rodičovstvom, s ktorými nerátala a ktorým bude musieť v budúcnosti čeliť. Objavuje sa strach z toho ako to bude zvládať.

Ak aj vás prepadajú takéto myšlienky, nezúfajte. Aj keď sa akokoľvek snažíte a pripravujete na budúcnosť, nech je vám útechou, že 100% sa na všetko pripraviť nedá. To je život.

Každá situácia, či už pozitívna alebo negatívna by sa mala riešiť až keď k nej dôjde. Zbytočné a hlavne neopodstatnené stresy v predstihu nie sú na mieste.

 

Obavy zo zdravotného stavu novorodenca

„Chcete chlapčeka alebo dievčatko?”

„Je to jedno, hlavne nech je to zdravé.”

Mať zdravé dieťa je zbožným prianím všetkých rodičov. Hlavne v dnešnej dobe, keď internet hýbe svetom, a je možné si vyhľadať tie najrôznejšie ochorenia vyskytujúce sa všade vo svete, sú tieto obavy väčšie.

Mnoho ochorení, ktoré nájdeme sú však veľmi vzácne. Preto ich vyhľadávanie a modlenie sa, aby sa mi nenarodilo dieťatko s týmto postihnutím nie je potrebné.

Potrebná je len zdravá strava, dodržiavanie obmedzení v tehotenstve a pravidelná návšteva gynekológa. Myšlienky na diagnózy, ktoré vaše dieťatko ani nemusí mať iba vyvoláva stres a depresívne stavy, ktoré by sme mali počas tehotenstva eliminovať.

 

Obavy z poškodenia zdravia v súvislosti s pôrodom

Prevažná časť pôrodov prebieha prirodzene a bez komplikácií. Sú aj také, ktorým treba pomôcť liekmi. Isté percento pôrodov je rizikových, kde pôrodník preferuje cisársky rez (sekcia).

Jeho indikácia je medicínska za predpokladu zdravotných komplikácií pri pôrode buď na strane matky alebo plodu.

Dôležité:
V dnešnej dobe je najnovším trendom pôrod v domácom prostredí. Všetky mamičky, ktoré sa tak rozhodli, by ale mali brať do úvahy vysoké riziko popôrodných komplikácií.

Keď následný prevoz do zdravotníckeho zariadenia nemusí byť uskutočnený včas a ohrozujú tým nielen svoj život, ale aj život svojho dieťaťa.

V prípade aspirácie alebo hypoxie novorodenca sú v domácom prostredí, kde nie je neonatológ, bezmocné.

Napriek dostatočným informáciám a dlhoročným skúsenostiam pôrodníkov vždy môže dôjsť k nepredvídateľným zdravotným komplikáciám, ktoré sa musia riešiť tu a teraz.

 

Komplikácie pri pôrode

Komplikácie vzniknuté na strane matky Komplikácie vzniknuté na strane novorodenca
 • embólia plodovou vodou
 • popôrodné krvácanie
 • ruptúra hrádze až krčka maternice
 • symfyzeolýza - uvoľnenie lonovej spony
 • omotanie pupočníka okolo krku novorodenca
 • zlá popôrodná adaptácia novorodenca
 • asfyxia novorodenca
 • aspirácia plodovej vody, smolky

Obavy z genetických ochorení novorodenca

Genetické ochorenia, vrodené vývojové chyby orgánov a systémov či najrôznejšie malformácie plodu tu boli aj v minulosti. Ľudia si však nevedeli vysvetliť prečo vznikajú a ako sa o poškodené detičky správne starať. Preto zomierali skoro po pôrode alebo v útlom detstve.

Pokrok v medicíne nám umožnil poznať tieto ochorenia lepšie, a aj tie, o ktorých sa predtým nevedelo. To neznamená, že sa nevyskytovali, no ich prejavy boli minimálne.

U viacerých vývojových porúch hlavne u porúch správania, porúch učenia či autizmu sa deti nepovažovali za choré ale jednoducho za „čudákov”.

TIP: Máte doma hyperaktívne dieťa? Ako rozlíšiť hyperaktivitu od ADHD

Obavy z týchto porúch priamo úmerne stúpajú s množstvom informácií, ktoré o nich máme. Pozitívne je, že väčšina aj hrozne znejúcich chorôb ako napríklad Aspergerov syndróm, nie sú také strašné ako znejú.

Správnym prístupom sú zvládnuteľné a konkrétne detičky trpiace Aspergerovým syndrómom mávajú neraz nadpriemerné IQ, preto netreba hneď všetko brať tragicky.

Závažnejšie sú vrodené, vývojové chyby a malformácie plodu a orgánov. Stretávame sa s rôznymi ochoreniami ako napríklad Downov syndróm, defekt predsieňovo - komorového septa, rázštep podnebia, vývojové chyby mozgu, Klinefelterov syndróm a iné.

 

Ako sa vyhnúť depresii počas tehotenstva?

Na depresii počas tehotenstva sa podieľa hlavne genetika, zdravotný stav matky a vonkajšie faktory pôsobiace na jej psychiku počas gravidity. Genetická predispozícia depresívneho stavu sa ovplyvňuje najťažšie.

Pri depresii matky pred tehotenstvom sa odporúča plánované tehotenstvo a postupné vysadzovanie liekov. Najľahšie ovplyvniteľná je depresia vzniknutá počas tehotenstva z dôvodu strachu z nepoznaného.

Ako na to?

 

Edukácia o gravidite

Edukácia alebo aj vzdelávanie sa o tom, čo je tehotenstvo a ako prebieha je veľmi dôležité. Pomáha budúcim matkám získať dostatok informácií o tom, čo ich čaká a na čo by sa mali pripraviť.

