späť na zoznam článkov

Rakovina vaječníkov: Ako ju včas rozpoznať? Príčiny a ako sa dá liečiť?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Rakovina vaječníkov: Ako ju včas rozpoznať? Príčiny a ako sa dá liečiť?
Zdroj foto: Getty images

Rakovina vaječníkov, cancer ovaries, je závažné nádorové ochorenia postihujúce ženy bez ohľadu na vek. Začiatok ochorenia býva nenápadný. 


Rakovina vaječníkov je zhubné ochorenie postihujúce ženy. Bolesti, či neplodnosť sú zanedbateľné. Následky môžu byť oveľa desivejšie. Nejedna mladá žena prehrala svoj boj o život.

V úvode môže mať bezpríznakový (asymptomatický) priebeh. Počiatočné symptómy môžu byť spoločné pre viacero ochorení, preto pri podceňovaní niektorých z nich a bez pravidelných gynekologických prehliadok môžu byť následky fatálne (smrteľné).

Kedy treba myslieť na to, že môže ísť o rakovinu vaječníkov sa dočítate v článku.

 

Čím sú nádory vo vaječníkoch typické?

Zhubné (malígne) nádory vo vaječníkoch (ováriách) sú veľmi časté, charakteristické sú svojím agresívnym rastom a metastázovaním. Môžu rásť až do veľkých rozmerov a svojim tlakom v malom priestore panvy spôsobovať ťažkosti.

Častá je aj expanzia (rozpínanie, prerastanie) nádoru do brušnej dutiny, čo má za následok útlak tkanív a orgánov v bruchu a s tým spojené ďalšie komplikácie.

 

Základná klasifikácia nádorov

Nádory môžu vzniknúť zo všetkých zložiek vaječníka. Samotná komplikovanosť anatómie vaječníkov spôsobuje rôznorodosť typov rakoviny. Ich klasifikácia sa menila s vedeckým pokrokom v oblasti medicíny.

 

Delenie podľa malignity (zhubnosti)

  1. benígny – nezhubný (nepravý) nádor - v skutočnosti ide o úplne iný útvar (cysta, abces, podkožný tuk, myóm a iné)
  2. semimalígny – s hraničnou zhubnosťou tzv. border line
  3. malígny – zhubný (pravý nádor – rakovina)

 

 Delenie podľa miesta vzniku nádorového bujnenia

  1. primárne – nádor vznikol priamo vo vaječníku
  2. sekundárne – nádor sa do vaječníka dostal metastázovaním (primárny nádor sa nachádza v inom orgáne prevažne z tráviaceho ústrojenstva – žalúdok, črevo, pankreas)

 

Delenie podľa typu tkaniva, z ktorého nádor vznikol

  1. epitelové nádory – tvoria sa z povrchového epitelu t.j. tkaniva, ktoré vystiela vonkajší a vnútorný povrch kože, slizníc, orgánov (cystadenom, cystický adenofibróm, cystadenokarcinóm) – nízka malignita.
  2. germinálne nádory – sú z buniek zúčastnených pri vzniku plodu
  3. gonadostromálne nádory – vznikajú zo špecializovanej strednej vrstvy pohlavných buniek (teratóm, dysgerminóm) Ide o nádory aktívne, ktoré často produkujú hormóny (estrogén, zriedka hormóny z nadobličiek)

 

Prečo rakovina vaječníkov vzniká?

Veľkú úlohu zohráva genetická predispozícia, nesprávny životný štýl ako pri veľa iných ochoreniach a antikoncepčné tabletky ako také, hlavne však ich nesprávne užívanie.

Riziko sa zvyšuje o 20% pri opakovanom užívaní. Podľa mnohých odborníkov ide o karcinogénnu (rakovinotvornú) látku. Zloženie antikoncepcie je rovnaké ako zloženie substitučnej hormonálnej liečby no vo vyšších dávkach.

Rozdiel je ten, že antikoncepcia nie je liek a nie je nutné ju užívať. Ako prevencia vzniku rakoviny je teda aj zmena ochrany proti otehotneniu. Tento dôležitý fakt si však verejnosť ešte natoľko neuvedomuje.

