späť na zoznam článkov

Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc?
Zdroj foto: Getty images

Letné mesiace sú ako stvorené pre zvýšený výskyt hmyzu. Je otravný, neustále na každého sadá, naráža priamo do tváre, bzučí za ušami a niektorí cyklisti ho majú doslova plné zuby. Jeho uštipnutie alebo uhryznutie spôsobuje vyrážku v mieste bodnutia, sčervenanie, niekedy opuch či svrbenie. Vzhľad štípanca závisí od druhu hmyzu, s ktorým prišiel človek do kontaktu. V prípade precitlivenosti niektorých jedincov môže dôjsť k alergickej reakciianafylaxii. Zvláštnu kategóriu tvoria takzvaný „prenášači” rôznych chorôb. Ide hlavne o cudzokrajný hmyz, ktorý sa stáva aktuálnym práve v období dovoleniek a cestovania.


Chrobáky, pavúky, komáre a iné druhy hmyzu vedia byť pekne otravné. Okrem toho spôsobujú štípance, alergie, ochorenia ako borelióza alebo encefalitída. Niektoré uštipnutia resp. uhryznutia môžu viesť aj k smrti.

Druhy hmyzu a čo od nich možno očakávať

Hmyz (latinsky insecta) patrí do podskupiny bezstavovcov (medzi bezstavovce zaraďujeme aj pavúky, škorpióny, stonožky a iné) a je to  živočích, ktorý má v zvieracej ríši viac ako polovičné zastúpenie.

Článkované telo hmyzu je obalené exoskeletom (pevný vonkajší plášť) a skladá z troch nosných častí. Základná stavba ich organizmu pozostáva z hlavy, hrude, zadku a majú tri páry nôh. Disponujú tykadlami a väčšina z nich (nie všetky) má krídla, teda sú schopné lietať.

Môžeme ho nájsť v každom kúte našej planéty. Nachádza sa v lesoch, stepných oblastiach, púšťach, vode (niekoľko druhov obýva oceány). Pohybuje sa chôdzou, dokáže skákať a plávať. Najčastejšie však na hmyz narážame, keď prelieta vzduchom.

Základné delenie hmyzu

Hmyz možno rozdeliť do štyroch kategórií a to podľa jeho vzťahu k človeku a spoločnosti ako takej. Niektoré druhy majú pre nás význam, dokonca pravidelne využívame ich produkty či už v domácnosti alebo kozmetike.

 • indiferentný hmyz - zaraďujeme sem viac ako 99% druhov hmyzu. Vyznačujú sa tým že nie sú pre človeka  a prírodu ani užitočné ale ani škodlivé. To neznamená, že nemôžu byť dotieravé a otravné.
 • úžitkový hmyz - tento druh hmyzu vyrába určitý produkt, ktorý je pre človeka dôležitý. Použiť sa dá v domácnosti, v kuchyni, v kozmetike. Účinky niektorých výsledných produktov majú dokonca pozitívny až liečivý vplyv na človeka a preto sa využívajú aj v medicíne.
  • Najčastejšie sa jedná o med či propolis, ktoré majú blahodárne účinky na zdravie. Využiť sa dá aj vosk na výrobu sviečok, karmín ako červené potravinárske farbivo, hodváb alebo šelak na výrobu náterov.
 • užitočný hmyz - patrí sem skupina okrídlencov, ktorý svojou prácou celkovo pozitívne ovplyvňujú život na zemi a to opeľovaním kvetov a rozširovaním rastlinnej ríše. Niektoré ovplyvňujú kvalitu pôdy, ničia uhynuté organizmy, dokonca prispievajú v skvalitňovaní vôd ich čistením.
 • škodlivý hmyz - oproti užitočnému hmyzu sa títo podieľajú na ničení flóry. Napádajú niektoré rastliny, požierajú ich, čím zamedzujú ich rastu a prispievajú k ich vyhynutiu. Škodia samozrejme aj ostatným zvieratám ľuďom.
  • Sem zaraďujeme napríklad parazitov alebo hmyz, ktorý svojím uštipnutím, uhryznutím či bodnutím spôsobuje zhoršenie zdravotného stavu človeka.
  • Môže sa jednať o alergickú reakciu, anafylaxiu alebo prenos rôznych aj závažných ochorení ako je napríklad malária, mor, žltá zimnica, horúčka dengue, japonská encefalitída či zika vírus.

Základné identifikačné znaky štípancov

Niektoré druhy majú žihadlo napríklad včely, osy, sršne alebo komáre a po napadnutí bodajú. Iné majú kusadlá a  vyznačujú sa uhryznutím ako sú pavúk či kliešť.

