späť na zoznam článkov

Ako spolu súvisí endometrióza a neplodnosť? + Ostatné príznaky a zdravotné ťažkosti

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Ako spolu súvisí endometrióza a neplodnosť? + Ostatné príznaky a zdravotné ťažkosti
Zdroj foto: Getty images

O endometrióze sa toho veľmi veľa nevie, no napriek tomu výrazne ovplyvňuje život ženy. Príčiny, prejavy a liečba tohto gynekologického ochorenia sú vysoko individuálne. Môže mať významný dopad na plodnosť, a zmeniť tak vyhliadky do budúcnosti, čo sa týka plánovaného tehotenstva a rodičovstva.


Endometrióza je ženské ochorenie, považované za druh benígneho tumoru (nezhubné nádorové ochorenie). Konkrétnejšie sa jedná o chronické, systémové estrogén-dependentné, zápalové ochorenie (ETRS).

Postihuje 5 až 15% ženskej populácie. Dominujú pacientky vo fertilnom (plodnom, reprodukčnom) veku, no ochorieť môžu ženy a dievčatá v každej vekovej skupine.

Zaujímavé:
Endometrióza u mladistvých adolescentiek bola prvý krát popísaná už v roku 1929.
Najmladšou doteraz známou pacientkou s touto chorobou je dievčatko v predškolskom období.
Endometrióza bola zaznamenaná dokonca u pacientok s Künsterovým syndrómom, pre ktoré je typická absencia endometria a sterilita.
Zaujímavosťou je jej výskyt u mužov s karcinómom prostaty liečených estrogénmi.

 

Vplyv endometriózy na kvalitu života ženy

Endometrióza môže v úvode prebiehať ako ľahká, bezpríznaková forma ochorenia. V tomto štádiu pacientka nemá žiadne ťažkosti, a teda ani nemusí vedieť o svojom ochorení. O svojej diagnóze sa zväčša dozvie na základe gynekologického vyšetrenia.

Stredne ťažké formy spôsobujú prevažne bolesti v podbrušku a v panvovej oblasti, a zväčša vyžarujú do brucha, alebo do krížovej oblasti až konečníka.

Bolesti sú intenzívnejšie počas menštruácie a pohlavného styku, a teda môžu byť problémom pri zdravom sexuálnom živote. Bolestivý pohlavný styk zo strany ženy zapríčiňuje odmietanie svojho partnera. V niektorých prípadoch vedie až k odcudzeniu sa.

V najzávažnejších prípadoch sú bolesti tak silné, že pacientku obmedzujú v bežných činnostiach. Bez použitia liekov tlmiacich bolesť, nie je schopná normálne fungovať.

Okrem bolestí, dochádza v tele ženy k zápalovým zmenám a k zjazveniu tkaniva v takej miere, ktorá môže viesť až k neplodnosti. Endometriózu dokonca možno považovať za častú príčinu neplodnosti.

.

Čo je to endometrióza a prečo vzniká?

Endometrióza je ochorenie charakterizované výskytom funkčného a ektopického endometria (žliazky a strómy) mimo jeho typickú lokalizáciu v maternici.

Ložiská sliznice maternice boli okrem srdca a sleziny popísané už všade. Najčastejšie ich nachádzame v peritoneu (blana vystielajúca brušnú dutinu), na vaječníkoch a vajcovodoch, a v rekto-vaginálnom septe (prepážka medzi vagínou a konečníkom).

Endometriálna sliznica je „funkčná” aj mimo maternice, pričom reaguje na hormonálne zmeny v plazme, a teda v nej dochádza k pravidelným cyklickým zmenám. Sporadicky sú ložiská tvorené „nepravým tkanivom”, teda sú nefunkčné.

Ložiská endometria sú zo začiatku tvorené malými svetlým papulkami, ktoré menia svoje sfarbenie na červené, neskôr hnedé, až čierne ložiská. Progresiou ochorenia dochádza k poškodeniu, jazveniu a následnému zmršťovaniu tkaniva v mieste patologického uloženia endometria.  

