späť na zoznam chorôb

Alkoholizmus: Častý problém v rodinách? Príčiny, prejavy

Autor: Zdravotnícky pracovník Mgr. Eva Kuklová
Alkoholizmus: Častý problém v rodinách? Príčiny, prejavy
Zdroj foto: Getty images

Alkoholizmus je chronická, často pomaly prebiehajúca choroba, prejavujúca sa ako fyzická i psychická závislosť od alkoholu. Niekedy sa označuje aj ako alkoholová závislosť.


Charakteristika

Alkoholizmus patrí z hľadiska štatistík k najrozšírenejšiemu druhu závislosti. Na celom svete je podľa dostupných údajov 380 miliónov ľudí závislých od alkoholu. Každý dospelý človek na svete vypije priemerne 9- 10 litrov alkoholu za rok.

Čo je alkoholizmus?

Alkoholizmus definujeme ako rôznorodú jednotku s celkovým klinickým obrazom zahrňujúcim telesné a psychické prejavy sprevádzajúce dlhodobé nadmerné užívanie alkoholu, nie nevyhnutne iba v súvislosti so závislosťou od alkoholu.

Zaujímavé:

Termín zaviedol Magnus Huss už v r. 1849. Napriek tomu začal byť alkoholizmus oficiálne považovaný za medicínsky problém až o 100 rokov neskôr.

Začiatkom 80. rokov 20. storočia termín alkoholizmus nahradil – podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-10) – výraz syndróm závislosti od alkoholu.

Syndróm závislosti od alkoholu označuje súbor fyzických, psychických, rozumových fenoménov, keď užívanie alkoholu získava u jedinca vyššiu prioritu než iné formy správania, ktoré boli uňho dovtedy viac cenené.

Hlavnou charakteristikou je silná, neodolateľná túžba  užívať alkohol, označovaná aj ako crawing.

Syndróm závislosti od alkoholu je podľa MKCH-10 charakterizovaný prítomnosťou minimálne troch zo šiestich príznakov súčasne a po dobu najmenej jedného mesiaca alebo opakujúc sa počas obdobia 12 mesiacov.

Príznaky syndrómu závislosti od alkoholu:

 • Neodolateľná potreba pitia alkoholu
 • Neschopnosť korigovať množstvo alkoholu v danej chvíli
 • Potreba vypiť určité množstvo alkoholu pre dosiahnutie eufórie
 • Fyzické abstinenčné príznaky (nauza, zvracanie, triaška) pri neschopnosti dostať sa ku konzumácií alkoholu
 • Potreba piť alkohol iba pre pocit aby sa jedinec cítil komfortne
 • Strata záujmu o vybudované návyky, koníčky, rodinu
 • Výpadky pamäte (neschopnosť si spomenúť čo sa stalo v stave opitosti)
 • Pitie o samote, skrývanie sa pri konzumácií, prípadne skrývanie fliaš s alkoholom

Rýchlejší vznik syndrómu závislosti od alkoholu je u mladých ľudí a žien. Vyššie riziko vzniku závislosti je u ľudí s pozitívnou rodinnou anamnézou (s výskytom alkoholizmu u rodičov).

Žena s pohárom vína
V dnešnej dobe sa často medzi závislými alkoholikmi vyskytujú práve mladé ženy. Zdroj foto: Getty images.

Najväčšou na prvý pohľad výhodou alkoholu je, že na začiatku v malom množstve - 0,6 – 0,8 ‰ pôsobí na človeka príjemne. Zvyšuje jeho sebavedomie, pozitívne príjemné pocity, eufóriu, sociabilitu, znižuje úzkosť a depresiu. Odbúrava zábrany, zvyšuje sexuálnu apetenciu a družnosť.

POZOR!
Po prekročení tejto dávky veľmi rýchlo a bez varovných signálov nastupujú negatívne účinky alkoholu.

