späť na zoznam článkov

Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky
Zdroj foto: Getty images

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.


Srdcový infarkt a cievna mozgová príhoda sa radia medzi srdcovo - cievne ochorenia. Na ich počiatku sa zväčša nachádza jedna hlavná príčina a množstvo prispievajúcich rizikových faktorov.

Srdcovo - cievne ochorenia = kardiovaskulárne choroby KVCH. 
Patria k najčastejším dôvodom chorobnosti a úmrtnosti celosvetovo. 

Medzi kardiovaskulárne choroby sa radí napríklad: 

 • ateroskleróza
 • vysoký krvný tlak
 • angína pectoris
 • ischemická choroba srdca
 • srdcový infarkt
 • fibrilácia predsiení
 • srdcové zlyhávanie
 • búšenie srdca a srdcová arytmia
 • endokarditída
 • myokarditída
 • ochorenia srdcových chlopní
 • kardiomyopatia
 • cievna mozgová príhoda

Skupina KVCH na Zdravotéke.

Čo je ich príčinou?

Multifaktoriálne pôsobenie má základ dvoch hlavných skupinách. 

Prvou sú faktory, ktoré sa našim konaním nedajú ovplyvniť.

NEovplyvniteľné rizikové faktory sú napríklad:

 • genetická predispozícia a dedičnosť
 • vrodené ochorenia
 • vek
 • pohlavie
 • porucha vazomotorickej regulácie
 • koagulačné poruchy - poruchy zrážania krvi
Druhú stranu tvoria tie, ktoré ovplyvniť vieme.

Ovplyvniteľné rizikové faktory sú:

 • vysoký cholesterol a nadbytok tukov v potrave
 • vysoký krvný tlak
 • fajčenie
 • nadmerný príjem alkoholu
 • vysoký príjem soli v strave
 • nevyvážená potrava a diétne chyby, nízka hladina antioxidantov, nedostatok vlákniny
 • nadváha a obezita
 • metabolický syndróm
 • cukrovka
 • kŕčové žily
 • poruchy srdcového rytmu
 • systémový zápal
 • infekcie baktériami a vírusmi
 • nedostatok pohybu
 • dlhé cestovanie
 • stres a nadmerné psychické preťaženie, depresia
 • úraz

Uvedené rizikové faktory prispievajú ku vzniku aterosklerózy. To je proces kôrnatenia tepien, pričom do cievnej steny sa ukladajú látky, ktoré tam za normálnych okolností nepatria.

Tento proces narúša a poškodzuje cievy a rovnako taktiež ich funkciu. 

Vyznačuje sa dlhodobým a progresívnym charakterom. Proces ukladania nevhodných látok do cievnej steny začína už v mladom veku, pričom časom sa zhoršuje.

Dôsledkom sú poškodené tepny, a to na rozličných miestach organizmu súčasne. Tie môžu byť základom chorobných stavov ako je srdcový či mozgový infarkt a množstvo iných zdravotných komplikácií. 

Aterosklerotické ložisko = aterosklerotický plát. 

Táto chorobne nahromadená masa zužuje vnútorný priesvit ciev, čo vedie k zhoršeniu prúdenia krvi. Druhou závažnou možnosťou je tvorba krvnej zrazeniny, ktorá nasadá na poškodenú vnútornú stenu.

Tieto dva mechanizmy sú hlavným základom k vzniku spomínaných zdravotných komplikácií.

Okrem aterosklerózy sa na vzniku závažných a život ohrozujúcich ochoreniach podieľajú tiež iné chorobné stavy. Od spazmu, čiže stiahnutia cievy cez embolizáciu a iné.

+

Prietok krvi môže obmedziť i stlačenie cievy, a to nádorom či priškrtením.

Čítajte s nami ďalej a dozviete sa:
Aké typické príznaky má srdcový infarkt a mozgová príhoda. 
Prečo je dôležité ich včasné rozpoznanie. 
A na čo si treba dať pozor. 
+ hlavné znaky v prehľadných infografikách.

Srdce a mozog sú citlivé na dostatočné množstvo kyslíka

Tak ako srdcový sval i mozgové bunky sú veľmi citlivé na dostatočné prekrvenie.

