späť na zoznam článkov

Prečo je preventívna prehliadka dôležitá? Komplexne u dospelých i detí

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová
Prečo je preventívna prehliadka dôležitá? Komplexne u dospelých i detí
Zdroj foto: Getty images

Preventívna prehliadka nie je nutnosť, ale právo pacienta dať sa vyšetriť. Je dôležitá v primárnej, sekundárnej, terciárnej, ale aj kvartárnej prevencii. Odhaľuje množstvo ochorení v ranných štádiách a dáva možnosť na včasnú liečbu a dlhší život každému z nás.


Čo je to komplexná preventívna prehliadka u detí a dospelých
Aké formy poznáme a na čo máme zo zákona nárok
Ako často treba chodiť na vyšetrenie a prečo? 
Aké vyšetrenia okrem odberu krvi a hodnotenia moču mi budú urobené? 
Odpovede na tieto otázky a množstvo ostatných zaujímavých informácií uvádzame v článku.

O zákonnej preventívnej prehliadke (PP) bližšie pojednáva zákon č. 577/2004 Z.z., ktorý definuje nie len jej účel, ale taktiež rozsah uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

§2, odsek 1) tohto zákona zároveň presne vymedzuje na koľko PP a v akom rozsahu zdravotnej starostlivosti máme nárok bezplatne.

Čo je to preventívna prehliadka?

Preventívna prehliadka (z lat. praevenire - predchádzanie) je súbor viacerých opatrení zameraných na predchádzanie chorôb a ich následkov, znižuje pravdepodobnosť ich výskytu, a teda morbiditu a mortalitu.

 • Preventívna prehliadka nie je len zmeranie krvného tlaku.
 • Preventívna prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie pacienta, laboratórne vyšetrenie a v niektorých prípadoch špecializované vyšetrenia.

U malých detí sa vykonáva častejšie, pričom jej plusom je aj poradňa pre matky a očkovanie.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Povinné očkovanie detí: Význam a bezpečie do dospelosti? + Foto

Cieľom PP u dospelých je včas zachytiť niektoré ochorenia, ako napríklad vysoký tlak krvi, zvýšený cholesterol, cukrovku, či rakovinu.

Včasné zachytenie niektorého z týchto ochorení znamená včasnú a úspešnú liečbu.

Prevencia ochorení nie je iba v rukách lekára!
Pravidelné preventívne prehliadky, z ktorých si pacient nič neodnesie majú len polovičný význam.
Veľmi dôležitá v rámci prevencie ochorení je osveta a individuálna edukácia.
Len informovanosť o ochoreniach a rizikových faktoroch, ktoré ich spôsobujú, a správna výchova už v detskom veku k zdravým životným návykom patria k najúčinnejším prostriedkom ako sa chrániť.

Tabuľka so základným delením prevencie

Typ prevencie Cieľ prevencie
Primárna prevencia
 • cielené predchádzanie ochoreniam edukáciou
 • cielené predchádzanie ochoreniam elimináciou rizikových faktorov
Sekundárna prevencia
 • cielené zachytenie ochorení vo včasnom štádiu
 • cielené skríningové vyšetrenia (rakovina krčka maternice, hrubého čreva)
Terciárna prevencia
 • predchádzanie progresii (postupu, zhoršovania) ochorenia
 • predchádzanie nadmernému utrpeniu pacienta
Kvartérna prevencia
 • predchádzanie nadmernej neopodstatnenej diagnostiky (rtg, CT ...)
 • predchádzanie nadmernej neopodstatnenej liečby (ATB, hormonálna liečba ...)
Na akú preventívnu prehliadku a ako často máme nárok?

Treba mať na vedomí, že na bezplatnú preventívnu prehliadku má nárok iba človek, ktorý je poistený.

To znamená, že ak nie ste poistený (ľudia zo SR poistený v inej krajine, kde pracujú, cudzinci, podnikatelia, ktorí si neplatia zdravotné poistenie, dlžníci) si musia v prípade potreby PP uhradiť z vlastného vrecka.

