späť na zoznam článkov

Krv v moči. Ako príznak týchto chorôb by ste ju určite nečakali

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Krv v moči. Ako príznak týchto chorôb by ste ju určite nečakali
Zdroj foto: Getty images

Prítomnosť krvi v moči (haematuria) nie je samostatná choroba. Je závažným symptómom ochorenia obličiek, močového ústrojenstva, vyskytuje sa pri veľkom množstve iných chorôb alebo vznikne následkom úrazu. Môžeme ju pozorovať pri užívaní niektorých druhov liekov alebo aj v prípade, že sme úplne zdraví. Vyskytuje sa samostatne no taktiež ako jeden z príznakov. Niekedy je viditeľná voľným okom, inokedy sa zistí náhodne pri mikroskopickom vyšetrení moču. Pri niektorých závažnejších ochoreniach môže pacient dokonca močiť krvné koagulá (zrazeniny). Čo všetko ju môže spôsobiť?


Krv v moči ľudí neraz poriadne vystraší. Príčiny jej prítomnosti sú rôzne. Môžu to byť ochorenia, úrazy ale aj užívanie niektorých liekov. Kedy sa treba báť a kedy je strach neopodstatnený?

Čo je to hematúria?

Hematúria je prítomnosť krvi v moči a je známkou širokej škály ochorení. Ak si myslíte, že sa vyskytuje iba pri ochoreniach močovej sústavy, tak sa veľmi mýlite. Aj pre samotných nefrológov a všeobecných lekárov, ktorý s ňou prídu do kontaktu ako prví je neraz ťažké oddiferencovať jej skutočnú príčinu. Pomerne často sa stáva, že zostane neobjasnená.

Krv v moči môže byť izolovaná alebo kombinovaná, kedy spolu s červenými krvinkami  nachádzame vo vzorke moču aj prítomnosť napríklad erytrocytárnych valcov, bielkovín, hnisu, či baktérií.

Erytrocyty môžu byť pri niektorých ochoreniach zdeformované. Všetky tieto fakty spolu s ostatnými vyšetreniami lekárovi svojou prítomnosťou či chýbaním zužujú okruh možných príčin a pomáhajú pri diferenciálnej diagnostike. Správna diagnóza je dôležitá pre ďalšiu liečbu základného vyvolávajúceho ochorenia.

Rozdelenie hematúrie podľa množstva krvi v moči

Krv v moči môže byť viditeľná voľným okom ale aj náhodné zistená vyšetrením vzorky moču.

Možno ste nevedeli: Krv sa v moči v určitom množstve nachádza. Nejde pritom o patologický jav. Patologickým sa stáva ak jej množstvo prekročí normy.

Makroskopická hematúria

Makroskopická hematúria je taká, ktorá je viditeľná voľným okom. Moč mení svoje sfarbenie od jasnočervenej, cez farbu vyžmýkaného mäsa až do hneda. Pri niektorých závažných stavoch môže chorý močiť až koagulá krvi (krvné zrazeniny). Krvavo sfarbený moč znamená, že počet červených krviniek v ňom je vysoký. Môžeme ho pozorovať ak je v litri moču jeden a viac mililitrov krvi.

Mikroskopická hematúria

Mikroskopická hematúria sa nazýva aj erytrocytúria. Keďže nie je vidieť, býva zistená pri náhodnom vyšetrení napríklad pri preventívnej prehliadke. Zisťuje sa mikroskopickým vyšetrením močového sedimentu alebo papierikovou indikátorovou metódou. Býva zväčša bezpríznaková a nemusí pacientovi spôsobovať žiadne ťažkosti.

Aké ochorenia sa môžu skrývať za prítomnosťou krvi v moči?

Nie je pravdou, že krvavý moč sa vyskytuje len pri ochoreniach močovej sústavy. Samozrejme aj tie sa takto môžu prejaviť no nie sú ani zďaleka jediné. Stretávame sa s ňom aj pri iných celkových ochoreniach. Hematúriu rozdeľujeme do troch základných kategórií a to podľa toho v ktorej časti sa nachádza pravá príčina jej vzniku.

