späť na zoznam článkov

Kto je pôrodná dula? A aká je jej úloha?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Hlinková
Kto je pôrodná dula? A aká je jej úloha?
Zdroj foto: Getty images

Každá rodička má právo vziať si k pôrodu jednu, alebo viac osôb, ktoré ju budú sprevádzať počas pôrodu.
Môže to byť otec dieťaťa, rodinný príslušník, kamarátka alebo dula.


Popularita a pozícia duly za posledné roky vzrástla.
Personál pôrodných sál sa s prítomnosťou duly, ako sprevádzajúcou osobou rodičky, stretáva čoraz častejšie.

Kto je pôrodná dula a aká je jej úloha?
Ako nadviazať kontakt s dulou?
Aké sú jej povinnosti a právomoci?
A aká je cena pôrodnej duly?

Kto je dula?

Názov dula pochádza z gréckeho slova „doula", čo v preklade znamená: osobná otrokyňa ženy.

.

Dulou sa môže stať ktorákoľvek žena.
Kvalifikovaná dula má znalosti z odboru medicíny a psychológie.

V decembri 2004 vzniklo na Slovensku občianske združenie, ktoré duly zastrešuje.
Registrované duly sú viazané etickým kódexom z čoho vyplývajú aj ich právomoci a povinnosti.

Dula je ako kamarátka, ibaže s množstvom skúseností.

Práca duly vyžaduje:

 • vysokú empatiu
 • pri pohovoroch na kurz duly sa dbá hlavne na osobnostné vyžarovanie a povahu záujemkyne
 • ak sa ukáže, že nezvláda stresové situácie, na túto pozíciu sa nehodí
 • nemusí byť matka, ani mať priamu skúsenosť s pôrodom

Po prechode výberovým konaním občianskeho združenia dúl môže:

 • absolvovať príslušný kurz
 • po jeho skončení vykonávať prax, (vtedy je označená ako osoba v zácviku)
 • na konci prejde skúškami, po ktorých dostane oprávnenie
 • až potom je oficiálne zaradená do zoznamu dúl

Túto činnosť môže vykonávať  ako doplnkové zamestnanie, alebo aj ako hlavnú profesiu.
Záleží to hlavne od množstva klientok, ktoré získa.

Dula je:

 • je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza budúcu mamičku v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia
 • poskytuje budúcej mamičke emocionálnu a psychickú oporu
 • ak je prítomný partner, jej starostlivosť sa zameria aj na neho
 • je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach vo vašom regióne

Dula verzus pôrodná asistentka

Dula nie je pôrodná asistentka.
Pôrodná asistentka však môže pracovať aj ako dula.  

Dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť, ako si mnohí myslia.
V žiadnom prípade nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu.

Tabuľka: Dula verzus pôrodná asistentka

Dula Pôrodná asistentka
 • môže ňou byť ktorákoľvek žena
 • vyštudovala vysokoškolský odbor pôrodná asistencia 
 • nemusí/môže byť zdravotník
 • má potrebné certifikáty – je regulárnou zdravotníckou pracovníčkou
 • nemôže vykonávať kurzy prípravy na pôrod
 • môže vykonávať kurzy prípravy na pôrod
 • nepreberá na seba úlohu pôrodného tímu
 • môže pri pôrode priamo asistovať (ak je zamestnanec danej pôrodnice)
 • pracuje samostatne
 • môže pracovať aj samostatne
 • väčšinou je zamestnaná v zdravotníckom zariadení
 • na rozdiel od neškolených členov rodiny:
 • je pripravená zvládať stresové situácie
 • môže byť rodičke kvalitnou psychickou oporou nepretržite počas celej doby pôrodu
 • je oporou aj partnerovi rodičky, ak je prítomný
 • pozícia pôrodnej asistentky je ošetrená aj legislatívne
 • jej kompetencie zákon presne definuje
 • v pôrodniciach (okrem iného) môže samostatne odvádzať fyziologické pôrody bez komplikácií, alebo asistuje lekárovi
 • počas pôrodu sa venuje rodičke:
 • je pre ňu oporou
 • je zdrojom informácií pre klientku
 • zabezpečuje kompletnú ošetrovateľskú starostlivosť o rodičku
 • plní ordinácie lekára 

Pôrodná asistentka, pracujúca na pôrodnej sále, je rodičke počas pôrodu plne k dispozícii.

