späť na zoznam chorôb

Čo je to Žltá zimnica a ako sa prejavuje? Prenos + očkovanie

Autor: Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.
Čo je to Žltá zimnica a ako sa prejavuje? Prenos + očkovanie
Zdroj foto: Getty images

Žltá zimnica je hemoragická infekčná horúčka, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v oblastiach Afriky a Južnej Ameriky, kde často vyvoláva epidémie a početné úmrtia. Choroba je prakticky neliečiteľná. Jedinou prevenciou je očkovanie, ktoré je pri návšteve uvedených krajín povinné.


Charakteristika

Žltá zimnica (Yellow fever, pôvodca ochorenia Flaviviridae, RNA arbovírusy) je závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje náhle horúčkou, bolesťami hlavychrbtice, zožltnutím a niekedy aj krvácaním z nosa a slizníc.

V súčasnosti sa vyskytuje v Afrike, Strednej a Južnej Amerike. Táto situácia nemusí byť stabilná. V niektorých krajinách sa darí nákazu tlmiť a naopak v inej môže vzplanúť.

Svetová zdravotnícka organizácia preto vydáva každoročne aktuálny zoznam krajín, kde je riziko nákazy možné a pravdepodobné.

V Afrike existuje 33 a v Južnej Amerike 9 endemických krajín, kde sú medzi 15° severne a 10° južne od rovníku a na niektorých karibských ostrovoch, Bolívia, Brazília, Kolumbia, Ekvádor a Peru sú považované za krajiny s vysokým rizikom získanej infekcie.

Cestujúci, ktorý sa nakazí počas pobytu v niektorej z uvedených krajín môže ochorieť až na Slovensku. Avšak tu nie sú podmienky na rozšírenie tejto choroby.

U časti chorých prebieha ochorenie ľahko, avšak u cestovateľov, ktorí sa nakazia pri cestách do krajín výskytu je smrtnosť až 60%.

Žltú zimnicu spôsobuje vírus, ktorý prenášajú z človeka na človeka komáre. Komáre sa infikujú od rezervoárových zvierat a to najčastejšie opíc. Ochorenie má charakter nákazy s prírodnou ohniskovosťou.

Vírus vyvoláva nielen horúčkovité stavy, ale aj hemoragický syndróm, čiže v priebehu choroby dochádza aj ku krvácaniu.

Vírus v organizme najčastejšie napáda pečeň, kostnú dreňobličky a môže mať dve formy, mestskú a džungľovú. Tieto formy sa odlišujú pôvodcom a prenášačom ochorenia.

Inkubačný čas ochorenia je krátky a to 3 – 6 dní.

Ak sa človek infikovaný vírusom žltej zimnice vráti z lesnatých do mestských oblastí, môže byť poštípaný komárom z rodu Aedes aegypti, ktorý vírus ďalej šíri medzi mestskú populáciu.

Očkovanie sa preto odporúča prevažne osobám, ktoré majú v úmysle navštíviť rizikové oblasti s vysokým výskytom komárov alebo osobám, ktoré v rizikových oblastiach žijú.

Najvyššia aktivita komárov a teda najvyššie riziko prenosu vírusu žltej zimnice je od decembra do júla.

Najčastejšie sa vyskytujú prípady žltej zimnice džungľového typu, kedy sa človek nakazí pri návšteve lesnatých oblastí alebo po kontakte s infikovanými opicami v takýchto oblastiach.

Pri tejto forme je spôsobený prenos komárom Aedes africanus alebo komárom rodu Haemagogus.

Príčiny

Pôvodcom ochorenia je komár, ktorý prenáša chorobu z opíc na ľudí, ale aj z ľudí na ľudí. Tento vírus sa množí v ľudskom tele a spôsobuje príznaky choroby.

Toto vírusové ochorenie patrí medzi Flavivírusy a vyskytuje sa v pečeni, kostnej dreni a obličkách.

Ide o arbovírus, voči ktorému je možné sa zaočkovať vakcínou, ktorej trvanie je až 10 rokov, ale účinná liečba voči žltej zimnici ešte neexistuje.

