späť na zoznam článkov

Nespavosť u detí. Je vhodné ju riešiť liekmi?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Nespavosť u detí. Je vhodné ju riešiť liekmi?
Zdroj foto: Getty images

Nespavosť je porucha spánku, ktorá trápi nielen dospelých ale aj deti. Definícia nespavosti má svoje špecifiká a nie každé nočné prebudenie znamená ochorenie. Hlavne u detí je neraz ich aktuálny stav mylne chápaný ako nespavosť. Spánok v dospelosti sa líši od spánku dieťaťa, dokonca aj medzi deťmi sú rozdiely vzhľadom na vek. Na to aby mohla byť stanovená diagnóza insomnia, je potrebné poznať tieto odlišnosti a tiež ostatné pridružené ťažkosti počas bdenia.


Čo je to spánok?

Spánok je opakom bdenia. Je to alterovaný stav vedomia a motorickej inhibície. Počas spania sa spomaľuje srdcová frekvencia, dýchanie, metabolizmus a znižuje sa reaktivita na vonkajšie podnety.

Paradoxne vo fáze snenia (REM fáza), tesne pred prebudením sa tieto fyziologické funkcie zvyšujú.

V konečnom dôsledku je spánok periodický dej psychického a fyzického pokoja a zároveň aktívnym dejom mozgovej aktivity, ktorého skutočný dôvod nepoznajú ani vedci. Všetci však vedia, že bez spánku nie je možný život.

dieťatko spí vedľa otca pod hnedou dekou
Spánok u detí a dospelých výrazne líši Foto: Getty images

Spánkové fázy - cirkadiánny rytmus

Spánok pozostáva z niekoľkých fáz. Tieto fázy sa od seba vzájomne odlišujú, zároveň na seba nadväzujú a počas noci sa niekoľko krát opakujú. Tomuto procesu hovoríme cirkadiánny rytmus. 

Spánkové fázy:

 1. Fáza bdenia
 2. Théta spánok (5%)
 3. Sigma spánok (20%)
 4. Delta spánok (50%)
 5. REM fáza (25%)
TIP: Viac o fázach spánku a príčinách nespavosti nájdete tu.

Spánok a spánkové fázy sú rozdielne vzhľadom na vek. Fázy ako také sú rovnaké, líši sa však ich trvanie počas noci v závislosti od veku. To znamená, že potreba spánku a čas jeho zahájenia je rozličná u jednotlivých vekových kategórií.

Odlišnosti v procese spania u detí

Vek ovplyvňuje spánok a jeho fázy vo viacerých aspektoch. Odlišnosti spánku u detí sa prejavujú v jeho zahájení, dĺžke spánku, dĺžke jednotlivých fáz ale aj v častosti prebúdzania sa.

Najviditeľnejšie sú rozdiely v dĺžke spánku u novo narodených detičiek. Každá matka vie, že prespia väčšinu tohto obdobia. S vekom sa tieto rozdiely medzi dospelými a deťmi zjednocujú.

Proces spánku u dieťatka počas vnútromaternicového vývinu

Tehotná žena drží sono s obrázkom dieťatka
Prenatálne obdobie Foto: Getty images

U plodu je fáza bdenia na minime. Väčšinu času svojho pobytu v maternici prespí. Podľa najnovších výskumov spánku sú dokázané určité prejavy chovania sa už na začiatku tretieho trimestra gravidity.

Prvý stav, ktorý sa v tomto období objavuje je aktívny REM spánok. Navonok sa to u plodu prejavuje mnohopočetnými, jemnými pohybmi a zášklbmi.

Pokojový NON REM spánok sa prejavuje nesúvislou EEG krivkou s medzerami. Ide o aktivitu, ktorá pretrváva približne do 6 týždňa tehotenstva, potom vymizne. Asi v 3 mesiaci gravidity sa dajú rozlíšiť jednotlivé spánkové fázy.

Proces spánku v novorodeneckom období

Spiaci novorodenec
Novorodenecké obdobie Foto: Getty images

V novorodeneckom období sú poruchy spánku veľmi výnimočné, takmer sa nevyskytujú.

