späť na zoznam článkov

Rakovina hrubého čreva: Príčiny, štádiá, prejavy? Diéta a strava?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Rakovina hrubého čreva: Príčiny, štádiá, prejavy? Diéta a strava?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina hrubého čreva a konečníka je veľmi závažné ochorenie so zdĺhavou a často neúspešnou liečbou. U viac ako polovice prípadov sa končí fatálne. Život s ňou tiež nie je prechádzka ružovou záhradou. Pacientovi spôsobuje rôzne obmedzenia. Jedným z nich je aj stravovanie. Diéta pri rakovine hrubého čreva má svoje opodstatnenie.


Prečo vzniká rakovina hrubého čreva?
Aké má štádiá a aké sú ich prejavy

A často sa pýtate i na to:
Ako s ňou súvisí potrava, čo jesť a čo nie - ako by sme sa mali stravovať
Prečo sa venovať prevencii

Nádorové ochorenia sú strašiakom všetkých ľudí. A niet sa čomu čudovať, pretože ich prognóza býva väčšinou zlá.

A nie iba prognóza ale celý priebeh týchto závažných ochorení. Diagnóza rakovina zároveň predstavuje pre chorého aj ekonomický problém.

Rakovina hrubého čreva a konečníka, bez ohľadu na typ, je druhým najčastejším onkologickým ochorením na Slovensku a zároveň aj druhou najčastejšou príčinou úmrtia na zhubné ochorenie ako také.

Rakovina hrubého čreva a prekancerózy

Rakovina hrubého čreva a konečníka sa často krát nesprávne označuje aj ako kolorectálny karcinóm. V skutočnosti je kolorectálny karcinóm iba jedným z jej typov.

Toto nesprávne pomenovanie pravdepodobne vzniklo z dôvodu jeho častého výskytu a následnej nesprávnej interpretácie v mnohých zdrojoch.

Najčastejšie zhubné ochorenia hrubého čreva a konečníka:

 1. kolorectálny karcinóm
 2. lymfómom
 3. hemangiómom
 4. sarkómom

To však nemení fakt, že úmrtnosť na akýkoľvek typ rakoviny hrubého čreva je vysoká, za čím stojí v prvom rade neskorá diagnostika tohto závažného a smrteľného ochorenia. Preventívne prehliadky a skoré odhalenie prekanceróz majú teda zásadný význam v jej výskyte a v počte úmrtí.

Zaujímavé:
Prekanceróza je určitá abnormalita alebo malformácia tkaniva, v ktorom neskôr vzniká nádor. Toto tkanivo má tendenciu rýchlejšie rásť (bujnieť, tvoriť novotvary, resp. prerastať), čo vedie k zvýšenému riziku genetickej abnormality pri takomto delení buniek. Prekancerózu teda možno považovať za predchodcu alebo stav predchádzajúci vznik rakoviny.

Polypy sú najčastejšou príčinu vzniku rakoviny hrubého čreva

Najčastejšou príčinou rakoviny hrubého čreva býva nádorové bujnenie, ktoré vzniká v mieste prekanceróz, v tomto prípade v mieste nezhubných výrastkov črevnej sliznice.

Tieto výrastky alebo útvary vyčnievajúce nad povrch sa nazývajú polypy. Za ich vznikom stojí v popredí genetika - familiárna adematózna polypóza a stravovanie.

Polypy sú nezhubné výrastky na sliznici čreva a konečníka. Nemusia byť automaticky zhubné, no ich diagnostika vždy znamená vysoké riziko vzniku rakoviny, ktorá sa zvyšuje priamo úmerne s veľkosťou a rýchlosťou rastu polypu.

Najčastejšie sa nachádzajú v hrubom čreve ale môžeme ich nájsť aj v iných častiach čreva a konečníka. Zdiagnostikovanie polypov v čreve neznamená automaticky akútny problém a potrebu urgentného riešenie stavu v danom okamihu od ich zistenia.

Polypy rastú aj niekoľko desaťročí, kým dorastú do určitej veľkosti a začnú predstavovať riziko malígnej transformácie. Pravidelné lekárske prehliadky ich môžu veľmi skoro odhaliť a tým zamedziť vzniku onkologického ochorenia.

Tieto ešte nezhubné (nerakovinové) výrastky sa v prípade odhalenia preventívne endoskopicky odstraňujú. No aj napriek ich pomalému rastu a možnosti bezproblémovej diagnostiky je úmrtnosť veľmi vysoká.

Dôvodom je neskorá diagnostika. Na vine si je vo väčšine prípadov sám pacient, ktorý zdravotné prehliadky neberie na vedomie ani v pokročilejšom veku.

