späť na zoznam chorôb

Alkoholizmus

Alkoholizmus

Alkoholizmus je stav závislosti na alkoholu a patrí medzi psychické choroby. Ochorenie je považované za medicínsky problém zhruba 70 rokov. Nadmerné užívanie alkoholu v dôsledku závislosti je samozrejme známe už dlhšie, pričom podobne sú známe dlhšiu dobu aj negatívne prejavy tohto ochorenia. V organizme sa metabolizuje alkohol na acetaldehyd, ktorý je pre bunky toxický a spôsobuje somatické poškodenia všetkých orgánov, pričom sekundárne vyvoláva zároveň dlhodobú závislosť.


Charakteristika

Čo je alkoholizmus? Pod pojmom alkoholizmu sa myslí závislosť od nadmernej konzumácie alkoholu, pričom táto forma závislosti patrí medzi najviac rozšírené závislosti u ľudí na celom svete. Predpokladá sa, že až 5 percent populácie skonzumuje viac ako polovicu všetkého vyrobeného alkoholu, čo je neoficiálna štatistika, ktorá môže platiť aj na Slovensku. Pri nadmernej konzumácii alkoholu dochádza k poškodeniu všetkých telesných systémov a účinky sú aj psychické. Alkohol pôsobí na centrálnu nervovú sústavu a zároveň spôsobuje návykové správanie a zmeny osobnosti.

Odborný výklad pozná viacero druhov alkoholizmu, napríklad niektorí ľudia pijú alkohol aby odstránili úzkosť či depresiu, iní si vypijú len v spoločnosti iných ľudí. Niektorí ľudia pijú len pivo a destiláty, ďalší preferujú len víno, pričom v týchto oboch prípadoch dochádza k postupnému zvyšovaniu hranice tolerancie na množstvo alkoholu. Niektorí alkoholici sa označujú aj ako kvartálni alkoholici, kedy dochádza k striedaniu abstinencie a nadmerného pitia, ktoré je menej časté, obvykle raz za niekoľko mesiacov. Najhorší je chronický alkoholizmus. Zároveň dochádza k väčšiemu výskytu aj u mladistvých a mládeže a to aj na Slovensku, pričom v tomto prípade je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc, pretože následky u mládeže sú podobné ako pre iné drogové závislosti.

Príčiny

Príčinou alkoholizmu je samozrejme nadmerná konzumácia alkoholu, pričom ten vytvára u človeka zároveň silnú závislosť. Vplyv na psychické funkcie u človeka je daný zmenami v metabolizme neurotransmiterov v centrálnom nervovom systéme, pričom dochádza k nadmernej stimulácii noradrenergného, opiodového a cholinergného systému. Závislosť na alkoholu núti človeka pravidelne piť alkoholické nápoje, pričom nadmerná konzumácia poškodzuje celý jeho organizmus.

Príznaky

Prejavy a príznaky alkoholizmu spočívajú v prejavoch ochorenia na viaceré systémy v tele. Nastávajú jednak zmeny osobnosti, poruchy správania, človek je agresívny, môže mať tiež poruchy pamäte známe ako alkoholové okno, pri nadmernom nárazovom pití dokonca prichádza aj k poruchám vedomia. Často sa u týchto ľudí v prípade dlhodobého pitia rozvinie aj demencia. Okrem toho má človek aj problémy v rámci tráviacej sústavy, nastávajú napríklad časté hnačky či poškodenia pankreasu.

Veľmi trpí počas alkoholizmu aj pečeň v ktorej sa alkohol metabolizuje a spracováva, takže je orgán nadmieru zaťažovaný a často nastáva aj cirhóza pečene ako pridružená choroba. Dochádza tiež k poruchám krvotvorby, vysokému krvnému tlaku, tiež nervová sústava je značne postihnutá toxickými látkami v alkohole a typické sú rôzne mozgové atrofie alebo aj epilepsie. Človek môže tiež trpieť poruchami spánku, môže mať ťažkosti s prehĺtaním a dochádza aj k celkovému oslabeniu imunity.