Novorodenec prespí denne až 20 hodín, 4 hodiny bdie. Budí sa častejšie, pričom vydrží v bdelom stave maximálne 10 minút a opätovne zaspáva.

Aktívny spánok (REM fáza) prevláda nad pokojovým spánkom (NON REM fáza) v percentuálnom zastúpení asi 65% aktívneho spánku na 35% toho pasívneho. Cirkadiánny rytmus sa ešte nedá pozorovať.

Proces spánku u dojčiat

Spiace dojča
Dojčenecké obdobie Foto: Getty images

V dojčeneckom období sa začína utvárať denný a nočný rytmus.

Bábätko prespí už takmer celú noc, s maximom spánku medzi polnocou a piatou hodinou rannou. Keďže rytmus ešte nie je celkom vytvorený, nie je výnimočné ani častejšie budenie sa hlavne v prvých mesiacoch.

Na rozdiel od novorodeneckého obdobia aktívna fáza spánku prudko klesá a to hlavne v prvých troch mesiacoch života. Stále sa však nerovná pomeru aktívnej a pasívnej fázy u dospelého.

Proces spánku u batoliat

Batoľa spiace s mackom
Batolivé obdobie Foto: Getty images

V tomto období je denný a nočný režim zavedený. Dieťatko sa v noci budí skôr sporadicky.

Dôvodom budenia sa môže byť ochorenie, hlad či mokrá plienka. Pokiaľ je spokojné, prespí celú noc.

Pomer aktívnej a pasívnej fázy spánku sa začína stabilizovať a podobať pomeru u dospelého jedinca. Aktívny spánok medzi druhým a piatym rokom života postupne klesá a v konečnom dôsledku dosahuje už asi len 20%.

Proces spánku v predškolskom období

Budiaci sa chlapček v modrom pyžame, vedľa je budík
Predškolský vek Foto: Getty images

V predškolskom veku je pomer aktívnej a pasívnej fázy spánku rovnaký ako u dospelých.

Aktívna a pasívna fáza však môžu byť sprevádzané nočnými morami (nočnými desmi), ktoré sú v tomto období pomerne časté. To spôsobuje časté budenie sa a následne problém so zaspávaním.

Dieťa ťažšie zaspáva, vynucuje si prítomnosť rodiča a asi 3 hodiny po zaspaní sa budí pre zlé sny bledé, schvátené, vystrašené, spotené a plače. Má strach. Opätovné zaspávanie môže trvať dlhšie.

Špecifiká spánku v období puberty

Spiaci adolescent
Obdobie adolescencie Foto: Getty images

Spánkové fázy sa v pubertálnom veku a dospelosti od seba nejako výrazne nelíšia. Dospievanie však zo sebou prináša veľké zmeny čo sa týka socializácie.

To má za následok časté ponocovanie a posun fázy zaspávania. Ponocovanie spôsobuje únavu, časté spanie počas dňa a s tým spojené poruchy koncentrácie.

Vzhľadom na všetky aspekty tohto obdobia ide o najproblematickejšie obdobie vývoja človeka a poruchy spánku tvoria len časť celku. Jeho nedostatok však môže spôsobiť znásobenie porúch správania.

Orientačná tabuľka s približným prehľadom doby spánku podľa veku

Veková kategória Celkový čas spánku Celkový čas bdenia Špecifiká
narodenie až 1 týždeň 20 hodín 4 hodiny bdie maximálne 10 minút
1 týždeň až 4 týždne 16 až 18 hodín 6 až 8 hodín časté spanie cez deň, bdenie v noci
4 týždne až pol roka 15 hodín 9 hodín postupné utváranie režimu deň - noc
pol roka až 1 rok 14 hodín 10 hodín zavedený režim deň - noc
1 rok až 2 roky 13 hodín 11 hodín zavedený režim deň - noc
2 roky až 3 roky 12 hodín 12 hodín zavedený režim deň - noc
3 roky až 6 rokov 11 hodín 13 hodín nočné mory - budenie sa asi  3 hodiny po zaspaní
6 rokov až 12 rokov 10 hodín 14 hodín sporadicky zlé sny
12 až 15 rokov 9 hodín 15 hodín režim je podobný dospelému
obdobie puberty 10 až 12 hodín 11 až 14 hodín ponocovanie, posun fázy zaspávania, denné spanie
17 rokov až dospelosť 7 až 8 hodín / 5 až 7 16 až 17 hodín / 17 až 19 hodín režim spánku dospelého / pracovný režim (norma)
Smejúce s dieťa s matkou pod palónom
Niekedy je prítomnosť dospelého dôležitá pre spokojnosť bábätka a kvalitu spánku Foto: Getty images

Kedy viete, že Vaše dieťa trpí nespavosťou?

