späť na zoznam príznakov

Bolesť hlavy: Najčastejšie príčiny a ako sa jej zbaviť? (Typy bolesti)

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Bolesť hlavy: Najčastejšie príčiny a ako sa jej zbaviť? (Typy bolesti)
Zdroj foto: Getty images

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy, s ktorými ľudia vyhľadávajú odbornú pomoc. Vyššie percento zastupujú nezávažné formy, pozor však, môže ísť o prejav nebezpečného stavu.


Choroby s príznakom "bolesti hlavy"

Byliny používané na bolesť hlavy

Bolesť hlavy je nepríjemným subjektívne vnímaným pocitom. Ľudia ju opisujú ako ostrú, pichavú či tupú. S lokalizáciou na čele, v oblasti oka, za uchom, na vrchu v temene či na záhlaví v zátylku. 

Môže vychádzať z krku, zo zubov alebo iných hlave blízkych štruktúr. Takmer vždy sprevádza horúčkové ochorenia či infekcie horných dýchacích ciest a rôzne virózy ako i chrípku a zápal prínosových dutín. 

Bolesť hlavy = cefalea / cefalalgia
V anglickom jazyku = headache. 

Cefalea sa delí na rôzne typy, ktoré sa od seba odlišujú rozličnými vlastnosťami. 

Príkladom bežne a často sa vyskytujúcej bolesti je migréna či tenzná bolesť hlavy. Klastrová forma zastupuje menej frekventovaný druh.

Avšak, poznáme i skupinu akútnych a závažných bolestí. Sprevádza vysoký krvný tlak, ale taktiež iné závažné, zdravie a život ohrozujúce stavy, ochorenia.

Nie len u dospelých, ale taktiež u detí sa opisuje hojný výskyt. A taktiež, môže tento nepríjemný pocit i v detskom období značiť niečo bežné, ale i nebezpečné.

Bolesť hlavy máva podobu tupých málo obťažujúcich atakov. Ale, ľudia tiež zažívajú intenzívne ťažkosti, ktoré im bránia vykonávať bežné každodenné činnosti.

Vyskytuje sa samostatne, alebo prebieha spoločne s radom ťažkostí, ako je napríklad zvýšená citlivosť na svetlo a hluk, nechutenstvo, vracanie či únava a slabosť.

Okrem subjektívneho vnímania má bolesť hlavy i významný ekonomický dopad, nakoľko môže za početné dni práce-neschopnosti (PN).

Často sa pýtate: 
Čo je za bolesťou hlavy? 
Ide o závažné ochorenie alebo mám migrénu? 
Čo na bolesť hlavy a ako sa jej zbaviť? 
Ponúkame vám najdôležitejšie informácie, čítajte s nami ďalej...

Bolesť hlavy má rôzne formy: Ako sa rozdeľuje? 
Rizikové faktory a spúšťače + dôležité otázky

Bolesť hlavy môže byť nezávažná alebo závažná. Vyskytuje sa často, opakovane a v atakoch. Ale, sú prípady, keď ju človek po celý svoj život nikdy nemal a zrazu nastúpi intenzívna a najhoršia bolesť v živote.

Ide iba o časť vlastností, ktoré sa hodnotia pri tomto zdravotnom probléme.

Z hrubého pohľadu sa bolesť hlavy rozdeľuje na primárnu a sekundárnu. Treťou, nie vždy uvádzanou formou je kraniálna neuralgia.

Klasifikácia bolesti hlavy na typy:

 1. primárna cefalea - idiopatická, príčina neznáma a bez poškodenia štruktúry mozgu 
 2. sekundárna cefalea - prejav iného ochorenia, môže byť prítomné poškodenie štruktúry
 3. kraniálna neuralgia - bolesť pochádza z hlavových (kraniálnych) nervov
  • neuralgia trojklaného nervu
  • neuralgia n. glossopharyngei
  • optická neuritída

Pri tomto zdravotnom probléme sú dôležité niektoré otázky a odpovede. Tieto informácie poskytujú ucelený pohľad na možnú príčinu. Avšak, nie vždy je diagnóza jednoznačná a dopĺňa sa špeciálne vyšetrenie, napríklad neurológom.

