späť na zoznam článkov

Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková
Máte doma žiaka? Pomôžte mu zvládnuť stres i tlak vyvíjaný školou
Zdroj foto: Getty images

V dnešnej dobe sa čoraz viac diskutuje o tom, či nie je na deti vyvíjaný neprimeraný tlak a vysoké nároky. Ako podporiť dieťa vo vzdelávaní a efektívne využiť jeho potenciál, aby to nebolo cez jeho únosnú mieru?


Človek má od prírody tendenciu učiťvzdelávať sa. U detí je dôležité túto vlastnosť podporiť. Malým školákom môžete pomôcť a využiť tak čo najviac ich potenciál. Docielite tak nielen lepšie výsledky v škole, ale i znížite riziko vzniku stresu a nátlaku na dieťa.

Prvé zmienky o školstve, na území Slovenska, siahajú do 9. storočia. Spájajú sa s príchodom KonštantínaMetoda, ktorí vytvorili prvú slovanskú abecedu, založili prvé školyšírili vzdelanie jazykom zrozumiteľným nášmu ľudu. Školstvo sa časom rozvíjalo a postupne bolo dostupné všetkým vrstvám.

V dnešnej dobe je uzákonená 10 ročná povinná školská dochádzka a obrovská škála učebných osnov. Mnohí zastávajú názor, že v dobe aktuálnych informačných technológií sú žiaci zbytočne preťažovaní. Musia sa naučiť i informácie, ktoré často absolútne nezodpovedajú aktuálnym spoločenským očakávaniampožiadavkám.

Systém školstva je často kritizovaný. Na deti to má určité dôsledky. Preto je vhodné im v tomto období pomôcťpodporiť ich. Tu je zopár rád a tipov ako na to.

 

Správny štart v škole

Začiatky sú všade ťažké. Pre dieťa, ktoré ide prvý krát do školy, to môže predstavovať obrovský stres a tlak.

Rozprávajte sa s dieťaťom, čo ho v škole čaká, aké nastanú zmeny a ako sa v niektorých situáciách zachovať.

Nezabúdajte i na včasné nastavenie školského režimu. Je mimoriadne dôležité, aby žiak išiel do školy oddýchnutývyspaný. Nastavte preto večierku dostatočne načas.

Nástup dieťaťa do školského kolektívu býva spojený i s rôznymi nepríjemnosťami.
Viac sa dočítate v našom článku: Vši a iné parazity, či choroby v našich školách a škôlkach.

.

Pomôžte dieťaťu zmysluplne hospodáriť s časom

Dieťa si často nevie samo zariadiťnaplánovať čas tak, aby adekvátneefektívne využilo svoju energiu.

Deti často javia záujem o mnohé aktivity, v rátane učenia. Popri športu, krúžkom či zábave, však pri nesprávnom rozvrhu dňa, nezostáva dostatok priestoru. Dieťa je unavené a školské povinnosti môžu zrazu predstavovať privysokú záťaž.

Častou chybou je, ak dieťa venuje voľný čas neorganizovaným spôsobom. Typickým príkladom je sledovanie televízie, či trávenie času pri počítači.

Hoci sa aj takáto činnosť zaraďuje do určitého oddychu či relaxu, často sa uprednostňuje na úkor času, vhodného pre plnenie školských povinností. Na tie potom zostáva priestor buď neskoro večer, alebo vôbec. To samozrejme vedie k podráždenosti, únavevyčerpaniu.

Pre učenie je údajne najlepší čas okolo 17:00. Preto sa po príchode zo školy odporúča odreagovanie, relax a až potom venovanie sa štúdiu.

Naučte dieťa efektívny systém učenia

Každé dieťa je iné. Na každé platia iné finty či pomôcky pri učení. Zhrnuli sme pre vás najčastejšie chyby, rady i pomôcky pri vzdelávaní.

Niektorí žiaci majú problém informácie prijať, spracovať a vyhodnotiť ich. Novým poznatkom nerozumejú. Ich systém učenia môže mať len krátkodobý efekt.

Najčastejšou chybou je takzvané bifľovanie učiva, ktorému dieťa nerozumie. To môže časom predstavovať dôvod jeho zhoršenia vzťahu k učeniu, horší prospech a najmä vyčerpanie.

Naučte dieťa vyjadrovať sa. Dôležitá je slovná zásobarozvoj reči.  I počas bežných činností komunikujte s dieťaťom o jeho pocitoch a dojmoch. Podporíte ho vo vyjadrovaní a rozviniete vzájomnú spoluprácu.

Doprajte dieťaťu dostatok času a tempo prispôsobte jeho schopnostiam.

Veďte dieťa, aby si zapamätalo len tie najdôležitejšienajpodstatnejšie informácie. Následne je vhodné, ak ich vie prerozprávať vlastnými slovami.

V učení je dobré dodržiavať určitý režim. Učiť sa systematicky a najmä postupne. Nárazové učenie počas obdobia skúšok a písomiek, príliš veľké a ani dlhodobé úspechy nepriniesli.

