späť na zoznam článkov

Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia
Zdroj foto: Getty images

Ochorenia, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom sa nazývajú sexuálne prenosné ochorenia (Sexually transmitted diseases - STDs). Prenos z osoby na osobu počas pohlavného styku, takto sa môžu prenášať baktérie, vírusy, parazity, kvasinky.


Pohlavne prenosné ochorenia: Hlavným problémom je časté striedanie sexuálnych partnerov, či už pre potešenie alebo zárobok.

Niekedy sa jedná o menej závažné ochorenie, niekedy naopak o ochorenie, ktoré vážne ohrozí zdravie a život človeka.

Moderná doba, časté cestovanie, sexturizmus, nerozvážnosť alebo aj rýchle vzplanuté lásky bez predošlej informácii o predchádzajúcom pohlavnom živote partnera. Pohlavne prenosné preto, lebo k ich prenosu dochádza počas pohlavného spojenia, no niektoré ochorenia si nájdu cestu aj mimo pohlavný akt.

Prečítajte si tiež: Pohlavné choroby v lete, nebezpečie sexturizmu

Pre viac informácií si prečítajte nasledovné riadky.

 

Pohlavne prenosné ochorenia a čo by sme mali o nich vedieť

Najväčším činiteľom pre narastajúci počet prípadov, je životný štýl mladých ľudí. Turistika je v dnešnej dobe dostupnejšia ako v minulosti. Otvorené hranice, migrácia ľudí a iné faktory spojené s voľným pohybom ľudí. Pohlavne prenosné ochorenia sú rozšírené po celom svete.

Životný štýl spojený s častým striedaním sexuálnych partnerov, prostitúcia, homosexualita a ďalšie rizikové faktory posúvajú pohlavne prenosné ochorenia na horné priečky celosvetového problému.

Pohlavný styk je intímnou záležitosťou, do ktorého osoby vstupujú a nie vždy o sebe majú dostatočné informácie o sexuálnej minulosti. Tu je priestor pre vznik rizika prenosu ochorenia.

Prečítajte si tiež články:
Aké sú najčastejšie letné problémy
Nebezpečie sexturizmu

Mnohokrát si ani neuvedomujú, že podstupujú riziko, keď vstupujú do sexuálneho styku s neznámou osobou. V slabších sociálnych vrstvách je povedomie o pohlavných ochoreniach nízke a tým je riziko nákazy vyššie.

Často ochorenia prebiehajú v miernej forme alebo bez príznakov, a tým na seba nemusia upozorniť. Osoba sa stáva nosičom alebo k vypuknutiu ochorenia príde v neskoršom štádiu.

Stáva sa, že sa pri pohlavnom styku rozšíria viaceré pohlavne prenosné ochorenia.

Tak to môže byť napríklad u syfilisu a HIV. Imunitný systém nedisponuje celoživotnou pamäťou na pohlavné ochorenia a po vyliečení pri pokračovaní v životnom štýle dochádza k opakovaným nákazám.

Pre zopakovanie v bodoch uvádzame hlavné rizikové faktory prenosu sexuálne prenosných ochorení:

 • sex v mladom veku
 • striedanie sexuálnych partnerov
 • sex s partnerom, ktorý má veľa sexuálnych partnerov
 • nevedomosť o sexuálnej minulosti partnera
 • nízke povedomie o sexuálne prenosných ochoreniach
 • v niektorých prípadoch zanedbanie používania ochrany
 • nízky hygienický štandard
 • drogová závislosť

Pojem pohlavne prenosných ochorení zoskupuje širokú skupinu ochorení, ktoré majú rôzne príznaky, prejavy, následky a inú formu liečenia. Niektoré sú dobre liečiteľné, niektoré naopak, aj vzhľadom na dnešnú dobu nevyliečiteľné (HIV/ AIDS).

Najviac rozšírené sú pohlavne prenosné ochorenia u ľudí od 17. do 40. veku života. Po 40. roku sa väčšinou objavujú následky neliečených a skryto prebiehajúcich ochorení a ich komplikácie. Medzi komplikácie patrí aj sterilita, nemožnosť otehotnieť.

Zastúpenie pohlavne prenosných ochorení medzi pohlaviami je takmer v rovnováhe, ale o niečo vyššie percento patrí predsa len mužom.

Viete, ako prichádza k prenosu?

