späť na zoznam článkov

Prevencia pred rakovinou krčka maternice

Prevencia pred rakovinou krčka maternice

Rakovina krčka maternice je celosvetový problém. Je druhým najčastejším onkologickým ochorením u žien do veku 45 rokov a treťou najčastejšou príčinou úmrtia žien. 


Len na Slovensku pribúda ročne približne 600 nových prípadov a 200 žien zomiera na karcinóm krčka maternice.

Hlavnou príčinou rakoviny krčka maternice je infekcia ľudským papilomavírusom známym pod názvom HPV.

Pre vypuknutie onkologických zmien v tkanive krčka maternice sa podieľajú HPV infekcia a spolupôsobiace faktory. Dnešné vedecké poznatky naznačujú, že okrem rakoviny krčka maternice HPV zohráva rolu aj pri vzniku iných malígnych ochorení ako je karcinóm penisu, konečníka, kože a aj malígnych ochorení horných dýchacích ciest.

Avšak, priamy dôkaz existuje zatiaľ len pri vzniku prekanceróz a karcinómu krčka maternice.

Rakovina krčka maternice je časté zhubné ochorenie. Je jedným z mála onkologických ochorení, ktoré je ľahko diagnostikovateľné a efektívne liečiteľné.

Záleží hlavne na prevencii a včasnom rozpoznaní, nakoľko ide o následky infekcie HPV vírusmi. Viac o samostatnom ochorení sa dočítate aj v samostatnom článku o rakovine krčka maternice.

Preto, aby po HPV infekcii vznikol malígny zvrat, sú potrebné spolupôsobiace faktory.

Medzi tie patrí, napríklad:

 • oslabenie celkovej alebo lokálnej imunity (AIDS, dlhodobá imunosupresívna liečba)
 • chronické zápaly sliznice pošvy a krčka maternice
 • opakované infekcie HPV
 • alebo pretrvávanie HPV v bunkách krčka maternice

Čo je HPV?

Je to skratka anglického human papillomavirus, čo v preklade znamená ľudský papilomavírus. HPV sú malé DNA vírusy o veľkosti približne 55 nm.

Prvé informácie sa objavili začiatkom 20. storočia a do dnešnej doby prišlo pri HPV infekciách k významným objavom.

Poznáme viac ako 150 typov HPV.

Niektoré typy sú zodpovedné za tvorbu bradavíc na rukách a chodidlách. Pohlavne prenosných a genitálnych je asi 40 typov. Sú zodpovedné za genitálne ochorenia, ako sú napríklad kondylómy, v horšom prípade rakovina krčka maternice.

HPV napáda bunky viacvrstvového dlaždicového epitelu. Následne sa v napadnutej bunke usídli.

Napadnutá bunka začne produkovať zmenené bielkoviny, ktoré sú zodpovedné za zmeny v epiteli. Väčšinou je tento proces eliminovaný imunitou ženy, ale v malom percente prechádza do predrakovinových zmien.

Riziko infekcie sa zvyšuje:
Striedaním sexuálnych partnerov, promiskuitou (riziko opakovaných infekcií HPV).
Ale infikovať sa môže aj žena, ktorá žije s jedným partnerom.

Medzi ostatné faktory patrí:

 • fajčenie
 • dlhodobé užívane hormonálnej antikoncepcie
 • vysoký počet tehotností
 • iné pohlavne prenosné ochorenia (napríklad chlamýdiové)
 • imunologická nedostatočnosť.

Rizikové typy HPV

HPV je vysoko prenosné ochorenie, ktoré sa prenáša pohlavne. Ale prenos môže byť aj nepohlavný, prostredníctvom telesných tekutín, sliznicami, kožou.

Hlavné delenie HPV je na HPV nízkorizikové (low risk) LRHPV a s vysokorizikové (high risk) HRHPV.

 • LRHPV spôsobujú najčastejšie bradavicovité výrastky, papilómy, kondylómy. A to typ 6 a 11 (70 % condylomata accuminata, 30 % ostatné typy LRHPV).
 • HRHPV typy sú 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59. Ale za viac ako 70 % prípadov karcinómu krčka maternice sú zodpovedné typy 16 a 18.

Výskyt HPV infekcie

Za sexuálne prenosné ochorenia HPV sa považujú anogenitálne formy, ale táto cesta nie je ich jedinou formou prenosu (telesné tekutiny, sliznica, koža). Predpokladá sa, že 85 % žien príde do kontaktu s HPV počas svojho života.

Výskyt HPV je závislý na veku.

Pričom u dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk je výskyt takmer nulový. Vo veku 15 - 18 rokov je infikovaných približne 7 - 9 %.

Najvyšší výskyt HPV u žien v 30. tom roku života. S pribúdajúcim vekom výskyt klesá, pričom v okolí 50. teho roku je len 2 - 3 %.

