späť na zoznam príznakov

Bolesť v podbrušku

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth
Bolesť v podbrušku
Zdroj foto: Getty images

Bolesť v podbrušku trápi ženy či mužov pre rôzne problémy, ktoré sú bežne nezávažné. Avšak, za týmto typom bolesti sa môže ukrývať aj závažná choroba.


Bolesť v podbruší sa vyskytuje pomerne často pre tráviace ťažkosti. Nie sú síce závažné, ale potrápia. Naopak, je prítomná aj pri niektorých ochoreniach, ktoré si vyžadujú neodkladné odborné vyšetrenie a liečbu.

Podbrušie je oblasť zoskupujúca rôzne orgánové systémy, kožu, svaly, šľachy a kosti nevynímajúc.

Čo sa skrýva v podbruší?

Otázka:

Kde sa začína brucho?

Jednoduchá odpoveď:

Z hornej časti ho ohraničuje rebrový oblúk. A teda mečovitý výbežok hrudnej kosti, teda processus xiphoideus, a oblasť pod rebrami. Časť spodných rebier chráni aj brušné orgány, ako je pečeň či pankreas.

V dolnej oblasti sa nachádza v panvovej oblasti, medzi bedrovými kosťami, chrbticou a krížovou kosťou.

Rozdelenie brucha v rovine na tri hlavné oblasti:

 1. epigastrium je nadbruško, ktoré je priamo pod výbežkom hrudnej kosti
  • stredná časť pod výbežkom, regio epigastrica
  • bočné, pravá a ľavá časť - hypochondrium
 2. mezogastrium je stredná oblasť a okolie pupka
  • má bočné časti pravú a ľavú
  • pupočnú oblasť, teda v okolí pupka
 3. hypogastrium, čiže podbruško
  • pod pupkom 
  • pravá a ľavá strana bedrovej oblasti, slabinová časť, regio inguinalis
  • stredná časť nad lonovou kosťou, regio pubica

Tabuľka uvádza časti podbrušia s orgánmi

Časť podbrušia Orgány
Pravá bedrová oblasť
 • hrubé črevo
  • slepé črevo, ako začiatok hrubého čreva, colon caecum
  • červovitý výbežok, teda appendix vermiformis
  • vzostupná časť hrubého čreva, colon ascendens
 • konečná časť tenkého čreva, bedrovník, teda ileum
 • močovod, spodná časť
 • u žien pohlavné orgány, ako vaječník a vajcovod
Oblasť nad lonovou kosťou

Suprapubická oblasť

 • močový mechúr
 • močovody
 • črevo
 • pohlavné orgány ženy, ako je maternica
Ľavá bedrová oblasť
 • zostupné hrubé črevo - colon descendens
 • esovitá kľučka hrubého čreva, colon sigmoideum
 • konečník, teda rectum
 • spodná časť močovodu
 • u žien pohlavné orgány, vaječník a vajcovod

Samozrejme, okrem orgánov brušnej dutiny sa v tejto oblasti nachádzajú aj iné. Koža, svaly, šľachy, kosti, kĺby, chrbtica, nervy a cievy či lymfatický systém.

Preto sa otázka ohľadom bolesti v podbruší rozširuje na rôzne orgánové systémy, časti a rôznorodé problémy. Bolesť vzniká následkom ochorenia, zápalu či úrazu.

Lekár vyšetruje ženu s bolesťami brucha
Pretrvávajúca bolesť podbrušia si vyžaduje odborné vyšetrenie. Foto: Getty images

Typické problémy pri bolesti na pravej strane hypogastria

Podbrušie na pravej strane obsahuje hlavne črevo. Presnejšie koncovú časť tenkého čreva a začiatok hrubého čreva a jeho vzostupnú časť.

Apendix a jeho zápal, nesprávne aj "zapálené slepé črevo"

Asi najčastejšie sa pri bolesť v tejto oblasti myslí na "slepé črevo", čo je nesprávne označovaný zápal apendixu. Apendix je červovitý výbežok nachádzajúci sa na začiatku hrubého čreva.

Pri apendicitíde môže ísť o akútny zápal, ktorý nastupuje rýchlo. Typicky sa bolesť v počiatočnom štádiu vyskytuje v okolí pupka a až neskôr sa presúva do pravého podbrušia.