Na rozdiel od dospelých, detičky a hlavne tie menšie spia hlbokým spánkom ale s vysokým prahom zobuditeľnosti. To znamená, že napriek adekvátnej hĺbke spania, stačí malé šuchnutie a už sa ozýva ten lútostivý plač z detskej postieľky.

Ako je možno vidieť na základe špecifík spánku podľa vývinových období ( tabuľka vyššie), je potreba spánku a jeho trvanie vysoké a postupne klesá. Prechodne opäť narastá v období puberty. Pri diagnostike insomnie treba tieto fakty brať do úvahy.

Nespavosť u detí - definícia a prejavy

Nespavosť (insomnia) je subjektívne vnímanie neadekvátneho spánku v rovine kvalitatívnej alebo kvantitatívnej, prípadne objektívne meranie nedostatočného spánku s následnými ťažkosťami počas dňa. Za nespavosť nemožno považovať občasné prebudenie sa dieťaťa v noci, dokonca  ani dlhšie zaspávanie.

Prejavy nespavosti:

 • problém so zahájením spánku
 • časté nočné prebúdzanie sa
 • abnormálne nočné stavy (chodenie, rozprávanie, emočná labilita, pomočovanie)
 • abnormálne dýchanie (chrápanie, spánkové apnoe)
 • spánková paralýza
 • námesačnosť
 • nočné mory v netypickom veku
 • nadmerná denná spavosť
 • nepravidelnosti spánku

Sprievodné ťažkosti zapríčinené nespavosťou:

 • znížená fyzická aktivita
 • vyčerpanosť, únava, ospalosť počas dňa
 • poruchy koncentrácie, pamäte a učenia
 • zníženie reakčného času a procesu rozhodovania
 • nervozita, podráždenosť
 • nepokoj, plačlivosť, úzkosť, emočná labilita
 • zvýšená impulzívnosť
 • agresivita, iné poruchy správania
 • znaky bipolárnej poruchy
 • paradoxne hyperaktivita u detí
 • poruchy príjmu potravy, chudnutie
 • bledosť v tvári, kruhy pod očami

Dieťatko a hlavne to, ktoré ešte nevie rozprávať, vyjadruje všetky svoje potreby nepokojom a plačom. To, že je plačlivé ešte nemusí znamenať veľký problém. Plačom vyjadruje napríklad hlad, bolesť, chorobný stav, pocit nepohodlia (zima, teplo, tlak, mokrá plienka, nevyhovujúce miesto, alarmuje, že chce ísť na ruky a iné).

V neskoršom veku sa snaží plačom a protestom dosiahnuť svoj cieľ, pričom nemá žiadne objektívne ťažkosti. Ide iba o cielenú manipuláciu s rodičmi.

Deti často plačú v období separačnej úzkosti. Ide o vývinové obdobie dieťaťa a tvorí samostatnú kapitolu.

Hlavné príčiny a riešenia nespavosti Vášho bábätka

Nespavosť u detí a dorastu nie je ničím výnimočným. Prevalencia tejto poruchy spánku je asi 30% z celkového počtu detských pacientov. Niektoré štúdie dokonca odhaľujú oveľa vyššie čísla, až 50%.

Pozitívnym predpokladom úspešnosti riešenia nespavosti u dieťaťa a následnej liečby je správna diagnostika poruchy spánku za súčasnej spolupráce rodiny. Na diagnózu netreba žiadne zložité postupy. Postačujúcim je anamnéza a pozorovanie počas určitého obdobia. Elektroencefalogram sa indikuje len u vážnych a chronických stavov, ktoré spôsobujú Vášmu bábätku závažné problémy počas bdenia.

