späť na zoznam príznakov

Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve
Zdroj foto: Getty images

Bielkovina v moči je znakom poruchy funkcie obličiek, alebo sa vyskytuje pre iné chorobné príčiny. Avšak, určité malé množstvo bielkovín býva v moči prítomné i bez ochorenia.


Bielkovina v moči, alebo tiež odborne proteinúria / albuminúria, je prítomnosť bielkovín v moči. Za normálnych okolností sa i bez prítomnej chorobnej príčiny v moči nachádza veľmi malé množstvo proteínov. Avšak, pri výstupe hodnôt môže ísť o ochorenie.

Aká je normálna, ideálna hodnota?

Za bežných okolností sa mierne zvýšená hladina vyskytuje u detí, dospievajúcich či u tehotných. Ale tiež u ľudí po nadmernej fyzickej námahe či po strese.

Bielkoviny v moči pochádzajú z krvnej plazmy, pri filtrácii krvi, zo samotnej obličky a taktiež z močových ciest.

V danej problematike sa spomínajú viaceré typy bielkovín, ktoré sú dôležité z diagnostického pohľadu.

Ďalej na objem proteínov v moči vplýva

 • vek
 • výživa a príjem bielkovín
 • poloha človeka, hlavne u detí s čím súvisí i denný rytmus
 • čas dňa - ortostatický fenomén
  • cez deň je vylučovanie bielkovín asi dvakrát vyššie ako v noci
 • fyzická aktivita a intenzita svalovej práce
 • stres
 • výška krvného tlaku
 • teplota, horúčka

Počas jedného dňa sa v obličke vytvorí asi 180 litrov primárneho moču. Ale nie celý objem primárneho moču sa vylučuje z tela von.

Ako sa primárny moč dostane z glomerulov, teda filtračných klbiek, je väčšina tekutiny spätne resorbovaná. Týchto 180 litrov obsahuje približne 10 kilogramov bielkovín. Z toho iba 0,01 %, čiže 1 gram, prechádza cez glomerulovú filtračnú bariéru do filtrátu.

Táto bariéra sa dá prirovnať k situ.

Tvorená je z troch vrstiev, a to endotelových buniek, glomerulovej bazálnej membrány a podocytov. Pričom chyba pri proteinúrii môže mať základ v každej z nich.

Cez toto sito prechádzajú iba bielkoviny, ktoré sú menšie, ako otvor sita. Označujú sa tiež ako mikroproteíny (majú nízku molekulovú hmotnosť, a to menej ako Mr < 60 000). A tie sú v proximálnom tubule, čo je časť za filtračnými glomerulami, spätne resorbované a vrátené do tela, alebo katabolizované (rozložené).

A teda do moču sa za normálnych okolností nedostávajú proteíny, ktoré majú väčšiu molekulárnu hmotnosť ako Mr > 60 000, respektíve viac než 100 000 - 150 000.

Tak ako uvádzajú Wikiskripta: Okrem mikroporéznej štruktúre glomerulárnej bazálnej membrány sa na filtrácii podieľa i elektrostatická bariéra.

Pri bežnej fyzickej aktivite a počas dňa sa do moču za 24 hodín vylúči približne 50 až 89 miligramov bielkovín
Normálna, teda fyziologická mikroalbuminúria môže byť približne 10 - 30 mg za deň

 

Tento typ proteinúrie sa označuje ako: Fyziologická proteinúria.

Plus...

V moči sa hodnotia dva základné typy bielkovín.
Prvým sú plazmatické bielkoviny, ktoré prechádzajú cez filtračnú bariéru.
Druhý typ sú neplazmatické bielkoviny, ktoré pochádzajú z obličkových tubulov.

