späť na zoznam článkov

Pohlavné choroby v lete: Aké nebezpečie prináša sexturizmus?

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Pohlavné choroby v lete: Aké nebezpečie prináša sexturizmus?
Zdroj foto: Getty images

Ľudia v lete cestujú za oddychom, iní radi spoznávajú nové krajiny alebo navštevujú rôzne pamiatky. Prahnú po poznaní neznámych kultúr, ich spôsobu života a nie len to. Túžba zažiť niečo nové a nepoznané je v nás zakorenená a ťažko ovládateľná. Týka sa to hlavne spoznávania nových ľudí a zážitkov s nimi. Hrozbu predstavujú pohlavné choroby, ktoré  krátkodobé, dovolenkové známosti neraz prinášajú. Môžu byť banálne ale nepríjemné, až neliečiteľné so smrteľným koncom. Aké sú to a ako sa prejavujú? Čo nám hrozí a ako sa chrániť?


Leto zo sebou prináša nielen viac voľných chvíľ ale aj zvýšené riziko prenosu pohlavných chorôb. Na ceste za zábavou neraz zabúdame na ochranu a následky letných radovánok.

Sexuálne prenosné ochorenia a leto

Pod pojmom sexuálne prenosné ochorenie alebo pohlavná choroba rozumieme také infekčné ochorenie, ktorým sa človek môže nakaziť vo väčšine prípadov buď počas pohlavného styku alebo počas iného sexuálneho kontaktu s druhou osobou.

Samozrejme pri pohlavných ochoreniach dochádza aj k ich prenosu napríklad krvnou cestou (poranenie, pichnutie sa injekčnou striekačkou).

Hrozba letných mesiacov

Slnko, voda, relax, krásne opálené telá, zopár drinkov a problém je na svete. V letných mesiacoch majú ľudia viac voľného času, pretože je to pre väčšinu z nich dovolenkové obdobie. Aj ich túžba po opačnom pohlaví je vyššia.

Nechránený pohlavný styk však zo sebou okrem prvotného potešenia prináša aj mnohé riziká. Medzi najčastejšie problémy tohto typu patria sexuálne prenosné ochorenia, iné ochorenia prenosné priamym kontaktom, kvapôčkovou infekciou, orálnou cestou (cez ústa) a inak či nechcená gravidita.

Chránený pohlavný styk je o niečo bezpečnejším variantom. Aj pri ňom sa ale môžu vyskytnúť nečakané situácie, kedy je konečný dopad rovnaký.

Priama hrozba - sexturizmus

Pod pojmom sexturizmus sa rozumie istá forma turizmu, ktorej cieľom je vyhľadávanie partnerov za účelom jednorazového pohlavného styku, prípadne krátkodobého vzťahu kvôli sexu.

ležiaca žena v čiernom sexi oblečení s jahodou pri perách
Promiskuita a sexturizmus predstavujú hrozbu

 

Praktizujú ho pravidelnejšie promiskuitnejší ľudia alebo jednorázovo ktokoľvek.

Čím je pohlavný styk z neznámymi osobami častejší, tým je aj riziko nakazenia sa vyššie. Takisto komukoľvek z nás sa môže stať, že podľahne exotickej kráske či krásne hnedému cudzincovi. Sme iba ľudia, to sa stáva.

Túžbe sa dá brániť iba ťažko. Čo však vieme a mali by sme ovplyvniť je informovanosť o pohlavne prenosných ochoreniach a ochrana voči nim.

TIP na článok: Čo hrozí pri striedaní sexuálnych partnerov, alebo aké pohlavne prenosné ochorenia poznáme

Ako sa môžeme nakaziť?

Sexuálne prenosné ochorenia sa v prvom rade prenášajú pohlavným stykom ale aj iným sexuálnym kontaktom s inou osobou. K prenosu dochádza priamym kontaktom pohlavných orgánov a vylučovaním telesných tekutín. Tiež môže dôjsť ku kontaktu genitálu alebo análneho otvoru s ústami.

Prenos slinami pri bozkávaní nie je možný pri ochoreniach ako je AIDS, syphilis či kvapavka. Môže k nemu dôjsť výnimočne pri poranení dutiny ústnej ako nosiča tak potencionálne nakazeného, čiže krvnou cestou. Pravdepodobnosť je však minimálna.