Každopádne či už sa jedná o bodnutie alebo uhryznutie, môže dôjsť k svrbeniu, sčervenaniu, bolestivosti a v niektorých prípadoch aj k závažnejším problémom. Podľa vzhľadu štípanca či hryzanca môžeme niekedy určiť, o aký druh hmyzu alebo článkonožca sa jedná.

Uštipnutie komárom

Na svete snáď neexistuje človek, ktorého by neuštipol komár. Jeho štípanec vyzerá ako malý začervenaný hrbolček. Väčšinou nachádzame na tele viacero štípancov súčasne a nezvyknú byť vedľa seba v tesnej blízkosti.

Pupenec sa vyznačuje predovšetkým svrbením. Čím viac pupenec škriabeme, tým sa svrbenie stupňuje.

komár žlto hnedo sfarbený z profilu, na bielom pozadí

Uštipnutie včelou a osou

Každého, koho uštipla včela alebo osa určite vie, že jej bodnutie je bolestivé. Poštípaná časť tela je bolestivá, rana a jej okolie je začervenané s lokálnym opuchom. V strede pupenca možno pozorovať žihadlo, ktoré po útoku zanechávajú.

Niekedy chýba a je tam iba ranka v tvare bielej bodky, v ktorej sa predtým nachádzalo.

včela žltej farby z blízka z profilu

Uštipnutie sršňom

Sršeň je omnoho väčší ako včela ale zároveň aj inteligentnejší a menej agresívny. Pokiaľ sa k nemu nepribližujeme a neprovokujeme, nezvykne zaútočiť. Jeho uštipnutie je veľmi bolestivé a podobné ako po uštipnutí včelou a osou.

Rozdiel je vo veľkosti opuchu. Pri sršňoch je opuch väčší, bolestivejší, na dotyk tvrdší a pretrváva aj niekoľko dní.

sršeň z blízka z profilu na bielom pozadí

Uštipnutie mravcom

Na svete existuje okolo 12 430 druhov mravcov, z toho až 108 druhov môžeme nájsť v našich podmienkach. Štipnutie sa môže v niekoľkých bodoch líšiť podľa druhu. Napríklad mravec faraónsky (červený) má vyvinuté obranné žihadlo.

Zväčša sa jedná o lokálne začervenanie. V mieste uštipnutia sa môže objaviť hnis alebo malý pľuzgierik. Vzhľadovo pripomína akné s hnisom uprostred vyrážky.

čierny mravec z profilu na bielom pozadí

Uhryznutie pavúkom

Pavúk nemá žihadlo ale kusadlá. Preto jeho uhryznutie vyzerá trošku inak. Po uhryznutí pacient pocíti bolesť. Stupeň bolesti je individuálny od druhu a veľkosti pavúka a od prahu bolesti človeka. Miesto uhryznutia sčervenie, je citlivé, bolestivé a svrbí. Možno pozorovať dve bodkové ranky po kusadlách.

Rozdiely a ohrozenie života závisia od toho, či sa jedná o bežný a neškodný druh pavúka alebo exotický (čierna vdova, stepníky, pradiare...)

čierny pavúk, záber spredu, na bledo hnedom pozadí

Uštipnutie blchou

Blcha patrí medzi bodavo cicavý hmyz. Poštipnutie blchou je častejšie u zvierat ale neubráni sa mu ani človek. Štípance sú mnohopočetné, väčšinou zoskupené tesne vedľa seba. Sú malé, červené, mierne vystúpené nad povrch kože.

Uprostred sa nachádza malá krvavá bodka. Patria medzi najsvrbivejšie štípance vôbec.

žlto hnedá blcha z profilu na bielom pozadí

Uhryznutie plošticou

Nie sú až tak časté.

Vyskytujú sa zväčša u ľudí s nižším hygienickým štandardom. Ploštice často obývajú teplé a vlhké prostredie napríklad matrace.

Zanechávajú po sebe červenkasté štípance, ktoré sú podobné tým od komára ale nachádzajú sa v tesnej blízkosti pri sebe. Keďže ploštice sajú krv tak ich najčastejšie nachádzame na miestach, kde je koža tenšia (zápästia, podkolenná jamka, členky, slabiny).

Štípance sa objavujú počas noci a sú svrbivé.

hnedo červenkastá ploštica posteľná, záber zhora

Uštipnutie kliešťom

Kliešte sú veľmi rozšíreným hmyzom aj u nás na Slovensku. Štípanec od kliešťa nespôsobuje problémy. Je to len mierne začervenané miesto.

Nepresahuje povrch kože, opúcha ak je kliešť nakazený. Nebezpečenstvo spočíva v žalúdočnom sekréte samotného kliešťa. Pokiaľ je kliešť infikovaný môže človeka nakaziť boreliózou prípadne encefalitídou.

klišť hnedej farby na dlani človeka

Závažná anafylaktická reakcia

Každý druh hmyzu, ktorý štípe, hryzie či bodá, vylučuje do tela človeka buď sliny, žalúdočný obsah či jed. U každého jedinca, ktorý je na nejakú zložku výlučku precitlivený, môže vzniknúť  alergická reakcia.