Zapálená časť čreva môže vyvolávať ostrú bodavú bolesť a iné celkové príznaky, ako je napríklad horúčka. Takmer vždy sa táto forma končí operačným zákrokom.

Prečítajte si tiež: Ako rozpoznať zápal slepého čreva?

Druhou formou je chronický zápal apendixu. Ten má miernejší priebeh, avšak, ťažkosti sa opakujú, vracajú po určitej dobe.

Model zapáleného apendixu - anatomické zobrazenie
Zapálený apendix. Foto: Getty images

Aké iné črevné ťažkosti signalizuje bolesť v pravom podbruší

Tento symptóm sa vyskytuje pri rôznych brušných ochoreniach.

Príkladom sú:

 • Crohnova choroba
 • Ulcerózna kolitída
 • črevná nepriechodnosť, čiže ileus
 • torzia omenta
  • omentum je tenká štruktúra
  • pokrýva brušné orgány
  • rozdeľuje sa na malé a veľké
 • zápal Meckelovho divertikulu
 • črevná tuberkulóza
 • rakovina hrubého čreva, céka
 • zápcha
 • hnačka
Prečítajte si tiež:
Stolica - čo by sme o nej mali vedieť?
Diéta pri hnačke
Letná hnačka

Ostatné príčiny bolestí v pravom podbruší

Inou črevnou príčinou bolesti v tejto lokalite môže byť akútna gastroenteritída. V preklade ide o zápal sliznice žalúdka a čreva. Tento problém sa najčastejšie spája s diétnou chybou.

Počas roka sa častokrát stretávame aj s infekčným zápalom, ktorý môže vyvolať vírus, baktéria či iný mikroorganizmus. Problémom je hlavne narušenie črevnej mikroflóry.

Dysbakterióza je zmena črevnej mikroflóry, ktorá zaťažuje trávenie, imunitu či celkovo metabolizmus.
Prečítajte si článok o probiotikách, ktoré pomáhajú v udržaní správnej črevnej mikroflóry.

Dysbakteróza, alebo aj dysbióza, nastáva aj po liečbe antibiotikami, preháňadlami, po príjme niektorých látok používaných v potravinárskom priemysle. Vzniká pri nedostatočnom príjme vlákniny, ako následok iných ochorení, príkladom je Crohnova choroba, celiakia, potravinová alergia alebo intolerancia, nadmerná fyzická, či psychická záťaž.

Prenesená bolesť z hornej oblasti brucha

Potrápiť môže aj problém so žlčníkom. Bolesť v tejto oblasti sa vyskytuje pri akútnej cholecystitíde, teda zápale žlčníka. A to v prípade, ak je žlčník uložený nižšie.

Podobne sa bolesť z hornej časti brušnej dutiny prenáša do podbrušia napríklad pri perforácii gastroduodenálneho vredu. V preklade pri pretrhnutí žalúdočného vredu.

Bolesť vzniká náhle, je lokalizovaná v epigastriu (nadbrušku) a príčinou prenášania je dráždenie pobrušnice. Okrem ostrej, intenzívnej až krutej bolesti je prítomné stuhnutie brušného svalstva. Spoznávame ho pri prehmatávaní brucha.

Odborne sa tento jav označuje aj ako doskovité brucho - defense musculaire.

Bežné ťažkosti pri bolesti na ľavej strane hypogastria

Typicky sa v tejto oblasti prejavuje bolesťou divertikulitída. Charakterizuje ju kolikovitá bolesť v ľavom podbruší, ku ktorým sa pridružuje hnačka, hlienovitá stolicaprímes krvi. Telesná teplota stúpa a rovnako aj CRP.

Podobne, nešpecifický črevný zápal, označuje sa ako IBD, z anglickej skratky Inflammatory Bowel Disease.

Prečítajte si: Článok o divertikulóze a divertikulitíde

Inou príčinou môže byť napríklad črevná nepriechodnosť, tá sa odborne označuje ako ileus. V staršom veku môže signalizovať bolesť v tejto oblasti rakovinu hrubého čreva, presnejšie karcinom rektosigmy.

