späť na zoznam článkov

Aká je prevencia rakoviny krčka maternice? Rizikové faktory a príznaky

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Aká je prevencia rakoviny krčka maternice? Rizikové faktory a príznaky
Zdroj foto: Getty images

Rakovina krčka maternice je celosvetový problém. Je druhým najčastejším onkologickým ochorením u žien do veku 45 rokov a treťou najčastejšou príčinou úmrtia žien. 


Rakovina krčka maternice je celosvetový problém.
Dá sa pred ňou chrániť
Prenos rakoviny? Nie je to presné vyjadrenie,
ale hlavným podozrivým je... 
Vírus, ktorý sa šíri medzi ľuďmi

Len na Slovensku pribúda ročne približne 600 nových prípadov a 200 žien zomiera na karcinóm krčka maternice.

Hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice je dlhodobá infekcia ľudským papilomavírusom známym pod názvom HPV.

HPV patrí v dnešnej dobe medzi najpočtnejšie sexuálne prenosné infekcie.

Pre vypuknutie onkologických zmien v tkanive krčka maternice sa podieľajú HPV infekcia a spolupôsobiace faktory.

Dnešné vedecké poznatky naznačujú, že okrem rakoviny krčka maternice HPV zohráva rolu aj pri vzniku iných malígnych ochorení ako je karcinóm maternice, pošvy, penisu, konečníka, kože a tiež malígnych ochorení horných dýchacích ciest (hrtana).

Rakovina krčka maternice je časté zhubné ochorenie. Je jedným z mála onkologických ochorení, ktoré je ľahko diagnostikovateľné a efektívne liečiteľné.

Záleží hlavne na prevencii a včasnom rozpoznaní, nakoľko ide o následky infekcie HPV vírusmi.

Preto, aby po HPV infekcii vznikol malígny zvrat, sú potrebné spolupôsobiace faktory.

Chcete vedieť viac?
Aké typy HPV poznáme?  
Čo zvyšuje a čo znižuje mieru rizika? 
Existuje účinná ochrana? 
Funguje vakcinácia a sú vakcíny bezpečné?

Faktory, ktoré zvyšujú mieru rizika vzniku rakoviny krčka maternice sú:

Pýtate sa: Ako môžem znížiť riziko vypuknutia?

Faktory, ktoré znižujú riziko sú:

 • bezpečný sex
  • pri ktorom sú použité bariérové pomôcky, ako je napríklad i kondóm
  • poznať sexuálny život / históriu partnera
 • vyvarovať sa striedaniu sexuálnych partnerov
 • chrániť sa pred opakovanými ženskými infekciami 
 • nefajčiť
 • poradiť sa s gynekológom o rizikách a vhodnosti užívania antikoncepcie
 • preskúmať rodinnú anamnézu a vzhľadom na to i plánovať tehotenstvo
 • dostatočná hygiena

 

Aké má rakovina krčka maternice príznaky?

Pri tejto forme rakoviny je nebezpečné, že v rannom štádiu prebieha bez príznakov. Ide teda o asymptomatický priebeh.

Často sa stáva, že sa k zlým výsledkom žena dopracuje náhodne, a to po dlhšej dobe na gynekologickom vyšetrení. Vtedy už môže byť rakovina v pokročilom štádiu.

I preto je význam preventívnych gynekologických vyšetrení vysoký.

Rakovine krčka maternice môže mať príznaky, ako:

 • krvácanie mimo menštruačný cyklus
 • krvácanie po pohlavnom styku
 • bolestivý pohlavný styk - dyspareúnia
 • výtok
 • bolesť v podbruší a v oblasti panvy
 • bolesť vystreľuje až do krížov
 • zväčšenie lokálnych lymfatických uzlín
 • opuch dolnej končatiny
 • chudnutie a nechutenstvo
 • slabosť a únava
 • nevýkonnosť
 • opuch brucha - ascites

Čo je HPV?

Je to skratka anglického human papillomavirus, čo v preklade znamená ľudský papiloma vírus. HPV sú malé DNA vírusy o veľkosti približne 55 nm.

Prvé informácie sa objavili začiatkom 20. storočia a do dnešnej doby prišlo pri HPV infekciách k významným objavom.

Poznáme viac ako 150 typov HPV.

Niektoré typy sú zodpovedné za tvorbu bradavíc na rukách a chodidlách. Pohlavne prenosných a genitálnych je asi 40 typov. Sú zodpovedné za genitálne ochorenia, ako sú napríklad kondylómy, v horšom prípade rakovina krčka maternice.