Častý výsev vo forme žihľavky vzniká po uštipnutí plošticou, dokonca sa vyskytuje na tele súbežne. Ťažšie alergické reakcie vznikajú napríklad po poštipnutí včelou. Dochádza k ťažkej anafylaktickej reakcii, ktorá sa bez poskytnutia okamžitej pomoci končí smrťou.

Anafylaxia je odpoveďou organizmu na cudzorodú látku. Prejavuje sa rýchlym nástupom (takmer okamžite alebo v priebehu pár minút od uštipnutia), búrlivým priebehom so závažnou prognózou.

Prejavuje sa výsevom po tele, sčervenaním a opuchom. Opuch sa rýchlo šíri na tvár a krk. Pacient sa začína sťažovať na poruchy dýchania, pretože opúchajú aj dýchacie cesty. Do tváre začína modrať a dusiť sa.

Menej často sa vyskytuje zvracanie prípadne hnačka. Akcia srdca je rýchla, tlak krvi sa znižuje. Dochádza ku kolapsu a state vedomia. Chorý zomiera na zadusenie.

Cudzokrajný hmyz a riziká

Hmyz je prenášačom závažných infekčných ochorení. V našich podmienkach poznáme boreliózu alebo meningitídu prenášanú kliešťom. V tropických a subtropických oblastiach, hlavne v čase dovoleniek však môžeme natrafiť aj na vážnejšie ochorenia.

Jedná sa hlavne o maláriu vyvolanú prvokmi z rodu Plasmodium. Prenášačom je komár Anopheles. Komáre prenášajú aj ochorenia ako je žltá zimnica alebo zika virus, pri ktorom sa rodia deti s mikrocefáliou (nevyvinutá hlavička).

Nebezpečný je aj mor prenášaný blchami potkanov. Vyskytuje sa hlavne v chudobnejších dovolenkových oblastiach s nízkym hygienickým štandardom.

Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné si zistiť na stránke regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré ochorenia sú špecifické pre danú oblasť, do ktorej sa chystáme vycestovať a zvážiť očkovanie pred vycestovaním cestou obvodného lekára.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy:
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

Ako sa chrániť pred hmyzom

Ochrana pred hmyzom je rôzna podľa toho kde sa nachádzame. Domovy sú zväčša vybavené sieťkami na oknách, aby hmyz nevletel dovnútra a nemohol narobiť škody. Podobné sieťky sú aj na dverách balkónov a terás.

Samozrejme je dôležitý aj hygienický štandard, ktorý pokiaľ je nízky hrozí nám zamorenie napríklad plošticami.

Tí, čo majú doma pravidelne omrvinky po zemi asi vedia ako ťažké je zbaviť sa mravcov rôznymi postrekmi proti hmyzu. Na komáre existujú sviečky s vôňou citronella, ktorá im veľmi prekáža.

Podobné sú elektronické, ultrazvukové odpudzovače do zástrčky. Spreje proti hmyzu sú účinné ale do čerstvo vystriekanej miestnosti nesmieme nejaký čas vstupovať ani my.

Podľa jednej vedeckej štúdie sa preukázalo, že hmyz negatívne reaguje na vibrácie. Možno to postrehli tí, ktorí zaspávajú pri hudbe. Pokiaľ rádio či magnetofón hrá, nepočujete zabzučať ani jedného komára. Začnú sa objavovať, až keď ho vypnite.

Samozrejme zariadenie musí byť v tesnej blízkosti človeka.

Zaujímavé:
Ako si vycvičiť svojho komára: Jedna vedecká štúdia, kde sa tím biológov zaoberal ako sa zbaviť komárov, zistila, že komár sa dá "vycvičiť". Komár je schopný pomocou dopamínových receptorov rozlišovať pachy. Komára najskôr treba nalákať a ak si zapamätá pach obete, pôsobí sa na neho vibráciami. To znamená, že komár si tento pach zapamätá negatívne a bude sa mu v budúcnosti vyhýbať.

V prírode je to už o niečo komplikovanejšie. Ak sa chceme vyhnúť hmyzu používame rôzne repelenty. Repelenty sú spreje, ktoré majú svoju špecifickú vôňu odpudzujúcu komáre, kliešte a moskyty.

Špecifický typ ochrany proti uštipnutiu včelou poznajú včelári. Jedná sa o ochrannú kombinézu, ochranné rukavice, ochranné klobúky, ochranné kukly a ochranné závoje. Tie chránia včelára pred rizikom mnohopočetného uštipnutia včelou.