Test na pohlavné choroby

Dať sa vyšetriť nie je hanba. Urobiť sa ta dá u obvodného lekára, dermatológa, ženy u gynekológa a muži u urológa. Pokiaľ však nechcete nikomu vysvetľovať prečo žijete tak ako žijete, je možné sa dať vyšetriť na ambulancii Národného referenčného centra alebo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Aké druhy pohlavných chorôb poznáme?

Sexuálne prenosné ochorenia alebo tiež súhrnný názov STD (sexually transmitted diseaes) sú všetky tie ochorenia, u ktorých je možný a zároveň najčastejší prenos pohlavným stykom alebo iným sexuálnym kontaktom. Patria sem ochorenia spôsobené vírusmi, baktériami, plesňami ale aj parazitmi.

Medzi závažné ochorenia zaraďujeme AIDS, syfilis, kvapavka, HPV vírus, trichomoniáza.

Menej závažné sú napríklad hepatitída typu B a C, kontagiózne moluskum - genitálne bradavice, genitálny herpes, chlamýdiová infekcia alebo ohanbiálna voš.

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

Ide o najzávažnejšie sexuálne prenosné, vírusové ochorenie, ktorého liečba v dnešnej dobe nie je dostupná. Vyvoláva ho HIV vírus (human immunodeficiency virus).

Už z názvu vyplýva, že tento vírus napáda ľudský imunitný systém. Vírus HIV sa nachádza asymptomaticky v krvi, semene a vaginálnych tekutinách až do prepuknutia ochorenia AIDS.

červená stužka v dlaniach ženy
Červená stužka ako symbol boja proti AIDS

Prenos HIV/AIDS

K prenosu dochádza sexuálnym kontaktom a to vaginálnym, análnym ale aj orálnym sexom. Takisto je možný prenos krvnou cestou (transfúzia, poranenie, použitie rovnakých injekčných striekačiek u narkomanov). Potvrdený je taktiež transplacentárny prenos (z matky na plod).

Štádiá HIV/AIDS

 1. štádium - po nakazení sa vírusom HIV nastupuje obdobie sérokonverzie AIDS. Toto obdobie od vstupu vírusu do organizmu zväčša trvá 3týždne až 3mesiace. U 50% infikovaných sa ani v tomto období nemusia prejaviť žiadne príznaky. U druhej polovici nakazených pozorujeme chrípkové príznaky s teplotami, ktoré pretrvávajú 2 až 3 týždne.Pridružiť sa môžu bolesti svalov, kĺbov, príznaky angíny a infekčnej mononukleózy. Niekedy sa u malého percenta chorých objavujú hnačky, subfebrility, teploty, zväčšenie lymfatických uzlín, vaginálne kandidózy s výtokmi, kandidóza ústnej dutiny, vlasatá leukoplakia jazyka, opakujúci sa herpes zoster, bolesti v okolí periférnych nervov.
 2. štádium - po tomto období sa z nakazeného stáva bezpríznakový nosič. Bez akýchkoľvek prejavov ochorenia tak môže nevedomky vírus šíriť ďalej. Asymptomatickým nosičom je človek až do prepuknutia samotného ochorenia, čo znamená obdobie niekoľkých rokov. V krvi možno zistiť znaky virémie na nízkej úrovni. Hodnoty sa zvyšujú pred prepuknutím posledného štádia.
 3. štádium - posledné štádium je vlastne prepuknutie samotného ochorenia AIDS. Je to terminálne štádium po období dlhodobého nosičstva vírusu HIV. Tu už dochádza k deštrukcii imunitného systému. Prejavuje sa opakovanými a ťažko zvládnuteľnými infekciami a rôznymi pridruženými, nádorovými ochoreniami, ktoré vznikajú v dôsledku veľmi nízkej obranyschopnosti organizmu.

Diagnostika a liečba HIV/AIDS

Diagnostika sa opiera o celkovú anamnézu chorého, zvlášť o cestovateľskú anamnézu počas ktorej došlo v rizikovej krajine (západná Afrika, Turecko, Taliansko, Grécko) k nechránenému sexuálnemu kontaktu s cudzincom.