HPV napáda bunky viacvrstvového dlaždicového epitelu. Následne sa v napadnutej bunke usídli.

Napadnutá bunka začne produkovať zmenené bielkoviny, ktoré sú zodpovedné za zmeny v epiteli. Väčšinou je tento proces eliminovaný imunitou ženy, ale v malom percente prechádza do predrakovinových zmien.

Riziko prenosu infekcie sa zvyšuje:
Striedaním sexuálnych partnerov, promiskuitou (riziko opakovaných infekcií HPV).
Ale infikovať sa môže aj žena, ktorá žije s jedným partnerom.

Medzi ostatné faktory patrí:

 • fajčenie
 • dlhodobé užívane hormonálnej antikoncepcie
 • vysoký počet tehotností
 • iné pohlavne prenosné ochorenia (napríklad chlamýdiové)
 • imunologická nedostatočnosť

Rizikové typy HPV

HPV je vysoko prenosné ochorenie, ktoré sa prenáša pohlavne. Ale prenos môže byť aj nepohlavný, prostredníctvom telesných tekutín, sliznicami, kožou.

Hlavné delenie HPV je na HPV nízkorizikové (low risk) LRHPV a s vysokorizikové (high risk) HRHPV.

 • Nízko-rizikové - LRHPV / LR 
  • spôsobujú najčastejšie bradavicovité výrastky, papilómy, kondylómy
  • typ 6, 11, 40, 42, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89 
  • 70 % condylomata accuminata
  • 30 % ostatné typy LRHPV
 • Vysoko-rizikové - HRHPV / HR typy sú
  • 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82
  • za viac ako 70 % prípadov karcinómu krčka maternice sú zodpovedné typy 16 a 18
  • typ 16 a 18 je rizikový tiež z pohľadu rozvoja rakoviny pošvy, maternice, vonkajších rodidiel, ale tiež análneho otvoru, penisu a hrtanu

Výskyt HPV infekcie

Za sexuálne prenosné ochorenia HPV sa považujú anogenitálne formy, ale táto cesta nie je ich jedinou formou prenosu (telesné tekutiny, sliznica, koža). Predpokladá sa, že 85 % žien príde do kontaktu s HPV počas svojho života.

Výskyt HPV je závislý na veku.

Pričom u dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk je výskyt takmer nulový. Vo veku 15 - 18 rokov je infikovaných približne 7 - 9 %.

Najvyšší výskyt HPV u žien v 30. tom roku života. S pribúdajúcim vekom výskyt klesá, pričom v okolí 50. teho roku je len 2 - 3 %.

Imunita vírus zabije približne po 8 - 16 mesiacoch u 80 - 90 % žien.
U zostávajúcich 10 - 20 % žien vírus pretrváva a v konečnom štádiu môže spôsobiť karcinóm krčka maternice.

U 20 % z nich sa vyvinie počas 5-tich rokov CIN III a z toho 5% následne počas 15 - 20 rokov prechádza do karcinómu (na Slovensku zomiera ročne približne 200 žien na karcinóm krčka maternice).

Čo je CIN ?

Je klasifikácia zmien buniek na povrchu krčka maternice. CIN je skratka skladajúca sa zo začiatočných písmen:

 1. C pre Cervikálna, týkajúca sa krčka maternice (cervix uteri)
 2. I pre Intraepiteliálna, týkajúca sa povrchových buniek
 3. N pre Neoplázia, teda novotvorba

CIN sa ďalej delí na štádiá prekancerózy (stav predchádzajúci malígnym zmenám):

 • CIN I zmeny nízkeho stupňa, mierna dysplázia (zmena tvaru, veľkosti) - sledovanie progresie
  • asi 65 % prípadov vymizne samo
  • 20 % pretrváva
  • a z toho asi v 15 % prípadov sa zhoršuje
  • kontrola každých 6 - 9 mesiacov a pri pretrvávaní viac ako 2 roky sa odporúča konizácia, chirurgický zákrok
 • CIN II je stredne vysoký stupeň dysplázie
  • odporúča sa konizácia, chirurgické odstránenie zmenenej časti krčka
 • CIN III je ťažká dysplázia
  • kedy sa odporúča chirurgické odstránenie postihnutej časti krčka maternice, hysterektómia (odstránenie maternice, hornej časti pošvy), trachelektómia (odstránenie krčka), robotická radikálna hysterektómia, exenterácia panvy, pri pokročilom štádiu s prerastaním do okolia
  • alternatívne i radikálna rádioterapia

Existuje aj klasifikácia SIL, čo je vlastne skvamózna intraepitelová lézia. Ktorá sa rozdeľuje na L-SIL a H-SIL. L-SIL znamená nízky stupeň (CIN I) a H-SIL vysoký stupeň lézie (CIN II, III).