Významné otázky sú:

 • Aký je charakter bolesti? Je tupá, ostrá, bodavá, pulzujúca?
 • Aká je lokalizácia bolesti? je v jednom mieste, alebo sa presúva, vyžaruje niekam, z niekade? 
  • bolesť vpredu, ako je čelo a spánky (slychy), v okolí oka, za / nad okom, okolo obočia, medzi obočím, za / nad uchom, na temene, v záhlaví, vyžaruje od krku?
 • Ako často sa vyskytuje, opakuje?
  • je bolesť epizodická a pravidelne sa opakuje
  • je to prvá bolesť 
  • prudký nástup
  • akútny vznik
  • ako často sa počas dňa, mesiaca, roka opakuje
 • Aká je intenzita?
  • mierna
  • vysoká
  • najhoršia bolesť v živote
 • Ako dlho trvá?
  • sekundy až minúty
  • hodiny
  • dni alebo denne
 • Aký je priebeh?
  • zvyčajný, ako vždy
  • alebo sa zmenil priebeh, charakter, intenzita bolesti
 • Čo bolesť vyvolalo? Ide o provokačný faktor, fyzická či psychická záťaž, pohlavný styk, únava, menštruácia, jedlo či lieky 
 • Pridružujú sa tiež iné ťažkosti? Ako napríklad únava, spavosť, citlivosť na svetlo, zvuk, pach, nechutenstvo, vracanie, brnenie v tvári, tras rúk, končatín, sucho v ústach
 • Ako zaberá liečba? Pomáhajú bežné analgetiká?  

Ako riziková sa opisuje prvá bolesť hlavy po 40. roku života.

Dôležitá je tiež osobná anamnéza, pri ktorej sa zisťujú informácie ohľadom iných ochorení (respiračná viróza, vysoký krvný tlak, cukrovka iné), úraze. Plus, vyťažuje sa tiež rodinná anamnéza a výskyt ochorení u rodičov.

Rizikové faktory vzniku ťažkostí a červené vlajky

Niekedy je dobré vytušiť súvislosť. 

Čo to znamená? 

Ľudské telo reaguje na viaceré okolité, ale tiež vnútorné signály. Príkladom je zmena počasia alebo stres.

Rizikové faktory, spúšťače bolesti:

 • stres a psychické vypätie
 • únava a vysilenosť
 • poruchy spánku, nedostatok, nadmiera spánku, bolesť hlavy v noci budí zo spánku, čo opätovne ruší spánok a vyvoláva únavu
 • fyzická aktivita, pohlavný styk
 • hormonálne zmeny - hlavne u žien počas menštruácie, ovulácie a v tehotenstve
 • znížený alebo nadmerný pitný režim
 • hlad, nízka hladina cukru, alebo príliš vysoká
 • strava a tekutiny, ako je alkohol, kofeín
 • lieky

Spomíname červené vlajky. Ale o čo ide? 

Sú to varovné príznaky, ktoré by nemal nikto zanedbať. A pri ich výskyte vyhľadať lekára.

+ Odborná literatúra spomína i žlté vlajky. Podstata je rovnaká, a človeku pri ich spozorovaní sa odporúča určite vyhľadať vyšetrenie.

Žlté a červené vlajky = varovné znaky, ktoré smerujú k odbornému lekárskemu vyšetreniu.

Červené vlajky a žlté vlajky v tabuľke

Červené vlajky - Red Flags Žlté vlajky - Yellow flags
Závažné varovné príznaky Vzbudzujú podozrenie = nutné hľadať sekundárnu formu
 1. prvá bolesť u človeka nad 40. až 50. rok života 
 2. prvá intenzívna krutá bolesť
 3. opisovaná: akú do teraz nezažil - najhoršia bolesť v živote
 4. zmena charakteru bolesti
  • vznik novej bolesti 
  • výrazné navýšenie intenzity
  • zhoršujúca sa bolesť hlavy
 5. stúpajúca intenzita bolesti s vracaním
 6. prudký začiatok bolesti
 7. náhly vznik bolesti po fyzickej námahe
  • po zakašľaní
  • po kýchnutí
  • po tlaku na konečník, vyvolaná Valsalvovým manévrom
 8. porucha zraku
 9. pridruženie príznakov
  • spavosť, porucha vedomia, zmeny správania, zmätenosť, dezorientácia
  • kolaps
  • meningeálne príznaky
  • horúčka
  • kožné zmeny, petéchie, vyrážky
  • iné neurologické príznaky, porucha hybnosti, oslabenie a ochrnutie končatiny
  • kŕče tela
 10. bolesť hlavy po úraze hlavy a krčnej chrbtice
 11. prítomné nádorové ochorenie
 12. lieky na krv, antikoagulačná liečba, warfarín a iné
 13. HIV
 1. bolesť hlavy, ktorá budí zo spánku
 2. bolesť sa objavuje v tej istej lokalite
 3. zmeny polohy výrazne vplývajú na intenzitu bolesti

