späť na zoznam článkov

Čo je to otrava krvi - sepsa, aké má prejavy a ako prebieha?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Čo je to otrava krvi - sepsa, aké má prejavy a ako prebieha?
Zdroj foto: Getty images

Sepsa, ktorú verejnosť pozná skôr ako otravu krvi, patrí medzi jeden z najvýznamnejších problémov dnešnej medicíny. Ide o závažnú komplikáciu viacerých chorobných stavov, ktorá sa vyznačuje vysokou úmrtnosťou. Štatistiky hovoria o mortalite až 50 %.


Sepsa, alebo aj otrava krvi sa považuje za závažné ochorenie, resp. za závažnú chorobnú komplikáciu s vysokou úmrtnosťou.

Je nutné podotknúť, že primárne je sepsa systémovou, zápalovou reakciou organizmu na infekciu, teda sa jedná o prirodzený obranný mechanizmus tela, ktorý za určitých okolností vedie k poškodeniu a zlyhaniu orgánov. 

Vzniknúť môže aj po zdanlivo nezávažnej infekcii, napríklad odrenina na prste, uhryznutie zvieraťom, stúpnutie na hrdzavý klinec, pričom rana sa môže infikovať aj sekundárne.

Zaujímavé:
Syndróm systémovej, zápalovej reakcie - SIRS (systemic inflammatory responce syndrome) je zápalová odpoveď organizmu na rôzne inzulty.
Rozdeľujeme ich do dvoch základných kategórií, a to inzulty infekčného a neinfekčného pôvodu.
Inzulty neinfekčného pôvodu (popáleniny, vážne úrazy, embólia plodovou vodou) vyvolávajú SIRS, nie však sepsu.
Inzulty infekčného pôvodu (vírusy, baktérie, riketsie, kvasinky, parazity) zapríčiňujúce septický stav, ktorý je podkategóriou SIRS.

 

Incidencia sepsy a miera úmrtnosti

Otrava krvi postihuje až 30 miliónov ľudí ročne po celom svete. Jej incidencia každým rokom narastá z dôvodu bakteriálnej rezistencie na antibiotickú liečbu.

Prevažne sa jedná o pacientov vo veku nad 65 rokov, pacientov s poruchami imunity, či inými závažnými diagnózami (cukrovka, onkologické ochorenia), prípadne o pacientov hospitalizovaných v nemocnici - nozokomiálna - nemocničná nákaza.

Úmrtnosť na sepsu je vysoká, pričom závisí od viacerých faktorov:

 • 15% u mladých zdravých jedincov
 • 28% u pacientov, ktorý dostali sepsu počas hospitalizácie v nemocnici
 • 40% až 60% u pacientov so sepsou a rozvojom septického šoku
 • takmer 100% u rizikových pacientov (poruchy imunity, závažné onkologické ochorenie)

Úmrtnosť na sepsu je pravdepodobne oveľa väčšia, avšak niekedy sa ako príčina smrti uvádza základné ochorenie, preto môžu byť konečné čísla skreslené.

Mortalita závisí v prvom rade od príčiny vzniku septického stavu (infekčný agens), od včasnej diagnostiky a včasného zahájenia liečby, od veku pacienta a jeho celkového zdravotného stavu.

Definícia sepsy, septického stavu

Sepsa, septický stav, septikémia, alebo ľudovo aj otrava krvi je život ohrozujúca orgánová dysfunkcia, ktorá je spôsobená neprimeranou odpoveďou ľudského imunitného systému na infekciu.

Zjednodušene povedané ide o závažnú obrannú odpoveď organizmu na prítomnosť mikroorganizmov, alebo odpoveď organizmu na inváziu mikroorganizmov do orgánov a systémov, ktoré sú za normálnych okolností sterilné.

Je sprevádzaná nadmernou aktiváciou zápalových mechanizmov, s typickými zápalovými prejavmi.

Zaujímavé:
Pojem sepsa je odvodený z gréckeho slova sepsis, sepo, čo znamená hniť.
Názov popisuje reálne pochody v tele, ktoré sú sepsou vyvolané (odumieranie tkaniva - nekróza).

 

Patofyziológia sepsy

Za zdroj sepsy považujeme akékoľvek septické (hnisavé) ložisko, kdekoľvek v tele.
Môže sa jednať napríklad o hnisavý abces, či infekcia v brušnej dutine, infikovanú operačná ranu, zápalový proces na pľúcach, urologické alebo gynekologické infekcie a iné.