Vakcína proti žltej zimnici
Yellow fever = žltá zimnica - poznáme vakcínu. Zdroj foto: Getty images

Príznaky

Žltá zimnica má inkubačnú dobu zhruba 3 - 6 dní, pričom samotná choroba prebieha v dvoch štádiách.

Prvé štádiu sa nazýva červené a je charakteristické horúčkou, bolesťou bedier, triaškou, zimnicou, celkovým začervenaním pacientanepokojom.

Môže sa objaviť aj spomalenie srdcovej činnosti. Toto štádium trvá obvykle 3 až 4 dni, pričom začína zvyčajne do týždňa od infikovania, čo je maximálna inkubačná doba, ale veľakrát je aj kratšia.

Po prvom štádiu prichádza vážnejšie druhé štádium žltej zimnice, ktoré sa vyvíja asi u 15% infikovaných pacientov.

Pri tomto štádiu sú už prítomné aj cyanóza alebo bledosť, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu a dostavuje sa krvácanie zo slizníc. Človek taktiež vracia a v zvratkoch je prítomná aj natrávená krv.

Krvácanie je postupne silnejšie, človek krváca zo zažívacieho traktu, koži, očí, uší, nosa alebo aj pohlavných orgánov.

Pokiaľ príde k väčšiemu poškodeniu pečene, dochádza k zožltnutiu pokožky. V prípade poškodenia pečene dochádza aj k jej zväčšeniu a tiež bolestivosti na dotyk.

Tabuľka príznakov žltej zimnice

Prvé štádium - mierne príznaky

Druhé štádium - vážne príznaky

únava

vysoká horúčka (hyperpyrexia)

bolesť hlavy (cefalea)

pomalá pulzová frekvencia (bradykardia)

horúčka

nízky tlak krvi (hypotenzia)

nevoľnosť

ikterus (žlté sfarbenie kože a slizníc)

zvracanie

krvácanie z čreva alebo z úst, nosa

svetloplachosť

zmätenosť

pomalá pulzová frekvencia (bradykardia)

poruchy vedomia končiace kómou

bolesť svalov a kĺbov

vracanie natrávenej krvi

začervenanie kože

cyanóza koža, bledosť

Medzi ďalšie príznaky patria aj:

 • točenie hlavy
 • malátnosť
 • zimnica
 • triaška
 • vracanie krvi (hemateméza)
 • nechutenstvo
 • zväčšenie pečene (hepatomegália)
 • nepokoj

Diagnostika

Ochorenie sa diagnostikuje na základe príznakov a to najmä počas druhej fázy, avšak v prípade nutnosti rýchlej diagnostiky sa vykonáva odber krvi a laboratórna diagnostika protilátok alebo priamo vírusu v krvi.

Iné laboratórne vyšetrenia ukážu znížený počet bielych krviniek (leukocytov), bielkoviny v moči (proteinúria), zvýšený pečeňový funkčný test (AST, ALT, bilirubín - žlčové farbivo).

Od chorého sa získava anamnéza, z ktorej sa dozvedáme o prítomnosti rizikových faktorov, napríklad pobyt v rizikovej oblasti, ak ide o importovanú žltú zimnicu u turistov.

Vzhľadom na to, že liečba je symptomatická, skorá diagnostika hrá dôležitú a veľkú úlohu pri rýchlosti liečby.

Ako sa možno chrániť proti ochoreniu?

Očkovanie proti žltej zimnici je jediným účinným prostriedkom pred nákazou. Očkovacia látka je živá vakcína, ktorá sa pripravuje na kuracích zárodkoch. Podáva sa podkožne. Je vysoko účinná, takmer na 100%. 

Vakcína, očkovanie do ramena, lekár a injkecia
Vysoko účinná vakcína. Zdroj foto: Getty images

Pre koho je očkovanie určené?

Očkovanie sa odporúča všetkým osobám žijúcim v endemickej oblasti žltej horúčky. 