Zaujímavé:
Familiárna adematózna polypóza (FAP) je dedičné ochorenie spôsobené poruchou génu APC. Výsledkom je tvorba nie stoviek, ale tisícov polypov v hrubom čreve a konečníku. U pacientov s FAP je riziko vzniku rakoviny hrubého čreva veľmi vysoké, no napriek tomu je táto porucha príčinou len asi 1% z celkového počtu nádorov. Dôvod nie je v závažnosti FAP ale v jej raritnom výskyte.

Čo podnecuje tvorbu polypov a výskyt rakoviny hrubého čreva?

Príčiny vzniku polypov v čreve možno zároveň považovať aj za najčastejšie príčiny vzniku rakoviny hrubého čreva.

Napriek tomu nie sú ani z ďaleka jediným potencionálnym nebezpečenstvom. Na jej výskyte sa podieľa kombinácia viacerých faktorov. Ktoré to sú?

 • genetika - genetická predispozícia má prsty takmer všade. Aj vznik polypov je ňou ovplyvnený. Najväčšou hrozbou je ochorenie nazývane familiárna adematózna polypóza (FAP).
 • vek - počet a veľkosť polypov stúpa s vekom. Prvé polypy sa zväčša objavujú okolo 30-teho roku a s každým ďalším rokom riziko stúpa. Až 90% prípadov rakoviny hrubého čreva a konečníka sa vyskytuje u ľudí po dovŕšení 50-teho roku života.
 • pohlavie - rakovina hrubého čreva a konečníka sa podľa štatistík vyskytuje častejšie u mužov. Každý muž po 50-tom roku života by mal absolvovať kolonoskopiu.
 • iné ochorenia - príčinou rakoviny môžu byť aj iné ochorenia v predchorobí. Najčastejšie je to Lynchov syndróm, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba  a ostatné zápaly čreva či dysplázie. Rizikové sú aj prekonané onkologické ochorenia prsníka. U cukrovkárov je zaznamenaný dvojnásobný výskyt kolorectálneho karcinómu ako u nediabetikov.
 • obezita - je dokázané, že obezita preukázateľne spôsobuje vznik siedmych typov rakoviny. Medzi ne patrí aj rakovina čreva.
 • stravovanie - je vedecky preukázané, že niektoré potraviny spôsobujú vznik polypov, a teda aj rakoviny hrubého čreva. Jedná sa hlavne o tučné mäso a živočíšne tuky.
 • závislosti - v popredí je hlavne alkohol, ktorý je vysoko rizikový a hneď za ním sú cigarety
 • RTG v oblasti panvy - pri neoplastických procesoch je rizikový v súvislosti so vznikom rakoviny konečníka
Zaujímavé:
Výskyt polypov, ako aj rakoviny hrubého čreva a konečníka je vyšší v rozvinutých krajinách. Odborníci sa zhodujú na tom, že príčinou je životný štýl a spôsob stravovania v týchto oblastiach. Z výskumov je zreteľný nižší výskyt rakoviny hrubého čreva v krajinách rozvojových a u vegetariánov.

Život s rakovinou hrubého čreva od začiatku do konca

Prevažná väčšina zhubných nádorov hrubého čreva a konečníka sa zdiagnostikuje pomerne neskoro. Z tohto dôvodu býva liečba náročná a často neúspešná.

Stav progreduje veľmi rýchlo, nádorové bunky sa šíria do okolia a pacient vo väčšine prípadov pri neskorej diagnostike nádoru zomiera.

Priebeh ochorenia od začatia prvých príznakov až do ukončenia liečby, prípadne smrti býva ťažký. Pacient trpí bolesťami a inými zdravotnými ťažkosťami, pričom je značne obmedzený vo viacerých sférach.

Zaujímavé:
Vplyv probiotík a prebiotík je v súčasnej dobe predmetom skúmania v rámci prevencie kolorectálneho karcinómu. Tieto látky používané ako doplnok pri liečbe antibiotikami zvyšujú prospešnú črevnú mikroflóru a redukujú patogénne mikroorganizmy a iné toxické látky, podobne ako vláknina.

Asymptomatické štádium rakoviny hrubého čreva a konečníka

Asymptomatický priebeh má nielen samotné onkologické ochorenie v prvotných štádiách ale niekedy aj prekanceróza či ochorenie, ktoré rakovinu hrubého čreva často predchádza.

Najčastejšie je to polypóza, ktorá zostáva dlhé roky skrytá. Polypy si bezpríznakovo rastú na sliznici, až do obdobia, kým nezačne nádorové bujnenie.

Toto obdobie pretrváva aj mnoho desiatok rokov a pacient ani netuší, že mu tráviacom trakte nenápadne rastie predchodca rakoviny.