V konečnom štádiu dochádza k stavu, ktorému hovoríme tzv. "frozen pelvis".  Atypicky uložené ložiská majú vlastné cievne zásobenie a spôsobujú až zaniknutie Douglasovho priestoru (priestor medzi maternicou a konečníkom).

Základné teórie vzniku endometriózy

Vznik endometriózy nie je lekárskou vedou úplne objasnený. Príčiny sú multifaktoriálne (genetika, hormóny, infekcie, úrazy, operačné zákroky ...). Existuje však viacero teórií.

 1. Implantačná teória (tzv. Sampsonova teória) - zastáva názor, že počas menštruačného cyklu dochádza k retrográdnemu, teda opačnému krvácaniu, čiže bunky endometria sa dostávajú cez vajcovody do peritoneálnej (pobrušnicovej) dutiny, do ktorej sa následne implantujú.
 2. Metaplastická teória (tzv. Meyerova teória) - hovorí o schopnosti premeny peritoneálneho mezotelu (pobrušnicovej bunkovej výstelky) na endometriálne tkanivo (tkanivo typické pre výstelku maternice). Tomuto procesu sa hovorí aj metaplastická transformácia.
 3. Indukčná teória (tzv.Müllerova teória) - predpokladá, že počas vývoja Müllerovho vývodu, zostávajú v tkanivách malej panvy zvyškové bunky. V niektorých situáciách môže dôjsť k ich indukcii (vzniku a premene) na funkčné endometriálne tkanivo.
 4. Imunoalteračná teória (tzv. Dmovského teória) - spája vznik endometriózy s mechanizmami bunkovej imunity. K tejto teórii sa prikláňa stále viac odborníkov. Teória poukazuje na funkčné zmeny buniek imunitného systému. Tieto bunky za normálnych okolností rozpoznávajú a ničia implantované endometriálne bunky. Pri ich poruche k deštrukcii nedochádza, a vzniká endometrióza.
 5. Teória luteinizovaného, neprasknutého folikulu - zakladá sa na fakte, že nedošlo k prasknutiu luteinizovaného folikulu, čím dochádza k zníženiu koncentrácie estrogénov a progesterónu v pobrušnicovej dutine. Znížená koncentrácia týchto hormónov zvyšuje riziko implantácie endometria v tejto časti.
 6. Transportná teória - vysvetľuje vznik endometriózy transportnou cestou za pomoci krvných a lymfatických buniek. Táto teória vznikla, pretože výskyt endometria vo vzdialenejších orgánoch, ako sú napríklad pľúca sa predošlými teóriami vysvetliť nedá.

 

Rizikové faktory vzniku ochorenia

Rizikových faktorov, ktoré by teoreticky mohli mať vplyv na vznik endometriózy sa uvádza celá rada. Tieto faktory netreba brať na ľahkú váhu, a v prípade, že sa u vás vyskytol niektorý z nich, je treba sa mať na pozore.

Medzi rizikové faktory vzniku endometriózy patrí:

 • genetická predispozícia (častý je rodinný výskyt ochorenia)
 • ženy vo fertilnom veku (20-45rokov)
 • rasa (najčastejší výskyt je zaznamenaný u Japoniek, potom belošiek, a najmenší výskyt je u černošiek)
 • krátky menštruačný cyklus (cyklus kratší ako 27dní)
 • poruchy menštruačného cyklu (hypermenorea, dysmenorea)
 • gynekologické ochorenia (cysty, syndróm polycystických vaječníkov)
 • iné ochorenia (
 • gynekologické výkony (lekársky výkon, operácia, pri ktorom dôjde k zaneseniu endometriálnych žliazok mimo maternicu)
 • neplodnosť (častý výskyt je u žien úmyselne odďaľujúcich tehotenstvo, prípadne u žien ktoré sú neplodné)
 • lieky (prevažne liečba estrogénmi)
 • úrazový mechanizmus (úraz brucha a panvy s poškodením peritonea)
 • psychická trauma (stres, psychická trauma, hlavne sexuálneho charakteru - zneužívanie)

 

Aké sú príznaky endometriózy?