Samozrejme, okrem kyslíka sú neustále zásobené živinami, ktoré zabezpečujú ich správnu funkciu.

Plus.

Pri práci týchto buniek vznikajú i odpadové látky, ktorých odstránenie je rovnako nevyhnutné pre normálny chod buniek, tkanív, orgánov a orgánových systémov, organizmu.

Neustále prekrvenie zabezpečuje srdce, ktoré pracuje ako pumpa. Avšak i táto pumpa potrebuje energiu a kyslík. 

Podľa časového horizontu rozpoznávame akútnechronické stavy. 

Akútne vznikajú náhle v priebehu minúthodín. Stáva sa, že nastupujú bez predchádzajúcich ťažkostí alebo z plného zdravia.

Mozgový či srdcový infarkt môže byť prvým príznakom už dlhodobo prebiehajúceho ochorenia ako je ateroskleróza. 

Naopak chronické prebiehajú dlhodobo a to počas dní, týždňov, mesiacov či rokov. Dobrým príkladom takého ochorenia je i ischemická choroba srdca.

Dodávka a tok krvi môže byť narušená čiastočne alebo úplne. Od toho závisí tiež čas nástupu a celkový priebeh symptómov.

To ako závažne prebieha nedokrvenie ovplyvní napríklad:

 • rýchlosť a rozsah uzatvorenia cievy
 • anatomické vlastnosti cirkulácie
 • citlivosť orgánu na nedostatok kyslíku a živín, mozog je najcitlivejší, kostrové svaly sú menej citlivé
 • aktuálny stav orgánu, tkaniva, buniek
 • celkový stav cirkulácie

Porucha prekrvenia sa označuje ako ischémia. Definuje sa ako miestna anémia, nedokrvenosť tkanív a orgánov. A pri nej môže ísť o čiastočné či úplné zastavenie prietoku krvi.

Po ischémii nastupuje nekróza, čiže odumretie nedokrvených buniek. Tá je nezvratná.

Infarkt je ložisko ischemickej nekrózy. Ide o najzávažnejšiu formu ischémie. Spôsobuje ho zväčša uzatvorenie tepny trombom alebo embolusom.

Zjednodušene:
Infarkt = odumretie tkaniva zapríčinené upchatím príslušných tepien.

Nastáva pre trombózu, embolizáciu či spazmus.

Najcitlivejší, na obmedzenie či zastavenie prietoku krvi, je mozog.

Faktom je...

Ischémia mozgových buniek nastáva už po 3 až 4 minútach.

Ak nie je mozog prekrvený počas 9 minút, nie je možné jeho prežitie.
Čo má význam hlavne pri zastavení dýchania a srdcovej činnosti.

Srdcový sval (myokard) je o niečo odolnejší.

ischémii myokardu dochádza po 20 minútach.
A... 
Po 4 - 9 hodinách sa rozvíja transmurálna nekróza,
čiže odumretie tkaniva v celej hrúbke srdcovej steny.

Samozrejme k cievnej mozgovej príhode a k infarktu vedú tiež iné chorobné procesy. Viac sa dočítate napríklad v článkoch infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, ochorenia mozgových ciev.

Typické príznaky srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody

Rozpoznanie symptómov infarktu srdcového svalu a cievnej mozgovej príhody má vysoký význam pre skorú liečbu.

A

Včasné odborné riešenie týchto dvoch ochorení má zdravie a život zachraňujúci význam.

V prípade, ak sa liečba oneskorí alebo zanedbá, hrozí komplikovanejší priebeh, horšie a dlhšie zotavovanie sa z ochorenia a prítomnosť trvalých následkov a ďalších pridružených komplikácií.

Pri oneskorení odbornej liečby horzí vážne poškodenie zdravia až smrť.

Či už ide o liečbu infarktu srdca či mozgu, rozhodujúce sú prvé hodiny od začiatku prejavov ochorenia. 

Pritom príznaky sú zväčša typické a dobre rozpoznateľné.

