späť na zoznam článkov

Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita?
Zdroj foto: Getty images

Ovulačné testy sa stávajú čoraz obľúbenejšou pomôckou pre ženy a páry, ktoré sa snažia o splodenie potomka. Na základe hladiny luteinizačného hormónu spoľahlivo detekujú ovuláciu, a teda sú dobrým indikátorom plodných dní.


Ovulačné testy používajú ženy, ktoré sa pokúšajú otehotnieť, ale taktiež tie, ktoré na tehotenstvo nie sú pripravené a otehotnieť nechcú.

 • Ženy plánujúce tehotenstvo od testu netrpezlivo očakávajú pozitívny výsledok, ktorý značí plodné dni, a práve v týchto dňoch majú najväčšiu šancu splniť si svoj životný sen.
 • Ženy, neplánujúce tehotenstvo, ktoré sa na materstvo necítia, a chcú si užívať život, prípadne preferujú nechránený pohlavný styk s partnerom, dúfajú, že ovulačný test im pomôže v tomto životnom štýle zotrvať čo najdlhšie.
Dôležité:
Ovulačné testy nie sú vhodným indikátorom pre ženy, ktoré otehotnieť nechcú aj napriek svojej spoľahlivosti.
Dôvodom je až 5dňové prežívanie spermií v tele ženy po nechránenom pohlavnom styku, ktorý bol pár dní pred ovuláciou, teda v čase, keď test ukazuje negatívny výsledok. TIP: Pohlavné choroby v lete, nebezpečie sexturizmu 

Ovulačné testy zvyšujú šance na bábätko

Žena môže otehotnieť v čase ovulácie, kedy sa zrelé vajíčko uvoľní z folikulu a putuje do vajcovodu. Vo vajcovode vajíčko prežíva len 12 hodín.

Práve tento krátky čas, ktorý sa dá zistiť pomocou ovulačného testu je kľúčový pre splodenie dieťatka.

Ovulácia nastáva medzi 12-tym až 17-tym dňom od prvého dňa poslednej menštruácie.

Žena je najplodnejšia v deň ovulácie, avšak za dva najplodnejšie dni sa považuje deň pred ovuláciou a počas ovulácie.

Vzhľadom na životnosť spermií sa odporúča mať pohlavný styk aspoň 5 dní pred predpokladanou ovuláciou, v deň ovulácie, a taktiež 2 dni po ovulácii, keďže prítomnosť spermií zvyšuje životnosť vajíčka až na 24 36 hodín.

Vypočítajte si plodné a neplodné dni: Ovulačná, tehotenská kalkulačka

 

Čo je to ovulačný test?

Ovulačný test je zdravotnícka pomôcka slúžiaca na samovyšetrenie a na diagnostiku ovulácie.

Pomocou tohto imunochromatografického testu je možné zistiť prítomnosť ľudského luteinizačného hormónu v moči, ktorého hladina krátko pred začiatkom  ovulačnej fázy (1 až 3 dni) stúpa.

Z čoho pozostáva testovacia sada a samotný test?

Testovacia sada štandardne obsahuje testovaciu tyčinku, ktorá je zabalená vo vodeodolnom obale, návod na použitie a vysúšadlo, ktoré absorbuje prípadnú vlhkosť v balíčku.
Niektoré sady ovulačných testov môžu obsahovať aj zbernú nádobku na moč.

Testovacia tyčinka pozostáva z troch základných častí.
Prvou časťou je plastový koniec testu, za ktorý je možné bezpečné uchopenie tyčinky, tak aby sme sa nedotkli testovacej membrány, a nespôsobili falošný výsledok.
Druhou (strednou) časťou je kontrolné okienko, kde sa objavuje výsledok testu v podobe jednej alebo dvoch čiarok, a je prekryté ochrannou fóliou.
Tretiu časť tvorí absorpčná vrstva, ktorá slúži na absorpciu vzorky moču.

Na akom princípe ovulačné testy fungujú?

Ovulačný test obsahuje upravenú membránu a kontrolnú zónu, v ktorých sú naviazané protilátky špeciálne reagujúce s LH.

Na detekciu pozitívneho výsledku však musia byť hladiny luteinizačného hormónu vyššie, a to je práve v čase ovulácie.

Keď absorpčná vrstva nasaje dostatočné množstvo moču, ten preniká cez membránu až ku kontrolnej zóne.

Testy reagujú pozitívne podľa citlivosti, ktorá je uvedená na obale, aj v príbalovom letáku.

Zväčša sú k dispozícii testy s citlivosťou 10 až 20 mIU/ml.