Zákonná PP poistenca u detského a všeobecného lekára

 • tri preventívne prehliadky dieťaťa do 3 mesiacov života
 • šesť preventívnych prehliadok u detí od 3 mesiacov do 1 roku veku
 • jedna preventívna prehliadka dieťaťa vo veku 18 mesiacov
 • jedna preventívna prehliadka dieťaťa každé dva roky od 3 rokov veku do 18 rokov veku
 • jedna preventívna prehliadka dospelého každé dva roky od 18 rokov veku
 • jedna preventívna prehliadka dospelého, ktorý je evidovaným darcom krvi, orgánov alebo tkanív každý rok

Zákonná PP poistenca u zubného lekára

 • dve preventívne prehliadky v kalendárnom roku u dieťaťa do 18 rokov veku
 • jedna preventívna prehliadka v kalendárnom roku u dospelého nad 18 rokov veku
 • dve preventívne prehliadky tehotnej počas trvania gravidity

Zákonná PP poistenca u gynekológa

 • jedna preventívna prehliadka v kalendárnom roku u pacientky od 18 rokov veku, resp. od prvého tehotenstva
 • jedna preventívna prehliadka každý mesiac u tehotnej ženy
 • jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode
Zákonná PP poistenca u urológa
 • jedna preventívna prehliadka u dospelého od 50 rokov veku raz za tri roky
 • jedna preventívna prehliadka u dospelého od 40 rokov veku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml s výskytom rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za tri roky
 • jedna preventívna prehliadka u dospelého od 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml s výskytom rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za dva roky
 • preventívna prehliadka u dospelého od 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom rakoviny prostaty v prvostupňovom príbuzenstve raz za rok
Zákonná PP poistenca u gastroenterológa
 • jedna preventívna prehliadka u dospelého od 50 rokov veku raz za desať rokov
 • jedna preventívna prehliadka u pacienta so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva a konečníka bez vekového obmedzenia raz za päť rokov

Preventívna prehliadka detí a poradenstvo pre matky

Prvá preventívna prehliadka sa vykonáva už u novorodenca (do 24 hodín po narodení), avšak najneskôr do 48 hodín po prepustení matky a dieťaťa z pôrodnice.

Jedná sa základné pediatrické vyšetrenie novorodenca, vrátane odobratia kompletnej anamnézy od matky (cukrovka, ochorenia, či závislosť počas tehotenstva).

Vyšetrenie zahŕňa

 • vyšetrenie celkového stavu
 • vyšetrenie reflexov
 • vyšetrenie kože
 • vyšetrenie svalového tonusu
 • vyšetrenie obvodu hlavičky
 • vyšetrenie tvaru a veľkosti veľkej fontanely
 • vyšetrenie švov na lebke
 • vyšetrenie očí, nosa, ústnej dutiny a podnebia
 • vyšetrenie obvodu hrudníka
 • vyšetrenie dýchania
 • vyšetrenie srdcových oziev
 • vyšetrenie pupka
 • vyšetrenie slabín
 • vyšetrenie pulzácií
 • vyšetrenie symetrie dolných končatín
 • vyšetrenie bedrových kĺbov
 • vyšetrenie genitálií

Týmto vstupným vyšetrením sa novonarodenému dieťaťu zakladá zdravotná dokumentácia.

Do tretieho mesiaca dieťa absolvuje ešte dve PP u pediatra, pričom v 8. až 10. týždni sa robí sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov novorodenca

Ďalších šesť PP u dieťaťa do jedného roka sa prednostne zameriavajú na jeho psychomotorický vývin, pričom sú v nich zahrnuté aj povinné očkovania na základe očkovacej schémy.
Vyšetruje sa zrak, sluch, reč, zakrivenie chrbtice, pohlavné orgány.
Súčasťou je aj posúdenie psychického stavu dieťaťa a skoré zachytenie psychických porúch.

U detí sa vykonáva aj vyšetrenie mliečnych zubov.
Prvú zubnú prehliadku absolvujú po dovŕšení 12. mesiaca, následne na ňu majú nárok dvakrát do roka.  

Preventívna prehliadka u všeobecného lekára pre dospelých

Nárok na preventívnu prehliadku dospelého jedinca u všeobecného lekára máte raz za dva roky.

Pri PP lekár zbiera osobnú, rodinnú, pracovnú, sociálnu anamnézu, prípadne ďalšie dôležité informácie (závislosti, spôsob života).

Samotné vyšetrenie je zamerané na vyšetrenie od hlavy po päty.

Vyšetrenie zahŕňa

 • vyšetrenie pohľadom (farba a stav kože, slizníc, postoj, chôdza ...)
 • vyšetrenie pohmatom (mäkkosť/tvrdosť brucha, nahmatanie pulzácií, cudzích útvarov ...)
 • vyšetrenie poklepom (patológia zvukov po poklepe)
 • vyšetrenie posluchom (auskultačné počúvanie dýchania, oziev, peristaltiky čriev ...)
 • ostatné vyšetrovacie metódy (hodnoty tlaku krvi, pulzu, EKG)
 • laboratórne odbery (krv, moč ...)

