späť na zoznam článkov

Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Cukor: Najsladší nepriateľ? Ako sa rozdeľuje? Aké ochorenia spôsobuje?
Zdroj foto: Getty images

vysokú energetickú hodnotu a žiadne vitamíny. Napriek tomu, že sa o jeho škodlivosti vie už celé roky, stále sú ho plné regály. Nachádza sa v cukrovinkách, sladených nápojoch, polotovaroch a prekvapivo aj v potravinách, kde by ste to naozaj nečakali. Je to cukor. V čom je tak nebezpečný a prečo sa ho potravinársky priemysel nechce vzdať? Tu sú odpovede.


Sladký, ale nebezpečný cukor? Pýtate sa prečo?
Ako vplýva nadbytočná konzumácia cukru na naše zdravie
Spoznajte najčastejšie ochorenia zapríčinené nadbytočným príjmom cukru a tiež druhy cukru

Cukor býva popisovaný ako biely zabijak, sladký jed a v poslednom období aj ako droga. Napriek týmto odhaleniam a varovaniam zo strany médií ho prijímame denne, a to aj nevedome v nadmernom množstve.

Dôvodom nevedomej a nadmernej konzumácie cukru je široké spektrum potravín s jeho vysokým obsahom. Jednoducho sa mu dá len ťažko vyhnúť. Je nepredstaviteľné stráviť pri nákupe hodiny štúdiom zloženia, ktorému aj tak z prevažnej časti laik ťažko rozumie.

Treba podotknúť, že nielen cukor, ale aj nadmerný príjem iných látok pôsobí na organizmus negatívne. Dokonca aj veľké množstvo vitamínov alebo vody môže človeku uškodiť.

Jeho účinky doteraz nie sú všetkým celkom jasné a boli dlho utajované. Ochorenia, ktoré spôsobuje, vznikajú po rokoch a málokedy sú s cukrom spájané. Pod pojmom cukor si ľudia automaticky predstavia nárast obezity alebo vznik cukrovky.

To je ale iba zlomok z toho, čo môže jeho nadmerná konzumácia spôsobiť.

Zaujímavé:
Pred 50-tymi rokmi bol výskum ohľadne škodlivosti cukru financovaný samotným potravinárskym priemyslom.
Chceli tak zakryť jeho vplyv a dopad na ľudské zdravie?
Pravdepodobne áno.
Nasvedčovali tomu vtedajšie závery v prospech investorov a následné odhalenia viacerých káuz a korupcie v potravinárstve. 

Nie je cukor ako cukor

Sacharidy (lat.saccharum)organické zlúčeniny, ktorých chemická štruktúra pozostáva z uhlíka (C), vodíka (H) a kyslíka (O). Preto ich možno nájsť aj pod názvom karbohydráty, uhľohydráty alebo uhľovodany.

Pozor:
Niektorí výrobcovia potravín cielene uvádzajú na obaloch zastarané pomenovania sacharidov - väčšinou ide o označenie karbohydráty.
Za predpokladu, že sa bežný človek s týmto termínom nestretol, je dokonale oklamaný, a pritom je na obale písaná pravda, čím je výrobca chránený. 

Sacharid zostáva aj napriek úvodnej negativite základnou zložkou energie a základnou stavebnou časticou biopolymérov všetkých živých organizmov (rastliny, živočíchy, baktérie, vírusy), teda aj človeka.

Má taktiež zásobnú funkciu (glykogén) a je súčasťou DNA, RNA, ATP, hormónov a enzýmov. Ľudský organizmus je tvorený z 2% práve cukrom. Pre jeho správny chod je nevyhnutné udržiavať normálne hodnoty glykémie (cukru v krvi).

Tabuľka so základným rozdelením sacharidov:

Monosacharidy jednoduché cukry tvorené hydroxylovou skupinou a funkčnou skupinou (aldehydovou alebo ketónovou)
 1. glukóza
 2. fruktóza
Oligosacharidy zložité cukry, ktorých molekula je tvorená 2 až 10 jednotkami monosacharidov, spojených O - glykozidovou väzbou
 1. disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza)
 2. trisacharidy (rafinóza)
 3. oligosacharidy (inulín)
Polysacharidy zložité cukry tvorené veľkým počtom monosacharidou, spojených kyslíkovými mostíkmi
 1. živočíšne (glykogén, chitín, kyselina hyalurónová, heparín)
 2. rastlinné (celulóza, škrob, inulín, pektín, kyselina algínová)

Zdraviu prospešné sacharidy

Nie všetky sacharidy sú automaticky zlé.