HIV vírus možno dokázať sérologickým vyšetrením, teda prítomnosťou protilátok anti-HIV v krvi.

Liečba, ktorá by chorého úplne zbavila infekcie doposiaľ neexistuje. Snaha lekárov a veda však dokáže zmierniť ochorenie.

Je rozdiel v tom či je chorý len nosičom HIV, alebo už prepuklo ochorenie. Pri pozitivite HIV bez prepuknutého AIDS sa využíva antiretrovírusová liečba, pričom sa podáva až trojkombinácia liekov. Najčastejšie podávanými liekmi sú kotrimoxazol, alternatívne pentamidín, dapsón alebo trimetoprím. Táto kombinácia je vhodná aj pri samotnom AIDS, prípadne sa podáva zidovudín, lamivudín a indinavir.

Pri výskyte kandidózy v ústnej dutine, ktorá sa objavuje veľmi často, sa podáva diflucan. Zriedkavou oportúnnou infekciou je abces mozgu. Lieči sa pyrimetamínom. Časté herpetické prejavy na koži sa liečia acyklovirom. Následne je podávaná doživotná, protirelapsová liečba.

Syphilis (luess)

Syfilis je bakteriálne ochorenie vyvolané baktériou Treponema pallidum. Postihuje okrem pohlavných orgánov aj iné orgány a systémy tela ako napríklad srdcovo - cievny systém alebo nervovú sústavu (neurosyfilis).

baktérie syphilisu
Treponema Pallidum

Prenos syfilisu

Prameňom nákazy je vždy chorý jedinec. Vstupnou bránou infekcie je koža a sliznice. Ochorenie sa najčastejšie prenáša pohlavným stykom a krvnou cestou (transfúzia, z neliečenej matky na plod). Menej častý prenos je z chorobných ložísk (bozkávanie, dojčenie).

Štádiá syfilisu

 1. Primárne štádium syfilisu trvá približne 9 týždňov. Vzniká asi po 3 týždňoch od nakazenia sa. Výnimočne to môže byť 10 až12 týždňov. Po tejto rôzne dlhej inkubačnej dobe sa v mieste kontaktu (zväčša sa jedná o pohlavné ústroje) objavuje gumovitý hrboľ nazývaný aj tvrdý vred (ulcus durum). Je to nebolestivý, tmavo ružový a lesklý hrbol. Na dotyk má tuhšiu konzistenciu. Dosahuje veľkosti asi 1cm a hojí sa približne po 3 až 6 týždňoch.
 2. Sekundárne štádium syfilisu trápi chorého v priemere 2,5roka, pričom sa počas tohto obdobia opakujú a postupne slabnú ataky výsevu. Prejavuje sa rozsiahlou makulo - papulóznou léziou prevažne na sliznici dutiny ústnej. Útvary sú ružovo - červenej farby s belavým povrchom. Rozsev na koži je symetrický. Hnedasté až ružovo sfarbené škvrny dosahujú v priemere asi 1cm. Postihujú hlavne bočnú časť hrudníka, dlane a stupaje nôh. Nesvrbia, ani nebolia. Lézie obsahujú množstvo baktérií Treponema pallidum. Neskôr dochádza k úplnej strate ochlpenia v danom mieste a leukoderme (lokálna depigmentácia).
 3. Terciálny syfilis je charakteristický tvorbou mäkkého vredu alebo takzvanou syphylitickou gumou (syphilis gummosa). Ide o ostro ohraničené gumovité hrbole hnedo - červenej farby. Sú mäkkej konzistencie a obsahujú zápalový infiltrát. Šíria sa do okolia. Po rozpade infiltračného ložiska vzniká vred, ktorý sa hojí atrofickou jazvou (pod povrch kože). Jazva je depigmentovaná v tvare hviezdice s tmavšími okrajmi.

Diagnostika a liečba syfilisu

Diagnostika sa opiera o anamnestické údaje (hlavne promiskuitný spôsob života), klinický obraz (prejavy), mikroskopický dôkaz treponém z ulcusu (vredu) a o sérologické vyšetrenie.

