späť na zoznam článkov

Reuma škodí organizmu a v každom veku: Prečo vzniká a aké má príznaky?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Reuma škodí organizmu a v každom veku: Prečo vzniká a aké má príznaky?
Zdroj foto: Getty images

Reuma je ochorením, ktoré spájame hlavne s bolestivými kĺbmi. Potrebné je však vedieť, že škodí celému organizmu, a to v každom veku, nevyhýba sa deťom ani mladým.


Reuma, ako obecne označujeme reumatické ochorenia, sa všeobecne spája s kĺbmi. Tie sú bolestivé, opuchnuté, stuhnuté či deformované. 

V minulosti bola mylne označovaná ako ochorenie seniorov, ako pamätný obraz natierania si kĺbu masťou či gélom na bolesť. Avšak, v odborných kruhoch je známe, že zasahuje i detské obdobie a mladých dospelých.

Celosvetovo na reumatické ochorenia trpí približne 350 miliónov ľudí Zeme,
na Slovensku ide približne o 100 000 postihnutých ľudí rematizmom. 
Častejšie majú reumu ženy. 
Patria medzi najčastejšie príčiny PN.

Reumatické ochorenia zoskupujú širokú paletu rozličných ochorení a syndrómov, ktorých je viac ako 200. Reuma teda nie je jedno ochorenie, ktoré jednoznačne napáda iba kĺby.

Ochorenie postihuje kĺby, kosti, chrupavky, šľachy, svaly, ostatné mäkké štruktúry. Plus, okrem toho môže zasahovať i vnútorné orgány, srdce, cievy, pľúca, oči, obličky a kožu.

Reuma z gréckeho prekladu znamená prúdiť, tiecť.
Za dávnych čias ňou opisovali ťahavú bolesť.
Vraj sa šírila z hlavy na celý organizmus.

Presná príčina vzniku reumatických ochorení nie je známa. A nie je známy ani žiadny liek, ktorý by ich definitívne vyliečil.

Reuma = dlhodobé a progresívne ochorenie, ktoré sa časom zhoršuje.

Liečba sa zameriava na spomalenie progresie, teda postupu, zmiernenie ťažkostí a navrátenie človeka do bežného života.

Reuma negatívne ovplyvňuje život postihnutej osoby. Môže viesť k dočasnej ale i trvalej invalidite, keď človek nevie zvládnuť bežné životné úkony bez pomoci druhých alebo špeciálnych pomôcok.

Chcete vedieť viac o reumatizme? 
Aké má typické či celkové príznaky?
Aký má dopad na celý organizmus? 
Čítajte s nami ďalej. 

.

Reuma má viacero foriem

Reumatizmus sa dotýka množstva chorobných stavov a syndrómov

Reuma je dlhodobé a progresívne ochorenie = časom sa zhoršuje.

Zväčša sa vyznačuje obdobiami prudkého zhoršenia ťažkostí, keď sú reumatické bolesti a pridružené symptómy akútne zhoršené.

Následne sa toto akútne štádium strieda s obdobím zlepšenia
V niektorých prípadoch nastáva až úplné vymiznutie prejavov ochorenia.
Ako keby vyliečenie.
Avšak, ide o striedanie úsekov zhoršenia a zlepšenia priebehu

Klasifikácia reumatických chorôb je obšírna a zložitá, ale potrebná z teoretického i praktického pohľadu. Odlišnosti sa týkajú príčiny vzniku, priebehu ochorenia, prognózy a taktiež liečby.