Tieto ochorenia sa šíria prednostne pohlavným stykom, len malé percento prenosu je zabezpečené inou cestou. Napríklad prostredníctvom dotyku cez kožu, sliznice alebo aj dotykom cez infikované predmety ako sú zubné kefky, holiaci strojček. Krvnou cestou pri vpichu ihly.

V minulosti prichádzalo k infikovaniu aj prostredníctvom transfúzie. V dnešnej dobe by k tomto prenosu nemalo dochádzať. Ak máte v obľube tetovania, tak aj tu je riziko prenosu ochorenia z infikovanej ihly. Jeden z možných prenosov je aj z matky na dieťa, ktorý môže nastať počas tehotenstva, pri pôrode ale aj pri kojení.

Dôvod prečo je cesta prenosu a prieniku ochorenia taká variabilná je ten, že sú infikované telesné tekutiny ako je napríklad krv, sliny, vaginálny sekrét a aj semeno. Pri pohlavnom styku prichádza k výmene telesných tekutín, môže prísť k poruche kožnej celistvosti a poraneniu slizníc pri násilnom alebo nešetrnom pohlavnom styku.

Pri análnom styku prichádza takmer v každom prípade k trhlinkám, ktoré sú vstupnou aj výstupnou bránou pre nákazu. Nakoľko, análny otvor nie je prispôsobený k pohlavnému styku. Cestou sú aj nezahojené poranenia kože. Ako cesta pre prienik môže byť prostredníctvom očí.

Prenos sa zabezpečuje cestou vaginálneho, orálneho análneho styku.

Ako už bolo písané, niektoré pohlavne prenosné ochorenia sa prenášajú aj cez kožu rúk, prstov a pri bozkávaní.

Ani v prípade sexuálnych hier si nemôže byť dotyčný istý, že sa vyhne riziku. Používanie bariérových pomôcok pre vyhnutie sa pohlavne prenosným ochoreniam je limitované a vôbec sa nedá považovať za 100 % ochranu. Ale je to minimum, ktoré by malo, aspoň čiastočne znížiť riziko prenosu niektorých ochorení.

Evidencia pohlavne prenosných ochorení

Zo zákona č. 355 / 2007 Z.z. vyplýva, že každé pohlavne prenosné ochorenie musí byť hlásené na úrad verejného zdravotníctva. Vykonáva ho dermatovenerológ. Hláseniu podlieha každé diagnostikované ochorenie, tak isto aj podozrenie na prenos ochorenia a nosičstvo choroboplodných zárodkov. Hlásenie prebieha do Epidemiologického informačného systému (EPIS), kde sa zberajú dáta a ďalej sa spracúvajú.

Tabuľka uvádza čísla prípadov za rok

Ochorenie Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Kraj s najvyšším výskytom (rok 2015) Poznámka
Syfilis 299 362 300 Bratislavský najviac vo veku 15- 30 maximum 20 - 24
Kvapavka 344 427 344 Bratislavský  najviac vo veku 25 - 29
Chlamýdie 1314 1031 908 Bratislavský u dvoch dievčat vo veku 14 rokov najviac vo veku 20 - 24
Anogenitálne herpetické ochorenia 21 40   Nitriansky najviac vo veku 20 - 24
 HIV 86 nových 5 úmrtí 86 nových 83 a 3 nové úmrtia bez prechodu na AIDS Bratislavská 24 infikovaných matiek porodilo 27 detí a z toho 21 detí bez HIV  
AIDS 9 nových 4 nové     prechod HIV na AIDS bol zaznamenaný u 87 osôb a z nich 45 zomrelo
Iné 144 277    Nitriansky najviac vo veku 20 - 24

Od roku 1985 bolo v našej republike evidovaných 674 prípadov HIV a z toho 587 u mužov 87 u žien. Hlásené ochorenia na našom území u cudzincov v počte 137 od roku 1986.

Údajne v tabuľke sú z EPISu a slúžia aj pre informatívny údaj o šírení a výskyte pohlavne prenosných ochorení. Napríklad, z celkového počtu ochorení bolo infikovaných na syfilis 22, kvapavku 26 a na iné ochorenia 119 ľudí v pubertálnom a školskom veku. Faktom však zostáva, že nie každý infikovaný je diagnostikovaný, a tým pádom nie je evidovaný.

 

Viete, aké pohlavne prenosné ochorenia poznáme?