Liekom prvej voľby pri primárnom a sekundárnom štádiu je Pendepon (benzatínbenzylpenicilín G) podávaný jednorazovo injekčne. Následne sa podávajú antibiotiká v tabletkovej forme (doxycyklín, erytromycín). Liečba terciálneho štádia je rovnaká, dávky liekov sú však vyššie.

Kvapavka (gonorrhoea)

Kvapavka je bakteriálne ochorenie vyvolané baktériou Neisseria gonorhoeae. Postihuje slizničnú výstelku krčka maternice, maternice, adnexov, rekta, močovej trubice ale aj spojovky či hltan. Infekcia sa šíry do okolia z vonkajších pohlavných ústrojov na vnútorné a krvnou cestou kdekoľvek.

achéma penisu s výtokom a mikroskopické baktérie kvapavky
Gonorrhoea

Prenos kvapavky

Prameňom nákazy je chorý človek a prenos sa uskutočňuje takmer výlučne pohlavným stykom. Prenos z matky na plod, prípadne nakazenie plodu v pôrodných cestách pri pôrode je zriedkavé. Rovnako tak raritný je nepriamy prenos kontaminovanými predmetmi.

Príznaky kvapavky

Klinický obraz vzhľadom na odlišnosť pohlavných ústrojov je rozdielny u muža a u ženy. U mužov je inkubačná doba v priemere 4 dni, u žien v priemere 6dní.

Prejavuje sa primárne zápalom močovej rúry. Postihnutá býva predná, stredná alebo zadná časť uretry, pričom prejavy sú mierne odlišné. Ochorenie sa manifestuje častým močením v menších množstvách, pálením pri močení, hlienovo - hnisavým výtokom z uretry žlto - zelenej farby, ktorý je plný baktérií. Infekcia sa z prednej časti šíry aj na fimózu (predkožku) či zápalom chodbičiek vo vnútri močovej rúry.

Podobne je to aj pri zápale strednej časti močovej rúry. Pri zadnej časti môžu bolesti vyžarovať z podbruška až do krížov či stehien. Bolesť je výrazná pri močení, pri tlaku na stolicu a aj erekcii. Možno pozorovať krv v moči a ejakuláte. Infekcia sa šíry na prostatu aj semenníky. Neliečené ochorenie spôsobuje sterilitu.

U žien býva najčastejšie postihnutá je močová trubica, krčok maternice a maternica väčšinou súčasne, adnexy aj peritoneum (pobrušnica). Ochorenie sa prejavuje podobne ako u mužov bolestivým a častým močením s pocitom pálenia a hnisavým výtokom.

Pridružuje sa bolestivá menštruácia s výtokom z pošvy, poruchy menštruácie až jej úplné vynechanie, zrasty na vajcovodoch, sterilita. Sekundárny zápal pobrušnice spôsobuje silné bolesti brucha, jeho stvrdnutie a šírenie infekcie smerom hore s postihnutím a zväčšením pečene a sleziny.

Diagnostika a liečba kvapavky

Diagnostika sa opiera o anamnézu, príznaky ale hlavne mikroskopické, kultivačné a sérologické vyšetrenie s potvrdením prítomnosti gonnorrhoei. Príznaky sú veľmi podobné iným zápalom močového ústrojenstva ale aj iným infekciám pohlavných orgánov napríklad chlamýdiám.

V liečbe kvapavky sa používa prokainpenicilin G v kombinácii s probenecidom. Účinné sú aj tetracyklínové antibiotiká. Podľa WHO sú vhodné aj ceftriaxón, ciprofloxacín, spektinomycín, erytromycín či ofloxacín.

Liečená kvapavka nemusí zanechať žiadne následky. Ochorenie je dobre zvládnuteľné antibiotickou liečbou. Neliečená kvapavka spôsobuje neplodnosť ale môže zanechať zmeny aj na iných orgánoch či kĺboch.

Trichomoniasis urogenitalis

Trichomoniáza je parazitárne ochorenie močového a pohlavného ústrojenstva. Vyvoláva ho bičíkovec Trichomonas vaginalis. Jeho telo má tvar hrušky o veľkosti 15 až 30 µm.

bičíkovec spôsobujúci trichomoniázu
Trichomoniasis (bičíkovec)

Prenos trichomoniázy

Prameňom nákazy je chorý človek. Parazit sa nachádza v močovej rúre a vo vagíne. K prenosu parazita na inú osobu dochádza pri pohlavnom styku.