Primárne bolesti hlavy

Skupinu primárnych bolestí hlavy zastupuje, medzi ľuďmi často skloňovaná, migréna. Súbežne s ňou sa vyskytuje tenzná bolesť hlavy

Menej častá a známa je Cluster headache, čiže klastrová forma. Podobne iné vzácne primárne bolesti hlavy

Primárne bolesti sa delia na:

 1. migréna, s aurou a bez aury
 2. tenzná bolesť hlavy
 3. Cluster headache
 4. iné vzácne primárne bolesti hlavy

Tabuľka opisuje jednotlivé druhy primárnej formy

Typ Popis
Migréna
 • vyskytuje sa často
 • nemá presne známu príčinu vzniku
 • neuro-vaskulárna príčina a abnormálna reakcia mozgu
 • opakujúce záchvaty bolesti - ataky
 • jednostranná pulzujúca bolesť (môže sa i striedať z pravej strany na ľavú medzi atakmi)
 • pridružuje sa citlivosť na svetlo, hluk, pachy, nevoľnosť až vracanie
 • môže mať rodinný výskyt
 • bez prítomného poškodenia mozgu
 • významné spúšťače: 
  • počasie
  • stres
  • fyzická námaha
  • prudké a blikajúce svetlo
  • únava a zmeny spánku
  • hormonálne zmeny - menštruačná migréna
 • s aurou či bez aury
  • aura - bolesť hlavy predbiehajú v niekoľkých minútach až hodinách iné prejavy, hovoriť sa môže i o prodrómoch (predzvestiach choroby)
   • vizuálna, zraková - záblesky, skotómy
   • senzorická - citlivosť na dotyk, pachy, zníženie citlivosti kože
   • motorická - hemiparéza, monoparéza - zhoršenie hybnosti končatiny
   • rečová - afázia, dysfázia - porucha reči
   • kmeňové príznaky - porucha vedomia, dvojité videnie, hučanie v ušiach
  • bez aury - bez predchádzajúcich ťažkostí
 • chronická migréna - viac ako 15 dní za mesiac po dobu viac ako 3 mesiace
 • Status migrenosus - atak trvá viac než 72 hodín

Viac informácií v článku o chorobe:
Migréna 
alebo v článku Ako liečiť a predchádzať migréne? + 9 prírodných tipov úľavy od bolesti 

Tenzná bolesť hlavy
 • najčastejšia forma
 • základ má vo svalovom napätí, čiže tenzno-vaskulárny 
 • je tupá a obojstranná, i v okolí očí, človek si sťažuje na pocit plnosti očí
 • dlhotrvajúca a pretrvávajúca, bez prerušenia
 • intenzita sa postupne zvyšuje
 • sprevádza ju únava, vyčerpanie, nervozita, hnev, úzkosť
 • vyskytuje sa tiež ako bolesť hlavy ráno po prebudení
 • klasifikuje ju:
  • bolesť trvá do 30 minút a do 7 dní
  • vyznačuje sa aspoň 2 z uvedených znakov: 
   • pocit tlaku
   • intenzita je mierna
   • vyskytuje sa obojstranne
   • bežné aktivity ťažkosti nezhoršujú 
  • prebieha bez pocitu na vracanie a človek pri nej nevracia
  • zväčša sa pri nej nevyskytuje ani precitlivenosť na svetlo či hluk
Cluster headache
 • klastrová - kumulovaná cefalea
 • ide o silnú bolesť v okolí oka alebo bolesť hlavy v oblasti čela na jednej strane
 • trvá 15 až 180 minút
 • v počte jedenkrát, ale taktiež až do 8 atakov počas dňa
 • na strane bolesti hlavy sa vyskytuje tiež: 
  • začervenanie očnej spojovky
  • slzenie
  • sekrécia z nosa
  • potenie čela a tváre
  • opuch v časti mihalnice
  • ptóza - pokles očného viečka
  • mióza - zúženie očnej zreničky
Iné vzácne primárne bolesti hlavy
 • bolesť hlavy po fyzickej aktivite a po sexuálnom styku 
  • provokačný charakter po fyzickej aktivite a pri orgazme, po ňom
  • silná intenzita
  • v oblasti čela a záhlavia, ako bolesť hlavy na čele a v zátylku
  • trvá minúty až hodiny
  • pri prvej skúsenosti s týmto typom bolesti po námahe je nutné vylúčiť sekundárnu príčinu, a teda krvácanie do mozgu
 • chronická každodenná bolesť hlavy
  • pretrváva každý deň
  • záchvaty bolesti sa striedajú s obdobiami s nižšou intenzitou
  • rizikom vzniku sú:
   • dlhodobé užívanie liekov na bolesť a závislosť
   • neurotický typ osobnosti a depresie
   • stres a dlhodobé psychické preťaženie
   • hormonálne zmeny po menopauze
 • trigeminálne autonómne bolesti hlavy (TAB) - mimo iné sa sem radí i Cluster headache
  • a iné, ktoré súvisia s bolesťami hlavy bez štrukturálneho poškodenia mozgu
  • zlučujú bolesti, ktoré vychádzajú z dráždenia trojklanného nervu