Mikroorganizmy, ktoré sa v ložisku nachádzajú, majú rôzny pôvod.
Najčastejšie sa jedná o baktérie (stafylokoky, streptokoky, escherichie), častým pôvodcom sú aj kvasinkové infekcie (candida).
Menej často sú to vírusy, riketsie, parazity.

Zaujímavé:
Schopnosť vyvolať sepsu má ktorýkoľvek mikroorganizmus, avšak miera schopnosti je daná reaktivitou ich povrchových štruktúr (enzýmy, toxíny).
V praxi to znamená, že niektoré mikroorganizmy sú pre nás nebezpečnejšie, čo sa týka vzniku otravy krvi.
Medzi také patria napríklad grampozitívne stafylokoky a enterokoky, a gramnegatívne E.coli, Enterrobacter, Klebsiella.

Otrava krvi je spôsobená opakovaným, prípadne trvalým vyplavovaním mikroorganizmov zo zdroja infekcie do krvi - tzv. bakteriémia, a následne do celého tela.

Čo sa deje s naším imunitným systémom pri infekcii?

 • imunitný systém je schopný rozpoznať molekulárne štruktúry týchto mikroorganizmov
 • po ich rozpoznaní sa spúšťa prirodzená obranná reakcia, teda zápalová odpoveď s tvorbou mediátorov, prozápalových a protizápalových látok
 • aktivujú sa špecifické bielkoviny, ktoré regulujú zrážanie krvi

Čo sa deje s naším imunitným systémom pri sepse?

 • dochádza k poruche regulácie zápalového procesu prostredníctvom signálnych látok
 • dochádza k poškodeniu cievnych stien, pričom tie strácajú schopnosť regulovať napätie v stene, a teda aj tlak krvi
 • špecifické bielkoviny ovplyvňujúce zrážanlivosť sú v nadmernom počte (koagulačné, fibrinolytické, komplementové)
 • vzniká patologicky zvýšená koagulačná aktivita, tzv. diseminovaná intravaskulárna koagulopatia - DIC s tvorbou zrazenín
 • dysfunkciou mikrocirkulácie dochádza k poškodeniu srdcového svalu
 • dochádza k poškodeniu pľúc, pričom vzniká tzv. ARDS (acute respiratory distress syndrome), ktorý vedie až k zlyhaniu pľúc
 • postupne dochádza k zlyhávaniu ostatných orgánov v tele (obličky, pečeň, črevo), tzv. MODS (multiple organ dysfunction syndrome)

 

Ako sa sepsa prejavuje?

Sepsa sa v úvode prejavuje nešpecifickými príznakmi infekcie (horúčka, triaška, nízky tlak krvi, závrate, potenie, slabosť). Preto sú pre diagnostiku kľúčové laboratórne výsledky odberov krvi.

Prejavy začínajú byť zrejmé, až keď dôjde k poruche funkcie orgánov, a na základe výsledkov vyšetrenia krvi v laboratóriách.

 

Prejavy a štádiá septického stavu, septický šok

Septický stav má tri štádiá.

1.štádium - sepsa je veľmi dôležité z hľadiska prežitia pacienta. Pokiaľ sa stanoví diagnóza v prvom štádiu, a je podaná správna antibiotická liečba, pacient má veľkú šancu na prežitie.

2. štádium - ťažká sepsa, je kritické a šanca na život sa znižuje o takmer 50%.

Posledné...

3. štádium - septický šok znamená úmrtnosť takmer 100% (šok ďalej delíme na ľahký, teplý a studený).

Všeobecné informácie o šokovom stave.

 

Štádiá sepsy

1.štádium sepsy 2.štádium sepsy 3.štádium sepsy
sepsa ťažká sepsa septický šok (včasný a neskorý - refraktérny)
infekcia v tele spôsobila systémovú, zápalovú reakciu zápalová reakcia s prejavmi orgánovej dysfunkcie organizmus nevládze bojovať s infekciou, orgány zlyhávajú
 • únava, slabosť, malátnosť
 • horúčka nad 38ºC, alebo nízka teplota pod 36ºC
 • teplá koža na dotyk
 • sčervenanie v tvári
 • zimnica, triaška
 • nadmerné potenie
 • nevoľnosť, zvracanie
 • nízky tlak krvi
 • srdcová frekvencia 90 pulzov/min
 • frekvencia dýchania viac ako 15 dychov/min
 • výrazná slabosť, malátnosť
 • somnolencia, spavosť
 • zmätenosť
 • horúčka 38ºC, alebo nízka teplota pod 36ºC
 • bledosť v tvári
 • studená pokožka
 • sťažené dýchanie
 • frekvencia dýchania viac ako 20 dychov/min
 • srdcová frekvencia viac ako 100pulzov/min
 • nízky tlak krvi
 • znížená diuréza (dysfunkcia obličiek)
 • výrazná slabosť, malátnosť
 • zmätenosť, dezorientácia
 • horúčka 38ºC, alebo nízka teplota pod 36ºC
 • somnolencia, sopor až kóma
 • bledosť v tvári, akrálna cyanóza
 • schvátenosť
 • studená, lepkavá pokožka
 • mramorová pokožka
 • sťažené dýchanie
 • frekvencia dýchania
 • srdcová frekvencia
 • veľmi nízky tlak krvi nereagujúci na infúznu liečbu
 • známky MODS
 • smrť