Príznaky trichomoniázy

Inkubačná doba je zhruba 10dní. Po tomto období dochádza asi u 10% mužov k zápalu močovej rúry, u zvyšných chorých nie sú žiadne príznaky.

U žien dochádza k zápalu močovej rúry a častejšie aj k zápalu vagíny. Ochorenie sa prejavuje bolesťou, pálením pri močení pri postihnutí uretry, bielym výtokom (výraznejší je po menštruácii). Neboli zistené závažnejšie ťažkosti a doteraz nie je preukázaná súvislosť medzi neplodnosťou a parazitom.

Diagnostika a liečba trichomoniázy

Diagnóza sa stanovuje na základe anamnézy, klinických prejavov, mikrobilologického vyšetrenia a kultivácie.

Liekom prvej voľby je metronidazol, prípadne jeho deriváty. Liečba trvá približne 1 až 2 týždne a býva úspešná. Prognóza je priaznivá.

HPV infekcia

Infekcia HPV je závažné vírusové ochorenie spôsobené ľudským papilomavírusom - Human Papiloma Virus. Je vyvolávateľom genitálnych bradavíc a ešte závažnejšej rakoviny krčka maternice.

injekčná striekačka s vakcínou proti HPV
Očkovanie proti HPV existuje

Prenos HPV

Prameňom nákazy je chorý človek, väčšinou však bezpríznakový nosič, ktorý si nemusí byť vedomí šírenia ochorenia na iných. Ochorenie sa prenáša v 99% akýmkoľvek sexuálnym kontaktom - vaginálnym, análnym ale aj ústami. V niektorých málo prípadoch (menej ako 1%) bolo zaznamenané zanesenie infekcie kontaminovaným predmetom - uterákom, prstami partnera, sexuálnymi pomôckami.

TIP: pozri aj článok: Prevencia pred rakovinou krčka maternice

Príznaky HPV

Pri HPV je najväčším rizikom bezpríznakové nosičstvo. Vírus sa zistí náhodne screeningovým vyšetrením počas prehliadky u gynekológa. Až okolo 70% infikovaných sa zbaví vírusu  bez toho, aby o tom vedeli. U zvyšných asi 20 až 30 infikovaných sa prejavia príznaky a komplikácie.

Prejavy ochorenia takisto nie sú veľmi nápadné. Vírus sa môže prejaviť nenápadne poruchami menštruačného cyklu, prípadne krvácaním mimo menštruácie. Viditeľnejšie sú genitálne bradavice, ktoré sa môžu objaviť v oblasti vonkajšieho genitálu ale aj v oblasti análneho otvoru. V prípade genitálnych bradavíc je inkubačná doba niekoľko mesiacov, v prípade rakoviny krčka maternice môže uplynúť aj niekoľko desiatok rokov.

Možno ste nevedeli: HPV spôsobuje rakovinu krčka maternice. Niektoré rizikové typy HPV však môžu byť príčino karcinómu vagíny, penisu, vonkajšieho genitálu, análneho otvoru ale aj karcinómu hlavy a krku. Zároveň je jediným predstaviteľom medzi onkologickými ochoreniami, proti ktorému existuje vakcína.

Očkovanie, diagnostika a liečba HPV

Proti vírusu HPV existuje účinné očkovanie. To zabráni vzniku nepríjemných komplikácií ako sú bradavice, rakovina krčka maternice a iné onkologické ochorenia v súvislosti s pozitivitou na HPV.

Diagnostika sa opiera o screeningové vyšetrenie, ktoré sa robí zo steru z krčka maternice. Vzhľadom na vysoké percento asymptomatického nosičstva  a chudobný klinický obraz je  ster jediným 100% indikátorom ochorenia.

HPV vírus sa nedá vyliečiť. Liekmi sa dá iba zabrániť častému vzniku napríklad genitálnych bradavíc - kondylómov a ich likvidácii v prípade ich objavenia - zmrazovanie, laser, chirurgické odstránenie.