Samozrejme, v niektorých prípadoch a pre špecifické vlastnosti je možnosťou i atypický, teda necharakteristický priebeh. Ten môže byť príčinou oneskorenia liečby z dôvodu zanedbania zo strany človeka, ale i pre chybnú diagnostiku odborníkom. 

Avšak, v dnešnej dobe sú dostupné účinné metódy diagnostiky a liečby.

Pýtate sa:
Aké sú typické príznaky týchto ochorení? 
Ako ich včas rozpoznať? 
Aké sú príznaky blížiaceho sa infarktu? 

Tabuľka uvádza typické príznaky pri srdcovom infarkte a cievnej mozgovej príhode

Charakteristické prejavy Náhly nástup ťažkostí i bez predchádzajúcich varovných príznakov a ťažkostí
Srdcový infarkt IM (infarkt myokardu) Cievna mozgová príhoda CMP
 • Bolesť na hrudníku
  • tlak
  • zvieranie
  • pálenie
  • pocit ťažoby
  • neurčitý a nepríjemný pocit - diskomfort
  • pocit ako keby kameň na hrudi, ako keby mi niekto sedel na hrudi
 • Vyžarovanie bolesti
  • do krku
  • do čeľuste
  • do ramien
  • do horných končatín
  • do chrbta
   • medzi lopatky
  • do oblasti žalúdka
 • bolesť pretrváva, avšak môže odznieť a vracať sa
 • bolesť môže mierne tlmiť podanie nitroglycerínu,
  ktorý majú pri sebe niektorí ľudia liečení na srdce,
  ale i nemusí 
 • oslabenie strany tela čiže parézaplégia
  • paréza je čiastočná slabosť a porucha hybnosti
  • plégia je úplná strata schopnosti ovládať končatinu, svaly
  • jednostranná paréza / plégia
   • hemiparéza
   • hemiplégia
  • neschopnosť ovládať ruku či nohu
 • človek neudrží predmet v ruke
 • nezovrie dlaň do päste
 • nestlačí ruku druhému
 • neschopnosť pohybu, zmeny polohy a chôdze
 • ťahanie končatiny za sebou
 • padanie do strany
 • ochrnutie tvárových svalov - lézia faciálneho nervu
  • poklesnutý ústny kútik
  • pokles očného viečka
  • vytekanie slín z úst alebo tekutín pri pití
  • neschopnosť pískať a usmiať sa
  • vykrivená tvár
 • mravčenie v časti tela - parestézie
  • brní v končatine, v tvári
 • porucha kožnej citlivosti
 • ťažoba na žalúdku
 • bolesť v oblasti žalúdka
 • pocit na vracanie - nauzea
 • vracanie - vomitus
 • porucha zraku
  • rozmazané a zahmlené videnie
  • slepota (na jedno oko)
  • dvojité videnie a iné
 • pocit nedostatku vzduchu
 • dýchavičnosť - dyspnoe
 • bolesť hlavy 
 • závraty
 • strata rovnováhy
 • bledosť pokožky
 • prehnané potenie - studený pot
 • porucha reči
  • dysartria - porucha výslovnosti, čiže nezrozumiteľná reč
  • afázia - porucha tvorby reči a porozumenia komunikácie
 • strach zo smrti, úzkosť - výraz v tvári, označovaný ako horror mortis
 • kolaps, odpadnutie
 • krátkodobá strata vedomia
 • porucha vedomia, bezvedomie, somnolencia, sopor
 • zmena psychiky, zmätenosť, dezorientácia
 • pocit na odpadnutie
 • až odpadnutie, synkopa (kolaps)
 • krátkodobá strata vedomia
 • porucha vedomia - bezvedomie, zmätenosť
Vegetatívne prejavy z poruchy mozgovej funkcie
 • bledosť v tvári
 • náhle vzniknutá nevoľnosť, ťažoba na žalúdku
 • zvracanie
 • hnačka
 • nadmerné potenie
 • slabosť a únava
 • závraty
 • búšenie srdca a tachykardia
 • nízky či vysoký krvný tlak
 
 
 • slabosť
 • závraty
 • pískanie v ušiach 
 • búšenie srdca a srdcová arytmia
 • kŕče tela, ako pri epileptickom záchvate
Jeden či viac prejavov a ich vzájomná kombinácia
Rozpoznanie týchto prejavov má zdravie a život zachraňujúci význam

Preto je pri ich spozorovaní dôležitá okamžitá odborná pomoc. Privolanie záchrannej zdravotnej služby skracuje dobu od diagnostiky po liečbu

Po určení presnej príčiny ťažkostí sa volí účinná liečba. Tú v prípade oboch zabezpečujú špecializované pracoviská, ktoré majú k tomu určené technické, personálne vybavenie a zázemie.