Ileus má rôzne formy:

 • obštrukčný ileus, mechanický, strangulačný (pri zaškrtení čreva)
 • neurogénny ileus, paralytický, spastický
 • cievny ileus, ako dôsledok nedokrvenia čreva, pri embólii alebo trombóze ciev

Črevná nepriechodnosť sa radí medzi náhle brušné príhody

Môžeme nájsť aj tieto označenia:
Náhla brušná príhoda - NPB
Akútna brušná príhoda
Akútne brucho
Akútny abdomen

Náhla brušná príhoda sa definuje ako silná a náhle vzniknutá bolesť brucha. Trvá menej ako 6 hodín a má rýchly priebeh. Pri zanedbaní alebo oneskorení liečby ohrozuje zdravie a život človeka. Dochádza k nej aj z plného zdravia. Vo veľkej miere je jediným riešením operácia.

Ďalej sa za vznikom ťažkostí môže ukrývať:

Ostatné príčiny bolestí v ľavom hypogastriu

Bolesť na ľavej strane sa vyskytuje i v prípadoch, ako pri bolesti napravo. Pri zápale sliznice čreva a ako pridružený príznak dysbakterózy.

Hernia, hovorovo aj pruh

Pruh, odborne tiež hernia, je nám známa už od detstva. Samozrejme, často sa o nej rozpráva aj v ostatnom čase.

Postihuje teda deti, dospelých či seniorov.

Všeobecne sa v odbornej rovine pod herniou rozumie patologické vyklenutie či presun orgánu alebo iných štruktúr z prirodzeného miesta. Poznáme herniu disku, ktorá sa týka stavcov a medzistavcových platničiek.

Ak sa bavíme o bruchu, pri hernii ide o vytlačenie brušných orgánov cez oslabenú brušnú stenu, svaly. Brušná hernia nie je nejak závažná, kým nepríde k uškrteniu vyklenutej časti, napríklad čreva.

Táto časť, ktorá je priškrtená v bránke prietrže nie je zásobená krvou, kyslíkom a živinami. Ak táto ischémia (nedokrvenie) pretrváva, vyklenutá a zaseknutá časť odumiera - nastáva nekróza.

Komplikáciou je peritonitída a šokový stav.

V tomto prípade je infikovaná okamžitá chirurgická operácia.

Hernia sa podľa miesta výskytu rozdeľuje na:

 • slabinová, čiže inguinálna
 • pupočná, teda umbilikálna
 • epigastrická, a teda supraumbilikálna
 • v jazve, napríklad po brušnej operácii, oslabená časť brušnej steny
 • hiátová, je presun brušných orgánov, najčastejšie časti žalúdka z brušnej dutiny do hrudníkovej
  • dochádza k nej v mieste prechodu pažeráku do brušnej dutiny
   • hiatus oesophageus
Infografika k hernii
Foto: Getty images

Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva je chronické funkčné ochorenie tráviaceho traktu. Za jeho vznikom je multifaktoriálne pôsobenie. Avšak, presná príčina nie je známa.

Ide o funkčné a nie organické ochorenie.

To znamená, že črevo nie je postihnuté zmenou stavby, štruktúry, ale je narušená jeho funkcia. Označuje sa aj ako IBS, čo je skratka z anglického irritable bowel syndrome.

Pomenovanie syndróm preto, že sa vyznačuje prítomnosťou rôznych symptómov.

NÁŠ TIP: prečítajte si článok Syndróm dráždivého čreva

Okrem syndrómu dráždivého čreva môžu tráviaci systém postihnúť aj iné funkčné poruchy tráviaceho a črevného nervového systému.

Problém môže vyvolať aj zadržiavanie plynov. Črevo je napnuté čo dráždi nervové bunky.

Mladá žena s bolesťou brucha
U mladých či detí môže byť príčinou aj stres zo školy, alebo skúšky. Foto: Getty images

Čo, ak je príčina mimo tráviaci trakt?

Iná príčina značí: problém s močovým ústrojenstvom.

Bolesť sa v tomto prípade odborne označuje ako renálna kolika. Vzniká v pravom alebo ľavom drieku a obličkovej oblasti, ďalej sa šíri pozdĺžne v priebehu močovodov. A tým pádom aj do pravého či ľavého podbrušia, slabiny, triesla, u muža do semenníkov či u ženy do pyskov.

Bolesť je krutá, kolikovitá a považuje sa za jednu z najhorších zážitkov spomedzi bolestí.