Imunita vírus zabije približne po 8 - 16 mesiacoch u 80 - 90 % žien. U zostávajúcich 10 - 20 % žien vírus pretrváva a v konečnom štádiu môže spôsobiť karcinóm krčka maternice.

U 20 % z nich sa vyvinie počas 5-tich rokov CIN III a z toho 5% následne počas 15 - 20 rokov prechádza do karcinómu (na Slovensku zomiera ročne približne 200 žien na karcinóm krčka maternice).

Čo je CIN ?

Je klasifikácia zmien buniek na povrchu krčka maternice. CIN je skratka skladajúca sa zo začiatočných písmen:

 1. C pre Cervikálna, týkajúca sa krčka maternice (cervix uteri)
 2. I pre Intraepiteliálna, týkajúca sa povrchových buniek
 3. N pre Neoplázia, teda novotvorba

CIN sa ďalej delí na štádiá prekancerózy (stav predchádzajúci malígnym zmenám):

 • CIN I sú zmeny nízkeho stupňa, mierna dysplázia (zmena tvaru, veľkosti). Asi 65 % prípadov vymizne samo, 20 % pretrváva a z toho asi v 15 % prípadov sa zhoršuje. Kontrola každých 6 - 9 mesiacov. Pri pretrvávaní viac ako 2 roky sa odporúča chirurgický zákrok.
 • CIN II je stredne vysoký stupeň dysplázie, odporúča sa chirurgické odstránenie zmenenej časti krčka.
 • CIN III je ťažká dysplázia, kedy sa odporúča chirurgické odstránenie postihnutej časti krčka maternice.

Existuje aj klasifikácia SIL, čo je vlastne skvamózna intraepitelová lézia. Ktorá sa rozdeluje na L-SIL a H-SIL. L-SIL znamená nízky stupeň (CIN I) a H-SIL vysoký stupeň lézie (CIN II, III).

Prevencia rakoviny krčka maternice

Výskyt ochorenia je stále vysoký, aj napriek tomu, že sa rakovina krčka maternice považuje za veľmi dobre diagnostikovateľné a liečiteľné ochorenie.

Medzi hlavné preventívne metódy sa považuje sledovanie skríningom, čo je sekundrána forma prevencie.

Na Slovensku absolvuje pravidelné skríningové vyšetrenie približne 23 % žien. Primárna forma prevencie ochorení krčka maternice zahŕňa očkovanie (u 12 ročných dievčat asi 1 %).

Primárna prevencia

Je vlastne očkovanie, ktoré prebieha v troch dávkach.

Odporúča sa u dievčat v predpubertálnom veku, ktoré ešte nemali pohlavný styk. Najlepšie u 12 ročných dievčat. 

Účinnosť vakcíny je vtedy najvyššia a dievčatá sú zväčša panny. Odporúčaný vek očkovania je od 9. roku až do 45. roku života.

Napríklad v Austrálii schválili bivalentnú vakcínu na podanie aj ženám od 27. do 45. roku.

K dispozícii máme dva druhy očkovacej vakcíny, jednu bivalentnú a druhú kvadrivalentnú.

Pre jednoduché vysvetlenie bivanletná obsahuje látky účinné proti HPV 16 a 18. Kadrivaletná obsahuje látky účinné proti HPV 6, 11, 16, 18. Jej účinok je teda okrem karcinómu krčka maternice aj proti genitálnym bradaviciam.

Pri bivalentnej vakcíne nie je ochrana proti HPV 6 a 11, ale predpokladá sa skrížená účinnosť aj proti ostatným HRHPV, ktorých výskyt nie je tak častý. Tak isto aj kvadrivalentná očkovancia látka chráni pred ostatnými typmi HRHPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59).

Bezpečnosť vakcín

Je na veľmi vysokej úrovni

Vakcíny sú vyrábané synteticky a neobsahujú genetický materiál vírusov. Takže nehrozí riziko ochorenia na HPV infekciu a následne po rokoch na onkologické ochorenie krčka maternice.

Ich účinnosť je podľa doterajších štúdií dokázaná na 5 - 7 rokov, ale odhaduje sa, že ich účinok má byť na 10 až 15 rokov a podľa matematického výpočtu až 20 rokov.

Ako u všetkých liekov a vakcín, tak aj v tomto prípade, sa po aplikácii môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Medzi častými vedľajšími príznakmi sú bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu. Menejčasto sa vyskytuje bolesť hlavy, horúčka, únava, bolesť svalstva.

Po vakcinácii sa neodporúča fyzická námaha a psychická záťaž.

Sekundárna prevencia

Je preventívne opatrenie zabezpečené celoplošným skríningom, keď prichádza ku včasnej diagnostike. Okrem bežného vyšetrenia sa využíva onkologická cytológia. Pri cytologickom vyšetrení sa u ženy vykonáva ster buniek z epitelu krčka maternice.

