späť na zoznam príznakov

Obľuba rutinnej činnosti

Autor: Michal Hrebík
Zdroj foto: Getty images

Choroby s príznakom "obľuba rutinnej činnosti"

Obľuba rutinnej činnosti je súčasťou niektorých ochorení alebo chorôb najmä duševného typu, ktoré sa zaraďujú aj medzi psychiatrické choroby. Niekedy môže ísť aj príznak niektorej z detských neuróz, prípadne sú aj prípady detí, ktorým bola stanovená diagnóza ADHD a tiež radi vykonávali opakovane niektorú rutinnú činnosť. Aj u niektorých pacientov s obsedantno-kompulzívnou chorobu dochádza k nutkavému opakovaniu určitej činnosti alebo rituálu u daného človeka.

Najčastejšie sa tento príznak spája s autizmom, čo je závažné postihnutie mentálneho vývoja prejavujúce sa už od detstva. Autizmus je nevyliečiteľný a je charakteristický jednak stereotypnými vzorcami správania sa, čiže opakovaním rutinnej činnosti, ale napríklad aj nezáujmom o iné osoby. Ľudia s autizmom dávajú prednosť radšej samote a svojmu vlastnému svetu, pričom je niekoľko foriem autizmu vrátane ľahšej, kde má jedinec lepšie komunikačné schopnosti.

Aj Aspergov syndróm je jednou z foriem autizmu, ale líši sa od klasickej formy natoľko, že ide o samostatné ochorenie. Ide tiež o psychické ochorenie, ktoré má charakter pervazívnej vývojovej poruchy, ktorá ovplyvňuje kognitívne funkcie a psychosociálne funkcie človeka. Typickými príznakmi tohto syndrómu sú nielen obľuba rutinnej činnosti, ale aj prehnané puntičkárstvo, nadpriemerná inteligencia a zároveň plachosť voči okoliu, avšak menšia ako pri autizme.

Rutinná činnosť a najmä jej vykonávanie alebo opakovanie je charakteristická aj pre obsedantno-kompulzívnu poruchu. Ide o poruchu, ktorá má rôzne prejavy, avšak vo väčšine prípadov je sprevádzaná posadnutosťou alebo úzkosťou, pričom aby postihnutý jedinec dosiahol úľavu, musí vykonať nejakú činnosť, častokrát aj opakovane. Tejto činnosti sa nemôže postihnutý človek ubrániť a tak ju vykonáva niekedy aj opakovane a to mu spôsobuje úľavu.

U detí najmä v mladšom veku sa môžu obľubou rutinnej činnosti prejavovať aj niektoré ochorenia nervového systému, napríklad ľahká mozgová dysfunkcia. Toto ochorenie je vo verejnosti viac známe pod názvom ADHD, pričom je charakterizované najmä hyperaktivitou, nervozitou, poruchami koncentrácie aj nálady a postihuje najmä deti. Tie sú emočne menej stabilné, nervózne, majú problémy s učením, ale veľakrát sa radi vracajú k nejakej rutinnej činnosti.

Pri malých deťoch sa môže opakovaním nejakej činnosti prejavovať aj neuróza. Je niekoľko druhov neuróz a každý z nich má aj svoje príznaky, napríklad môže ísť o emočné poruchy, poruchy myslenia, poruchy pamäti, poruchy pozornosti alebo poruchy spánku. Niektoré deti vykonávajú rutinné činnosti už od raného veku, niektoré až neskôr a je to práve v dôsledku porúch najmä nervového systému. Medzi prejavy tak patrí aj rôzne kompulzívne a nutkavé správanie.

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Patologické hráčstvo - gamblerstvo a jeho dôsledky na život Patologické hráčstvo - gamblerstvo a jeho dôsledky na život

Patologické hráčstvo - gablerstvo patrí medzi psychiatrické ochorenia od roku 1994. Podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb sa jedná o poruchu osobnosti , konkrétne o návykovú,...

Poruchy autistického spektra v kocke Poruchy autistického spektra v kocke

Verejný záujem o poruchy autistického spektra v posledných rokoch stále narastá. Pravdepodobne preto, že boli až donedávna považované za čudáctvo, no výskumy potvrdili dysfunkciu...

Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia? Agresivita. Čo na tento problém hovoria psychológovia?

Denne sme svedkami rôznych konfliktov medzi ľuďmi a v médiách sa pravidelne dozvedáme o ohavných činoch, ktoré spáchal človek človeku. Ľudská agresivita a zlosť je fenomén, ktorý je v...

Čo je to Aspergerov syndróm? Život s Aspergerom: Má ho i vaše dieťa? Čo je to Aspergerov syndróm? Život s Aspergerom: Má ho i vaše dieťa?

Aspergerov syndróm je súhrnný názov pre poruchy na úrovni sociálnej interakcie, komunikácie a správania. V súčasnosti ho možno kategorizovať ako samostatné ochorenie zaradené do...

Naposledy aktualizované 24.08.2015


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.