Edukácia znamená informovanosť a vzdelanosť, nie nadmerné vyhľadávanie raritných situácií, komplikácií a chorôb, ktoré ženu zbytočne stresujú.

 

Vyhýbanie sa stresujúcim faktorom

Vyhýbanie sa stresu je dôležité v bežnom živote a obzvlášť u tehotných žien. Stres spôsobuje najrozmanitejšie poruchy zdravia a u tehotnej matky môže spôsobiť napríklad falošné kontrakcie alebo predčasný pôrod.

Preto je pozitívne myslenie a radosť z prírastku dôležitá a nie je potrebné si toto krásne obdobie kaziť.

 

Stretnutia s inými mamičkami, vymieňanie informácií

Existujú rôzne centrá, kde sa budúce mamičky stretávajú, komunikujú spolu, vymieňajú si informácie, skúsenosti alebo spolu cvičia, či inak relaxujú. Tieto stretnutia a rozhovory na jednej strane pomáhajú odbúravať stres v tehotenstve a taktiež slúžia ako predpríprava na samotný pôrod.

 

Gravidita, depresia a psychofarmaká

Všeobecné informácie súvisiace s užívaním liekov počas tehotenstva sú dobre známe. Mnoho liekov priamo poškodzuje plod. Účinky veľkého množstva farmák na nenarodené dieťa nie sú celkom preukázané ale sa predpokladajú.

Dôležité:
Lieky na liečbu psychických stavov a ochorení - psychofarmaká a ich metabolity prechádzajú placentou, a preto predstavujú pre dieťa veľký problém. Na tento fakt je treba myslieť, preto ich užívanie je potrebné zvážiť vopred.

Psychofarmaká sa indikujú u tehotnej ženy len veľmi výnimočne, zväčša pri závažných psychiatrických diagnózach, menej často pri depresívnych stavoch. Liečba býva krátkodobá (len po dobu nutnosti) a dávky liekov nižšie.

 

Aké negatívne vplyvy majú psychofarmaká na plod?

Negatívnych vplyvov na ešte nenarodený plod je hneď niekoľko. Môžu spôsobiť predčasný pôrod, potrat a rôzne vývojové poškodenia plodu na úrovni ako fyzickej, tak psychickej.

Neznamená to, že automaticky každá gravídna žena porodí poškodené dieťa, no riziko prevyšuje v nejednom prípade  benefit liečby psychofarmakami.

 

Tabuľa pôsobnosti liekov na plod

Vplyvy lieku Konkrétne účinky na plod
Toxické pôsobenie lieku
 • falošné kontrakcie
 • potrat (abort)
 • predčasný pôrod
 • zlá popôrodná adaptácia novorodenca
Vznik orgánových malformácií
 • vrodené vývojové chyby mozgu
 • vrodené vývojové chyby srdca a pľúc
 • vrodené vývojové chyby tráviaceho traktu
 • poruchy rastu, deformácie kostí
Vznik porúch správania
 • rôzne poruchy správania
 • poruchy učenia a pozornosti
 • psychické poruchy a retardácie

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Naposledy aktualizované 20.05.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Mániodepresívna psychóza, Popôrodná psychóza , Duševné choroby, Fobické a úzkostné poruchy, Psychózy
príznakmi: Agresivita, Apatia, Búšenie srdca: Prečo cítiť rýchly tlkot a silné búšenie, dýchavičnosť?, Depresia, Strata telesnej hmotnosti, Hučanie, pískanie, tlak v ušiach, tinitus: Aké sú jeho hlavné príčiny?, Aké príčiny má malátnosť a nadmerná únava? Môže byť príčinou ochorenie?, Nekľud, Nervozita, Nespavosť, Nechutenstvo do jedla: Má rozličné príčiny, ktoré z nich poznáte?, Plachosť, Nadmerné potenie: Pre emócie či pre infekciu, ochorenie? A čo v noci?, Čo spôsobuje nevoľnosť a čo je príčinou náhlej nevoľnosti?, Pocit ťažkosti, Poruchy koncentrácie: Aké sú príčiny sústredenia sa a pozornosti?, Poznáte príčiny poruchy nálady? (bipolárna, alkoholizmus, ADHD u detí), Hnačka, Vysilenosť, Svalová slabosť, únava a bolesť celého tela, končatín? Aké má príčiny?, Tlak na hrudníku: Akú príčinu má obávaná bolesť na hrudi?, Príčiny trasu hlavy, rúk, tela? Trasenie, tremor nie len z Parkinsona, Únava, Úzkosť: Znaky chronickej úzkosti, záchvaty strachu? Ako sa ich zbaviť?, Čo spôsobuje točenie hlavy, závraty, vertigo? Poznáme hlavné príčiny, Zmätenosť: Aké má príčiny akútna, náhla zmätenosť a dezorientácia?, Zmeny správania, Zrýchlený tep: Aké má príčiny vysoký pulz nad 90 až 100? (tachykardia), Zvracanie , Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
vyšetreniami: Anamnéza, Genetické vyšetrenie
odbormi: Urgentná medicína, Gynekológia, Psychiatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...

Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva? Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?

Placenta, alebo plodový koláč, má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva. Počas tehotenstva vyživuje vaše bábätko, aby mohlo pekne rásť, chráni ho, dýcha zaň a nahrádza mu všetky...

Žiadne, falošné, možné či isté prvé príznaky tehotenstva. Kedy sa objavia? Žiadne, falošné, možné či isté prvé príznaky tehotenstva. Kedy sa objavia?

Dajú sa niektoré úplne prvé príznaky tehotenstva považovať za isté a jednoznačné? Ako odlíšiť, či sa naše telo s nami len zahráva, alebo ide naozaj o tehotenstvo?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.