Tabuľka konzumácie alkoholu podľa závažnosti

Nízkorizikové pitie Pitie priemerných denných dávok, nižších než je rizikové pitie. Dennú hranicu u mužov predstavujú 4 štandardné drinky a u žien 3 štandardné drinky. U nás je to v priemere 16 – 18 g3, podľa NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism) je to 14 g4, pričom skutočne konzumované dávky sa pohybujú od 4 do 30 g
Rizikové pitie Pitie spojené so zvýšeným rizikom spôsobených škôd, hoci škody ešte nemusia byť prítomné a badateľné. Predstavuje pásmo medzi nízkorizikovým pitím a pitím škodlivým. Podľa WHO  „vzorec pitia“ predstavuje rozpätie denných dávok 40 – 60 g u mužov a 20 – 40 g u žien. 
Moderované pitie Podľa WHO predstavuje pitie takého množstva alkoholu, ktoré nespôsobujú problémy. Často sa označuje ako „ľahké a moderované pitie“. Predstavuje pitie „stredných“ dávok alebo pitie, ktoré nevedie k presiahnutiu 0,55 ‰.
Ťažké pitie .Predstavuje pitie takého denného množstva alkoholu, ktoré presahuje tzv. moderované alebo sociálne pitie. Podľa WHO je definované ako pitie alkoholických nápojov v množstve zodpovedajúcom dennej spotrebe > 60 g čistého liehu u mužov (5 – 6 drinkov) a > 40 g u žien (3 – 4 drinky). 
Nárazové pitie Jedinec preferuje pitie za cieľom intoxikácie, zväčša s interkurentnými obdobiami abstinencie. Dá sa označiť aj ako „atakovité pitie“, ako synonymum ťažkého epizodického pitia (v zmysle „nárazovosti“) 

Hovorí sa, že vzťahy by sme mali pestovať s ľuďmi a nie s alkoholom. Napriek stálej osvete alkoholizmus stúpa. Nevyhýbajú sa mu deti, mladistvý, či dospelí ľudia.

Podľa vzťahu k alkoholu ľudí rozdeľujeme na:

 • Abstinent - neprichádza do styku s alkoholom. Nepijú ho pre jeho chuť ani ním nehasia smäd. Nikdy do kontaktu s alkoholom neprišli
 • Konzument - pijú alkohol na uhasenie smädu, avšak v takom množstve, že ich duševná činnosť nie je ovplyvnená. (1 pivo po dlhej túre)
 • Pijan - pijú alkohol nielen od smädu a  kvôli jeho chuti, ale hlavne pre navodenie stavu duševnej a telesnej pohody tzv. eufórie. Z pijana sa stáva ťažký, často aj tragicky končiaci človek závislý od alkoholu.
 • Alkoholik – alkohol pre svoju chuť nemá pre nich žiadny význam. Hlavný a najdôležitejší účinok je opojenie. V alkoholickom nápoji hľadajú zdroj obveselenia, úľavy, prostriedok na odstránenie duševného napätia

Čo je alkohol?

Alkohol je ľahko dostupná legálna spoločenská droga, ktorej predaj je obmedzený pre osoby staršie ako 18 rokov, no výnimkou nie je ani zaznamenaná konzumácia u mladších jedincov.

Alkohol je chuťovo príjemný, spoločnosťou tolerovaný, ponúkaný, cenovo dostupný. Nachádza sa v ňom koncentrované veľké množstvo kalórií, ale málo energie. Má príjemné účinky na ľudskú psychiku, odstraňuje napätie, uvoľňuje a zlepšuje náladu, uľahčuje nadväzovanie kontaktov, zbližuje ľudí.

Netreba však zabúdať, že:

Alkohol je ťažkou, zákernou a pomaly pôsobiacou drogou. Ľahko preniká do rôznych orgánov a mozgu. Človek si pri pití alkoholických nápojov často neuvedomuje, že nehasí iba smäd, ale pestuje si návyk na jeho konzumáciu.