Zaujímavé:
V júni roku 2015 sa stretlo 21 odborníkov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny v Paríži, kde skonštatovali, že hormonálna liečba spôsobuje rakovinu.

Kedy treba na toto závažné ochorenie myslieť? Ako sa prejavuje navonok?

žena v ružovej košeli držiaca si podbruško pre bolesť
Silné bolesti v podbrušku

Prvotné štádia mnohých ochorení sú zo začiatku bezpríznakové, čo platí aj pre rakovinu vaječníkov. Často môže byť náhodne zistená pri preventívnej gynekologickej prehliadke.

Najsmutnejšie však zostáva, že až 80 % týchto diagnóz býva zistená v neskorom štádiu.

Početnosť príznakov stúpa so samotným rastom nádoru. Medzi prvé varovné príznaky patrí mierna bolesť v podbrušku na postihnutej strane (nádor oboch vaječníkov je vzácny), mierne pnutie, ktoré sa zintenzívňuje pri fyzickej aktivite z dôvodu prekrvenia a väčšieho tlaku.

Bolesť je podobná menštruačnej bolesti alebo bolesti pri predmenštruačnom syndróme.

 

Bolesť a krvácanie

Neznesiteľné bolesti sa objavujú v neskoršom štádiu, kedy zväčša je už diagnóza tohto zákerného ochorenia potvrdená. Bolesti už nemusia byť lokalizované v podbrušku ale vyžarujú smerom nahor až k žalúdku, niekedy sú bolesti celoplošná alebo s vyžarovaním dozadu do chrbta.

Degeneratívne zmeny ako napríklad krvácanie z nádoru, uškrtenie stopky nádoru alebo jeho ruptúra (prasknutie) sú bolestivé stavy, ktoré sú vo veľa prípadoch dôvodom návštevy lekára. Krvácať zvykne aj cieva vedľa nádoru, ktorá je ním nahlodaná.

Pri nádore veľkých rozmerov, prípadne pri prerastaní býva brucho ťažšie priehmatné. Je možné nahmatať na ňom tuhú rezistenciu čiže útvar skrytý v bruchu.

 

Poruchy menštruačného cyklu, virilizácia

Útlak vaječníka zväčšujúcim sa nádorom spôsobuje rôzne poruchy menštruačného cyklu a to  slabú menštruáciu až jej úplné vynechanie (amenorea). Nádory hormonálne aktívne sa môžu manifestovať (prejavovať navonok) aj naopak silným menštruačným krvácaním krvácaním tzv. metrorágiou a typickou virilizáciou (mužskými znakmi ako je mužské ochlpenie, zhrubnutie hlasu).

Expanzia nádoru s útlakom do brušnej dutiny spôsobuje široké spektrum príznakov ako je napríklad zápcha, nafukovanie, porucha motility čreva, nevoľnosť, zvracanie. Spoločné symptómy pre väčšinu onkologických ochorení sú aj celková slabosť, zvýšená únava, znížená telesná vitalita, nechutenstvo, pokles telesnej hmotnosti (zväčša v posledných - terminálnych štádiách).

 

Diagnostické metódy

Na rozdiel od rakoviny krčka maternice pri ovariálnych nádoroch zatiaľ neexistuje skríningové vyšetrenie. Následkom toho je diagnostika včasného štádia asi len u 25% žien. Zvyšných 75% je zdiagnostikovaných až v pokročilom štádiu.

V diagnostike sa uplatňuje vyšetrenie onkomarkerov a ich pozitivita v krvnom sére potvrdzujúcich nádorové ochorenie bez presnej lokalizácie, ďalej je to sonografia, laparoskopia, počítačová tomografia (CT), nukleárna magnetická rezonancia (MRI), prípadne odber tkaniva na histologické vyšetrenie.

 

Dá sa rakovina vaječníkov liečiť?