Očkovanie proti žltej horúčke  je pre cestovateľov do určitých krajín povinné a odporúčané pre cestovateľov do krajín s jej výskytom (žltá horúčka sa vyskytuje v Afrike a južnej Amerike). 

Je očkovanie proti žltej zimnici pred cestou do zahraničia povinné?

Očkovanie proti žltej zimnici je jediné povinné očkovanie pred cestou do zahraničia. Vyžadujú ho niektoré štáty Strednej a Južnej Ameriky a rovníkovej Afriky.

Iné štáty, ako napr. India ho vyžaduje u tých cestovateľov, ktorí prichádzajú do Indie z oblastí, kde sa žltá zimnica vyskytuje.

Svetová zdravotnícka organizácia vydáva každý rok aktuálny zoznam krajín, do ktorých je očkovanie povinné, a do ktorých odporúčané.

Je toto očkovanie bezpečné?

Vo všeobecnosti je podanie tejto vakcíny bezpečné, ojedinele však môže dôjsť k vzniku vážnej neurotropickej a viscerotropickej choroby (2,4 – 1 / 100 000 podaných dávok).

Nežiadúce účinky po očkovaní sú veľmi ľahké a zriedkavé.

Avšak u ľudí s:

 • vážnou poruchou imunity,
 • prejavmi HIV infekcie,
 • u pacientov s dedičnou intoleranciou fruktózy,
 • alergiou na vaječný bielok
 • tehotným ženám a
 • deťom do 6 mesiacov

... SA NEODPORÚČA VAKCÍNU PODAŤ!

U detí vo veku 6 - 8 mesiacov očkovanie proti žltej zimnici podáva len v prípade vysokého rizika počas epidémie. 

Keďže sa jedná o živú vakcínu,  u tehotných a dojčiacich žien je potrebné starostlivo zvážiť riziko a benefit očkovania. 

Kedy sa treba dať zaočkovať?

Pri ceste plánovanej v dostatočnom predstihu je ideálne dať sa zaočkovať 1 mesiac pred cestou, minimálne však 10 dní a to z dôvodu, že protilátky, ktoré sa tvoria po očkovaní dosiahnu účinnú ochrannú hladinu na 10. deň po očkovaní a toto je aj doba, kedy úplne odznejú drobné reakcie po očkovaní.

Očkovanie je do niektorých krajín povinné, čo znamená, že po príchode do takejto krajiny môže byť cestujúci vyzvaný, aby predložil medzinárodný očkovací preukaz, v ktorom musí byť toto očkovanie zaznamenané a to 10 dní pred cestou.

Niektoré krajiny a to najmä tie, kde sa choroba v súčasnosti nevyskytuje, ale sú tam podmienky pre jej rozšírenie, vyžaduje očkovanie len od osôb, ktoré tam pricestujú z krajín výskytu.

Očkovanie chráni očkovaného 10 rokov. Po ich uplynutí treba očkovanie zopakovať.

Je potrebné konzultovať očkovanie?

Pri konzultácii na ambulancii cestovnej medicíny sa snažia individuálne zvážiť benefit a riziko očkovania, vzhľadom na plán a dĺžku cesty, Váš zdravotný stav a vek.

Pri pobyte v oblastiach s nízkym rizikom prenosu žltej horúčky sa vo všeobecnosti očkovanie zváži na základe:

 • dĺžky pobytu,
 • rizika výraznej expozície poštípaniu komármi,
 • ďalších ciest v budúcnosti a
 • imunitného stavu cestovateľa. 

Je potrebné preočkovanie?  Vystavenie preukazu

Jedna dávka žltej horúčky zabezpečí doživotnú imunitu proti žltej horúčke. Jej podanie sa zaznamenáva do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Platným sa stáva 10 dní pred cestou. 

Preočkovanie nie je potrebné. 

Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete očkovať proti žltej horúčke, bude Vám vystavený dokument o kontraindikácii očkovania, ktorý platí na danú cestu a je akceptovaný vo väčšine krajín.

Zároveň je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia proti poštípaniu komármi. 

Ako sa  na očkovanie pripraviť?