Preventívna prehliadka u gynekológa

Prvá gynekologická preventívna prehliadka sa nedá vekovo celkom presne stanoviť.
Je pravda, že každá žena by ju mala absolvovať po dovŕšení osemnástich rokov v gynekologickej ambulancii.
Vzhľadom na intimitu vyšetrenia je stále mnoho dievčat, ktoré ju odkladajú, prípadne ku gynekológovi nechodia.

Existuje ale aj viacero dôvodov, ktoré ženu, resp. ešte dieťa  môžu na gynekologické prehliadky dostať skôr, ako by sa očakávalo.
Jedná sa napríklad o tehotenstvo pred dovŕšením dospelosti, krvácanie a výtoky z pošvy ako súčasť infekčných, onkologických a iných ochorení.

Tak ako pri PP u praktického lekára, aj gynekológ v úvode zisťuje od pacientky anamnézu, avšak tá je zameraná na rodinný výskyt gynekologických ochorení a malignít, a na jej pohlavný život.

Cieľom je posúdiť riziká možného vzniku dedičných ochorení, prípadne promiskuitné chovanie pacientky s vysokým rizikom pohlavne prenosných chorôb.

Vyšetrenie zahŕňa

 • posúdenie stavu vonkajších genitálií pohľadom
 • sonografické vyšetrenie vaginálne (cez vagínu)
 • sonografické vyšetrenie abdominálne (cez brucho)
 • palpačné vyšetrenie prsníkov raz za rok
 • sonografické vyšetrenie prsníkov raz za 2 roky
 • mamografické vyšetrenie prsníkov od 40 roku raz za dva roky
 • odber krvi na vyšetrenie onkomarkerov u rizikových pacientok každého pol roka
 • odber krvi na vyšetrenie onkomarkerov u pacientok od 35 roku s výskytom tumoru v rodine raz za rok
 • cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice od 23 roku raz za tri roky v prípade negatívnom výsledku
 • cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice od 23 roku raz za rok v prípade pozitívneho výsledku
Zaujímavé:
Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie ženské onkologické ochorenie.
U nás postihuje až 2000 žien, pričom tieto počty tvoria neustále mladšie pacientky.

Rozdielnosť gynekologických preventívnych prehliadok sa dotýka gravidných pacientok, kedy sa vyšetrenie sústredí aj na plod.
Zvyšuje sa aj ich frekvencia, a to na jednu PP každý mesiac, pričom tento interval sa končí až 6. týždňov po pôrode.

Vyšetrenie zahŕňa

 • celkové fyzikálne vyšetrenie rodičky (tlak krvi, výška, hmotnosť,...)
 • vyšetrenie maternice a krčka maternice
 • vyšetrenie plodu (veľkosť, ozvy, abnormality)
 • laboratórne vyšetrenie (krv, moč,...)

Preventívna prehliadka u urológa

Preventívna urologická prehliadka sa obvykle vykonáva u pacientov po 50 roku veku raz za tri roky.
U rizikových pacientov sa vykonáva skôr, a to od 40 roku života raz za 1 až tri roky na základe laboratórnych parametrov.

Cieľom urologickej prehliadky je včasné zachytenie rakoviny prostaty a mužských orgánov.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Ako čo najskôr spoznať rakovinu prostaty a aké sú možnosti jej liečby?

Prednostne sa vykonáva na detekciu rakoviny prostaty, a preto nie je nutné ju vykonávať u detí a mladších pacientov, keďže pred 40. rokom sa nevyskytuje.

Vzhľadom na pomerne vysokú incidenciu rakoviny prostaty u mužov po päťdesiatke, je vhodné túto prehliadku absolvovať.
Skoré zachytenie tohto ochorenia zvyšuje prežitie pacientov, a dokonca vo včasnom štádiu je možnosť lokálneho ožarovania.

Vyšetrenie zahŕňa

 • celkové vyšetrenie pacienta
 • vyšetrenie genitálií pohľadom
 • vyšetrenie prostaty pohmatom (cez konečník)
 • palpačné vyšetrenie semenníkov
 • sonografické vyšetrenie obličiek, močových ciest a močového mechúra
 • laboratórna diagnostika (krv, moč,...)

Preventívna prehliadka u gastroenterológa

Gastroenterologická preventívna prehliadka sa vykonáva podobne ako urologická u pacientov po 50. roku, u rizikových pacientov už po 40. roku.

Prehliadka sa opakuje každých 5 rokov pri dobrých výsledkoch.
U rizikových pacientov (krvácanie, polypy, nádor) sa vykonáva dľa ordinácie lekára.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Rakovina hrubého čreva: Príčiny, štádiá, prejavy? Diéta a strava?

Vyšetrovací materiál tvorí stolica, pričom sa v nej zisťuje prítomnosť krvácania (aj skrytého - voľným okom neviditeľného) raz za 2 roky.
Odoslanie materiálu na skríning raz uskutočňuje raz za 10 rokov.