Diagnostika

 • Vo väčšine prípadov nie je schopný alkoholik, ako sa nazýva človek postihnutý týmto ochorením, rozoznať svoju poruchu, pretože u neho dochádza aj k racionalizácii pitia, kedy sa snaží nadmernú konzumáciu alkoholu nejako sám sebe logicky vysvetliť
 • Pozorovaním však možno zistiť abstinenčné príznaky, ako sú napríklad trasenie rúk, potenie, úzkosť, zvracanie, nekľud a tiež aj halucinácie
 • Práve na základe anamnézy a abstinenčných príznakov možno alkoholizmus rozpoznať a takto sa aj diagnóza určuje

Čo by ste mali vedieť o alkoholizme

Čo by ste mali vedieť o alkoholizme

Priebeh

Alkoholizmus začína pomerne neškodne najprv len miernym a občasným pitím alkoholu, pričom môže ísť aj o rôzne alkoholické nápoje, ktoré nemusia byť rovno tvrdým alkoholom, ako napríklad pivo alebo víno. Rozvinutie závislosti obvykle nastáva na základe zmene metabolických procesov, pričom postihnutý je centrálny nervový systém. V prípade rozvinutia alkoholu sa začnú prejavovať symptómy poškodenia rôznych systémov v tele, najprv sa dostavia psychické príznaky, neskôr problémy v tráviacej sústave a ďalších orgánoch. Alkoholizmus má ale následky nielen pre samotného človeka, ale aj na rodinu a jeho okolie a to najmä psychické.

Alkoholizmus a rodina

Alkoholizmus v rodine je ťažký zdravotný aj spoločenský problém a jeho dôsledky sú ďalekosiahle na celú rodinu a to najmä na deti. Jedným z hlavných fenoménov je nespoľahlivosť alkoholika a to aj pokiaľ ide o dôležité veci týkajúce sa rodiny. Alkohol a závislosť od alkoholu radikálne menia priority alkoholika a to má vplyv na ostatných členov rodiny, ktorý sa na neho už nemôžu spoľahnúť. Život s alkoholikom tak ohrozuje to najdôležitejšie a to je bezpečnosť rodiny.

Ďalším prejavom je emocionálna nestabilita a emocionálna labilita alkoholika, čo sa prejavuje aj v celkovej disharmónii a psychickej pohode v rodine. Mnoho, aj keď nie všetci alkoholici, sú po opití agresívni a robia výtržnosti, čo už priamo ohrozuje rodinu a to ako manželku, tak aj deti. Okrem toho veľmi dôležité je, že alkoholik nemá dostatok síl ani pevnej vôle chodiť pravidelne do práce ako predtým, než začal piť, čo súvisí s jeho nespoľahlivosťou, ale odráža sa to v zhoršenej finančnej situácii rodiny.

Pomerne rozšírený sa však stáva aj alkoholizmus žien. Tento fenomén bol síce historicky spájaný najmä s mužmi, avšak posledné roky spoločenská aj finančná situácia v spoločnosti praje rozvoju tejto závislosti aj u žien. To predstavuje pre rodinu rovnakú záťaž ako v prípade alkoholizmu mužov. Systematická konzumácia alkoholu tak vedie k rozvoju alkoholizmu u oboch pohlaví, hoci štatistiky stále hovoria, že viac alkoholikov je mužov ako žien. Riešenie problému je však v oboch prípadoch ťažké.

V rámci rodiny je možné zaviesť niektoré rodinné pravidlá. Tie by mali spočívať v prístupe k alkoholikovi z pohľadu pevných pravidiel napríklad nezasahovania a neriešenia jeho problémov, ktoré si alkoholom spôsobil, napríklad finančných dlhov, tiež nezaťahovaním nedospelých detí do problémov a dôležitá je kooperácia širšej rodiny alebo aj priateľov a známych alkoholika. Vystríhať sa treba fyzického násilia. Ak základné pravidlá nepomôžu, treba navštíviť odbornú poradňu alebo psychológa.