Poznáme aj také, ktoré na organizmus vplývajú pozitívne. Mínusom je ale vysoký výskyt práve tých škodlivých cukrov. Prospešné sacharidy nájdeme na pultoch v menšom zastúpení.

Medzi prospešné sacharidy patria polysacharidy, teda zložité cukry. Nazývajú sa aj glykány.

Rozdelenie polysacharidov na základe ich štruktúry

 1. homopolysacharidy - patrí sem napríklad škrob, glykogén, celulóza alebo inulín
 2. heteropolysacharidy - do tejto skupiny patria napríklad živice či slizy

Rozdelenie polysacharidov na základe ich funkcie

 1. polysacharidy zo stavebnou funkciou - celulóza
 2. polysacharidy zo zásobnou funkciou -  škrob

Rozdelenie polysacharidov podľa výskytu

 1. zoopolysacharidy
 2. fytopolysacharidy
 3. polysacharidy mikroorganizmov

Škrob

Škrob (lat. amylum) patrí do skupiny polysacharidov. Nachádza sa v rastlinách, kde je uložený vo forme škrobových zŕn. Z 80% sa skladá z amylopektínu a zvyšných 20% tvorí amylóza.

Tie sú tvorené molekulami glukózy a obsahuje taktiež tuky, bielkoviny a vodu.

Škrob je biela látka bez chuti, nerozpustná vo vode. Pre človeka má významnú nutričnú hodnotu, práve pre jeho rozklad v tele človeka. Ten začína už v dutine ústnej, kde sa hydrolyzuje na maltózu. Maltóza je disacharid, ktorý sa v tenkom čreve štiepy na glukózu, a tá je vstrebávaná do krvného obehu.

Glukóza je zdrojom energie. Jej dopĺňanie umelými sladidlami preto nie je nutné.

Vysoký obsah škrobu obsahujú hlavne zemiaky, obilniny, jačmeň, pšenica, ovsené vločky, strukoviny, semená, kukurica alebo banány.

Tieto potraviny by sa ale mali konzumovať opatrne hlavne pri redukcii váhy.

Celulóza

Celulóza je najbezpečnejším zo všetkých polysacharidov, čo sa týka vplyvu na zdravie človeka a hlavne na neželený vznik obezity. Jej glukózové jednotky sú pospájané silnými reťazcami, preto je odolná voči rozkladu tráviacimi šťavy.

To znamená, že prejde ľudským črevom bez toho, aby sa rozložila na monosacharidové jednotky glukózy.

Celulóza známa aj ako vláknina má priaznivé účinky na trávenie. Viaže na seba vodu a iné toxické látky, čím prečisťuje črevá a zbavuje ich škodlivín. Medzi týmito látkami je napríklad aj cholesterol alebo nebezpečné kovy ako olovo, ortuť či kadmium.

Preto sa vláknina považuje za látku, ktorá má významný vplyv v prevencii civilizačných ale aj autoimúnnych či onkologických ochorení.

Potraviny s obsahom vlákniny sú napríklad hnedá ryža, petržlen, uhorka, paprika, červená kapusta, avokádo, jablká, maliny, šípky, mandle, orechy celozrnné pečivo, strukoviny, obilniny, ovsené vločky, semená, morské riasy, hliva ustricová a iné.

Ktoré cukry sú pre človeka najnebezpečnejšie?

Sacharidy sú na jednej strane pre človeka dôležité ako zdroj energie, no na druhej strane ich zvýšená konzumácia spôsobuje zdravotné ťažkosti.

Tie vznikajú skôr a sú závažnejšie, ak sa spojí s ich nadmernou konzumáciou pomalý metabolizmus, nedostatočná fyzická aktivita alebo iné ochorenie.

Najnebezpečnejšie a kľúčové pri vzniku obezity, ale aj iných chorôb, sú jednoduché cukry s vysokým glykemickým indexom. Vysoký glykemický index podnecuje vyplavenie inzulínu, ktorý bráni veľkému úniku sacharidov do krvného obehu tým, že ich ukladá vo forme tukov.

Zaujímavé:
Obecne známy a zaužívaný pojem cukor nie je to isté čo sacharid.
Cukor je v skutočnosti iba podskupinou sacharidov.
Tvoria ho jednoduchšie sacharidy a to monosacharidy a disacharidy.