Prerenálna hematúria

Už z názvu vyplýva, že patologický proces je niekde v miestach pred obličkami (pre-renalis). Zaraďujeme sem ochorenia, ktoré nesúvisia s poruchami obličiek ani močovej sústavy.

Patria sem celkové systémové choroby, ktorých jeden z mnohých príznakov je aj krvavý moč. Väčšina z týchto ochorení sú veľmi vážne stavy spojené s vysokou úmrtnosťou a krv v moči je len jeden z ich symptómov, čo na margo ich prognózy je zanedbateľný príznak.

nádorová bunka pri DNA
Nádorová bunka - schematické znázornenie

Ochorenia krvných buniek

 • jednou z príčin môže byť aj hemofília. Je to genetické krvácavé ochorenie. Konkrétnejšie pacient trpí nedostatokom zrážacieho faktora VIII. a IX., ktorý je nevyhnutný pri tvorbe krvných zrazenín. Z tohto dôvodu stav vedie k nadmernej krvácavosti. Silné až život ohrozujúce kvácanie môže spôsobiť banálny úrazový mechanizmus. Pacient však môže krvácať aj bez zjavnej príčiny.
 • autoimúnna hemolytická anémia je autoimúnne ochorenie. Jeho príčina doposiaľ nie je objasnená. Predpokladá sa, že je podmienená geneticky a spúšťačom je bližšie nešpecifikovaná infekcia. Podstatou tohto ochorenia je nadmerný rozpad červených krviniek vplyvom vlastných protilátok, ktoré napádajú vlastné bunky - erytrocyty.
 • nedostatočným vznikom trombocytov (krvných doštičiek) alebo ich príliš skorým zánikom vzniká stav nazývaný trombocytopénia. Príčinou je aj v tomto prípade tvorba autoprotilátok a spúšťačom sú rôzne infekcie (infekcia horných dýchacích ciest, EBV vírus, príušnice menej často ovčie kiahne). Akútne sa vyskytuje hlavne u detí, jej chronická forma je typická pre dospelý vek. Prejavuje sa nadmerným krvácavým stavom do podkožia, do orgánov, krv sa nachádza aj v moči.

Nádorové ochorenia

 • najčastejším nádorovým ochorením vo vyspelých krajinách je leukémia. Konkrétnejšie je to malígne (zhubné ochorenie) krvi. V kostnej dreni sa množia a hromadia biele krvinky. Prevažne sa jedná o ich nezrelú formu. Ich nahromadením dochádza k potlačeniu krvotvorby. Jedným s typických prejavov tohto ochorenia je nadmerná krvácavosť.
 • hodginov lymfóm je nádorové ochorenie lymfatických uzlín, ktoré postihuje primárne. Presnú príčinu vzniku tohto zhubného procesu doteraz nepoznáme. Primárne postihuje uzliny a môže metastázovať do iných orgánov. Asi u 10-15% chorých nachádzame metastázy v kostnej dreni, kde nádorové bujnenie priamo vplýva na krvotvorbu a prejavuje sa to podobne ako pri leukémii.

Infekčné ochorenia

 • osýpk sú infekčné ochorenie spôsobené vírusom morbíl. Pre ich vysokú nákazlivosť podliehajú povinnému hláseniu a karanténnym opatreniam. Prejavujú sa typickým exantémom na koži a Koplikovymi škvrnami na podnebí. Ich priebeh môže byť bez komplikácií ale môžeme sa stretnúť aj zo závažnejšími príznakmi ako je krvácanie do slizníc. Zvýšený počet erytrocytov nachádzame aj v moči.
 • diftéria (záškrt). Zápal postihuje mandle, hrdlo niekedy nos, kožu a spojovky. Vysokú úmrtnosť zaznamenalo v období pred objavením antibiotickej liečby. Komplikácie sú však veľmi časté aj teraz. Najčastejšie je to ochrnutie mäkkého podnebia, sekundárne infekcie iných orgánov a v neposlednom rade aj poškodenie obličiek sprevádzané hematúriou.
 • zápal obličiek až obličkové zlyhanie s prítomnosťou krvavého moču býva ako komplikácia šarlachu. Vzniká po ústupe samotného ochorenia približne po týždni až mesiaci. Ide o obzvlášť nebezpečnú komplikáciu s nutnosťou dialýzy až zaradenia pacienta na transplantáciu obličky. pri obojstrannom postihnutí sa môže končiť až smrťou.

