späť na zoznam článkov

Čo je choroba špinavých rúk? Dyzentéria, červienka, úplavica, šigelóza

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Čo je choroba špinavých rúk? Dyzentéria, červienka, úplavica, šigelóza
Zdroj foto: Getty images

Bacilárna dyzentéria je vysoko nákazlivé, hnačkové ochorenie prenášané fekálno-orálnym spôsobom. Vyskytuje sa hlavne pri nedodržiavaní hygienických zásad, preto jej hovoríme aj choroba špinavých rúk. Má mnoho názvov ako napríklad červienka, úplavica alebo šigelóza, no stále sa jedná o to isté ochorenie. Nákaza sa rýchlo šíri v kolektívoch, čím vzniká riziko epidémií. Ohrozuje predovšetkým stratou tekutín, no po vylúčení baktérií stolicou dochádza k spontánnej úprave stavu.


Bacilárna dyzentéria je bakteriálne ochorenie chudobnejších krajín. Pomerne rozšírená bola aj v našich podmienkach. Od roku 1986 početnosť prípadov klesá. Najčastejší výskyt je na východe Slovenska, prevažne u rómskych spoluobčanov.

Vyskytuje sa sporadicky celoročne, no v horúcich letných mesiacoch je jej incidencia vyššia. Prenášačom je chorý človek alebo rekonvalescentný nosič a najčastejšie sa šíri v kolektívnych zariadeniach s nízkym hygienickým štandardom.

Bacilárna dyzentéria - choroba špinavých rúk

Bacilárna dyzentéria (dysenteria bacillaris) je vysoko infekčné bakteriálne ochorenie vyvolané baktériami z rodu Shigella. Konkrétne ide o Shigella sonnei (50%), Shigella flexneri (40%) a menej často ju spôsobuje Shigella boydii (10%).

Šigely sú nepohyblivé baktérie tvaru tyčinky. Nemajú puzdro a sú veľmi citlivé (termolabilné) na vonkajšie prostredie, hlavne na sucho. Zabiť ich dokážu bežné dezinfekčné prostriedky.

podávanie si špinavých rúk
Prameňom nákazy je chorý človek a rekonvalscentný nosič, k nákaze najčastejšie dochádza priamym kontaktom. Foto: Thinkstock

Ako sa dá nakaziť?

Šigela je veľmi citlivá baktéria, takže pokiaľ nemá vytvorené ideálne podmienky neprežije. Preto najčastejšie ochorenie vzniká u ľudí s nízkym hygienickým štandardom.

Napriek citlivosti šigely na vonkajšie prostredie je toto ochorenie vysoko nákazlivé. Prečo je tomu tak? Na to, aby sme ochoreli stačí veľmi nízka infekčná dávka a to 10 až 1000 mikróbov.

Keďže tieto baktérie sú typickým ľudským patogénom (mikróbom), prameňom nákazy je chorý človek, ktorí ich vylučuje stolicou . Rovnakým spôsobom sa dá ochorieť aj od rekonvalscenta, teda od niekoho, kto sa z choroby uzdravuje, neprejavuje sa navonok ako chorý ale je nosičom ochorenia. Deje sa tak aj niekoľko týždňov po uzdravení.

Zaujímavé informácie: Aké nástrahy pre naše zdravie prináša leto?

Prenos ochorenia je fekálno-orálny (stolica - ústa). To znamená, že pri nedodržiavaní hygienických zásad ako je umývanie si rúk po toalete a následný kontakt špinavej ruky z ústami môže byť práve momentom nakazenia sa. Ochorenie sa potom ľahko šíri priamym kontaktom s chorým (podávanie rúk), prostredníctvom kontaminovaných predmetov (peniazmi pri platení), kontaminovanými potravinami alebo vodou. Rizikovým faktorom pri šírení nákazy sú aj muchy.

Čo sa deje v tráviacom trakte po nákaze?

Keď sa baktérie dostanú do úst, putujú tráviacim traktom až do hrubého čreva. Tam sa usadia a produkujú enterotoxín, ktorý sa dostáva do sliznice a pôsobí deštruktívne na bunky. Vyvoláva zápal čreva, drobné vriedky až vredy, v niektorých prípadoch dokonca nekrotické zmeny (odumieranie tkaniva). Takto poškodená sliznica je citlivá, krváca a sporadicky dochádza k jej ruptúre (prasknutiu).

Prejavy  dyzentérie

Inkubačná doba ochorenia je 1 až 7 dní. Najčastejšie sa prvé prejavy začínajú na druhý až tretí deň od nakazenia sa. Ochorenie sa v úvode vyznačuje únavou, malátnosťou, stratou chuti do jedla, nevoľnosťou a zvracaním. Dochádza k výstupu teplôt okolo 38°C až 39°C, poteniu, zimnici a triaške. Teploty nepresahujú túto hranicu.

Po niekoľkých hodinách od začiatku prvých príznakov sa objavujú kŕčovité bolesti brucha. Najvyššia intenzita bolesti je lokalizovaná nad pravou slabinou. Pridružuje sa hnačka, ktorá je v úvode kašovitá, neskôr v priebehu ochorenia sa stáva redšou a stále menej objemnou. Chorý pociťuje časté a bolestivé nutkanie na stolicu - tzv. tenezmy. Stolica býva častá a to 15 až 30krát za deň s prímesou krvi a hlienu.

Pacient býva ubolený a vyčerpaný. Neustálymi úpornými hnačkami stráca veľké množstvo tekutín, z čoho je neraz veľmi zoslabnutý. Strata tekutín a dehydratácia ohrozuje hlavne malé deti, starších alebo chorých ľudí.