Glukóza

Glukóza, dextróza alebo jednoducho hroznový cukor patrí medzi monosacharidy a je základným zdrojom energie pre človeka. Veľký nenahraditeľný význam má pre mozog a červené krvinky - erytrocyty. V tele sa tvorí len v obmedzenom množstve z glykogénu, aminokyselín a veľmi málo z glycerolu.

Preto pre správnu funkciu tela je nutný príjem 150g glukózy denne. Tá sa vyrába kryštalizáciou z plodov rastlín alebo hydrolýzou škrobu napríklad zo zemiakov. V konečnom stave je to biela kryštalická látka so sladkou príchuťou.

Výhodou glukózy je rýchla dodávka energie, ktorá je síce vhodná, keď potrebujete byť plne sústredený alebo pred cvičením, avšak výsledný efekt trvá krátko. Následne je jej prebytočné a nevyužité množstvo ukladané vo forme tukov do tukových zásob.

Takto sa vytvárajú tukové vankúšiky viditeľné navonok a orgány sú obalené tukom.

Fruktóza

Fruktóta, levulóza alebo tiež ovocný cukor patrí tiež ako glukóza medzi monosacharidy. Niekedy sa vyskytuje v rastlinnej strave spolu s glukózou, pričom spoločne vytvárajú zložitý disacharid - sacharózu (bežný stolový cukor).

Fruktózu nájdeme hlavne v ovocí ale aj zelenine, kvetoch či mede. Vyrába sa prevažne z cukrovej repy, trstiny a kukurice. V konečnom stave je to biela kryštalická alebo prášková látka so sladkou príchuťou. Ide o najsladší sacharid vôbec.

V potravinárskom priemysle poznáme samostatnú fruktózu, už spomínanú sacharózu a fruktózový sirup.

V organizme je dôležitá pri niektorých metabolických procesoch. Neukladá sa vo forme tukov ale sa metabolizuje v pečeni. Na prvý pohľad to znie pre všetkých, čo majú problém s nadváhou celkom dobre. No jej dlhodobý nadmerný príjem môže nezvratne poškodiť pečeň.

Tá sa nedá transplantovať, čo pri jej vážnom poškodení môže znamenať až smrť.

Sacharóza

Sacharóza patrí spojením molekuly glukózy a molekuly fruktózy medzi disacharidy. V potravinárskom priemysle má nezastupiteľné miesto. Poznáme ju ako stolový cukor. Či už repný alebo trstinový, stále je to sacharóza.

Preto časté úvahy, ktorý je zdravší, sú bezvýznamné. Ani jeden.

To ale nie je jej jediné využitie. Ide o dôležitú konzervačnú látku, pretože spomaľuje rast mikroorganizmov.  Čiže ak sa snažíte vyhýbať sa nadmernému príjmu cukru, vyhýbajte sa aj takmer všetkým konzervantom.

Negatívne vplyvy glukózy a fruktózy už boli spomenuté vyššie. Keďže sacharóza obsahuje oba tieto monosacharidy jej negatíva sa tým zdvojnásobujú.

Ochorenia, v pozadí ktorých sa skrýva cukor

Ochorení, prevažne civilizačných, v ktorých pozadí hrajú sacharidy významnú úlohu je veľa. Niektorých vznik v súvislosti s nadmernou konzumáciou cukru sa podarilo preukázať, o iných sa uvažuje a ktovie o koľkých by nás to ani nenapadlo.

Vznik zubného kazu

Už od malička nás strašili, že keď budeme jesť veľa sladkostí, tak sa nám pokazia zúbky. Keď sa logicky zamyslíme nad všetkými varovaniami starých mám, je na nich vždy kus pravdy, ak nie celá.

Napriek obmedzeným informáciám v minulosti vedeli ľudia zo skúseností viac, ako si my teraz vieme vysvetliť na základe pokroku vedy.

Cukor má jednoznačne vplyv na poškodení zubnej skloviny, aj keď nie priamo. Zuby sa kazia prostredníctvom kyselín, ktoré v ústach vznikajú ako výsledný produkt činnosti baktérií.

A baktérií je tam naozaj neuveriteľné množstvo. Niekto by si teraz mohol povedať, že zubný kaz v konečnom dôsledku spôsobujú baktérie. Ale čím sa živia baktérie? Je to práve cukor.