Metabolizmus alkoholu

Veľké množstvo alkoholu sa vstrebáva rýchlo (približne za 30 – 60 min). Absorbuje sa žalúdkom a tenkým črevom v rovnakej podobe sa vstrebáva aj kožou. Alkohol sa rýchlo dostáva do všetkých telových tekutín a orgánov.

Vstrebávanie je rýchlejšie nalačno alebo pri hladovaní.

Oneskorené vstrebávanie alkoholu môže ovplyvniť jedlo (najmä tuky), choroby zažívacieho traktu a metabolizmu, lieky, znížená motilita čriev, ktoré môžu predĺžiť absorpciu na 2 – 6 hod.

Metabolizmus alkoholu závisí od hmotnosti, zdravotného stavu, rasy, pohlavia, veku častosti pitia. Degradácia v pečeni prebieha konštantnou rýchlosťou 10 – 12 mg/hod. Etanol sa oxiduje v pečeni hlavne za pomoci enzýmu alkoholdehydrogenáza.

Zaujímavé:

Najvyššia možná koncentrácia alkoholu v krvi sa u zdravého jedinca dosiahne  za 30 - 120 minút od požitia. Priemerný pokles hladiny alkoholu v krvi u dospelých je 15 – 20 mg/dl/h, u detí 28 mg/dl/h a u chronických alkoholikov 30 – 40 mg/dl/hod.

Príčiny

U niektorých jedincov predispozícia stať sa závislým je väčšia, ako u iných. Príčiny sú väčšinou somato-psychické, podporované sociálnymi vplyvmi. Teóriu genetickej predispozície podporuje rodinný výskyt alkoholizmu, ako i známe genetické informácie a zmeny, ktoré prebiehajú a pribúdajú aj v priebehu života s alkoholom.

Alkohol ovplyvňuje prenos trasmittérov, najmä dopamínu a endorfínov (hormónov šťastia).

Poznať príčinu je podstatné, pretože ak chceme a odstránime iba návyk no príčina zostáva, človek sa vráti do rovnakého kolotoča závislosti a začne znova. Trvalá zmena sa dosiahne spojením odstránenia príčiny a zlomenia návyku.

Tabuľka s najčastejšími príčinami konzumácie alkoholu a následnej závislosti

Strach

Z neistej budúcnosti, strach zo zlej finančnej situácie, strach zo smrti, strach zo straty milovanej osoby, strach z osobného zlyhania... Mnoho ľudí rieši strach práve alkoholom. Alkohol so sebou prináša pre niektorých ľudí únik z reality aspoň na krátku chvíľu
Zúfalstvo

Ťažké, na prvý pohľad nezvládnuteľné životné situácie a realita, že akokoľvek sa človek snaží, nedokáže zmeniť situáciu na priaznivú, zrazia veľa ľudí na úplné dno, kde siahajú po fľaši

Nadmerný stres alebo záťaž

Týkajúci sa ľudí najmä vo vysokých funkciách s veľkou dávkou zodpovednosti. Alkohol ako prostriedok relaxu  sa potom stáva rýchlo návykom a závislosťou
Samota Nenaplnená túžba po manželstve alebo rodičovstve, dlhodobý problém nájsť si partnera. Osamelí ľudia zažívajú pocit zbytočnosti. Nech sa snažia akokoľvek, život im nedáva zmysel a naplnenie tak nachádzajú útočište v alkohole.
Životné sklamanie Rozvod, strata pozície v práci, pocit odmietania partnerom, rodičmi. Sklamaný človek potrebuje útechu,  novú nádej. Alkohol sa v tých chvíľach môže ponúknuť ako „nový verný priateľ”, ktorý nikdy nesklame
Fyzická bolesť Chronická bolesť rôznych častí tela rôzneho pôvodu skutočne sužuje ľudí, ktorí ňou trpia. Často krát aj možný zdravotným problémom týto ľudia siahajú po alkohole
Túžba po obdive je to veľmi paradoxné, ale mnoho ľudí pije, aby niečo niekomu „dokázali“
Nuda a túžba po „po pravej” zábave

najmä mladí ktorí sa nudia, nemajú dostatočné množstvo koníčkov a aktivít alebo túžia robiť niečo zaujímavé, zabaviť sa, siahajú po alkohole. 