Približný podiel bielkovín v moči:

 • 60 % z toho sú bielkoviny z obličiek, presnejšie z obličkovej panvičky a z močovodov
  • neplazmatické bielkoviny 
  • tento typ bielkoviny sa tiež označuje ako Tamm-Horsfallov proteín
  • približne 25 - 75 mg na deň a 1,73 m
  • znížená tvorba môže značiť poruchu drene obličky
 • 40 % z toho pripadá na plazmatické bielkoviny prefiltrované z krvi
  • tento koncový objem je ovplyvnený filtračnou bariérou, spätnou resorpciou a hemodynamikou v obličkách 

 

Proteinúria je..., a čo ju spôsobuje

Bielkovina v moči, čiže proteinúria je stav, keď objem bielkovín za 24 hodín prevýši hranicu 150 - 200 mg.

Maximálna hodnota je stanovená na 96 mg / m2 = 150 mg za 24 hodín. 
Hladina bielkovín v moči nad hodnoty 150 - 200 mg za 24 hodín.

Pričom podľa množstva sa delí na:

 • malú proteinúriu - menej ako 150 mg za 24 hodín
 • strednú proteinúriu - 150 až 350 mg za 24 hodín
 • veľkú proteinúriu - viac ako 350 miligramov za 24 hodín = veľa bielkovín v moči

 

Rozdelenie proteinúrie + hlavné príčiny v tabuľke

Nepatologická Nie je prejavom ochorenia obličiek. Označuje sa tiež ako funkčná či prechodná proteinúria. Príkladom je:
 • posturálna - ortostatická forma, keď v stoji je vyššia exkrécia (vylučovanie) bielkovín do moču, vyskytuje sa najmä u detí a dospievajúcich
 • navodená fyzickou námahou a prácou svalov
 • stres
 • chlad
 • febrilná forma - pri horúčke
 • dehydratácia
Prerenálna proteinúria problém je "pred obličkami" Nie je chyba v obličkách. Príkladom môže byť situácia navýšenia bielkovín s nižšou molekulovou hmotnosťou v krvi. Tie následne prechádzajú do moču a to i bez prítomnej choroby. Avšak, môže za ňou stáť i hemolýza, čiže rozpad červených krviniek. V tomto prípade bude okrem bielkovín v moči i krv a hemoglobín, a teda hematúria.  Iným príkladom je prítomnosť myoglobínu, čo je svalová bielkovina, stáva sa tak pri crash syndróme, resp. rabdomyolýze a tiež pri akútnom zápale či nekróze tkaniva
Renálna proteinúria   Glomerulová - zvýšenie priepustnosti glomerulárnej bariéry pre bielkoviny. Vylučujú sa stredne veľké bielkoviny, albumín a transferín (Mr 70 00 - 100 000), ale nie veľké bielkoviny - ide o selektívnu formu Prípadne môže dochádzať i k vylučovaniu väčších bielkovín nad Mr 100 000, označuje sa ako neselektívna forma. Príčiny môžu byť rozličné:
 • nefrotický syndróm
 • hyperfiltrácia v reziduálnych nefrónoch
 • glomerulopatie
 • Alportov syndróm
 • systémové ochorenia, ako systémový lupus - SLE 
 • vaskulitída
 • cukrovka - diabetes mellitus
 • infekcie, ktoré vyvoláva
  • streptokok
  • vírusy hepatitídy B, C
  • HIV
  • mononukleóza
 • malígne ochorenie, ako lymfóm
Tubulárna - zapríčinená zníženým spätným vstrebávaním bielkovín v tubuloch obličiek. Vylučujú sa mikroproteíny, teda bielkoviny s nízkou molekulovou hmotnosťou. Často sa tak stáva pre:
 • toxický účinok niektorých liekov (poliekové poškodenie), cytostatiká, niektoré antibiotiká a protizápalové lieky
 • otravu ťažkými kovmi, ako olovo, ortuť, meď
 • akútnu tubulárnu nekrózu
 • TIN - tubulointersticiálnu nefritídu (forma zápalu obličky) 
 • polycystickú chorobu obličiek
 • peylonefritídu, teda formu zápalu obličky
Zmiešaná - kombinácia oboch typov
Postrenálna proteinúria Do moču prenikajú i veľké proteíny a plazma. V moči sa tak nachádzajú všetky typy plazmatických bielkovín, leukocyty (biele krvinky) i hemoglobín, teda červené krvné farbivo. Príčinou tohto typu môže byť:
 • krvácanie a krvácavé stavy
 • nádorové ochorenie
 • zápal močových ciest
 • obličkové a močové kamene