Volajte 155

Spozorujete príznaky IM alebo CMP, nečakajte a volajte 155 - tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby.

Pri volaní spolupracujte. 
Spolupráca skracuje dobu trvania hovoru.

Operátor tiesňovej linky sa bude pýtať významné otázky, a to ohľadom:

 • adresy a orientačného popisu, významných poznávacích bodov
 • mena a veku postihnutého človeka, hlavne v prípade, ak sa nachádza v bytovke, paneláku a v tom prípade je nutné informovať i menovke na zvončeku
 • času vzniku a trvania ťažkostí
 • stave človeka, jeho životných funkciách a prejavoch
  • vedomie a jeho rekcie na otázky
   • dezorientáciu, prípadne zmätenosť a poruchy vedomia
  • kvalitu dýchania či je dostatočné a prítomné, prítomnosť chrčania, lapavého dýchania
  • prítomnosť krvácania, úrazu
  • bolesť
  • kvalitu reči a schopnosť komunikácie
  • pohyblivosť prípadne poruchy hybnosti
  • polohu a momentálnu aktivitu
 • dlhodobého ochorenia
 • iné doplňujúce informácie

Infografika s typickými príznakmi infarktu srdca a cievnej mozgovej príhody

 Infografika s typickými príznakmi pre srdcový infarkt a s významom včasnej diagnostiky a liečby

+

Infografika stypickými príznakmi cievnej mozgovej príhody, upozorňuje na včasné rozpoznanie a skorú liečbu

Zapamätajte si:

Každé zbytočné časové zdržanie stojí ľudské telo bunky, a to rovnako mozgové ako srdcové. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité skoré rozpoznanie, okamžité privolanie odbornej pomoci a včasná liečba.

Inak hrozí riziko pretrvávania trvalých následkov, zdravotných komplikácií a ohrozenie zdraviaživota.

Odkazy na zdroje

Video z kampane Sekunda pre život

Video z kampane Sekunda pre život

Naposledy aktualizované 23.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Stredná zdravotnícka škola v Nitre mi dala základ pre uplatnenie sa v oblasti zdravia a chorôb. Vďaka nej som 2 roky pracoval na traumatologickej klinike a ambulancii vo FN Nitra. Od roku 2006 som bol zamestnaný v záchrannej zdravotnej službe, kde som zotrval do roku 2017. Bakalárske štúdium som absolvoval na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Bakalársky titul mi umožnil pokračovať v poslaní zdravotníckeho záchranára. Medzičasom som získal miesto na tiesňovej linke 155. V prednemocničnej zdravotnej starostlivosti tak pôsobím do dnešnej doby. Záujem o človeka, zdravie a aj samotné choroby som mal už v detstve, čo mi dalo predpoklad venovať sa tejto téme i v dospelosti. Štúdium a získavanie nových informácií v praxi mi poskytlo skvelý podklad pre písanie odborných textov a to v podobe článkov, ktorým porozumejú i bežní ľudia. Moja záľuba v portáli Zdravotéka má tak pevné základy v rokoch praxe aj v osobnom záujme. Podobne ma zaujíma i zdravá strava, výživa a celkovo zdravý životný štýl. Svoj voľný čas vypĺňam rodinou a športom

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.

Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách? Meranie krvného tlaku, tepu či dychu doma. Ako sa vyznať v hodnotách?

Poznanie správnych hodnôt životných funkcií má význam pre každého človeka. A ich domáca kontrola je v dnešnej dobe jednoduchšia. Nápomocná je prehľadná infografika.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.