Pridružuje sa k nej bledosť, schvátenosť, studený pot, pocit na vracanie až vracanie, krv v moči (hematúria). Táto bolesť je najčastejšie spájaná s močovým kameňom alebo so zápalom močových ciest. Vtedy sa pripája aj zvýšená telesná teplota a horúčka.

Bolesť v strede podbruška sa veľmi často vyskytuje pri zápale močového mechúra.

Postihuje častejšie ženy.

Nakoľko je ich močová rúra kratšia. Patogény ľahšie prenikajú do mechúra, napríklad pri zápale močovej rúry.  Pridružuje sa rezanie či pálenie pri močení, nutkavé a časté močenie, aj malého množstva moču, krvavý moč, a teda odborne tiež hematúria.

Označuje sa ako cystitída.

Z celkových príznakov je prítomné zvýšenie telesnej teploty.

Ostatné príčiny zhrnuté v bodoch:

 • zápal sedacieho nervu, ischias
 • lumbago, low back pain, čo je akútny blok, seknutie
  • bolesť driekovej chrbtice, krížov a podbruška
  • napríklad po neprimeranej fyzickej záťaži chrbtice
  • prechladnutie chrbtice, svalov a šliach
  • vyžarovanie do dolnej končatiny či brucha
  • natiahnutie svalov drieku
 • hernia disku a bolesť prenesená pre dráždenie periférnych nervov
 • pásový opar, čiže herpes zoster
 • otrava, intoxikácia, chemikáliami, hubami
 • po úraze
Bolesť chrbta
Komplikuje aj bolestivé kríže. Foto: Getty images

U detí je niekedy ťažké rozpoznať presnú lokalizáciu bolesti brucha. Preto je dôležité skoré odborné vyšetrenie.

Prečítajte si tiež články vo vzťahu k detskému veku:
Nebezpečná dehydratácia v detskom veku
Úrazy detí na Zdravotéke

Bolesť podbrušia u mužov

Mužov môže potrápiť zápal semenníkov nadsemenníkov, keď bolesť vyžaruje do oblasti podbrušia. Ostatnou príčinou môže byť zápal prostaty. Samozrejme, zápal postihuje aj ostatné časti mužskej pohlavnej sústavy, ako je napríklad semenný mechúrik alebo semenovody.

Osobitým rizikom sú pohlavne prenosné ochorenia.

Pri zväčšenej prostate sa pridružuje v prípade retencie moču, čiže nemožnosti vyprázdniť močový mechúr. Stáva sa tak hlavne u mužov vo vyššom veku. Prostatu okrem zápalu môže postihnúť benígna hyperplázia prostaty (nemalígne ochorenie), ale aj karcinóm prostaty (malígne ochorenie).

Poznáme rozdiel medzi nádorom a rakovinou?

Torzia semenníka  je stav, pri ktorom dochádza k pretočeniu semenníka v miešku. Toto otočenie je príčinou nedokrvenia semenníka. Samotné nedokrvenie spôsobuje veľké bolesti.

Tento problém si vyžaduje neodkladnú odbornú starostlivosť.

Chronická panvová bolesť postihuje aj mužov.
Označuje sa aj ako syndróm chronickej panvovej bolesti

Infografika - nezabúdajme sa starať o brucho
Foto: Getty images

Ženy trápia ženské problémy

Veľa žien pozná predmenštruačné či menštruačné bolesti, keď sa môže bolesť v podbrušku vyskytovať aj týždeň pred samotným menštruačným cyklom, čiže krvácaním. Označovaný je aj ako predmenštruačný syndróm.

Poruchy menštruačného cyklu postihujú 30 - 50 % žien.
Bolesti dosahujú až nepríjemnej intenzity.

Bolesti sú tlakové, kŕčovité, vyžarujú. Sprevádzané sú slabosťou, nevoľnosťou, vracaním, nechutenstvom, bolesťami hlavy.

V tejto časti článku nemôžeme vynechať ani zápal reprodukčnej sústavy ženy. Známa je aj adnexitída, teda zápal vaječníkov a vajcovodov. Podľa strany zápalu sa vyskytuje, buď bolesť napravo, alebo vľavo.