Tak ako ste sa už dočítali, pôvodca ochorenia môže byť baktéria, vírus, kvasinka, aj parazit. 

Pohlavne prenosné ochorenia v prehľadnej tabuľke

Typ mikroorganizmu Ochorenie Pôvodca Poznámka 
Baktéria      
Syfilis Treponema pallidum  
Kvapavka Neisseria gonorrhoeae  známa aj ako gonorea
Lymphogranuloma venereum (LGV) Chlamydia trachomatis Chlamýdiová infekcia Sérotypy L1 L2 L3
Negonokokálna uretritída (NGU) Ureaplasma urealyticum alebo Mycoplasma hominis  
 Mäkký vred Haemophilus ducreyi nesyfilitický vred
 Donovanóza Granuloma inguinale alebo Calymmatobacterium granulomatis  
Vírus      
Hepatitída A,B,C,D,E Typ A a E sú prenášané orálno - fekálnou cestou nie pohlavne Typ C sa pravdepodobne neprenáša pohlavne, ale krvou a riziko je pri poraneniach kože a slizníc
Genitálny herpes Herpes simplex HSV1, HSV2
Herpes virus – virus slinnej žlazy Cytomegalovirus označovaný aj ako CMV
HIV, AIDS HIV Human Immunodeficiency Virus - vírus nedostatku ľudskej imunity HIV1 a HIV2 neskôr prechod na AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti
HPV Human papillomavirus  V dnešnej dobe identifikovaných viac ako 150 typov, z nich viac ako 40 pohlavne prenosných niektoré kmene spôsobujú Genitálne bradavice - kondylómy, rakovinu krčka maternice, rakovinu penisu a iné ochorenia
Kontagiózne moluskum Molluscum contagiosum vírus skratka MCV
Mykóza      
Kandidóza Candida albicans vulvitídy, vulvovaginitídy, balanitídy
Parazit      
Voš lonová Phthirus pubis inak ju nájdete aj pod Voš ohanbia, ľudovo filcky
Svrab Sarcoptes scabiei  
Prvoky      
Trichomonóza Trichomonas vaginalis  
Giardióza Giardia lamblia  
Amebóza Entamoeba histolytica  

 

Príznaky pohlavne prenosných ochorení

Pohlavné ochorenia sa prejavujú hlavne v oblasti pohlavných orgánov a v oblasti prenosu, v pošve, na penise, v okolí. Po orálnom styku to môže byť na perách, v ústnej dutine. Po análnom styku, v okolí análneho otvoru.

Ochorenia, ktoré nie sú v pravom zmysle pohlavné, ale pohlavný styk využívajú k prenosu sa môžu prejavovať systémovo na iných orgánových systémoch, pečeň, problémy s imunitou, ako v prípade AIDS, ako kožné ochorenia na iných miestach tela, aj ako vypadávanie vlasov a množstvo iných príznakov.

Všetko záleží na druhu ochorenia.

Príznaky sa môžu prejavovať vysokou intenzitou, iné môžu prebiehať mierne alebo skryto. Niektoré ochorenia využívajú nosičov pre hormadný prenos na ľudí. Dotyčná osoba o tom ani nemus í vedieť. Veľký pozor si treba dať v prípade, ak sa objavia príznaky typické pre pohlavné ochorenie.

Ochorenia, ktoré sú sexuálne prenosné, nemusia mať typické príznaky pre pohlavnú chorobu. Môžu mať systémové príznaky (zvýšenie telesnej teploty, celková slabosť). Obdobím podozrenia je doba po pohlavnom styku s neznámou osobou alebo novým sexuálnym partnerom, u ktorého je sexuálna minulosť neznámou. V tomto prípade pri výskyte ťažkostí treba spozornieť.

V krátkosti vypíšem hlavné príznaky, ktorými sa môžu prejavovať pohlavne prenosné ochorenia a pri ktorých by ste určite mali vyhľadať lekárske vyšetrenie:

 • zvýšený výtok z pošvy a z močovej trubice, zafarbený (bielo, žlto, zeleno, hnedo), zapáchajúci výtok
 • svrbenie v oblasti genitálií a konečníku
 • bolestivé semenníky
 • bolestivé močenie (pálenie, rezanie)
 • bolesť v podbruší
 • začervenanie v oblasti genitálií, konečníku
 • vredy, bradavice v oblasti genitálií, konečníku
 • bolestivý pohlavný styk alebo bolesti po ňom
 • krvácanie mimo menštruáciu

 

Za kým treba ísť, ak máte príznaky pohlavne prenosného ochorenia?

