späť na zoznam príznakov

Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve
Zdroj foto: Getty images

Bielkovina v moči je znakom poruchy funkcie obličiek, alebo sa vyskytuje pre iné chorobné príčiny. Avšak, určité malé množstvo bielkovín býva v moči prítomné i bez ochorenia.


Bielkovina v moči, alebo tiež odborne proteinúria / albuminúria, je prítomnosť bielkovín v moči. Za normálnych okolností sa i bez prítomnej chorobnej príčiny v moči nachádza veľmi malé množstvo proteínov. Avšak, pri výstupe hodnôt môže ísť o ochorenie.

Aká je normálna, ideálna hodnota?

Za bežných okolností sa mierne zvýšená hladina vyskytuje u detí, dospievajúcich či u tehotných. Ale tiež u ľudí po nadmernej fyzickej námahe či po strese.

Bielkoviny v moči pochádzajú z krvnej plazmy, pri filtrácii krvi, zo samotnej obličky a taktiež z močových ciest.

V danej problematike sa spomínajú viaceré typy bielkovín, ktoré sú dôležité z diagnostického pohľadu.

Ďalej na objem proteínov v moči vplýva

 • vek
 • výživa a príjem bielkovín
 • poloha človeka, hlavne u detí s čím súvisí i denný rytmus
 • čas dňa - ortostatický fenomén
  • cez deň je vylučovanie bielkovín asi dvakrát vyššie ako v noci
 • fyzická aktivita a intenzita svalovej práce
 • stres
 • výška krvného tlaku
 • teplota, horúčka

Počas jedného dňa sa v obličke vytvorí asi 180 litrov primárneho moču. Ale nie celý objem primárneho moču sa vylučuje z tela von.

Ako sa primárny moč dostane z glomerulov, teda filtračných klbiek, je väčšina tekutiny spätne resorbovaná. Týchto 180 litrov obsahuje približne 10 kilogramov bielkovín. Z toho iba 0,01 %, čiže 1 gram, prechádza cez glomerulovú filtračnú bariéru do filtrátu.

Táto bariéra sa dá prirovnať k situ.

Tvorená je z troch vrstiev, a to endotelových buniek, glomerulovej bazálnej membrány a podocytov. Pričom chyba pri proteinúrii môže mať základ v každej z nich.

Cez toto sito prechádzajú iba bielkoviny, ktoré sú menšie, ako otvor sita. Označujú sa tiež ako mikroproteíny (majú nízku molekulovú hmotnosť, a to menej ako Mr < 60 000). A tie sú v proximálnom tubule, čo je časť za filtračnými glomerulami, spätne resorbované a vrátené do tela, alebo katabolizované (rozložené).

A teda do moču sa za normálnych okolností nedostávajú proteíny, ktoré majú väčšiu molekulárnu hmotnosť ako Mr > 60 000, respektíve viac než 100 000 - 150 000.

Tak ako uvádzajú Wikiskripta: Okrem mikroporéznej štruktúre glomerulárnej bazálnej membrány sa na filtrácii podieľa i elektrostatická bariéra.

Pri bežnej fyzickej aktivite a počas dňa sa do moču za 24 hodín vylúči približne 50 až 89 miligramov bielkovín
Normálna, teda fyziologická mikroalbuminúria môže byť približne 10 - 30 mg za deň

 

Tento typ proteinúrie sa označuje ako: Fyziologická proteinúria.

Plus...

V moči sa hodnotia dva základné typy bielkovín.
Prvým sú plazmatické bielkoviny, ktoré prechádzajú cez filtračnú bariéru.
Druhý typ sú neplazmatické bielkoviny, ktoré pochádzajú z obličkových tubulov.