Pridružujú sa ťažkosti ako je napríklad:

 • bolesť pri pohlavnom styku
 • kŕče v bruchu
 • zvýšená telesná teplota až horúčka
 • únava
 • nevoľnosť
 • hnisavý výtok, ktorý zapácha a má zelenú, hnedú či žltú farbu, najmä pri pohlavne prenosných chorobách
 • krvácanie mimo menštruačný cyklus
 • bolestivá menštruácia

Medzi ostatné zápaly reprodukčnej sústavy ženy patrí napríklad zápal maternice, krčka maternice. Z pohlavne prenosných chorôb je príkladom HPV infekcia, trichomoniáza či kvapavka.

Špecifickým typom je hlboký zápal panvy (Pelvic inflammatory disease). Toto označenie zahŕňa zápal postihujúci vnútorné pohlavné orgány v malej panve. Jeho závažnosť je vysoká.

Inou príčinou je napríklad torzia vaječníka, a teda priškrtenie vaječníka. Je to akútny stav, ktorý obmedzuje krvné zásobenie vaječníka. Vaječník nie je dostatočne, alebo vôbec, zásobený kyslíkom a živinami. Čo v konečnom dôsledku spôsobí jeho odumretie.

U mladých dievčat vzniká aj pri športovej aktivite, ako je napríklad basketbal či volejbal.

Opakom je chorobný stav, v závažnom prípade nádorové ochorenie. V menej závažnom cysta vaječníka.

Endometrióza a zápal maternice

Endometrióza je stav, pri ktorom sa endometrium, čiže sliznica maternice, vyskytuje aj na iných miestach, ako v maternici. Toto ochorenie má na svedomí rôznorodé ťažkosti.

Detailne ho opisujeme v samostatnom článku o chorobe Endometrióza

Endometritis, čiže zápal maternice je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria, známa je chlamýdiová infekcia alebo rôzne iné mykoplazmy.

Príčiny sú rôzne, často vzniká pre skorú sexuálnu aktivitu, časté striedanie sexuálnych partnerov, ale aj pri nízkom hygienickom štandarde.

Viac informácií uvádzame v magazínovom článku:
Čo môže spôsobiť zápal maternice?

Mimomaternicové tehotenstvo a potrat

Spermia oplodní vajíčko ešte vo vajcovode. Oplodnené vajíčko putuje následne do maternice. Tu sa zachytí na predom pripravenú vrstvu a ďalej rastie do embrya, neskôr plodu.

Avšak, ak oplodnené vajíčko neprejde do maternice, zostáva vo vajcovode - tento stav sa označuje ako mimomaternicové tehotenstvo.

Ohrozuje ženu na zdraví a živote.

Mimometernicové tehotenstvo = vajíčko, ktoré po oplodnení neprešlo do maternice.

Najčastejšie sa tak zachytáva vo vajcovode, čo tvorí až 95 % prípadov. Ostatné percentá pripadajú výskytu oplodneného vajíčka vo vaječníku či brušnej dutine.

V tomto prípade sa vyskytujú príznaky ako:

 • bolesť
 • vynechanie menštruačného krvácania
 • krvácanie pri komplikáciách
 • ranná nevoľnosť
 • zvracanie
 • napätie pŕs

Zvýšené riziko narastá po častých zápaloch v malej panve, pohlavne prenosnej infekcii či po chirurgickom zákroku. Tieto a iné faktory spôsobujú nepriechodnosť vajcovodu.

Vajcovod - odborne tuba uterina.

Komplikácie mimomaternicového tehotenstva v tabuľke

Komplikácia Popis
Potrat vo vajcovode

Abortus tubarius

 • náhle bolesti
 • intenzívne bolesti
 • kolikovitý charakter
 • krvácanie z gynekologických ciest
 • ťažkosti môžu následne ustúpiť
 • možná komplikácia
  • krvácanie do brušnej dutiny
  • dráždenie peritonea
Prasknutie vajcovodu

Ruptura tuby

 • radí sa ako náhla brušná príhoda
 • ťažký priebeh
 • hrozí šokový stav
 • krvácanie do brušnej dutiny
 • krvácanie z gynekologických ciest

Potrat

Potrat, odborne aj abort či abortus, je vypudenie embrya alebo plodu pred pôrodom s následkom jeho zaniknutia, čiže smrti.