Sú sekundárne bolesti hlavy príznakom ochorenia? 

Odpoveď na otázku:
Áno, bolesť hlavy je prejavom iného ochorenia či zdravotného problému.

Sekundárna forma sa tiež označuje ako symptomatická

Symptóm = príznak.

Základom bolesti hlavy je nejaká organická porucha alebo poškodenie štruktúry mozgu. Následne, bolesť môže do hlavy vyžarovať z inej blízkej oblasti. Príkladom je cefalea a točenie hlavy popri bolestiam krčnej chrbtice.

Vertebrogénny algický syndróm: Bolesť chrbta a jej príčiny a príznaky?

I v tomto prípade môže byť bolesť hlavy prejavom nezávažného stavu. Avšak, tiež ochorenia, ktoré ohrozuje zdravie či život človeka. 

Tie najzávažnejšie prípady môžu končiť smrťou. 
A z toho dôvodu je nutné dôkladné vyšetrenie.

Platí pravidlo, že:
S vekom stúpa riziko.
Hlavne ak, je prítomná prvá bolesť hlavy po 40. roku života. 
Následne, ak sa problém vyskytuje po úraze. 

Iným typom sú tiež bolesti pri bežných vírusových ochoreniach, ktoré zasahujú horné dýchacie cesty, zápal prínosových dutín, ako je i chrípka. Naviac, intenzitu môže stupňovať zvyšovanie telesnej teploty a horúčka. 

+ Táto forma bolesti môže byť jediným prejavom novo vyskytnutého ochorenia.

1. Bolesť hlavy po úraze

Tak ako napovedá názov, ťažkosti vyvolá úraz. Pričom okrem úrazu hlavy je nutné myslieť i na poškodenie krčnej chrbtice. 

Pri nárazoch sa fyzická sila a energia presúva z hlavy na krk, čo môže spôsobiť i zmeny v danej lokalite. 

Napríklad ide o úrazy:

 • otras mozgu
 • kontúzia mozgu, pri úraze hlavy vzniká i pomliaždenie nervového tkaniva
 • poúrazové krvácanie v lebke = vnútrolebkové krvácanie, ako epidurálne či subdurálne

 

2. Cerebrovaskulárne ochorenia

Skupinu zastupujú ochorenia mozgových ciev a cievne mozgové príhody (CMP).

Cievna mozgová príhoda CMP (taktiež NCMP, keď N = náhla CMP) môže mať charakter infarktu mozgového tkaniva či krvácania.

Ischemická cievna mozgová príhoda.

Mozgový infarkt je nedokrvenie buniek mozgu, ktoré nastáva pre trombózu alebo embóliu

Trombóza má základ v poškodení cievnej steny, a to i následkom aterosklerózy. Cievne zmeny postupne vedú k čiastočnému, až k úplnému obmedzeniu prietoku krvi k nervovým bunkám. 

Embólia nastáva po zavlečení krvnej zrazeniny do mozgových ciev z iných častí ľudského tela. Najčastejšie zo srdca pri srdcovej arytmii (napríklad pri fibrilácii predsiení FiA) alebo pri ochorení srdcových chlopní

V tomto prípade môže byť príznakom i bolesť hlavy. Avšak, v popredí sa nachádzajú neurologické ťažkosti ako je porucha hybnosti končatín, porucha reči a iné. 