Ak si všimnete príznaky, ktoré sú spojené s pohlavnými orgánmi a dajú sa spojiť s predošlým pohlavným stykom, ktorý bol rizikový, treba vyhľadať lekárske vyšetrenie. K lekárovi môžete ísť aj bez ťažkostí, ak ste mali styk, ktorý považujete za rizikový alebo, ak sa chcete dať otestovať na sexuálne prenosné ochorenie.

Napríklad vo vzťahu pred začiatkom sexuálneho súžitia.

A ktorý lekár vám vie pomôcť? Prvou voľbou je praktický lekár pre dospelých, v prípade ak ste ešte študent, tak praktický lekár pre deti a dorast. On vám vie urobiť krvné testy, následne vás odporučiť na ďalšie vyšetrenie k odbornému lekárovi, ktorý vie aké špeciálne vyšetrenia treba vykonať na presné stanovenie diagnózy.

A to môžu byť:

 • gynekológ
 • urológ
 • dermatovenerológ

 

Ako sa vyhnúť nákaze pohlavne prenosným ochorením?

Po prečítaní by malo byť zrejmé, že vyhnúť sa nákaze znamená sexuálnu abstinenciu, alebo jednoducho žiť usporiadaný monogamný život, nestriedať partnerov, pri novom vzťahu sa oboznámiť so sexuálnou minulosťou partnera. Predsa, na úprimnosti by sa mal stavať vzťah od začiatku.

Účinné v tomto prípade je aj otestovanie sa pred sexuálnym súžitím. Vyhýbanie sa orálnemu a análnemu styku, pre riziko poranenia. Ak tak aj pri nich sa odporúča použitie kondómu. Vyhýbanie sa prieniku telesných tekutín (semeno, pošvová tekutina, krv) sexuálneho partnera do organizmu.

Použitie kondómu redukuje riziko prenosu nákazy, ale nevylučuje ho. Pri niektorých pohlavne prenosných ochoreniach pomôže aj používanie vlastných hygienických potrieb, pri sprchovaní, holení sa.

Pre drogovo závislých jedno odporúčanie: ihla len na jedno použitie!

Antikoncepcia neslúži na ochranu pred prenosom infekčného ochorenia. Slúži iba na zabránenie počatia.

Heslom v zdravom sexuálnom živote by malo byť: bezpečný sex so stálym partnerom.

Osobne si myslím, že téma pohlavne prenosných ochorení je aktuálna a málo preberaná. Vhodná je edukácia ľudí, sociálne slabších vrstiev a hlavne našich detí. Ako bolo vidieť v tabuľke, ročne narastá výskyt ochorení, a to aj v školskom veku.

Určitý podiel má aj nevedomosť mládeže alebo len nezodpovedné chovanie. Celá problematika rizika a prenosu by mala byť vysvetlená v pubertálnom veku, ktorý je vstupnou bránou do sexuálneho života. Správna forma sexuálnej edukácie je dôležitá a nemala by byť zanedbaná.

 

Otestujte svoje vedomosti o pohlavne prenosných ochoreniach

Otázky odhalia, čo si pamätáte z prečítanej témy.

Čo znamená sexuálne prenosné ochorenie?

Rizikové faktory pre prenos pohlavných ochorení

Je nevedomosť o sexuálnej minulosti partnera riziková?

Striedanie sexuálnych partnerov je

Môžu sa tieto choroby šíriť aj iným ako pohlavným spôsobom

Je análny styk rizikovou bránou pre infikovanie sa?

Ktoré telesné tekutiny môžu byť infikované?

Existuje evidencia pohlavne prenosných ochorení?

Čo je pohlavne prenosné ochorenie?

Je ním aj lues?

HIV je výlučne iba pohlavne prenosné ochorenie

Medzi hlavné príznaky pohlavne prenosného ochorenia patrí

Výborne. Všetky odpovede sú správne.

