späť na zoznam článkov

McKenzie metóda ako pomoc pri bolestiach chrbta?

Autor: Mgr. Kristína Kramárová
McKenzie metóda ako pomoc pri bolestiach chrbta?
Zdroj foto: Getty images

Bolesť chrbta je jedným z najčastejších dôvodov návštevy lekára alebo fyzioterapeuta. 


Zdravotné problémy oblasti chrbta sú veľmi častou príčinou pracovnej neschopnosti a predčasného invalidného dôchodku. Ľudia siahajú po užití analgetík, ktoré krátkodobo utíšia bolesť, no veľa krát nevyriešia samotnú príčinu vzniku bolesti.

Na čo nám slúži chrbtica?

Chrbtica človeka je osová kostra tvorená z 33 - 34 stavcov, 23 mäkkých medzistavcových platničiek a okolitých stabilizujúcich väzov.

Spoločne tak vytvárajú priestor ochranu pre miechový kanál, z ktorého vystupujú nervové korene smerujúce do celého ľudského tela. Stavce chrbtice sa anatomicky delia na krčný, hrudný, dierkový, krížový a kostrčový segment.

Chrbtica je zložitý osový orgán anatomicky i funkčne prepojený aj s tými najvzdialenejšími štruktúrami a časťami ľudského tela.

Chrbtica je dôležitá najmä pre:

 • vzpriamené držanie tela
 • chôdzu
 • polohu a pohyby hlavy
 • pohyblivosť trupu
 • tlmenie nárazov a tlaku
 • stabilitu hrudného koša
 • správny dychový vzor
 • prenášanie hmotnosti segmentov tela cez panvu a dolné končatiny

Etiológia bolesti chrbta

Etiológia bolesti v oblasti chrbtice je rozsiahla.

Súvisí s vekom, genetickým faktorom, komplexnou anamnézou, degeneratívnymi procesmi, mechanickým poškodením, životným štýlom, pracovnou činnosťou, pohybovými návykmi, fyzickou aktivitou a psycho-sociálnym faktorom jedinca.

Bolesť chrbta vzhľadom na rôzne príčiny vzniku môže človek pociťovať rozdielne. Bolesť akútna/chronická, tupá/ostrá, svalová/nervová, hlboká/povrchová, ľahko či ťažko lokalizovateľná alebo ich vzájomná kombinácia.

Najčastejšie príčiny bolesti chrbta:

 • Zlé držanie tela
 • Dlhodobé a nesprávne sedenie
 • Nedostatok kompenzačného pohybu
 • Svalové dysbalancie pohybového aparátu
 • Nadmerné preťažovanie chrbta
 • Dvíhanie ťažkých bremien
 • Náhly prudký pohyb
 • Úraz alebo mechanické poškodenie
 • Degeneratívne zmeny stavcov
 • Posun alebo vysunutie platničky
 • Hernia disku (vyskočená platnička)

Liečba bolesti chrbta

Terapia bolesti chrbta vyplýva zo zistenia príčiny bolesti diagnostickými postupmi, ako je dôkladná anamnéza pacienta, aspekcia (vyšetrenie zrakom), palpácia (vyšetrenie dotykom), perkusiou (poklepom) a špecifickými fyzikálnymi metódami (ultrasonografia, röntgen, CT, MRI a podobne).

Podľa klinického nálezu, štádia bolesti a vzájomnej dohody s pacientom je následne stanovená liečba ako konzervatívna alebo operačná.

Konzervatívna liečba spočíva v neinvazívnych postupoch, ako je fyzioterapia, rehabilitácia, špecifické pohybové cvičenia a obmedzenia, ergonómia pri bežných denných činnostiach či využitie priaznivých účinkov fyzikálnej terapie (termoterapia, hydroterapia, elektroterapia, mechanoterapia a fototerapia).

Nakoľko chrbticu obklopuje a stabilizuje množstvo svalových skupín, je dôležité eliminovať vzniknuté svalové nerovnováhy. Posilňovať oslabené a naopak uvoľňovať preťažované svalstvo.

Moderná liečba ponúka komplexné fyzioterapeutické metódy zameriavajúce sa na oblasť chrbta a konkrétne poruchy medzistavcových platničiek.