Systém práce, ako aj personálne podmienky v našich pôrodniciach, jej ale nedovoľujú venovať sa počas pracovnej doby iba jednej rodičke.
Ak áno, je to skôr výnimka ako pravidlo.

Z personálu nemocnice nie je s budúcou mamičkou nikto nepretržite- napríklad v sprche, nepodáva jej vodu, nerobí masáž od bolesti...
Dula všetko toto robí.
Zabezpečuje klientke fyzickú a psychickú oporu a pocit, že tam nie je sama.

Z tohto pohľadu, preto môžeme dulu definovať ako:
špeciálne školenú pomocníčku, ktorá svojou kontinuálnou podporou mamičky, dopĺňa starostlivosť odborného personálu.

4 hlavné oblasti pôsobenia dúl

Dula môže svojej klientke pomáhať:

 1. počas tehotenstva
 2. tesne pred pôrodom
 3. počas pôrodu
 4. po pôrode

Záleží iba od budúcej mamičky, na akej forme spolupráce sa s dulou dohodne.
Každú oblasť charakterizuje určitý zoznam úloh.

1. Úloha duly počas tehotenstva

V tejto fáze funguje ako poradkyňa:

 • pomáha tehotnej orientovať sa v kurzoch prípravy na pôrod
 • predpôrodný kurz môže absolvovať s klientkou a to buď sama, alebo aj za prítomnosti partnera
 • nadobudnuté vedomosti a zručnosti z kurzu si s rodičkou a s jej partnerom prakticky precvičuje (relaxačné metódy, dychové cvičenia a podobne)
 • poskytne klientke informácie ohľadom pôrodníc/ pôrodníkov, pričom zúročuje praktické skúsenosti z vášho regiónu
 • zabezpečí sprostredkovanie informácií a odporúča doplnkovú literatúru
 • poradí, ako zvládnuť bežné tehotenské ťažkosti, (opuchy, nedostatok železa, pálenie záhy, kŕče v lýtkach,...)
 • psychická pomoc počas tehotenstva
 • podporí vás ak nejde všetko podľa vašich predstáv, (napr. rizikové tehotenstvo, ale aj situácie súkromného charakteru)
 • poradí vám čo je potrebné do pôrodnice
 • má prehľad o jednotlivých zdravotníckych zariadeniach vo vašom okolí, (v prípade ak potrebujete počas tehotenstva absolvovať bežné či špeciálne vyšetrenia) 
 • podporuje komunikáciu s dieťatkom v brušku
 • poradí vám ohľadom stravovania počas tehotenstva
 • dokáže vysvetliť neznáme pojmy zo zdravotnej dokumentácie

Dula je významným zdrojom konkrétnych a praktických informácií ohľadom tehotenstva.

Môžete sa jej spýtať na čokoľvek.
Ak vám v rámci svojich kompetencií pomôcť nedokáže, vie vás správne usmerniť a odporučiť ďalej.

2. Úloha duly pred pôrodom

 • pomáha pri zdravotných problémoch posledných týždňov, ako napríklad opuchy nôh, hemoroidy, únava a podobne
 • spoločne s klientkou nakupuje výbavu do pôrodnice aj pre novorodenca
 • pomáha zariaďovať domácnosť, aby bola pripravená na príchod nového človiečika

Dula je zároveň psychologickou poradkyňou:

 • s matkou sa veľa rozpráva o tom, čo materstvo so sebou prináša
 • zbavuje ju zbytočných obáv
 • pripravuje ju na pôrod a vysvetľuje jej, ako to bude celé prebiehať
 • príprava na pôrod eliminuje strach z pôrodu
 • dula poskytuje individuálnu prípravu na pôrod, pomôže vám pozerať sa na pôrod ako na pozitívny zážitok
 • poskytne vám praktické rady, ako pôrod čo najlepšie zvládnuť
 • ak chcete rodiť s vašim partnerom, pripraví ho, aby vám bol pri pôrode dobrou oporou
 • môže vám pomôcť zostaviť vaše pôrodné priania/ pôrodný plán
 • poradí, ako prirodzenými metódami vyvolať pôrod po termíne pôrodu

3. Úloha duly počas pôrodu

Toto je najdôležitejšia časť spolupráce.
Počas pôrodu poskytuje rodičke, prípadne jej partnerovi, nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a pomáha rodičke nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie pôrodu.