 1. že k prenosu infekcie dochádza prostredníctvom pohlavného styku
 2. rizikom prenosu je náhodný sex
 3. rovnako, aj nevedomosť o sexuálnej minulosti nového partnera
 4. a aj ich striedanie
 5. hlavný spôsob šírenia je pohlavne, avšak, šíria sa aj inou cestou
 6. análny styk je zakaždým rizikový, vždy pri ňom dochádza k poškodeniu sliznice análneho otvoru
 7. k prenosu môžu poslúžiť telesné tekutiny, ako sú napríklad sliny, krv, vaginálny výtok či semeno
 8. pohlavne prenosné ochorenia sa u nás evidujú
 9. medzi tieto ochorenia patrí kvapavka
 10. lues, čiže syfilis
 11. aj HIV, ale ten sa môže šíriť aj nepohlavnou cestou, napríklad infikovanou ihlou
 12. prejavujú sa napríklad zvýšeným výtokom z pošvy a z penisu, výtok môže mať rôznu konzistenciu, farbu aj zápach

Naposledy aktualizované 27.09.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Čítajte 2 skúsenosti užívateľov s Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia

Tento článok súvisí s:
chorobami: Amebióza, AIDS, Chlamýdiová infekcia, Kvapavka, Kvasinková infekcia pošvy, Rakovina krčka maternice, Svrab, Syfilis, Žltačka , Ochorenia pohlavnej sústavy, Choroby penisu, Infekčné ochorenia kože, Choroby mužských pohlavných orgánov, Choroby ženských pohlavných orgánov, Ochorenia pošvy a vonkajších genitálií, Bakteriálne choroby kože, Vírusové choroby kože, Parazitárne ochorenia kože, Imunodeficiencie
príznakmi: Biele škvrny na koži, Biely výtok z pošvy, Bolesť brucha, Bolesť konečníka, Bolesť kože, Bolesť močovej trubice, Bolesť pri močení, Bolesť pri pohlavnom styku, Bolesť v podbrušku, Bolesť semenníkov, Zväčšené lymfatické uzliny, Časté infekcie, Chodbičky v pokožke, Ekzém, Gumovité hrboly, Hnisavý výtok z pošvy, Hnisavý výtok z močovej trubice, Zvýšená telesná teplota, Krvácanie mimo menštruačný cyklus, Krvácanie po pohlavnom styku, Neplodnosť, Páchnuci výtok z pošvy, Vypadávanie vlasov, Pľuzgier, Škrabance na koži, Šupiny na koži, Svrbenie konečníka, Svrbenie kože, Svrbenie močovej trubice, Svrbenie pošvy, Tvrdý vred, Vaginálny výtok, Vred, Začervenaný penis, Začervenaná koža, Mokvanie kože , Bolesti, Koža, nechty a vlasy, Pohlavná sústava a orgány, Vylučovacia sústava
vyšetreniami: Anamnéza, Vyšetrenie krvi, Výter z močovej trubice
odbormi: Dermatológia, Gynekológia, Infekčné lekárstvo, Sexuológia, Urológia

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 26. 11. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 26. 11. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 26. 11. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 26. 11. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 26. 11. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 26. 11. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 26. 11. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 26. 11. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 26. 11. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 26. 11. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Juraj 04.06.2020 14:12

maval som na intrakoch pomerne siroke spektrum zien nastastie vzdy bez nasledkov a kvapavky ci ineho nechceneho neduhu v rozkroku takze ak sa spravne chranis, tak nic nemusis chytit ... ja som pouzival vzdy kondomy zo superlove tie svietiace aby som si vytvoril take psojenie svietiaceho penisu a sexu a tak som nan nikdy nezabudol

svrbenie celeho tela - Veronika 29.11.2017 20:09

mam svrbenie celeho tela,hlavne v oblasti križov aj drobna krupica vyhadzana svrbenie brucha v oblasti travenia v lavo i v pravo začervenenie kože aj take hnede fleky najde sa aj hnedosivy .zacervenana krupica po určitom jedle pod prsami hnede gulate flekytam ma to už nesvrby svrbelo ma vo všetkych zahýboch to mi ustupuje ešte mam svrbeniena na nohach na bruchu je to začervenenemam pocit ako by sa mi tam niečo hýbalo.výšetrenie krv,stolica ,moč,v poriadku .stretli ste sa prosim stakým niečim? ešte je skôr mi zima a som cela roztrasená..chodim na kožne lieči ma ale stále mam zápal v organizme.eštema svrbý nad prsami až po bradu a mam to začervenene.poradte mi prosim ked mate nejake skusenosti. dakujem