Kupujeme množstvo dezinfekčných prostriedkov, dezinfikujeme si ruky častejšie ako je potrebné, umývame zeleninu zakúpenú v obchodoch. Jednou vetou, zbavujeme sa baktérií, kde sa len dá.

Niekedy ale zabúdame, že najviac ich je práve v našich ústach. A nielen baktérií. Na našich zuboch sa udomácňujú aj huby, bičíkovce či meňavky.

A namiesto toho, aby sme sa ich zbavili, kŕmime ich cukrami.

TIP: Ako na zdravé zuby

Celosvetový, prudký nárast obezity

Možno si poviete, že tuční ľudia boli aj v minulosti. To áno, ale bolo ich takéto neuveriteľné množstvo? Sotva. Obéznych jedincov enormne pribúda a čo je strašidelné, že sú medzi nimi aj deti. Detský metabolizmus a denný program by mali zabezpečiť dostatočný výdaj ich energie. Prečo tomu tak nie je?

Je naozaj príjem cukrov tak vysoký, že ani dieťa pobehujúce a skákajúce od rána do večera ho nestihne spáliť?

Bohužiaľ.

Energia sa získava zo sacharidov. Ich príjem by sa mal rovnať výdaju, s pripočítaním bazálneho metabolizmu (spaľovanie cukru na bežný chod organizmu ako je dýchanie, funkcia orgánov).

Nevyužitá energia (hlavne glukóza) sa ukladá vo forme tukov, a to ako v podkoží, tak aj na jednotlivých orgánoch. To vedie k vzniku obezity. Obezita netrápi len jednotlivca, ale ide o celosvetový problém.

Boli to práve potravinárske firmy, ktoré v minulosti zámerne vpísali do povedomia ľudí informáciu o nebezpečenstve tukov a vzniku obezity.

Samozrejme tuky majú svoj podiel na jej vzniku, no hlavným atribútom je práve cukor.

V konečnom dôsledku jeho prebytok sa ukladá vo forme tukov. Dôvodom, prečo sa o sacharidoch a ich vplyve na tučnotu nehovorilo, napriek tomu, že sa o tom vedelo, je ich nadmerné pridávanie do potravín.

Pre potravinársky priemysel sú cukry výhodné práve z ekonomického hľadiska.

TIP: Obezita u detí a mladých, čo proti nej robiť

Zvýšený výskyt cukrovky 2.typu

Cukor priamo nespôsobuje cukrovku. Ale tak, ako bolo už vyššie naznačené, má zásadný význam v náraste obezity.

Obezita je zase jedným z vonkajších rizikových faktorov pri vzniku tohto metabolického ochorenia.

Jej výskyt z roka na rok prudko rastie, a to je reč nie o desiatkach ale o stovkách tisícoch nových prípadov ročne - hovoria štatistiky.

Nárast bol až v 90% zaznamenaný u diabetu 2.typu. Hlavným dôvodom tohto ochorenia je práve nadváha a obezita na základe zlých stravovacích návykov a nedostatočného pohybu.

Pod pojmom zlé stravovacie návyky rozumieme v prvom rade nadmerný príjem sacharidov a to nie len v surovej strave.

Cukrovka patrí medzi civilizačné ochorenia a taktiež sa jej hovorí aj epidémia tretieho tisícročia. Vysoká incidencia, komplikácie diabetu, invalidita, úmrtnosť ale aj finančná náročnosť na liečbu sú veľkým problémom ako pre jednotlivca, tak pre celú spoločnosť.

TIP: Diéta pri cukrovke - vhodné, nevhodné a zakázané potraviny

Poškodenie srdca a ciev, kardiovaskulárne príhody

Kardiovaskulárne ochorenia sú príčinou náhlych úmrtí nielen u starých ale aj u mladých ľudí. Na to, aby nejaká kardiovaskulárna príhoda (napr. infarkt myokardu) vznikla, musí sa v tele vytvoriť krvná zrazenina, a tá sa zachytí na poškodenom mieste krvnej cievy.

Ktorá látka poškodzuje cievy najviac? Srdcu a cievam škodí cukor

Diabetici o tom vedia svoje.

Nadmerný príjem sacharidov spôsobuje v krvi isté väzby s proteínmi, z ktorých následne v cievach vznikajú zápalové ložiská. Tieto zápalové zmeny priamo poškodzujú cievy, čím sa zvyšuje riziko tvorby aterosklerózy (kôrnatenie ciev). Ateroskleróza je ukladanie tukových čiastočiek vo vnútri cievy, k čomu by však nedošlo, nebyť jej predchádzajúceho poškodenia cukrom.