Krvácavá cievna mozgová príhoda.

Krvácanie vo vnútrolebečnej oblasti je veľmi nebezpečné.

Zľahka a opisne postačuje, ak si predstavíte: 
Krv uniká mimo cievy >
tým utláča okolité časti mozgu, blízke nervové bunky >
nakoľko je mozgová časť lebky uzatovorená >
zvyšuje sa tlak vo vnútri lebky >
a tým sa opätovne poškodzuje nervové tkanivo >
k tomu celému sa pridáva opuch mozgu >
celá situácia sa zhoršuje a rúti. 

Preto je pri výskyte červených vlajok nutné okamžité vyšetrenie, ktorým sa má odhaliť príčina vzniku akútnych a intenzívnych bolestí hlavy. 

V tomto prípade platí pravidlo:
Čas = mozog.

Poznáme viaceré typy krvácania: 

 • subarachnoidálne krvácanie - SAH / SAK
  • ohromujúca bolesť typu úderu hromu thunderclap headache
  • najčastejšie prasknutie mozgovej aneuryzmy cievnej výdute
  • súbežné ťažkosti
   • vracanie
   • stuhnutie šije
   • poruchy vedomia
   • a iné
  • vzniknúť môže po ťažkej fyzickej aktivite, hlavne v predklone či po sexe
 • intracerebrálne krvácanie - ICH
  • akútna bolesť hlavy
  • nauzea a vracanie
  • neurologické príznaky podľa oblasti krvácania
 • mozočkové krvácanie
  • akútna bolesť v záhlaví
  • stuhnutie šije
  • poruchy postoja a hybnosti

Pri oboch CMP platí: Priebeh závisí od rozsahu a lokalizácie vzniknutého akútneho stavu.

Viac dôležitých informácií sa dozviete v magazínovom článku: 
Bolesť hlavy: Niekedy je neškodná, inokedy značí závažný problém.

 

3. Vysoký či nízky krvný tlak

Cefalea sa pri hypertenzii, teda vysokom krvnom tlaku vyskytuje veľmi často. Každý človek je iný a taktiež inak toleruje zvýšenie tlaku krvi.

Uvádza sa, že závažnejšia bolesť hlavy sa vyskytuje pri zvýšení diastolického (srdcového) tlaku krvi nad TKd 100 - 110 mmHg.

Samozrejme, môže sa pridružiť i pri menej výraznom zvýšení.

Pozor na spoločný výskyt bolesti hlavy a krvácania z nosa - potrebná je kontrola krvného tlaku- Zväčša dochádza k opakovanej epistaxe (krvácaniu z nosa) pri zvýšení tlaku krvi.

Veľmi riziková je hlavne neliečená hypertenzia, pre nebezpečné komplikácie ako je CMP či infarkt srdcového svalu až úmrtie.

Prečítajte si taktiež:
Neliečená hypertenzia ohrozuje zdravie a život. Aké sú komplikácie?

 + S bolesťou hlavy sa stretnú i ľudia, ktorí majú naopak príliš nízky tlak krvi.

 

4. Bolesť hlavy a krčnej chrbtice 

Tieto dva problémy sa spoločne vyskytujú veľmi často. Bolesť sa šíri z krčnej chrbtice cez zátylok, záhlavie. 

Poznáte to, zatuhnuté svaly krku, šija, prudký pohyb, zlé otočenie hlavy či prievan alebo fúkanie chladnej klimatizácie.

Vzniká po:

 • po preťažení krku
 • po prudkom pohybe hlavy
 • pre pracovné zaťaženie - jednotvárna poloha, predklon, za počítačom
 • zlá poloha v ležmo či počas spánku 
 • prechladnutí

A problém je na svete.

Šírenie môže byť od krku, cez záhlavie, po jednej strane hlavy, do temena, za ucho až do oka. 

Naviac, pridružiť sa môže i točenie hlavy, nevoľnosť, ťažoba na žalúdku, pocit na vracanie a iné ťažkosti.

Pri bádaní v danej problematike sa stretnete i s názvami ako: 
Cervikokraniálny syndróm

cervikálne vertigo, keď sú prítomné i závraty a 
cervikogénna bolesť = bolesť vychádzajúca z krku. 