Samotné nádorové bujnenie sa zo začiatku takisto nemusí nijako prejaviť. Pacient teda nemá žiadne ťažkosti, prípadne s progresiou stavu sa môžu objaviť niektoré nešpecifické príznaky ako bolesť brucha či hnačka, ktorej nepripisuje veľký význam.

Zaujímavé:
Prítomnosť polypov ako prekancerózy býva niekedy odhalená náhodným vyšetrením stolice. V stolici sa potvrdí okultné (skryté) krvácanie, ktoré nie je možné vidieť voľným okom. Avšak nestačí na konečnú diagnostiku. Na tú je potrebné nielen skríning na okultné krvácanie ale aj ďalšie doplňujúce vyšetrenia ako napríklad rectálne vyšetrenie, rectoskopia, kolonoskopia, sonografia, CT vyšetrenie, CT kolonografia či biopsia.

Symptomatické štádium rakoviny hrubého čreva a konečníka

S rozvojom ochorenia sa objavuje prvá symptomatológia. Zo začiatku ide o príznaky nie veľmi špecifické pre dané ochorenie.

Môže to byť už spomínaná bolesť brucha, ktorá v úvode nie je výrazná a samotný pacient jej nepripisuje veľký význam. Bolesť sa postupne stupňuje, až sa stane pravidelnou, prípadne neznesiteľnou.

Objavujú sa najskôr nenápadné poruchy trávenia a vyprázdňovania. Častejšie sa vyskytuje hnačka, menej často zápcha, alebo sa tieto dve poruchy vzájomne striedajú.

Normálna stolica býva zriedkavá, neskôr je výnimočná. Pri raste nádoru je možné nahmatať v bruchu rezistenciu (odpor).

V stolici sa objavuje čerstvá krv, následkom krvácania z nádorového ložiska. Prímes krvi strieda aj závažnejšie krvácanie, ktoré sa laboratórne prejaví anémiou (chudokrvnosťou) rôzneho stupňa. Anémia - nedostatok hemoglobínu spôsobuje nízku fyzickú výkonnosť, ľahkú unaviteľnosť, vyčerpanosť a nadmernú spavosť chorého.

Posledné štádiá rakoviny hrubého čreva a konečníka

V posledných štádiách sú príznaky plne rozvinuté a pacienta pripútajú na lôžko. Je natoľko vyčerpaný, že prestáva byť sebestačný a často je odkázaný na pomoc iných.

Nevládnosť je sužovaná intenzívnymi bolesťami, ktoré neskôr prestávajú zaberať aj na liečbu opiátmi. Do toho chorý neustále zápasí zo zažívacími ťažkosťami a nadmerným úbytkom hmotnosti.

Metastatickým šírením nádoru do okolia sa pridružujú ostatné príznaky, ktoré sú rôzne podľa miesta, kde sa metastáza nachádza (dýchavičnosť, dezorientácia, poruchy vedomia, záchvaty kŕčov, patologické zlomeniny kostí).

Prevencia spočíva v stravovaní

Zdravá a vyvážená strava v globále priaznivo vplýva na zdravie človeka. Aj na vzniku rakoviny hrubého čreva má vysoký podiel práve zlý životný štýl a nesprávne stravovanie. Spolu s genetickou predispozíciou sú základným aspektom pri jej vzniku. 

Správne stravovacie návyky majú významný vplyv v prevencii vzniku rakoviny hrubého čreva. Na spôsob stravovania by si mali dávať pozor hlavne pacienti, u ktorých sa vyskytujú aj iné rizikové faktory alebo ochorenia súvisiace s jej vznikom.

Zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a prevencia obezity sú zásadnými medzníkmi, čo sa týka prevencie vzniku rakoviny.

Zaujímavé:
Tučnota, obezita a hlavne abdominálna obezita (tuk hromadiaci sa v oblasti brucha) sú vedecky preukázaným rizikovým faktorom vzniku nielen rakoviny hrubého čreva ale tiež šiestich ďalších a to rakoviny pažeráka, žlčníka, pankreasu, obličiek, prsníka a maternice. Sú na to dôkazy a neustále pribúdajú.

Ktoré potraviny majú podiel na jej vzniku?

Na vzniku polypov a rakoviny hrubého čreva a konečníka sa podieľajú hlavne tuky. Preto sa kladie dôraz na znížený príjem potravín, ktoré sú tučné, mastné a taktiež na cukry, ktoré sa pri ich nadmernej konzumácii ukladajú v tele vo forme tukov. Cukry sú nebezpečnejšie ako tuky.