Smejúce sa dieťa pod dekou
Kvalitný spánok zaručuje spokojné bábätko Foto: Getty images

Riešenie príčin budenia sa detí:

 1. edukácia rodičov (veľa krát je problém úzkostlivý a prehnane starostlivý rodič a nie dieťa)
 2. naučené asociácie - správne návyky (dieťatko sa môže budiť ak napríklad je zvyknuté zaspávať na rukách a aktuálne sa nachádza v postieľke, takisto zvyk zaspávať s rodičom môže byť príčinou dlhého zaspávania a budenia sa)
 3. správna výživa (deti často budí hlad alebo naopak prejedenie sa, zlé odgrgnutie)
 4. správna klíma (nadmerne naobliekané dieťatko, slabo oblečené dieťatko)
 5. správne hygienické návyky (častým problémom je plná plienka)
 6. dobrý zdravotný stav (nespavosť spôsobuje bolesť alebo ochorenie)
 7. stabilita v rodine, emocionálne zázemie (nestabilná a rozvrátená rodina vplýva na emocionálny vývin dieťatka, kedy nespavosť nemusí byť konečným problémom)
 8. eliminácia rušivých elementov (zvuky, svetlá, vibrácie a iné)

Riešenie nespavosti u detí:

 1. odstránenie príčiny nespavosti (bolesť, klíma, strach)
 2. odstránenie organickej príčiny nespavosti
 3. vylúčenie rozvíjajúceho sa psychického ochorenia
 4. správny a láskyplný prístup rodičov (veľkú úlohu hrá aj trpezlivosť pri dlhodobom riešení problému)
 5. psychoterapeutické postupy (úprava režimu, spánková hygiena)
 6. hypnotiká (preferujú sa skôr u dospelých jedincov, u detí sa takmer nepoužívajú)
Dôležité: Prednostne u menších detí ale aj u dorastu sa preferujú nefarmakologické postupy riešenia nespavosti pred liekovou terapiou! Hypnotiká sa používajú len minimálne a krátkodobo. Dôvod bývajú iné závažné ochorenia, ktoré sú príčinou nespavosti, ktorá dieťa vyčerpáva v značnej miere.

Ďalšie zaujímavé zdroje:

Otestujte sa:

1. Ako sa inak povie nespavosť?

2. Koľko hodín prespí novorodenec z jedného dňa?

3. Pre ktoré obdobie sú charakteristické nočné mory?

4. Pre ktoré obdobie je charakteristický posun zahájenia spánku?

5. Čo je to spánok?

6. Odporúčajú sa deťom s insomniou hypnotiká?

7. Ako by sa mali hypnotiká užívať?

8. V ktorom období je zavedený denný a nočný rytmus?

9. Koľko vydrží byť novorodenec zobudený?

10. Kto sa zaoberá poruchami spánku u detí?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Typy pre dobrý spánok u detí do 3 mesiacov nájdete tu:

Typy pre dobrý spánok u detí do 3 mesiacov nájdete tu:

Naposledy aktualizované 01.11.2018

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155.

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 10. 7. 2020

Koronavírus je kmeň vírusu prenášajúci sa kvapôčkovou infekciou a spôsobuje ochorenie COVID-19. Prvý raz koronavírus indentifikovali na konci roka 2019 v Číne.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 10. 7. 2020)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 vo svete, Taliansku a Česku ku dňu 10. 7. 2020

Po prvý raz bol koronavírus identifikovaný v Číne. Vedci neskôr zistili, že pochádza z nakazeného zvieraťa, ktoré skonzumoval človek.

Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy? Leto, slnko, teplo, voda, naše zdravie a úrazy, ochorenia či ostatné typické letné problémy?

Slnko je zdrojom energie, zahrieva nás a dobíja. V lete si doprajeme viac odpočinku. Prirodzene. Avšak, v tomto období sa typicky zvyšuje úrazovosť či výskyt niektorých ochorení. Na aké...

Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet Dôležitosť pitného režimu: Čo je nedostatočný či nadmerný príjem tekutín? + výpočet

Máte správny pitný režim? Pijete veľa či málo vody? Aké tekutiny sú vhodné a nevhodné? Čo ovplyvňuje potrebu vody a na čo by sme nemali zabudnúť?


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.