Výchova mládeže ako liek na alkoholizmus

V rámci prevencie alkoholizmu je dobré začať už s výchovou mládeže v rodine a mimo nej. Toto je najspoľahlivejší liek na alkoholizmus a spôsob, ako predchádzať neskôr problémom. Životný štýl rodičov vplýva na deti a tak je v prvom rade potrebné začať vždy od rodiny. Cestou nemusí byť úplné zakazovanie alkoholu, pretože to môže vyvolať prirodzenú psychologickú opačnú reakciu, ale skôr ukazovať príklad s veľmi miernym pitím, kde je na prvom mieste zodpovednosť.

Dieťa tak získava lepší príklad ako v prípade, ak vidí rodičov baviť sa vždy len v prítomnosti alkoholu. Problémový je aj postoj zakazovať dieťaťu alkohol kvôli tomu, „že je ešte malé“. Dieťa potom bude vnímať alkohol ako odznak dospelosti a bude si k nemu z tohto hľadiska hľadať svoju cestu. Ideálnym riešením je dávať dieťaťu v rodine pozitívny príklad úplným absentovaním alkoholu alebo jeho požívaním veľmi sporadicky, pričom nespájať pitie alkoholu s dôvodmi, ktoré by si mohlo dieťa osvojiť.

Prečo liečiť alkoholizmus

 • Nedávna štúdia a test z Johns Hopkins univerzity ukázal nebezpečenstvo alkoholizmu pre spoločnosť a poukázal na to, že aj jeden drink dokáže napríklad v prípade riadenia vozidla znížiť riziko zranenia alebo smrti až 5-násobne
 • Aj preto je dôležité alkoholizmus liečiť. Okrem klasických liekov existujú aj určite výživové doplnky a voľnopredajné doplnkové lieky na alkoholizmus, ktoré podporujú protialkoholovú ale aj antinikotínovú liečbu a celkovo liečbu proti závislostiam
 • Nedávno sa tiež začal testovať nový liek na alkoholizmus, ktorý sa užíva priamo pri pití alkoholu a postupne pomáha s pitím úplne skoncovať

Test na alkoholizmus

Ak si nie ste istý, či trpíte závislosťou od alkoholu a či je to s Vami už naozaj vážne, spravte si podľa tejto tabuľky jednoduchý test na závislosť od alkoholu. Ak spozorujete viacero vážnych prejavov alkoholizmu, minimálne 5, u seba, mali by ste čo najskôr navštíviť poradňu alebo lekára a konzultovať s nimi svoj stav. Za každú odpoveď "áno" si prirátajte daný počet bodov, za každú odpoveď "nie" zas odrátajte. Ak budete mať viac ako 5 bodov, tiež to môže znamenať vyššie riziko, že môžete trpieť alkoholizmom, alebo že ste na najlepšej ceste s ním začať.

PríznakÁnoNie
Pijete aj keď ste sám?  +3  -2
Často myslíte na alkohol?  +1  -1
Máte výpädky pamäte po alkohole?  +2  0
Máte po prvom poháriku túžbu piť ďalej?  +3  -3
Máte niekedy pocit viny pre nadmerné pitie?  +1  -1
Pokúšate sa niekedy úplne abstinovať určitú dobu?  +3  -1
Pravidelne pijete v určité dni?  +2  -2
Máte sklon robiť si zásoby alkoholu alebo ho nakupujete často?  +2  -1
Zanedbávate v dôsledku pitia pravidelné stravovanie?  +1  0
Chcete sa dozvedieť ako sa lieči alkoholizmus?

Liečba

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 13.01.2016

Autor článku

Michal Hrebík

Michal Hrebík

redaktor

Redaktor portálu Zdravotéka.sk, ktorého zaujíma zdravý životný štýl, správne stravovanie a životospráva. Aktívne sa vzdeláva v oblasti zdravotníctva, najnovších medicínskych objavov a veľmi rád píše o všetkom dôležitom z oblasti zdravia s dôrazom na zrozumiteľnosť pre čitateľa.