Prevencia rakoviny krčka maternice

Nie, rakovinu krčka maternice prenosom nedostanete. 
Ale... 
Dlhodobá infekcia vysoko rizikovým HPV patrí medzi nebezpečné faktory vedúce k jej vzniku.

Prevencia si preto zakladá v zamedzení šírenia tohto vírusu.

Výskyt ochorenia je stále vysoký, aj napriek tomu, že sa rakovina krčka maternice považuje za veľmi dobre diagnostikovateľné a liečiteľné ochorenie.

Medzi hlavné preventívne metódy sa považuje sledovanie skríningom, čo je sekundárna forma prevencie.

Na Slovensku absolvuje pravidelné skríningové vyšetrenie približne 23 % žien. Primárna forma prevencie ochorení krčka maternice zahŕňa očkovanie (u 12 ročných dievčat asi 1 %).

Rakovina krčka maternice sa vyskytuje najmä u mladých žien do 45. roku života. 
Ide o 4. najčastejšiu rakovinu žien celosvetovo. 
Úmrtnosť zvyšuje nedostupnosť skríningu, vakcíny a nízke povedomie.

Primárna prevencia

Je vlastne očkovanie, ktoré prebieha v troch dávkach.

Odporúča sa u dievčat v predpubertálnom veku, ktoré ešte nemali pohlavný styk. Najlepšie u 12 ročných dievčat. 

Účinnosť vakcíny je vtedy najvyššia a dievčatá sú zväčša panny. Odporúčaný vek očkovania je od 9. roku až do 45. roku života.

Napríklad v Austrálii schválili bivalentnú vakcínu na podanie aj ženám od 27. do 45. roku.

K dispozícii máme dva druhy očkovacej vakcíny, jednu bivalentnú a druhú kvadrivalentnú.

Pre jednoduché vysvetlenie bivanletná obsahuje látky účinné proti HPV 16 a 18. Kadrivaletná obsahuje látky účinné proti HPV 6, 11, 16, 18. Jej účinok je teda okrem karcinómu krčka maternice aj proti genitálnym bradaviciam.

Pri bivalentnej vakcíne nie je ochrana proti HPV 6 a 11, ale predpokladá sa skrížená účinnosť aj proti ostatným HRHPV, ktorých výskyt nie je tak častý. Tak isto aj kvadrivalentná očkovacia látka chráni pred ostatnými typmi HRHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59).

Bezpečnosť vakcín

Je na veľmi vysokej úrovni

Vakcíny sú vyrábané synteticky a neobsahujú genetický materiál vírusov. Takže nehrozí riziko ochorenia na HPV infekciu a následne po rokoch na onkologické ochorenie krčka maternice.

Ich účinnosť je podľa doterajších štúdií dokázaná na 5 - 7 rokov, ale odhaduje sa, že ich účinok má byť na 10 až 15 rokov a podľa matematického výpočtu až 20 rokov.

Ako u všetkých liekov a vakcín, tak aj v tomto prípade, sa po aplikácii môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Medzi častými vedľajšími príznakmi sú bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu. Menejčasto sa vyskytuje bolesť hlavy, horúčka, únava, bolesť svalstva.

Po vakcinácii sa neodporúča fyzická námaha a psychická záťaž.

Sekundárna prevencia

Je preventívne opatrenie zabezpečené celoplošným skríningom, keď prichádza ku včasnej diagnostike. Okrem bežného vyšetrenia sa využíva onkologická cytológia. Pri cytologickom vyšetrení sa u ženy vykonáva ster buniek z epitelu krčka maternice.

Takzvaný PAP test.

PAP test je cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice.

Nazvaný je podľa Gréckeho lekára Georgios Nikolaou Papanikolaou. Ako prvý v roku 1928 uviedol, že rakovina maternice môže byť diagnostikovaná z vaginálneho výteru.

Táto forma diagnostiky je časovo nenáročná, odber trvá približne 10 minút a vykonáva sa sterom buniek z povrchu krčka maternice za pomoci drobnej kefky. Výkon je bezbolestný.

Preventívne prehliadky, a aj skríning onkologických ochorení krčka maternice, na Slovensku upravuje zákon 661/ 2007 Z.z.. Ster sa vykonáva dva roky po sebe, následne po negatívnom výsledku každé tri roky, a to od 23. roku až do 64. roku života (ak sú posledné 3 cytologické vyšetrenia negatívne).