 

Príčinou môže byť:

 • ochorenie obličiek a močových ciest
 • iné systémové a metabolické ochorenie, ako lupus, cukrovka (diabetická nefropatia)
 • endokarditída (zápal srdca) a iné ochorenia srdca, zlyhanie srdca
 • poruchy imunity a autoimunitné choroby, reuma
 • infekcie a zápaly
 • vysoký krvný tlak
 • niektoré lieky, chemoterapia
 • toxíny
 • úraz a popáleniny
 • nádor a malígne onkologické ochorenie, lymfóm, myelóm
 • zvýšená produkcia proteínov v organizme, ako je i amyloidóza
 • dehydratácia
 • stres a emocionálne vypätie
 • nadmerná fyzická námaha a namáhavé cvičenie
 • vystavenie chladu a podchladenie organizmu
 • horúčka a vystavenie tela vysokým teplotám
 • chudokrvnosť - kosáčiková anémia
 • v tehotenstve a pre/eklampsia
 • nadbytok bielkovín v strave

 

Bielkoviny v moči u detí

Pýtate sa: Môže byť bielkovina v moči dieťaťa?

V detstve a hlavne počas puberty a dospievania je možný výskyt vyššieho počtu bielkovín v moči. Príčinou nemusí byť ochorenie a stáva sa tak pomerne často.

Až 10 % detí školského veku môže mať pri teste proteinúriu. 
Následne, po druhom teste klesá miera výskytu na 0,1 %. 
Vyššie zastúpenie sa zisťuje u dievčat. 

Príčinou je funkčná forma. Stretnete sa i s označením ako dočasná, funkčná či ortostatická proteinúria (cvičenie, stres, horúčka, zvýšená exkrécia bielkovín v stoji).

Uvádza sa, že ortostatická forma je v období detstva frekventovaná. Zastúpenie si nájde u 3 až 5 % dospievajúcich. 

V polohe ležmo je vylučovanie bielkovín do moču normálne. Pričom stúpa v stoji, a teda počas dňa. 

Preto sa robí porovnávanie hodnôt proteínov v moči počas noci a dňa.

Príčina ortostatickej proteinúrie nie celkom je objasnená.

Pri zvýšenej hladine bielkovín v moči je potrebná pravidelná kontrola u lekára.

Avšak, i v tomto veku môže byť príznakom ochorenia či poruchy funkcie obličiek. Odborná literatúra uvádza, že často ide o glomerulárnu a tubulárnu formu.

 

Proteinúria počas tehotenstva

Počas tehotenstva môže nastať prechodné zvýšenie množstva bielkovín v moči. Stáv sa tak na začiatku, počas ale i na konci tehotenstva.

Avšak, ak ide o dlhodobý výskyt, alebo je hodnota nad 300 mg je nutné vyšetrenie

Dlhodobá, teda chronická proteinúria, v tehotenstve nastupuje už po 20. týždni tehotenstva. Zväčša sa tak stáva pri už existujúcom probléme s obličkami.

Akútna forma vzniká z rozličných príčin, avšak, najobávanejšou je preeklampsia a eklampsia. V tomto čase je riziko ohrozenia tehotnej i plodu.

Typicky sa prejaví:

Rizikom je prechod a vyvrcholenie do eklampsie a HELLP syndrómu. Nastupujú kŕče tela, rozpad červených krviniek, zvýšenie pečeňových enzýmov, zníženie počtu krvných doštičiek. 