Rakovina krčka maternice vyžaduje náročnú a nie vždy účinnú chemoterapiu, rádioterapiu, brachyterapiu. Jej účinnosť závisí od mnohých faktorov.

Zaujímavé: HPV je najčastejším sexuálne prenosným ochorením. Dôvodom je dlhodobé asymptomatické nosičstvo a zanedbávanie gynekologických prehliadok. Je to práve človek, kto dal HPV možnosť sa takto nekontrolovateľne rozšíriť vo svete.

Chlamýdiové infekcie

Chlamýdiové infekcie sú druhým najčastejším, sexuálne prenosným, bakteriálnym ochorením. Spôsobuje ich v bunkách parazitujúca baktéria Chlamydia trachomatis.

baktéria chlamýdie vo vnútri bunky
Bunka napadnutá chlamýdiou

Prenos chlamýdiovej infekcie

Ochorenie sa prenáša výhradne sexuálnym stykom s inou osobou, ktorá je nakazená infekciou. Je možný intrauterinný prenos z matky na plod počas pôrodu a prechodu dieťatka pôrodnými cestami.

Príznaky chlamýdiovej infekcie

Prejavy sú rôzne u mužov a u žien. Dopad je však rovnaký a tým je sterilita, u žien aj neschopnosť donosiť plod a opakované potraty.

U mužov sa ochorenie prejavuje zápalom močovej trubice, pálením a rezaním pri močení. Výnimočne zápal prechádza na semenníky, nadsemenníky a do panvy.

U žien sa prejavuje takisto ako zápal močovej trubice a vaginálny zápal. Príznaky sú svrbenie, pálenie pri močení, vaginálny výtok zväčša bielej farby až žltkastej, s miernym zápachom alebo bez neho. Časté sú aj poruchy menštruačného cyklu až amenorea (vynechanie menštruácie).

Medzi spoločné príznaky patria zápaly kĺbov, zväčšenie a bolestivosť regionálnych lymfatických uzlín (slabiny), zápaly spojoviek (časté u novorodencov), začervenanie a pálenie očí, očný zákal až slepota.

Diagnostika a liečba chlamýdiovej infekcie

Diagnostika sa robí na základe anamnézy, klinického obrazu, vyšetrenia moču a sterov z genitálu. Liečba je antibiotická. V poslednom období sa upriamuje pozornosť aj na kombináciu liekov a biorezonancie v boji proti chlamýdiám.

Ako sa chrániť voči pohlavne prenosným ochoreniam?

prezervatívy, podprsenka a rúž položené na kôre stromu
Preventívne opatrenia proti pohlavne prenosným ochoreniam a nechcenej gravidite
 • sexuálna zdržanlivosť
 • monogamný spôsob života
 • minimalizovanie striedania sexuálnych partnerov
 • poznanie zdravotného stavu seba a svojho partnera
 • používanie ochranných pomôcok (prezervatív)
 • absolvovanie pravidelných lekárskych prehliadok
 • očkovanie
 • správne hygienické návyky
 • život bez drog a injekčných striekačiek

Liečba sexuálne prenosných ochorení je náročná a zdĺhavá. V niektorých prípadoch liečba neexistuje, komplikácie sú závažné a prognóza vývoja ochorenia je nepriaznivá až fatálna.

Preto by hlavne mladí ľudia mali myslieť na riziko, ktoré tieto ochorenia predstavujú. Mali by žiť tak, aby minimalizovali možnosť nakazenia sa zákerným vírusom, baktériou, plesňou či parazitom, ktoré im strpčia alebo vezmú život.

Pozrime sa spolu na všetky letné problémy: 
Naše zdravie v lete - slnko, teplo, úrazy a ochorenia

 

Otestujte sa

1. Ako sa nazýva forma turizmu za účelom vyhľadávania sexu?

2. Kedy je vyššie riziko nakazenia sa pohlavnou chorobou?

3. Ako sa prenášajú pohlavne prenosné choroby?

4. Aká je skratka pre označenie pohlavne prenosných ochorení?

5. Proti ktorej pohlavnej chorobe existuje očkovanie?

6. V ktorých krajinách je najvyšší výskyt AIDS?

7. Čo je to syphilis gummosa?