Takzvaný PAP test.

PAP test je cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice.

Nazvaný je podľa Gréckeho lekára Georgios Nikolaou Papanikolaou. Ako prvý v roku 1928 uviedol, že rakovina maternice môže byť diagnostikovaná z vaginálneho výteru.

Táto forma diagnostiky je časovo nenáročná, odber trvá približne 10 minút a vykonáva sa sterom buniek z povrchu krčka maternice za pomoci drobnej kefky. Výkon je bezbolestný.

Preventívne prehliadky, a aj skríning onkologických ochorení krčka maternice, na Slovensku upravuje zákon 661/ 2007 Z.z.. Ster sa vykonáva dva roky po sebe, následne po negatívnom výsledku každé tri roky, a to od 23. roku až do 64. roku života (ak sú posledné 3 cytologické vyšetrenia negatívne).

Na bežné gynekologické vyšetrenie by sa mala dostaviť každá žena od 18. roku života.

Očkovanie chlapcov

HPV okrem toho, že postihuje ženské pohlavné ústrojenstvo, môže spôsobiť aj papilóm hlasiviek, karcinomatóznu degeneráciu laryngu, urologické ťažkosti ako kondylómy a rôzne iné onkologické choroby.

Záverečné zhrnutie

V dnešnej dobe je účinná diagnostika a aj liečba ochorení, ktoré sú zapríčinené HPV vírusmi.

Povedomie o tom, že HPV je hlavným rizikom vzniku rakoviny krčka maternice, je tak isto na vyššej úrovni oproti minulosti. Ale stále chýba opora v pravidelných preventívnych a skríningových vyšetreniach a záujem žien, a to hlavne matiek o očkovanie dievčat v období pred začiatkom pohlavného života.

Otestujte svoje vedomosti

8 otázok pre zopakovanie problematiky o rakovine krčka maternice.

Rakovina krčka sa diagnostikuje a lieči

Rakovina krčka maternice je následok infekcie

HPV je pohlavne prenosné ochorenie

Za rakovinu krčka maternice zodpovedá hlavne podtyp HPV

Nízkorizikové HPV sú príčinou

Čo je CIN

Zaraďuje sa do prevencie rakoviny krčka maternice očkovanie

Sú vakcíny bezpečné

Všetky odpovede sú správne. Výborne.

 1. Diagnostika rakoviny krčka je jednoduchá a jej liečba pri skorom odhalení efektívna
 2. Najčastejším vyvolávateľom je HPV
 3. HPV sa prenáša aj pohlavným stykom
 4. Za rakovinu krčka maternice zodpovedá podtyp HPV 16 a 18
 5. Nízkorizikové HPV sú príčinou bradavíc
 6. CIN je klasifikácia zmien buniek na povrchu krčka maternice. CIN je skratka skladajúca sa zo začiatočných písmen:
  1. C pre Cervikálna, týkajúca sa krčka maternice (cervix uteri)
  2. I pre Intraepiteliálna, týkajúca sa povrchových buniek
  3. pre Neoplázia, teda novotvorba
 7. Očkovanie je vhodnou prevenciou rakoviny krčka maternice, a to hlavne u mladých dievčat, ktoré ešte nemali pohlavný styk
 8. Bezpečnosť vakcín je zaručená

Viac informácií o rakovine krčka maternice

Naposledy aktualizované 30.05.2019

Prihlásiť na odber noviniek

Autor článku

Bc. Lukáš Tóth

Bc. Lukáš Tóth

Redaktor

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou. Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou.

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to...

Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť Trápi vás nadúvanie? 5 tipov ako ho vyriešiť

Nafúknuté brucho, kŕče a odchod plynov, výrazne ovplyvňuje fyzickú pohodu i spoločenský život. Dodržujte týchto 5 zásad a tejto nepríjemnosti sa môžete zbaviť.

Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí? Aké môžu byť príčiny zelenej stolice u detí?

Stolica bábätka i väčších detí nám môže veľa povedať o ich trávení, ale aj o celkovom zdravotnom stave. Zelená stolica je stále spojená s mnohými mýtmi i polopravdami.

Fyzikálna liečba bolestí chrbta Fyzikálna liečba bolestí chrbta

Existujú rôzne možnosti pri liečbe bolestí chrbta a pohybového aparátu. Patrí medzi ne aj fyzikálna terapia, ktorá má veľa možností ako pomôcť. Povedzme si o niektorých v našom článku.

Menopauza u mužov, vtip alebo realita? Menopauza u mužov, vtip alebo realita?

Trápia vás návaly tepla, nadmerné potenie, poruchy nálad, znížená fyzická alebo sexuálna výkonnosť? Možno práve prechádzate zložitejším obdobím hormonálnych zmien . U žien toto...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.