V liečbe má prednostné postavenie operácia gynekologickým onkológom s odberom tkaniva na histológiu. U mladých žien sa uprednostňuje čiastočná resekcia (odrezanie) postihnutej časti ovaria z dôvodu zachovania fertility (plodnosti), čo nie je možné v každom prípade.

Druhý vaječník pritom zostáva plne funkčný a žena môže otehotnieť.

Niekedy býva nutná celková ovarektómia (odstránenie vaječníkov). Tu nastáva problém pre ženy, ktoré ešte nemajú deti. V prípade odstránenia oboch ovarií oplodnenie nie je možné. V prípade že nádor prerastá do maternice odstraňuje sa celá maternica (hysterektómia).

 

dlane v ktorých sú písmená v tvare HOPE - nádej
Symbol nádeje v dlaniach ženy

Aká je prognóza?

Chemoterapia nie je odporúčaná pri všetkých druhoch ovariálnych nádorov. Nerobí sa pri BTO (borderline tumor of ovary) – v preklade hraničný nádor vaječníka, respektíve pri hraničných výsledkoch. Vtedy nie je celkom jasné či sa jedná o zhubný nádor, preto by chemoterapia mohla viacej ublížiť ako byť prospešná.

Prognóza aj napriek vyššie uvedenej liečbe je nepriaznivá. Napriek všetkým pokrokom, ktoré medicína za posledné roky dosiahla len 20% všetkých pacientok s malígnym (zhubným) nádorom vaječníkov prežíva 5rokov aj napriek agresívnej liečbe.

Len na Slovensku umierajú desiatky žien ročne na toto ochorenie.

 

Otestujte sa

1. Čo znamená rakovina vaječníkov?

2. Môže spôsobiť smrť?

3. Zohráva pri rakovine vaječníkov úlohu aj genetika?

4. Môžu byť na príčine vzniku aj antikoncepčné tabletky?

5. ako sa prejavuje v začiatočných štádiaách?

6. K čomu je možné prirovnať bolesti pri rakovine vaječníka?

7. Ako sa navonok prejaví prasknutie nádoru?

8. ako sa prejaví útlak vaječníka nádorom?

9. Čo je to virilizácia?

10. Dá sa zistiť skríningovým vyšetrením?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz? Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz?

Kvasinková infekcia pošvy, nazývaná aj vaginálnou mykózou je nepríjemná hubová infekcia postihujúca ženské pohlavné orgány. Prejavuje sa nepríjemným svrbením, pálením, opuchom a výtokom...

Menštruačná hygiena: Ako na voľbu menštruačnej pomôcky? Spoznaj riziká a zásady Menštruačná hygiena: Ako na voľbu menštruačnej pomôcky? Spoznaj riziká a zásady

Intímne pomôcky ženám uľahčujú život, pomáhajú udržovať hygienu a zdravotnú prevenciu. V minulosti bola téma menštruácie tabu. No dnes je to téma, o ktorej je potrebné hovoriť verejne. V...

Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava Prvá menštruácia: Aké základné informácie by sme mali vedieť? Dieťa/dievča, žena, matka a ich spoločná príprava

Prvá menštruácia so sebou prináša zodpovednosť a určité otázky, na ktoré by dievčatá - ženy mali poznať odpovede. Spoznajte najdôležitejšie informácie o tomto významnom momente každého...

Prevencia rakoviny prsníka: nárok na vyšetrenie, fakty a mýty o mamografii Prevencia rakoviny prsníka: nárok na vyšetrenie, fakty a mýty o mamografii

Karcinóm prsníka je najčastejším nádorovým ochorením u žien. Jeho výskyt v populácii narastá. Pre prognózu liečby je dôležitá včasná diagnostika. Aká je prevencia rakoviny prsníka a...

Čo je to hormón Estrogén a ako vplýva na ženský organizmus? Čo je to hormón Estrogén a ako vplýva na ženský organizmus?

Estrogén je prezývaný ako „ženský hormón“, nakoľko významne vplýva na organizmus ženy po celý život. Predstavuje hlavný pohlavný hormón ženy, no v malej miere sa vyskytuje aj u mužov....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.