Približný podiel bielkovín v moči:

 • 60 % z toho sú bielkoviny z obličiek, presnejšie z obličkovej panvičky a z močovodov
  • neplazmatické bielkoviny 
  • tento typ bielkoviny sa tiež označuje ako Tamm-Horsfallov proteín
  • približne 25 - 75 mg na deň a 1,73 m
  • znížená tvorba môže značiť poruchu drene obličky
 • 40 % z toho pripadá na plazmatické bielkoviny prefiltrované z krvi
  • tento koncový objem je ovplyvnený filtračnou bariérou, spätnou resorpciou a hemodynamikou v obličkách 

 

Proteinúria je..., a čo ju spôsobuje

Bielkovina v moči, čiže proteinúria je stav, keď objem bielkovín za 24 hodín prevýši hranicu 150 - 200 mg.

Maximálna hodnota je stanovená na 96 mg / m2 = 150 mg za 24 hodín. 
Hladina bielkovín v moči nad hodnoty 150 - 200 mg za 24 hodín.

Pričom podľa množstva sa delí na:

 • malú proteinúriu - menej ako 150 mg za 24 hodín
 • strednú proteinúriu - 150 až 350 mg za 24 hodín
 • veľkú proteinúriu - viac ako 350 miligramov za 24 hodín = veľa bielkovín v moči

 

Rozdelenie proteinúrie + hlavné príčiny v tabuľke

Nepatologická

Nie je prejavom ochorenia obličiek. Označuje sa tiež ako funkčná či prechodná proteinúria.

Príkladom je:

 • posturálna - ortostatická forma, keď v stoji je vyššia exkrécia (vylučovanie) bielkovín do moču, vyskytuje sa najmä u detí a dospievajúcich
 • navodená fyzickou námahou a prácou svalov
 • stres
 • chlad
 • febrilná forma - pri horúčke
 • dehydratácia
Prerenálna proteinúria

problém je "pred obličkami"

Nie je chyba v obličkách. Príkladom môže byť situácia navýšenia bielkovín s nižšou molekulovou hmotnosťou v krvi. Tie následne prechádzajú do moču a to i bez prítomnej choroby.

Avšak, môže za ňou stáť i hemolýza, čiže rozpad červených krviniek. V tomto prípade bude okrem bielkovín v moči i krv a hemoglobín, a teda hematúria

Iným príkladom je prítomnosť myoglobínu, čo je svalová bielkovina, stáva sa tak pri crash syndróme, resp. rabdomyolýze a tiež pri akútnom zápale či nekróze tkaniva

Renálna proteinúria  

Glomerulová - zvýšenie priepustnosti glomerulárnej bariéry pre bielkoviny. Vylučujú sa stredne veľké bielkoviny, albumín a transferín (Mr 70 00 - 100 000), ale nie veľké bielkoviny - ide o selektívnu formu

Prípadne môže dochádzať i k vylučovaniu väčších bielkovín nad Mr 100 000, označuje sa ako neselektívna forma.

Príčiny môžu byť rozličné:

 • nefrotický syndróm
 • hyperfiltrácia v reziduálnych nefrónoch
 • glomerulopatie
 • Alportov syndróm
 • systémové ochorenia, ako systémový lupus - SLE 
 • vaskulitída
 • cukrovka - diabetes mellitus
 • infekcie, ktoré vyvoláva
  • streptokok
  • vírusy hepatitídy B, C
  • HIV
  • mononukleóza
 • malígne ochorenie, ako lymfóm

Tubulárna - zapríčinená zníženým spätným vstrebávaním bielkovín v tubuloch obličiek. Vylučujú sa mikroproteíny, teda bielkoviny s nízkou molekulovou hmotnosťou.

Často sa tak stáva pre:

 • toxický účinok niektorých liekov (poliekové poškodenie), cytostatiká, niektoré antibiotiká a protizápalové lieky
 • otravu ťažkými kovmi, ako olovo, ortuť, meď
 • akútnu tubulárnu nekrózu
 • TIN - tubulointersticiálnu nefritídu (forma zápalu obličky) 
 • polycystickú chorobu obličiek
 • peylonefritídu, teda formu zápalu obličky
Zmiešaná - kombinácia oboch typov
Postrenálna proteinúria

Do moču prenikajú i veľké proteíny a plazma. V moči sa tak nachádzajú všetky typy plazmatických bielkovín, leukocyty (biele krvinky) i hemoglobín, teda červené krvné farbivo.