 

5. Mozgové nádory

Práve bolesť hlavy je jedným z častých príznakov nádorového ochorenia mozgu. Vyskytuje sa u 60 - 70 % prípadov. 

Pričom, nemusí byť trvalá a zhoršuje sa nárastom nádoru. V tomto prípade môže ísť o benígny, teda nezhubný nádor, avšak, jeho postupným zväčšovaním jeho veľkosti sa správa ako zhubný.

Pýtate sa prečo? 

Mozgová časť lebky je uzatvorená. I keď je tumor dobre ohraničený a neprerastá do okolitých štruktúr, tlakom spôsobí poškodenie. 

Pri veľmi pomalom raste nádoru sa bolesť nemusí vyskytnúť.

Samozrejme, malígne ochorenie je vždy závažnejším stavom. 

Plus, nádor môže vychádzať primárne z nervových buniek a štruktúr v mozgu, ale taktiež bývajú prítomné metastázy (MTS) do mozgu.

Metastázy sú nádorové bunky prenesené z miesta "A" do iného miesta ľudského organizmu "B".

 

6. Mozgové infekcie

Alebo tiež neuroinfekcie (neuroinfekty) vznikajú na základe preniknutia mikroorganizmu do mozgového tkaniva. Cestou prenosu môže byť krv či iná blízka infekcia k mozgu.

Ide o závažné stavy, ktoré sprevádza množstvo príznakov a komplikácií. 

Niektoré sú infekčné, iné nie. Vyvolávajú ich vírusy (herpesvírusy), baktérie (meningokok, streptokok, stafylokok, pneumokok, E. Coli a iné). 

Priebeh je zväčša náhly, prudký, dramatický so zhoršením počas 24 hodín. 

Intenzita je vysoká a bolesti sú kruté. 

Pridružuje sa horúčka, petéchie, únava, spavosť, zmätenosť, dezorientácia, hlbšia porucha vedomia, až bezvedomie. 

Pri infekciách tohto typu je možné počuť i výraz meningeálne dráždenie, ktoré zahŕňa stuhnutie (opozíciu) šije a nehybnosť krku, hlavy a citlivosť na svetlo - fotofóbiu.

 

7. Ostatné

A to nie je všetko.

Príkladom sú tiež iné stavy, ktorých je pomerne veľké množstvo, uvádzame niektoré:

Bolesť hlavy je častá u žien

Platí to i pre migrénu. Prečo je tomu tak?

16 - 18 % žien si sťažuje na migrény. U mužov je to približne 4 - 5 %. 

Jedným z provokačných faktorov je hormonálna zmena. Kolísanie hladiny estrogénov, ovulácia, menštruácia (predmenštruačný syndróm), menopauza či tehotenstvo. 

Všeobecne pomáha niekoľko tipov:

 1. jesť menej jedla, ale viac porcií denne (5 - 6)
 2. vyhýbať sa jedlám a nápojom s vyšším obsahom cukru a tukov
 3. namiesto sladkostí a sladených nápojov radšej ovocie
 4. viac ako jeden jogurt denne môže byť veľa, pretože laktóza má vplyv na hladinu hormónu estrogénu
 5. žiaden alkohol či kofeín
 6. viac vlákniny v potrave

Samozrejme, prítomné sú u nich tiež iné bežné stavy. Krčná chrbtica, bolesť z prievanu, ráno po prebudení zo zlej polohy v spánku či pri zvýšenej duševnej a fyzickej námahe.

Ak sa objavia iné symptómy, ako napríklad hučanie v ušiach, nevoľnosť od žalúdka či tlak v očiach, je lepšie navštíviť lekára.

U detí berte bolesti hlavy vážnejšie

V detskom období sa stretávame s cefaleou pomerne často. 

Migréna patrí medzi možné príčiny už od 10. roku života, najmä v puberte.

Unavené, psychicky vyčerpané a vystresované deti si budú taktiež sťažovať na bolesť. Tá nastupuje pri nádche, chrípke, zápale dutín, zápale stredného ucha. 

Bolesť celého tela, hlavy, zimnica, triaška, únava = stúpanie telesnej teploty až do horúčky. Tieto ťažkosti sa vyskytujú spoločne takmer vždy.

Sedavý spôsob života u detí je na škodu. Pridružujú sa ťažkosti s chrbticou a tak ako v dospelosti, môže byť za týmto problémom.