Dula môže odporučiť, kedy treba odísť do pôrodnice.

Dula prichádza do pôrodnice s klientkou:

 • najprv sú spolu na čakacej izbe, kde sa snaží matku upokojiť
 • zmierňuje jej bolesti z kontrakcií
 • sleduje čas medzi kontrakciami
 • z vlastných skúseností vyberá uvoľňujúce techniky- môžu to byť cviky na lopte, správne dýchanie, masáž, aromaterapia, alebo prechádzanie sa
 • poskytuje drobnú pomoc (podať uterák, papuče, ovlažiť pery, ..)
 • ak je pri prítomný aj partner, dula poskytuje pomoc aj partnerovi, podporuje ho

Dula asistuje pri tom, čo rodička aktuálne potrebuje.

V niektorých prípadoch funguje dula ako sprostredkovateľ medzi personálom pôrodnice a rodiacou ženou:

 • môže tlmočiť informácie od personálu k rodičke alebo naopak
 • skúsená dula má už v pôrodniciach viacero kontaktov
 • pozná sa s personálom, čo uľahčuje komunikáciu
 • tehotná žena sa vďaka tomu cíti psychicky lepšie
 • klientka má od duly dôveryhodné informácie o tom, ako to v danej pôrodnici chodí a načo všetko sa má pripraviť
 • vďaka tomu sa môže žena vyhnúť nepríjemným situáciám, ktoré niekedy vyplynú z drobných nedorozumení

Dula môže, ale nemusí byť prítomná aj na pôrodnej sále.
Závisí to od rozhodnutia rodičky.

Ak úloha duly pokračuje aj pri ďalšej fáze pôrodu, plní najmä funkciu psychickej opory:

 • nemôže sa zapájať do práce zdravotného personálu a nesmie prevziať ani samotný pôrod- nie je na to školená
 • pomáha rodičke, aby správne dýchala
 • dáva jej pocit istoty
 • dula je pripravená na rôzne komplikácie a ponúka riešenia
 • podporuje rozhodnutia matky, nepresviedča ju o iných názoroch
 • ak sa žena počas pôrodu intuitívne pre niečo rozhodne, musí ju v jej názore podporiť

4. Úloha duly po pôrode

V čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami:

 • psychologická pomoc pokračuje aj po pôrode
 • dbá na skorý kontakt matky s dieťaťom už na pôrodnej sále
 • dáva praktické rady ohľadom starostlivosti o dieťa
 • poskytuje informácie a podporu v šestonedelí
 • pomôže so spracovaním pôrodného zážitku

Počas šestonedelia môže prísť na niekoľko návštev:

 • nemôže nahrádzať lekára 
 • ak má žena alebo dieťa nejaké zdravotné komplikácie, musí jej odporučiť kontrolu u odborníka
 • zároveň sleduje matku, odhaľuje skoré príznaky popôrodnej depresie
 • často vám vie poskytnúť podobné poradenstvo ako laktačná poradkyňa
 • pomáha so starostlivosťou o dieťa

Dula nie je školená len na psychologickú, ale aj praktickú pomoc po pôrode.

Pomáha rodičom aj s administratívnymi záležitosťami:

 • prihlásenie na sociálnej poisťovni
 • hľadanie zdravotnej poisťovne
 • vybavenie prislúchajúcich finančných príspevkov
 • poskytne rodičom kompletný zoznam týchto krokov
 • pomôže aj s vyplnením formulárov
 • prípadne usmerní, ako a kde sa vybavujú tieto úradné záležitosti

Spolupráca s dulou

Rozhodli ste sa pre pôrod s dulou, ale neviete ako na to?

Máme pre vás niekoľko rád, ktoré vám pomôžu zorientovať sa aj v tejto problematike:

 • Výber duly nenechávajte na poslednú chvíľu.

Pokiaľ ich nemáte vo vašom regióne dostatok, nemusí byť na váš termín pôrodu voľná ani jedna.

 • Ideálny čas na oslovenie duly je v 6. mesiaci tehotenstva.

Takto bude ešte čas a priestor na to, aby ste si vybrali inú dulu, ak si nebudete navzájom rozumieť.
Navyše, treba počítať aj s možnosťou predčasného pôrodu, takže vaša nová pomocníčka bude včas k dispozícii.