Na nadmerné ukladanie tukových čiastočiek nevplýva len strava ale aj ich nedostatočná redukcia. Preto by sa pravidelná fyzická aktivita mala stať súčasťou životného štýlu človeka. Obezita je taktiež významný rizikový faktor rakoviny.

TIP: Cukor, náš najsladší nepriateľ

Tabuľka zo zoznamom rizikových potravín:

cukry
 • stolový cukor (Kryštálový, trstinový ...)
 • sladené nápoje (ovocné džúsy, coca cola, ľadové čaje, ľadová káva ...)
 • cukrovinky (cukríky, lízanky, čokoláda, želé ...)
 • polotovary s vysoký obsahom cukrov (cestoviny ...)
 • konzervačné látky (sacharidy ako konzervanty)
tuky
 • živočíšne tuky (masť, slanina, obrastené mäso, údeniny ...)
 • rastlinné oleje (ich nadmerný príjem)
iné potraviny
 • vajcia (ich nadmerná konzumácia)
 • červené mäso (hovädzina, tučné bravčové mäso)
iné látky
 • alkohol (výskyt rakoviny je vyšší až o 50 až 70%)
 • fajčenie (výskyt rakoviny je vyšší až o 30 až 40%)
 • hormonálna antikoncepcia
 • karcinogény v plesnivých potravinách
 • potraviny s vyšším obsahom železa

Ako by sme sa mali správne stravovať?

Prvoradé je vynechanie alebo aspoň redukcia nebezpečných potravín uvedených vyššie. Strava by mala byť bohatá prevažne na zeleninu, vlákninu a ovocie, pričom zelenina by mala byť v jedálničku číslom jedna. Z mäsových výrobkov je vhodnejšia hydina.

Vláknina ako nestráviteľná zložka potravy má nenahraditeľnú úlohu, a to takú, že odstraňuje z čreva aj ostatné nestrávené zvyšky potravy (hlavne nestrávené a hnijúce mäso) a toxické látky, ktoré sa môžu podieľať na vzniku rakoviny.

Odporúča sa nielen v rámci prevencie ale aj u pacientov s už vzniknutými polypmi alebo rakovinou.

TIP: Vláknina ako prevencia i liek. Koľko jej denne potrebujeme?

Tabuľka so zoznamom vhodných potravín:

cukry
 • vláknina - celulóza
  (strukoviny, obilniny, otruby, ľan, banány, morské riasy, hliva ustricová ...)
 • škrob
  (zemiaky, obilniny, strukoviny, semená, ovsené vločky, banány ...)
tuky
 • olivový olej
 • kokosový olej
 • omega 3 mastné kyseliny
 • omega ž mastné kyseliny
iné potraviny
 • chudé mäso (kuracie, morčacie ...)
 • ryby (losos, sardinky ...)
 • olivy
iné látky
 • mikronutrienty - antioxidanty (vitamín A, C, E, B6, B12)
 • probiotiká a prebiotiká
 • kyselina listová - vitamín B9
  (vnútornosti, listová zelenina, strukoviny, sója, červený melón, čučoriedky ...)
 • vápnik - Ca
  (jogurty, mlieko, ryby, semená, strukoviny, mandle, figy ...)

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 24.03.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje? Helicobacter pylori ako zákerný nepriateľ: Ako sa prenáša a prejavuje?

Helicobcter pylori je baktéria s celosvetovým výskytom. Ako sa prenáša a aké má táto zákerná infekcia príznaky či liečbu? Prečo je nebezpečná?

Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc) Čo je otrava jedlom a choroba špinavých rúk? (+ príznaky a prvá pomoc)

I bežná činnosť ako je príprava jedla a jeho konzumácia dokáže poriadne otráviť. Všade prítomné baktérie, vírusy a parazity čakajú na svoju príležitosť množiť sa a spôsobovať problémy....

Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien? Zastavené vetry: Problém dospelých, detí i tehotných žien?

Bolesť brucha, nafúknutie, neprijemné pocity v podbrušku sú tiež signálom zastavených vetrov.

Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť? Čo je to salmonelóza? 3X AKO: Vzniká, sa prejavuje, sa jej zbaviť?

Salmonelóza je veľmi časté hnačkovité ochorenie spôsobené črevnými patogénmi - konkrétnejšie baktériami salmonely. Patrí medzi najčastejšie a pre verejnosť najznámejšie infekčné...

Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba Mám hemoroidy? Čo je to zlatá žila, jej príčiny, príznaky i liečba

Sú malé a nenápadné no napriek tomu môžu spôsobovať svojmu nositeľovi ťažkosti. Reč je o hemoroidoch , rozšírených žilách v oblasti konečníka a análneho (ritného) otvoru - ľudovo...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.