Celosvetovou poprednou metódou terapii bolesti chrbta je McKenzie metóda.

McKenzie metóda

Autorom metódy je fyzioterapeut Robin McKenzie narodený na Novom Zélande. Už počas štúdii sa špecializoval na diagnostiku a liečbu porúch chrbta so zameraním na medzistavcové platničky.

Táto medzinárodne uznávaná metóda je taktiež nazývaná ako MDT Metóda mechanickej diagnostiky a terapie.

McKenzie zistil, že vďaka špecifickým opakovaným pohybom dochádza k postupnému posúvaniu medzistavcovej platničky na svoje pôvodné miesto. Dlhoročnou praxou a výsledkami účinnosť svojej teórie potvrdil.

Princíp McKenzie metódy

Hlavným princípom metódy je pojem centralizácia (zlepšenie) a periferizácia (zhoršenie).

Centralizácia je fenomén, kde vplyvom terapie a opakovaných pohybov dochádza k zlepšeniu a ustupovaniu bolesti od periférie smerom k stredu tela.

Tento jav je znakom, že terapia bola stanovená dobre a treba v cvičení naďalej pokračovať.

Naopak pojem periferizácia je jav, ktorý zvyšuje intenzitu bolesti a šíri ju smerom do periférie od stredu tela. Tento opačný fenomén je znakom, že terapiu je treba prerušiť a zmeniť smer vykonávaných pohybov.

Základným obsahom metódy 4 hlavné kroky:

 1. Vyšetrenie
 2. Klasifikácia poruchy
 3. Manažment liečby
 4. Prevencia

 

1. Vyšetrenie

Prvým krokom k úspešnej liečbe je kompletné dôkladné vyšetrenie vyškoleným MDT terapeutom. Je potrená osobná konzultácia s pacientom.

Vyšetrenie začína už od prvého momentu stretnutia, kde si fyzioterapeut všíma i tie najmenšie detaily na pohybovom aparáte pacienta.

Vyšetrenie obsahuje:

 • rozhovor s pacientom
 • odobratie celkovej anamnézy
 • fyzioterapeutický kineziologický rozbor
 • skúška špecifických polôh a cvičení
 • nácvik konkrétnych pohybov

2. Klasifikácia poruchy

Po vyšetrení dochádza k vyhodnoteniu diagnostiky a stanoveniu terapie.

Robin McKenzie rozdeľuje príčinu bolesti do 3 klasifikačných stupňov, tkzvn. syndrómov. Každý jeden stupeň je charakteristický špecifickými javmi, nálezmi a iným druhom bolesti.

Poruchy oblasti chrbta rozdeľuje na posturálny syndróm, dysfunkčný syndróm a derangement syndróm (poruchový syndróm).

Posturálny syndróm je porucha bez štrukturálnych zmien v tkanivách.

Jedná sa o funkčný problém v zmysle nesprávneho držania tela, nefyziologického zaťaženia chrbtice a zlých pohybových návykoch vedúcich k deformácii mäkkých štruktúr tela (svaly, väzy, podkožie).

Tupá bolesť sa vyskytuje u pacienta obvykle v blízkom okolí chrbtice a nepokračuje smerom od tela do periférie.

Dysfunkčný syndróm je charakteristický zlými posturálnymi a pohybovými návykmi, ktoré spôsobili určité poškodenie mäkkých tkanív.

Dochádza k skráteniu, preťaženiu a oslabeniu svalových skupín, ktoré následne obmedzujú hybnosť pacienta. Bolesť býva intenzívna v krajných polohách určitých pohybov a zvykne odznieť pri ukončení daného pohybu.

Derangement syndróm je poruchový syndróm, ktorý sa často vyskytuje u pacientov s bolesťami chrbta. Je charakteristický štrukturálnym poškodením tkaniva na úrovni stavcového segmentu chrbtice.

Jedná sa primárne o štrukturálnu zmenu, zúženie, posun alebo vysunutie  medzistavcovej platničky. Bolesť býva asymetrická a môže vyžarovať do periférie do dolných končatín. Je viac intenzívna pri určitom pohybe, vstávaní či dlhšom sedení.