 • Dulu si vyberajte z oficiálneho zoznamu dúl, ktorý nájdete na internete.

Takto získate školenú asistentku, ktorá prešla kompletným tréningom, alebo je tesne pred ukončením kurzu.
Samozrejme, niet nad osobné odporučenie.

 • Dulu môžete osloviť na internete, alebo aj telefonicky.

 • Dohodnite si osobné stretnutie.

Koľko stojí dula?

Fixný cenník dúl neexistuje.
Svoju cenu si určuje každá dula individuálne.

Cena za služby duly závisí od viacerých faktorov ako sú:

 • prax a skúsenosť duly
 • veľa tiež závisí od toho, aké konkrétne úkony budete od nej požadovať

Čím viac pôrodov s dobrými referenciami má za sebou, tým viac môže pýtať za svoje služby.
Otázku ceny služieb, je vhodné riešiť spoločne s dulou, počas osobného stretnutia.

Z dostupných zdrojov sme zistili, že to môže byť okolo 30 eur za týždeň.
Za samotný pôrod sa platí od 60 eur vyššie.
Zdravotné poisťovne tieto úkony nepreplácajú.

Dula môže mať na starosti aj inú rodičku.
Niekedy si musí zosúladiť viacero termínov, aby vedela plnohodnotne pomôcť každej klientke.

Dula je vám neustále k dispozícii 1 až 2 týždne okolo očakávaného termínu pôrodu.
Keď však nastane pôrod skôr, môže stať, že v tom čase bude dula pri inom pôrode- vylúčiť sa to nedá.

Pokiaľ sa z týchto dôvodov dula nemôže zúčastniť pôrodu, za jej služby sa neplatí.
Vypočíta sa len suma za to obdobie, ktoré ste spolu strávili pred pôrodom.

Prínos duly pri pôrode

Dula si kladie za cieľ prispieť k dobrej telesnej a duševnej pohode matky a dieťaťa.
Pomáha vytvoriť atmosféru, pri ktorej by sa žena cítila bezpečne a mohla sa plne sústrediť na pôrod.

Viaceré štúdie potvrdili, že spolupráca s dulou znižuje niektoré riziká pri pôrode.
K mnohým z nich totiž dochádza v dôsledku stresu rodičky, alebo kvôli pracovnej vyťaženosti personálu.

Podľa randomizovanej štúdie Pôrod s dulou (M. H. Klaus, J. H. Kennell a P. H. Klaus), sa:

 • znižuje riziko cisárskeho rezu až o 50 %
 • kliešťového pôrodu o 40 %
 • často nie sú nutné utlmujúce lieky proti bolesti, alebo epidurálka

Dula je skvelou sekundantkou v neľahkej životnej situácii.
A ktovie, možno si takto nájdete aj novú kamarátku.

Mohlo by vás zaujímať:

Ďalšie zaujímavé zdroje:

www.wikipedia.org
www.duly.sk
www.whattoexpect.com
www.treehugger.com

Naposledy aktualizované 31.10.2020

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Hlinková

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Hlinková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Nitre a pôrodnú asistenciu na JLF UK v Martine. Má špecializáciu v odbore Inštrumentovanie v operačnej sále. Ako operačná sestra pôsobila šesť rokov na Gynekologicko - pôrodníckej klinike v Martine a dva roky na Hrudníkovej chirurgii v Bratislave. Kratšiu dobu praxovala aj v odbore laserovej a estetickej medicíny. Momentálne je na materskej dovolenke

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...

Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva? Čo je to placenta, kedy vzniká a akú má funkciu počas tehotenstva?

Placenta, alebo plodový koláč, má veľký vplyv na priebeh celého tehotenstva. Počas tehotenstva vyživuje vaše bábätko, aby mohlo pekne rásť, chráni ho, dýcha zaň a nahrádza mu všetky...

Žiadne, falošné, možné či isté prvé príznaky tehotenstva. Kedy sa objavia? Žiadne, falošné, možné či isté prvé príznaky tehotenstva. Kedy sa objavia?

Dajú sa niektoré úplne prvé príznaky tehotenstva považovať za isté a jednoznačné? Ako odlíšiť, či sa naše telo s nami len zahráva, alebo ide naozaj o tehotenstvo?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.