Ženy v skorých štádiách endometriózy nemusia javiť žiadne známky ochorenia. Typicky sa však za jej prejavy pokladá panvová bolesť a dlhšie trvajúce problémy s otehotnením

Avšak príznaky sú vysoko individuálne a môžu sa líšiť v závislosti od lokalizácie endometriálnych ložísk, ich veľkosti, rozsahu, a taktiež od štádia ochorenia. To často vedie k mylnej diagnóze.

Tabuľka so štádiami endometriózy:

Štádium I. ľahký stupeň závažnosti
 • malé povrchové ložiská
 • nepatrné zrasty
Štádium II. mierny stupeň závažnosti
 • niekoľko väčších ložísk
 • menšie zrasty
Štádium III. stredný stupeň závažnosti
 • pomerne veľké ložiská
 • viacero zrastov
Štádium IV. ťažký stupeň závažnosti
 • rozsiahle ložiská
 • rozsiahle zrasty
 • endometriálne cysty

 

Prejavy typické pre endometriózu

Bezpríznakovosť automaticky neznamená, že pacientka má ľahkú formu ochorenia.
U bezpríznakových pacientok bol neraz nájdený rozsiahly nález ektopického endometria, a naopak u pacientok s výraznými prejavmi bol nález minimálny.
Dôvodom je, že pri vzniku bolesti sa uplatňuje viacero mechanizmov jej vzniku (vplyv prostaglandínov, útlak a ischémia okolitých tkanív a nervových zakončení).

Prejavy endometriózy:

 • chronické bolesti v podbrušku
 • v 50 - 60% prípadoch chronická panvová bolesť
 • chronické bolesti v krížovej oblasti
 • chronické bolesti v sakrálnej oblasti
 • dyskomfort v oblasti konečníka, až bolesti vystreľujúce do konečníka
 • časté nutkanie na močenie - polakyzúria
 • porucha črevnej pasáže, subileózny stav
 • v 50 - 90% prípadoch intenzívne menštruačné bolesti - dysmenorea
 • bolesti pri pohlavnom styku - dyspareunia
 • porucha ovulácie a menštruácie
 • problémy s otehotnením, neplodnosť
 • infertilita (neschopnosť donosiť plod, opakované potraty)

 

Prečo a kedy je endometrióza príčinou neplodnosti?

Endometrióza je pomerne častou príčinou neplodnosti ženy. Avšak posudzovanie priameho vzťahu medzi endometriózou a neplodnosťou je pomerne zložité, a do úvahy je nutné brať aj iné možné príčiny.

Napriek tomu platí, že až 50% žien s týmto ochorením má problém s otehotnením.

Dôvodom neplodnosti u pacientky s endometriózou sú zväčša zápaly, ktoré po sebe zanechávajú zjazvené tkanivo vo vajcovodoch a zapríčiňujú hormonálnu nerovnováhu. Jazvy a pozápalové zrasty môžu viesť až k nepriechodnosti vajcovodu.

K neplodnosti môže dôjsť aj z dôvodu porúch ovulácie, narušenej funkcie žltého telieska, alebo v dôsledku adhezívneho procesu (opotrebovanie).

Zápalový proces v okolí implantovaných buniek endometria pôsobí toxicky na pohlavné bunky, ako aj na embryo a vytvára nevhodné podmienky na jeho uchytenie a prežitie.

Najčastejšie vplyvy na neplodnosť u pacientok s endometriózou:

 1. imunologické vplyvy - do procesu oplodnenia zasahuje zvýšená tvorba antiendometriálních protilátok, ktoré majú za následok zmenu bunkových a humorálnych zložiek imunity
 2. biochemické vplyvy - vysoké hladiny prostaglandínov spôsobujú poruchy pohyblivosti vajcovodu, pričom dochádza k jeho zúženiu, až k úplnej nepriechodnosti, zároveň vplývajú na luteálnu dysfunkciu - predčasné zaniknutie žltého telieska, a taktiež dochádza k poruche uchytenia sa vajíčka a transportu spermií
 3. endokrinologické vplyvy - hormonálne vplyvy na neplodnosť sú rôzne, patrí sem napríklad luteálna nedostatočnosť, pomenší rast folikulov, menšia veľkosť folikulov, anovulačné cykly, absencia prasknutia Graafovho folikulu ...