Súčasťou poruchového syndrómom môže byť aj neurologický problém v zmysle dráždenia nervu vychádzajúceho z miechového kanálu.

Anatomické znázornenie 3D model chrbtice, medzistavcových platničiek a hernie disku s útlakom nervu
Útlak nervu herniou disku je jednou z možných príčin bolesti chrbtice. Zdroj foto: Getty Images

Dráždenie nervu

Medzistavcové platničky sú mäkšie pružné výplňové štruktúry nachádzajúce sa medzi jednotlivými stavcami.

Ich hlavnou funkciou je stabilizácia, tlmenie tlaku a nárazov, prenášanie ťahových síl a možnosť pohybu v chrbtici ako je ohýbanie či rotácia tela.

Poškodenie platničky môže mať rôzne formy a stupne poškodenia. Platnička sa môže degeneratívnymi i mechanickými vplyvmi poškodiť, zúžiť alebo posunúť.

Závažnejším poškodením je herniácia disku, kde dochádza k posunu platničky mimo okraje stavca.

Okrem samotného vyklenutia môže dochádzať k útlaku nervov, ktoré vystupujú z miechového chrbtového kanálu. Tým pádom môže človek pociťovať neurologické ťažkosti, ako je brniaca vystreľujúca bolesť do periférie tela, smerom od poškodeného miesta chrbtice. 

Čítajte viac v článku:
Čo je radikulopatia, radikulárny či koreňový syndróm? Prejavy, liečba 

3. Manažment liečby

Na základe vyšetrenia a klasifikácie syndrómu dochádza k samotnej terapii a manažmentu liečby.

Vyškolený MDT terapeut pacientovi dôkladne vysvetlí, ukáže a naučí prevedenie zvolených cvikov. Zoznámi ho s pomôckami, ktoré sú vhodné pre uľahčenie cvičenia a zlepšenie efektu terapie.

Základom liečby sú nenáročné presne stanovené pohyby, ktoré pacient opakuje 5x za deň v domácom prostredí.

Zozačiatku terapie sú potrebné sedenia s terapeutom, pričom cieľom je minimalizovať návštevy ambulancie. Robin McKenzie sa snažil vymyslieť liečebnú metódu, ktorá je funkčná, jednoduchá a pre pacienta i finančne nenáročná.

Aké sú presné indikácie a kontraindikácie k tejto svetovo rozšírenej metóde?

Indikácie McKenzie metódy

 • Svalové dysbalancie pohybového aparátu
 • Oslabené/preťažené svalstvo
 • Vertebro-algický syndróm
 • Skoliotické držanie tela a skolióza
 • Reumatická bolesť
 • Myalgia a neuralgia
 • Ischias
 • Nervové koreňové dráždenie
 • Tŕpnutie rúk alebo nôh
 • Posun a vysunutie medzistavcovej platničky
 • Hernia disku (vyskočená platnička)

Kontraindikácie cvičenia McKenzie metódy

 • Nádorové ochorenie v oblasti chrbtice
 • Malignita
 • Instabilita kostných štruktúr chrbtice
 • Zápalové ochorenie v akútnom štádiu
 • Nezahojená zlomenina stavcov a okolitých kostných štruktúr
 • Celková kachexia
 • Cauda equina
 • Aktuálne vírusové ochorenie

4. Prevencia

Počas terapie nadobúda pacient vedomosti o základoch anatómie, kineziológie a neurológie chrbtovej oblasti.

Naučí sa samostatne v domácom prostredí cvičením eliminovať svoj zdravotný problém a tým pádom aj minimalizovať riziko jeho opätovného výskytu.

Na prevenciu kladie zakladateľ Robin McKenzie a jeho vyškolení terapeuti veľký dôraz. Pacient dostane od školiteľa užitočné rady a tipy pre fyziologické vykonávanie aj tých najbežnejších denných činností.

Taktiež pacient získa vedomosti o správnej ergonómii v pracovnej sfére.

Skolióza, vykrivenie chrbtice a vyšetrenie chrbta ženy lekárom
Skolióza ako ďalšia príčina ťažkostí. Zdroj foto: Getty Images

Kde je možné naučiť sa pohybovú terapiu McKenzie?