Príčinou tohto typu môže byť:

 • krvácanie a krvácavé stavy
 • nádorové ochorenie
 • zápal močových ciest
 • obličkové a močové kamene

 

Príčinou môže byť:

 • ochorenie obličiek a močových ciest
 • iné systémové a metabolické ochorenie, ako lupus, cukrovka (diabetická nefropatia)
 • endokarditída (zápal srdca) a iné ochorenia srdca, zlyhanie srdca
 • poruchy imunity a autoimunitné choroby, reuma
 • infekcie a zápaly
 • vysoký krvný tlak
 • niektoré lieky, chemoterapia
 • toxíny
 • úraz a popáleniny
 • nádor a malígne onkologické ochorenie, lymfóm, myelóm
 • zvýšená produkcia proteínov v organizme, ako je i amyloidóza
 • dehydratácia
 • stres a emocionálne vypätie
 • nadmerná fyzická námaha a namáhavé cvičenie
 • vystavenie chladu a podchladenie organizmu
 • horúčka a vystavenie tela vysokým teplotám
 • chudokrvnosť - kosáčiková anémia
 • v tehotenstve a pre/eklampsia
 • nadbytok bielkovín v strave

 

Bielkoviny v moči u detí

Pýtate sa: Môže byť bielkovina v moči dieťaťa?

V detstve a hlavne počas puberty a dospievania je možný výskyt vyššieho počtu bielkovín v moči. Príčinou nemusí byť ochorenie a stáva sa tak pomerne často.

Až 10 % detí školského veku môže mať pri teste proteinúriu. 
Následne, po druhom teste klesá miera výskytu na 0,1 %. 
Vyššie zastúpenie sa zisťuje u dievčat. 

Príčinou je funkčná forma. Stretnete sa i s označením ako dočasná, funkčná či ortostatická proteinúria (cvičenie, stres, horúčka, zvýšená exkrécia bielkovín v stoji).

Uvádza sa, že ortostatická forma je v období detstva frekventovaná. Zastúpenie si nájde u 3 až 5 % dospievajúcich. 

V polohe ležmo je vylučovanie bielkovín do moču normálne. Pričom stúpa v stoji, a teda počas dňa. 

Preto sa robí porovnávanie hodnôt proteínov v moči počas noci a dňa.

Príčina ortostatickej proteinúrie nie celkom je objasnená.

Pri zvýšenej hladine bielkovín v moči je potrebná pravidelná kontrola u lekára.

Avšak, i v tomto veku môže byť príznakom ochorenia či poruchy funkcie obličiek. Odborná literatúra uvádza, že často ide o glomerulárnu a tubulárnu formu.

 

Proteinúria počas tehotenstva

Počas tehotenstva môže nastať prechodné zvýšenie množstva bielkovín v moči. Stáv sa tak na začiatku, počas ale i na konci tehotenstva.

Avšak, ak ide o dlhodobý výskyt, alebo je hodnota nad 300 mg je nutné vyšetrenie

Dlhodobá, teda chronická proteinúria, v tehotenstve nastupuje už po 20. týždni tehotenstva. Zväčša sa tak stáva pri už existujúcom probléme s obličkami.

Akútna forma vzniká z rozličných príčin, avšak, najobávanejšou je preeklampsia a eklampsia. V tomto čase je riziko ohrozenia tehotnej i plodu.

Typicky sa prejaví:

Rizikom je prechod a vyvrcholenie do eklampsie a HELLP syndrómu. Nastupujú kŕče tela, rozpad červených krviniek, zvýšenie pečeňových enzýmov, zníženie počtu krvných doštičiek. 