Decker v roku 1983 vytvoril klasifikáciu reumatických ochorení, ktoré delí na:

 1. celkové difúzne ochorenia spojiva
 2. artritídy spojené so spondylitídou
 3. osteoartróza
 4. reumatické syndrómy viazané na infekčný agens
 5. metabolické artropatie
 6. nádory
 7. neurovaskulárne choroby
 8. choroby kostí a chrupavky
 9. mimokĺbový reumatizmus
 10. rôzne stavy spojené s kĺbnymi prejavmi

Existuje i zjednodušená klasifikácia podľa Pavelku

 

Klasifikáciu reumatických ochorení podľa Pavelku uvádza tabuľka

Názov  
Reumatické zápalové ochorenia
 1. reumatoidná artritída
 2. systémové ochorenia spojiva
 3. spondyloartritídy
  Degeneratívne kĺbové ochorenia  
Metabolicko kosteno-kĺbové ochorenia
 • kryštalické artropatie, DNA
 • osteoporóza, osteomalácia 
Mimokĺbový reumatizmus
 • lokálny 
  • juxtaartikulárny, poškodenie šliach, úponov, tenditídy, burzitídy, enteziopatie
  • diskopatie - poškodenie medzistavcových platničiek
  • idiopatická bolesť chrbta
 • celkový
  • fibromyalgie
Septické artritídy
Ďalšie
 • nádory a paraneoplastické syndrómy 
 • kĺbové prejavy pri endokrinopatiách
 • neurovaskulárne prejavy a útlakové syndrómy
 • avaskulárna osteonekróza
 • kĺbové prejavy pri krvácavých stavoch
 • amyloidózy
 • sarkoidóza

 

Uvedené chorobné stavy a syndrómy sú skromným pohľadom do obšírnosti reumatizmu. Avšak, bežný človek sa nemusí orientovať (a ani poznať všetky diagnózy) v zložitej problematike.

Dôležité je, pri objavujúcich sa ťažkostiach navštíviť lekára, ktorý na základe anamnézy odporučí reumatologické vyšetrenie.

Avšak, rozmanitosť príznakov môže predĺžiť cestu k správnemu odborníkovi.

Reuma i v mladosti a v detskom veku

Bolesť kĺbov sa vyskytuje i v mladšom veku, nie je dominantou seniorov.
Preto už u ľudí mladšej vekovej kategórie či u detí má význam skorá diagnostika.

Reumatizmus postupuje dlhodobo a progresívne. 

To znamená, že počas dlhej doby významne a negatívne vplýva na organizmus. V čase skorého zachytenia a liečby sa zlepšujú vyhliadky do budúcna.

Naopak, ak ochorenie časom napácha závažné zmeny na pohybovom aparáte, ich náprava a liečba bude zložitejšia, prognóza menej priaznivá a komplikácie závažnejšie.

V širokej škále ochorení sú také, ktoré sa začnú typicky prejavovať až v staršom veku. Avšak, druhú stranu tvoria tie, ktoré sú spustené už v pomerne mladom veku či v detstve.

Medzi ochorenia mladšieho veku a detí patrí napríklad:

Reumatické ochorenia v detskom veku prebiehajú zväčša chronicky a sú sprevádzané bolesťou, opuchom a rannou stuhnutosťou. Objaviť sa môžu už v 10. - 12. roku života

JIA je...

Do skupiny ochorení detí a dospievajúcich sa radí i juvenilná idiopatická artritída. Výraz juvenilný = mladý, nedozretý. V tomto prípade ide o najčastejšie systémové detské ochorenie a prvé príznaky sa pri ňom zväčša objavujú pred 16. rokom života.

Ide síce o zriedkavé ochorenie, ktoré sa vyskytuje približne u jedného či dvoch detí z 1000. 

Reumatické ochorenia sa môžu vyskytnúť i u malých detí. Sťažujú si, že nevládzu chodiť, bolia ich nožičky. Iné príznaky nemusia byť prítomné. Časom im môžu opúchať kĺby. 

Následne sa môže vyskytnúť i krívanie či neschopnosť sa postaviť. I u malých detí môže byť ochorenie výrazne obmedzujúce a viesť k invalidite. 

Preto i v tomto období treba dbať na včasné odhalenie prejavov reumy. To nasleduje skorá a vhodná liečba.

 

Čo stojí za reumou? 

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, v prvom rade je nutné si uvedomiť, že reumatizmus má multifaktoriálny základ. Ako jedna z počiatočných príčin sa uvádza genetická predispozícia

Spúšťačom môže byť infekcia určitým patogénom z okolitého prostredia. Ako napríklad EBV vírus, ktorý je pôvodcom mononukleózy, ale i retrovírus, parvovírus, borélie, E.coli, stafylokokus či streptokokus, vírus hepatitídy a iné.