V súvislosti s potratom sú zásadné dva údaje:

 1. pôrodná hmotnosť menej ako 500 gramov
 2. dĺžka tehotenstva kratšia ako 22 týždňov

Pod tento termín sa zaraďuje aj ukončené mimomaternicové tehotenstvo a umelé prerušenie tehotenstva, teda interrupcia.

Umelé prerušenie tehotenstva môže byť vykonané z rôznych príčin. Príkladom je žiadosť tehotnej ženy, ale aj zo zdravotných dôvodov, keď je ohrozený život tehotnej.

Bolesť v podbrušku v tehotenstve

Ženy počas tehotenstva môžu trpieť vyššie uvedenými ťažkosťami, ako napríklad rôznymi zápalmi čriev či močového ústrojenstva.

Bolesť v podbrušku v spojitosti s tehotenstvom si vyžaduje vysokú pozornosť a odborné vyšetrenie.

Neškodná je zápcha či plynatosť a nafukovanie. Nepríjemné sú bolesti chrbtice.

Tak ako dieťa rastie, rozťahuje sa maternica a tlačí na svoje okolie. to môže spôsobovať bolesť.

Áno, kontrakcietypické pre pôrod.

Rizikovým je predčasný pôrod.

Ako predčasný pôrod sa označuje pôrod pred 38. týždňom tehotenstva. Dieťa môže mať nízku pôrodnú hmotnosť, nemusí byť dostatočne vyvinuté a zrelé. Čím skôr sa narodí, tým je vyššie riziko komplikácií.

Príznakom sú:

 • kontrakcie maternice
 • skracovanie krčka maternice
 • odchod hlienovej zátky
 • odtok plodovej vody
 • krvácanie

Riziko predčasného pôrodu zvyšujú faktory ako:

 • anatomické pomery maternice
 • nedostatočne uzatvorený krčok maternice
 • gynekologický zápal počas tehotenstva - rizikom je rozšírenie až na dieťa
 • eklampsia
 • gestóza
 • úraz
 • nadmerná psychická záťaž

Približne 50 % predčasných pôrodov má nejasnú príčinu.

Bolesť brucha u tehotnej ženy, ktorá leží na posteli
Bolesť ako prejav pôrodu. Foto: Getty images

Bolesť brucha v období tehotenstva môže vyvolať aj odlúčenie placenty - abrupcia placenty. Rizikové je najmä krvácanie a šokový stav. Pridružuje sa aj bolesť chrbta. Tento závažný stav ohrozuje život ženy.

Vyskytuje sa najmä pri eklampsii, ale i po tupom úraze brucha.

Čo môže znamenať bolesť v podbrušku u žien

Čo môže znamenať bolesť v podbrušku u žien

Ďalšie zaujímavé zdroje

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth

Vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Nitre a bakalárske štúdium Urgentnej zdravotnej starostlivosti na UKF v Nitre. Po škole pracoval dva roky na traumatológii. Od roku 2006 v záchrannej zdravotnej službe. V súčasnej dobe stále pôsobí v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti

Čítajte 6 skúseností užívateľov s Bolesťou v podbrušku

Bolesť v podbrušku patri medzi príznaky Bolestí
Ďalšie názvy: bolesť v podbruší, bolesť v hypogastriu
V obsahu nájdete:

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo? Spoznajte príznaky včas Ako sa prejavuje mimomaternicové tehotenstvo? Spoznajte príznaky včas

Pojem mimomaternicové tehotenstvo je strašiakom mnohých žien. Kedy môže nastať, ako sa prejaví, ale i to čo obnáša tento problém sa dočítate v našom článku.

Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči? Čo spôsobuje chronickú panvovú bolesť a ako sa lieči?

Samotná bolesť panvového dna spôsobuje ťažkosti pri močení alebo pohlavnom styku. Je spôsobená rôznymi súvislosťami porúch v tejto oblasti. Zahrnuté sú ako syndróm chronickej panvovej...

Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť? Letná hnačka: Čo ju spôsobuje a čím sa prejavuje? Ako ju zvládnuť?

Hnačka sa v období tepla, a teda aj leta objavuje častejšie. Čo ju vyvoláva, aké má príznaky, riziká, ako sa jej účinne zbaviť? Stručné a prehľadné informácie nájdete v článku.

Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia

Ochorenia, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom sa nazývajú sexuálne prenosné ochorenia (Sexually transmitted diseases - STDs). Prenos z osoby na osobu počas pohlavného styku, takto sa...

Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita? Ako funguje ovulačný test, kedy sa testovať, čo potvrdzuje pozitivita?

Ovulačné testy sa stávajú čoraz obľúbenejšou pomôckou pre ženy a páry, ktoré sa snažia o splodenie potomka. Na základe hladiny luteinizačného hormónu spoľahlivo detekujú ovuláciu, a...

Naposledy aktualizované 24.10.2018


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
Bolesti 3 roky po operácii brušného pruhu - Marek 26.01.2020 22:08

Som 3 roky po operácii brušného pruhu. Približne po 2 rokoch mám stále čoraz väčšie bolesti v mieste jazvy. Keď prsnkem, mám pocit, že mi to tam praskne. V júni 2019 som bol aj na kontrole u chirurga, že mám všetko v poriadku, že je to zrastené, ale bolesti sú stále väčšie, neviem čo mám robiť.

Výtok a bolesť v podbrušku - Dada 10.12.2019 19:15

Ahojte viete mi prosím poradiť, asi dva dni mám jemno žlkaste výtoky a dnes ma pobolieva v podbrušku miestami jednu chvíľku asi dvojminútovú ma to trošku viac bolelo, neviete čo to môže byť? Bola som pár dní dozadu chorá,mala som zapálené dutiny, hrdlo....brala som antibiotiká Augmentin. Čo mám robiť alebo ako sa zbaviť čo najlepšie výtokov.

Bolest jazvy po cisarskom reze - Rika 08.09.2019 20:54

Jedna sa tu pytala na bolest jazvy ...cisarskym rezom...ja ked som cakala druhe dieta ma jazva bolela ano citila som ju nakoniec mi doktorka povedala ze ak ma bude zas boliet mam navstivit sono...a tak aj bolo zacitila som ju znicoho nic...slabo...bola som v 7 mesiaci tak som sla na sono a tam si ma rovno nechali lebo zs sa jazva natrhla...treba nato davat pozor...a radsej vzdy ist doktorke

Čo mi pomohlo

Doktor

boli nafukuje - boli aj neboli 24.10.2018 01:06

bolest s nutmanim na stolicu prejde po vyprazdneni ale stale mam pocit nafuknuteho brucha. niektoe jedla mi zhorsia problemy, obcas nalavo, obcas napravo ako keby pri presuvani plynov. jedlo nie je vzdy jediny problem lebo obcas citim aj pri vysokom nervovom vypeti a pri unave, ako napríklad kedysi v skole pred skuskou

Čo mi pomohlo

lieky na bolest obcas aj na plyny, ale vracia sa to nezavisle ...

Lus 03.03.2020 02:00

Dobry den. Ja mam podobne a pomohlo mi davat pozor na sacharidy. Treba nieco nastudovat, napr o fodmapovych potravinach alebo tak....

Miro - Miroslav 14.03.2018 20:49

Mám pálivé bolesti v podbrušku na pravej strane mám tam hrce tekuté tak povedali na sone blíži mi aj spodné prádlo keď mám na tom aj pri sedení a chôdzi má to páli a štipe mam tam 30 ročnú jazvu po apendixe poradíte?

Adam 21.01.2019 17:30

Zdravim, ono tieto bolesti a prejavy mozu mat viacere priciny a tu presnu dokaze zistit iba lekar.. Ja vam len posielam zoznam tych castych, z ktorych jedna by to mohla byt, tak mozno vam to pomoze trosku sa zorientovat.. Nech sa paci -- https://vimax.sk/bolest-v-podbrusku-u-muzov/

Maky 28.01.2019 16:31

Nesnazte sa nikdy hladat presnu pricinu Vasej bolesti na internete. Pricin je vela a takto bez vysetrenia sa tazko moze zistit Vasa presna pricina bolesti. Tu je taky obecny zoznam az 18tich pricin, tak sa pozrite --- https://vimax.sk/bolest-v-podbrusku-u-zien/

Potrebovala by som pomoc - Tojejedno 04.10.2016 18:48

Chcem sa spytat...den po MS sme mali chraneny pohlavny styk...3tyzdne na to ma uz asi 6 dni boli v lavej strane podbruska...neviem cim to moze byt...mozno som nieked prechladla...kedze chodim pozerat na hokej...