 

Niečo viac o luteinizačnom hormóne

Luteinizačný hormón (LH) je hormón tvorený v adenohypofýze, čo je predný lalok hypofýzy (podmozgovej žľazy).

Tento hormón sa vylučuje pulzovo asi 20 krát počas dňa.
Jeho hodnoty sú v lete mierne vyššie, s príchodom zimy klesajú. Najvyššie hodnoty sú krátko po zaspatí a počas ovulácie.

Je dôležitý pre záverečnú fázu dozrievania vajíčka vo folikule, a zároveň je zodpovedný za jeho vypudenie z folikulu.

Konkrétnejšie podporuje tvorbu žltého telieska (lat. corpus luteum), čo je dočasná endokrinná žľaza kôry vaječníkov, ktorej bunky stimulujú tvorbu progesterónutestosterónu, a teda podporujú ovuláciu.

 

Ktorý ovulačný test si vybrať?

Ovulačných testov poznáme viacero druhov.

Ktorý je však ten najvhodnejší?

Výber závisí len na vás, podľa toho či preferujete nižšiu cenu, alebo jednoduchšie použitie, či kvalitu.

Zaujímavé:
Vrátane testov, pri ktorých sa používa vzorka moču, existujú aj ovulačné testy zo slín.
Slúžia naň tzv. ovulačné mikroskopy, ktorých použitie je veľmi jednoduché, a dá sa opakovať až po dobu 2 rokov.

Tabuľka s druhmi ovulačných testov

Druh testu Spoľahlivosť Cena Dĺžka testovania Výhody
prúžkový 98% až 99% najlacnejšia varianta - cca 2€ až 5€ 5 minút cena
digitálny 98% až 99% prijateľná varianta - cca 6€ až 7€ 5 minút cena
kazetový s mikroskopom 98% až 99% drahšia varianta - cca 20€ až 22€ 15 sekúnd možnosť opakovania testu

Kedy a ako sa testovať?

S testovaním je vhodné začať aspoň týždeň alebo 5 dní pred očakávanou ovuláciou.

Dôvod je prostý, pretože ovulácia u každej ženy prebieha rôzne, a nemusí nastať v stanovený deň, a 5 dní je interval, počas ktorého sú spermie v tele ženy schopné prežívať.

Následne by sa malo testovanie opakovať každý nasledujúci deň, až do doby, pokiaľ nebude pozitívny.

Treba si uvedomiť fakt, že ovulačný test nie je to isté ako tehotenský test!

Tehotenský test sa odporúča robiť ráno po zobudení s prvým ranným močom, kedy je hodnota tehotenského hormónu hCG najvyššia.
Naopak ovulačný test sa robí medzi 10:00 až do 20:00, kedy moč nie je toľko koncentrovaný.

Na to aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky je nutné vykonávať testovanie každý deň približne v tej istej hodine.

Ako správne postupovať pri testovaní?

Pokiaľ nastal správny deň pre začiatok testovania, je nutné stanoviť si aj správnu hodinu.

Asi dve hodiny pred testom sa odporúča obmedziť prísun tekutín, jedla a nemalo by sa fajčiť.
Taktiež sa deň pred testovaním, prípadne v deň testovania neodporúča požívať alkohol, prípadne drogy.

Je potrebné si pripraviť testovaciu sadu, čistú a suchú nádobku na moč (ak ju sada neobsahuje) a hodinky.

Zoberieme si nádobku na moč, do ktorej je potrebné sa vymočiť.
Nádobka musí obsahovať dostatočné množstvo moču, aby bolo možné do neho ponoriť celú absorpčnú časť, až po čiaru MAX.

Testovací prúžok vyberieme z obalu tak, že ho prstami chytíme len za časť na to určenú, aby sme neznehodnotili testovaciu membránu s protilátkami.

Absorpčnú časť testu ponoríme kolmo do vzorky moču tak, aby sme nepresiahli čiaru MAX.

Počkáme, kým sa dostatočne nenasiakne, zväčša je to 10 až 15 sekúnd (čas ponorenie je uvedený v príbalovom letáku od výrobcu).

Následne test vyberieme , a položíme ho na suchú rovnú podložku, kontrolnou zónou smerom nahor.

Zapneme si si stopky, a po časovom limite určenom výrobcom (zväčša je to 5min) odčítame výsledok.
Po uplynutí limitu sa odčítavanie výsledku neodporúča, môže byť skreslený, a teda neplatný.

 

Výsledky testovania

V príbalovom letáku testovacej sady je popísané a aj obrazne znázornené, ako správne odčítať výsledky testu.

Napriek tomu, že niektoré testy sa medzi sebou v niektorých bodoch líšia, odčítavanie a vyhodnotenie výsledkov je pri každom teste rovnaké.