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Trigger points - spúšťové body - pôvodca svalovej bolesti Trigger points - spúšťové body - pôvodca svalovej bolesti

Spúšťové body , nazývané aj trigger poitns - TrP , sú miesta vo svaloch, spôsobujúce pacientovi lokálnu, ale aj prenesenú bolesť. O ich vzniku sa vie pomerne málo, avšak existuje...

Vianočné sviatky - psychická záťaž, depresie, samovraždy Vianočné sviatky - psychická záťaž, depresie, samovraždy

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja. Je ale táto zaužívaná terminológia skutočne pravdivá? Psychológovia si to nemyslia! V skutočnosti je predvianočný stres a...

Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka Alkohol a jeho vplyv na psychiku človeka

Alkohol patrí medzi jednu z najrozšírenejších drog. Vyvoláva závislosť, a teda alkoholizmus patrí medzi duševné ochorenia. Pre pacienta v ebriete je typická zmena správania , no...

Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo Alkoholizmus: Dokázané účinky alkoholu na naše telo

Príjemný pocit opojenia z alkoholu, ktorý v malom množstve zlepšuje náladu, sebavedomie, či sociabilitu, je lákavý, no zároveň predstavuje len malý krôčik k vzniku závislosti na...

Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo? Fajčenie a jeho dopad na zdravie. Kde to všetko začalo?

Fajčenie predstavuje celosvetový problém , ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa . Kde sa tu cigarety vzali, ako je možné, že...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trnavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Patrícia Schimiková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Šancová 110, 83299 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  07:30 15:00 
    Utorok 10:00 18:00 
    Streda 07:30 15:00 
    Štvrtok 07:30 15:00 
    Piatok 07:30 15:00 
 • Trenčiansky kraj
  • NsP Považská Bystrica

   Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica

   Telefón - ústredňa: 042 4304 111

   Diabetologické ambulancie (1)

   • MUDr. Miroslav Murcko
    Adresa: Neštátna psychiatrická a sexuologická ambulancia, Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
    deň oddo
    Pondelok  10:00 18:00 
    Utorok 07:00 13:00 
    Streda 10:00 18:00 
    Štvrtok 07:00 13:00 
    Piatok 07:00 11:00 
 • Nitriansky kraj
  • Psychiatrická nemocnica Hronovce

   ul. Dr. J. Zelenyáka 65, 93561 Hronovce

   Psychiatrické ambulancie (1)

   • MUDr. Karol Hollý
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Ul. Dr. Jána Zelenyáka 64, 93561 Hronovce
    deň oddo
    Utorok 06:30 12:00 
    Štvrtok 06:30 12:00 
 • Žilinský kraj
  • NsP Čadca - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

   Palárikova 2311, 02216 Čadca

   Web: http://www.nspcadca.sk/
   Telefón - ústredňa: 041 4604 111

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Mária Janíčková
    Adresa: PEMAPE, s.r.o., Detská psychiatrická ambulancia, Palárikova 2311, 02201 Čadca
    deň oddo poznámka
    Pondelok  08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Utorok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Štvrtok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
    Piatok 08:00 13:30  len objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
 • Prešovský kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 
 • Košický kraj
  • NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

   Banisko 1, 97701 Brezno

   Web: http://www.nspbr.sk/
   Telefón - ústredňa: 048 / 2820 111

   Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
   pondelok - piatok 15:00 - 17:00
   sobota, nedeľa 13:00 - 15:00

   • MUDr. Eva Suchánková
    Adresa: Psychiatrická ambulancia, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Pondelok  07:00 15:00 
    Utorok 07:00 15:00 
    Streda 07:00 15:00 
    Piatok 07:00 15:00 
   • MUDr. Marek Zelman
    Adresa: Psychiatrická ambulancia pre dospelých, Banisko 1, 97701 Brezno
    deň oddo
    Utorok 07:30 15:00 
    Štvrtok 10:00 15:00 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.