Oficiálny internetový portál McKenzie Institute International v skratke MII uvádza zoznam certifikovaných terapeutov pre uľahčenie vyhľadávania pacientom i zdravotníckym zariadeniam.

Avšak kvôli legislatívnym zákonom nemôžu niektoré krajiny daný zoznam uvádzať verejne. Je preto odporúčané kontaktovať dané zdravotnícke zariadenie priamo.

Kvalifikovaných terapeutov je možné na Slovensku nájsť jak v štátnych i súkromných rehabilitačných ambulanciách, tak i v rehabilitačných centrách, ústavoch a vybraných nemocniciach.

Potencionálnym pacientom je doporučené aby zdravotné problémy a terapiu nekonzultovali telefonicky alebo e-mailom. Potrebná je osobná návšteva v danom zariadení, kde bude pacient o priebehu pohybovej liečby poučený a informovaný na priamo.

Vo veľa prípadoch sa podarí pacientom zmierniť bolesť chrbta už pomocou zostavy základných cvikov z metódy McKenzie.

Kvôli veľkému záujmu o auto-terapiu poskytuje Robin McKenzie krátku knihu s popisom cvikov, fotografiami a vysvetlením konkrétnych pohybov.

Aktuálne je verejnosti dostupná odborná publikácia zameraná na liečbu krčnej a driekovej chrbtice, ramenného a kolenného segmentu ľudského tela.

 

Zdroje

 • sk.mckenzieinstitute.org - porátl McKenzie Institute Slovakia
 • solen.cz - Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch, MUDr. Marie TinkováNeurologické oddělení ÚVN, Praha
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - The effectiveness of McKenzie method compared to manual therapy for treating chronic low back pain
 • bmcmedicine.biomedcentral.com - The effectiveness of the McKenzie method in addition to first-line care for acute low back pain

Naposledy aktualizované 25.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Mgr. Kristína Kramárová

Mgr. Kristína Kramárová

Absolvovala som bakalárske štúdium fyzioterapie na fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT v Prahe. Nadviazala som a absolvovala magisterské štúdium fyzioterapie na fakulte zdravotníctva TnUAD. Aktuálne sa venujem PhDr. rigoróznemu konaniu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Počas štúdií som pracovala na pozícii fyzioterapeuta v rehabilitačnej klinike spoločnosti Vamed Mediterra v Prahe a následne ako fyzioterapeut v Krajskej nemocnici v Liberci na oddelení neurológie. Počas výkonu zamestnania som bola súčasťou zdravotníckeho tímu na oddelení Covid19. Najviac sa zaujímam o pohybový aparát človeka, rehabilitáciu, fyzioterapiu v gynekológii a prírodnú medicínu. K mojim hobby patrí cvičenie, beh, písanie a spravovanie sociálnych sietí

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice? Aká je účinná pomoc pri bolestiach chrbta alebo krčnej chrbtice?

Bolesti chrbta a krčnej chrbtice znepríjemňujú život mnohým z nás. Účinná pomoc však existuje.

Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny Čo znamená bolesť chrbta medzi lopatkami? Najčastejšie príčiny

Bolesť je príznak, ktorý nám naznačuje, že sa v tele deje niečo neprirodzené. Upozorňuje nás na to. Bolesť medzi lopatkami je symptómom pre rôzne ochorenia. Môže ísť o problém s hrudnou...

3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny? 3 príznaky, ktoré sprevádzajú bolesť krčnej chrbtice. Poznáte príčiny?

Krčná chrbtica je dôležitá z viacerých dôvodov. Jej najdôležitejšia úloha je chrániť miechu, ktorá ňou prechádza. Jej druhá a nezanedbateľná úloha je zabezpečovať pohyb a oporu hlave. 

Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice Svetový deň chrbtice? 16. októbra za zdravý chrbát a proti bolesti chrbtice

Bolesti krku i celej chrbtice trápia veľké percento populácie. I preto je nutná osveta a zdvihnutie povedomia v tejto problematike. Svetový deň chrbtice je stanovený na 16. októbra, ale...

Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie Liečba bolesti chrbta: Ako pomôže fyzioterapia? Druhy terapie

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.