Tieto infekčné činitele u geneticky predurčených a citlivých ľudí spustia kaskádu, ktorá vedie k následnému reumatizmu.

Reuma + autoimunita + reumatoidný faktor = autoprotilátka.

Po ďalšie, významný je autoimunitný pôvod. V tomto prípade sa imunita človeka namieri proti vlastným bunkám a tkanivá. Ide o patologický dej, pri ktorom imunita stratila schopnosť rozpoznať vlastné od cudzieho.

Uvádza sa, že na autoimunitné ochorenia trpí 5 - 7 % populácie. 

Zhruba sa delia na orgánovo-nešpecifické, ako napríklad systémové ochorenia spojiva.

A...

Orgánovo-špecifické, a tie siahajú po celom organizme. A to na kardio-vaskulárny systém, žľazy tela, nervový a respiračný systém, ale i na pečeň a obličky a zvyšok tráviacej a vylučovacej sústavy. Plus, zasahujú i kožu a sliznice. 

Čo za nimi stojí?

Všeobecné rizikové faktory rozvoja reumatizmu:

 • pohlavie - u žien častejšie
 • vek - viac vo veku od 30. do 60. roku života
 • genetický predpoklad a dedičnosť - určitý rodinný výskyt, nie priama dedičnosť
 • infekcia
 • zvýšená náchylnosť ku chorobnosti
 • nadváha a obezita
 • transfúzia krvi
 • hormonálne zmeny a krátka doba plodnosti - skrátenie fertilného obdobia
 • úraz
 • alergia
 • stres
 • fajčenie
 • pitie kávy
 • celkovo spôsob života

 

Ako sa môže prejaviť reuma?

Pýtate sa na prejavy reumatických ochorení?
Sú rôzne a dotýkajú sa rozličných častí ľudského organizmu.

V odborných kruhoch sa označujú ako:

 1. artikulárne prejavy - týkajúce sa priamo kĺbov
 2. extraartikulárne - teda mimokĺbové prejavy

Výskyt týchto mimo kĺbových prejavov a prítomnosť celkových ťažkostí vedie človeka po rozličných vyšetreniach. A k reumatologickému vyšetreniu sa dostáva až v neskoršom čase.

Pritom rýchla diagnostika a včasná liečba ovplyvňujú budúci zdravotný stav.

Z praktického pohľadu je veľmi dôležité rozpoznať, či ide o zápalový, alebo nezápalový problém. Nakoľko zápalová zložka môže mať na svedomí nezvratné poškodenie orgánov.

Z celkových príznakov sa môže vyskytnúť:

 • únava
 • celková slabosť
 • nevýkonnosť
 • nechutenstvo
 • chudnutie
 • zvýšenie telesnej teploty
 • poruchy spánku
 • bolesť brucha
 • bolesti svalov a úponov šliach
 • zápal ciev
 • zapálené a podráždené oči
 • kožná vyrážka, začervenanie kože, kožné defekty až vredy
 • úzkosť a depresia
 • a iné

 

Ťažkosti postihujúce kĺby:

 • stuhnutosť kĺbov
  • typická je ranná stuhnutosť po zobudení sa a po inaktivite
  • zatuhnuté prsty na rukách, či tuhá chrbtica
  • pretrvávať môže i hodinu po prebudení
  • pocit sťaženia zovretia ruky do päste
  • ťažšie ranné kroky
  • rozcvičenie a aktivita prináša úľavu od ťažkostí
 • postihnuté môžu byť i 3 kĺby a viac súčasne, najčastejšie:
  • kĺby prstov rúk
  • zápästia
  • kolená
  • členky
  • prsty nôh
  • ramená
  • lakte
  • bedrové kĺby
  • chrbtica
  • temporomandibulárne kĺby - kĺby medzi spánkovou kosťou a sánkou
 • bolesť kĺbov
  • zhoršuje sa pri záťaži, v nevhodnej polohe, 
  • ustupuje v pokoji
  • bolesť môže byť pulzujúca a tupá, ale i ostrá a pálivá
 • opuchy kĺbov, pri nezápalových i zápalových reumatických ochoreniach
 • zápal kĺbov, prejaví sa i teplejšou kožou nad kĺbom, začervenaním (napríklad pri DNA a pri artritíde)
 • kožné zmeny, v niektorých prípadoch i zmeny nechtov, reumatické uzly
 • obmedzenie hybnosti, čiastočne či úplne podľa rozsahu a stupňa poškodenia
 • nestabilita kĺbov a obmedzenie funkcie
 • deformácia kĺbov