Vysoké riziko úmrtia tehotnej a plodu. Vyžaduje si okamžité liečenie, pričom jedinou formou môže byť ukončenie tehotenstva.

Menej závažné príčiny zvýšenia bielkovín v moči počas tehotenstva:

 • nadmerná fyzická aktivita
 • stres
 • dehydratácia
 • horúčka
 • cukrovka

Prečítajte si tiež: 
Bielkovina v moči počas tehotenstva? Môže i nemusí byť problém

 

Aké ďalšie symptóm a syndrómy sa môžu vyskytovať

Okrem preukázanej zvýšenej hodnoty bielkovín v moči je možný výskyt iných zdravotných ťažkostí.

Príkladom symptómov, ktoré môžu sprevádzať proteinúriu je:

 • spenený moč, pena pritom pretrváva dlhšie
 • časté močenie
 • únava
 • slabosť a vysilenosť
 • opuchy, prvotne bývajú prítomné opuchy tváre a okolia očí, neskôr i končatín
 • dýchavičnosť
 • nevoľnosť
 • vracanie
 • bolesť brucha, podbrušia, v boku
  • hlavne pri zápale
  • i s dysúriou, pálením, rezaním, štípaním pri močení
  • časté močenie

Moč pri proteinúrii:

 • pena na moči - za normálnych okolností sa drží pena na moči krátko
  • biela pena, pomalšie mizne
 • mliečno biela farba - prítomnosť bielkovín i tukov
 • zakalený alebo ružovýčervený moč, ak je prítomný zápal s hematúriou

 

Dôležité pojmy pri poruche močenia:

 • polyúria - vysoké množstvo moču za 24 hodín nad 2500 ml alebo 100 ml za hodinu
 • oligúria - zníženie množstva moču pod 300 ml za 24 hodín
 • anúria, množstvo moču pod 100 ml za 24 hodín, ale i zastavenie tvorby moču
 • retencia - zadržiavanie moču, prekážka v močových cestách
 • polakizúria - časté nutkanie s vymočením malého množstva
 • dysúria - porucha močenia, bolesť pri močení
 • strangúria - bolestivé močenie - pálenie
 • noktúria - časté močenie v noci
 • enuresis nocturna - pomočovanie sa v noci
 • inkontinencia moču - strata schopnosti ovládať močenie a teda samovoľný odchod moču

 

Ako na diagnostiku a liečbu?

Diagnostika proteinúrie je dôležitá i z pohľadu liečby. Často sa zistí náhodne, nakoľko prebieha asymptomaticky (bez príznakov).

Prvotne sa odoberá anamnéza. Význam má i zistenie rodinného výskytu problémov s obličkami a dedičných ochorení.

Následne sa vykonáva fyziologické vyšetrenie, pri ktorom je nutné poznať hodnoty krvného tlaku. Hľadajú sa opuchy.

Vyšetruje sa moč. Prvou voľbou, ktorá je dostupná i pre domáci test sú papierikové metódy, a teda testovací prúžok (lakmusový papierik). 

Papierikový test sa hodnotí na krížiky:

 • 1 + (na jeden krížik) = približne 300 mg/ liter
 • 2 ++ = asi 1 g/l
 • 3 +++ = asi 3 g/l
 • 4 ++++ = 20 - 30 g/l

Tento test je orientačný, skríningový.
Môže byť chybne vyhodnotený.
Po ňom je potrebné ďalšie vyšetrenie. 

Najdôležitejší je 24 hodinový zber moču a laboratórne hodnotenie. Plus, doplnia sa iné metódy, ako je vyšetrenie krvi (elektrolyty, urea, kreatinín). 

Medzi zobrazovacie metódy patrí:

 • SONO / USG
 • RTG - kontrastné metódy
 • CT
 • MRI
 • a iné

Po zistení príčiny nasleduje liečba.