 

Priebeh sepsy a progresia stavu do septického šoku

Po invázii mikroorganizmov do vnímavého jedinca, ľudské telo s týmito patogénmi bojuje, čiže dochádza k prirodzenej obrannej reakcii, a to k zápalu.

 1. Neprimeranej a nadmernej reakcii na infekciu hovoríme ľahká sepsa.
  Prejavuje slabosťou, únavou, zvýšenou teplotou tela, triaškou, zimnicou, potením, zrýchleným dýchaním.
 2. Prehlbovaním predošlých symptómov, hlavne zrýchlenej akcie srdca a zrýchlením dýchania, dochádza k ťažkej sepse.
 3. Nezvládnutie boja s infekciou progreduje do včasného štádia septického šoku, ktorý sa manifestuje vazodilatáciou (rozšírením krvných ciev), poklesom krvného tlaku, čoho kompenzáciou je zrýchlená akcia srdca, aby bola krv čo najskôr dodaná do životne dôležitých orgánov.
 4. Štádium včasného šoku sa rýchlo rozvíja do ťažkého septického šoku - tzv. teplý šok, kedy sú prítomné výrazné prejavy dysfunkcie orgánov.
  Typickým príznakom je napríklad znížená tvorba moču spôsobená dysfunkciou obličiek, až úplná anúria (zástava tvorby moču), prípadne zmena mentálneho stavu pacienta z dôvodu zvýšenej permeability (priepustnosti) krvných ciev.
 5. Posledným štádiom ťažkého septického šoku je tzv. studený šok, kedy v dôsledku hypoperfúzie (zníženie prietoku krvi cievami), a teda celkovým znížením objemu krvi v cievach dochádza k zhoršeniu prekrvenia srdca a k metabolickej acidóze (prekyslenie).
  Koža pacienta je studená, lepkavá, objektívne mapovitá, akcia srdca je vysoká, tlak výrazne nízky, až nemerateľný, pulzy sú slabo hmatateľné, pacient je dezorientovaný, stráca vedomie, nastáva smrť.

 

Diagnostika a liečba

V diagnostike zohrávajú kľúčovú úlohu laboratórne parametre, a to hlavne v čase, keď sú prejavy sepsy v počiatočnom štádiu.

Práve vtedy môže byť symptomatológia podcenená, a liečba nedostatočná. Anamnéza upresňuje len možný spôsob infikovania, a teda je doplňujúcim údajom.

 

Laboratórne parametre dôležité v diagnostike septického stavu

V diagnostike sepsy majú laboratórne parametre veľký význam. Na ich základe sa stanovuje konečná diagnostika a zahajuje správna liečba.

Laboratórne výsledky nám neodkrývajú iba diagnózu, ale aj jej pôvodcu ochorenia.

Jeho identifikácia je nutná pre nasadenie čo najúčinnejšej antibiotickej terapie, prípadne jej kombinácie. Pri rýchlom zahájení antibiotickej liečby je možný výrazný pozitívny zvrat v stave pacienta.

Laboratórne parametre sepsy:

 • kyslík - zníženie okysličenia krvi
 • glukóza - zvýšenie cukru v krvi nad normálne hodnoty - nad 6,6mmol/l u ne - diabetika
 • biele krvinky - viac ako 12 000/mm3, menej ako 4000/mm3, alebo výskyt nezrelých bielych krviniek v sére viac ako 10 %
 • trombocyty - pokles krvných doštičiek pod 100 000/ml
 • poruchy zrážanlivosti krvi - INR viac ako 1,5sek. alebo aPTT viac  60 sek.
 • kreatinín a urea - zvýšenie nad normálne hodnoty
 • bilirubín - zvýšená koncentrácia žltého farbiva v krvi
 • nátrium - znížená koncentrácia sodíka v krvi
 • kálium - zvýšená koncentrácia draslíka v krvi
 • tyroxínu a tyronínu -  zníženie hladiny hormónov štítnej žľazy v krvi
 • laktát - vzostup koncentrácie kyseliny mliečnej v krvi
 • ostatné - vzostup koncentrácie špecifických proteínov a mediátorov  v krvi (C- reaktívny proteín, prokalcitonín, interleukín 6, presepsín)

 

Možnosti liečby septického pacienta

Liečba septického pacienta spočíva v štyroch základných pilieroch.