Vyhodnotenie testu:

 • pozitívny test – objavia sa dva červené prúžky, jeden v kontrolnej zóne, a druhý (výraznejší) v testovacej zóne C, čo znamená nárast hladiny LH, teda ovuláciu
 • negatívny test – objaví sa červený prúžok v kontrolnej zóne C, alebo červený prúžok v kontrolnej zóne C a slabo červený prúžok v testovacej zóne T – tzv. duch, čo znamená, že ešte nedošlo k nárastu LH, teda žena sa v danom čase nenachádza v ovulačnej fáze
 • neplatný výsledok – v prípade, že sa na teste ani v jeden zóne neobjaví prúžok, prípadne sa objaví prúžok červenej farby iba v testovacej zóne jedná sa o neplatný výsledok (poškodený test, nedostatočné množstvo moču, zlá manipulácia s testom ...)

 

Kedy sa neodporúča testovanie?

Ako bolo vyššie uvedené, s testovaním by sa malo začať približne týždeň, minimálne 5dní pred očakávanou ovuláciou. Testovať by sa malo od 10:00 do 20:00, nikdy nie ráno.

Vrátane zlého časovania existujú ešte situácie a faktory, kedy nie je tesovanie vhodné.

Nepoužívajte test ak:

 • mu skončila doba expirácie
 • je poškodený samotný test alebo jeho alumíniový obal
 • je otvorený alumíniový obal
 • ste tak neurobili hneď po otvorení
 • bol vystavený vlhkosti
 • ste sa dotkli testovacej membrány
 • nepoužívajte test opakovane
 • nepoužívajte test na stanovenie tehotenstva

 

Je vhodné používať test na stanovenie tehotenstva?

Internet a diskusné fóra sú plné výmeny informácií medzi ženami, ktoré sa pýšia tým, že za pomoci ovulačného testu si stanovili tehotenstvo.

Počas ovulácie sa im na teste objavili dve čiarky, čo značilo ovuláciu, a po jej skončení mali na teste čiarku len v kontrolnom okienku.

Následne medzi ovuláciou a prichádzajúcou menštruáciou sa začala objavovať, a každým dňom zosilňovať aj druhá čiarka v testovacom okienku.
U týchto žien vyšli pozitívne aj tehotenské testy.

Tento výsledok môže byť spôsobený mierne vyššou hladinou LH na začiatku gravidity, avšak nemožno pozitivitu ovulačného testu považovať za smerodatnú.

Ak si myslíte, že ste tehotná, urobte si kvalitnejší tehotenský test, ktorý aspoň raz zopakujte.

Ak vám správne urobený tehotenský test vyjde pozitívne v dvoch testovaniach za sebou, je vysoko pravdepodobné, že ste tehotná, a je ten najvhodnejší čas na návštevu gynekológa.

 

Plánovanie potomka nie je len o správnom výpočte ovulácie

Myslíte si, že správne načasovanie a pohlavný styk počas ovulácie sú všetko? Ani zďaleka nie!

Na to aby sa šance na uhniezdenie oplodneného vajíčka a tehotenstvo zvýšili, a aby počas neho prebehlo všetko v poriadku je toho potrebného omnoho viac.

TIP:
Ženská neplodnosť
Mužská neplodnosť

Toto pomôže zvýšiť plodnosť a zabezpečiť zdravý priebeh tehotenstva:

 • vyhýbajte sa stresu
 • vyhýbajte sa prašnému prostrediu
 • zlepšite si svoju fyzickú kondíciu
 • nepreťažujte organizmus
 • ak ste bacuľka, pokúste sa zredukovať svoju hmotnosť
 • jedzte zdravú, pestrú a vyváženú stravu
 • dbajte na dostatočný príjem tekutín
 • vyhýbajte sa všetkým zlozvykom (fajčenie, alkohol, drogy, lieky)
 • počas tehotenstva nezanedbávajte pravidelné gynekologické prehliadky
 • poraďte sa so svojím gynekológom o liekoch podporujúcich plodnosť
TIP: 
Prepadla vás nervozita a stres? V tehotenstve ich treba minimalizovať
Depresia v tehotenstve. Čo ju u budúcich mamičiek spôsobuje?

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria? Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré...

Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
aky test - ewa 03.08.2020 14:20

Dobrý deň, prosím Vás môžete mi poradiť nejaký konkrétny ovulačný test ? Radi by sme si naše tehu naplánovali a šli do toho bezpečne na istotu

Lea Márová 03.08.2020 16:11

My sme plánovali s týmto - superlove. sk/doplnky/tehotenske-testy/pepino-ovulacni-test-dipstrip-5ks u nás spoĽahlivý !