Zlý návyk

Podávanie alkoholu návštevám, alebo „iba také” večerné popíjanie pred TV

 

Príznaky

Najviditeľnejším prejavom vplyvu alkoholu na človeka je opitosť, čiže strata psychickej a fyzickej rovnováhy a stav otravy alkoholom, ktorý môže končiť aj smrťou.  Vyskytuje sa najmä u mladých ľudí a pri nárazovom pití veľkého množstva.

Závislosť od alkoholu je duševné ochorenie. Nie je to jednotný fenomén, má viacero prejavov a foriem u jednotlivcov.

Užívanie alkoholu sa stáva problémom vtedy, keď mu dávame prednosť pred všetkými ostatnými činnosťami. Závislosť sa môže pestovať dokonca veľa rokov, kým sa úplne rozvinie. Osoba s týmto stavom nevie kontrolovať príjem alkoholu a ani nedokáže prestať piť. Dokonca ani vo vyhrotených životných situáciách (odobratie vodičského preukazu, hrozba rozvodom...).

Signifikantné príznaky závislosti od alkoholu:

 • Človek pije  najradšej sám, alebo v tajnosti
 • Nie je schopný obmedziť  dávku a čas prijatého alkoholu
 • Skladuje a ukrýva alkohol na rôznych miestach v domácnosti dokonca aj mimo nej
 • Vyskytuje sa strata pamäte v krátkych časových úsekoch
 • Strata záujmu o svoje záľuby
 • Časté nutkanie piť alkohol
 • Stále väčšia potreba pitia alkoholu
 • Pitie alkoholu pre pocit pohody
 • Opakujúce sa a novovznikajúce problémy vo vzťahoch, rodine, financiách či práci kvôli pitiu
 • Pokles výkonu - osobného, pracovného, sexuálneho
 • Vyhľadávanie miest, kde sa konzumuje alkohol - krčmy, bary, častejšie stretávanie sa s priateľmi ktorí taktiež holdujú alkoholu

U alkoholika sa prejavujú a častokrát stupňujú osobnostné zmeny, citová hrubosť či agresívne správanie, zamerané práve na svojich najbližších

Závislosť od alkoholu nepostihuje iba konkrétneho jedinca, ale ovplyvňuje životy celej rodiny.

Trpia ním najbližší príbuzní, partneri a závislý alkoholik nemá problém ublížiť aj vlastným deťom.

Diagnostika

V drvivej väčšine prípadov alkoholik nie je schopný, rozoznať svoju poruchu, pretože u neho dochádza aj k racionalizácii pitia, kedy sa snaží nadmernú konzumáciu alkoholu nejako sám sebe logicky vysvetliť.

Príkladom kombinovanej skríningovej pomôcky, ktorá sa používa v diagnostike klinického alkoholizmu, je  Skrátený inventár markerov alkoholizmu – SIMA. Diagnostika pozostáva z výberu elementov s najväčšou diagnostickou efektivitou: z 5 anamnestických, 8 klinických a z 2 laboratórnych.