I v tejto vekovej kategórii platí: Všímajte si varovné a pridružené prejavy.

Prečítajte si taktiež:

Častou otázkou je: Ako sa zbaviť bolesti hlavy?

Spoznajte príčinu a budete mať základ odpovede ako...

Avšak, z predchádzajúceho textu je vidieť, že problematika okolo bolesti je veľmi zložitá. A rovnako tak, náročná býva i liečba.

Dôležité je myslieť na to, že je nutné dodržiavať dlhodobú terapiu základného ochorenia, ktoré vyvoláva rozličné ťažkosti, medzi nimi i bolesť hlavy. Následne, ak viete o provokačných faktoroch, ktoré spúšťajú ťažkosti, treba ich obmedziť.

I tu platí obohraná pesnička: zdravý životný štýl, dostatočná - vhodná pohybová aktivita, racionálna strava a režimové opatrenia pri akútnom zhoršení. Prípadne rehabilitácia, masáže či kúpeľná liečba. 

Či už ide o migrénu alebo vysoký krvný tlak. Platí to v oboch prípadoch (a iných).

Šťastie majú tí, ktorým zaberajú bežné (i voľne predajné) lieky na tlmenie bolesti (analgetiká, napr.: Ibalgin, Paralen a iné). Ostatní budú musieť hľadať pomoc u odborníka.

Stretnete sa s odporúčaním babských rád, alebo alternatívnych produktov, homeopatík, ako i užívaním byliniek a čajov.

Verte však, pri neistote, či ide o migrénu a s výskytom varovných červených vlajok,... žiadne ľudové liečiteľstvo nepomôže. 

Pamätajte si: 
Čas je mozog = skoré rozpoznanie príznakov s odbornou diagnostikou a včasnou cielenou liečbou > môže zachrániť zdravie, minimalizovať poškodenie mozgu, zabrániť trvalej invalidite až smrti.

Pri diagnostike sa využíva už uvedená anamnéza (osobná, rodinná, lieková), neurologické vyšetrenie a iné špeciálne vyšetrenia, ktoré zahŕňajú i zobrazovacie metódy, ako:

 • oder krvi
 • rozor likvoru
 • RTG
 • CT
 • MRI
 • USG (karotídy a iné)
 • EEG
 • spolupracovať môžu i lekári z odborov
  • ORL
  • očné
  • interní
  • psychiatrické

Infografika s informáciami o bolesti hlavy, časté otázky a významné informácie

 

Zdroje

Príčiny, ktoré môžu byť za bolesťou hlavy

Príčiny, ktoré môžu byť za bolesťou hlavy

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Bolesť hlavy: Najčastejšie príčiny a ako sa jej zbaviť? (Typy bolesti) patri medzi príznaky Bolestí
Ďalšie názvy: Cefalea, cefalalgia
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
25. (TT) týždeň tehotenstva. Funguje už plodu čuch? Môže cítiť vône? 25. (TT) týždeň tehotenstva. Funguje už plodu čuch? Môže cítiť vône?

Vaše bruško sa zaguľatilo a vytŕča navonok. Dieťatku je v brušku najlepšie, rastie v ňom, priberá na váhe a dáva vám o sebe vedieť svojimi pohybmi. Reaguje na váš pohyb, na dotyk a na...

Chrípka v tehotenstve. Je nebezpečná a ako sa lieči? Chrípka v tehotenstve. Je nebezpečná a ako sa lieči?

Nastalo obdobie zvýšeného výskytu ochorení dýchacích ciest. Medzi najčastejšie sezónne ochorenie patrí aj chrípka.

Chrípka u detí: Ako jej predchádzať, aký má priebeh a ako sa lieči? Chrípka u detí: Ako jej predchádzať, aký má priebeh a ako sa lieči?

September, deti začali chodiť do škôlok, škôl. Schladilo sa počasie, prichádza obdobie nachladnutí. Medzi každoročné sezónne ochorenie patrí aj chrípka.

Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne? Zábal účinne pomôže znížiť horúčku. Viete, ako ho robiť správne?

Horúčka najmä u detí dokáže rodičov poriadne znepokojiť. Zvýšená teplota nie je sama o sebe chorobou, ale príznakom. Ak však prekročí určité hranice, je dobré vedieť si s ňou poradiť....

Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Naposledy aktualizované 26.08.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.