Najdôležitejším pilierom je zahájenie antimikrobiálnej terapie (väčšinou antibiotickej). Nemenej dôležitá je hemodynamická, respiračná a metabolická podpora a liečba.

 1. antibiotická liečba - liečba antibiotikami, alebo inými antimikrobiálnymi liekmi by mala byť zahájená čo najskôr. V prípade identifikovaného patogénu (druh baktérie) sa začína cielená. V prípade, že ešte nie sú k dispozícii laboratórne výsledky, sa odporúča nešpecifická antibiotická liečba širokospektrálnymi antibiotikami. V závažných prípadoch sa podáva dvoj a viac - kombinácia týchto liečiv.
 2. hemodynamická podpora (podpora krvného obehu) - v  liečbe sepsy a septického šoku je veľmi dôležitá tekutinová terapia, čiže liečba hypovolémie a šoku, kedy je v krvnom riečisku nedostatočný objem krvi. Štandardne sa podávajú sa kryštaloidné roztoky najmenej 30 ml/kg v priebehu prvých 3 hodín, a následne dávky infúznych roztokov závisia od hemodynamiky. Vhodné sú aj udržiavacie dávky tekutín (kontinuálne podávanie cez injektomat/infúznu pumpu). Pri nedostatočnej tekutinovej terapii, resp. pri slabej odozve na tekutinovú liečbu, sa tá dopĺňa o vazopresory na zvýšenie tlaku krvi a zachovanie perfúzie. Z ionotropných látok je to napríklad dobutamín, dopamín, adrenalín.
 3. respiračná podpora - nedostatočné prekrvenie orgánov a orgánových systémov neznamená len nedostatok živín, ale taktiež kyslíka. Orgány na nedostatok kyslíka reagujú pomerne rýchlo, a to ischémiou, odmumieraním a poruchou funkcie. Respiračná podpora v sebe zahŕňa jednak hemodynamickú podporu tekutinami a liekmi, ale taktiež podávanie/inhaláciu kyslíka. V závažných prípadoch je nutná intubácia a umelá pľúcna ventilácia z dôvodu zlyhania dýchania.
 4. metabolická podpora - úprava metabolizmu je dôležitá pri metabolickom rozvrate, na ktorý nám poukazujú opäť laboratórne výsledky. Na ich základe sa sleduje vnútorné prostredie a upravujú sa jednotlivé parametre.

 

Septické stavy u detí

Septické stavy u detí sú veľmi závažnou a samostatnou kapitolou. Deti sú jednou z najrizikovejších skupín vzniku sepsy.

Týka sa to hlavne tých najmenších a najzraniteľnejších, a to novorodencov. U väčších detí prebieha sepsa podobne ako u dospelých.

TIP:
Dieťa nie je miniatúra dospelého! V čom spočívajú rozdiely?

 

Sepsa je pre novorodenca život ohrozujúcim stavom

U novonarodených detí nie je imunita ešte vyvinutá, a preto sú náchylnejšie na vznik infekcie. Vrátane toho, sa s ňou nevedia vysporiadať tak ako dospelý, hlavne ak sa jedná o sepsu.

Rozdelenie sepsy u novorodeniatok:

  skorá sepsa neskorá sepsa
čas infikovania
 • vzniká do 3dní od narodenia dieťatka
 • vzniká po uplynutí 3dní po narodení dieťatka
miesto infikovania
 • dieťa sa infikovalo vo vnútri maternice (intrauterinne )
 • dieťa sa infikovalo počas pôrodu
 • dieťa sa infikovalo po pôrode (extrauterinne)
spôsob infikovania
 • krvnou cestou cez placentu (z chorej matky na plod)
 • z plodovej vody (vdýchnutím pri pôrode)
 • z mekónia (vdýchnutím pri pôrode)
 • poranením počas pôrodu
 • zanensením infekcie počas pôrodu (cez ústa, nos)
 • od iného chorého jedinca (matka, iný novorodenec, personál)
 • pri výkone (katetrizácia pupočníka, odsávanie, zavedenie kanyly)
 • prostredníctvom kontaminovaných predmetov (odsávačka, rukavica)
 • poranením vzniknutým po pôrode (škrabanec, záder)
 • nedostatočnou hygienou v domácom prostredí (sociálne slabý jedinci)

Pri skorej sepse novorodenca dochádza k nakazeniu dieťatka najčastejšie od chorej matky (krvnou cestou), alebo z infikovanej plodovej vody. Menej často je to pri poranení a zanesení infekcie počas pôrodu - iatrogénne poškodenie. K tomu však dochádza zriedka, spravidla len pri komplikovanom pôrode - pôrod koncom panvovým, pri omotaní pupočníka okolo krku...