Vysoké riziko úmrtia tehotnej a plodu. Vyžaduje si okamžité liečenie, pričom jedinou formou môže byť ukončenie tehotenstva.

Menej závažné príčiny zvýšenia bielkovín v moči počas tehotenstva:

 • nadmerná fyzická aktivita
 • stres
 • dehydratácia
 • horúčka
 • cukrovka

Prečítajte si tiež: 
Bielkovina v moči počas tehotenstva? Môže i nemusí byť problém

 

Aké ďalšie symptóm a syndrómy sa môžu vyskytovať

Okrem preukázanej zvýšenej hodnoty bielkovín v moči je možný výskyt iných zdravotných ťažkostí.

Príkladom symptómov, ktoré môžu sprevádzať proteinúriu je:

 • spenený moč, pena pritom pretrváva dlhšie
 • časté močenie
 • únava
 • slabosť a vysilenosť
 • opuchy, prvotne bývajú prítomné opuchy tváre a okolia očí, neskôr i končatín
 • dýchavičnosť
 • nevoľnosť
 • vracanie
 • bolesť brucha, podbrušia, v boku
  • hlavne pri zápale
  • i s dysúriou, pálením, rezaním, štípaním pri močení
  • časté močenie

Moč pri proteinúrii:

 • pena na moči - za normálnych okolností sa drží pena na moči krátko
  • biela pena, pomalšie mizne
 • mliečno biela farba - prítomnosť bielkovín i tukov
 • zakalený alebo ružovýčervený moč, ak je prítomný zápal s hematúriou

 

Dôležité pojmy pri poruche močenia:

 • polyúria - vysoké množstvo moču za 24 hodín nad 2500 ml alebo 100 ml za hodinu
 • oligúria - zníženie množstva moču pod 300 ml za 24 hodín
 • anúria, množstvo moču pod 100 ml za 24 hodín, ale i zastavenie tvorby moču
 • retencia - zadržiavanie moču, prekážka v močových cestách
 • polakizúria - časté nutkanie s vymočením malého množstva
 • dysúria - porucha močenia, bolesť pri močení
 • strangúria - bolestivé močenie - pálenie
 • noktúria - časté močenie v noci
 • enuresis nocturna - pomočovanie sa v noci
 • inkontinencia moču - strata schopnosti ovládať močenie a teda samovoľný odchod moču

 

Ako na diagnostiku a liečbu?

Diagnostika proteinúrie je dôležitá i z pohľadu liečby. Často sa zistí náhodne, nakoľko prebieha asymptomaticky (bez príznakov).

Prvotne sa odoberá anamnéza. Význam má i zistenie rodinného výskytu problémov s obličkami a dedičných ochorení.

Následne sa vykonáva fyziologické vyšetrenie, pri ktorom je nutné poznať hodnoty krvného tlaku. Hľadajú sa opuchy.

Vyšetruje sa moč. Prvou voľbou, ktorá je dostupná i pre domáci test sú papierikové metódy, a teda testovací prúžok (lakmusový papierik). 

Papierikový test sa hodnotí na krížiky:

 • 1 + (na jeden krížik) = približne 300 mg/ liter
 • 2 ++ = asi 1 g/l
 • 3 +++ = asi 3 g/l
 • 4 ++++ = 20 - 30 g/l

Tento test je orientačný, skríningový.
Môže byť chybne vyhodnotený.
Po ňom je potrebné ďalšie vyšetrenie. 

Najdôležitejší je 24 hodinový zber moču a laboratórne hodnotenie. Plus, doplnia sa iné metódy, ako je vyšetrenie krvi (elektrolyty, urea, kreatinín). 

Medzi zobrazovacie metódy patrí:

 • SONO / USG
 • RTG - kontrastné metódy
 • CT
 • MRI
 • a iné

Po zistení príčiny nasleduje liečba.