Základné prejavy:

 1. malátnosť, únava, slabosť
 2. nechuť do jedla
 3. nevoľnosť zvracanie
 4. vysoké teploty nepresahujúce 39°C
 5. potenie, triaška, zimnica
 6. kŕčovité bolesti brucha
 7. kašovitá neskôr vodová hnačka (15 - 30krát/deň)
 8. prímes krvi a hlienu v stolici
 9. bolestivé tenezmy (nutkanie na stolicu)
 10. sporadicky svojvoľný únik stolice (inkontinencia)

Ťažká forma dyzentérie

Ťažká forma dyzentérie je raritná. Prejavuje sa vysokými horúčkami aj nad 38°C, intenzívnymi kŕčovitými bolesťami brucha, častými bolestivými tenezmamy, početnými vodovými hnačkami s prímesou krvi, hlienu, hnisu a nekrotického tkaniva. Stolica je silne zapáchajúca (hnilobný zápach) a dochádza k jej úniku - fekálna inkontinencia a prolaps rektálnej sliznice.

Pacient je bledý, schvátený, spotený. Objavuje sa čkanie, choreatické (krútivé) pohyby, kŕče a niekedy príznaky cirkulačného zlyhávania a exsikácie (vysychania). Tieto formy sa končia smrťou už v prvých dňoch ochorenia.

Dyzentéria v detskom veku

U malých detí býva priebeh ochorenia vážnejší. Ľahšie dochádza k dehydratácii organizmu, čo závisí od množstva strát tekutiny denne a nie od počtu stolíc. Dehydratácia a často aj hypoglykémia (nízky cukor v krvi) má za následok poruchy vedomia (spavosť, dezorientácia, delirantné stavy), bezvedomie, smrť. Vysoká teplota býva zase príčinou febrilných kŕčov a meningeálnych príznakov.

U dojčiat býva netypický priebeh ochorenia. Nemusia sa vôbec objaviť hnačky alebo črevné príznaky. V popredí je nevoľnosť, prudké, opakujúce sa zvracanie, kŕče. Dostavujú sa príznaky toxického poškodenia pečene a smrť bábätka.

Ako správne liečiť dyzentériu

Liečba je možná v domácom prostredí. Iba výnimočne ťažké stavy vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici. Dôležitá je izolácia chorého, aby sa nákaza nešírila ďalej. Ten by mal mať pokoj na lôžku. Správna liečba je zameraná na rehydratáciu organizmu - teda na doplnenie stratených tekutín.

Dôležité: Keďže šigela je vylučovaná stolicou je dôležité nepodávať lieky proti hnačke. Zamedzil by sme tým jej odchod z organizmu a predĺžil by sa priebeh ochorenia.

Desatoro pri liečbe dyzentérie

 1. izolácia chorého
 2. pokoj na lôžku
 3. rehydratácia tekutinami
 4. rehydratácia infúznou terapiou
 5. diéta
 6. znižovanie teploty chladením
 7. znižovanie teploty liekmi
 8. tlmenie bolesti
 9. antiemetiká pri úpornom zvracaní
 10. dezinficienciá, antiinfekčná terapia
Zaujímavé: V našich podmienkach je liečba dyzentérie ľahko zvládnuteľná aj v domácom prostredí. V chudobných a preľudnených krajinách s nízkou úrovňou hygieny a existenčnými problémami však spôsobuje až 600 000 úmrtí ročne.

Preventívne opatrenia proti chorobe špinavých rúk

Znižujúca sa tendencia výskytu dyzentérie na Slovensku je zabezpečená hlavne zlepšením hygienického štandardu a vytvorením preventívnych opatrení zameraných proti jej vzniku ako aj proti vzniku iných chorôb.

ruky matky nad umývadlom umývajú detské ruky pod tečúcou vodou
Základom sú hygienické návyky už v rannom detstve. Foto: Thinkstock

Základné preventívne opatrenia spoločnosti

 • kanalizácie a hygienické odstraňovanie výkalov
 • ochrana vodných zdrojov
 • konzumácia nezávadnej pitnej vody
 • konzumácia nezávadných potravín
 • ochrana pred muchami
 • edukácia obyvateľstva
 • rozvoj hygienických návykov informovanosťou

Základné preventívne opatrenia jednotlivca

 • informovanosť
 • správne hygienické návyky
 • výchova detí k hygiene
 • umývanie rúk po každej stolici
 • umývanie rúk pred každým jedlom
 • dostatočný odstup od chorého

Najviac ohrození vznikom dyzentérie, sú ľudia s nízkymi hygienickými návykmi, sociálne slabí a rómsky spoluobčania. Ochorenie sa šíri hlavne v kolektívoch ako sú školy, škôlky, detské tábory, internáty, vojenské zariadenia, ubytovne.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • uvzsr.sk - informácie o bacilovej dyzentérii
 • hpl.sk - šigelóza - dyzentéria
 • sgssl.sk - gastroenterológia pre prax

Otestujte sa

1. Čo rozumieme pod pojmom dyzentéria?

2. U koho sa najčastejšie vyskytuje choroba špinavých rúk?

3. Ktorá oblasť na Slovensku je najrizikovejšia?

4. Ktorá bektéria je vyvolávateľom ochorenia?

5. Čím sú baktérie vyvolávajúce dyzentériu špecifické?

6. Aká infekčná dávka stačí na nakazenie sa?

7. Ako dochádza k prenosu ochorenia?

8. Ktoré príznaky sú pre dyzentériu typické?

9. U koho prebieha ochorenie netypicky?

10. Sú pri dyzentérii vhodné lieky proti hnačke?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, neprijemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba

Sú malé a nenápadné no napriek tomu môžu spôsobovať svojmu nositeľovi ťažkosti. Reč je o hemoroidoch , rozšírených žilách v oblasti konečníka a análneho (ritného) otvoru - ľudovo...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.