 

Aké sú možnosti liečby neplodnosti u pacientky s endometriózou?

Nie každá pacientka s endometriózou je automaticky neplodná. Vyskytuje sa však vo veľkej miere - až 50%.
Neplodnosť spôsobená týmto zákerným ochorením sa lieči dvoma spôsobmi, a to chirurgicky, a metódami asistovanej reprodukcie.

Pri endometrióze v I. a II. štádiu ochorenia sa v liečbe neplodnosti odporúča chirurgické riešenie, a to ablácia (odlúčenie) endometriálnych ložísk a adheziolýza - zrušenie zrastov. Jedná sa o pomerne efektívnu liečbu a zvyšuje šancu ženy otehotnieť. Tento postup sa neodporúčavo vyšších štádiách ochorenia, resp. jeho efektívnosť výrazne klesá.

Metódy asistovanej reprodukcie sú pomerne obľúbené a vyhľadáva ich mnoho neplodných žien. Ide o vnútromaternicovú insemináciu, tzv. fertilizácia in vitro. Táto metóda je efektívna v mnohých prípadoch, výrazne zvyšuje možnosť otehotnenia, a teda aj počet pôrodov.

 • IVM metóda - za pomoci tejto metódy sa odoberú nezrelé vajíčka priamo z vaječníkov, a dozrievajú mimo tela ženy. Dozrievanie prebieha v embryonálnych laboratóriách, v špeciálnom roztoku pre správny vývoj embrya. Celý proces trvá 24 až 48 hodín. Dozreté vajíčko je takto pripravené na oplodnenie mužskou spermiou. Oplodnenie sa robí pomocou mikropipepity, za pomoci ktorej sa spermia zavádza priamo do vajíčka. Tomuto postupu hovoríme intracytoplasmatická injekcia spermií - ICSI. Pri tejto metóde sa lieky potrebné na stimuláciu využívajú minimálne.
 • IUI metóda - je najjednoduchšou metódou asistovanej reprodukcie. Spermie sa vkladajú priamo do maternice pacientky za pomoci transférového katétra. Zákrok sa vykonáva počas ovulácie, a po predošlej hormonálnej príprave, ktorá zvyšuje šancu otehotnieť a plod donosiť.

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria? Ultrazvuk v tehotenstve: Veľkosť plodu, čo je to fetálna biometria?

Ultrazvukové vyšetrenie je jednou z najdôležitejších zobrazovacích vyšetrení v gynekológii a pôrodníctve. Je to neinvazívne, neškodné vyšetrenie pomocou ultrazvukových vĺn, ktoré...

Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať? Bolesti krčnej chrbtice v tehotenstve? Prečo sú tak časté a ako sa naučiť ich zvládať?

Tehotenstvo je niekoľkomesačný proces veľkých zmien ženského tela. Niektoré zmeny prinášajú nepríjemné pocity a bolesti, avšak správnou prípravou sa im dá aspoň z časti predísť.

Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša? Sex v tehotenstve. Na čo si dať pozor a aké zmeny so sebou prináša?

Tehotenstvom sa mení množstvo vecí. Intímny život je jednou z nich. Niektoré páry si milovanie naďalej užívajú, iné sa sexu počas tehotenstva vyhýbajú. Mnohých trápia rôzne otázky i obavy.

Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia? Výtok v tehotenstve. Čo sa považuje za normálny výtok? A ako sa prejavuje infekcia?

Výtok je častým sprievodným javom tehotenstva. Počas tehotenstva je sliznica pošvy viac zdurená, vplyvom hormónov a je náchylnejšia aj na výskyt infekcií. 

Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor? Koľko pribrať počas tehotenstva? Od čoho to závisí a na čo dať pozor?

Tehotenstvo je dar, ktorý môže ženu stretnúť a radostne očakáva bábätko aj napriek nepohodliu z rastúceho bruška a prírastkom na váhe, ktorý môže byť rôzny. Tých pár kíl navyše nie je...


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.