Vyšetrenie ako také sa zameriava nie len na prítomnosť krvi v stolici, ale taktiež na cielené vyhľadávanie polypov, ktoré sú tzv. prekancerózy, teda z nich môže vzniknúť malígnou transformáciou rakovina hrubého čreva.

Polypy je možné odstrániť, z nádoru sa odoberá vzorka na histológiu, aby sa určilo či ide o zhubný alebo nezhubný útvar.

Zaujímavé:
Slovensko zaraďujeme medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva!
Ročne u nás zaznamenávame takmer 3000 nových prípadov.
Postihuje až 15 % mužov, a len o málo menej žien - 12 %.

Vyšetrenie zahŕňa

 • vyšetrenie konečníka pohľadom
 • vyšetrenie konečníka pomatom
 • vyšetrenie konečníka kolonoskopickou metódou
 • vyšetrenie hrubého čreva kolonoskopickou metódou
 • laboratórna diagnostika (vyšetrenie stolice, histológia odobraného tkaniva)

Preventívna prehliadka u zubára

Preventívna zubná prehliadka je asi jednou s najznámejších, a taktiež ju absolvuje najviac pacientov.
Je plne hradená z poistenia, avšak pri absencii predošlej prehliadky si nasledujúcu hradí pacient sám.

Prečítajte si tiež článok v magazíne:
Ako na zdravé zuby a prečo je zubný kaz nebezpečný?

Prvá zubná prehliadka sa absolvuje už vo veku jedného roka, teda v čase, keď sa prerezávajú dieťaťu mliečne zuby.

Vyšetrenie zahŕňa

 • vyšetrenie chrupu
 • vyšetrenie parodontu 
 • vyšetrenie ďasien a ostatných mäkkých tkanív úst
 • vyšetrenie postavenia zubov a medzičelustných vzťahov

Ďalšie zaujímavé zdroje

 • portal.fmed.uniba.sk - Prevencia v ambulancii všeobecného lekára
 • solen.sk - Práca všeobecného lekára pre deti a dorast – náplň práce detského lekára v línii prvého kontaktu
 • mudrkanuch.sk - Všeobecné preventívne a vyhľadávacie postupy pri nádorových ochoreniach v primárnej starostlivosti

Naposledy aktualizované 29.11.2021

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom

Autor článku

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Zdravotnícky pracovník Bc. Lucia Sýkorová

Vyštudovala som Strednú zdravotnícku školu a UKF v odbore urgentná medicína. Od roku 2008 som pracovala 10 rokov v Záchrannej zdravotnej službe na pozícii zdravotnícky záchranár. Neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a urgentným stavom sa venujem doteraz ako Operátor záchrannej zdravotnej služby na linke tiesňového volania 155

Prihlásiť na odber noviniek

Zobraziť viac článkov Najnovšie články v magazíne
Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 17. 1. 2022 Koronavírus COVID-19: Počet nakazených Slovensko, vždy aktuálne štatistiky 17. 1. 2022

Každý deň tu nájdete aktuálny počet nových pozitívne testovaných osôb prostredníctvom PCR testov na Slovensku.

Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 17. 1. 2022 Aktuálne informácie o Koronavíruse COVID-19 na Slovensku ku dňu 17. 1. 2022

Nový koronavírus COVID-19 sa stále šíri na Slovensku aj vo svete. Pozrite sa s nami na aktuálne dianie v súvislosti s koronavírusom u nás.

Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 17. 1. 2022 Tretia vlna koronavírusu covid-19 na Slovensku: Opatrenia a aktuálne informácie k 17. 1. 2022

Pozrite si s nami aktuálne nariadenie a platné opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu na Slovensku.

Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz? Domáca liečba kvasinkovej infekcie pošvy: Ako sa prírodne zbaviť mykóz?

Kvasinková infekcia pošvy, nazývaná aj vaginálnou mykózou je nepríjemná hubová infekcia postihujúca ženské pohlavné orgány. Prejavuje sa nepríjemným svrbením, pálením, opuchom a výtokom...

Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 17. 1. 2022) Koronavírus COVID-19: Počet nakazených a počet úmrtí Slovensko a svet (Aktuálne štatistiky 17. 1. 2022)

Koronavírus zasiahol do životov obyvateľov Slovenska, ale aj iných svetových krajín. Celosvetovo sú nakazené tisíce ľudí, mnohí vírusu aj podľahli.


Pridajte skúsenosť Skúsenosti užívateľov

Zatiaľ neboli pridané žiadne skúsenosti. Podeľte sa s ostatnými o svoje skúsenosti.