Na očkovanie príďte úplne zdraví.

Po očkovaní odporúčame vyvarovať sa ťažkej fyzickej aktivite po dobu 1 týždňa. 

Cena vakcíny proti žltej horúčke (Stamaril) sa pohybuje v cene 60 eur, zahŕňa aj podanie.

Odporúčania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča cestovateľom do postihnutých oblastí nasledovné:

 • očkovanie sa odporúča pre cestovateľov do rizikových oblastí
 • očkovanie sa odporúča vykonať minimálne 10 dní pred vycestovaním na vytvorenie dostatočnej hladiny protilátok
 • očkovanie má byť písomne zaznamenané
 • očkovanie vykonávajú pracoviská cudzokrajných chorôb
 • očkovanie sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky proti žltej zimnici
 • očkovanie sa odporúča v nasledovných oblastiach Brazílie

Opatrenia proti poštípaniu hmyzu:

 • používanie repelentov
 • nosenie ľahkého dlhého oblečenia z prírodného materiálu najlepšie svetlej farby
 • používanie moskytiérov v oblastiach, kde sú komáre najaktívnejšie

Po návrate:

 • kontrolovať svoj zdravotný stav (najmä vysoká teplota, zimnica, vracanie)  
 • kontaktovať svojho lekára v prípade zdravotných ťažkostí a oboznámiť ho s pobytom v rizikových oblastiach  
Ako sa lieči: Žltá zimnica

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 01.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

Zdravotnícky pracovník PhDr.Mgr. Jana Cimbalová, PhD.

Strednú zdravotnícku školu som vyštudovala v Žiline. Po jej absolvovaní som začala študovať na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore ošetrovateľstvo. Už počas štúdia som pracovala v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura ako sestra na neurochirurgickej JIS a potom ako sestra na JIHS Kliniky hematológie a onkohematológie. Počas práce sestry som neustále bažila po vedomostiach a doplnila som si aj špecializačné štúdium v intenzívnej starostlivosti o dospelých na SZU v Bratislave, tiež rigorózne konanie a následne aj ukončila doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo. Popri mojej práci a štúdiu som pracovala aj ako učiteľ odbornej praxe na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, kde som svoje skúsenosti mohla odovzdávať študentkám v zdravotníckych odboroch. Môj voľný čas rada venujem rodine a tráveniu času v prírode , ako aj ďalšiemu vzdelávaniu.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy Očkovanie, jeho význam pred cestou do zahraničia? + Cudzokrajné nákazy

Z ďalekých ciest si ľudia nosia domov kadečo. Od príjemných zážitkov, spomienok a suvenírov až cez cudzokrajnú nákazu. Hnačkové ochorenia či Faraónová pomsta známa hlavne z Egypta je...

Uštipnutie komárom: Podľa čoho si vyberajú obete a ako sa dá chrániť? Uštipnutie komárom: Podľa čoho si vyberajú obete a ako sa dá chrániť?

Prichádzajú spolu s teplými, letnými dňami. Rovnako ako ľudia milujú slnko, teplo a vodu. Útočia od súmraku do úsvitu. 

Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami Aké boli najväčšie epidémie a pandémie v dejinách ľudstva? Spoznajte ich s nami

Momentálne spoločne prežívame veľkú globálnu pandémiu ochorenia COVID-19, spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2. Epidémie a pandémie ale nie sú ničím výnimočným. Ľudstvo si nimi opakovane...

Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné? Nepovinné či odporúčané a rozšírené očkovanie: Kedy je vhodné?

Povinné očkovanie majú preštudované hlavne matky malých detí. Existujú však aj vakcíny, očkovanie ktorými nevyplýva zo zákona a preto sú menej známe. 

Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc? Uštipnutie hmyzom: Môže byť smrteľné? Aká je prvá pomoc?

Letné mesiace sú ako stvorené pre zvýšený výskyt hmyzu . Je otravný, neustále na každého sadá, naráža priamo do tváre, bzučí za ušami a niektorí cyklisti ho majú doslova plné zuby....


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.