Proteinúria môže mať viacero foriem a ich prehľad ukazuje táto infografika:

Infografika - rozdelenie proteinúrie - podľa dĺžky trvania a príčiny vzniku, plus množstvo za deň

V prípade zápalu sa podávajú antibiotiká. Pri ostatných ochoreniach špecifická terapia pre konkrétny problém. Dôležitá je diéta s ohľadom na príjem bielkovín a režimové opatrenia, kde spadá i pokojový režim a vyvarovanie sa stresu a fyzickej námahe a iným rizikovým faktorom. 

Pomôže čaj na bielkoviny v moči? Môže sa piť urologický čaj, ktorého pitie má význam pri zápale močového ústrojenstva (spolu s odbornou liečbou). Veď pri zápale môže byť okrem krvi i bielkovina v moči. Ale, na iné ochorenia jeho účinok nestačí.

Prečítajte si tiež: 
Obličky a ich ochorenia 
Starostlivosť o obličky 
Možnosti liečby obličkových kameňov 

Informácie o výskyte bielkovín v moči, ale aj o iných súvisiacich symptómoch

Informácie o výskyte bielkovín v moči, ale aj o iných súvisiacich symptómoch

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Bielkovinou v moči

Čo znamená bielkovina v moči? Proteinúria i v detstve či v tehotenstve patri medzi príznaky Vylučovacej sústavy
Ďalšie názvy: proteinúria, albuminúria
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
20. (TT) týždeň tehotenstva: Aké vyšetrenia vás čakajú v tomto týždni? 20. (TT) týždeň tehotenstva: Aké vyšetrenia vás čakajú v tomto týždni?

20. týždeň tehotenstva a ranné nevoľnosti vás už pravdepodobne netrápia a môžete si užívať príjemné obdobie tehotenstva s rastúcim bruškom, ktoré vás ešte neobmedzuje. 

27. týždeň tehotenstva (27. TT): Má už plod svoj rytmus spánku? 27. týždeň tehotenstva (27. TT): Má už plod svoj rytmus spánku?

Končíte 6. mesiac tehotenstva, druhý trimester a prichádza posledný tretí trimester. Vaše dieťatko rastie a priberá v brušku, dáva vám o sebe vedieť svojimi pohybmi, ktoré sú niekedy aj...

29. týždeň tehotenstva (29. TT): Čo vás čaká? Prvý úsmev v brušku 29. týždeň tehotenstva (29. TT): Čo vás čaká? Prvý úsmev v brušku

Už ste v 29. týždni tehotenstva. Ten čas tak rýchlo letí a vám ostáva 11 týždňov do termínu. Poďme si prečítať ako prebieha tento týždeň tehotenstva a ako sa vaše dieťatko vyvíja. 

30. týždeň tehotenstva. Každým dňom o niečo väčšie? 30. týždeň tehotenstva. Každým dňom o niečo väčšie?

Rast tehotenského bruška stále pokračuje a tak aj rast vášho dieťatka, ktoré je každým dňom väčšie.

31. týždeň tehotenstva: Čas keď dieťatko začína s vami komunikovať? 31. týždeň tehotenstva: Čas keď dieťatko začína s vami komunikovať?

Komunikáciou s vašim bruškom, dostáva bábätko základ reči. Hlasom, ktorý počúva a vníma ho, vám odpovedá svojimi pohybmi, mrvením a kopnutím. 

Naposledy aktualizované 01.06.2021


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Vyletelova - Monika 26.04.2019 20:36

Mam velmi svetlozlty moc, a v nom biele machule ako keby tam boli kusky niecoho bieleho. Reze ma este rura, nie rura v sporaku .... Mocim casto, 3 az 4 litre denne. Odmalicka ma bolieva brucho klby a mam nadchu. Mam nieco s IgG. Co mam robit.

Čo mi pomohlo

Pomoze mi niekwdy Biseptol, a inac aj Nolicin. V nemocnici mi povedali o bielkovine a 3 kriziky. Bola tam aj krv pri menzes. Mam si davat tie globule macmiror?