Následne vznikajú trombózy a náhle kardiovaskulárne príhody.

Z cukrov sa v tele vytvárajú vlastné tuky - triglyceridy. Tie majú za následok zvýšenie cholesterolu, aterosklerózu a kardiovaskulárne ochorenia. Tento spôsob je dokonca jednoduchší ako ich priamy príjem z potravy (tučné mäso, slanina, škvarky).

TIP: Trombóza nie je ochorením starých ľudí. Ohrozuje aj mladých

Pečeň poškodená bez alkoholu či liekov

O toxickom účinku alkoholu na pečeň vie aj „malé dieťa”. Tí rozumnejší sa mu snažia vyhýbať, a tí menej rozumní mu podľahnú. Toxické poškodenie pečene alebo cirhóza pečene je na Slovensku príčinou úmrtia vysokého počtu ľudí. Nepijete alkohol, ale za to nedáte dopustiť na cukrovinky?

Chyba!

Čo ak vám poviem, že cukor môže s pečeňou narobiť podobné neplechy? Neveríte?

Fruktóza má určitý význam v metabolizme, ale telo ju nevyužíva ako zdroj energie. Metabolizuje sa priamo v pečeni, kde sa odbúrava a mení rovno na tuk. Tým ju zaťažuje a poškodzuje. Jednak je pečeň namáhaná svojou nadmernou filtračnou činnosťou, ale hrozí riziko stukovatenia pečene (tzv. steatóza).

Steatóza pečene sa nazýva aj nealkoholová tuková choroba pečene. Názov vyplýva z jej nadmerného obalenia tukmi. Pokojne by sme ju ale mohli volať nealkoholová fruktózová choroba pečene. Pretože najčastejšie ju spôsobuje práve nezdravý životný štýl, nadmerný príjem cukrov (aj tukov) a obezita.

V Amerike trpí steatózou pečene vysoké percento detí. Svoju zásluhu na jej vzniku v detskom veku majú sladené nápoje. (najvyšší podiel cukrov má podľa zistení mangový džús, prekvapivo nie coca - cola).

TIP: Zlyhanie pečene

Rakovinotvorné bunky tiež milujú cukry

Či nadmerná konzumácia cukrov a obezita zhubné nádory priamo spôsobuje, nie je zatiaľ 100% doložené. Čo si o tom myslíte, je len na vašom zvážení.

Isté ale je, že rakovina vzniká častejšie u obéznejších pacientov alebo pacientov s nadváhou.

Taktiež je vedecky dokázané, že pri nadmernom príjme cukrov rastie a metastázuje mnohonásobne rýchlejšie.

Nádory cukor priam zbožňujú. Spotrebovávajú ho omnoho viac a rýchlejšie ako zdravé bunky. Metabolizujú ho na kyselinu mliečnu, ktorá podporuje samotný rast rakoviny a následne jej metastázovanie do okolia.

Taktiež dochádza k mutácii Ras proteínov, čím sa zvyšuje ich aktivita a taktiež rast nádoru.

Možno ste počuli o ľuďoch, ktorí odmietli chemoterapiu, ožarovanie a vsadili na alternatívne spôsoby liečby rakoviny. Existuje mnoho kníh, aj od popredných autorov, kde sa hovorí o liečbe rakoviny diétou. Napriek širokému spektru autorov aj publikácií, jeden faktor v každom diele zostáva nemenný. A to pohľad na cukry.

Pri akejkoľvek liečbe rakoviny sa vynechávajú cukry!

TIP: Je nádor a rakovina to isté?

Dobrá rada na záver

Aj jeden z týchto negatívnych dopadov sacharidov na zdravie človeka stačí, aby mal potrebnú motiváciou sa zamyslieť nad svojím zdravím a životným štýlom. Vyššie uvedené ochorenia sú vedecky, preukázateľne a bez výčitiek spájané s cukrami a ich nadmernou konzumáciou.

A to nie je zďaleka všetko.

Cukor okrem toho spôsobuje celú radu iných ochorení, ktoré v článku pre obsiahlosť neuvádzam. Často sa o nich hovorí napríklad v súvislosti s autoimúnnymi ochoreniami, neurologickými ochoreniami, poruchami zraku na základe diabetu a dokonca aj s psychickými problémami.