Nezápalová a zápalová reuma sa odlišujú.

Pri zápalovej forme je bežné, že sa spája s rannou stuhnutosťou kĺbov, táto trvá i dlhšiu dobu vyše hodiny. A pridružujú sa k nej i vymenované celkové príznaky. Príkladom je reumatoidná artritída či ankylozujúca spondyloartritída. 

Naopak, nezápalová forma sa vyznačuje zhoršením po celodennej aktivite, a i preto sa bolesť zväčša vyskytuje večer, keď je tiež najvýraznejšia. Ranná stuhnutosť kĺbov nie je taká dlhotrvajúca a ustupuje po krátkom čase a po rozhýbaní do niekoľkých minút, ako pri osteoartróze.

Pri kĺbovom postihnutí sa uvádza, že ťažkosti môžu zasahovať iba jeden kĺb, ale rovnako taktiež viacero súčasne. 

Pri hodnotení počtu postihnutých kĺbov sa následne používa:

 1. monoartikulárna forma - 1 kĺb - príkladom je septická artritída, DNA, lymská borelioóza
 2. oligoartikulárna forma 2 4 kĺby - rovnako ako pri monoartikulárnej forme
 3. polyartikulárna forma 5 a viac kĺbov - reumatoidná artritída, systémový lupus

Reumatické ochorenie môže prebiehať rozlične. Pričom možnosťou je i to, že ako prvé príznaky sa vyskytujú celkové ťažkosti. Ochorenie sa správa atypicky. A prvé typické príznaky reumy sa dostavia až v následnej fáze.

Deti sa môžu sťažovať na bolesti nôh, prípadne nevládzu chodiť. Neskôr sa pridruží opuch kĺbov. Plus reumu sprevádzajú celkové a systémové prejavy.

Preto prvé príznaky reumy nemusia byť typické pre reumatické ochorenie. Čo je príčinou častého oddialenia diagnostiky a skorej liečby.

 

Pozor na reumu, útočí tiež mimo kĺby

Reumatické ochorenia sú nebezpečné i preto, že napádajú štruktúry a tkanivá mimo kĺb. Majú teda extraartikulárne prejavy. Ide o súčasné ťažkosti, ktoré majú na svedomí autoimunitné procesy.

Pričom ide vo veľa prípadoch o postihnutie kože, a to v zmysle psoriázy, ale i rôznych ulcerácií - kožných vredov. A pri reume sa často spomínajú i reumatoidné uzly. Podobne môže byť prítomné postihnutie slizníc.

Avšak, okrem kože a slizníc je možnosťou taktiež poškodenie očí. Zápal oka býva jedným z najčastejších mimo kĺbových príznakov. Príkladom je iritída, čiže zápal dúhovky či konjunktivitída - zápal očných spojoviek a iné.

Plus, množstvo iných ťažkostí.