Pokiaľ pracuje s týmto bodavým hmyzom bez ochranných pomôcok, sám sa vystavuje smrteľnému riziku.

Pomoc pri bodnutí hmyzom

To ako ošetriť štípanec nie je zložité. Vo väčšine prípadov stačia bežné prípravky z lekárne na zmiernenie svrbenia, bolesti a opuchu. Pri lokálnom sčervenení alebo miestnej žihľavke je vhodný fenistil, ktorý mierni alergické prejavy.

Na internete nájdete takisto stovky domácich rád a postupov. Iný postup je pri závažnej anafylaktickej reakcii alebo pri uštipnutí jedovatým hmyzom.

Prvá pomoc pri bežnom uštipnutí bez závažnejšej reakcie

 1. vybrať žihadlo, prípadne vytiahnuť kliešťa (oboje pinzetou, nie prstami)
 2. očistiť štípanec čistou, studenou vodou (bolestivé štípance aj tvrdým alkoholom)
 3. chladiť postihnuté miesto (ľad zabalený vo vrecúšku prípadne v čistej handričke - zmierňuje opuch, bolesť aj svrbenie)
 4. natrieť ichtiolom, pri žihľavke fenistilom alebo iným antialergickým krémom z lekárne (ak nemáte používa sa ocot, tvrdý alkohol)

Prvá pomoc pri alergickej reakcii - anafylaxii

V prípade závažnej alergickej reakcii je treba konať rýchlo. Stav sa rýchlo vyvíja, progreduje a pacientovi hrozí smrť. Ľudia, ktorí vedia, že sú alergický na uštipnutie napríklad včelou alebo sršňom majú doma epipen.

Epipen je špeciálne pero, ktoré obsahuje epinefrín (adrenalín). Treba rozlišovať či je pero určené pre dospelého alebo dieťa. Detské epipeny obsahujú 0,15mg epinefrínu, perá pre dospelých až 0,30mg.

Špeciálne perá sú určené na bezodkladnú prvú pomoc pre alergikov pri ťažkej reakcii. Ak pacienta poštipne včela a on začne opúchať, dusiť sa alebo prípadne modrať, je potrebné mu okamžite pichnúť epipen do stehna aj cez odev

žena si pichá epipen do stehna pre alergiu
Epipen - pero s adrenalínom

Ako správne pichnúť epipen:

 • epipen vyberieme z krabičky 
 • odstránime bezpečnostnú poistku (je to napísané aj v návode)
 • odstránime kryt
 • priložíme pero na vonkajšiu časť stehna, asi v hornej tretine v smere šípky (šípka smeruje k stehnu a je zakreslená na pere)
 • pero pritlačíme čo najviac ku koži
 • stlačíme a pár sekúnd podržíme (liek sa musí dostať do svalu)

Prvá pomoc po aplikácii adrenalínu

 • poloha v polo sede pre sťažené dýchanie (pri bezvedomí na chrbte s hlavou v záklone, prípadne stabilizovaná na boku)
 • uvoľníme tesný odev okolo krku a pása
 • zabezpečíme prísun vzduchu (otvoríme okno)
 • chladíme postihnutú časť, čím zmierňujeme prekrvenie v danej oblasti a spomaľujeme šírenie jedu v krvnom obehu
 • chladíme aj oblasť krku, pier a jazyka pri vzniku opuchu (ľad mierni opuch a spomaľuje uzavretie dýchacích ciest a zadusenie)
 • zvyšok tela pacienta prikryjeme
 • nepodávame tekutiny, jedlo, cigarety
 • čakáme na príchod sanitky, v prípade zmeny stavu pacienta voláme 155 z dôvodu ďalšej inštruktáže

Otestujte sa

1. Do akej skupiny patrí hmyz?

2. Aký je to indiferentný hmyz?

3. Má každý druh hmyzu žihadlo?

4. Ktorý hmyz spôsobuje bolestivý štípanec?

5. Ktorý hmyz je agresívnejší?

6. Aké prostredie vyhľadávajú ploštice?

7. Najzávažnejšia reakcia pri precitlivelosti na uštipnutie hmyzom sa nazýva:

8. Čo je to epipen?

9. Môžeme epipen určný pre dospelého pichnúť dojčaťu?

10. aké cudzokrajné nákazy prenáša hmyz?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 30. 11. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 30. 11. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 30. 11. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 30. 11. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 30. 11. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 30. 11. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 30. 11. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 30. 11. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí okolo pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 30. 11. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 30. 11. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Uštipnutie mravcom dlhé hojenie - Peter 30.08.2019 05:28

Mam otvorenú ranu o veľkosti 4x4 cm stále to mokva a vyteka hnis