Tabuľka skráteného inventáru alkoholických ukazovateľov

Anamnéza
 • hepatopatia,
 • nauzea - pocit na vracanie, napínanie, 
 • slabosť,
 • parestézie (kŕče)
 • neistá chôdza
Fyzikálne vyšetrenie
 • Edémy v tvári,
 • subikterus,
 • hyperémia spojoviek,
 • teleangiektázie,
 • tremor,
 • hepatomegália,
 • jazvy,
 • titubácie
Laboratórne vyšetrenie GMT, AST

 

Tabuľka reálnej i potencionálnej alkoholovej patológie

Komplikácie Diagnóza
Infekčné Tuberkulóza, rakovina horného GIT-u, hepatocelulárny karcinóm, rakovina pankreasu, rakovina hrtana, rakovina prsníka u žien 
Hematologické Makrocytóza, trombocytopénia a rebound trombocytóza, anémie 
Endokrinologické DM, alkoholom zapríčinený pseudo-Cushingov syndróm
Psychiatrické škodlivé užívanie, syndróm závislosti, odvykací stav, delírium tremens, psychóza, amnestický syndróm, demencia a iné, unipolárne depresie
Pľúcne Pneumónie
Neurologické Poškodenie nervového systému zapríčinená alkoholom, epileptické záchvaty súvisiace s alkoholom, alkoholická polyneuropatia, alkoholická myopatia
Kardiovaskulárne Iná druhotná hypertenzia, ischemická choroba srdca a ischemická CMP, alkoholová kardiomyopatia, hemoragická CMP
Gastroenterologické Malloryho-Weissov syndróm, alkoholická gastritída, choroba pečene, alkoholom zapríčinená akútna pankreatitída, chronická pankreatitída 
Reumatologické DNA
Ortopedické Osteoporóza
Kongnitálne Poškodenie plodu a novorodenca pitím matky, fetálny alkoholový syndróm
Kožné Psoriáza
Traumatologické a iné Pády, zlomeniny, natiahnutia svalov, subdurálny hematóm a iné

Dôležitým ukazovateľom diagnostiky závislosti na alkohole sú laboratórne vyšetrenia pre stanovanie hladiny v krvi.

Patria sem:

 • AST- aspartátaminotransferáza, enzým prítomný vo viacerých tkanivách (srdce, mozog, obličky, pankreas)
 • ALT- alanínaminotransferáza, enzým primárne lokalizovaný v pečeni
 • GMT- gamaglutamyltransferáza, prítomná v membránach tkanív s vylučovacou, alebo naopak absorbčnou činnosťou (pečeň, obličky, pankreas)
 • MCV- mean corpuscular volume (stredný objem eytrocytov)
 • CDT- karbohydrát - deficientný transferín (najšpecifickejší marker chronického abúzu alkoholu)

Zaujímavé informácie nájdete aj v článku:
Čo všetko prezradia pečeňové testy? Čo značia zvýšené hodnoty?

Diagnostika alkoholizmu je komplexná a spočíva v kvalitnej medziodborovej spolupráci a komunikácií. Pri stanovení diagnózy je základom klinické, psychologické a psychiatrické vyšetrenie.

Video

Priebeh

Závislosť na alkohole sa vyvíja určitý čas. U niekoho je to za pár týždňov, mesiacov avšak závislosť si môžeme pestovať i celé roky. Závisí od individuality jedinca za aký čas je schopný alkoholu prepadnúť úplne.

Alkoholik prechádza fázami postupne pokým príde k úplnej závislosti

Rozpoznávame fázy:

 • I. štádium - počiatočne (rizikové) symptomatické
  • stupňujú sa dávky alkoholu, aj frekvencia pitia
  • stúpa tolerancia na konzumované množstvá (človek si môže dovoliť postupom času väčšie množstvá, aby sa cítil uspokojene)
  • jedinec oceňuje pozitívny dopad alkoholu na psychiku– normálne fungovanie, dobrá nálada, ignorovanie problémov
 • II. štádium - prodromálne (začiatok závislosti) varovné
  • nastávajú pocity viny z pitia alkoholu
  • začiatok tajného pitia a ukrývania alkoholu v dome aj mimo neho
  • prvé palimpsesty- straty pamäte
  • predpríprava alkoholom (pitie na posilnenie sebavedomia)
  • vyhýbanie sa diskusii o alkohole
  • pravidelné pitie
  • zvyšovanie tolerancie na alkohol
 • III. štádium - kritické (prelomové)
  • strata kontroly
  • racionalizácia pitia
  • čelenie tlaku okolia
  • občasné abstinencie
  • zmena štýlu pitia
  • zužovanie záujmov
  • správanie zamerané že alkohol je primárna potreba
  • zmena nálad, výčitky svedomia
  • sebaľutovanie, zatrpknutosť, žiarlivosť, výbušnosť
  • reinterpretácia interpersonálnych vzťahov
  • zmena v rodinných zvyklostiach, nespoľahlivosť
  • zabezpečovanie si zásob alkoholu na dni vopred
  • zanedbávanie správnej životosprávy
  • pokles potencie, pokles záujmu o sexuálny život
  • pravidelné pitie v dopoludňajších hodinách
  • prvá hospitalizácia pre niektoré komplikácie z užívania alkoholu
 • IV. štádium - chronické (posledné) terminálne
  • dlhotrváca opitosť, bez vytriezvenia
  • strata etických a morálnych zábran
  • poškodenie myslenia
  • pitie aj s neznámymi osobami a v prostredí hlboko pod spoločenskú úroveň
  • strata alkoholovej tolerancie– tremor, spustnutý výzor
  • psychomotorická inhibícia (zhoršená schopnosť pohybu, neschopnosť vstať, chodiť)
  • obsedantný charakter pitia (stále nutkanie piť)
  • zlyhávanie racionalizácií (už ani sám neverí predchádzajúcim zdanlivo racionálnym vysvetleniam svojho kladného vzťahu k alkoholu)
  • pravé alkoholické psychózy (zmenená osobnosť, duševná porucha)
  • pitie čohokoľvek s obsahom alkoholu technické prostriedky, alpa, okena

Alkohol a dopad na rodinu

Závislosť od alkoholu je choroba, ktorá má najväčší emocionálny dopad práve na rodinu

Alkoholizmus vyvoláva  takzvaný domino efekt. Ničí život alkoholika, ktorý ničí následne životy svojich najbližších a tak to ide ďalej. V rodine s pijúcim alkoholikom nie je nikto imúnny voči dôsledkom alkoholizmu. Táto nepopierateľná pravda sa najviac vzťahuje na deti vychované s rodičmi, z ktorých jeden alebo obaja pijú.

Deťom alkoholikov hrozia následky vyplývajúce z kombinácie genetických predispozícií a morálnych a psychických vplyvov okolia.

Ďalším prejavom je emocionálna nestabilita a emocionálna labilita alkoholika, čo sa prejavuje aj v celkovej disharmónii a psychickej pohode v rodine.

Závislosť otca na alkohole. Trpia tým najmä deti.
Už pri závislosti jedného z rodičov je vážne ohrozené fungovanie rodiny. Zdroj foto: Getty images.

Mnoho, aj keď nie všetci alkoholici, sú po opití agresívni a robia výtržnosti, čo už priamo ohrozuje rodinu a to ako manželku, tak aj deti.

Okrem toho veľmi dôležité je, že alkoholik nemá dostatok síl ani pevnej vôle chodiť pravidelne do práce ako predtým, než začal piť, čo súvisí s jeho nespoľahlivosťou, ale odráža sa to v zhoršenej finančnej situácii rodiny.

Ako sa lieči: alkoholizmus

Zobraziť liečbu

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 08.12.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Mgr. Eva Kuklová

Zdravotnícky pracovník Mgr. Eva Kuklová

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre a magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo na UKF v Nitre. Po škole od roku 2012 pracovala, ako operačná sestra na Centrálnych operačných sálach vo FN Nitra. Momentálne na materskej dovolenke

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Úloha FOSFORU v tele. Je dôležitý pre zdravie? Čo ho obsahuje najviac? Úloha FOSFORU v tele. Je dôležitý pre zdravie? Čo ho obsahuje najviac?