Iné ochorenia a príčiny

 • hyperurikémia je ochorenie, pre ktoré je typická zvýšená tvorba kyseliny močovej, jej znížené vylučovanie alebo sa jedná o kombináciu týchto faktorov. Príčinou jej vzniku je zlé stravovanie, pôsobenie niektorých liekov, žiarenie, intoxikácia ale aj niektoré ochorenia ako napríklad cukrovka, psoriáza, ARDS a iné.
 • hypovitaminózy (C a K) - Nedostatok vitamínov je v dnešnej dobe vzhľadom na veľké množstvo doplnkov stravy sporadické. V prípade nedostatku vitamínu C môže vzniknúť ochorenie nazývané skorbut (v minulosti časté u námorníkov, teraz sa takmer nevyskytuje). Prejavuje sa zmäknutím kostí aj zubov, krvácanie ďasien a slizníc. Vitamín K zohráva významnú úlohu pri koagulácii. Jeho nedostatok spôsobuje zníženú zrážanlivosť a krvácavé stavy.
 • liečivá nám pomáhajú pri rôznych chorobách. Ich účinok je časovo obmedzený. Vylučujú sa pečeňou a obličkami. Stopy liekov nachádzame aj v moči. Pri nadmernom užívaní liekov môže dôjsť k poškodeniu obličiek a následnej hematúrii. Polieková hematúria sa vyskytuje prevažne pri antibiotickej liečbe, liečbe cytostatikami alebo antiflogistikami a inými analgetikami. Ďalšou skupinou liekov, ktoré priamo pôsobia na krv sú antikoagulanciá. Používajú sa ako prevencia vzniku trombózy, pľúcnej embólii, akútnom infarkte myokardu po úrazoch.

Renálna hematúria

Ide o prítomnosť krvi v moči z dôvodu nejakého ochorenia alebo patologického procesu priamo postihujúceho obličku a jej komponenty. Poškodenie obličky vzniká zápalovým procesom, nádorovým bujnením alebo aj obštrukciou a následným tlakom na obličkový parenchým napríklad konkrementom.