Proteinúria môže mať viacero foriem a ich prehľad ukazuje táto infografika:

Infografika - rozdelenie proteinúrie - podľa dĺžky trvania a príčiny vzniku, plus množstvo za deň

V prípade zápalu sa podávajú antibiotiká. Pri ostatných ochoreniach špecifická terapia pre konkrétny problém. Dôležitá je diéta s ohľadom na príjem bielkovín a režimové opatrenia, kde spadá i pokojový režim a vyvarovanie sa stresu a fyzickej námahe a iným rizikovým faktorom. 

Pomôže čaj na bielkoviny v moči? Môže sa piť urologický čaj, ktorého pitie má význam pri zápale močového ústrojenstva (spolu s odbornou liečbou). Veď pri zápale môže byť okrem krvi i bielkovina v moči. Ale, na iné ochorenia jeho účinok nestačí.

Prečítajte si tiež: 
Obličky a ich ochorenia 
Starostlivosť o obličky 
Možnosti liečby obličkových kameňov 

Informácie o výskyte bielkovín v moči, ale aj o iných súvisiacich symptómoch

Informácie o výskyte bielkovín v moči, ale aj o iných súvisiacich symptómoch

Ďalšie zaujímavé zdroje

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Bielkovinou v moči

Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve patri medzi príznaky Vylučovacej sústavy
Ďalšie názvy: proteinúria, albuminúria
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Diabetes a jeho komplikácie Diabetes a jeho komplikácie

Diabetes mellitus alebo ľudovo cukrovka je ochorenie samo o sebe dosť závažné. Vyžaduje si celoživotné dodržiavanie životosprávy a liečby. Aj napriek tomu však so sebou prináša rôzne...

Prepadla vás nervozita a stres? V tehotenstve ich treba minimalizovat Prepadla vás nervozita a stres? V tehotenstve ich treba minimalizovat

Nervozita a stres majú vplyv na človeka, či už si to uvedomujeme alebo nie. Ak sa jedná o dlhodobé faktory alebo stavy, môžu ovplyvniť zdravie aj u doteraz zdravého jedinca....

Bielkovina v moči počas tehotenstva? Môže i nemusí byť problém Bielkovina v moči počas tehotenstva? Môže i nemusí byť problém

Proteinúria je odborný názov pre prítomnosť bielkovín v moči. Počas tehotenstva je dôležitá jeho pravidelná kontrola. Jej výskyt totiž môže signalizovať vážne komplikácie ako napríklad...

Zápal močových ciest trápi v lete najmä nežné pohlavie Zápal močových ciest trápi v lete najmä nežné pohlavie

Letné aktivity, nočné bazénové párty či nie celkom rozumný životný štýl, môžu spôsobiť nemalé zdravotné nepríjemnosti. U žien to často býva práve zápal močových ciest či močového mechúra...

Krv v moči. Ako príznak týchto chorôb by ste ju určite nečakali Krv v moči. Ako príznak týchto chorôb by ste ju určite nečakali

Prítomnosť krvi v moči (haematuria) nie je samostatná choroba. Je závažným symptómom ochorenia obličiek , močového ústrojenstva , vyskytuje sa pri veľkom množstve iných chorôb...

Naposledy aktualizované 10.08.2020


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Vyletelova - Monika 26.04.2019 20:36

Mam velmi svetlozlty moc, a v nom biele machule ako keby tam boli kusky niecoho bieleho. Reze ma este rura, nie rura v sporaku .... Mocim casto, 3 az 4 litre denne. Odmalicka ma bolieva brucho klby a mam nadchu. Mam nieco s IgG. Co mam robit.

Čo mi pomohlo

Pomoze mi niekwdy Biseptol, a inac aj Nolicin. V nemocnici mi povedali o bielkovine a 3 kriziky. Bola tam aj krv pri menzes. Mam si davat tie globule macmiror?