Nechajte dieťa, aby sa počas učenia pýtalo. Odpovedajte, či pátrajte spolu po odpovediach. Učivo sa tak stane atraktívnejšie a pre dieťa ľahšie zapamätateľné. Pri diskusiách sa totiž učivo spojí s pozitívnymi emóciami.

Je dôležité, aby dieťa informáciám porozumelo. Pochopenie učiva je najdôležitejší krok k efektívnemu učeniu.

Dieťa musí mať vyhradený priestor na učenie. Miesto, bez rušivých podnetov, zabezpečí sústredenieefektívnu činnosť mozgu.

Dôležitý je i ustálený a navyknutý režim dňa, s vyhradeným časom na plnenie školských povinností. Ním docielite určité nastavenie, vďaka ktorému sa dieťa ľahšie naladí na prácu s učivom.

Najčastejšie chyby pri učení:

 • odkladanie školských povinností a učiva
 • učenie sa pri hudbe
 • odkladanie ťažšieho učiva na neskôr 
 • práca s učivom dlhšiu dobu, bez prestávky
 • učenie sa naspamäť
Práve predškolský vek je obdobím, kedy sa môžu odhaliť rôzne poruchy učenia. Prečítajte si o nich v článku: Špecifické a vývinové poruchy učenia. Ovplyvňujú intelekt dieťaťa?

Nešetrite pochvalami

Pochvaly sú pre dieťa dôležité. I malé pokroky ocenené pochvalou, ženú deti ďalej a dodávajú potrebné nadšenie. Dieťa hlavne povzbudzujte a vyvarujte sa rozkazom či zákazom.

Pre dieťa je obrovskou motiváciou ak ho necháte rozvíjať svoju sebarealizáciu. Hľadajte spolu cesty, ako sa veci dajú. Vetám ako: nedá sa, nemôže sa, sa radšej vyhnite. 

Dieťaťu doprajte dostatok hravosti, tvorivosti i fantázie. Plnenie si školských povinností v štýle škola hrou, sa odrazí na nadšení dieťaťa i jeho známkach. Takto ho povediete k zdravému sebavedomiu a sebadôvere.

Deti potrebujú hru, oddych, kreativitu i poľavenie uzdy fantázie.

Možno vás zaujme i článok: Ako viesť deti k zdravému životnému štýlu

 

Dostatok oddychu a spánku

Únava je fyziologický dôsledok námahy. Dostatok spánku a oddychu je nutnosť, ktorá chráni organizmus pred rôznymi poruchami.

Únava je varovným signálom, ktorý žiada pre naše telo oddych. Toto znamenie nieje dobré potláčať a oddych dopriať najmä deťom.

Dôležitý je i takzvaný aktívny oddych. Od školských povinností si dieťa oddýchne pri odlišnej činnosti, ako je myslenie. Príkladom môže byť prechádzka, aktívna hra, či šport.

Po fyzickej aktivite, si telo vyžaduje kľud a regeneráciu. Po učení a psychickej aktivite, býva zas prínosnom aktívny oddych.

Každé dieťa pociťuje únavu inej intenzity i po rozdielnom čase. Niektoré deti vyžadujú oddych po krátkej dobe, u iných detí sa únava hlási mnohokrát prineskoro. Sú deti, ktoré doslova odmietajú únavu a fungujú pokiaľ im sily stačia.

Najkomplikovanejšou duševnou činnosťou je práve myslenie. Pri ignorovaní únavy a ďalšej intenzívnej činnosti sa únava neprekoná, len sa viac oddiali.

Vplyvy a vonkajšie podmienky, ako negatívne emócie, strach či rušivé vplyvy, spôsobujú zhoršenú pozornosť, pamäť i koncentráciu.

 

Faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú únavu, znižujú pozornosť i výkonnosť:

 • rodinné problémy
 • strach z očakávania
 • negatívne zážitky
 • nespokojnosť s ohodnotením
 • choroba
 • šum, hluk
 • nadmerné teplo
 • nedostatočne vetraná miestnosť

 

Dieťa a zlyhanie

I prežitie zlyhania je dôležité. Pri správnej podpore si dieťa s vlastného zlyhania odnesie poučenie, dokonca rozvinie zručnosťnadanie.

Podpora rodiča je dôležitá najmä v čase neúspechu.

Je dobré ak dieťa vie, že sa od neho nevyžaduje sto percentný úspech. Nadmerné očakávania a dokonalé výsledky vo všetkých oblastiach, vytvárajú na dieťa obrovský tlak zo strany rodičov.

Dieťa musí cítiť, že má oporu rodičov a ich láska nie je podmienená známkou, ktorú prinesú.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Naposledy aktualizované 03.10.2019

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Zdravotnícky pracovník Bc. Ivona Heczková

Vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Považskej Bystrici a Urgentnú zdravotnú starostlivosť v Nitre. Po dobu jedného roka pracovala vo Fakultnej nemocnici v Nitre na jednotke intenzívnej starostlivosti a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od roku 2009 pôsobí v oblasti urgentnej medicíny ako zdravotnícky záchranár. Kratšiu dobu i ako medicínsky supervízor.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.