lekár držiaci v rukách obličky
Ochorenia postihujúce priamo obličky
 • glomerulonefritídy zápalové ochorenia glomerulov. Glomeruly sú mikroskopické telieska vo vnútri obličiek, majú tvar malého klbka a sú zodpovedné za filtráciu krvi. V týchto miestach sa tvorí moč. V prípade zápalu najčastejšie streptokokovou infekciou dochádza k prieniku krvi do novovytvoreného moču. Gloerulonefritídy môžu byť akútne aj chronické a neliečené majú na svedomí zjazvenie glomerulu a obličkové zlyhanie.
 • pri zápale obličkovej panvičky a obličky vznikajú pyelonefritídy. Spôsobujú ju baktérie, ktoré sa do obličky dostávajú krvnou cestou z iného ložiska v tele. Na obličku sa môže šíriť aj vzostupnou cestou napríklad s močového mechúra pri jeho zápale. Postihujú zvyčajne jednu obličku a to nerovnomerne, ochorenie môže byť aj obojstranné. Pacient pociťuje bolesti pri močení, častejšie močenie s pálivým pocitom, krv a baktérie sú prítomné v moči.
 • obštrukcie uropoetického systému môžu spôsobiť to, že produkovaný moč stagnuje a vytvára tlak. Vplyv tlaku rozširuje dutý systém obličky. Takéto rozšírenie nazývame hydronefróza. Hydronefróza môže byť aj vrodená. Vzácnou anomáliou obličkových ciev je Fraleyeho syndróm - nazvaný podľa svojho objaviteľa. Tieto anomálie sú príčinou nefralgií (obličkových bolestí) a prítomnosťou hematúrie.
 • účinkom nefrotoxických látok (antibiotiká, chmoterapeutiká, kontrastné jódové látky) alebo ischémiou obličkových kanálikov vzniká obličková nekróza. Ide o intersticiálne tubulárne poškodenie s následným odumieraním kanálikov (tubulov).
 • polycystická obličková choroba je vznik mnohopočetných cystických útvarov v obličkovom tkanive. Ide o pomerne časté genetické ochorenie prenášané z rodičov na deti. Poznáme jej recesívnu formu vyskytujúcu sa hlavne u detí. Pri tomto type sa v obličke vytvára mnoho malých cystičiek, ktoré majú za následok zlyhanie obličiek. Druhým typom je dominantná polycystická choroba. Cýst je menej, sú väčšie a svojím tlakom majú na svedomí deštrukciu obličiek. Nie je taká progresívna ako recesívna forma a čas kým dôjde k obličkovému zlyhaniu je dlhší.
 • nádory obličiek vznikajú vtedy, keď sa bunky v obličkách začnú nekontrolovateľne množiť. Najčastejším obličkovým nádorom je adenokarcinóm. U detí je menej častý tzv. Wilmsov tumor. Nádor obličky rastie, tlačí aj na zdravé tkanivo, môže poškodiť krvné cievy, ktoré následne krvácajú. Krv sa dostáva do moču. Stav býva spojený so silnými bolesťami a inými obličkovými komplikáciami. V prípade skorej diagnostiky sa dá liečiť. V neskoršom štádiu hrozí zlyhanie obličiek.
 • úrazy obličiek sú veľmi častou príčinou krvácania do obličky pri ruptúre jej parenchýmu úrazovým dejom. Vznikajú pri dopravných nehodách, pádoch z výšky, pri fyzických napadnutiach a úderoch mierených do oblasti retroperitonea (drieková časť chrbtice).  Krv sa dostáva z obličky do močových ciest, močového mechúra a spolu s močom vychádza cez močovú rúru.

Postrenálna hematúria

Sprevádza ochorenia močovej sústavy okrem obličiek. Do tejto kategórie zaraďujeme choroby močových ciest a močového mechúra. Najčastejšie sú rôzne zápaly následkom ktorých chorý močí krv. Ďalej sú to konkrementy v močových cestách, nádorové ochorenia a nakoniec aj úrazy.

žena držiaca si oblasť podbruška pre boleati
Najčastejšie postrenálne ochorenia sú cystitídy
 • cystitída je zápal močového mechúra. Je veľmi častý prevažne u žien. Spôsobujú ho bakteriálne infekcie. Prejavuje sa častým močením alebo nutkavým pocitom na močenie. Pri močení chorý pociťuje pálivú bolesť a močí častejšie v menších množstvách. V moči môžeme nájsť makroskopickú hematúriu, prítomný môže byť aj hnis a baktérie.
 • urolithiáza je vlastne prítomnosť kalciumxalátu (kameňotvorná substancia) alebo konkrementu v močových cestách. Konkrement (obličkový kameň) dosahuje rôzne veľkosti. Môže byť stabilný na jednom mieste ale aj pohyblivý. Menšie kamene je možné vymočiť. Väčšie sa odstraňujú operačne. Poznáme viacero možností ich liečby. Konkrement spôsobuje bolesti hlavne pri pohybe, problém s močením v zmysle nemožnosti sa vymočiť. V závažnejších prípadoch je príčinou úplnej retencie moču.
 • obštrukciu v močových cestách spôsobujú aj nádory močových ciest. Prejavy sú podobné ako pri obličkovom kameni s tým rozdielom, že nádor nie je možné vymočiť. Rastom nádoru sa zväčšuje obštrukcia a útlak okolitého tkaniva, čo má za následok tangujúce bolesti, pri nahlodaní cievy aj prítomnosť krvi v moči na makroskopickej úrovni.
 • nádory močového mechúra patria medzi najčastejšie zhubné ochorenia uropoetického systému. Sú najčastejšou príčinou makroskopickej hematúrie vôbec. Prejavujú sa tiež bolesťami v podbrušku, pocitom plnosti močového mechúra, častým pocitom na močenie v neskorších štádiách až nemožnosťou sa vymočiť. Poznáme ich viacero typov.
 • úrazy močových ciest a mechúra majú za následok krvácanie pri poškodení či ruptúre niektorej z ich častí. Väčšinou ide o úrazy s väčšou silou.
 • zdravý jedinec vylúči močom približne 130 000 červených krviniek denne. Pri námahe sa vylučovanie erytrocytov zvyšuje. Tento dej nazývame ponámahová hematúria. Častejšia u športovcov pri veľkom zaťažení. Spontánne vymizne po pokojovom období. Nepovažuje sa za patologickú. Zdroj krvácania sú buď priamo obličky alebo vývodné močové cesty.