Je naozaj nespočetne veľa dôvodov, prečo kontrolovať dennú dávku cukrov.

TIP: BMI výpočet - spoznaj svoj index telesnej hmotnosti

Najsmutnejší na tomto všetkom zostáva fakt, že ľudia boli toľké roky klamaní alebo ak chcete „nedostatočne informovaní”, následkom čoho došlo a neustále dochádza k rapídnemu nárastu ochorení, ktoré mohli byť lepšie kontrolované. V mnohých prípadoch sa mohlo zamedziť aj úmrtiam.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Akné, Angina pectoris, Ateroskleróza, Bércový vred, Celulitída, Cievna mozgová príhoda, Cukrovka, Diabetická neuropatia, Diabetická retinopatia, Infarkt myokardu, Ischemická choroba dolných končatín, Zlyhanie pečene, Kŕčové žily, Metabolický syndróm, Migréna, Nespavosť, Obezita, Pľúcna embólia, Portálna hypertenzia, Rakovina pečene, Steatóza pečene, Vysoký krvný tlak, Zápal žíl, Zubný kaz, Ischemická choroba srdca - ICHS , Poruchy výživy, Poruchy metabolizmu, Poruchy metabolizmu sacharidov
príznakmi: Nadmerný smäd, Agresivita, Akné, Bolesť brucha, Bolesť brucha po jedle, Bolesť hlavy, Bolesť okolo pupka, Bolesť vystreľujúca do dolnej čeľuste, Bolesť vystreľujúca do uší, Bolesť zubov, Časté infekcie, Citlivé zuby, Depresia, Cukor v moči, Hyperaktivita, Kŕče v bruchu, Kývanie zubov, Nadváha, Nadúvanie, Nekľud, Nervozita, Odlomenie časti zubu, Nevoľnosť, Popraskané pery, Priberanie na váhe, Rozpad zuba, Rozšírené žily, Slepota, Sucho v ústach, Zhoršenie zraku , Kardiovaskulárny a lymfatický systém, Koža, nechty a vlasy, Uši, nos a ústna dutina, Tráviaca sústava, Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy, Oči
vyšetreniami: Glykemický profil, Anamnéza, Vyšetrenie krvi, Pečeňové testy, Orálny glukózový tolerančný test, Vyšetrenie moču
odbormi: Dietológia, Interná medicína - Diabetológia, Interná medicína - Endokrinológia, Interná medicína - Hepatológia, Interná medicína - Kardiológia, Interná medicína - Nefrológia, Psychiatria, Stomatológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Jesenné horúce nápoje na zahriatie aj podporu imunity počas sychravých dní Jesenné horúce nápoje na zahriatie aj podporu imunity počas sychravých dní

Aj vy milujete experimentovanie a nemáte radi sychravé počasie? Tak vás isto potešia naše nápady na horúce jesenné nápoje. 

Quinoa, jej príprava a účinky na naše zdravie? Tu je náš recept Quinoa, jej príprava a účinky na naše zdravie? Tu je náš recept

Quinoa je pokladom zdravej stravy, prináša nám množstvo prospešných látok. Vhodná je pre celiatikov, aj alergikov na sóju. Taktiež je veľmi dobre kombinovateľná s rôznymi surovinami a...

Púpavový med z domácej výroby? Tu je náš recept Púpavový med z domácej výroby? Tu je náš recept

Vedeli ste, že púpavový med si môžete ľahko vyrobiť aj doma? Prichádza sezóna kvitnutia týchto žltých kvietkov, neváhajte to vyskúšať.

Pesto z medvedieho cesnaku (nátierka)? Zdravý recept pre jarnú očistu Pesto z medvedieho cesnaku (nátierka)? Zdravý recept pre jarnú očistu

Medvedí cesnak je bylina, ktorá je čoraz viac vyhľadávaná pre jej priaznivé účinky. Naštartujte s ním na jar svoje zdravie a pripravte si chutné pesto z medvedieho cesnaku.

Ako si doma pripraviť grécky jogurt? Tu je recept, aj jeho účinky na zdravie Ako si doma pripraviť grécky jogurt? Tu je recept, aj jeho účinky na zdravie

Grécky jogurt patrí medzi prekvapivo fitness potravinu a to hlavne pre jej výživové hodnoty. Obľúbia si ho aj maškrtníci, hodí sa totiž do obrovského množstva jedál. Skúste si ho vyrobiť...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.