 

Tabuľka uvádza niektoré mimo-kĺbové ťažkosti reumy

Oblasť Popis
Koža a sliznice prítomnosť psoriázy a tvorba rôznych vredov, ulcerácií na koži a slizniciach
Reumatoidné uzly najčastejšie v miestach, kde je koža viac namáhaná, ako sú ruky, nohy, avšak, vyskytujú sa i v srdci alebo pľúcach. Najčastejšie v podkoží predlaktia a lakťa, mnohopočetný výskyt = reumatoidná nodulóza
Oči najčastejšie ide o keratokonjunktivitídu, čiže zápal očnej rohovky a spojovky súčasne,
a to až v 10 - 35 % prípadov,
ale tiež zápal dúhovky a skléry a podobne
Pľúca uvádza sa, že môže byť pomerne častý výskyt pri reume, ale s asymptomatickým priebehom, pričom často dochádza k zápalu pleury - pleuritída, vyskytujú sa tu taktiež reumatoidné uzly či iné zápalové poškodenia, ako i pľúcna fibróza
Srdce taktiež pomerne častý výskyt, a to až 30 % reumatikov môže mať prítomné znaky perikarditídy, teda zápalu osrdcovníka, ale tiež srdcového svalu či endokardu. Podobne je možný výskyt uzlov, ktoré môžu poškodiť srdcové chlopne či srdcový sval, zápal srdcových ciev môže následne spôsobiť srdcový infarkt, prípadne sa môžu vyskytnúť chlopňové chyby
Krv a cievy často je prítomná anémia, ale tiež nedostatok krvných doštičiek, bielych krviniek a iné, ako tiež lymfadenopatia, teda zväčšenie lymfatických uzlín, a to i generalizovaná. Prípadne vzniká reumatická vaskulitída, teda zápal ciev, a tá môže mať i závažnejší dopad, ak postihuje cievy, ktoré zásobujú dôležité orgány
Obličky prejavom je porucha funkcie obličiek
Tráviaci trakt postihnutie tráviaceho traktu sa môže prejaviť tráviacimi ťažkosťami a bolesťou brucha
Neurologické ťažkosti reuma môže spôsobiť viacero neurologických problémov, príkladom sú útlakové syndrómy, čiže utlačenie nervu popri zápalovému procesu, následne vzniká napríklad syndróm karpálneho tunelu a podobne. Avšak, reuma môže byť aj za neuritídou alebo je príčinou neuropatie, keď sú prítomné parestézie, teda nepríjemné citové vnemy, ako napríklad mravčenie 

 

V krátkosti o liečbe

Viackrát je uvedené, že je dôležitá práve včasná diagnostika. Samozrejme, dáva základ skorej liečbe. 

Čím skôr sa s liečbou začne, tým lepšie. Úlohou je hlavne spomaliť progresiu a obmedziť tým škody, ktoré môže reumatizmus napáchať. A ako už vieme, tak netýka sa iba kĺbov. 

+

Reuma sa nedá vyliečiť, ale liečiť sa dá. Zmierňujú sa príznaky akútneho zhoršenia, čiže bolesti i ostatné prejavy. Významným cieľom je i skoré zapojenie postihnutej osoby do bežného života.

Pri liečbe sa využívajú viaceré metódy. 

Čo je pri reume dôležité:

 • úprava stravy - dostatok zeleniny a ovocia, vylúčenie alergénov
  • ryby a chudé mäso, hydina
  • stravovací režim, menšie porcie a 5 - 6 x za deň
 • dodržiavať pitný režim
 • prípadne doplnky výživy
  • vitamíny a minerály ako je vitamín C, D, selén, zinok
  • kĺbové doplnky, chondroitín a glukozamín sulfát a iné
  • kurkuma, zázvor, čili
  • esenciálne mastné kyseliny
 • všeobecne zdravá životospráva
 • dostatok vhodnej a primeranej pohybovej aktivity
 • dopriať si relax a oddych
 • rehabilitácie a kúpeľná liečba
 • v akútnom štádiu aplikácia chladu, ale i gélov, krémov či náplastí
 • pozor na imunostimulačné lieky, ktoré podporujú imunitu a tým i autoimunitný proces
 • úprava hmotnosti pri nadváhe
 • nefajčiť a obmedziť alkohol

Medikamentózna liečba sa volí i podľa presnej formy. Medzi základné lieky patria hlavne tie, ktoré potláčajú zápalový proces, a teda nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), nesteroidné antireumatiká (NSA), lieky tlmiace bolesť, kortikoidy. 

Avšak, tieto lieky majú iba symptomatický účinok.