Neskorá sepsa s pôrodom nijako nesúvisí. Dieťatko sa infikuje až následne, a to buď od chorého príbuzného, iného novorodenca na oddelení, od personálu, pri katetrizácii pupočníka, pri nešetrnom odsávaní, pri zavádzaní intravenóznej kanyly ...

Prejavy sepsy u novorodenca:

 • paradoxne znížená teplota
 • bledosť až sivé sfarbenie kože
 • mramorovité mapy na tele novorodenca
 • zrýchlené dýchanie
 • krátkodobá zástava dýchania - apnoické pauzy - zástava dýchania
 • nezáujem - apatia - spavosť - poruchy vedomia
 • tráviace ťažkosti
 • poruchy vylučovania (znížená tvorba moču)
 • zmeny v laboratórnych parametroch

 

Septické stavy u väčších detí

U väčších detí prebieha sepsa a šok podobne ako u dospelých.

U detí do troch rokov života, sa však niektoré aspekty prelínajú skôr s novorodeneckým obdobím.

Novorodenci, a deti do troch rokov majú spoločné závažné dýchacie ťažkosti pri tejto diagnóze. Takéto malé detičky sú veľmi náchylné na nedostatok kyslíka, ktorý je pri sepse a šoku zapríčinený hypoperfúziou, a zväčša na zlyhanie dýchania aj zomierajú.

U malých detí je preto najdôležitejšie zachovanie dýchania a dostatočné okysličenie organizmu.

Zaujímavé:
Akútny syndróm respiračnej tiesne dieťaťa (acute respiratory distress syndrome - ARDS), známy aj ako syndróm dychovej tiesne dieťaťa sa vyskytuje pri septickom šoku detí pomerne často, a ide o závažnú komplikáciu. 
Prejavuje sa zrýchleným alebo spomaleným dýchaním, gruntingom (patologické fenomény pri dýchaní počuteľné bez fonendoskopu), zaťahovaním pri dýchaní (zapájanie pomocných dýchacích svalov), alárnym súhybom (pohyby hrudníka a brucha pri dýchaní) a cyanózou (modré sfarbenie koncových častí tela, tváre, celotelovým).

 

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • uniba.sk - Systémová zápalová odpoveď - SIRS
 • solen.cz - Sepsa z pohledu klinické mikrobiologie
 • upjs.sk - Patofioziológia septického šoku
 • aimcasopis.sk - Pohľad na nové odporúčania na diagnostiku a liečbu sepsy
 • detskanemocnica.sk - Terapia ťažkej sepsy a septického šoku
 • solen.sk - ARDS - nová definícia

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky Ako včas rozpoznať srdcový infarkt a cievnu mozgovú príhodu? Boj o život + Infografiky

Infarkt srdcového svalu a cievna mozgová príhoda patria medzi časté ochorenia a príčiny náhleho úmrtia. Ich včasné rozpoznanie môže zachrániť zdravie a život.

Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky Ako včas rozpoznať cievnu mozgovú príhodu, mŕtvicu? + Typické príznaky

Cievna mozgová príhoda, mozgový infarkt, iktus, porážka, mŕtvica a mnoho iných názvov pomenováva náhle vzniknutý stav odohrávajúci sa v našom mozgu. Spôsobuje ju buď neprekrvenie časti...

Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak? Prehľadná tabuľka: Aké hodnoty má nízky, normálny a vysoký krvný tlak?

Aký je normálny, nízky či vysoký tlak krvi? Namerané hodnoty si môžete porovnať v prehľadnej tabuľke.

Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií Čo je to nočná hypertenzia? Ako zvyšuje riziko zdravotných komplikácií

Vysoký krvný tlak zapríčiňuje rôzne zdravotné komplikácie. Zistilo sa, že nočná hypertenzia to ešte zhoršuje.

Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad Meranie krvného tlaku: Aké sú zásady správneho postupu? + 10 zásad

Správne meranie krvného tlaku má svoj význam. Pri nedodržaní určitých zásad môže prísť k chybnému nameraniu vysokého či nízkeho tlaku krvi.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.