 

Otestujte sa

1. Ako sa nazýva odborne prítomnosť krvi v moči?

2. Je krv v moči viditeľná voľným okom?

3. Môže spôsobiť krv v moči aj úraz?

4. Či je to glomerulonefritída?

5. Čo môže spôsobiť obštrukciu/prekážku v močových cestách?

6. Mnohopočetné cysty v obličkách nazývame:

7. Čo spôsobuje vo väčšine prípadov zápal močového mechúra?

8. Akú farbu má viditeľná krv v moči?

9. Krv v moči spôsobujú:

10. Môže aj zdravý jedinec močiť krv?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Zatiaľ nebola pridaná žiadna skúsenosť

Tento článok súvisí s:
chorobami: Obličkové kamene, Zápal močových ciest, Tuberkulózu pľúc, Anémia, Avitaminóza, Cukrovka, Glomerulonefritída, Hemofília, Hepatorenálny syndróm, Hodgkinov lymfóm, Infekčná endokarditída, Intoxikácia, Leukémia, Novorodenecká žltačka, Šarlach, Osýpky, Vysoký krvný tlak, Zápal obličiek, Zväčšenie prostaty , Ochorenia močovej sústavy, Genetické choroby, Ochorenia mandlí, Ochorenia žíl, Ochorenia tepien, Ochorenia krvi a krvotvorných orgánov, Ochorenia červených krviniek, Ochorenia kostnej drene, Ochorenia obličiek, Ochorenia močových ciest, Ochorenia močového mechúra, Ochorenia lymfatických uzlín, Autoimúnne choroby, Ochorenia nosohltana, Poruchy metabolizmu sacharidov
príznakmi: Chudokrvnosť - anémia, Bielkovina v moči, Bledosť, Bolesť brucha, Bolesť močovej trubice, Bolesť okolo pupka, Bolesť pri močení, Bolesť v boku, Bolesť v podbrušku, Bolesť vystreľujúca do slabín, Bolesť chrbta, Bolestivé lymfatické uzliny, Zväčšené lymfatické uzliny, Časté infekcie, Časté močenie, Časté nutkanie na močenie, Hnisavý výtok z močovej trubice, Kŕče v bruchu, Krv v moči, Krvácanie, Mikroskopická krv v moči, Močenie malého množstva moču, Naliehavé močenie, Nemožnosť sa rýchlo vymočiť, Neschopnosť udržať moč, Petéchie, Pomočovanie, Únik moču po vymočení, Prerušované močenie, Rozpad červených krviniek, Svrbenie močovej trubice, Tmavý moč, Zakalený moč, Zapáchajúci moč, Zastavenie močenia, Bolesť v pravom boku , Bolesti, Vylučovacia sústava, Systémové príznaky
vyšetreniami: CT, Magnetická rezonancia, RTG, Sonografia, Anamnéza, Biopsia, Vyšetrenie moču, Histológia
odbormi: Chirurgia, Infekčné lekárstvo, Interná medicína - Hematológia, Interná medicína - Nefrológia, Onkológia, Urológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2021) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 3. 12. 2021)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 3. 12. 2021 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 3. 12. 2021

Tu nájdete vždy aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2021 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 3. 12. 2021

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 3. 12. 2021

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2021 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 3. 12. 2021

Prinášame vám vždy aktuálne a priebežné správy o dianí počas pandémie koronavírusu COVID-19 vo svete, deň po dni.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.