Existujú lieky, ktorých účinok sa preukázal pozitívne a potláča zápalový proces, a tým aj progresiu ochorenia. Označujú sa ako DMARDs - čo je skratka z Disease Modifying Antirheumatics Drug- Antireumatické lieky modifikujúce chorobu.

Plus k dispozícii je taktiež biologická liečba

 

Zdroj

Naposledy aktualizované 27.11.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Reuma škodí organizmu a v každom veku: Prečo vzniká a aké má príznaky?

Tento článok súvisí s:
chorobami: Artróza, Artritída, Bechterevova choroba, Dna, Kawasakiho choroba, Lupienka - Psoriáza, Osteoporóza, Reumatická horúčka, Zápal spojoviek - konjunktivitída, Spondylóza, Spondylartróza, Axiálna spondylartritída, Reumatoidná artritída, Ochorenie srdcových chlopní, Systémový lupus erythematosus , Reumatické ochorenia, Autoimúnne choroby
príznakmi: Chudokrvnosť - anémia, Bolesť brucha, Bolesť kĺbov, Bolesť končatín, Bolesť kosti, Bolesť nôh, Bolesť oka, Podráždenie oka, Bolesť vystreľujúca do prstov, Bolesť chrbta, Deformácia kĺbov, Deformované nechty, Depresia, Nechutenstvo do jedla, Opuchnuté prsty, Opuch kĺbov, Opuch končatín, Pocit mravčenia, Poruchy hybnosti kĺbov, Poruchy hybnosti chrbtice, Problémy so zahájením pohybu, Ranná stuhnutosť kĺbov, Vysilenosť, Svalová slabosť, Svrbenie oka, Únava, Úzkosť, Vyrážka, Začervenaná koža, Začervenanie kože nad kĺbom, Začervenanie očných spojoviek, Stuhnutosť kĺbov, Stuhnutosť svalov, Stuhnutosť zápästia, Rezanie oka , Bolesti, Dýchacia sústava, Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Koža, nechty a vlasy, Uši, nos a ústna dutina, Tráviaca sústava, Pohybový aparát, Nervový systém, Systémové príznaky, Oči
vyšetreniami: CT, Magnetická rezonancia, RTG, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, CRP test, Denzitometria
odbormi: Imunológia, Interná medicína - Reumatológia, Ortopédia, Pediatria, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda Ako vyrovnať chrbticu? Pomôže vám Dornova metóda

Vyrovnajte svoju chrbticu! Pomôže vám Dornova metóda.

Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba Výron členka: Častý problém športovcov i bežných ľudí. Príznaky, liečba

Výron členka sa najčastejšie udeje pri športe. To však neznamená, že si ho nemožno privodiť pri bežnej chôdzi, práci v záhrade dokonca pri vstávaní z postele .

Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe? Voda v kolene a opuch: Aké sú hlavné príčiny? Čo pomôže pri liečbe?

Trápi vás voda v kolene či jeho bolesť? Aké sú najčastejšie príčiny? Pozor, tieto ťažkosti sa týkajú aj mladých.

Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania Čo je to choroba z vibrácií? Patrí medzi najčastejšie choroby z povolania

Choroba z vibrácií patrí medzi profesijné ochorenia, a predstavuje druhú najčastejšiu chorobu z povolania z podstatne dlhého zoznamu. Vyskytuje sa u rizikových pracovníkov, ktorý sú...

Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť Syndróm zmrznutého ramena: Príčiny, prejavy, liečba? Čo pomáha na bolesť

Trápia vás bolesti ramena počas aktivity, pokoja a hlavne v noci? Je pohyb v ramene značne obmedzený? Možno aj vy trpíte syndrómom zmrznutého ramena . Čo toto ochorenie presne...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
RAW - Zdeno 25.11.2019 21:51

dobrý večer, chcem sa spýtať nepočuli ste niekto o tom, že by pri reume mala pomôcť dieta RAW, alebo Paleo či niečo v podobnom zmysle. Ak máte niekto skúsenosť, tak dakujem ak sa podelíte o informácie