Aká je úloha FOSFORU v našom tele? Je dôležitý pre udržanie zdravia a prečo je potrebný? Čo ak je ho málo či veľa?

Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku Aké sú účinky SELÉNU na organizmus? Kde ho nájsť? Príznaky nedostatku

Aké sú účinky selénu na náš organizmus? Kde ho nájdeme? A aké sú príznaky jeho nedostatku či nadbytku?

Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii Vitajte u neurológa: Najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii

Vitajte u neurológa. Pozreli sme sa na najčastejšie diagnózy v neurologickej ambulancii.

Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné? Čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA? Sú zmeny hladín nebezpečné?

Všetko, čo potrebujete vedieť o účinkoch DRASLÍKA. Môžu byť zmeny v jeho hladinách nebezpečné?

Autogénny tréning. Čo to je a ako funguje? Autogénny tréning. Čo to je a ako funguje?

Rôzne fyzické bolesti a psychické problémy patria k človeku akosi automaticky. Vždy sa ich snažíme riešiť nejakou zaručenou metódou. Ako nám v tomto smere môže byť nápomocný autogénny...

Zoznam nemocníc liečiacich chorobu

 • Bratislavský kraj
  • Železničná nemocnica a poliklinika, NOVAPHARM s.r.o.

   Šancová 110, 83299 Bratislava

   Web: http://www.znap.sk
   Telefón - ústredňa: 02 2029 4112

   Chirurgické ambulancie (1)

   • MUDr. Danuša Zábojníková
    Adresa: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Šancová 110, 83104 Bratislava
    deň oddo
    Pondelok  11:00 16:00 
    Utorok 07:30 13:30 
    Streda 07:30 13:30 
    Štvrtok 07:30 13:30 
    Piatok 07:30 11:30 
 • Trnavský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kollárova

   Kollárova 31, 91701 Trnava

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jaroslav Novák
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kollárova 31, 91701 Trnava
 • Trenčiansky kraj
  • Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s. r. o.

   Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou

   Web: http://www.nemocnicabn.sk/

   Alergologické a imunologické ambulancie (1)

   • MUDr. Maria Hoosová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Hviezdoslavova 23, 95701 Bánovce nad Bebravou
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 13:00  13:00-13:30  návštevy,administrácia 
    Utorok 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Streda 07:00 13:00  13:00-13:30   
    Štvrtok 07:00 15:00  12:30-13:00   
    Piatok 07:00 13:00  13:00-13:30   
 • Nitriansky kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Ul. Sv. Michala

   Ul. Sv. Michala 35, 93401 Levice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

 • Žilinský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 26, 01001 Žilina

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Jozef Vrúbeľ
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 26, 01001 Žilina
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Banskobystrický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Okružná

   Okružná 19, 97404 Banská Bystrica

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Ľubica Tagajová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Anna Mažáryová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Okružná 19, 97404 Banská Bystrica
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Prešovský kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Štúrova

   Štúrova 7, 08001 Prešov

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Zuzana Sláviková
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Štúrova 7, 08001 Prešov
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
 • Košický kraj
  • NsM, a.s. - Nemocnica svätého Michala, a.s. - Kuzmányho

   Kuzmányho 8, 04001 Košice

   NsPMVSR (NsP ministerstva vnútra) a NMO (Nemocnica ministerstva obrany) boli zlúčené do jedného celku NsM, a.s.(Nemocnica svätého Michala, a.s.).

   • MUDr. Renáta Talánová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Štefan Tomajko
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Pavol Petróci
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
   • MUDr. Kristína Raganová
    Adresa: Ambulancia praktického lekára pre dospelých, Kuzmányho 8, 04001 Košice
    deň oddo prestávka poznámka
    Pondelok  07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Utorok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Streda 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Štvrtok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 
    Piatok 07:00 12:00  12:00-12:30  12:30 - 15:00 administratívne úkony, posudková činnosť, objednaní pacienti 

Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.