Na bežné gynekologické vyšetrenie by sa mala dostaviť každá žena od 18. roku života.

Očkovanie chlapcov

HPV okrem toho, že postihuje ženské pohlavné ústrojenstvo, môže spôsobiť aj papilóm hlasiviek, karcinomatóznu degeneráciu laryngu, urologické ťažkosti ako kondylómy a rôzne iné onkologické choroby.

A to u oboch pohlaví.

Očkovaním oboch pohlaví sa zabezpečí ochrana pred HPV a taktiež sa zamedzí presnosu. Nakoľko i muži sú prenášačmi HPV.

Mužské pohlavie je rovnako ohrozené rozvojom množstva zdravotných komplikácií, ktoré vyvoláva HPV. Tak prečo nechrániť očkovaním i chlapcov?

Záverečné zhrnutie

V dnešnej dobe je účinná diagnostika a aj liečba ochorení, ktoré sú zapríčinené HPV vírusmi.

Povedomie o tom, že HPV je hlavným rizikom vzniku rakoviny krčka maternice, je tak isto na vyššej úrovni oproti minulosti.

Ale...

Stále chýba opora v pravidelných preventívnych a skríningových vyšetreniach a záujem žien, a to hlavne matiek, o očkovanie dievčat (taktiež chlapcov) v období pred začiatkom pohlavného života (od 13 - 14 rokov).

 

Otestujte svoje vedomosti

8 otázok pre zopakovanie problematiky o rakovine krčka maternice.

Rakovina krčka sa diagnostikuje a lieči

Rakovina krčka maternice je následok infekcie

HPV je pohlavne prenosné ochorenie

Za rakovinu krčka maternice zodpovedá hlavne podtyp HPV

Nízkorizikové HPV sú príčinou

Čo je CIN

Zaraďuje sa do prevencie rakoviny krčka maternice očkovanie

Sú vakcíny bezpečné

Všetky odpovede sú správne. Výborne.

 1. Diagnostika rakoviny krčka je jednoduchá a jej liečba pri skorom odhalení efektívna
 2. Najčastejším vyvolávateľom je HPV
 3. HPV sa prenáša aj pohlavným stykom
 4. Za rakovinu krčka maternice zodpovedá podtyp HPV 16 a 18
 5. Nízkorizikové HPV sú príčinou bradavíc
 6. CIN je klasifikácia zmien buniek na povrchu krčka maternice. CIN je skratka skladajúca sa zo začiatočných písmen:
  1. C pre Cervikálna, týkajúca sa krčka maternice (cervix uteri)
  2. I pre Intraepiteliálna, týkajúca sa povrchových buniek
  3. pre Neoplázia, teda novotvorba
 7. Očkovanie je vhodnou prevenciou rakoviny krčka maternice, a to hlavne u mladých dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk
 8. Bezpečnosť vakcín je zaručená

 

Viac informácií o rakovine krčka maternice zo zdrojov

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz? Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz?

Kvasinková infekcia pošvy, nazývaná aj vaginálnou mykózou je nepríjemná hubová infekcia postihujúca ženské pohlavné orgány. Prejavuje sa nepríjemným svrbením, pálením, opuchom a výtokom...

Menštruačná hygiena: Ako na voľbu menštruačnej pomôcky? Spoznaj riziká a zásady Menštruačná hygiena: Ako na voľbu menštruačnej pomôcky? Spoznaj riziká a zásady

Intímne pomôcky ženám uľahčujú život, pomáhajú udržovať hygienu a zdravotnú prevenciu. V minulosti bola téma menštruácie tabu. No dnes je to téma, o ktorej je potrebné hovoriť verejne. V...

Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava

Prvá menštruácia so sebou prináša zodpovednosť a určité otázky, na ktoré by dievčatá - ženy mali poznať odpovede. Spoznajte najdôležitejšie informácie o tomto významnom momente každého...

Prevencia rakoviny prsníka: nárok na vyšetrenie, fakty a mýty o mamografii Prevencia rakoviny prsníka: nárok na vyšetrenie, fakty a mýty o mamografii

Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Jeho výskyt v populácii narastá. Pre prognózu liečby je dôležitá včasná diagnostika. Aká je prevencia rakoviny prsníka a...

Čo je to hormón Estrogén a ako vplýva na ženský organizmus? Čo je to hormón Estrogén a ako vplýva na ženský organizmus?

Estrogén je prezývaný ako „ženský hormón“, nakoľko významne vplýva na organizmus ženy po celý život. Predstavuje hlavný pohlavný hormón ženy, no v malej miere sa vyskytuje aj u mužov....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.