8. Zanecháva kvapavka následky, pokiaľ je liečená včas a účinne?

9. Čo je to trichomoniáza?

10. Aké ochranné pomôcky proti STD poznáme?

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na všetkých 10 otázok :-) Excelentný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 9 z 10 otázok. Skvelý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 8 z 10 otázok. Výborný výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 7 z 10 otázok. Dobrý výsledok.

Gratulujem, odpovedal/a ste správne na 6 z 10 otázok. Celkom dobrý výsledok.

Odpovedal/a ste správne na polovicu otázok. Priemerný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 4 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Odpovedal/a ste správne na 3 z 10 otázok. Nedostatočný výsledok. Nabudúce to bude lepšie.

Získal/a ste iba 2 správne odpovede z 10. Nečítal/a ste pozorne. Zlý výsledok.

Máte iba jednu správnu odpoveď :-( Nečítal/a ste pozorne. Veľmi zlý výsledok.

Všetky Vaše odpovede boli bohužiaľ nesprávne :-( Nečítal/a ste pozorne. Máte ten najhorší výsledok.

Naposledy aktualizované 21.01.2022

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Čítajte 1 skúsenosť užívateľov s Pohlavné choroby v lete: Aké nebezpečie prináša sexturizmus?

Tento článok súvisí s:
chorobami: AIDS, Bradavice, Kvapavka, Kvasinková infekcia pošvy - vaginálna mykóza, Mužská neplodnosť, Ženská neplodnosť, Opar, Rakovina krčka maternice, Syfilis, Zápal maternice , Choroby mužských pohlavných orgánov, Choroby ženských pohlavných orgánov
príznakmi: Biele škvrny na koži, Biely výtok z pošvy, Biely povlak na jazyku, Bolesť brucha, Bolesť konečníka, Bolesť kože, Bolesť pri menštruácii, Bolesť pri močení, Bolesť pri ovulácii, Bolesť pri pohlavnom styku, Bolesť v podbrušku, Bolesť semenníkov, Bolestivá polúcia, Bolestivé lymfatické uzliny, Časté infekcie, Časté močenie, Gumovité hrboly, Hnisavý výtok z pošvy, Hnisavý výtok z močovej trubice, Horúčka, Zvýšená telesná teplota, Strata telesnej hmotnosti, Nadmerné krvácanie pri menštruácii, Neplodnosť, Neprítomnosť menštruácie, Opuch, Opuch semenníkov, Páchnuci výtok z pošvy, Pľuzgier, Svrbenie konečníka, Svrbenie kože, Svrbenie močovej trubice, Svrbenie pošvy, Tvrdý vred, Vaginálny výtok, Vred, Vyrážka , Bolesti, Pohlavná sústava a orgány, Nervový systém, Systémové príznaky, Správanie, prejavy a stavy
vyšetreniami: Anamnéza, Vyšetrenie krvi, Výter z krčka maternice, Výter z močovej trubice, Vyšetrenie ejakulátu, Výter z nosohltanu, Výter z konečníka
odbormi: Gynekológia, Infekčné lekárstvo, Sexuológia, Urológia, Všeobecná medicína

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia Čo hrozí striedaním sexuálnych partnerov? Pohlavne prenosné ochorenia

Ochorenia, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom sa nazývajú sexuálne prenosné ochorenia (Sexually transmitted diseases - STDs). Prenos z osoby na osobu počas pohlavného styku, takto sa...

Ako sa prenáša kvapavka? Príznaky u žien a mužov sa líšia Ako sa prenáša kvapavka? Príznaky u žien a mužov sa líšia

Kvapavka je vysoko nákazlivé pohlavne prenosné ochorenie. K prenosu teda dochádza pohlavným stykom. Avšak, nákaza neprebieha iba vaginálnym stykom, ale aj análnym alebo orálnym. To, či...

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 21. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 21. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 21. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov
katka 03.07.2020 09:36

dovolenka v grecku .... sex dovolenka ako bezne kazda slobodna baba so sexyletnym dobrodruzstvom, ale vzdy pekne bezpecne - mala som zenske kondomy zo superlove a vratila som sa sama a bez infekcie a leto som si uzila az az